torsdag 31 januari 2008

Den som är satt i skuld.....

UPPDRAG GRANSKNING I GÅR LARMADE OM ATT BANKERNAS JÄMFÖRELSEMATERIAL I FLERTALET FALL VAR RIGGADE. SÅ I DAG SKULLE VÄL TIDNINGARNA SOM VANLIGT KÖLHALA ANTINGEN DE UTPEKADE ELLER PÅPEKA FELAKTIGHETER.
MEN DET ENDA SOM GÖRAN PERSSON TIDIGARE SAGT OCH FÖREFALLER VARA TILLÄMPNINGSBART TYCKS VARA

"DEN SOM ÄR SATT I SKULD ÄR ALDRIG FRI"

MEN OM TIDNINGAR OCH NÄRINGSLIV SKÖTER SIG FÅR DE NATURLIGTVIS LÅNA PENGAR.

Tyst min mun så får Du socker.

onsdag 30 januari 2008

Statens bank framför skrank?

Uppdrag granskning har jämfört ogliopolets banker. Det visar sig,att de är skickliga vad gäller tryckning av årsberättelser och säljbroschyrer. Men att sifferexercisen syftar till att ge en god förklaring varför det går bättre än det egentligen gör. "Än det som det egentligen gör" är det som bankerna lever av.
Uppdrag granskning analyserade ompackningen ,som denna gång inte skedde bakom butiken utan i säljmaterialet. Bäst före datum märktes om för personalens skull. Allt sades vara lönsammare än genomsnittet.
Sälj banken för fanken. Eller vad säger socialdemokraterna?. Den nya regeringen reagerar. Och förhoppningsvis den gamla också.

Är domstolarna rabattvaruhus?

Läste om den engelska rättsmyndigheten. Domstolar dömer till fängelse med stor omsorg.
Skillnaden mot svenska domstolar synes vara, att när en engelsk domstol dömer till 10 år så menar de det också. Dvs. den dömde skall sitta i 10 år minst.
En svenska domstol gör kalkylen vi dömer till 10 år och sedan har vi rabatten som vanligt.
Om man inte förtjänar någon rabatt så får man väl sitta hela tiden.
Varför har vi inte fastställda strafftider i vårt land?

IOGT- NTO- NYKTERHETENS FÖRKÄMPAR.

IOGT-NTO har uteslutit Pasto Åke Green från sin organisation.
Anledningen lindas in i många vackra ord. Men det var väl helt enkelt så att man inte anser, att han ser nyktert på tillvaron.

Eget initiativ - "KAN TJELV"

När mina barn var små valde min fru ,att stanna hemma . Hennes uppgift var att med små medel , en inkomst som inte var hög -om man säger så. Uppfostran av barnen är väl att betrakta som en uppgift,att vidareföra normer till sina barn, samt bereda dem för livet. Mamma i huset fick respons på sina intentioner. Barn tar ju efter de vuxna i mångt och mycket. När barnen blev lite varma i kläderna blev deras mantra " KAN TJELV" . Detta innebar längre tid för mamma eftersom ett barn måste ta det i sin egen takt.
Men den stora fördelen med hemmavarande välutbildad mamma var väl ,att området var fullt av mammor med barn. Hela gänget hade fullt upp med,att få familjeekonomin att gå runt och att fostra barnen.
Det visade sig att kampordet KAN TJELV" som så småningom blev "KAN SJÄLV" drev mammor och barn vidare i ett harmoniskt samförstånd - ibland fick vi män vara med.

De här barnen som "kan själva" har vuxit upp till nyttiga samhällsmedborgare med familj där också finns barn som....... Ja det börjar bli som han som travade brädor i Povels visa.
Hur blev det sedan? Mamma ville ut i arbetslivet - först skaffa dagmamma- informell stil. Barnomsorgens löften var som vanligt av politisk modell - köer. Men det gick det med.
Slutsatsen blir att, det var bra med att ha mamma hemma till dess barnen hunnit bli 5 år..
Negativt i samhället som "tog hand" om alla blev låg folkpension för mamma trots livslångt jobb.
Men fördelen blev vuxna barn och trevliga barnbarn ,som förkovrar sig och gör en samhällsinsats.
Den som skall ha pluspoäng är mamman, numera mormor för utan hennes insatser hade inte "blitt nått " .
Ser man till resultatet gäller mantrat" KAN SJÄLV" om flera generationer skall må bra.

tisdag 29 januari 2008

Miljötänkande.

