fredag 30 november 2007

Vem är postkodmiljonären?

En välgärning för alla som vill vara med och hjälpa Barncancerfonden, Sjöräddningen och många fler behjärtansvärda välgörare.
Det här att man betalar via autogiro är väl också en fördel.
Men vissa frågor är av intresse att få besvarade.
1. Hur mycket går till hjälporganisationerna av intäkterna inklusive telefontävlingarna?
2. Hur mycket går till Postkodmiljonärens marknadsföring?
3. Hur mycket går till Postkodmiljonärens administration?
4. Hur mycket går till TV 4 ?
5. Hur mycket går till vinstutbetalningen?
Man kan fundera över vinstutbetalningar och dragning. Varför har man inte dragningen som spänningsmoment? Tex. visa alla postkodsiffror utom den första på fredagen.
Sedan kan man dra bort alla förstasiffror till dess det återstår en enda vid lördagens dragning.
En ort inom varje postkodområde har chansen att vinna. Sedan kan marknadsföringen fortsätta med vinstutdelning senare.

Detta får man titta upp mot himlen och vänta på en molnfri natt kanske.

Hur visar man handlingskraft?.

Politisk handlingskraft måste visas inom en period av 3 år 6 månader.
Väljarna väntar underverk samtidigt som makthavarna vill visa att de kan.

Det är väl därför det i många fall går fortare än bra.

Om nuvarande regering som börjat så bra , trots klantiga utnämningar, sätter målet till
att genomföra den arbetsvänliga skattepolitiken och reformera i lagom takt så att de hinner se orsak och verkan är det bra.

Försäljning av statlig egendom bör ske i lagom takt - orsak och verkan.
Staten får inte ramla in i pressens mantra, att kalla allt för ut-försäljning.

För övrigt bör regeringens partier notera- det som sker i Alliansens namn är allas ansvar och bör inte föranleda partipolitiska utspel - "vi är bäst- eller vi ville inte" för då blir det sämst.

Övergör inte det som är bra! Då visar ni handlingskraft.

Spara & Slösa

Två personligheter i den gamla tidningen Lyckoslanten.
SPARA plockade via spargrisen in allt på banken. SLÖSA köpte godis för stunden.
Hörde i dag "Ring P1) en person som frågade vad vi skall göra med pengarna som Regeringen vill fylla statskassan med, för att i nästa stund betala av skulderna staten har byggt upp.

På sin tid råkade SPARA ut för ett problem - hon sparade i banken och råkade ut för inflationsförluster. SLÖSA fick hål i tänderna.
Hur resonerar STATEN? Först säljer man ut bolag som inte måste vara statens egendom.
Vad tänker de göra med pengarna?
Enigt uppgift skall det minska statsskulden. Hur mycket kommer statsskulden att minska genom inflationen de närmaste åren?
Investeringar av infrastrukturen förefaller mer progressivt. I stället för att sälja eldistributionsnätet eller delar av tele-nätet eller vattenverkens distributionsnät och "tjäna"
pengar på det - bör man spara genom att investera i järnvägsnätet, storstadsgenomfarter m m.

Just nu försöker Regeringen köpa "godis" för väljarnas skull. Förutseende nog har de lovat bättre tandvård.

torsdag 29 november 2007

Med August Strindberg i tankarna

Har i dag övervarit två föredrag. Det första handlade om landstingens psykiatrivård och dess konsekvenser för kommunerna. Div.chef. Bertil Jansson beskrev utvecklingen från femtiotalet och fram till nutid. Gränsdragning mellan landsting och kommun kan i många fall vara problematisk.

Vid goda konjunkturer råder brist på läkare med inriktning på psykvården.
Under sämre konjunktur är det lättare att fylla landstingens behov.
Men det förefaller vara liknande revirproblem som i den övriga sjukvården.
alltså vem följer upp den färdigbehandlade patienten. Förefaller som viljan föreligger men budgeteringen eller utnyttjandegraden är för låg inom den kommunala sektorn. Min slutledning.

