söndag 30 december 2007

Nytt kyrkoår - samma tro.

Det nya kyrkoåret har rullat igång med med julens budskap - julkonserter - och fulla kyrkor.
Anledningen är den kraftsamling som Svenska Kyrkan uppvisar i sina bästa stunder.
De bästa stunderna synes vara julen och det glada budskapet. Tänk om vi kunde fortsätta i samma anda under första halvåret. Alltså ,att det" händer något " i kyrkorna varje söndag.

Med tanke på att Gud är allsmäktig - teoretiskt sett i alla religioner väcker det funderingar.
Tänk om Gud bara tillät en religionstillämpning - det skulle närma sig diktatur.
Men som barnatroende tror jag på Guds allmakt. Men han har naturligtvis från sitt huvudkontor sett till ,att religion utövas i många varianter i världen. Jag begränsar mig till
vår planet. Babels torn var kanske ett memento . Många kristna anser att muslimernas tolkning - eller kanske vissa mullors tolkning är grym. Men hur många kristna rörelser arbetar inte utifrån idén att Gud är hård men rättvis. Många predikanter koncentrerar sig på vad
som kommer ,att hända de som avviker från just deras variant. Det kallar jag inte religion utan
det är missriktad maktutövning.
Nu är jag väl ute och cyklar - men jag har fått en hjälm i julklapp.

lördag 29 december 2007

Är skolministern samarbetsvillig?

Varför kan man inte gemensamt lägga fast betygsystemet i skolan.
Tänk om man med betyg avsåg information till föräldrarna hur läget är för eleven/barnet.
Exempel: Klasserna 1 - 6 . Lärarna träffar målsman en gång varje termin.
Får information om utvecklingen: Barnet hänger med enligt den mall som skolverket beslutat.
Har kanske problem i någon del av skolarbetet. Behöver hjälp från föräldrar - eller behöver
sova på kvällarna - eller får information om avvikelser i beteende.
Betyg är ju enbart ett system för att avgöra om vidarestudier och dess inriktning.

De invändningar man kan vänta sig är från lärarhåll:" vi hinner inte" - "eller vi vill ha bättre ersättning för våra insatser". Från föräldrar " det där skall Ni väl sköta i skolan" eller vad värre är. Jag har inte tid eller lust att ta upp tid med det som skolan skall göra. Eller rent av strunta ,att gå på föräldramöten. Föräldramöten skall vara obligatoriska!

Obs föräldramöte skulle innebära två timmar per halvår!

Sedan får väl skolministern Björklund vara så snäll och försöka driva sin verksamhet så
framgångsrikt som möjligt är - inte bara hans problem utan hela samhällets. Alltså samarbete
och undersöka möjligheterna till samsyn med övriga partier både till höger och vänster.

Långbänk för korttidsboende.

Uppsala Kommun har begärt ersättning av Uppsla Läns Landsting.
Anledningen är ,att landstinget sölat med renoveringen av Svartbäcksgården.
30 vårdplatser i sk. korttidsboende har försenats. Skulle varit klart mitten November blir klart först i slutet av Januari.

Man frågar sig vem tidsatte jobbet? Att begära skadestånd för förseningen är väl helt i sin ordning.
Men vem utkräver förklaring av de ansvariga. Ansvariga kan väl enbart vara de politiker som
fattar beslut i landstings resp kommun. Kan det bli gnabb över partigränserna eller inom dessa gränser? Avvaktar med intresse hur parterna löser problemet - utan att tappa ansiktet.

fredag 28 december 2007

Alliansen - läget ?

Hur många politiker på den borgerliga politiska banan tänker vi i Alliansen vill!
Hur många tänker vi M , Fp, C, KD, måste profilera oss för att inte försvinna i Alliansen?
Hur mycket har avgiftstrycket ökat under året -eller beslutade för 2008.
Hur mycket har skatten sänkts.
Redovisa differensen i % och kronor!

Uppsala ranking.

Såg i dagens UNT att idrotten får 59:- per innevånare år 2007. Det ger 222 plats i statistiken.
Olofström hade reserverat mest pengar i samma ärende.
Men det intressanta skulle vara ,att statistiknissarna plockade fram en lista för säg 15 områden
i kommunen. Äldrevård hur mycket per person över 65 år? Skolan : Förskolan? Lågstadiet? Gymnasiet? Sjukvården per husläkarområde. Naturligtvis relaterat till antal boende.

Ädelreformen: Vad avses och vad blev det av det hela?
Vad kostar medlemskapet i Svenska Kyrkan om man slår ut kostnaderna per medlem hela familjen medräknad?

Något att fundera över.

torsdag 27 december 2007

Alliansen bits i svansen

Och vem är det som biter? Ja svaret är något förenklat -de själva.
Under första månaderna tillskrev jag Moderaterna och påpekade vad som redan då blev märkbart. Alliansen ,som under ett helt år påpekat,att det var en allians körde partipolitik.
All tillsättning av politiska beslutsfattare graderades efter partiernas röstetal oavsett kompetens förefaller det.
Moderaterna ,som har en sk. frihetslängtaden nyliberalism som skyddar högerflanken fick
naturligtvis sina partigängare utsedda. En frihetslängtande kvinna på barrikaden , som hade modet,att icke betala lagstadgad TV-licens, blev kulturminister. Ett högt pris för en ovarsam partiledning ,som i segeryrans namn oförsiktigt betalade valframgången.

Sedan blev det bättre med omdömet. Och nu i motvinden ,så anser jag att de arbetar ganska bra.
Att ordna upp förhållandet tillsammans är prioritet ett för en framgångsrik Allians.

Och som sagt driv inte ideologiska frågor till stupkanten. Sunt förnuft är bättre - då känner
ni hur långt man skall gå.

Typexemplet är den socialistiska idén "ingen skall för egna beskattade pengar" få försäkra sig för , att få mer pengar än andra vid sjukdom eller arbetslöshet. Gör Ni de så snor vi överksottet"
Är det verkligen så ni vill ha det? Förefaller vara mer Socialmoderater än allianspartierna.

tisdag 25 december 2007

Livsgemenskap

Ärkebiskopen föreslår benämningen livsgemenskap för det vi i dag nämner "Gifta".
Ordet livsgemenskap är bättre än något som presenterats tidigare.

I dag hörde jag HM Konungen tala till svenska folket. Jultalet var balanserat och empatiskt.
Han retar förmodligen en del rigida religionsuttolkare. Det värmde, att han påminner oss om
att många svenska medborgare är muslimer,lutheraner,budhister etc.
Gemensamt är , att alla tror på något. Problemet är, att många kommer för "långt" i sin religionsutövning, så att om man inte delar deras trosuppfattning så är man "ond".

Enligt min uppfattning så är Gud allsmäktig och har anpassat sin verksamhet i olika delar av världen. Sedan är som sagt problemet med hur man tolkar sin tro.

söndag 23 december 2007

GOD JUL - FRÖJDAS - VILA- NJUT !

GOD JUL nu kläs granen och bakas bröd. Morgondagen med hela familjen ( nästan).
Så nu skall jag hålla fingrarna i styr och inte skriva något före juldagen.

lördag 22 december 2007

Ideologi skall följas - men med ansvar.

Nu händer det igen. Modellen med hästen som bonden fick att sluta äta. Det gick bra ,men det hela sprack när han slutade vattna den.
Ingen som varit arbetslös i mer än ett år kommer enligt förslag ,att få behålla 75% av sin a-kassesrsättning även om han skaffat sig försäkring för bättre ersättning.
Hur gör man med statligt anställda, som förhandlat fram högre ersättningsandelar?

Jag bruka inte hålla med TCO Nord , men den här gången förefaller hans invändningar värda att begrunda.

Jag tycker som alliansväljare och betalande medlem ,att när den ideologiska snabba raka vägen följs så långt det är möjligt landar den mitt i stenmuren. Använd sunt förnuft - sänk takten men öka tankeverksamehet så kan det kanske gå bra. Livet handlar inte enbart om ideologi!
Gör något åt riksdagsmännens lönegaranti efter det att de är tid för dem,att börja söka jobb. Ingen skatterabatt på den inkomsten. Dessutom snabbare avtappning av ersättningen för att få dem i arbete. Rättvist och ideologiskt!

Caroline Krook igen!

Skärpt i tanken. Om alla betalar samma avgift till Svenska kyrkan dvs. är obundna av församlingstillhörighet. Men man måste signalera om vad som är gemensamt övergripande
i vår religion. Men det är klart ,"att den lilla skillnaden" har betydelse.
Två kloka kvinnor som debatterar Elisabeth Sandlund och Biskop Caroline Krook,

Ungdomstjänsten igen!

Kl 16.45 nyheterna framträder en ivrig Bodström med påpekande,att oppositionen redan har klagat på tillämpningen av Ungdomstjänsten. Som i föregående skrivning är den väl inte helt OK vad gäller utfallet.

Det är av intresse,att känna till vem och när lagen tillkom. Vem vet?

Ungdomstjänst skall vara till hjälp.

Text-TV meddelar, att man särbehandlar ungdom på glid. Första åtgärden ,vid begångna oegentligheter är , att antingen utdöms böter eller Ungdomstjänst.
Det förefaller vara så,att undomstjänst döms ut i fler fall i förorten än i centrala Stockholm, där flertalet i stället döms till böter.
Orsaken till att det behandlas olika inom olika områden synes vara ett föräldraansvar.
Ungdomstjänst noteras i polisregistret och ligger kvar i tio år. Om böter utdöms så föreligger två alternativ. !. Boten betala omgående och noteringen ligger kvar i fem år.
Alternativt händer det,att betalningsförmågan sviktar och då hamnar den omyndige i kronofogderegistret.
Ungdomstjänst är ju tänkt som den första varningen,att den unge/unga börjar närma sig brottsbanan, något som samhället vill förhindra.
För den unge brottslingen ,som har föräldrar med någorlunda ansvar, betyder det en förhandling mellan myndighet och förövare med familj. Familjen kan vägra ungdomsvård
och se till att böterna betals. Rätt familj tar hand sin son/dotter och tillser,att misstag i fortsättningen uteblir.
Men den som inte har något vidare stöd hemifrån accepterar ungdomtjänst och drabbas alltså av 10 år i polisregistret.
Socialtjänsten borde se till ,att det enbart blir fem år om ingen förseelse dyker upp inom denna tid.
Då blir rättsbehandlingen inte en följd av ursprung eller betalningsförfråga.
I nuläget kan man lite hårddraget säga ,att lag och likabehandling i rättsfrågor heter pengar.

onsdag 19 december 2007

Den förtrollade hatten.