För tjugo år sedan när det var kallt om vintern blev miljönissarnas argument vassa.
På grund av nedsmutsningen i rymden går vi mot en ny istid hette då.
Solen var ju skymd.Nytt väder nya argument.Samma politiker - då unga - nu halvgamla.

måndag 28 januari 2008

Upp o Ner-vända världen.

Världen i dag skriver i sin ledare en beskrivning av en Beck-film. Jag undrar om hur bedömningen skulle sett ut i
strängt muslimska tidskrifter? Förmodligen ganska likartat. Vad Ruben vill säga är att homosexualitet är synd.
Synd kan enbart relateras till vissa religioner. Människokärlek är universell men det tycks hat vara också.
Kyrkan behöver inte viga HBT-par om de inte vill. De som vill skall inte behöva huka för Världen i dag.
Jag trodde inte en tidning som säger sig vara kristen kunde bli så sunkig och dribbla med orden.
Förslag om staten kommer sig för,att utfärda juridiskt kontrakt för de parförhållanden som avses bli bestående,
har Världen i Dag enbart en uppgift , att se till att den kyrka de företräder välsignar sina församlingsbor/medlemmar som har skaffat ett juridiskt kontrakt för "livslång samlevnad.
Sedan får övriga samfund göra som de behagar och naturligtvis ordna en högtidlig välsignelseakt.
Jag har på femtiotalet undervisats av grundaren till KDS och tycker de är ett värdefullt alliansparti.
Men med efternamnet Ekstedt anser jag ändå,att KD skall skilja på stat och religion och analysera situationen.
Att se sig om i världen - dag och finna en retorik i en kristen tidning , som spelar på samma instrument som vissa - inte alla - muslinska uttolkare presterar. Hämnd,Stening,Hängning, m.m. är tråkigt.

Fråga om ritualer i kyrkan.

Svenska Kyrkan svarar på förfrågan om man skall lämna en ursäkt till samerna för tidigare oförätter.

Och så blir det nog.

Förfrågan föreligger om för samerna bokade platser i vid Kyrkomötet? Eftersom det är en politisk fråga

är svaret svävande. Kommer de att rösta höger eller vänster? Makten och härligheten tycks ligga i kyrkomötets händer.

Det är bättre ,att ställa frågan om hur vi skall få fler gudstjänstdeltagare. I samband med detta har tidningen DAGEN frågat om vi behöver fler ritualer i kyrkan, eller om det är bra som det är eller för många.
Resultatet: JA fler ritualer 25%. Motivering ritualerna hjälper till när orden fattas.
Nej det är bra som det är menar 53% Meden resterande 21% anser ,att det kan vara färre eller i alla fall måste ransoneras säger en gupp som betecknas tveksamma.

Lite elakt kan man sammanfatta det som ,att om man jobbar med många ritualer behövs inte orden.
Det kan väl inte vara "elitisterna" som försträder den uppfattningen?

fredag 25 januari 2008

Göran Persson VALTALARE

Om alliansen betalar Göran Persson bra kanske han ställer upp som valtalare för socialdemokraterna
år 2010. Han kan inkassera pengarna till sitt företag och därmed undvika, att avgångsvederlaget förblir
maximalt. Varför är inte likheten inför lagen gällande när det gäller avgångsvederlag från Riksdagen.
En person som återgår till näringslivet får vederlaget nedjusterat om han/hon arbetar t.ex. som Lärare,Skomakare eller annat om han/hon inte har egen firma. Dåligt, att inte ändra så att allal likabehandlas.
Men varför skulle Göran Persson inte bli valtalare för socialdemokraterna inför nästa val. Fråga Mona Sahlin!

Storskärmar i kyrkan? Bra TV.