Föredrag två: Länstyrelsens Anders Forslund beskrev målsättningen för tillsynsmyndigheten
inom äldrevården. Kontrollerna omfattar stort och smått.
I nuläget görs en inventering hur larmsystemen fungerar inom vårt län. Antalet tillsynsobjekt är ca 1.000 för närvarande.
Man beräknade att tre personer behövs och har f n pengar till max 1,5 personer.

Det förefaller vara övermäktigt att klara av annat än akuta anmälningar.

En tillsynsmyndighet är väl en myndighet som reviderar den uppgift det är satta till.
Om man inte hinner med alltför många anmärkningar på grund av medelsbrist är väl
kommunerna belåtna.
Få anmälningar "det låter betryggande" "vi skruvar ner budget"
Självspelande piano.
Mina tankar gick till Strindbergs romaner när det handlade om statens styresmän. Värda en omläsning.

onsdag 28 november 2007

Att lösa sopsorteringen i mellanöstern.

Dagens SvD tar upp en viktig "skräp-sak" nämligen sopsorteringen.
En låda för matavfall och en annan för övrigt skräp. Ny soptaxa i Sthlm innebär för boende i vissa förorter, i detta fall Mälarhöjden, att kostnad för sorterat eller ickesorterat avfall är försumbar.

Frågan är om sopsortering ( alltså undandtag för papper och tomglas och metall) har någon verklig positiv effekt när det gäller privathushåll. Stora industrier - typ livsmedelsindustri -
har ju en betydligt högre andel av avfall som kan brukas vid metangasproduktion.
Men en analys av effekten för villahushåll och hyreshus kan kanske ge svar om sorteringsmodellen ger någon positiv effekt.
Eller hemska tanke är det "plakatbärarna" som lyckats med konststycket att fördyra, försämra
läget när det gäller att bevara vårt luftrum från nedsmutsning?

Tanken kom efter läsning av Dick Erixons beskrivningav president Busch modell för fredsförhandlingarna i mellanöstern. Alltså se helheten och fastna inte i gruppintressen från
rigida grupper på höger och vänstersidan.
Bättre lite skit i hörnen, än att hela problemet sopas under mattan.

tisdag 27 november 2007

Allians betyder väl sammanhållning?

När vår nya regering tillträdde kände man i luften - en för alla - alla för en.
Läget har förändrats över tid. Det tog inte många minuter förrän partierna formerade sig till
separata kluster , som samtliga mässade: vi moderater, vi folkpartister, vi kris(t)demokrater och vi centerpartister.

Var det inte Alliansen som gällde och gäller?
Nu gäller det gasledningen i Östersjön. Oppositionen sätter upp fingret i luften - vem av folkpartisterna vill leka Königsson?

Världen i Dag kollar om de skall förstärka Kristen höger inom KD.
Göran Hägglund höll sin allianslinje och önskas förmodligen bort från politiken av Världen i Dag.

Jag anser, att är det någon som skall hålla KD flytande så är det han.
Håll allianstanken levande och puffa litet på Statsministern och berätta, att han skall inte bara gå först i ledet - han skall se till att det blir ordning i det också.

Tala med pressombudsmannen.

Sanningstolkarna.

Mona Sahlin lånar Villaägarnas argument "att 220.000 villaägare får högre skatt".
Hon anger inte vad hon jämför med hur det var före maktskiftet.
Men hon är inte ensam om att medvetet undantränga allt som skulle kunna tolkas som positivt.
Pensionärsorganisationerna var kvicka med budskapet." Vi får högre skatt" än sedan närdå?
Raka rör skulle vara befriande. Andra grupper får lägre skatt än i dag för att de arbetar och får inkomsten på det sättet. Men pensionärerna måste säga ifrån till regeringen, att vi vill ha
förbättrade pensioner, något som utlovats av tidigare regering - men ej effektuerades.
Alliansen bör ge pensionärerna en ordentlig återställare så att de ser nyktert på tillvaron.

söndag 25 november 2007

Slutet gott allting gott?

