söndag 27 april 2008

Vismässa i Knutby - morgonmässa i Domen.

Idag söndag annonserades vismässa. Vi blev tillhopa 23 st. Ny agenda som förde oss säkert fram till välsignelse och postludium. En ungdomskör stod under Mathias ledning för vacker sång.
Vår präst Sanna Lindersson läste Matteus och höll därefter en fin predikan med tankvärda slutsatser. Det där med nattvard tycks vara en fråga som endast kan lösas med flockmentalitet.

Jag tänker på vår domkyrka som varje morgon håller morgonmässa. Samma människor - samma böner och alla går fram i nattvardsgång. Där gäller även grupptrycket. Alla måste gå.
Och det gamla riktmärket vad gäller nattvardsgång förefaller stämma. Den första nattvardsgången efter konfirmationen är svårast att komma fram till. Själv tog det mig minst 15 år att delta i min andra nattvard. När tröskeln är borta är det med förväntan man går fram.

Hur skulle morgonmässans besökare se på möjligheten till morgonbön utan mässa några gånger under veckan? Skulle kyrkogången mattas av? Det förefaller vara många i personalen på arbetsplatserna i kyrkans närhet som regelmässigt går i mässan. Så det är väl bra som det är.

lördag 26 april 2008

Det blidde en tumme!

Jag hade avsett att starkt ta avstånd från religiös manipulation i vår värld.

1. Politiska ledare styr via religion hela länder. Exempel

2. Religiösa ledare påverkar ungdomar till att spränga sig själva och andra i luften.

3. Politiska ledare styr via religion, att inta landområden utan tillstånd.

4. Kyrkliga ledare mörklägger sexbrott inom sina revir.

5. Politiska ledare manipulerar val genom hot om våld eller att helt enkelt räkna om!
Från början hade jag lämnat exempel för varje handling enligt ovanstående. Men de lyser för sig själva. Så nu tar jag bort dem. Lämna gärna förslag.

tisdag 22 april 2008

Okristlig slutsats?

Tänk Er att sex personer avser att leva i parförhållande under lång tid. Vad skall de tänka på?

Par Sekulär: Man & kvinna - borgmästaren
Par Regular : Man & kvinna. Religion: Luthersk - kyrklig vigsel
Par Extra regular: Man & kvinna. Religion: Katolsk - först till staten sedan till kyrkan
Par: Dubbelspel: Man & man alt kvinna & kvinna - först till staten sedan till kyrkan för välsignelse.
Alternativt: Enbart till staten.

Fråga: Anser de som gift sig i kyrkan att borgerlig vigsel inte gäller?
Fråga: Anser de som gift sig borgerligt att kyrklig vigsel inte gäller?
Fråga: Vad anser de enkönade paren?

Jag anser att samtliga par skall gå till lämplig myndighet och skriva ett bindande avtal och därefter välja lämplig kyrka eller annan lämplig person för att välsigna den nya samlevnaden på lämpligt sätt. Avtalet skall ha samma bestämmelser i de olika fallen.

Men kanske bör man benämna företeelserna för giftermål?
Men nu börjar det bli brådis även för politiker med byxångest.

söndag 20 april 2008

Kyrkan marknadsför

Kommer från vår kyrkas söndagsgudstjänst. När man ibland funderar över om staten överhuvudtaget lyckats framföra sitt beslut om att Svenska Staten och Svenska Kyrkan är skilda från varandra. Men i dag lyser hoppets stjärna. En kvällsgudstjänst med psalmer, textläsning, syndabekännelse och förlåtelse. Kärnfull predikan från predikstolen, trosbekännelse och välsignelse. Ja det är väl som det skall vara?

