lördag 31 maj 2008

Äldrevården i focus.

Äldrevården diskuteras åter och nu gäller det privat eller kommunalt. Kommunerna avslöjas väl
ganska ordentligt. Vad är det som säger att äldrevårdens budget skulle bli högre kostnadsmässigt och bättre utförd i kommunal regi? Kommunen skall alltid ha ansvaret, men utförarna kan vara såväl kommunen själv som privata aktörer. I Uppsala ser man hur det fungerar beroende av vilken partigrupp som har makten.

Attendo Care har fått på huden av oppositionen men ingen åtgärd. Attendo Care gör så gott de kan säger kommunledningen. Det är bara det att de säger den alltid utan undantag. Det bör föreligga en deadline i hur många gånger "man gör så gott man kan" - sedan är det kört. Flertalet av de kommunala och privata vårdalternativen fungerar bra!
Problemet är kanske den dåliga planeringen för de äldre som inte är tillräckligt sjuka för att lova avlida inom en snar framtid. De är alltid för friska för att få äldrevård i gemensamboende.

Kommunen kanske kunde fundera över ett alternativ - att ge även någorlunda friska, men ensamboende äldre ett alternativ, typ seniorboende.

onsdag 28 maj 2008

Om konsten att välsigna

Tullikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala Domkyrka, kommenterade ett inlägg i UNT.
Anledningen var att Markus Holmberg i pingstpredikan förklarade att man måste bryta med den bibliska synen på äktenskap och familj. Det var ju ganska tjockt för att komma från en försvarare av den kristna tron. Anledningen var väl uppenbart att bredda vägen för de samkönade par som vill leva i en livslång gemenskap med samma skyldigheter och rättigheter som heterosexuella par har, när de varit till prästen och sammanvigts.

Jag är för att homosexuella par som önskar leva som "äkta par" får samma rättigheter som de heterosexuella paren. Vad jag inte gillar riktigt är att kyrkans folk medvetet glider i sin marknadsinriktade trosdeklaration för att få behålla vigselrätten. Om kyrkan lämnade vigselrätten till staten och i stället samlade sina krafter till att välsigna de par som så önskar
så vore det en välgärning.

Domprosten krystar fram att "teologiskt sett är det ingen skillnad på borgerlig och kyrkligt vigsel"! Det är klart det är - den som inte omfattar kyrkans tro vill kanske inte uppfatta en borgerlig vigsel som teologiskt likvärdig med en kyrklig.

Nej. Biskop Caroline Krook har redovisat en modell som i stort sett går ut på att kyrkan välsignar paren. Äktenskapet utgör en registrering av ett juridiskt kontrakt som ger alla par samma rättigheter och skyldigheter. Om det sedan är juridiskt klarlagt vad som gäller är det utmärkt.

Sedan kan väl de homosexuella känna sig likvärdiga med de heterosexuella om de blir likabehandlade. Men någon har andats om att vissa HBT inte gillar att kyrkan släpper vigselrätten eftersom det är en eftergift för de homosexuella. Och det skall inte vara några eftergifter anser de - där går gränsen för löjet! Som gift i Svenska Kyrkan (Maria Sth.)
lever jag och min fru ett gott liv sedan mer än 50 år. Det har fungerat med den juridiska/kristna modellen också.

tisdag 27 maj 2008

Tips från Erixon!

Han är alltid vaken när det gäller politik. Den är visserligen högerinriktad och det anser jag är bra. Men ibland förefaller han vara så het på den ensidiga gröten att jag tror han är lobbytomerad.

