onsdag 31 oktober 2007

Det var som katten

Det mesta som Alliansen gjort är enligt min mening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om ,att ibland görs saker som är riktigt dåliga?
Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog. Stadsministern bör gå före och ange tonen annars kan det gå åt Tibble - förlåt Skogstibble för katten.

tisdag 30 oktober 2007

Värt en välsignelse

Staten kommer att behandla frågan om förändrad äktenskapsbalk.

Samkönade och tvåkönade par kommer att juridiskt omfattas av identiska regler.

Staten skild från Svenska Kyrkan kan fatta ett sådant beslut, som får anses rationellt och rättvist. Staten bör ha ensamrätt på registrering av äktenskapen ( om de nu skall benämnas så)

Kyrkorna får möjlighet att välsigna paren och använda sin teologiska uppfattning till varför och hur det skall göras.KD:s blir glada för att de kohandlat och sett till att staten står för registreringen. Svenska Kyrkan får bita ihop och ordna en festlig kyrklig högtid med välsignelse för det registrerade

paret. Svenskar med annan religös uppfattning omfattas av statens äktenskapsregistrering.För det var väl så ,att vi är en sekulär stat där kyrkor får verka fritt - men inte utöva religiösa

riter i avsikt att förbigå statens rätt att registrera äktenskapenAteister är emot kyrkornas inblandning i skolans värd - morgonböner är fel men de drar sig inte för att driva kyrkans

rätt att registrera äktenskap. Logiskt?

söndag 28 oktober 2007

Politiken är sniken.

Efter att ha läst dagens gammaltestamentliga text 5:e mosebok 24(17:21) så funderar jag på politikernas roll i kyrkomötet. Den som ruskar ner oliverna bör inte ruska ner alla utan lämna det lilla som blir över till de fattiga-utstötta.

När Moderaterna röstar för ny äktenskapslag likalydande för alla par oavsett kön -är jag med.
I dagens samhälle är det helt ok. Hade de varit mer framsynta skulle beslutet gällt statens uppdrag att fatta beslut om sammanlevande par oavsett kön. Obligatorisk hindersprövning
med intyg från staten.
Kyrkan kunde då besluta att välsigna de par som önskar -och göra det med glädje och fest!!

Ett problem har varit invändningen, att kyrkan inte fullt ut accepterat samkönade relationer.

Om staten sköter registreringen kan väl kyrka sköta regisseringen av samlevnaden.

Noterade i höstas i en tv-debatt , att kyrkans skyldighet att viga HBT i kyrkan drevs av en debattör som uppgav sig vara ateist. Trist!
De oliver som icke ruskades ner i första skedet tas om hand av kyrkopolitikerna .
Synd att de inte var rönnbär.

onsdag 24 oktober 2007

Platonisk kärlek?

Aftonbladet har funnit relation mellan politisk sekreterare och journalist(vakthund över det fria ordet). Relationen som bestod av kyssar och smek på krogen ställer till det för SR och dess nyhetsrapportering. Enligt HAX blogg torde det har varit ganska oskyldigt. Aftonbladet lär ha rapporterat om problem som kanske innebär att denna relation är platonisk.Se tidigare nyheter i AB från föregående vecka.

tisdag 23 oktober 2007

Vem är Brygubben?

Under två dagar har jag varit på Hammarbys hemmamarker. Församlingarnas revisorer bör
kunna lägga ihop två & två - helst mer. Gert Wilkens från ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers
arbetade sig igenom de mesta som en revisor i Svenska Kyrkan skall behärska.
Man kommer hem med en bredare kunskap och mer större självförtroende.

En ljus bild av Svenska Kyrkan som ger hopp om framtiden.

Den andra bilden som legat latent under något år dök upp i morgonens UNT.
Mats Jonsson f.d. komminister i Uppsala vill ha tillbaka sin tjänst i St.Maria församling.

Flertalet känner till hans goda arbete i församlingen och skall vi säga ekumeniska arbete till gagn för den internationella befolknings struktur som föreligger i Stenhagen.

