torsdag 31 juli 2008

Finansministerns våta dröm?

Föräldrar som går till sjukhuset för behandling av sin barn riskerar att sätta dessa i en prekär situation. Om förädrarana inte betalar räkningen så blir barnet vid uppnådda 18 år betalningsskyldig. Alltså en räkning kommer från kronofogdemyndigheten till den adertonårige flickan/gossen. Kravet kommer att innehålla upplupen ränta, m.m.
Denna regel skall träda ikraft från nyåret 2009? Vem har kommit på denna strålande idé.
Är det ekonomen/ickepolitikern Finansministerns idé. Idén förefaller ganska "döfödd" som politisk språngbräda. Sätt koppel på lagstiftaren och regeringen om detta är med sanningen överenstämmande. Eller är det Text-Tv som låtit sig" informeras" av någon som inte gillar regeringen. "Hej lilla vän nu har pappa ordnat en surpris till Din födelsedag - kronofogden kommer på besök"!!!

måndag 28 juli 2008

Lyssnarklubben FRA

Nu har bossen beslutat anmäla HAX - bloggare av dignitet. Han anmäls för att vidarebefordrat tillkortakommanden som tidigare utförtts av FRA. 103 namn var i luften för någon tid sedan.
Jag tror det är Tolgfors vår försvarminister som har klivit upp på köksbordet och sagt att nu får Ni försöka försvara försvarsministern .Som för övrigt verkar helt försvarslös. Lyssnar inte talar gärna om annat. Det kanske går att utbilda honom - men skaffa en bisittare som kan leda hans politiska bana.
Ni i Regeringen gör massor av bra saker men kan inte låta bli att dra vissa saker alltför långt.
Och dessutom är Ni snarstuckna - inte alla men vissa i försvarsställning.

lördag 26 juli 2008

Lobbyister sorterar

Jag följer Dick Erixon´s blogg. Välskriven och utomordentligt informativ. Den är för McCain och försöker titta bort om någon amerikansk tidning skriver negativt om denne.

Om det står att det inte går så bra just i dagarna så letar Dick fram en lämplig vinkling och sådana finner man ju från McCains kampanjfolk.

När det gäller Obama beskriver han mest om saker går åt pipan. Och finner han inget så tiger han i allmänhet. Jag försöker finna sanningen och får göra som Dick ösa ur olika källor.
Men Dick anser Obama för ung för så viktiga uppgifter i samhället - åldern stämmer väl med hans egen. McCain är lika gammal som jag och hade varit fullständigt oduglig om han varit Demokrat. Fråga lobbyisterna. De måste finnas men man får hålla ihop trådarna så man inte går på blåsningar.

fredag 25 juli 2008

Kyrklig marknadsföring

Kyrkans Tidning vill ha klart för sig att läsaren av hemsidan är prenumerant.
Följden är att de nyheter man vill sprida till hemsidans läsare är begränsat till tidningsköpare alt. prenumeranter. Modellen torde passa bra för sekteristiska budskap till en mycket snäv grupp med rigida åsikter.
Kyrkans Tidning borde väl vara intresserad av att nyhetsmaterialet och artiklar i övrigt fick en större läsarskara. Svenska Kyrkans uppgift kunde dramatisk utöka sin påverkan utöver de 15 personer som kommer till gudstjänsterna.
Jag har skådat DAGEN - ingen begränsning som stör.
Världen i Dag - uppfattningar som stör men det går att ta del av innehållet.
Kyrkans Tidning skulle kunna bli ett smultronställe för kyrkligt intresserade genom att avskaffa lösenordet. Och vad säger Svenska Kyrkans marknadsavdelning.? Man kanske skulle ha lösenord eller visering för att få besöka gudstjänsterna.
Medlemsantalet beräknas till 1.ooo pers. 15 personer innebär 1,5% så jag kanske överdriver.

torsdag 24 juli 2008

Världen i dag devalverar statens ansvar

Nu i tider av Pridefestivaler skriver Världen i dag om äktenskapets helgd och att det enbart skall gälla tvåkönade par. Världen i dag uppfattar inte det som en angelägenhet för staten att registrera samkönade par och ge dem samma juridiska skyldigheter och rättigheter.

Men inte kan det väl vara fel att alla par registreras enligt statens modell och sedan i vårt sekulariserade samhälle själva får besluta om de vill välsignas av sin församling?I det läget skulle alla parförhållanden vara partnerskap . Men striden står tydligen inte om att skriva lagen likalydande för samkönade och enkönade par utan om rätten till benämningen äktenskap.

Alltså vor det radikalt och enkelt om staten registrerar alla parförhållanden.

Sedan kan Världen i Dag, Svenska Kyrkan, MC-klubbarna,Humanisterna,Pingstkyrkan och idrottsklubbar "just name it" högtidlighålla det nya parförhållandet som de själva önskar.Men Ruben Agnarsson är inte nöjd med att hans församling får välsigna sina själar och andra göra sammalunda efter sina förutsättningar. Som medlem i Svenska Kyrkan har jag noterat att Svenska Kyrkan svävar på målet utom när det gäller utställningar av Jesustolkningar.