I kvällens TV4 film med massor av reklamavbrott sköts boven ihjäl på fläcken.

I gårdagens film på TV4 med massor av reklamavbrott sköt sig den tekniska staben i foten eftersom de ej visade slutet på filmen.

Men reklamtv är ju gratis - så det är enbart annonsörerna som blir stötta i kanten.
Jag får ta det eftersom det är gratis.

Sabbare än ljuset?

Nej inte snabbare - men fredagens post innehöll en vägledning genom mörkret.

Samfälligheten distribuerade det nya kyrkoårets första församlingsblad i A4-format.
En fyllig flersidig katalog med jultidens kyrkliga agenda.
Layout som lockar till läsning.
Men det bästa med den var kyrkoherdens genomgång av Fader vår och varför han konsekvent
genomför förändringen till den kyrkan kallar Ekumenisk översättning. En flersidig beskrivning
motiverar varför förändringen görs.
Vad säger de som bara går i kyrkan vid egen eller barnens konfirmation? "Jag kan den gamala utantill"
Vad säger de som besöker kyrkan då och då? De som reagerar - som jag själv - långsamt.
Ja många säger "jag tänker då inte läsa den nya - bara nytt larvigt påfund!" De jämför väl med
vapenförändringen från båt med köl - till den avrundade beslutade av Kyrkomötet.

Den förändringen var den första krisreaktionen jag noterade efter statens halvhjärtade uppdelning kyrka- stat. Ett företag "stort" som har problem lägger ofta stor kraft på förändring av varumärket - loggan.

Men jag har efter ordentlig läsning av Kyrkoherdens motivation köpt förändringen
och skall lära mig den Ekumeniska översättningen bums!
Alltså in till den i mörkret ljusa tiden med Barnet i krubban och de tre vise männen.
Det varumärket står orubbat och fulländat. Kyrkorna välbesatta och med ett program som alla besökare väl känner och uppskattar.

torsdag 22 november 2007

Flera än i kyrkan

Ibland kan man kalla den mörka hösten för Svenska Kyrkans dödsäsong.
Kyrkorna har inte den dragningskraft de borde ha. Det räcker väl med aftonbön.
Om någon vecka ökar antalet gudstjänstdeltagare och en högtidlig och festlig förväntan på
Jesu födelse ligger i luften. Alltså kyrkan har ett budskap som är väl inarbetat och tar hand om det på bästa sätt.

I går var det ekumenisk kvällsträff i församlingshemmet. Fler var där än det brukar vara vid söndagsgudstjänsterna så här års. Temat var Burundi och vem är fattig och vem är rik?
Vi fick en inblick i landets problem av en som missionerat där under flera år. Hon visade bilder
från vardagslivet. Burundi är ett fattigt land som drabbats av krig och elände.
Efter hand som bildvisningen rullade på kunde man konstatera att kyrkor byggdes och fylldes av kristna innevånare. En kyrka kan härbärgera 10.000 personer under en gudstjänst - medan 5.000 står utanför utan att få plats.

Tänkte på vem som var fattig och vem som var rik. Och nog förefaller det vara Svenska Kyrkan som har det sämst ställt - när det gäller gudstjänstdeltagare.

onsdag 21 november 2007

Karlskronamoderaterna devalverar ?

Hörde nyss på TV, att M i Karlskrona lierar sig med Sverigedemokraterna. Är det sanning?
Om Moderaterna har en idé om hur skolan skall drivas i kommunen kan man väl inte tacka nej till att ett parti röstar för deras förslag. Att däremot förhandla med dem för att behålla sin politiska makt i kommunen - ja då är priset för högt.
Ser att fempartiklövern iKarlskrona firat ettårsjubileum.
Ett bud på 5 klöver verkar synnerligen skakigt om man använder jokern!