Kort sagt han gjorde ett gott jobb ibland med okonventionella metoder.

För några år sedan började vuxendagis i Heliga Trefaldighet jobba för att han INTE skulle
vara kvar som präst. Kyrkofullmäktige sprck på bredden och tvären. Partibröder tyckte olika.
När sedan Arbetsdomstolen fick hand om "the case" blev arbetsgivaren dömd att betala en
icke oväsentlig summa (mellan 1 - 2 miljoner ) i ersättning .
Domen blev mycket utförlig och matchen slutade med 15 - 0 till den Kristne!
För förloraren ,arbetsgivaren i Kyrkan kunde inte avhålla sig från att till press och andra
säga" vi hade mycket mer vi kunnat säga -men som vi avstod ifrån". Det förefaller som
kyrkans talesman vill smutskasta så mycket det gick. Inte var det väl i kristen anda?

Underligt var också att Ärkebiskopen undvek att uttala sin mening i ärendet. Och frågan är väl om det inte gått ut ett påbud "inte om skattskrivning" utan om utfrysning av Mats Jonsson.

Nu vill han tillbaka i tjänst . Men Kyrkofullmäktige vill tydligen inte - eller är det bara han
som är KF ordförande som beslutar i sin sanna kristna anda?
För övrigt har det hela varken efter eller före berörts så mycket av prästerna.
Frimodigt är det väl inte. Möjligen lite fegt.

söndag 21 oktober 2007

Vem blir smord av Livet Ord?

Världen i dag ser i sin ledare ett problem. Moderaterna sänder upp röksignaler om en ny äktenskapslag. En förutsättning är att parförhållanden samkönade och tvåkönade godkännes. Men varför skall det kallas äktenskap? Är det en religiös
benämning eller en religionsneutral. OK - religionen har inte patent på benämningen.
Då är det väl bara att besluta om ett samlevnadsavtal typ nuvarande äktenskap.
Men registreringen bör / skall ske av statlig myndighet.
Tänk att kunna lösa problemet genom förstatligande!
Som moderat tycker jag det är helt i sin ordning.
Frikyrkorna,Folkkyrkan,Muslimer m.fl skulle gå till staten och registrera ett samlevnadavtal.
Sedan kan ju vissa personer fara till Canada för att fira avtalet. Eller hellre gå till sin kyrka för att mottaga en välsignelse och önskan om välgång.

Svårare än så behöver det inte bli. Och fortsättningsvis kunde väl Svenska Kyrkan skilja sig från de politiska partierna och lämna plats för kyrkans väl m.fl.
kombinationer i Kyrkomötet.

fredag 12 oktober 2007

Att lugga en flintskallig

Hur hög är medelåldern i regeringen?

Ludwig Rasmussen talade sig varm för högre medelålder - han var naturligtvis gäst hos en

pensionärsförening. Mycket trevligt och med varm humor.

Men han väckte tankar! Politiker behöver inte som förr bara vara över 65 när de börjar regera.

Winston Churchil , General de Gaule, båda var mycket aktiva under värlsdkrig II - och var av avgörande betydelse för krigsslutet och återuppbyggnaden.Förhoppningsvis skall vi slippa en regering som enbart består pigga åldringar.

Men Ludwig hade synpunkter på att medelåldern var låg och några äldre politiker borde ingå

som tänkare och görare. Pensionärsgruppen ökar i antal och flertalet är friska i allt högre ålder.När kommer gränsen för pensionsinträde flyttas uppåt. Analys föreligger säkert i statistiken.

Kanske tar de 10-15 år innan pensionsåldern inträder när man fyller 70 !Då måste arbetslinjen modifierat gälla 65 - 70 åringar - men åldern för att inta taburetter

öka i samma omfattning.Plocka gärna in någon äldre statsman ( klok gubbe ) vid nästa byte i regeringen.