Med en fn. "församlingslös" statsminister ( ej medlem i Svenska Kyrkan) skulle det väl inte vara för mycket begärt att ett statligt juridiskt kontrakt skall vara ett måste för att paren skall betraktas som "gifta" i ett förhoppningsvis livslångt parförhållande.

Men som sagt Ruben ser på världen i dag med helt andra glasögon.

måndag 21 juli 2008

Friluftsgudstjänst

Sommaren är kort - men full av möjligheter. Svenska Kyrkan förändrar ibland från grå kyrka
till naturvänlig friluftsgudstjänst.
Hos Monica och Claus var sommaren friluftsgudstjänst -en repris från föregåend år. Solen sken - kaffekorgen var med. Kantor,trumpetsolist och pensionerad prost såg till att det blev en gudstjänst att minnas. Prosten talade över ämnet skapelsen och människans möjligheter och skyldigheter. Han lämnade den bästa förklaringen till varför vi skall vårda vår natur. Gud skapade himmel och jord. Dagens text gällde förvaltaren
som fick besked att hans arbete slutade - alltså uppsägning.
En förvaltare har ansvar för annans egendom och därmed ett ansvar att den kan återlämnas till ägaren helst med vinst.
Jordens gåvor måste också förvaltas på bästa sätt. Inte konsumeras utan skall om möjligt återlämnas i bättre skick än den var tidigare. En predikan som låg helt i linje med naturvännernas krav.
Kantorn hade fått ansvaret att föreslå lämpliga psalmer till predikan. De satt som" en smäck"!
Trumpetsolo och samspel flöt vackert och solen flödade.
Därefter kaffe-kakor och samtal. En helt underbar kyrkdag.

torsdag 17 juli 2008

Pensionärens klagan

Jag anser att regeringen har skapat ett bättre arbetsklimat!
Genom att jobbskatteavdraget fungerar och kanske är f'ärdigutbyggt så måste det bli en slant över. Slanten över är betydande och består av den högre produktion och samtidigt lägre kostnader för arbetslösa.

Moderaterna lovade att sänka skatten och har tillsammans med övriga allianspartier lyckats.
Nu är det väl så att pensionärerna också utlovades bättre förhållanden. Om man inte vill sänka skatten för pensionärer så måste man medverka till sänkta kostnader. I nuläget ökar inflationen och pengarna blir mindre värda för pensionärerna jämfört med den arbetande majoriteten.

Vad har Regeringen tänkt sig? Försök visa lite kreativitet. Kanske den överdådiga momsförbättringen som staten får på drivmedel kan användas till förbättrade pensioner?

Lenny Bruce - FBI-file

Lenny Bruce var en ledande humorist på 50-talet i USA. Jag sökte på hans namn eftersom jag har en LP med hans ganska råa humor. Alltnog så hittade jag på Google under namnet Lenny Bruce "The Lenny Bruce - FBI-file". Snacka om FRA när man kan studera FBI-filer (16 sidor)

Har på Göran Petterssons i Lohärad blogg följt en lång rad kommentarer till FRA-frågan. Trettiotalet inlägg från höger till vänster. Han försvarar sig så gott han kan. Nästa fråga är att om man under hösten går tillbaka på vad alla riksdagsmän svarade före höstriksdagen, så går det säkert på tvärs mot vad Fredrik Reinfeldts regering blir tvungna att backa på. Då blir det ny debatt.

Försvarsministern som verkar leva efter sentensen"anfall är bästa försvar" kommer kanske att få byta taktik om han inte rentav får byta jobb.

onsdag 16 juli 2008

Prispolitik modell SJ

Varför försvarade SJ metoden att sälja resor för 95:- via internet så som den nu ser ut? Är det kanske så att några vakna medarbetare (dom behöver inte vara vakna kl 24.00 om de har sin dator anpassad för biljettköp) kan köpa resor till flera orter och i betydande omfattning. SJ medarbetare ansåg inte det var nödvändigt med någon åtgärd. Jag undrar just varför?

Valbarometer - feberfri.

Moderaterna var det enda av allianspartierna som tappade mark vid den senaste mätningen. SKOP anger att Moderaterna tappat mer än 3 % sedan föregående mätning. Anledningen tros vara att Moderaterna (statsministern) trumfade igenom FRA-lagen i nuläget både halt och lytt. Taskig Timeing kan man klart konstatera. Varför måste statsministern nödvändigtvis använda denna lag till att visa vem som bestämmer här i landet. Det visar sig att det blir äventyrligt med sådana lyxiga åtgärder för att ro hem några nya väljare. I stället riskerar man att en del av de nya tappar förtroendet.