Ingen reklam i SVT -tack

SVT och TV4 grälade( eller skall man säga debatterade livligt) reklam i morgonens P1.
Orsaken var den nya mediakampanjen i SVT där reklamavbrott som driver tesen Fri Television som ägs av medborgarna.
Jag har betalt för att slippa reklam i SVT. Övriga kanaler ser jag utan merkostnad och besväras därför inte nämnvärt av reklamavbrotten.
En som under några år inte betalt för att titta på SVT kan väl inte delta i debatten.
T ex avgångna ministrar.
Alltnog vill jag inte ha övermaga reklam från SVT om fri television. Ni är väl vad ni sänder?
Ibland speglar Ni vad som gäller politiskt inom journalistiken. Fler s-märkta skrivare?

tisdag 20 november 2007

Tiomiljonersfrågan ?

Valmetoden som tillämpas inom Svenska Kyrkan lär kosta mer än det smakar.
Om dirketa val till de fria församlingarna och samfälligheterna genomfördes på samma sätt som vanliga idrottsföreningar, bostadrättsföreningar eller studieförbund vore det enkelt.
Men vad blir merkostnaden när stiften och kyrkomötet skall ha sitt?
Öppna vallokaler, poströstning m m. Hur stor andel av Svenska Kyrkans medlemmar går i kyrkan regelbundet? Hur många av Svenska Kyrkans medlemmar går till val vart tredje år.
Vad kostar kalaset?
Jag glömmer aldrig den centerkvinna som i Kyrkans Tidning för några år sedan uttryckte sina tvivel på människor som inte valdes efter partiboken? Men hon svarade aldrig på varför inte idrottdföreningarna valde efter partiboken - inte ens i Dalarna!
Har någon en bra kostnadsanalys på kalaset?

Ändamålet helgar medlen

Jesuiterna i USA har problem med världens uppfattning om vad som är rätt och fel.

Om övergrepp mot minderåriga återkommer det då och då artiklar

Det kostar pengar och förlorat anseende. Katolska Kyrkan borde väl i utbildande syfte i sina bestämmelser förklara att den tar avstånd från sådana övergrepp.

Det hymlas för mycket - eller kanske inte. Det mörkläggs för ofta - förlåtelsen får ej bli mekanisk. Vad är det egentligen som gör att pedofili - för det är väl det detta handlar om - har fotfäste inom jesuiternas krets.

Annars får man väl byta mantra .

måndag 19 november 2007

Buss på busarna i bussbolaget

Jag hoppas kommunfullmäktige mår bra nu när de lyckats sopa scenen för att höja priset på bussbiljetterna.
I landet far det omkring politiker av alla de slag och säger sig vara för miljöbevarande åtgärder.

Motiveringen till att höja biljettpriserna kan jag ana. Anledningen är väl att vi så småningom skall bli av med bussförbindelserna till kransorterna.
Sedan kommer man att förbjuda privata bilar, att göra arbetsresor med det egna fordonet. Sedan kommer man att sälja ut busslinjerna till högstbjudande. I priset kommer bussbolaget som saknade eget linjenät ingå.
Därefter kommer landstinget och Uppsala kommun sälja utsläppsrätter till de nya ägarna och alla blir lyckliga. Eller är anledningen att kommun och landsting avser att införa 50% rabatt för alla pensionärer när de åker buss.
Privatisera mera - det gäller ideologiskt och blir ibland ologiskt.

Apotek med bra service.

Har i dag besökt min läkare för hälsokontroll. Ett knä slutade fungera som önskvärt är i fredags.

