lördag 29 mars 2008

Fega blaskor - skapar fundamentalism.

Ja inte enbart "försiktiga" tidningar utan även släpphänta regeringar skapar grogrund för fundamentalister - läs egentligen maktfullkomliga politiker - som utnyttjar människors religiösa församlingar. Dessutom förefaller de försöka tolka Koranen på ett politiskt lämpligt sätt i akt och mening att förstärka trycket på befolkningen och ha full kontroll på vad som händer i sina stater.

Börja tala klarspråk mot de personer som förvanskar och rent av kapar trosinriktningar. Muslimer i allmänhet är ett religiöst folk och tolkar sina skrifter med humanismen för ögonen.
Pastor Wright är en oförsonlig predikant med död och helvete på programmet. Obama står inför uppgiften att skilja på sin personliga uppfattning vad gäller Pastor Wright och den otidsenliga
och förlöpande hetskampanj som förts viss tider.

Tidningar och regering samt opposition måste tala klarspråk.
En som talar klarspråk är Dick Erixon och hans argument håller länge.
Läs gärna hans blogg http://www.erixon.com/blogspot/

Fartblind

Det förefaller vara svårt att stiga mot höjderna i HSB Malmö. Enligt Sydsvenskan i dag har en direktör skaffat sig en tjänstebil av högre värde. Kostnaden överstiger en miljon kronor. Jag undrar om den inte är miljöanpassad för att passa HSB Direktören. Han har kanske miljöanpassad tjänstevåning också. Han lever väl som han lär. Men nu lär han få veta att han lever. Månne han är medlem av Broderskapsrörelsen?

onsdag 26 mars 2008

Uppsala på hal is .

Kommunen Uppsala där jag bor fick i dagens Uppdrag Granskning rejält på huden. Det förefaller vara behövligt när det gäller vården av förståndshandikappade. Flickan Ida har utsatts för dålig behandling. Om hennes beteende inte varit acceptabelt har hon hamnat på magen med uppvridna armar och eventuellt ett knä i baken.

Tidigare har en ung man avlidit vid "behandling" - metoden kallas nedläggning även detta under Uppsalas vårdinsatser. Vårdpersonal, chefer, konsulter och politiker fick försöka svara på behandlingsmetoder. Svaren var i flertalet fall undanvikande och visade okunskap och brist på medkännande. Chefens mantra var att "Ida har utvecklats och vi har henne kvar i vår vård". Men med den värme hon uttalade detta mantra kan man nästan frysa ny is på Studenternas. Politikern försökte skyla över eländet och försiktigtvis påpeka att eländet började under annan politisk ledning - men den politiska ledningens medkänsla för vårdtagarna förefaller det råda politisk koncensus om.

Bra Uppdrag Granskning som visade på hur dålig kommunens kontroll varit och tänk att ett TV-program behövs för att få fart på förbättringar.

tisdag 25 mars 2008

Kyrkan som träffpunkt.

Konsten att fylla kyrkan är en icke enkel uppgift. För något år sedan minskade besöksfrekvensen till söndagsgudstjänster sakta men säkert. Analysen visade att fem gudstjänstdeltagare inte blev fler snarare färre. Har försiktigt puttat fram tankar om hur vi skall kunna öka antalet gudstjänstdeltagare.

Hur skall man kunna berätta en historisk sanning vecka efter vecka utan att folk tröttnar? Hur ser konkurrensen ut? Biograferna utslagna i landsorten av företrädesvis TV. TV skiftar program, men ser till att vissa "bästsäljare" återkommer som serieprogram. Svenska Kyrkan skall försöka förmedla bibelns budskap och helst en gång per vecka - minst. Alla har inte läst boken, men flertalet av den vuxna befolkningen kan handlingen ganska bra.

Ja! Hur skall man bete sig för att öka strömmen till kyrkan? Kanske kan man göra så här:
Fyra församlingar samsas i en samfällighet. Det ger två möjligheter. Statistiknissarna föreskriver en gudstjänst varje vecka i varje kyrka. Eller är det kanske en gudstjänst i varje församling? Den enkla vägen är då att göra en församling av de fyra. Men då har man abdikerat från uppdraget att förmedla budskapet över stad och land. Lokal anknytning viktig.