Alltnog dagens tips gäller Östgöta Corren som höjer rösten i en mycket viktig fråga.
Tänk om Moderaterna vinner valet och något borgerligt parti backar så mycket att det
blir vänsterregring igen. Det skulle vara skadligt. Men budskapet är seriöst - börja organisera Alliansen på nytt. Själv har jag skrivit ganska regelbundet till Moderata Samlingspartiet i ärendet. Glöm inte bort att Ni ingår i en allians och inte kan köra loppet själva. Det är klart när det gäller försvaret är det väl så. Men tittar vi i loppet på våra kanoner sitter ingen ammunition där. T o m tomhylsorna lyser med sin frånvaro. Studiebesök i Finland och Norge anbefalles å det varmaste. Nuvarande försvarspolitik är undermålig. Snart få vi kapa tofsen på den ekonomiska stoppklossen som tydligen har befälet även över försvaret. Försvarsministern han bara hänger med. Om jag inte vore moderat skulle det vara egalt vad Ni gör, men jag vill vara med och vinna valet om partiet verkar för Alliansens uppvaknande. Tomma ord är ganska värdelösa.

lördag 24 maj 2008

Ecce Homo Ecce Hetero

Jag förstår inte vad som tillförs med att visa Ecce Homo i Uppsala Domkyrka igen. Det är klart kulturarbetarna måste avlönas på något sätt. Eftersom jag är för att alla par skall ha tillgång till en juridiskt bindande skrivning, som anger vad som ingår i livslånga parförhållanden, ser jag helst att Svenska Kyrkan välsignar parförhållanden. Men jag anser att staten skall utfärda kontraktet. Alltså är jag för att två kvinnor kan ingå ett livslångt parförhållande - men anser att staten skall utfärda kontraktet.

Kan någon förklara varför Uppsla Domkyrka inte visar upp ett Ecce Hetero - men det anses kanske inkräkta på porrindustrins domäner. Min synpunkt är, att den dag Pride-festivaler inte längre behövs, så är HBT accepterat i vårt land.

Svenska Kyrkan kunde kanske hitta på något annat knepigt - försöka tillämpa bibeln någorlunda bra - varje söndag en god och väl genomarbetad predikan - det vore väl något att komma med.
Svenska Kyrkan måste inse att det är ohälsosamt att stå med rumpan bar och sluta tillbe marknaden. Marknaden tillber man genom att inte lämna över vigselrätten till staten.

fredag 23 maj 2008

Koleriska Pastorer

Nu har både Obama och McCain problem med sin religiösa övertygelse. Nej kanske inte med övertygelsen utan snarare pastorer som tar munnen full. Hur många friskyrkopastorer har vi i vårt land som inte kan hålla sig till religionen utan skall klampa in i den politiska sfären?

För mig så är religionen, som jag mött under livets gång, cementerad i mitt sätt att tänka. Förmodligen gäller samma sak för människor med annan trosuppfattning eller religion. Men politiskt får jag och andra acceptera de regler som gäller i det land jag befinner mig i. Politiska präster/imamer som använder religionen som påtryckningsmedel borde studera såväl Bibeln som Koranen och försöka gå en grundkurs i hur man skiljer religion och politik.

UNT:s ledarsida hade i går en längre utläggning i frågan om islamofobi och Islam. Resultatet blev en avbasning från Dick Erixon , där svavlet osade. Han har rätt i ganska mycket.

tisdag 20 maj 2008

Skolavslutning Sekulär!

Alla de som reagerar för att skolan använder kyrkan som lokal för skolavslutningen borde tänka efter. Kyrkan har utomordentlig akustik - gott om plats - och även om en präst deltar och önskar trevlig sommar så skadar det inte någon. Men de glädjer barnen att sluta skolterminen med sång och musik i bra akustik.

Kommunal prestige.

Hans hustru fick plats på pensionärshemmet. Då började han mentalt att packa för att åka med.
Tacka för det, de hade varit gifta i 63 år och själv var han 93 år. Men kommunen ansåg att han inte uppnått rätt hälsoläge för att få komma till pensionärshemmet som boende.

Åter får man modellen bekräftad - man måste vara i en sådan kondition att Döden sitter och väntar under sängen. Kommunalhuset tyckte alltså att gubben skulle bli kvar hemma. Åsikten delades inte av Landstinget, som ansåg att paret kunde få leva på pensionärshemmet till dödagar. Kommunen måste naturligtvis överklaga till Kammarrätten - då föreligger möjligheten att antingen frun eller mannen hinner avlida före beslutet fattas. Varför skall kommunala tjänstemän/kvinnor vara så snarstuckna att ta ett beslut, som inte är exakt vad de själva hafattat, som måste överklagas. Prestige?