Annars kommer kritiken. Men det är klart - man kan inte lugga en flintskallig - menman kan vänligt ta honom i örat!

torsdag 11 oktober 2007

I dagens Kyrkans Tidning föreligger ett inlägg från Bengt Olov Dike- en man som sitter på ett kyrkomötesmandat. Han ondgör sig över ,att statsministern vill skilja stat och kyrka åt.
Som ´gudstjänstbesökare eller mer riktigt gudstjänstdeltagare riktar sig intresset till det predikade ordet.
Dike säger att med tanke på moderater,socialdemokrater och centerpartisters engagemang
i kyrkan så är det tragiskt att försöka dribbla bort partiernas inflytande.
Medlemmarna i resp. partier är i de flesta fall socialt empatiska och intresserade av kyrkans
utveckling. Men att höra en moderat som i det ena fallet vill sälja privatisera statens tillgångar och även menar ,att detta är nyttigt inte vill skilja kyrka och stat är tråkigt.

Inte går han väl i kyrkan som politiker utan som kristen? Jag har ofta kritiserat kyrkomötet för
att politiken går före religionen. Om man tar bort de politiska partierna i valet kan mycket väl
politiker sitta i kyrkomötet inte valda för sin politiska tro utan för sin kristna tro.

Tänk på att i Kyrkomötet har Vår Herre ännu inte utnyttjat sin vetorätt. Men i USA tycks
den Kristna högern påverka både President och Capitolium.
I sin iver att bibehålla politiskt inflytande hela vägen ,så hamnar han emellan vägrenen och åkern.

onsdag 10 oktober 2007

Moderata Mothugg

Att bibehålla hyresregleringen under lång tid är oklokt. Alliansens beslut förvånar.
Kan ingen beskriva bakomliggande orsaker. Där behövs flera bortförklaringar.
Vad var nackdelarna med det gamla beslutet som alliansen kommunicerade i valrörelsen- eller är det enbart en del av alliansen som tänkt om -taktiskt. Alltså sitta still i båten en stund för att ta nya tag i nästa valrörelse. Men tänk på ,att vi då försvarar resultaten av de löften som gavs.

Den ändrade inriktningen får mig med ett stänk av tvekan, att tro på ideologifrossa .

onsdag 3 oktober 2007

Kris-demokraterna?

Utförsäljningen av statens företag har gått i baklås.
Det är en utomordentligt viktig sak att välja rätt personal för uppdraget.
Därmed inget ont sagt om krist-demokraterna .
Men det blir kris om man försöker sälja el-nät och andra delar av infrastrukturen.
Ideologin skall tillämpas men med måtta.

Förstatliga vigselrätten!

Komminister Gårdfeldt och hans livskamrat sammanvigdes i en kyrka i Canada.
Väl hemkommen begärde de ,att de skulle skrivas in som gifta våra rullor.

Kan de inte vänta på beskedet,som väl ganska snart kommer, att sammanlevande par, oavsett
kön, skall behandlas på samma sätt?

Det bästa de kan göra , är att arbeta för ett samlevnadskontrakt för alla par som vill ingå parförhållande. Biskop Caroline Krook har klokt nog anvisat möjligheten till kyrklig välsignelse
för alla par.

Men det får väl bli Regeringsrätten som beslutar hoppas han. Annars är det väl enklare att
all får göra samlevnadskontrakt. Men det behöver väl inte ange " till dess döden skiljer oss åt"?

Miljöhotet från miljöfolket

I går i ring P1 beskärmade sig en inringare över kärnkraften.

På frågan vad han ansåg om kol-kraftverk smög han undan och menade ,att det hörde inte till saken.

Så länge vi saknar kapacitet av elproduktion via miljösäkra metoder får man väl gilla läget ,alltså

kör kärnkraften - som genererar mindre luftföroreningar . Detsamma gäller vindkraft och solenergiproduktion.
Varför beskattar staten vattenkraftbaserad och kärnkraftbaserad om de vill undvika miljöfarliga utsläpp? Staten skulle kunna ha en morot som gjorde fler intresserade ,att
köpa och förbruka miljövänlig energi. På köpet skulle vi få fler vindsnurror och vidare utveckling. Men metoden gillas väl inte av miljöfolket och då blir det inget.