Förslag: Har man fyra kyrkobyggnader, så bör man ha en söndagsgudstjänst per månad i varje kyrka. Hur samlar man deltagare? T ex

Alltid en kör - då kan man räkna in 20 personer.
Arbetslaget - Präst, klockare, kyrkvärd, kyrkvaktmästare = 4 st.
Det vanliga gänget i kyrkan uppgår till minst 3 - 5 = 5 st.
Annons: Program och dagens ämne samt nämna körens närvaro = 5 personer ytterligare.
Kyrkkaffe med samkväm. Ger kanske 4 till varav två kokat kaffet = 4 personer.
Talar man om att en inbjuden gäst talar över ett ämne så kommer ytterligare 7 personer.
Bilresa från de tre övriga kyrkorna ger kanske 3 x 5 personer = 15 personer.

Ja hur många blir det här - räkna själva. Om det veckan därpå är familjegudstjänst med barnkören som tillägg, så ökar antalet dramatiskt. Farmor, farfar, mormor - morfar var där ändå. Och så kusinerna m fl. Och våra kunniga präster talar inte enbart i dåtid utan knyter snyggt an till den verklighet vi lever i. Och med flera gudstjänstdeltagare på gång så lever vi upp allesammans.

Sedan kanske onsdagen har en kvällsgudstjänst med samtal, kaffe och något intressant ämne.

Att vi är skilda från staten får inte innebära att vi är fortsatt statiska - det blir enklare efter urladdning.

söndag 23 mars 2008

Bönhörd - eller lomhörd?

Dagen efter min fundering över den svenska kulturskatten, Sveriges äldre kyrkobyggnader,
hörde jag i radio om problemen med bevarandet av kyrkobyggnaderna. Jag står fast vid modellen med högre begravningsavgift för att täcka vården av gamla kyrkor.

Den som gav mig lösningen komplett träffade jag naturligtvis i Kyrkan. En gissning om av vem bör inte få Er att hugga i Sten.

tisdag 18 mars 2008

Bevara kyrkorna - en kulturskatt

Svenska Kyrkans församlingar i Uppsala signalerar förändring. Det kan bli en, två eller tre församlingar av församlingarna i Uppsala stad. Anledningen sägs vara att det är fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt. Man har möjlighet att minska driftskostnaderna. Ingen har nämnt möjligheten att försöka göra gudstjänsterna mer välbesökta.

Släpper det världsliga trycket i ekonomin kan större kraft läggas på att "dra folk". Kort sagt marknadsanpassa verksamheten till gagn för såväl personal som församling. En modell att skapa större frihet för kyrkoledning och präster kunde ligga i ett statligt övertagande av att vårda våra gamla kulturskatter.

Kostnaden för att vårda dessa kulturskatter kan regleras genom att höja begravningsavgiften.
Kyrkoavgiften sänks och församlingarna har bättre kontroll på verksamhetens kostnader.
Verksamheten blir den centrala uppgiften.

lördag 15 mars 2008

Blogg att följa.

http://www.erixon.com/ är en blogg som jag gillar. Han har klara synpunkter på det mesta och som jag delar, men ibland blir det en aning ensidigt. Han ger ordentliga rapporter om valet och talar om att McCaine är det enda rätta. OK det är hans uppfattning. Men vad som händer när han skall rapportera om demokraterna är att när han vill tala om en politisk motståndare, i detta fall två - Obama och Clinton - så är urvalet valt på samma sätt som Aftonbladet recenserar Reinfeldt.

Strategin tycks gå ut på att kritisera Obama så mycket som möjligt för att McCain skall få en lämplig motståndare i presidentvalet. Då duger Hillary Clinton, för hon drar troligen inte lika många röster som Obama. För övrigt anser jag nog McCaine som den bäste i presidentrollen.