Det saknas ett mellanboende, där en pensionär som är gammal och inte orkar med att klara allt själv, kan leva under några år när kraften och energin fortfarande är kvar till ett socialt aktivt liv.

söndag 18 maj 2008

Marknadsanpassad religion

Läser i dag insändare i UNT pappersupplagan. Kanske förekommer i http://www.unt.se/ "Prästens budskap om äktenskap anpassat". Pingstdagens predikan följde inte texterna utan prästen föredrog att styra över temat till att den som vill föra en kristen livsstil måste förkasta
Bibelns syn på äktenskapet.

Men om vi skiljer stat och kyrka - eller skall vi säga vi har en sekulär stat skild från Svenska Kyrkan - så vore det kanske enklare för en präst att hålla sig till ämnet.

Staten måste fatta ett beslut i frågan om alla parförhållanden som avses vara långvariga. Ett juridiskt kontrakt som ger alla par samma juridiska skyldigheter och rättigheter skall i så fall enbart kunna utställas av Staten. Vad benämningen av denna samlevnadsform skall vara beslutas av Staten. Kyrkorna välsignar förhoppningsvis de par som önskar ha en religiös konfirmation av sitt ingångna - ja vad skall de benämnas - är det partnerskap, äktenskap, eller vad är det för passande benämning? Nu får kristna och homosexuella bestämma sig för vad som är viktigast. Är det att kunna leva ett ett samliv under modell äktenskap - alltså samma regler för alla par - eller är det så att HBT-människor känner sig orättvist behandlade om man inte får kyrklig vigsel.

lördag 17 maj 2008

Biskopen kör med Kören.

Det är välgörande att se att biskop Ragnar Persenius tar ställning för kyrkoherden. Det har han väl gjort tidigare - nämligen i fallet Mats Jonsson. Att det kostade Heliga Trafaldighet en massa pengar får inte undanskymma en chefs skyldighet att försvara sina underställda. Men Lars Hall är ju man och tydligen duktig och har tydligen tagit ett steg för långt i sin iver att få rätt. Hade kantorn varit kvinna och kyrkoherden man vet man väl inte hur det slutat.

Den största tavlan som görs i samband med Konfirmandernas gudstjänster är om ingen kör finnes på plats under högtiden. Biskopen borde se till att extern kyrkokör får uppgiften.

Sedan återstår den arbetsrättsliga utgången i ärendet. Ett tips till biskopar, kyrkoherdar och övriga komministrar. Försök leva efter den lära Ni predikar. Frid på Jorden och människorna till behag.

fredag 16 maj 2008

Kör inte med Kören!

Det här problemet som dyker upp i Ärentuna är ett klassiskt exempel som kan lösas på många sätt. Oftast ett tvåkejsarslag om vem som "äger" kören. Kyrkoherden och kantorn vill visa att de bestämmer och vad de bestämmer om. Man har väl hör talas om psalmerna - vem bestämmer?Det brukar lösa sig. Kören borde kanske ha avvaktat och tänkt på församlingen och speciellt i konfirmationstiden. Men nu vill de försvara sin Körledare och valde modellen "frontangrepp - Du får inte vara med - annars sjunger vi inte". Kyrkoherde och Kantor som inte drar jämt kan antingen kompromissa eller ställa det hela på sin spets. De finnes ju flera Kyrkor.

Har en föraning om att förhandlingar pågår om hur laguppställningen i Heliga Trefaldighet kommer att se ut. Vem som är coach vet jag redan. Han är en klippa för församling och medarbetare. Men prästfacket borde sammanträda och göra en översyn om hur Evangeliet ser ut och hur många präster som tubbar på dess tankar.

Patron ur!

Debatten om försvaret av vårt land går vidare. Det är klart Sverige skall ha ett väl utvecklat försvar. Men det får inte bli FÖR bra. Då kan det gå som i länder där militärmakten har den politiska ledningen.

Försvarets uppgift kan inriktas på försvaret av vår infrastruktur. Men Finland ser ut att ha funnit en medelväg med utbildad personal och heltäckande försvarsorganisation.