Läkaren undersökte knät och konstaterade inflammation. Hon ordinerade en medicin - kl 09.00

Sedan åkte jag hem och ringde Apotekets servicetelefon - knappade in födelsenummer och pinkod. Efter någon minut svarade man på apoteket - ja det förelåg ett nytt reccept- v g sänd det till min affär. Svaret blev - du har det i din butik i morgon.

Alltså snabbt beslut och distribution.

Två företag med stalig anknytning som på noll-tid kan effektuera min beställning.Jag känner inget behov av privatisering i nuläget.

Ideologin får ej i "totalitär" mening genomföras utan prövas från objektiva grunder.

För övrigt är jag moderat och anser ,att mycket kan privatiserat om argumentation och verklighet överenstämmer

lördag 17 november 2007

Marknadsundersökning förordas.

Svenska Kyrkan har säkert statistik på antalet gudstjänstdeltagare dels inom stiften och även för varje församling och samfällighet. Förslag: Markera 8 helgdagar och 6 veckodagar under det kommande kyrkoåret samt plocka med avslutning med domsöndagen för 2007.
Förslag till urval: 1:a advent, juldagen, söndagen efter 13:e dagen, Långfredagen, Påskdagen och en konfirmationshelg - lämpligen under pingsten. Vardagsgudstjänster: en veckogudstjänst
i varje jämn månad. Se till att församlingarna noterar hur gudstjänsterna var "laddade" . Alltså med kör eller annan musik och hur de marknadsförs.

Ställ antalet gudstjänstdeltagares antal i förhållande till dels kyrkoskrivna och dels hela församlingen.
Varje stift borde välja ut 15 församlingar varav hälften bör utgöra samfälligheter.

Glöm inte bort domsöndagen !!
Kyrkan behövs och betyder trots allt mycket för samhället. Ungdomsverksamheten som söker nya former utgör grunden för en mer aktiv församling.

USA-modellen med att folk i allmänhet går i sin kyrka på söndagen är lockande.
Många säger att de går i kyrkan av sociala skäl och får religionen på köpet. so what!

Kollektiv trafik har ett pris.

Kollektivtrafik i mellansvensk storstad har samtrafik över länsgränsen.
Ett utmärkt tillfälle att jämföra teori och POLITIK.
Skulle på revisorsutbildning mitt i smeten (Medborgarplatsen på söder)
Upp i ottan och bil till Edsbro. Buss till Mörby och vidare med tunnelbana.
Kostnad t o r för två dagsresor. SL slip 95:- 6 mil bil à 18:-. Tidsåtgång måttlig.

Varför kostar det så mycket mer att resa med kollektivtrafiken i Uppsala än vad det gör i Stockolm?
Har tills vidare inte funnit någon differens mellan alliansen och S när det gäller prissättning.
Jo kanske. I Stockholm justerades priset upp något - men inte så att det stör.
I Uppsala ( förlåt nu spelar man Guitar Boogie med Arthur Smith i radio helskön platta)!!!!
kommer priset att höjas inom kort? Är det månne för att förbereda konkurrensutsättning
eller för att privatisera? Jag är för privatisering under förutsättning att det blir till gagn för
allmänheten.

fredag 16 november 2007

Ett steg längre.

Har tagit del av de nya Moderaternas motion i äktenskapsfrågan.
Ställer upp på den, men tycker att partiet borde verka för att staten utformar ett juridiskt bindande kontrakt för äktenskap. Samt att det är staten som registrerar äktenskap.
Vigselrätten bör utövas av staten och icke av kyrkorna.
Som medlem av Svenska Kyrkan har jag uppfattningen, att välsignelsegudstjänst bör utformas för de medlemmar som önskar manifestera sitt äktenskap.

Sedan är det upp till kyrkan att ansvarsfullt genomföra projektet.
Lex Caroline Krook?

onsdag 14 november 2007

Moderat folkkyrka?