Den moderna Svenska Kyrkan är snart här - eller kanske redan här? Man får inte kopiera agendor med psalmernas text efter vad jag förstått. Det är förlagen ,som hoppar på sin kanske mest betydande kund
när det gäller psalmboken. Hörde i dag pågående debatt ( TV24 ) just angående kopiering. Vissa av de stora artisterna har insett,att CD-skivorna säljer inte så bra ,men att de är av stor betydelse när det gäller att väcka intresse för KONSERTERNA. Biljettförsäljning och runtomkringlivet ger artisterna inkomster mer än skivförsäljningen.
David Bowie var en av de första som började jobba på det sättet.
Moderna "kyrkor" och kyrkor jobbar i dag med TV och med storskärmar. Den pietetsfulle kyrkobevararen
ryser. Ritualen - helst den"plakatfungerande" får inte rubbas i flertalet kyrkor.
Men tänk om bokförlagen vill sälja psalmböcker -så kanske kyrkorna kan övergå till TV-skärmar där agenda och psalmer rullar fram. Kan kombineras med transferering till äldreboende och lokla kabelnätet.
Gud ser till det sina, alltså även till kyrkans tjänare inte enbart församlingen. Kanske genomförs det inom 10 år
när bokförlagen inser,att utvecklingen sprungit ifrån dem. Eller att försäljningen till församlingsborna ,som behöver en egen psalmbok ökar -men varan är prisanpassad- Sug på den!
Tillägg efterläsning i Tidningen Dagen kl.21:30
I Frankrike säljs en billig psalmbok Euro 1.60 = SEK 15 . Det vore väl bra med en psalmbok till lågpris av återanvänt papper. Så vägen visas redan i dag av fransmännen.

onsdag 23 januari 2008

Nu börjar det klarna

Under 5 år har jag i olika debatter påpekat, att kyrkan och staten har egen beslutanderätt.
I äktenskapsfrågan skriver i dag Professorn i Historia, Birgit Sawyer i Uppsala Nya Tidning.
Hennes analys av det hela kommer till slutsatsen " Självklart bör äktenskapets ingående vara en civil angelägenhet, om så önskas åtföljd av en valfri religiös eller sekulär bröllopsceremoni" skriver Birgit Sawyer.
Med religiös ceremoni avses väl en välsignelseakt.
Vad säger Svenska Kyrkan. Ja ja har hört en invändning - "det är riskabelt,att tappa marknadsandelar vad gäller giftermål i kyrkan."
Från homosexuell sida har jag hört invändningen,att kyrkvigsel är utomordentligt viktigt,
allt annat skulle innebära , att de heterosexuella gör en eftergift för de homosexuella.
Motiveringen förefaller hämtad från den sekteristiska sidan i kristendomens rigida trosuppfattning. Men som sagt Svenska Kyrkan är mer normalt religiös,som större delen av vårt samhälle och bekymrar sig mest för marknadsandelen.

lördag 19 januari 2008

Kyrkans Tidning med bloggspridning.

Kyrkans Tidning hade en diskussions-sajt som svämmade över av inlägg . Inläggen var initierade av ledare, artiklar i olika ämnen.
Homosexuella och deras möjlighet till vigsel var ett av de stora tvisteämnen som förekom.

Kan konstatera,att jag drivit min uppfattning, att staten skall överta vigselrätten från kyrkan.
Att välsignelse av varaktiga parförhållande bör ligga i kyrkans intresse och trosuppfattning.
Hade en mängd inlägg i ärendet år 2003- 2004. Nu ser det ut att bli möjligt.

Men jag får nog argumentera i flera år ytterligare.

fredag 18 januari 2008

Är grandet i Ditt öga eller är det äktenskapsbalken?

Det börjar blir tjatigt vad gäller äktenskapsbalken.
Ingen har registrerat in benämningen äktenskap för samlevnad emellan två människor av olika kön. Varumärket är och förblir oregistrerat.
Ärkebiskopen föreslår beteckningen livsgemenskap ett bra uttryck för sammanlevnad över längre tid. Borgerliga parförhållanden skulle väl inte få kallas för äktenskap om Världen i dag
fick bestämma.
Förslag: Registrera in "Livsgemenskap" och staten registrerar ett juridiskt bindande avtal för alla parter. Sedan går de par som är medlemmar i Svenska Kyrkan och uttrycker en önskan om,att få parförhållandet välsignat. Bollen ligger hos kyrkan - kyrkorna.
Ateisterna får väl gå hem och festa efter bästa förmåga. Enkönade manliga par får försöka hålla sig hemma och inte vara ute och snurra. Detsamma gäller de lesbiska paren - men där behöver man nog inte fundera på andra möjligheter.
Men glöm ej att välsignelseakten är av betydelse för flertalet kristna par.
Sedan bör samhället /Aftonbladet och Svenskan ta fram statistik över hur stor procent som vigdes i kyrkan före nyordningen som kommer. och hur det ser ut fem år senare.

tisdag 15 januari 2008

Gift i äktenskapbalken?