Men det är något lurt med det här, visserligen ser jag de fem vanliga gudstjänstdeltagarna och så vi i "arbetslaget" (gillar inte benämningen). Men dessutom 8 musikanter, två solister, TVÅ! körer - en från vår församling och den från Edebo. Hela gudstjänsten var helgjuten. Nu var det alltså 60 personer på utförarsidan. Men det var 120 personer som deltog i gudstjänsten . Alltså satsar man så får man tvåfalt igen. Glädjen av att träffa bekanta och tillsammans genomföra en stämningsull timma var uppenbar. Totalt 160 personer en söndagskväll där flertalet tycks ha fått utbyte av evenemanget är utmärkt. Varför kom de så många? Kanske för att annonseringen i UNT var informativ (två körer, uppräknade solister och körledare samt inte minst att att temat var dansbandston. Kyrkan kan bara den vill!!

måndag 14 april 2008

Hur många kineser har mobiltelefon?

Om man tror på framtiden innebär det att man inser möjligheter att kommunicera om man har mobiltelefon. Kineser som har mobiltelefon har förmodligen också en ganska god uppfattning om hur omvärlden ser på Kina. Det mesta är kanske styrt, men spillet ger info. Pressen målar så svart eller vitt i frågan om kinesernas frihet

Friheten växer sakta men säkert i takt med utvecklingen. Så förhoppningsvis har de vanliga kineserna erövrat tämligen stor rörelsefrihet inom några år. Ericson tycks ju i alla fall få sälja mobiler.

lördag 12 april 2008

Underskatta inte Reinfeldt

Ibland blir pressen och oppositionen samt delvis bloggarvärden snabba att kristisera vår statsminister. Och visst kan han och hans omgivning klandras för uttalanden som är både korkade och okänsliga.

Men i Kinafrågan har han i vanlig ordning rett upp det mesta. Huvudfrågan miljön. Fråga två påverkan av mänskliga rättigheter som måste hanteras utan att förstöra ett klimat som kan föra frågan vidare. Reinfeldt tycks ha klarat av den uppgiften på ett bra sätt.

Exempel på hjärnsläpp är däremot försöket att blockera privata försäkringar om man blir arbetslös. Högst 75% skulle man få ut oavsett om man hade försäkringar för 95%. Dessutom som grädde på moset. "pensionärerna behöver ingen högre pension - för de har ju samlat på banken och bor i värdefulla villor etc." Ett sådant uttalande var dels politiskt korkat och dessutom orättvist

OK jag har köpt uteblivet jobbskatteavdrag på pensionen men förväntar mig en satsning på de sämst ställda pensionärerna. En kalkyl borde göras på basis av de skattesats som pensionärerna erlägger ( alltså högre än de som jobbar) och vad nettoeffekten på statens finanser skulle bli vid en pensionsökning till de sämst ställda och en mer följsam pensionshöjning med de löneförbättringar som arbetslivet ger.

För övrigt borde Alliansen förstärka regeringen med en icke alltför töntig pensionär!

Psykosociala arbetsmiljöfrågor - kyrklig mobbing?

Uppsala stift har stiftsfullmäktige under maj månad. En motion är att vänta om att tillsätta en arbetsgrupp för psykosociala arbetsmiljöfrågor. Ärendet kommer upp i dag på Centerns i Uppsala län distriktsstämma. På UNT:s debattsida föreligger en utförlig redogörelse.

Länets specialist i ämnet är utan tvekan Mats Jonsson och beskrivningen får man väl anse som
behärskad och initierad.

Alltför många församlingar har hamnat i kläm vad gäller trosutövandet? Det är helt enkelt otroligt att troende som predikar i enlighet med den lutherska trosuppfattningen får på huden för ogudaktigt betende i psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Mats Jonsson sitter visserligen inne med facit grundat på lagens uttolkning. Därför är väl dagens artikel se http://www.unt.se/ Ni hittar den under Debatt välgörande att ta del av. Problemet gäller ju inte enbart kyrkan utan många arbetsplatser med arbetsledningsproblem.

Det är ingen liten fråga - senast fick en församling i Uppsala Stift betala över miljonen för illa hanterat psykosocialt arbetsmiljöproblem. Där fick man dessutom klart för sig att ett domstolsutslag av kyrkans representant ansågs fel. Kommentaren var det var så mycket mer vi
hade kunnat säga för att få rätt.... en sann kristen reaktion?

torsdag 10 april 2008

Tom i bollen - eller bara nickat till?