Med förvåning konstaterar man att fyra präster i Kyrkomötet representerande Moderaterna
vill värna om folkkyrkan genom att ordna kyrkoval för de 5-10 procent av medlemskåren som går och röstar. Kostnaden är betydande, men metoden med direkta val cementerar folkkyrkotanken för m och s varje valperiod.
Folkkyrkotanken är för mig det som sker i församlingen och samfälligheten.
Bästa sättet är att ordna lokala val i församlingen och samfälligheten. Låg kostnad - kanske högre valdeltagande - och mycket lägre kostnad. Därefter indirekt val till stiftsstyrelsen - Sören Larsson LRF frågar "vad gör stiftsledningen i Uppsala bemannad med 50 personer?".
De kanske gör en hel del som gynnar församlingarna - vad vet jag. Det förefaller lite lagom tungrott - typ landstinget. Kanske ganska långt från församlingsarbetet. Sedan kommer det till kyrkomötet - indirekta val - gärna många politiker som väljs, inte efter politisk hemvist utan efter intresset av att utveckla Svenska Kyrkan.
Man bygger från grunden - folket - och inte från de övre regionerna.

Plockar de sedan bort ballasten av vigselregistrering och överlåter den verksamheten till
polititikerna så blir detta statens affär. Tänk så många nya välsignelsegudstjänster det skulle
kunna bli om kyrkan sköter saken rätt. M borde verka för privatisering av kyrkan med samma iver som man privatiserar annan verksamhet. Är det sekulariserat så är det.

Sedan är det upp till kyrkan att jobba aktivt för spridande av kristendom i vårt land.
Marknadsföringen lämnar fältet öppet för att skapa en harmonisk församling som känner samhörighet och gärna medverkar i kyrkans verksamhet.

tisdag 13 november 2007

Medlemsvård inte bara gravvård.

Svenska Kyrkan har en slumrande potential som borde bearbetas.

I dagarna noterar kyrkan något lägre antal gudstjänstbesökare/deltagare än föregående år.

Ibland är Hans Alfredssons beskrivning av hur det kan gå till en liten landsortskyrka mycket

autentisk. Liknelsen av livet och den tomma papperspåsen som kan fyllas med något.

Åhörarna är de tre äldre tanterna som flyttar upp nära altarringen för att höra bättre .

Samtidigt sjunger Christer Sjögren andliga sånger för en knökfull frikyrka med en publik som villigt betalar 400:- för att höra på. Det är marknadsföring när den är som bäst.

Men det var naturligtvis ett privat initiativ.
Kyrkan behöver hjälp med att aktivera sina medlemmar och få dem att vara med i verksamheten. Valsystemet kan förenklas om politikerna överger sina roller som politiker och övergår till församlingsaktiva. Vad kostar nuvarande valsystem - kan beskrivas som underlaget för " katedralliknande överbyggnad" i Svenska Kyrkan. Bort det!!
Kyrkans uppgift är att sprida evangelium och ge församlingsborna "value for money".

Mer funderingar nästa gång.


torsdag 8 november 2007

Kyrkans överbyggnad -sysselsättningsterapi?

Kyrkans Tidning denna vecka innehåller ett inlägg värt att ta del av.

Sören Larsson frågar vad församlingarna har för nytta av "denna katedralliknande överbyggnad" Hans slutsats är att nyttan är högst marginell. Hade Svenska Kyrkan haft modet
att ta steget från statskyrka till en fri kyrka så hade det enligt Sören Larsson sett annorlunda ut. En av de mer kostliga beskrivningarna lyder:

Kyrkan saknar utvecklingskraft. Ärkebiskopen är maktlös och bakbunden av de förtroendevalda och de förtroendevalda är bakbundna av varandra i ett system där inget annat utkrävs.

Artikeln är läsvärd och stärker min uppfattning att kyrkan bör avpolitiseras - men att politiker

under sin privata flagga kunde ha utbyte av kyrklig verksamhet.