Framför allt några strån vassare än Bush. Bush hade ju en omgivning som försvunnit lagom till upploppet för McCain. Kvar är Condolessa Rice - en utomordentlig tillgång för USA:s utrikespolitik.

Palmsöndagen

Söndagens Episteltext Efesierbrevet 2:12-16.

Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus,utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tackvare Kristus Jesus, har ni som en gång var borta kommit nära, genom Kristi blod.

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Ännu ser inte världen ut som ovan - men hoppet är det sista som överger människan. Åtminstone om han/hon ser Gud som allsmäktig.

torsdag 13 mars 2008

Public - social - democratic-Service -?

Stina Dabrowskis avskedsprogram avslöjade vad det är som driver Public Service. Det nuvarande programmet prisades med stolthet för att vara ett program som hade mycket högre tittarsiffror än tidigare debattprogram. Någon hade bara 105.000 tittare - minoritet! - ta bort.

Stina försökte också trycka ner Maria Abrahamsson i skorna. Hon misslyckades enligt min mening. Greppet att plocka dit företrädaren för Världen - i Dag Sievert Öholm - för att försöka göra sammaledes, blev väl inte så lyckat det heller. En gäst som förefaller att ha jäst på senare tid. I alla fall verkade han uppblåst besserwisser.

Socialdemokratisk riksdagskvinna klagade på att regeringen inte var representerad. S var ju alltid på alerten med att ställa upp i nuläget - när man är i opposition. Tacka 1000-an för det.

Federley var i kväll en klart lysande stjärna. Han parerade angreppet på konsumtionssamhället.

Det nya bloggfenomenet som har en modeblogg som rundar 200.000 läsare i veckan, talade tillsammans med Veckorevyns Chefredaktör för vikten av att konsumtionen ökar, inte minst för de fattiga ländernas ekonomi. God ekonomi hjälper vanliga människor till ett bättre liv om efterfrågan på deras produkter stiger. Båda dessa unga kvinnor var suveräna. Maria Wetterstrand företrädde en uppfattning, att konsumtionen mycket väl skulle kunna minskas på de produkter som hon inte gillade. Annars var hon glad och trevlig - trodde väl hon deltog i en kritisk regeringsdiss.

Maria Abrahamsson klarade debatten väl och påpekade att det var väl bra om hon fick tala till punkt när hon ändå var inbjuden. Inbjuden var hon, sa Bill, men inte skulle hon väl säga emot Stina, sa Bull. I dagens läge fick Stina sina fiskar varma sa Måns. Regeringen kan sova lugnt.
God natt.

onsdag 12 mars 2008

Svenska Kyrkan är en öppen kyrka, som antas värna om den lilla människan bl a. personal som känner sig kränkta i Göteborg. Kränkta tycks vara det samma som sexuellt ofredade i detta fall, har gått till högre ort och påtalat eländet. Biskopen har fått ärendet i sin hand. Han fick det troligen från sin företrädare.

Jag undrar om dessa herrar har konsulterat högre ort för att invänta förslag till åtgärd? Eller är det bara en metod att begrava ärendet som tillämpas? Under en begravningsgudstjänst talar prästen alltid om den avlidne och berättar ofta om den avlidnes liv. Det nuvarande ärendet är alltså inte dött och är det inte begravt, så borde kyrkan informera församlingen. Kyrkans Tidning kanske tar upp det nu imorgon torsdag. Det är inte bra med en kyrka som inte kan lösa sådana problem snabbt och rättvist.

tisdag 11 mars 2008

En bild säger mer än tusen ord?