Nu börjar vi komma någon vart i äktenskapsfrågan.
Staten skall utreda bra! Om äktenskapet är en ickereligiös företeelse så tar naturligtvis staten
hand om vigselrätten. Juridiskt kontrakt mellan parterna - två människor som uppfyller kravet.

Nu uppkommer nästa problem. De kristna homosexuella vill bli vigda i kyrkan - en hint om -
att inga kristna skall göra någon eftergift för de homosexuella. Men om staten har ansvaret för parbildning ,blir läget,att kyrkorna får besluta välsignelseakter och vilka de skall välsigna.

Men kyrkorna tycker olika.Men de måste stå för sina beslut och de förefaller vara en aning skakigt . Dels talar man om alla människors rätt,att bli likabehandlade män som kvinnor. Annars kommer en myndighet som slutar på, att protestera. Vad säger föreningsrätten.?

Vem har beslutanderätten när det gäller damfotboll? Förmodligen Svenska Fotbollförbundet. Om manliga elitspelare skulle kräva ,att få spela i damallsvenskan skulle förbundet säga ifrån. Någon myndighet skulle inte kunna rubba detta, endast ett riksdagsbeslut. Eller föreningsrätten gäller kanske även här. Kyrkan står väl under samma lagar och borde egentligen vara tvungna att fatta egna beslut inom lagens ram.
Men eftersom Statsministern inte är med i Svenska Kyrkan borde han och regeringen i övrigt
komma fram till beslutet,att kyrkan får fatta eget beslut i välsignelsefrågan. Och det sker om endast staten registrerar parförhållanden .

Gör något radikalt. Fatta ett rakryggat beslut och följ er tro allesammans.
Som kristen tror jag på Staten och på Gud , samt att de har olika uppgifter.

måndag 14 januari 2008

Intet är som väntans tider

Inflation i svensk ekonomi kan möjligen ställa till det. De stora flertalet -i arbete - känner inte av en eventuellt ökad inflationstakt lika mycket som den del av befolkningen som ej arbetar.Den stora gruppen pensionärer kommer ej i hög grad ,att elda på inflationen. Visserligen den snöpta pensionsuppräkningen - men genom att betala rejäl skatt på höjningen - inget avdrag ,så har vi ingen större påverkan vad gäller inflationen.
För övrigt är det inget inflationstryck på regeringens förmåga , att meddela befolkningen om hur landet ligger. Det vore en utmärkt idé att Presidente.... förlåt Statsministern varje vecka höll presskonferens a la USA. Tag gärna med Allianskollegorna för en fyllig redogörelse för både goda och dåliga nyheter. Men jag känner ett stänk av tvivel i att så kommer att ske.

Diakoni praktisk kristendom

Lunch i församlingshemmet. Vi var väl tjugofem personer. Man möter inte alla i kyrkan.
Samtalet tid är inte förbi. Den goda lunchen (köttgrotta med broccolli) tystade inte munnen,
utan vardagsinfo sorlar. Diakonen som är nyligen engagerad i samfälligheten var där.
En vardagssignal att kyrkan betyder en del för oss människor.
Det ryktas om ,att bärarlaget skall försvinna - inte vare sig ekonomiskt eller känslomässigt ok.
Kalkylen bör granskas. Statens inblandning( tankemässigt) kommer fram när det gäller hur många gudstjänster som skall hållas i varje kyrka. Dispensansökan inlämnad?
En gudstjänst per månad i alla samfällighetens kyrkor med "uppställning" med kör,solister och bra predikan kan kännas bra. De tre övriga kyrkorna kan väl ha gudstjänst mitt i veckan.

Att skjuta sig i foten.

Sveriges försvar har snart inte råd med någonting .
Ändå lyckas de skjuta sig själva i foten gång på gång.