Skandiamålet mot L-E Pettersson har kommit i mål.
Gåtan som skulle lösas var - vem såg till att en extra utdelning gjordes till
företagets direktörer?
Koncernchefen fick skulden och nu har det rullat genom rättens kanaler.
De som fick extra utdelning kunde ju inte hjälpa att någon beslutat utöka företagets godhet.
Koncernchefen fick löpa gatlopp inom koncernen.
Resultatet av kalabaliken - någon tillfälligt ur spel. Men potten kunde behållas fördelad.
Alla direktörer är glada - aktieägarna bortdribblade.
MEN VEM RIGGADE HATTEN?

Staten hjälper till.

Kyrka-Stat konferensen gav ett glädjande och lugnande besked.
Staten fortsätter att administrera kyrkoavgiften och begravningsavgiften bl a.

Staten ger kyrkan tid (tid som den haft under lång tid) att koncentrera sig på budskapet och
undervisningen. En bra skola söker sig eleverna till. En bra kyrka har samma effekt på kristna
människor.

tisdag 18 december 2007

Mätbar förlust för Byggnads ?.

Byggnads aktion var väl lite Hoffainspirerad. Tar man i så skrämmer man.
Hade man genomfört sina aktioner mer balanserat hade kanske resultatet blivit ett annat.
LO ordförande hade gott kunnat hävda sin ståndpunkt men samtidigt insett att det var
lite stor cirkus från Byggnads sida.

Gud finns alltid -men kyrkfolket sviker.

Tänk er en biograf som visar medioker film. Samma tema vecka efter vecka.
Så småningom sviker publiken - det måste ju vara lite nya grepp ibland.

Kyrkan har under kyrkoåret två stora begivenheter. Jultiden och Konfirmationstiden.
Kanske Påsken & Pingsten drar en del kyrkobesökare.

När programmen är genomarbetade och dessutom baserats på tradition blir gudstjänsterna välbesökta. Där visar församlingarna i de flesta fall stor kreativitet och plockar fram extra
resurser.

Men under "oxveckorna" är det ganska tjurigt. Skockmentaliteten fungerar inte på 5 -10 personer. Programmen blir i många hänseenden flegmatiska och går på rutin.

Någonstans har man funnit vägar till framgång och budskapet sprids enligt målsättning i väl fyllda kyrkorum. Kan ingen strateg penetrera fenomenet och komma med en ny strategi.

T ex kyrkor i små församlingar samlar 5 - 15 gudstjänstdeltagare. Pröva samkörning i
fyra kyrkor och det blir 50 gudstjänstdeltagare samt 20-30 gudstjänstbesökare som över tid kan bli regelbundna deltagare. Men programmet måste vara intressant. I större städer är kanske modellen liknande. I Uppsala ligger Domkyrkan och Heliga Trefaldighet nästan vägg i vägg.
Ingen fyller kyrkan en vanlig söndag - så varför inte samköra. Det är inte kyrkfolket som sviker - det är kreativiteten som saknas.

måndag 17 december 2007

Bäst föredatum SVD fortfarande bäst varje dag.

Ulf Adelsson upplever SVD som kritisk till Alliansen och Moderaterna i synnerhet.
Jag tycker tvärt om - balanserad rapportering. Många artiklar speglar frustration över
viss tafatthet ,som visas av Alliansen - antingen är en riktig analys eller så har Alliansen en
dålig marknadsföring som inte går fram till övrig media. Och det är väl konstigt när de är
så många kommunikatörer och marknadsförare på den borgerliga sidan.
Fortsätt att kristisk bevaka politiken höger som vänster. Själv har jag varit moderat sedan
50-talet.

Vigselrätten

Hur långt har debatten kommit vad gäller vigsel/samlevnad/?

1. HBT personer har med rätta känt sig särbehandlade ,som avvikande grupp.
2. Många kräver ,att när man ingår ett parförhållande skall det gälla på samma
grunder som giftermål mellan man & kvinna. Två möjligheter föreligger i dag.
Myndigheter anser ,att samma reella villkor för samlevnad skall gälla?
Det lutar åt det hållet i alla fall.
3. Föreningsrätten och föreningars regler och riksförbund ,har statuter som behandlar
könen olika. Fotboll t.ex. utövas av båda könen men i könssegregerade serier.
I undomsfotbollen förekommer blandade lag.
4. Religionen förekommer i många former och med olika tolkningar och innehåll.
Rätten till fri religionsutövning är begränsad. T.ex Bibelns GT får nog inte tolkas strikt.
Det skulle bryta mot svensk lag. Men religionerna har stor frihet när det gäller tolkning.
5. Staten bör inte särbehandla män och kvinnor när det gäller rätten till att registrera
samlevnad mellan två personer.
6. Samfund har enligt sin trosuppfattning rätt ,att anpassa sina ritualer.
7. Staten skulle statuera ett exempel om allas rätt ,att välja samlevnadspartner med annan
person oavsett kön. Staten bör utöva sin makt genom att utöva vigselrätten utan inblandning
av religiösa samfund.
8. Sedan är det upp till samfunden ,att välja hur man välsignar!

Det skulle vara befriande ,att uppleva kyrkornas tolkning av Guds ord och dess anpassning till
verkligheten. Take it or leave it. Good bless You.

söndag 16 december 2007

Statligt äktenskap

Nu börjas det igen. KD måste profilera sig och gör det i religionens namn.
Regeringen har en statsminister som ej är medlem av Svenska Kyrkan.
Han borde kunna rekommendera sin regering ,att förstatlig äktenskapet.
Alltså staten svarar för att alla medborgare som ingår ett "äktenskap" skall signera ett juridiskt kontrakt om sammanlevnad. Kontraktet skall vara juridiskt bindande. Alltså ett avtal mellan två parter . Uppsägningsbart enligt vissa regler.

Sedan får parterna gå till sin kyrka eller moské och få en högtidlig välsignelse av samlevnadsavtalet.

Man kan inte tvinga en kyrka ,att genomföra någon ritual. Kyrkan är suverän sitt beslut.

Kyrkan är en viktig del av samhället - men den påverkas och har påverkats över tiden.
Staten pressade fram kvinnoprästfrågan = 1 pluspoäng
Att sedan kyrkan passade på tillfället ,att försvåra för präster som hängde kvar i ett föråldrat
synsätt på samarbetet mellan könen är förståeligt. Men var det av teologiska skäl eller av hänsyn till statens koppling med kyrkan?

Om kyrkan koncentrerar sig till medlemsvård och spridande av Guds ord så fyller den sin uppgift. Men den skall även fylla sina kyrkor - en stort ansvar för marknadsföring.

Holmgång med Ringholm

Näringsministern är en tillgång för Alliansen.
Hon nådde en stor framgång genom sitt chosefria sätt.
Hon synes trivas med Babben .
Dessutom fick hon in en pärla på på Bosse Ringholm. Hon fick ett upplägg å då så sa de pang!

onsdag 12 december 2007

Kyrkostyrelsen vinglar längs vägen

Det var väl vad man kunde vänta sig. Kyrkans väg till beslut i äktenskapsfrågan ,är enligt min mening ryggradslöst. Regeringen likaså är rädda ,för att ta i problemet och lösa det.
Förslag till hjälp i navigeringsfrågan.
Staten kapar det sista bandet med Svenska Kyrkan och ber dem samla in sina kyrkoavgifter på egen hand.
Regeringen sätter som villkor ,att Svenska Kyrkan antingen kallar alla parförhållanden för äktenskap eller partnerskap.
Förslag tre är att Regeringen utformar det juridiska kontraktet ,att omfatta alla partnerskap.

Svenska Kyrkan är i sin fulla rätt ( och egentligen skyldiga), att välsigna par som signerat ett upprättat kontrakt gällande parförhållandet om de så önskar.

Kyrkokansliet sätter sig ner och räknar på problemet.
Trosfrågan är i detta fall inte det primära tror jag ,utan hur man kommer ur klämman.

Som medlem i Svenska Kyrkan har jag mina dubier huruvida lösningen blir klar och jämlik.

Som sagt Staten bör verka för att alla parförhållanden registerars med juridisk skärpa.
Kyrkan bör välsigna alla parförhållanden.

För övrigt är det kulturhistoriskt viktigt,att bevara de kyrkobyggnader som anses tillhöra
Sveriges historiska arv. Det blir kanske Regeringens uppdrag och därmed ett politiskt beslut.
Politiker skall regera eller opponera i samhället. I kyrkan bör de enbart tro och tycka i teologiska frågor. Därmed sagt,att människor med politisk uppfattning skall
delta i kyrkans verksamhet - som privatpersoner.

Alltså -privatisera alla kyrkor och låt dem utsättas för förhandling.

tisdag 11 december 2007

SPAR man på personregistret?

Mats Odell är i farten för att sälja Vin & Sprit.
Har man räknat på affären. Blir det plus eller minus i det långa perspektivet?

I början av 90-talet såldes personregistret SPAR . Medborgarnas personregister är tydligen
en handelsvara. Om statens företag behöver inhämta uppgifter ur registret kostar det
pengar varje gång man utnyttjar systemet.

Har Odell räknat på vad den affären kostat eller lämnat för överskott eller underskott.
En kalkyl som gäller fram till år 2020 skulle kunna ge upplysning om verkligheten.
Ett önskemål är väl att Mats Odell läser SOU 2005:61 Se sidan 199 sista meningen.

söndag 9 december 2007

Jobbavdraget till sparbössan.

Läser i dag ledaren i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/ . läs den under rubriken ledarblogg.

Där propageras för medborgarnas möjligheter att spara.Detta för att känna trygghet och ha pengar i trängda lägen eller mer positivt - för att kunna utnyttja möjligheter.

Jobbavdragen har en god effekt för arbetet med att få fler in i arbetslivet.
En karamell för nästa val när medborgarna ser att de fått det bättre under Alliansens
regeringsinnehav.
Men åtgärden räcker så långt näsan räcker och det är huvudmålet för
omvalsstrategin.

"Den som är satt i skuld" kan inte jämföras med den som har pengar på banken.