Tag del av artikeln på http://www.kyrkanstidning.se/ det förekommer inga hemligheter men det kommer en ny inloggningskod varje vecka. Denna vecka något som man vill ha snurr på.

onsdag 7 november 2007

Den smala men smarta stigen-varför tveka?

Tänk tanken att Cecilia Stegö regelbundet betalt den lagstadgade avgiften för TV-innehav.
Hon driver en hård kampanj för att denna avgift borde försvinna fortare än kvickt.
Hon blir tillsatt som kulturminister - orden blir plötsligt tyngre och snart har hon lyckats med
att förändra lagen så att ingen tv-licensavgift utgår. Snabba puckar och raka!
Men nu blev det inte så? Det tycker jag var synd.
Ungdomligt oförstånd? Kanske, men det kliade väl i fingrarna att briljera med budskapet
som gick ut på att TV-licens betalar jag inte för den skall ändå bort.
Hon är en vuxen och kunnig en person som skulle klarat sin uppgift som kulturminister bra.
Tänk om hon hade haft en mentor som kunnat vägleda henne på den smala men smarta stigen
till en minnisterplats. Några personer som uppträtt lika töntigt sitter i regeringen.
Min förhoppning är att de har tillgång till äldre mentorer.
Det borde finnas fler äldre i den politiska vardagen till nytta för 45-års delegationen!

lördag 3 november 2007

Definition gällande politiker?

Stadsministerns nya starka hand lämnar enligt HAX en förklaring till varför svart arbetskraft
användes vid familjens husbygge.
Hon tror inte hon var aktiv politiker vid det tillfället. Sic!
Var hon politiskt ansluten till något parti?
Är det bara fel att använda svart arbetskraft när man är politiskt aktiv?
Den kommentaren är något tyngre än Stegös bortförklaring.

fredag 2 november 2007

Dagens fråga

Tidningen Dagen, som har en hemsida steget vassare än Kyrkans Tidning har ställt frågan
Skulle staten och kyrkan skiljas åt. Andemeningen var det rätt att det gjordes.
Svarsfrekvensen anger att 77% svarande var för skiljandet från staten.

Men när det sitter så många politiker på politiska uppdrag i kyrkomötet är det väl uppenbart
att kyrka och stat är förenade via sega gubbar och gummor och yngre personer med politiska aspirationer. Förmodligen har de som svarat ja och sitter i kyrkomötet uppfattningen att banden är brutna.
Göran Persson anser att det var fel att skilja stat och kyrka. Men med hans modell är ju så ej fallet. Han nynnar väl på låten"Jag ångrar ingenting....".
Kyrkan klarar sig på egna meriter och bör sträva efter att anpassa budskapet så att folk begriper vad som avses. Förändringar som staten gör bör inte påverka den möjlighet som kyrkan har att vidhålla sina trosbegrepp - men väl anpassa dem.

För sextio år sedan fick jag höra en anpassning ,som var stötande på den tiden .
"Jesus sade till sina lärjungar: cykla före Ni så kommer jag efter på min moped"
Och nu är vi väg i cyberrymden via Startrekk.

Kontaksvårtigheter.

Har under några veckor försökt väcka vår e-mail leverantör. Efter långa väntetider - ok. det förstårjag. har jag blivit vänligt bemött och de har jobbat hårt för att få igång vår post.
Resultatet har uteblivit. När man försöker få kontakt via e-mail som fungerar numera för sändning uteblir svaren eller hänvisas till teknisk support. Jag tror jag övergår till snigelposten
i detta ärende trots att det är mycket dyrare.
Men jag har bra kontakt med min leverantör. Syns på tv i varje dags programpauser!
Med hänsyn till mitt bloggavtal avstår jag att nämna leverantörens namn.

Regeringsalliansen klart på plus!