Upp till kamp- informera mera

Stadsministern får kritik för sin attidyd gentemot svenska folket.
Han reser runt i landet och super in kunskap om hur landet ligger.
Som medborgare tror jag, att han har en aning om hur landet ligger , och varför han kniper käft.
Det är tankesmedjan ,som leder hans steg. Till vem skall han kommunicera? Till partimedlemmarna som är en mycket liten del av den moderata väljarskaran? Ja självklart.
Till de väljare som stöder hans idéer. Ja självfallet. Till dem som inte röstar på moderaterna. Ja det är klart!
Förslag: Ett framträdande som statsminister varje vecka. Ett framträdande varje vecka med
Alliansbröderna. Alltså presskonferens i all ära - det är nödvändigt ibland. Men viktigare är ,att ordna träffar med befolkningen. Visa sig i olika aktiviteter. Gå på bandy. Älvsjömässan! Svenska Handel! Facken! Just name it. Men lek inte hemliga Jönsson.

fredag 11 januari 2008

Skammens rodnad i Rödeby

Det är väl tid nu att analysera skuldfrågan i fallet med den utdragna mobbing ,som förorsakat
död och elände.
1. Mannen som sköt kommer att bli dömd. Helt riktigt.
2. Socialvården ,skolan, polisen borde känna skammens rodnad och sätta sig ned och fundera
över vad som hanterats fel. I en mindre ort som Rödeby känner de flesta till saker som tex. denna utdragna mobbingoffensiv. Socialvården tänker väl närmast på de som mobbar - det är ju inne att tänka så. Skolan gör som vanligt, har inget sett, har inget hört, eller är oroliga för att
hamna i obehagligheter från föräldrar till mobbarna. Mobbarnas föräldrar har väl ryckt på axlarna och tänkt ,det hela löser sig.
Polisen då? Jag tror inte det är ovilja från deras sida. Det lutar år inkompetens!

onsdag 9 januari 2008

Arbetstagarinfo - kostnad 110:-

Officerskåren har fått julbrev från ÖB. Kostnaden per kursdeltagare enbart 110:- per deltagare. Media gnäller och har naturligtvis målat upp de så negativt de kan.
Om Ni läser http://www.erixon.com/ ÖB ..... så blir bilden klart bättre.

Full kyrka Kyrklig förnöjelse?

Svenska Kyrkan har många medlemmar.En kyrka som har en majortitet av befolkningen som betalande medlemmar har ett stort ansvar.

Uppsala Domkyrka var under jultiden vid något tillfälle så välbesatt,att många medlemmar måste få rådet "kom igen en annan dag". Kyrkoledningen gläder sig över traditionens makt.


Medlemsavgiften betalas snällt via "Statens autogiro". Den statliga modellen ligger som en trygg
varm hand över verksamheten. Förändringsbehovet anses inte vara överhängande.
Men publiktillströmningen viker när "föreställningen" inte förefaller ge något extra.

Svenska Kyrkan bör skaffa sig en PR - organisation med kristen bakgrund!
Hur fylla kyrkorna under söndagsgudtjänsten kunde bli första uppgiften.

Ta exemplet: Fyra församlingar som bildar en samfällighet.
I dagsläget har varje församling två söndagsgudstjänster per månad.
Besökarantalen varierar "under lågsäsong" 5 - 15 personer, varav de flesta är Gudstjänstdeltagare.
Tänk tanken, att var och en av kyrkorna får uppgiften ,att fira gemensam söndagsgudstjänst.
Kalkyl: Kyrkans personal= kyrkoherde/präst 1 st, Kyrkvaktmästare 1 st, kantor/organist 1 st.
Kyrkvärdar 2 st. Totalt 5 personer
Församling 8 pers., Biltransport från 3 församlingar = 3 x 7 pers, = 21 personer.
Vad sker om kyrkokören ställer upp? Jo plus 15 personer. Total effekt blir 41 st deltagare.
Men förmodligen skulle minst 10 personer ytterligare komma eftersom kören är där.
Alltså totalt ungefär 50 personer för en söndagsgudstjänst.
Spinn off : Nästa söndag har informationen nått ut i glesbygden " i söndags var det fullt av folk
och kören sjöng underbart. Dessutom tycktes prästen kommit i andra andningen och predikade
medryckande ". Bara den rapporten skulle skapa ett sug för ett kyrkobsesök: Alltså 20 personer som går dit för att känna samhörighet.
Därefter kommer entusiasmen,att skapa nya deltagare och präst och kör når nya höjder.
Sug på den ett tag.

tisdag 8 januari 2008

Apotekstinktur som luktar?