Varför inte - villkora nästa jobbskattesänkning och se till att denna skattelättnad hamnar på banken med högre ränta. Då skulle alla för egen del ha ett kapital som kunde brukas med frihet
att göra vad man vill för pengarna. T ex investera i bostad eller nyföretagande.

Den höga räntan skulle gälla för den del av sparandet som går upp till en fastställd gräns.
Då kan löntagaren bestämma över sitt sparkapital och välja en trygghetsnivå med hög avkastning samtidigt som åtgärden ej är inflationsdrivande.

lördag 8 december 2007

Tjugo minuter över pölen

Ibland blir jag fundersam över lobbyismen och dess funktion.
Politisk argumentation blir ibland övertydlig. En blogg jag uppskattar mycket är http://www.erixon.com/ . Han bevakar USA-politiker och följer både Republikaner och Demokrater och deras argumentation. Han sorterar sina inlägg noga för att visa sin ståndpunkt.
Dagens bevakning är Al Gore som åkte tåg från Gardemoen i tjugo miniuter efter att ha flugit över Atlanten i 10 timmar." En miljömedveten Al-Gore borde ha stannat hemma i USA
och via Video-länk deltagit i Oslomötet".

Samtidigt läser jag i bloggarna att Bryssel-besöken ligger på lagom avstånd för våra politiker och andra liberala skribenter. De reser väl med tåg?

Själv är jag mer moderat numera. Bensindriven bil mod -94 tar vår familj till landet varje vecka
nästan året om. Men världen har krympt under de senaste 60 åren till gagn för mänskligheten.
Och det får man väl tillskriva flyget. OCH FRAMFÖRALLT INTERNET.

fredag 7 december 2007

Rikspolischefen får nytt jobb.

Riskpolischefen får nytt jobb.
Rekryteringen är en förhandlingsfråga mellan fack och regering.
Vem som får jobbet är väl inte klart - men han får inte vara för ivrig
att få fart på patrulleringen. Då stöter han på patrull.

Staten och Svenska Kyrkan -symbios

Elisabeth Sandlund - tidigare Kyrkans Tidning Chefredaktör skriver i en krönika i http://www.dagen.se/ och kommenterar hur KT marknadsför förändringen d v s beskriver hur många som lämnat Svenska Kyrkan under året. Nämner vad som behöver beaktas.
Hon tar bl.a upp vad som kan hända om staten slutar kassera in kyrkoavgiften.

Det kanske är där anledningen till att Svenska Kyrkan inte vill kapa banden med politiska
valsedlar i kyrkovalet ligger. Med staten som inkassokontor blir medlemstappet begränsat.

Köttfärs - nymalen

Vår handlare under sommarhalvåret Grisslehamns ICA butik arbetade under många år med

en köttdisk baserad på den lokala marknaden. Egen styckning och förädling av råvaror.

Om man kom sent på dagen och ville köpa köttfärs kunde hända att köttfärsen var på upphällningen. Det ordnades med att styckat kött maldes ner till köttfärs - alltså NYMALET.

Kvalitén på varorna i köttdisken var alltid toppkvalité. Den är fortfarande mycket bra.

Jag kommer ihåg att innehavaren hade betänkligheter när ICA ändrade distributionsreglerna

huruvida han skulle kunna bibehålla sin särart.

Utslagningsjuridik

En stor del av vår stjärnadvokater har ställt upp för att biträda 4 gossar som lever under knappa omständigheter.
Fråga 1. Knappa omständigheter - på vad?
Fråga 2. Hur kommer det sig att stjärnstallet har åtagit sig uppgiften?

Hur som helst kan vi utgå ifrån att försvaret är förstklassigt.
Men positioneringen inför drabbningen visar väl att två slår den tredje - men att det blir den fjärde som kanske "åker dit" - av yngklingarna alltså.

torsdag 6 december 2007

Har Minister Odell Vin & Sprit problem?

Första försäljningen av statliga bolag var Teliasonera. Ideologiskt efter skolboken.
PS tidningen skriver att staten förlorat 4 miljarder på kuppen.
Hur mycket har den kvarvarande posten på 37,5% ökat?
Det är kanske inte så dåligt i alla fall.

Vin & Sprit är till försäljning - köparen vill endast betala 30% till staten och låna resten.
Av vem. Odell får inte bli så nervös att han låter staten låna ut pengarna.
Det är inte någon bra affärsuppgörelse. Och dollarn kryper nedåt så affären är i nuläget ganska tveksam.

Silberskys stackars pojkar?

Bordellhärvan - Silbersky försvarade Doris Hope när det blåste som mest.
Det är inte konstigt,att Silbersky försvarar politiker nu i samma ärende.
Med maximen att om man är skyldig bör man anlita en känd advokat.
Vem anlitar Silbersky nu?
Ja det är väl några stackar pojkar ,som han uttryckte det i Trustoraffären?

Public Service - kan man privatisera?

Gårdagens Uppdrag granskning i TV 1 - gjorde köttfärs av fyra Maxichefer.
I och för sig hade de läst Livsmedelslagen som Hin läser Bibeln.
Varför förekommer program typ PLUS och UPPDRAG GRANSKNING inte i TV 4?
Ja tänk er köttfärsproblematiken i TV 4 med pigga avbrott med reklamtrailer från ICA.
Det funkar inte .
Därför har Public Service sitt berättigande . Sponsring som förekommer
i samband med Landskamper och OS t.ex. är helt i sin ordning eftersom Public Service ändå är partiska för alla svenska insatser.
Däremot anser jag reklamen för FRI Television är övermaga. Den är impregnerad av politiska
tyckanden - för de mesta omedvetet.

onsdag 5 december 2007

Kreaturen går igen!

Ser i dagens tidningar att kreaturen går igen.
Inte en gång utan flera gånger.
Matprogram i TV behandlar inte ärendet medan däremot Uppdrag Granskning .
Det handlar om köttfärs.
Såg två svar på http://www.kyrkoordnaren.blogspot.com/ .
En försvarade företaget men presenterade sig försiktigtvis som anonym.
Undrar om det inte var Anonymica som framträdde.
Snart kommer väl någon och talar om maximal felaktighet. Jag känner inte till om det är Maxi som mal, men det lär vara de som stämplar.
I alla fall lär kreaturen återkommit först i form av köttfärs och sedan stämplat in för en ny period.
Man kan undra hur vanligt det är. Själv köper jag ibland köttvaror till mycket lågt pris då butiken kaller det kort datum. Helt OK.
Men de som stämplar fram bäst före datumet är helt enkelt korta om roten och då är det klippt.

EU -Lissabon. Frågan om ostmärkning viktigast?

Bloggaren http://www.erixon.com/ skriver i dag om det förestående EU- mötet i Lissabon.
Han länkar till ABC där en tänkvärd EU-kritisk artikel har synpunkter på EU´s tillkortakommande i Darfur bl.a. Läs den och även kommentarerna till artikeln.
Man kan väl hoppas på att Gunilla Carlsson eller Carl Bildt tar större ansvar för EU- legitimitet
genom att väcka debatten i ärendet. Men det kanske är enklare att konstatera att byråkratin inom EU är bra, om man vill undvika heta frågor. T ex vem får kalla osten vad? Ett ärende av vikt? Det blir Edamer till jul - helst äkta.

tisdag 4 december 2007

Gud hör bön - Vi kan den inte utantill -ännu.

Svenska Kyrkan förefaller inte ha kläm på det där med marknadsföring.
Fädernas kyrka avlägsnades ur psalmboken - politisk anpassning.
Fader vår spelas ner för att ge plats för Ekumenisk översättning Vår Herre.
Förändringarna utvecklas inte samtidigt i våra stift. Tidsintervallen synes bero på när stiftets biskop doktorerat och studerat kristendomens struktur och historia.
Forskning är nog utvecklande, men tillämpningen varierar i församlingar och stift.
Huvudmål för utbildade präster är väl att sprida Herrens ord och genom undervisning ge församlingarna stöd för sin kristna tro.

Hur går man tillväga för att undervisa och informera samt att tillämpa det man vill lära församlingen?
Exemplet Fader vår blir ganska tydligt. Den läses som ett rinnande vatten - ofta i högt tempo - precis som man vill ha det avklarat.. Alltså modell mantra(inte tänka) bara göra.
Vår Fader blir en aning svårare - men texten fordrar ett långsamt tempo för att få fram innehållet och plats för eftertanke.
Vår kyrkoherde inför den ekumeniska översättningen genom att i Kyrkobladet ordentligt redovisa anledningen till förändring. Kyrkobladet var förresten i nytt format och väl utformat.

Nu gäller det att undervisa och förankra förändringen i gudstjänstlivet.
Dels bör tempot vara lagom, så att församlingen förstår vad de läser och tar det till sig.

Alltså kyrkan måste sälja in "produkten" - i detta fall den redan gamla bönen Vår Herre.
Det var några år sedan den dök upp i psalmbokspärmen.

Att införa en förändring innebär att ta bort trösklarna för det nya och informera kyrkoråd
och kyrkvärdar . Känslan av att veta om förändringar för de som behöver ökar förändringsbenägenheten. Så fungerar det i arbetslivet - sälj in och informera alla berörda.
I stora företag informeras stegvis ner i organisationen - och informerar man facket tidigt
så brukar det gå lättare.

måndag 3 december 2007

Världen i Dag tjuter med ulvarna.

Borgerligheten har det både lätt och lekande samt tungt och tvekande.
Världen i dag tror att hela borgerligheten vänder M ryggen av anledningar som abortlagen och en ny väntad lag om partnerskap på lika villkor för HBT och Heteropar.

Det tvivlar jag på. Som kristen besväras jag ibland av att vissa grupper kristna och muslimer
är så rigida i sin tro att det mesta är kodifierat och ingen får bryta koden.

Tänk efter en aning. I gamla Sovjet jagades de kristna - de jagades av staten.
I Iran har det kristna inte mycket att hämta. Det har staten bestämt.
När det till och med blir problem med dop av nallebjörnar så har staten ett huvudproblem.
Problemet är att religionen tar över statsangelägenheterna. Och det blir olyckligt.
Alltså tro på det Du vill och i den grad Du finner lämpligt. Men gör det med måtta och
kasta inte första stenen på sådant Du ogillar.