Internationella fotbollförbundethar beslutat att staden Borås skall vara så goda att stänga ett företag i Borås. Anledningen är att McDonald har ensamrätt att försälja snabbmat på fotbollstadion. Tänk att en kommun skall kunna tvingas av ett kontrakt som Svenska Fotbollförbundet godkänt att förstöra utkomstmöjligheterna för en hyresgäst. Förbundet får väl ersätta = köpa rätten temporärt av ägaren och överlåta den med en bugning till den som enligt Internationella Fotbollförbundet har rätten att sälja hamburgare under fotbollsfesten.

Staten måste väl ha synpunkt på andra makters egenmäkta utnyttjande av sin styrka till förfång för svenska företag? När kommer det att slås upp stort i dagstidningarna - nja de beror väl på annonsörerna. Tänk om någon förmögen annonym vägörare regelbundet annonserade i ärendet under fotbollfesten.

onsdag 9 april 2008

Kund blir fängslad när säljaren får betalt!

Claes Borgström har en talisman i sin ägo. Sexköpslagen. Lagen säger att det är fullt tillåtet att sälja sexuella tjänster. En eventuell köpare riskerar att få fängelsestraff. Vidare har jag inte på länge hört att staten drar skatt på inkomsten. Borgström kommer förmodligen vid ett sådant tillfälle framhålla vikten av att jobbskatteavdraget skall tillämpas.

Om vi leker med tanken att ung man säljer sex till man eller kvinna så får väl köparen i detta fall krypa in i finkan. Eller har Claes Borgström enbart inriktat sig på köpare av manskön?

Om allianspartierna driver samma linje så är det ett sänke på det flöte som Claes Borgström sitter bakom.

tisdag 8 april 2008

Bra beslut av Reinfeldt

Regeringen ställer inte upp på bojkott av OS. Beslutet är bra och balanserat. Varför förstöra festen och sedan sticka därifrån. Bättre då att njuta av tillställnngen och låt kinesiska befolkningen känna stolthet över fina OS-arrangemang. Nästa uppdrag blir att sprida redovisning av vad vi anser tillhöra mänskliga rättigheter och trycka på via de politiska kanalerna. För övrigt fungerar säkert TV media i Kina så allmänheten vet vad som är på gång.

Mänskliga rättigheter är viktigt och hur man kommer dit är naturligtvis genom information och personliga kontakter. Hur många har inte varit i Kina under de senaste åren. Ju fler som reser dit desto mer "impact". DDR föll på grund av allt informationsflöde som kom via besökare och framförallt genom de idrottsmän och representanter som har besökt västvärlden. Men jag undrar om inte kvarvarande skärva av kommunister i vårt land är kluvna i frågan. Alltså bra beslut av Statsminister Reinfeldt.

torsdag 3 april 2008

Tänk om Obama hade varit Kyrkoherde

Läste i dagens Kyrkans Tidning en krönika av Mikael Mogren. Han beskrev presidentkanditaten Obama på ett positivt sätt. Framförallt var det Obamas talekonst som höjdes till skyarna. Min tanke går till våra kyrkor på söndagarna, stora som små. Tänk om talarbegåvningar av Obamas kaliber varit präster? Hade man kunnat fylla kyrkorna söndag efter söndag? Ja kanske. Obamas Reverend Wright svarar inte mot vad en god talare skall åstadkomma men det gjorde Martin Luther King.

Men ser i dagens KT igen att Gunilla Lenhammar ställer frågan om det behövs en ny översättning av Fader Vår eller var det Vår Fader? Där ligger nog kyrkans problem! Först ändrar man kyrkans vapen d v s knappen på kavajen/blusen. Många slantar kostade det. Sedan har vi det här med Vår Fader/Fader vår - vad blir nästa? Och tidigare var det psalmmelodierna från 1600-talet. Det var konstigt att man inte skaffade nya gamla orglar på köpet för att begränsa möjligheterna för kantorn.