TV AKTUELLT behandlade förslaget om ,att sälja ut apoteken d.v.s privatisera dem.

I dag fungerar apoteken bra - men det skulle vara bra med fler försäljningsställen.Apoteken köper in sina medikamenter från de stora och små leverantörerna/tillverkarna.

80% av recceptföreskrivna mediciner betalas av staten. Den stora grossisten i gamet är

liksom apoteken statsägda. Den stora grossisten är väl en garanti för ,att priserna till

Apoteken är balanserade och ger staten en skälig vinst.

Om man säljer ut apotek och låter fler bolag starta apotek borde kundintresset kunna tillgodoses.Vad händer om staten säljer ut Apotekarnes Droghandel till ett privat jättebolag?

Hur kommer det att påverka priserna på läkemedel?Förmodligen kommer den nye ägaren att rationalisera distributionsapparaten och därmed höja vinstmarginalen. Vem får svara för den högre kostnaden? Förmodligen staten och sjukvårdsapparaten.?Skall man sälja måste det ske i omgångar. Alltså apoteken först och de som vill nyetablera.

Droghandeln bör ej säljas i första taget.

När Telia sålde ut en bit av ledningsnätet kostade det staten pengar,Personregistret såldes ut

och därmed blev det högre kostnad för staten. Fjärrvärmeverket och ledningsinstallationen såldes av kommuner till ,privata och statliga bolag. Alla dessa försäljningar har lättat på statens kostnader och därmed i teorin lättat skattebetalarnas bördor. Men den bördan kom i form av högre

måndag 7 januari 2008

ALLIANSEN MÅSTE JOBBA!!

Än så går det ner, men sen så går det upp!
Jag det kan sägas med musik.Det är enbart arren som är olika.
Studerade GP i december . Det framgår att S har ökat dramatiskt sedan valet.
Moderaterna har minskat en aning - men tidningarna får det till ett ras.
Fp och C håller ungefär som vid valtillfället. KD har det mer problematiskt.
År 2008 kommer det hela att plana ut. M kommer troligen,att karta upp sig en aning.
KD ser ut att stanna upp.
Nu är det dags för det stora lyftet och gemnsamma löftet. Alltså ALLIANSEN får börja tänka som en ALLIANS och tänka mindre på "filialerna" Om alla jobbar bra för nationens framgång och talar i ALLIANSANDA kommer det hela att sluta lyckligt.
Varför inte gå fram med valallians i riksdagsvalet. Att komponera gemensamma listor skulle verkligen visa hur mycket ALLIANS det är. Sedan får varje parti köra sina listor kommunalt och i landstingsvalen.
Tag varning av valfighten i USA där Clinton försöker steka Obama i New Hampshire. Hon kan välta hela lasset. Frihetsliberalerna härhemma har inte ett gott ord att säga om Demokraterna - men om de genomför förändringarna i sjukförsäkringsfrågan platsade deras politik gott i ALLIANSEN. Det beror enbart på från vilken vinkel man tittar på det hela.

lördag 5 januari 2008

Polisen borde ingripit i tid.

Dick Erixon´s blogg tar upp Rödeby - åtalet.
Händelsen är djupt olycklig. Många människor har skakats om och känner förmodligen ånger.
Har jag fattat nyheterna i ärendet så har en familj trakasserats av ett tonårsgäng under lång tid.
Det var sonen i familjen som råkade illa ut. Föräldrarna till den avlidne gossen kände till att sönerna ägnade sig åt det. Om så var fallet så har de föräldrarna ett stort ansvar för det inträffade. Men myndiheterna fungerar inte heller när mobbing av denna grad kan fortgå under lång tid. Kommunen bör ta sig en funderare på vad som gått fel i deras verksamhet.
Och om polismyndigeheten vore lite tuffare skulle den ha vågat lösa ett obekvämt problem innan något fatalt inträffat. Nu åtalas fadern till den mobbade för mord. Men vad gör man med den kvarvarande mobbaren och övriga i mopedgänget. Är de utan skuld? Lagen måste skydda
sina medborgare mot att bli förföljda av mobbare. Enligt min mening borde åklagaren åtala fadern för vad som skett. Men mobbarna måste också lagföras.

torsdag 3 januari 2008

Biskop(S)val i Västerås?