En Kristen kan mycket väl vara politiker. Men spåren av Kristna Högern i USA blir bara för mycket tycker jag.

Skattehöjare Hägglund

Ser att Göran Hägglund ömmar för den del av befolkningen som bor på landet OCH ARBETAR.
Hur skall man annars förstå hans motiv att höja bensinskatten och kompensera den arbetande delen av befolkningen. De som har inkomst i form av pension och bor på landet får vara med och möta en SKATTEHÖJNING utan att kunna kompensera höjd bensinskatt. Och pensionerna har inte precis rusat i höjden på senaste tid.
Alliansen måste tala om för de äldre varför de skall betala högre skatter ibland dolda som avgiftsuttag.
Jag har varit förstående för skatterabatt för de som har abetsinkomster .
Men jag är faktiskt motståndare till standardförsämring och skattehöjning för den äldre delen av vår befolkning.

Det skall löna sig att arbeta

Man betalar lägre skatt på arbetsinkomster. Om man under arbetsåret blir sjuk och erhåller sjukersättning är skattesatsen på den inkomsten taxerad efter den ordinarie skattetabellen.
Förutsättningen är väl då att sjukersättningen inte räknats ner.
När det gäller arbetslöshetsförsäkringen så har den räknats ner och avgifterna höjts.
Dessutom får naturligtvis ingen någon skatterabatt på A-kasseinkomster.
Frågan är om Alliansen tagit hänsyn till alla parametrar. Differensen kanske blir för kraftig för normala arbetstagare som har en lucka i anställningstiden.

Idén med lägre beskattning av arbetsinkomster är enligt min mening riktig.
Och man kan väl hoppas att nedräkningen av A-kasseersättningen beräknats med balans och inte med piska.

För övrigt har jag, som statligt avlönad pensionär, inte märkt att skatten har sjunkit.
Däremot har vi fått några nya avgifter i stället för skattelättnad.

söndag 2 december 2007

Sjuka tabbar drabbar sjuka och försvaret.

Regeringen säger att ingen skall få högre sjukersättning än 75% även om de har egen tilläggsförsäkring. Anledningen tycks vara att det skall ej löna sig försöka skydda sin köpkraft någorlunda hyggligt. Fråga: Gäller det för privata försäkringar som tagits i privata bolag?
Fungerar likheten inför lagen? Har regeringen försökt skjuta sig i foten - med lösa skott från
försvarets strypta budget. Det lät i alla fall som försvaret kunde tänka sig att sälja ut överskjutande lokalytor till regeringen. Om en regering fattar beslut om nerdragning när den tillträder så får den väl gilla läget och omfördela kostnaderna från försvaret och till den centrala statsmakten. Då konstaterar man att kostnaderna för statens centrala organisation blivit för stora..
Då får man spara ¨genom att sälja ut överskottet till den privata sidan", men gör det inte genom att sälja bort infrastrukturen till utländska köpare.
Regeringen har en första uppgift - se till att försvaret uppnår önskad kvalité och betala vad det kostar. Annars är jag rädd att priset blir moderata försvarsvänliga röster - som kanske gillat det mesta Ni förändrat - men inte allt. Patron ur för säkerhetens skull!

Men enligt min mening är det helt OK att sälja sådant som ej skadar infrastrukturen.

Kyrklig problemlösning?

Hörde en skröna som berör Svenska Kyrkan i högsta grad.

Tre präster hade problem i sina församlingar.
På grund av fukt och mörker hade samtliga i sakristian fått övervintrande fladdermöss.
Vid en kontraktsammankomst kom de att tala om problemen.
Den förste meddelade att han placerat fladdermössen i en kartong och burit ut dem i kyrkstallet. Men nästa gång han var i kyrkan fann han att de åter hade sovrum i sakristian
Präst nr två hade även han försökt lösa problemet. Mer våld än nöden krävde - han jagade dem med kulor och krut - och de försvann för stunden men var åter till nästa söndag.
Den tredje berättade att hans metod var mer prästerlig. Han hade börjat med att döpa fladdermössen och därefter konfirmerade han dem.
Och resultatet var gott " sedan den dagen hade han inte sett röken av dem"

En allegori med viss udd.

Men nu har kyrkorna börjat intressera sig för att säkra återväxten. En bra fritidsverksamhet i kyrkornas regi är det första steget efter dopet.
Steg två tycks vara att tillämpa den ekumeniska översättningen av Fader Vår - alltså Vår Fader.... Under alla år från fyrtiotalet och framöver tillämpades Fader Vår och detta hade till följd att varenda söndagskoleunge kunde Fader Vår när de började skolan, när de konfirmerades och firade kyrkbröllop och tog ett sista farväl av någon anhörig.
Nu börjar den nya generationen med Vår Fader i söndagsskolan och vid konfirmationen.
Men i dag får varenda unge lära sig att i skolan ber man inte - så så mycket längre kanske man inte kommer.
Men en sak är säker - den äldre ännu icke avkristnade generationen har fått ett nytt farthinder.
Vill man ändra så är det i sin ordning, men kyrkans folk måste jobba på att den nya lydelsen vinner insteg även hos de äldre.
Vår kyrkoherde har gjort ett försök genom att alla agendor försetts med den nya texten.
Han har skrivt en utförlig beskrivning varför - Bra! Men det hade inte varit fel att via predikan
och samtal försökt väcka förståelse för förändringen.

Kyrkoårets första högtid

När kyrkan anstränger sig extra fyller man kyrkorna!
Extra i dag hos Knutby församling:
1. Maffig kör unde Mathias Jansson. Den klingar ljuvligt.
2.Trumpetsolist - en nestor i mogen ålder. Höjer temperaturen.
3. Vår komminister är extra jämt!
4. Förbönsläsning av ung man med sonor stämma! Utmärkt att ungdomen aktiveras.
5. Förstärkt församling varav 65 personer från Märsta SPF blev stommen i dagens församling.
6. Tungt artilleri av kakor och kaffe ordnade Lottakåren i Knutby.
Kort sagt Gud var med oss från första stund.
Ett stänk av tvivel: hur många kommer nästa gång?
Glimt av möjlighet: Det blir julaftons gudstjänst när alla klappar expedierats.

Lönsamt med brott?

Bankkorten skimmas i Sverige.
Pengarna plockas ut i Canada.
Bankerna slimmar sin personalstyrka.
Hänvisar till bankomaten.
Banken betalar ut till dem som snott från korten.
Kalkyl: Det är billigare att underhålla kriminella som stjäl pengar än att ha anställda
som kostar skjortan!

Man kan moderera idéologin - hon tänker rätt!

Filippa Reinfeldt uttalar sig om sjukvården i Stockholm.

Dags att ta i håll med sjukvårdens problem och focusera på tillgänglighet och kvalité.

Samtidigt som hon signalerar den första ideologiska sprickan - att det inte är huvudsaken att privatisera allting för privatiserandets skull.

Allt enligt partiboken. Att lösa problem och öka tillgängligheten är övergripande.

Nuvarande regering är bra - de har framtidsvyer och god vilja.

Men Ni har kanske börjat inse vad som hände med oss i opposition?

Bo Lundgren hade en hästkur för alla problem från sjukdom, dåligt väder eller finne i nacken.

Sänk skatten var hans enda lösning.

Bra att ha en Alliansregering som ger järnet för att förbättra livsvillkoren för hela befolkningen.

Men som sagt privatisera med omdöme och omtanke.

Att återinvestera privatiseringskapitalet i infrastruktur blir i längden billigare än att avbetala på statsskulden. Om vi använder intäkterna från försäljning och betalar av på statsskulden kan det innebära att vi minskar våra skulder för att sedan se inflationen urgröpa den del av skulden som är kvar. Men varifrån kommer nya pengar till infrastrukturvård och investering?

lördag 1 december 2007

Sparka inte på den som ligger!

Dick Erixon tar upp det brutala tonårsslagsmålet som slutade med döden för en ung man.
Scenariot för rättegången är satt. Åklagaren tänker sig vård för de åtalade.

Men strategin för försvarsadvokaten synes klar. Klienten erkänner att han sparkat en gång och
inte fler. Då kan man förklara offrets blod på skorna. Förutseende jurist!
Det påminner lite grand om Henning Sjöström - en i äldre tid mycket skicklig försvarare.
Många brukade säga ," att om klienten anlitat Henning så är han säker skyldig."

Men hur det än slutar - så måste föräldrar och samhälle( skola, idrottsföreningar m fl )
lägga grunden till ett beteende bland ungdomen, som gör det förkastligt att sparka på liggande
motståndare. Det är inte en klassfråga utan en uppfostringsfråga.
Gruffande ungdom har förekommit i alla generationer - men sparkandet på liggande är ett sentida oskick. Kulturdegenerering !
Men läs http://www.erixon.com/ så får ni hela bilden.

fredag 30 november 2007

Vem är postkodmiljonären?

En välgärning för alla som vill vara med och hjälpa Barncancerfonden, Sjöräddningen och många fler behjärtansvärda välgörare.
Det här att man betalar via autogiro är väl också en fördel.
Men vissa frågor är av intresse att få besvarade.
1. Hur mycket går till hjälporganisationerna av intäkterna inklusive telefontävlingarna?
2. Hur mycket går till Postkodmiljonärens marknadsföring?
3. Hur mycket går till Postkodmiljonärens administration?
4. Hur mycket går till TV 4 ?
5. Hur mycket går till vinstutbetalningen?
Man kan fundera över vinstutbetalningar och dragning. Varför har man inte dragningen som spänningsmoment? Tex. visa alla postkodsiffror utom den första på fredagen.
Sedan kan man dra bort alla förstasiffror till dess det återstår en enda vid lördagens dragning.
En ort inom varje postkodområde har chansen att vinna. Sedan kan marknadsföringen fortsätta med vinstutdelning senare.

Detta får man titta upp mot himlen och vänta på en molnfri natt kanske.

Hur visar man handlingskraft?.

Politisk handlingskraft måste visas inom en period av 3 år 6 månader.
Väljarna väntar underverk samtidigt som makthavarna vill visa att de kan.

Det är väl därför det i många fall går fortare än bra.

Om nuvarande regering som börjat så bra , trots klantiga utnämningar, sätter målet till
att genomföra den arbetsvänliga skattepolitiken och reformera i lagom takt så att de hinner se orsak och verkan är det bra.