När vi fick ny regering blev jag som moderat glad. Det första jag åstadkom var ett e-mail till moderaterna var med uppmaningen : kom ihåg att vi är Alliansen och inte bara M. Och övergör inte förändringarna - alltså inte för fort men målmedvetet. Fick omgående ett fylligt svar med tack för signalen. Och visst har Regeringen markerat att de är en Allians.
Och framförallt borde regeringens sammansättning blandas mer i ålder och erfarenhet.
Gärna många unga som entuastiskt driver frågor och klarar ut dem eller går på en mina.
På så sätt skaffar man sig erfarenhet. De äldre som redan gått på några minor skulle väl kunna
utgöra "minröjare" åt den nya generationen. Rekrytering av äldre innebär väl män/kvinnor i 60årsåldern. Den yngre politikerstammen kan aktivera och entusiasmera de äldre till nya tag - de räcker att de lyssnar och ställer frågor. Jag vill ha en fortsatt utveckling av alliansens arbete.
Statsministern blir bättre och bättre - de nitar han har gått på ger honom nya erfarenheter.
Man kan göra fel då och då men inte samma fel! Och gör han inte för många nya blir det här bra.

Bush förtalad?

Barnen med fattiga föräldrar har rätt till sjukvård trots att familjen saknar sjukförsäkring.
Barnen som har föräldrar som tjänar över fattigdomsgränsen - men vars föräldrar ej har råd med sjukförsäkring omfattas inte av samhällets ansvar för behandling.
Landets politiker har röstat om att barnen till de som tjänar över fattigdomsgränsen men ej råd med sjukförsäkring skall få rätt till behandling . Man kan tycka det skulle vara självklart för vanligt folk. Omröstningen utföll med stor marginal för förslaget.
Problemet med beslutet är chefens rätt till att säga nej.
Jag undrar vad hans supporters den Kristna Högern säger om det?
Kostnaden för förbättringen skulle öka från 25 miljoner dollar till 60 miljoner dollar.
Jag som jobbar för en politiskt oberoende kyrka begriper inte hur kristna kan ge stöd till en
makthavare som väljer att utnyttja sitt veto mot omsorg om barnens hälsa.
Usch!

torsdag 1 november 2007

Fryskorkat av ELON

ELON som säljer elprodukter gör reklam för infrysning av barn?
Vad tycker BO om djufrysta människor? Små barn kan ta efter reklamen.
Förmodligen är kedjans ledning iskall - och konstaterar att det var väl investerade kulor.
Barn gör ju som man gör och inte som man säger.
Det gäller även ungstekt - enligt reklamen ligger en man i ugnen -ännu är inte mustaschen
bränd-bara en tidsfråga.

Kan det vara så enkelt?

Samlevnadskontrakt - ett kontrakt som gäller sam-och enkönade par skulle kunna stilla
oron för de par som är homosexuella och icke troende liksom för de par som bara tror på Sturmarks humanister. Nu börjar jag bki tjatig: Staten bör överta all form av registrering
av "äkta par" . Sedan får olika religioner välsigna de par som så önskar.
Det sekulariserade samhället kommer då att leva upp till vad som avses med sekularisering.

Men det är klart det är väl alltid någon myndighet som har invändningar. T.ex. Jämo,Homo.
Svenska Kyrkan bör väl ej vara myndighetsutövande.

Kling & Klang i Rikspolisstyrelsen

Tullkontrollen i en av våra hamnar där en stor mängd lastbilar/långtradare anländer är gedigen.

Rikspolisstyrelsen har noterat att ett vaktbolag sköter nykterhetskontrollen och det gör det effektivt. 127 förare har noterats med alkoholprocent över gränsen av det tillåtna.

Kling och Klang numera tjänstgörande på Rikspolisstyrelsen utfärdar förbud mot privat alkoholkontroll i hamnen. Det underliga är att de inte anvisar polisen resurser att omgående
ta vid med koll . Om inte rikspolisen tillskjuter resurser för verksamheten tar det kanske en ända med förskräckelse.
Bättre att de lättar på några i inre tjänst´s ändor