Allt hade varit förlåtet om kommunikationssnillet Obamas retoriska förmåga i någon mån tillämpats i våra kyrkor.

onsdag 2 april 2008

En ny Kyrkohandbok

Svenska Kyrkan har funderingar kring Den Svenska Kyrkohandboken. Kyrkostyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp och avsikten är att belysa hur väl gudstjänsten svarar mot efterfrågan. Avsikten är uppenbarligen att förändra gudstjänsterna och att budskapen skall komma både
präster och "åhörare och åskådare" att känna samhörighet under gudstjänsten. Många håller hårt på traditionen och har synpunkter på förändringar som anpassas till kyrkohandboken. Enligt en krass bedömningsgrund har jag aldrig gillat uttrycket "åhörare och åskådare" helst skall det kallas för gudstjänstdeltagare. Många präster lyckas i sina strävanden att "få med sig församlingen". En förutsättning är att arbetslaget är samspelt och har något att komma med.

Frågan kunde ställas litet annorlunda: Hur får man medlemmarna i kyrkan att verkligen gå i gudstjänsten? Svaret är aldrig enkelt, men man bör tänka efter hur det ser ut i dag. Svenska Kyrkan är en "säsongstillvänd" företeelse. Jultiden med advent som startpunkt har ett väl organiserat program. Alla känner till budskapet och alla firar julen med stark kyrklig profil. Under den perioden blir åhörarna inte åhörare utan deltagare i dess bästa mening. Psalmerna kan man melodierna och även texterna till och igenkännandet är viktigt. Storyn sitter kvar sedan föregående år. Säsongen inleds med ljus och körer och prästerna klämmer ur sig en predikan som också är klart kända av deltagarna.

Jag undrar om inte kyrkfolket blev klart färre till antalet när någon ivrig själv grävde upp gamla psalmmelodier från sextonhundratalet där hela paketet blev svårsjunget och främmande för församlingen. Alltså inte kundanpassat. Kyrkans ledning har chansen att stå för kontinuitet, men då är det viktigt att anpassa varan till kunden. En kundundersökning är nog på sin plats. Vill kyrkobesökarna vara deltagare? Vill de ha kyrkan för sig själva eller är det bra med större publik? Är det en fördel att deltagarna känner igen gudstjänstordningen. Marknadsanpassas predikningarna och speglar livet i nuet? Bra eller dåligt? Har någon tänkt på att den gamla söndagsskolan lärde upp barnen i hur det gick till i söndagsgudstjänsten. Igenkännadet återigen!

Det är tacknämligt att kyrkostyrelsen försöker kolla läget bland allmänheten - den är till 75% kyrkotillhörig hos Svenska Kyrkan. Själv har jag skrivit en liten notering om hur jag upplever
kyrkans möjligheter att stegvis göra gudstjänstbesöken fler ibland oss medlemmar till gagn för kyrka och församling. Skriv till kyrkohandboken@svenskakyrkan.se med synpunkter.

tisdag 1 april 2008

Hypokrisi ett vackert ord för S

Pernod/Richard tillfrågades av den socialdemokratiska regeringen 2004 om de ville vara med och samarbeta med V&S i ett bolag. Minnet är kort så i dag har man troligen glömt det. Men i nuläget gör man allt för att tala om hur dåligt resultat de kommer att bli genom försäljningen av V&S till just Pernod/Richard. Det är inte förbjudet att ha negativa synpunkter, men lite svagt att alltid försöka finna de mest negativa vinklarna som går att spela korten med. Priset var för lågt? Pengarna skall behövas till annat än att minska statens skulder - det är rent av bra med statsskulden kvar o s v. Regeringen har genomfört en klockren försäljning av något som inte har med infrastrukturen att göra. Återstår väl bara för socialdemokraterna att varna för att arbetsplatserna försvinner från Åhus - för det måste ju kännas lite kymigt för de inblandade?
Månskenssonaten nästa - liten aning i moll.