Försäljning av statlig egendom bör ske i lagom takt - orsak och verkan.
Staten får inte ramla in i pressens mantra, att kalla allt för ut-försäljning.

För övrigt bör regeringens partier notera- det som sker i Alliansens namn är allas ansvar och bör inte föranleda partipolitiska utspel - "vi är bäst- eller vi ville inte" för då blir det sämst.

Övergör inte det som är bra! Då visar ni handlingskraft.

Spara & Slösa

Två personligheter i den gamla tidningen Lyckoslanten.
SPARA plockade via spargrisen in allt på banken. SLÖSA köpte godis för stunden.
Hörde i dag "Ring P1) en person som frågade vad vi skall göra med pengarna som Regeringen vill fylla statskassan med, för att i nästa stund betala av skulderna staten har byggt upp.

På sin tid råkade SPARA ut för ett problem - hon sparade i banken och råkade ut för inflationsförluster. SLÖSA fick hål i tänderna.
Hur resonerar STATEN? Först säljer man ut bolag som inte måste vara statens egendom.
Vad tänker de göra med pengarna?
Enigt uppgift skall det minska statsskulden. Hur mycket kommer statsskulden att minska genom inflationen de närmaste åren?
Investeringar av infrastrukturen förefaller mer progressivt. I stället för att sälja eldistributionsnätet eller delar av tele-nätet eller vattenverkens distributionsnät och "tjäna"
pengar på det - bör man spara genom att investera i järnvägsnätet, storstadsgenomfarter m m.

Just nu försöker Regeringen köpa "godis" för väljarnas skull. Förutseende nog har de lovat bättre tandvård.

torsdag 29 november 2007

Med August Strindberg i tankarna

Har i dag övervarit två föredrag. Det första handlade om landstingens psykiatrivård och dess konsekvenser för kommunerna. Div.chef. Bertil Jansson beskrev utvecklingen från femtiotalet och fram till nutid. Gränsdragning mellan landsting och kommun kan i många fall vara problematisk.

Vid goda konjunkturer råder brist på läkare med inriktning på psykvården.
Under sämre konjunktur är det lättare att fylla landstingens behov.
Men det förefaller vara liknande revirproblem som i den övriga sjukvården.
alltså vem följer upp den färdigbehandlade patienten. Förefaller som viljan föreligger men budgeteringen eller utnyttjandegraden är för låg inom den kommunala sektorn. Min slutledning.

Föredrag två: Länstyrelsens Anders Forslund beskrev målsättningen för tillsynsmyndigheten
inom äldrevården. Kontrollerna omfattar stort och smått.
I nuläget görs en inventering hur larmsystemen fungerar inom vårt län. Antalet tillsynsobjekt är ca 1.000 för närvarande.
Man beräknade att tre personer behövs och har f n pengar till max 1,5 personer.

Det förefaller vara övermäktigt att klara av annat än akuta anmälningar.

En tillsynsmyndighet är väl en myndighet som reviderar den uppgift det är satta till.
Om man inte hinner med alltför många anmärkningar på grund av medelsbrist är väl
kommunerna belåtna.
Få anmälningar "det låter betryggande" "vi skruvar ner budget"
Självspelande piano.
Mina tankar gick till Strindbergs romaner när det handlade om statens styresmän. Värda en omläsning.

onsdag 28 november 2007

Att lösa sopsorteringen i mellanöstern.

Dagens SvD tar upp en viktig "skräp-sak" nämligen sopsorteringen.
En låda för matavfall och en annan för övrigt skräp. Ny soptaxa i Sthlm innebär för boende i vissa förorter, i detta fall Mälarhöjden, att kostnad för sorterat eller ickesorterat avfall är försumbar.

Frågan är om sopsortering ( alltså undandtag för papper och tomglas och metall) har någon verklig positiv effekt när det gäller privathushåll. Stora industrier - typ livsmedelsindustri -
har ju en betydligt högre andel av avfall som kan brukas vid metangasproduktion.
Men en analys av effekten för villahushåll och hyreshus kan kanske ge svar om sorteringsmodellen ger någon positiv effekt.
Eller hemska tanke är det "plakatbärarna" som lyckats med konststycket att fördyra, försämra
läget när det gäller att bevara vårt luftrum från nedsmutsning?

Tanken kom efter läsning av Dick Erixons beskrivningav president Busch modell för fredsförhandlingarna i mellanöstern. Alltså se helheten och fastna inte i gruppintressen från
rigida grupper på höger och vänstersidan.
Bättre lite skit i hörnen, än att hela problemet sopas under mattan.

tisdag 27 november 2007

Allians betyder väl sammanhållning?

När vår nya regering tillträdde kände man i luften - en för alla - alla för en.
Läget har förändrats över tid. Det tog inte många minuter förrän partierna formerade sig till
separata kluster , som samtliga mässade: vi moderater, vi folkpartister, vi kris(t)demokrater och vi centerpartister.

Var det inte Alliansen som gällde och gäller?
Nu gäller det gasledningen i Östersjön. Oppositionen sätter upp fingret i luften - vem av folkpartisterna vill leka Königsson?

Världen i Dag kollar om de skall förstärka Kristen höger inom KD.
Göran Hägglund höll sin allianslinje och önskas förmodligen bort från politiken av Världen i Dag.

Jag anser, att är det någon som skall hålla KD flytande så är det han.
Håll allianstanken levande och puffa litet på Statsministern och berätta, att han skall inte bara gå först i ledet - han skall se till att det blir ordning i det också.

Tala med pressombudsmannen.

Sanningstolkarna.

Mona Sahlin lånar Villaägarnas argument "att 220.000 villaägare får högre skatt".
Hon anger inte vad hon jämför med hur det var före maktskiftet.
Men hon är inte ensam om att medvetet undantränga allt som skulle kunna tolkas som positivt.
Pensionärsorganisationerna var kvicka med budskapet." Vi får högre skatt" än sedan närdå?
Raka rör skulle vara befriande. Andra grupper får lägre skatt än i dag för att de arbetar och får inkomsten på det sättet. Men pensionärerna måste säga ifrån till regeringen, att vi vill ha
förbättrade pensioner, något som utlovats av tidigare regering - men ej effektuerades.
Alliansen bör ge pensionärerna en ordentlig återställare så att de ser nyktert på tillvaron.

söndag 25 november 2007

Slutet gott allting gott?

I kvällens TV4 film med massor av reklamavbrott sköts boven ihjäl på fläcken.

I gårdagens film på TV4 med massor av reklamavbrott sköt sig den tekniska staben i foten eftersom de ej visade slutet på filmen.

Men reklamtv är ju gratis - så det är enbart annonsörerna som blir stötta i kanten.
Jag får ta det eftersom det är gratis.

Sabbare än ljuset?

Nej inte snabbare - men fredagens post innehöll en vägledning genom mörkret.

Samfälligheten distribuerade det nya kyrkoårets första församlingsblad i A4-format.
En fyllig flersidig katalog med jultidens kyrkliga agenda.
Layout som lockar till läsning.
Men det bästa med den var kyrkoherdens genomgång av Fader vår och varför han konsekvent
genomför förändringen till den kyrkan kallar Ekumenisk översättning. En flersidig beskrivning
motiverar varför förändringen görs.
Vad säger de som bara går i kyrkan vid egen eller barnens konfirmation? "Jag kan den gamala utantill"
Vad säger de som besöker kyrkan då och då? De som reagerar - som jag själv - långsamt.
Ja många säger "jag tänker då inte läsa den nya - bara nytt larvigt påfund!" De jämför väl med
vapenförändringen från båt med köl - till den avrundade beslutade av Kyrkomötet.

Den förändringen var den första krisreaktionen jag noterade efter statens halvhjärtade uppdelning kyrka- stat. Ett företag "stort" som har problem lägger ofta stor kraft på förändring av varumärket - loggan.

Men jag har efter ordentlig läsning av Kyrkoherdens motivation köpt förändringen
och skall lära mig den Ekumeniska översättningen bums!
Alltså in till den i mörkret ljusa tiden med Barnet i krubban och de tre vise männen.
Det varumärket står orubbat och fulländat. Kyrkorna välbesatta och med ett program som alla besökare väl känner och uppskattar.

torsdag 22 november 2007

Flera än i kyrkan

Ibland kan man kalla den mörka hösten för Svenska Kyrkans dödsäsong.
Kyrkorna har inte den dragningskraft de borde ha. Det räcker väl med aftonbön.
Om någon vecka ökar antalet gudstjänstdeltagare och en högtidlig och festlig förväntan på
Jesu födelse ligger i luften. Alltså kyrkan har ett budskap som är väl inarbetat och tar hand om det på bästa sätt.

I går var det ekumenisk kvällsträff i församlingshemmet. Fler var där än det brukar vara vid söndagsgudstjänsterna så här års. Temat var Burundi och vem är fattig och vem är rik?
Vi fick en inblick i landets problem av en som missionerat där under flera år. Hon visade bilder
från vardagslivet. Burundi är ett fattigt land som drabbats av krig och elände.
Efter hand som bildvisningen rullade på kunde man konstatera att kyrkor byggdes och fylldes av kristna innevånare. En kyrka kan härbärgera 10.000 personer under en gudstjänst - medan 5.000 står utanför utan att få plats.

Tänkte på vem som var fattig och vem som var rik. Och nog förefaller det vara Svenska Kyrkan som har det sämst ställt - när det gäller gudstjänstdeltagare.

onsdag 21 november 2007

Karlskronamoderaterna devalverar ?

Hörde nyss på TV, att M i Karlskrona lierar sig med Sverigedemokraterna. Är det sanning?
Om Moderaterna har en idé om hur skolan skall drivas i kommunen kan man väl inte tacka nej till att ett parti röstar för deras förslag. Att däremot förhandla med dem för att behålla sin politiska makt i kommunen - ja då är priset för högt.
Ser att fempartiklövern iKarlskrona firat ettårsjubileum.
Ett bud på 5 klöver verkar synnerligen skakigt om man använder jokern!