Här i landet tycks intresset vara focuserat på försäljning av svensk industris vapensektor - SAAB, BOFORS - bra företag med bra produkter. Försvaret har använts för att göra det möjligt för dessa bolag att ekonomiskt kunna få starttillstånd. Ta JAS t ex. Själva har vi inte råda att använda dem och köpsuget från utlandet har varit ljumt. Men grejen har varit att låta staten finansiera investeringen och ursäkten har alltid varit att det räddar jobben - ja på SAAB men inte inom försvaret.

Varför försvann Odenberg - bufflig, men ville inte acceptera försvarets förfall? Vem svarar på det.?

torsdag 15 maj 2008

Statsminstertimmen i Riksdagen

Statsministern försöker undvika fällor och svarar rejält på flertalet krokiga och raka frågor. Det bruka vara "stake" i hans sätt att besvara frågor.

Men när det gäller Tibbleskolans försäljning till icke marknadsanpassat pris, så svävar han på målet genom att säga att han inte har något med Täby Kommun att göra som lokalpolitiker. Men som köksbordspolitiker måste han haft en aning om hur psalmerna går. Visserligen har en frågestund av det här slaget svårt att klara av alla frågor. Varför kan Du inte säga som det är - ett olyckligt smörjmedel i den sociala kontakten på lokalplanet. Om Du anser att det var olämpligt, så har Du försökt finna plausibla ursäkter. Men det är som med skitiga stövlar - man måste tvätta dem före det att man smörjer dem.

Avgiftsfinansierad A-kassa

Genom att hota med obligatorisk A-kassa kommer flertalet av avhopparna att kunna komma tillbaka till respektive fackförbund. Kompromissen är "det blir billigare med A-kassa som hanteras av facken". Det är säkert ett samarbete mellan fack och regering. Avgifts-Alliansen som gärna sänker skatten om man kan åstadkomma en bra avgift att plocka ut från den som inte ställer upp för facken.

tisdag 13 maj 2008

Täbymoderat enligt rigid programtolkning?

Om någon tar ett initiativ till inköp av bokautomat - en så´n där man kan återlämna böcker utan att någon "dyr" tjänsteman måste stämpla in den - så lyssnar Täby på förslaget och säger ja. Man räknar in vad man sparar - säkert en glädjekalkyl. Baserad på glädjekalkylen så bestämmer man sig för att stänga två biblioteksfilialer. Ytterliggar pengar sparade!

Sedan visar det sig att bokautomaten kostar mer än räknenissarna har kommit fram till. Nästa steg blir att stänga de två biblioteksfilialerna snabbt och ange orsaken till att bokautomaten inte fungerade.

Hur har det gått till?
1. Fram med partiprogrammet : Sänk skatten ett Bosse - projekt
2. Stäng de två filialerna
3. Skyll ifrån er på det felaktiga inköpet av bokautomaten
4. Nu uppstår frågan vem beslutade om inköp av automaten. "Jasså var det han!"
Begrav det i tysthet.

Tänk att jag - som gillar moderat politik och framförallt om den är MODERAT till sin utformning blir betänksam hur man motiverar och och lägger det bakom sig. Har man tappat något som man lagt bakom sig har det förmodligen gått för hastigt.

måndag 12 maj 2008

Lön efter kön - lön för "frön"?

Ser i dag på Text-TV att en utredning visar vad vi känner till. Nämligen att kvinnor i allmänhet och hemmavarande mammor synnerhet får löneproblem i framtiden.

Det vore på plats att undersöka huruvida HBT-par där en av parterna blivit mamma råkar ut för samma lönediskriminering. Själv tror jag att så är fallet. Förmodligen är fallet det samma när det gäller HBT-par som adopterar - åtminstonde när det gäller kvinnor.

Jämför man sedan löneutvecklingen i en HBT-familj man/man så är förmodligen löneskillnaderna betydligt lägre för denna grupp. Vad skall man gör åt det.