Det gäller religion och vem som skall bli biskop i Västerås Stift.
Socialdemokratiska röstberättigade och öronmärkta uppmanas av partistrategen (kyrkliga delen) att rösta på Margareta Isberg också (s) som biskop.
Och man har mage att säga,att helst skall den nya biskopen ha samma politiska uppfattnning som partigruppen.

Det är därför jag anser ,att valmetoden i Svenska Kyrkan är otidsenlig. Välj till församlingens och samfällighetens resp. kyrkofullmäktige. Därefter indirekta val till Stift och Kyrkomöte.
Och skulle flertalet som väljs dela Svenska Kyrkans trosuppfattning så är det helt ok. Även om det var enbart Socialdemokrater. Men förhoppningsvis bör representanter i respektive fullmäktige i första hand dela kyrkans trosuppfattning.
S M C Fp V Kd och övriga politiska partier borde inte vara politiserande i Svenska Kyrkan.
Det räcker med den sekulariserade politiken i Kommuner och Riksdag.
Passa Er så inte Gud lägger sitt veto- även om det görs det på ett mjukt sätt.

onsdag 2 januari 2008

HBT-Ateisternas julafton.

Det saknas stringens i debatten vad gäller en ny lagstiftning för HBT och HETERO förhållanden
och deras juridiska avtalsmyndigheter.

Det blir förenklat om staten och kyrkan spelar på olika planhalvor.
Staten registrerar två människors beslut att leva i "livsgemenskap" där den juridiska skrivningen beskriver vad som gäller. Fördelen är , att man och kvinna , kvinna/kvinna och man/man besitter kunskap i vad staten föreskrivit och de själva signerat.

Religionstillhörighet är i detta läge av underordnad betydelse. En ateist kan gifta sig med en troende kristen, muslim eller bhudist. Eller varför inte en ateist?

Nu kommer religionen in. Varje samfund måste fundera över hur de vill bekräfta de två personernas genomförda beslut om samlevnad.

Gud är allsmäktig och kommer väl hålla ett öga på våra religioners sätt att verka.
Omsorgen om Din nästa - hur Du behandlar medmänniskan. Det är bara att ta fram Bibeln eller Koranen och fundera över vad medmänsklighet innebär.

HBT-Ateisterna bör så här innan julgranen kastas ut ta ställning vad man skall göra med kulorna. Att försöka lagstifta om kyrkans tvång,att gifta HBT -par kan undvikas. Detta genom
att ge lagstiftarna rätt,att besluta om en gemensam juridiskt hållbar samlevnadslag.

Stegöeffekten

Sveriges Television och radio gläds över tillströmningen av avgiftsbetalare.
Anledningen skulle vara ett mycket bättre utbud i programform.

Men anledningen kan väl förklaras på ett mer påtagligt och korrekt sätt.
En nytillträdd kulturminister Cecilia Stegö hade ju i hela sitt nyliberala liv aktivt valt , att inte betala TV - licens. Hon tackade för sig och fick avgångsvederlag . Stadsministern kunde inkassera ett politiskt nederlag .
Följden blev plötsligt ett uppvaknande bland den frihetslängtande nyliberalismen.
Eftertankens kranka blekhet måhända. Men synergieffekten ,att genom sitt beteende har brutit mot lagen blev ett starkt budgettillskott. Hon har tillfört SVERIGES RADDIO och TELEVISION 18.000 nya licensbetalare år 2006 och ytterligare 18.000 under år 2007.

Slutsatsen är , att det kan vara riskabelt, att utföra så modiga handlingar som att icke betala
TV-avgift av ideologiska skäl. Jag kallar det "plakatpolitik" . Hur många Frihetsliberaler som numer börjat betala TV-avgiften vill jag låta vara osagt.
Själv tänker jag motionera om avskaffandet av Radio/TV licens.