Ingen reklam i SVT -tack

SVT och TV4 grälade( eller skall man säga debatterade livligt) reklam i morgonens P1.
Orsaken var den nya mediakampanjen i SVT där reklamavbrott som driver tesen Fri Television som ägs av medborgarna.
Jag har betalt för att slippa reklam i SVT. Övriga kanaler ser jag utan merkostnad och besväras därför inte nämnvärt av reklamavbrotten.
En som under några år inte betalt för att titta på SVT kan väl inte delta i debatten.
T ex avgångna ministrar.
Alltnog vill jag inte ha övermaga reklam från SVT om fri television. Ni är väl vad ni sänder?
Ibland speglar Ni vad som gäller politiskt inom journalistiken. Fler s-märkta skrivare?

tisdag 20 november 2007

Tiomiljonersfrågan ?

Valmetoden som tillämpas inom Svenska Kyrkan lär kosta mer än det smakar.
Om dirketa val till de fria församlingarna och samfälligheterna genomfördes på samma sätt som vanliga idrottsföreningar, bostadrättsföreningar eller studieförbund vore det enkelt.
Men vad blir merkostnaden när stiften och kyrkomötet skall ha sitt?
Öppna vallokaler, poströstning m m. Hur stor andel av Svenska Kyrkans medlemmar går i kyrkan regelbundet? Hur många av Svenska Kyrkans medlemmar går till val vart tredje år.
Vad kostar kalaset?
Jag glömmer aldrig den centerkvinna som i Kyrkans Tidning för några år sedan uttryckte sina tvivel på människor som inte valdes efter partiboken? Men hon svarade aldrig på varför inte idrottdföreningarna valde efter partiboken - inte ens i Dalarna!
Har någon en bra kostnadsanalys på kalaset?

Ändamålet helgar medlen

Jesuiterna i USA har problem med världens uppfattning om vad som är rätt och fel.

Om övergrepp mot minderåriga återkommer det då och då artiklar

Det kostar pengar och förlorat anseende. Katolska Kyrkan borde väl i utbildande syfte i sina bestämmelser förklara att den tar avstånd från sådana övergrepp.

Det hymlas för mycket - eller kanske inte. Det mörkläggs för ofta - förlåtelsen får ej bli mekanisk. Vad är det egentligen som gör att pedofili - för det är väl det detta handlar om - har fotfäste inom jesuiternas krets.

Annars får man väl byta mantra .

måndag 19 november 2007

Buss på busarna i bussbolaget

Jag hoppas kommunfullmäktige mår bra nu när de lyckats sopa scenen för att höja priset på bussbiljetterna.
I landet far det omkring politiker av alla de slag och säger sig vara för miljöbevarande åtgärder.

Motiveringen till att höja biljettpriserna kan jag ana. Anledningen är väl att vi så småningom skall bli av med bussförbindelserna till kransorterna.
Sedan kommer man att förbjuda privata bilar, att göra arbetsresor med det egna fordonet. Sedan kommer man att sälja ut busslinjerna till högstbjudande. I priset kommer bussbolaget som saknade eget linjenät ingå.
Därefter kommer landstinget och Uppsala kommun sälja utsläppsrätter till de nya ägarna och alla blir lyckliga. Eller är anledningen att kommun och landsting avser att införa 50% rabatt för alla pensionärer när de åker buss.
Privatisera mera - det gäller ideologiskt och blir ibland ologiskt.

Apotek med bra service.

Har i dag besökt min läkare för hälsokontroll. Ett knä slutade fungera som önskvärt är i fredags.

Läkaren undersökte knät och konstaterade inflammation. Hon ordinerade en medicin - kl 09.00

Sedan åkte jag hem och ringde Apotekets servicetelefon - knappade in födelsenummer och pinkod. Efter någon minut svarade man på apoteket - ja det förelåg ett nytt reccept- v g sänd det till min affär. Svaret blev - du har det i din butik i morgon.

Alltså snabbt beslut och distribution.

Två företag med stalig anknytning som på noll-tid kan effektuera min beställning.Jag känner inget behov av privatisering i nuläget.

Ideologin får ej i "totalitär" mening genomföras utan prövas från objektiva grunder.

För övrigt är jag moderat och anser ,att mycket kan privatiserat om argumentation och verklighet överenstämmer

lördag 17 november 2007

Marknadsundersökning förordas.

Svenska Kyrkan har säkert statistik på antalet gudstjänstdeltagare dels inom stiften och även för varje församling och samfällighet. Förslag: Markera 8 helgdagar och 6 veckodagar under det kommande kyrkoåret samt plocka med avslutning med domsöndagen för 2007.
Förslag till urval: 1:a advent, juldagen, söndagen efter 13:e dagen, Långfredagen, Påskdagen och en konfirmationshelg - lämpligen under pingsten. Vardagsgudstjänster: en veckogudstjänst
i varje jämn månad. Se till att församlingarna noterar hur gudstjänsterna var "laddade" . Alltså med kör eller annan musik och hur de marknadsförs.

Ställ antalet gudstjänstdeltagares antal i förhållande till dels kyrkoskrivna och dels hela församlingen.
Varje stift borde välja ut 15 församlingar varav hälften bör utgöra samfälligheter.

Glöm inte bort domsöndagen !!
Kyrkan behövs och betyder trots allt mycket för samhället. Ungdomsverksamheten som söker nya former utgör grunden för en mer aktiv församling.

USA-modellen med att folk i allmänhet går i sin kyrka på söndagen är lockande.
Många säger att de går i kyrkan av sociala skäl och får religionen på köpet. so what!

Kollektiv trafik har ett pris.

Kollektivtrafik i mellansvensk storstad har samtrafik över länsgränsen.
Ett utmärkt tillfälle att jämföra teori och POLITIK.
Skulle på revisorsutbildning mitt i smeten (Medborgarplatsen på söder)
Upp i ottan och bil till Edsbro. Buss till Mörby och vidare med tunnelbana.
Kostnad t o r för två dagsresor. SL slip 95:- 6 mil bil à 18:-. Tidsåtgång måttlig.

Varför kostar det så mycket mer att resa med kollektivtrafiken i Uppsala än vad det gör i Stockolm?
Har tills vidare inte funnit någon differens mellan alliansen och S när det gäller prissättning.
Jo kanske. I Stockholm justerades priset upp något - men inte så att det stör.
I Uppsala ( förlåt nu spelar man Guitar Boogie med Arthur Smith i radio helskön platta)!!!!
kommer priset att höjas inom kort? Är det månne för att förbereda konkurrensutsättning
eller för att privatisera? Jag är för privatisering under förutsättning att det blir till gagn för
allmänheten.

fredag 16 november 2007

Ett steg längre.

Har tagit del av de nya Moderaternas motion i äktenskapsfrågan.
Ställer upp på den, men tycker att partiet borde verka för att staten utformar ett juridiskt bindande kontrakt för äktenskap. Samt att det är staten som registrerar äktenskap.
Vigselrätten bör utövas av staten och icke av kyrkorna.
Som medlem av Svenska Kyrkan har jag uppfattningen, att välsignelsegudstjänst bör utformas för de medlemmar som önskar manifestera sitt äktenskap.

Sedan är det upp till kyrkan att ansvarsfullt genomföra projektet.
Lex Caroline Krook?

onsdag 14 november 2007

Moderat folkkyrka?

Med förvåning konstaterar man att fyra präster i Kyrkomötet representerande Moderaterna
vill värna om folkkyrkan genom att ordna kyrkoval för de 5-10 procent av medlemskåren som går och röstar. Kostnaden är betydande, men metoden med direkta val cementerar folkkyrkotanken för m och s varje valperiod.
Folkkyrkotanken är för mig det som sker i församlingen och samfälligheten.
Bästa sättet är att ordna lokala val i församlingen och samfälligheten. Låg kostnad - kanske högre valdeltagande - och mycket lägre kostnad. Därefter indirekt val till stiftsstyrelsen - Sören Larsson LRF frågar "vad gör stiftsledningen i Uppsala bemannad med 50 personer?".
De kanske gör en hel del som gynnar församlingarna - vad vet jag. Det förefaller lite lagom tungrott - typ landstinget. Kanske ganska långt från församlingsarbetet. Sedan kommer det till kyrkomötet - indirekta val - gärna många politiker som väljs, inte efter politisk hemvist utan efter intresset av att utveckla Svenska Kyrkan.
Man bygger från grunden - folket - och inte från de övre regionerna.

Plockar de sedan bort ballasten av vigselregistrering och överlåter den verksamheten till
polititikerna så blir detta statens affär. Tänk så många nya välsignelsegudstjänster det skulle
kunna bli om kyrkan sköter saken rätt. M borde verka för privatisering av kyrkan med samma iver som man privatiserar annan verksamhet. Är det sekulariserat så är det.

Sedan är det upp till kyrkan att jobba aktivt för spridande av kristendom i vårt land.
Marknadsföringen lämnar fältet öppet för att skapa en harmonisk församling som känner samhörighet och gärna medverkar i kyrkans verksamhet.

tisdag 13 november 2007

Medlemsvård inte bara gravvård.

Svenska Kyrkan har en slumrande potential som borde bearbetas.

I dagarna noterar kyrkan något lägre antal gudstjänstbesökare/deltagare än föregående år.

Ibland är Hans Alfredssons beskrivning av hur det kan gå till en liten landsortskyrka mycket

autentisk. Liknelsen av livet och den tomma papperspåsen som kan fyllas med något.

Åhörarna är de tre äldre tanterna som flyttar upp nära altarringen för att höra bättre .

Samtidigt sjunger Christer Sjögren andliga sånger för en knökfull frikyrka med en publik som villigt betalar 400:- för att höra på. Det är marknadsföring när den är som bäst.

Men det var naturligtvis ett privat initiativ.
Kyrkan behöver hjälp med att aktivera sina medlemmar och få dem att vara med i verksamheten. Valsystemet kan förenklas om politikerna överger sina roller som politiker och övergår till församlingsaktiva. Vad kostar nuvarande valsystem - kan beskrivas som underlaget för " katedralliknande överbyggnad" i Svenska Kyrkan. Bort det!!
Kyrkans uppgift är att sprida evangelium och ge församlingsborna "value for money".

Mer funderingar nästa gång.


torsdag 8 november 2007

Kyrkans överbyggnad -sysselsättningsterapi?

Kyrkans Tidning denna vecka innehåller ett inlägg värt att ta del av.