Tänk vad den som visar bilden av Jesus i en situation, avsedd att såra och förnedra, säger mycket om sig själv. Konstnär? Ja förmodligen. Med ett budskap? Ja absolut. Hur lyder budskapet? Oklart! Varför? har tittat på hundar och Muhammed-teckningar? Under alla omständigheter har han visat sitt ego - och det förefaller i stort set helt förfallet. Men det var Lars Wilks som började - han avsåg visa konsten att uppröra och få muslimer förargade. Det var det som var konsten. Synd att hunden inte lyfte på benet och siktade! Det hade verkligen varit konst(igt)

lördag 8 mars 2008

Rysk Roulette på Stadsteatern

Den internationella kvinnodagen ligger mig varmt om hjärtat. Den dagen möts jag av sång, presenter samt frukost på sängen! Tänk att vara född på den internationella kvinnodagen! Blev dessutom inbjuden att ta del av Rysk Roulette på stadsteatern i GBG varefter middagen förtärdes i familjen sköte.

Rysk Roulette hade väl för övrigt passat bättre på Backateatern? Inte vänsterprassel, men väl inlindad kritik mot marxismen och kommunismen. Bra föreställning med en virvlande tragikomisk slutakt.

fredag 7 mars 2008

Reinfeldt reagerar

Reinfeldt reagerar på att pensionärerna särbehandlas. Ja pensionerade riksdagsmän och vissa statstjänare får skatterabatt på PENSIONEN. Han lovar se över problemet och bör väl ta hjälp av de avsuttna riksdagsmännen i samtliga partier. Tänk att få göra nytta i enpartiöverskridande aktion. Men förresten - Statsministern klarar säker av det själv. Han börjar komma in i andra andningen nu och jag känner mig trygg med Fredrik Reinfeldt som statsminister.

Väntar också på förklaring varför de dieselfordon som har partikelfilter inte blir noterade som miljöbilar.

Göteborg är en trevlig stad! Med parkeringsproblem. Miljöbilarna får långtidsparkeras - och det görs. Bensinslukarna flyttar varje dygn för nattparkering. Synnerligen logiskt!!

onsdag 5 mars 2008

Korruption inom EU

Dagens synpunkt http://www.svd.se/ har intressant inlägg från Björn von der Esch. EU har under alla år varit under utveckling. Utvecklingen ligger även på planet "MYGEL" och slutenhet så fort någon är felaktigheter på spåren.

Santerkommissionen i salig åminnelse - begravd i tysthet. EU-polisen OLAF som arbetar för att förhindra korruptionen ser allt fler anställda inom EU försvinna genom det svarta hålet. von de Esch nämner bl a van Beutinen, Andreasen och Conolly. Vore det här inte något för politisk samsyn inom svenska politik. Men i det fallet förefaller vi vara påsamma bana - man löper troligen med.

tisdag 4 mars 2008

Jätteproppen Orvar

Alliansen lägger ner ett berömvärt arbete på att få alla i jobb. Alla som får ett jobb efter avslutade studier har alla möjligheter att bygga upp ett gott liv med familj och barn. Alliansen vill att målsmännen, genom god samhällsplanering, har likvärdiga möjligheter att försörja familjen och fostra barnen. På äldre dagar bör varje medborgare ha en pensionsinkomst som går att leva av. Så långt är det rätt.

Per Schlingman har i sin iver att sätta alla i arbete till dess döden skiljer oss åt tittat in i framtiden. Han ser att framtidens Sverige får brist på folk som arbetar. Alltså gäller det att få de äldre i arbete. Orsaken är Jätteproppen Orvar som nu går i pension - och dessutom med goda ekonomiska resurser. Undantagna de kvinnor som fostrade barnen genom att arbeta i hemmet.

Tanken att pensionärer skall få arbeta efter 67 års ålder är helt riktig. Tanken att företagen skall tvingas behålla den som är äldre än 67 år förefaller hämtad från någon gammal kommunistregim. Där var det enkelt - staten och företagen var samma sak.

Slutsats: Företagen får gärna behålla pensionärer som uppnått 67 år i arbetet - om dessa själva önskar och företaget anser det vara bra. Alliansen skall sträva efter att medborgare som fyller 67 år har en god pension som gör det möjligt att välja själv. Företagen skall ej tvingas behålla personal som uppnått pensionsåldern om de ej anser det utvecklande och nyttigt för företaget.
Det är bra med en regering som tänker på medborgarna - men krångla inte till det. Det klarar vi själva.