Förslag: Mödrar - alternativet den i ett adopterande par som anses utöva "hemmavårdnad" - bör ersättas på något rimligt vis. Har man barn 0 - 6 år borde mamman ersättas i form av pensionspoäng som ligger i medianen sjuksköterskor/undersköterskor unde denna period av livet.

Sedan är det enbart att vänta på en utredning att hemmavarande kvinna/man i ett HBT-förhållande kommit efter i löneutveckling . Det blir förmodligen ett klart utslag som bekräftar varför kvinnor får lägre lön.

lördag 10 maj 2008

Staten har bollen.

Föreligger det en juridisk skillnad mellan kyrkliga modellen - gifta sig i kyrkan och att ingå ett partnerskap? Tänk om de två modellerna är juridiskt lika? Är det då något att bråka om?
Gårdfeldt har gått till högre rätt - med den rikes rätt har han gått och gift sig i Canada och hävdar att han därmed skall skrivas in i kyrkböckerna som gift med sin man.

Åstadkommer man ett juridiskt likalydande kontrakt för HBT-par och alla andra par så är det väl enbart en formsak. Lagen är viktig och skulle väl vara utslagsgivande i äktenskapsfrågan.
Eller ligger det ändå i vågskålen att man inte känner sig överens med sig själv om det är rätt eller fel.

För egen del tycker jag det är rätt att ge alla par samma juridiska rättigheter/skyldigheter.
Men kyrkorna får besluta efter sina egna stadgar. Som moderat är jag alltså för att staten gör intrång på äktenskapsmarknaden genom att i alla parförhållanden fordra ett statligt juridiskt kontrakt. Har någon varit i kyrkan (den kyrka som ställer upp) och sammanvigts så är det ändå så att det ej träder i kraft förrän staten utfärdat kontraktet. Snacka om kompromiss.

torsdag 8 maj 2008

MORRGAN eller var det Morgan Johansson?

KU är i mycket en bedrövlig lekstuga där det går ut på att slå undan benen på motståndaren.
Morgan Johansson visar tydligt vad det är han vill åstadkomma. Men att sätta Carl Bildt i skamvrån klarar han inte av. Informationen tycks ha blivit mer omfattande och uttömmande i EU- utskottet. Det säger inte Morgan något om, bara att det föreligger fel här och där och då blir det fel. Annars är det inget större fel på Morgan! Men än så länge är det mer fel på hans parti som tycks sakna maktens sötma. Ni får väl trösta Er med f d vice Statsminister Ringholm.

För övrigt anser jag att åklagarämbetet skall få mer pengar.
Att domarna skall utdöma högre straff inom de gränser som föreligger.
Att polismyndigheten skall utreda fler brott - annars kan de lägga ner. Ned har de ju redan lagt alltför många ärenden.

tisdag 6 maj 2008

Politisk tvetalan.

Politikerna tar hem pengarna som utlovades inför valet - de sparar för fullt genom att hålla igen sjuksköterskornas löneanspråk. Det kanske varit bra med privatiserad sjukvård för sjuksköterskornas del. Nu kommer politikerna att stoltsera över inbesparade medel efter lyckade förhandlingar med en part som de lovat bättre löneutveckling för - men det var ju före valet 2006.

måndag 5 maj 2008

Alliansen sänker mer än skatten

Ibland rycks man med av alla goda idéer. Speciellt gäller det i politikens värld. Moderaterna har ju tidigare haft ett Bosse-mantra. Sänk skatten - svaret på benbrott - förkylning eller en finne i nacken.

Jobbskatteavdraget var genialt och väl underbyggt. Alliansregeringen har skapat mycket bra. Nu vill man sänka jobbskatten en gång till för det låter så bra. Varför inte reservera lite pengar till åklagarväsendet och försvaret och därigenom visa att ni har resurser att klara rättstillämpningen. Gör inte allt så krångligt. Man kan väl utgå ifrån att med tillräckligt många bra åklagare i arbete så är det vissa som behöver ett bra mycket bättre försvar. Inte bara JAS-
sägare.

fredag 2 maj 2008

Nya möjligheter

Har öppnat mobil möjlighet och kan följaktligen kommentera när det faller på. Ny