Sören Larsson frågar vad församlingarna har för nytta av "denna katedralliknande överbyggnad" Hans slutsats är att nyttan är högst marginell. Hade Svenska Kyrkan haft modet
att ta steget från statskyrka till en fri kyrka så hade det enligt Sören Larsson sett annorlunda ut. En av de mer kostliga beskrivningarna lyder:

Kyrkan saknar utvecklingskraft. Ärkebiskopen är maktlös och bakbunden av de förtroendevalda och de förtroendevalda är bakbundna av varandra i ett system där inget annat utkrävs.

Artikeln är läsvärd och stärker min uppfattning att kyrkan bör avpolitiseras - men att politiker

under sin privata flagga kunde ha utbyte av kyrklig verksamhet.

Tag del av artikeln på http://www.kyrkanstidning.se/ det förekommer inga hemligheter men det kommer en ny inloggningskod varje vecka. Denna vecka något som man vill ha snurr på.

onsdag 7 november 2007

Den smala men smarta stigen-varför tveka?

Tänk tanken att Cecilia Stegö regelbundet betalt den lagstadgade avgiften för TV-innehav.
Hon driver en hård kampanj för att denna avgift borde försvinna fortare än kvickt.
Hon blir tillsatt som kulturminister - orden blir plötsligt tyngre och snart har hon lyckats med
att förändra lagen så att ingen tv-licensavgift utgår. Snabba puckar och raka!
Men nu blev det inte så? Det tycker jag var synd.
Ungdomligt oförstånd? Kanske, men det kliade väl i fingrarna att briljera med budskapet
som gick ut på att TV-licens betalar jag inte för den skall ändå bort.
Hon är en vuxen och kunnig en person som skulle klarat sin uppgift som kulturminister bra.
Tänk om hon hade haft en mentor som kunnat vägleda henne på den smala men smarta stigen
till en minnisterplats. Några personer som uppträtt lika töntigt sitter i regeringen.
Min förhoppning är att de har tillgång till äldre mentorer.
Det borde finnas fler äldre i den politiska vardagen till nytta för 45-års delegationen!

lördag 3 november 2007

Definition gällande politiker?

Stadsministerns nya starka hand lämnar enligt HAX en förklaring till varför svart arbetskraft
användes vid familjens husbygge.
Hon tror inte hon var aktiv politiker vid det tillfället. Sic!
Var hon politiskt ansluten till något parti?
Är det bara fel att använda svart arbetskraft när man är politiskt aktiv?
Den kommentaren är något tyngre än Stegös bortförklaring.

fredag 2 november 2007

Dagens fråga

Tidningen Dagen, som har en hemsida steget vassare än Kyrkans Tidning har ställt frågan
Skulle staten och kyrkan skiljas åt. Andemeningen var det rätt att det gjordes.
Svarsfrekvensen anger att 77% svarande var för skiljandet från staten.

Men när det sitter så många politiker på politiska uppdrag i kyrkomötet är det väl uppenbart
att kyrka och stat är förenade via sega gubbar och gummor och yngre personer med politiska aspirationer. Förmodligen har de som svarat ja och sitter i kyrkomötet uppfattningen att banden är brutna.
Göran Persson anser att det var fel att skilja stat och kyrka. Men med hans modell är ju så ej fallet. Han nynnar väl på låten"Jag ångrar ingenting....".
Kyrkan klarar sig på egna meriter och bör sträva efter att anpassa budskapet så att folk begriper vad som avses. Förändringar som staten gör bör inte påverka den möjlighet som kyrkan har att vidhålla sina trosbegrepp - men väl anpassa dem.

För sextio år sedan fick jag höra en anpassning ,som var stötande på den tiden .
"Jesus sade till sina lärjungar: cykla före Ni så kommer jag efter på min moped"
Och nu är vi väg i cyberrymden via Startrekk.

Kontaksvårtigheter.

Har under några veckor försökt väcka vår e-mail leverantör. Efter långa väntetider - ok. det förstårjag. har jag blivit vänligt bemött och de har jobbat hårt för att få igång vår post.
Resultatet har uteblivit. När man försöker få kontakt via e-mail som fungerar numera för sändning uteblir svaren eller hänvisas till teknisk support. Jag tror jag övergår till snigelposten
i detta ärende trots att det är mycket dyrare.
Men jag har bra kontakt med min leverantör. Syns på tv i varje dags programpauser!
Med hänsyn till mitt bloggavtal avstår jag att nämna leverantörens namn.

Regeringsalliansen klart på plus!

När vi fick ny regering blev jag som moderat glad. Det första jag åstadkom var ett e-mail till moderaterna var med uppmaningen : kom ihåg att vi är Alliansen och inte bara M. Och övergör inte förändringarna - alltså inte för fort men målmedvetet. Fick omgående ett fylligt svar med tack för signalen. Och visst har Regeringen markerat att de är en Allians.
Och framförallt borde regeringens sammansättning blandas mer i ålder och erfarenhet.
Gärna många unga som entuastiskt driver frågor och klarar ut dem eller går på en mina.
På så sätt skaffar man sig erfarenhet. De äldre som redan gått på några minor skulle väl kunna
utgöra "minröjare" åt den nya generationen. Rekrytering av äldre innebär väl män/kvinnor i 60årsåldern. Den yngre politikerstammen kan aktivera och entusiasmera de äldre till nya tag - de räcker att de lyssnar och ställer frågor. Jag vill ha en fortsatt utveckling av alliansens arbete.
Statsministern blir bättre och bättre - de nitar han har gått på ger honom nya erfarenheter.
Man kan göra fel då och då men inte samma fel! Och gör han inte för många nya blir det här bra.

Bush förtalad?

Barnen med fattiga föräldrar har rätt till sjukvård trots att familjen saknar sjukförsäkring.
Barnen som har föräldrar som tjänar över fattigdomsgränsen - men vars föräldrar ej har råd med sjukförsäkring omfattas inte av samhällets ansvar för behandling.
Landets politiker har röstat om att barnen till de som tjänar över fattigdomsgränsen men ej råd med sjukförsäkring skall få rätt till behandling . Man kan tycka det skulle vara självklart för vanligt folk. Omröstningen utföll med stor marginal för förslaget.
Problemet med beslutet är chefens rätt till att säga nej.
Jag undrar vad hans supporters den Kristna Högern säger om det?
Kostnaden för förbättringen skulle öka från 25 miljoner dollar till 60 miljoner dollar.
Jag som jobbar för en politiskt oberoende kyrka begriper inte hur kristna kan ge stöd till en
makthavare som väljer att utnyttja sitt veto mot omsorg om barnens hälsa.
Usch!

torsdag 1 november 2007

Fryskorkat av ELON

ELON som säljer elprodukter gör reklam för infrysning av barn?
Vad tycker BO om djufrysta människor? Små barn kan ta efter reklamen.
Förmodligen är kedjans ledning iskall - och konstaterar att det var väl investerade kulor.
Barn gör ju som man gör och inte som man säger.
Det gäller även ungstekt - enligt reklamen ligger en man i ugnen -ännu är inte mustaschen
bränd-bara en tidsfråga.

Kan det vara så enkelt?

Samlevnadskontrakt - ett kontrakt som gäller sam-och enkönade par skulle kunna stilla
oron för de par som är homosexuella och icke troende liksom för de par som bara tror på Sturmarks humanister. Nu börjar jag bki tjatig: Staten bör överta all form av registrering
av "äkta par" . Sedan får olika religioner välsigna de par som så önskar.
Det sekulariserade samhället kommer då att leva upp till vad som avses med sekularisering.

Men det är klart det är väl alltid någon myndighet som har invändningar. T.ex. Jämo,Homo.
Svenska Kyrkan bör väl ej vara myndighetsutövande.

Kling & Klang i Rikspolisstyrelsen

Tullkontrollen i en av våra hamnar där en stor mängd lastbilar/långtradare anländer är gedigen.

Rikspolisstyrelsen har noterat att ett vaktbolag sköter nykterhetskontrollen och det gör det effektivt. 127 förare har noterats med alkoholprocent över gränsen av det tillåtna.

Kling och Klang numera tjänstgörande på Rikspolisstyrelsen utfärdar förbud mot privat alkoholkontroll i hamnen. Det underliga är att de inte anvisar polisen resurser att omgående
ta vid med koll . Om inte rikspolisen tillskjuter resurser för verksamheten tar det kanske en ända med förskräckelse.
Bättre att de lättar på några i inre tjänst´s ändor

onsdag 31 oktober 2007

Det var som katten

Det mesta som Alliansen gjort är enligt min mening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om ,att ibland görs saker som är riktigt dåliga?
Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog. Stadsministern bör gå före och ange tonen annars kan det gå åt Tibble - förlåt Skogstibble för katten.

tisdag 30 oktober 2007

Värt en välsignelse

Staten kommer att behandla frågan om förändrad äktenskapsbalk.

Samkönade och tvåkönade par kommer att juridiskt omfattas av identiska regler.

Staten skild från Svenska Kyrkan kan fatta ett sådant beslut, som får anses rationellt och rättvist. Staten bör ha ensamrätt på registrering av äktenskapen ( om de nu skall benämnas så)

Kyrkorna får möjlighet att välsigna paren och använda sin teologiska uppfattning till varför och hur det skall göras.KD:s blir glada för att de kohandlat och sett till att staten står för registreringen. Svenska Kyrkan får bita ihop och ordna en festlig kyrklig högtid med välsignelse för det registrerade

paret. Svenskar med annan religös uppfattning omfattas av statens äktenskapsregistrering.För det var väl så ,att vi är en sekulär stat där kyrkor får verka fritt - men inte utöva religiösa

riter i avsikt att förbigå statens rätt att registrera äktenskapenAteister är emot kyrkornas inblandning i skolans värd - morgonböner är fel men de drar sig inte för att driva kyrkans

rätt att registrera äktenskap. Logiskt?

söndag 28 oktober 2007

Politiken är sniken.

Efter att ha läst dagens gammaltestamentliga text 5:e mosebok 24(17:21) så funderar jag på politikernas roll i kyrkomötet. Den som ruskar ner oliverna bör inte ruska ner alla utan lämna det lilla som blir över till de fattiga-utstötta.

När Moderaterna röstar för ny äktenskapslag likalydande för alla par oavsett kön -är jag med.
I dagens samhälle är det helt ok. Hade de varit mer framsynta skulle beslutet gällt statens uppdrag att fatta beslut om sammanlevande par oavsett kön. Obligatorisk hindersprövning
med intyg från staten.
Kyrkan kunde då besluta att välsigna de par som önskar -och göra det med glädje och fest!!

Ett problem har varit invändningen, att kyrkan inte fullt ut accepterat samkönade relationer.

Om staten sköter registreringen kan väl kyrka sköta regisseringen av samlevnaden.

Noterade i höstas i en tv-debatt , att kyrkans skyldighet att viga HBT i kyrkan drevs av en debattör som uppgav sig vara ateist. Trist!
De oliver som icke ruskades ner i första skedet tas om hand av kyrkopolitikerna .
Synd att de inte var rönnbär.

onsdag 24 oktober 2007

Platonisk kärlek?

Aftonbladet har funnit relation mellan politisk sekreterare och journalist(vakthund över det fria ordet). Relationen som bestod av kyssar och smek på krogen ställer till det för SR och dess nyhetsrapportering. Enligt HAX blogg torde det har varit ganska oskyldigt. Aftonbladet lär ha rapporterat om problem som kanske innebär att denna relation är platonisk.Se tidigare nyheter i AB från föregående vecka.

tisdag 23 oktober 2007

Vem är Brygubben?

Under två dagar har jag varit på Hammarbys hemmamarker. Församlingarnas revisorer bör
kunna lägga ihop två & två - helst mer. Gert Wilkens från ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers
arbetade sig igenom de mesta som en revisor i Svenska Kyrkan skall behärska.
Man kommer hem med en bredare kunskap och mer större självförtroende.

En ljus bild av Svenska Kyrkan som ger hopp om framtiden.

Den andra bilden som legat latent under något år dök upp i morgonens UNT.
Mats Jonsson f.d. komminister i Uppsala vill ha tillbaka sin tjänst i St.Maria församling.

Flertalet känner till hans goda arbete i församlingen och skall vi säga ekumeniska arbete till gagn för den internationella befolknings struktur som föreligger i Stenhagen.

Kort sagt han gjorde ett gott jobb ibland med okonventionella metoder.

För några år sedan började vuxendagis i Heliga Trefaldighet jobba för att han INTE skulle
vara kvar som präst. Kyrkofullmäktige sprck på bredden och tvären. Partibröder tyckte olika.
När sedan Arbetsdomstolen fick hand om "the case" blev arbetsgivaren dömd att betala en
icke oväsentlig summa (mellan 1 - 2 miljoner ) i ersättning .
Domen blev mycket utförlig och matchen slutade med 15 - 0 till den Kristne!
För förloraren ,arbetsgivaren i Kyrkan kunde inte avhålla sig från att till press och andra
säga" vi hade mycket mer vi kunnat säga -men som vi avstod ifrån". Det förefaller som
kyrkans talesman vill smutskasta så mycket det gick. Inte var det väl i kristen anda?

Underligt var också att Ärkebiskopen undvek att uttala sin mening i ärendet. Och frågan är väl om det inte gått ut ett påbud "inte om skattskrivning" utan om utfrysning av Mats Jonsson.

Nu vill han tillbaka i tjänst . Men Kyrkofullmäktige vill tydligen inte - eller är det bara han
som är KF ordförande som beslutar i sin sanna kristna anda?
För övrigt har det hela varken efter eller före berörts så mycket av prästerna.
Frimodigt är det väl inte. Möjligen lite fegt.

söndag 21 oktober 2007

Vem blir smord av Livet Ord?

Världen i dag ser i sin ledare ett problem. Moderaterna sänder upp röksignaler om en ny äktenskapslag. En förutsättning är att parförhållanden samkönade och tvåkönade godkännes. Men varför skall det kallas äktenskap? Är det en religiös
benämning eller en religionsneutral. OK - religionen har inte patent på benämningen.
Då är det väl bara att besluta om ett samlevnadsavtal typ nuvarande äktenskap.
Men registreringen bör / skall ske av statlig myndighet.
Tänk att kunna lösa problemet genom förstatligande!
Som moderat tycker jag det är helt i sin ordning.
Frikyrkorna,Folkkyrkan,Muslimer m.fl skulle gå till staten och registrera ett samlevnadavtal.
Sedan kan ju vissa personer fara till Canada för att fira avtalet. Eller hellre gå till sin kyrka för att mottaga en välsignelse och önskan om välgång.

Svårare än så behöver det inte bli. Och fortsättningsvis kunde väl Svenska Kyrkan skilja sig från de politiska partierna och lämna plats för kyrkans väl m.fl.
kombinationer i Kyrkomötet.

fredag 12 oktober 2007

Att lugga en flintskallig

Hur hög är medelåldern i regeringen?

Ludwig Rasmussen talade sig varm för högre medelålder - han var naturligtvis gäst hos en

pensionärsförening. Mycket trevligt och med varm humor.

Men han väckte tankar! Politiker behöver inte som förr bara vara över 65 när de börjar regera.

Winston Churchil , General de Gaule, båda var mycket aktiva under värlsdkrig II - och var av avgörande betydelse för krigsslutet och återuppbyggnaden.Förhoppningsvis skall vi slippa en regering som enbart består pigga åldringar.

Men Ludwig hade synpunkter på att medelåldern var låg och några äldre politiker borde ingå

som tänkare och görare. Pensionärsgruppen ökar i antal och flertalet är friska i allt högre ålder.När kommer gränsen för pensionsinträde flyttas uppåt. Analys föreligger säkert i statistiken.

Kanske tar de 10-15 år innan pensionsåldern inträder när man fyller 70 !Då måste arbetslinjen modifierat gälla 65 - 70 åringar - men åldern för att inta taburetter

öka i samma omfattning.Plocka gärna in någon äldre statsman ( klok gubbe ) vid nästa byte i regeringen.

Annars kommer kritiken. Men det är klart - man kan inte lugga en flintskallig - menman kan vänligt ta honom i örat!

torsdag 11 oktober 2007

I dagens Kyrkans Tidning föreligger ett inlägg från Bengt Olov Dike- en man som sitter på ett kyrkomötesmandat. Han ondgör sig över ,att statsministern vill skilja stat och kyrka åt.
Som ´gudstjänstbesökare eller mer riktigt gudstjänstdeltagare riktar sig intresset till det predikade ordet.
Dike säger att med tanke på moderater,socialdemokrater och centerpartisters engagemang
i kyrkan så är det tragiskt att försöka dribbla bort partiernas inflytande.
Medlemmarna i resp. partier är i de flesta fall socialt empatiska och intresserade av kyrkans
utveckling. Men att höra en moderat som i det ena fallet vill sälja privatisera statens tillgångar och även menar ,att detta är nyttigt inte vill skilja kyrka och stat är tråkigt.

Inte går han väl i kyrkan som politiker utan som kristen? Jag har ofta kritiserat kyrkomötet för
att politiken går före religionen. Om man tar bort de politiska partierna i valet kan mycket väl
politiker sitta i kyrkomötet inte valda för sin politiska tro utan för sin kristna tro.

Tänk på att i Kyrkomötet har Vår Herre ännu inte utnyttjat sin vetorätt. Men i USA tycks
den Kristna högern påverka både President och Capitolium.
I sin iver att bibehålla politiskt inflytande hela vägen ,så hamnar han emellan vägrenen och åkern.

onsdag 10 oktober 2007

Moderata Mothugg

Att bibehålla hyresregleringen under lång tid är oklokt. Alliansens beslut förvånar.
Kan ingen beskriva bakomliggande orsaker. Där behövs flera bortförklaringar.
Vad var nackdelarna med det gamla beslutet som alliansen kommunicerade i valrörelsen- eller är det enbart en del av alliansen som tänkt om -taktiskt. Alltså sitta still i båten en stund för att ta nya tag i nästa valrörelse. Men tänk på ,att vi då försvarar resultaten av de löften som gavs.

Den ändrade inriktningen får mig med ett stänk av tvekan, att tro på ideologifrossa .

onsdag 3 oktober 2007

Kris-demokraterna?

Utförsäljningen av statens företag har gått i baklås.
Det är en utomordentligt viktig sak att välja rätt personal för uppdraget.
Därmed inget ont sagt om krist-demokraterna .
Men det blir kris om man försöker sälja el-nät och andra delar av infrastrukturen.
Ideologin skall tillämpas men med måtta.

Förstatliga vigselrätten!

Komminister Gårdfeldt och hans livskamrat sammanvigdes i en kyrka i Canada.
Väl hemkommen begärde de ,att de skulle skrivas in som gifta våra rullor.

Kan de inte vänta på beskedet,som väl ganska snart kommer, att sammanlevande par, oavsett
kön, skall behandlas på samma sätt?

Det bästa de kan göra , är att arbeta för ett samlevnadskontrakt för alla par som vill ingå parförhållande. Biskop Caroline Krook har klokt nog anvisat möjligheten till kyrklig välsignelse
för alla par.

Men det får väl bli Regeringsrätten som beslutar hoppas han. Annars är det väl enklare att
all får göra samlevnadskontrakt. Men det behöver väl inte ange " till dess döden skiljer oss åt"?

Miljöhotet från miljöfolket

I går i ring P1 beskärmade sig en inringare över kärnkraften.

På frågan vad han ansåg om kol-kraftverk smög han undan och menade ,att det hörde inte till saken.

Så länge vi saknar kapacitet av elproduktion via miljösäkra metoder får man väl gilla läget ,alltså

kör kärnkraften - som genererar mindre luftföroreningar . Detsamma gäller vindkraft och solenergiproduktion.
Varför beskattar staten vattenkraftbaserad och kärnkraftbaserad om de vill undvika miljöfarliga utsläpp? Staten skulle kunna ha en morot som gjorde fler intresserade ,att
köpa och förbruka miljövänlig energi. På köpet skulle vi få fler vindsnurror och vidare utveckling. Men metoden gillas väl inte av miljöfolket och då blir det inget.

onsdag 26 september 2007

Kyrkan och marknaden

Hej!
Svenska Kyrkan tycks ta några steg mot förnyelse av verksamheten. Vigselrätten -enligt många nyckeln till "marknadsandelen" - kanske försvinner. Med den försiktighet som betecknar en sann kristen medföljare är det väl enklast om staten tar över registrering av parförhållanden.

Då kan kyrkan fokusera möjligheten, att göra en högtidlig och varm välsignelseakt.
Det vore väl en poäng för kyrkan. Och jobba på "marknadsandelarna"