Följer man de politiska bloggarna märker man hur svårt det är för vissa knähundar, som vill följa husse, att försvara just FRA. Samtidigt visar de att viljan finnes för att hamna i regeringen och hålla tyst och göra precis som husse säger.

måndag 14 juli 2008

Folkpartiet velighetens urhem

Nu kommer de tunga männen och kvinnorna inom folkpartiets äldrekader till tals i DN. Vågar man anta att nuvarande partiledning är informerad? OK. Då kan man ju sända ut lite dimridåer och tycka annorlunda. Räddningen för Alliansen är väl att samarbetet fortsätter med mindre fronderingar. Jag skulle inte våga rösta på folkpartiet eftersom de vinglar hit och dit. Skolpolitiken är något som folkpartiet driver med bra utfall och stor acceptans. Det är lätt att hålla med och hoppas på en god fortsättning.

Skulle inte Folkpartiet kunna ordna lite medlemsmöten utanför DN:s debattsida? Som parti har det blivit tämligen slätstruket. Bengt Westerberg och gänget borde informeras om var partiet står och rätta och packa sig därefter. Folkpartiet är en anledning för mig att rösta på moderaterna även om det är tomt i vissa hylsor.

lördag 12 juli 2008

Raggarblogg hos RFSL

Läste i dagens SVD om den unge man som misshandlades av en kontakt han fick genom RFSL chatsida. Han har fått men för livet. Överfallet på honom betecknas som hatbrott. Jag hoppas att den som misshandlat mannen får ett rejält straff. Tydligen försöker denne komma undan hatbrottet genom att säga sig utnyttjat chaten för att kunna stjäla pengar. Men det förefaller vara fler än en person som han dejtat och angripit. Lås in honom för en längre tid. Men en chat som förvandlas till raggararena är det naturligtvis riskabelt att utnyttja.

Sedan fattar jag inte vad det är för vits med att binda fast sin partner. Eller att låta sig bindas fast. Gäller såväl hetero- som homosexuell verksamhet. Nu väntar jag på lobbyisternas förklaringar till händelsen. Att chatta för att få sängkamrat är väl inte förbjudet - om ingen fordrar betalt eller förmedlar kontakter?

Balanserat i Almedalen

Kärnväljarna hos Moderaterna fick sig väl en något mildare syn på partiet genom Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen. Men det är ganska konstigt att en person som tidigare varit så slängd i talorganet har missat möjligheterna till förklaringar. Många förändringar som varit bra för vissa har saknat intresse för andra.

Karl Rove´s besök i Stockholm innehöll en kärna som moderaterna bör sätta i jorden omedelbart. Se till att informera kärnväljarna OCH tänkbara väljare, d v s tveksamma om vad man egentligen står för. I det långa loppet måste man beskriva sina åtgärder med analys och förklaring av avsedda effekter. Man måste även hålla sig till sanningen och tåla bakslag utan att krypa undan med prestigeladdade frågor. Tolgfors är ett typiskt exempel på hur man skapar en "döbakad" fråga till ett problem. Kanske ett sätt att fylla den tomma hylsan.

Prestigen har tydligen omöjliggjort för både statsministern och försvarsfrågan att anpassa sig till den liberala uppfattningen - inte minst genom att inte ta debatten rakt av. Trots det har jag gott hopp om Moderaterna och övriga allianspartier inför kommande val.

Om man kommunicerar som allians behöver man inte låtsas som om man är socialdemokrater fast en aning mindre vänster.

fredag 11 juli 2008

Inflationsdrivande förslag.

Statsminister Reinfeldt och finansministern spelar på ett enradigt dragspel med en ton. Sänk skatten på arbete. Om fler får jobb är det alldeles utmärkt. De har för fått mer pengar i fickan och detta innebär en starkare köpkraft än pensionärer och annat löst folk.

Skattereduktionen fungerar väl bra i mellanläget av löner. Men de verkligt höga lönerna behöver inget avdrag på toppen. En direktör som tjänar 80.ooo - 300.000 per månad behöver enbart en stjärna att fästa på kragen för att vara lycklig. Om ytterligare avdrag uteblir, innebär det inte att denna kategori slutar arbeta. Men det är klart, riksdagslönen och regeringsarvodet gör väl att det klirrar på bankkontot. Onödigt.

Ätliga päron går upp med minst 10-15% för de mindre bemedlade. Päronen i de högre sfärerna behöver inte oroa sig.

SLU - stämningsfulla beslut

Kvinnor har under flera år skaffat sig folkhögsk0leutbildning för att kunna komma in på undervisningen i SLU. Rektorn har i samråd med sina underhuggare beslutat att utbildningen
kantrat könsmässigt. De två senaste åren har enbart män antagits för att jämna ut ur könsperspektiv. Rektorns motivering var att 90% av de som går utbildningen är kvinnor.
Rektorstjänsten är tillsatt och förefaller vara av kvinnligt kön. Men beslutet är korkat trots detta. Och det är till 100%!! Nu blir SLU tvungna att svara på en stämning från 47 kvinnor som känner sig förfördelade. Jag undrar om en manlig rådgivare övertygat rektorn att satsa på män.

FN fegar ur!

Vad FN gör FN.? Enligt bloggar så har FN deltagit i bevakning och beskydd i Darfur och Srebrenica. I den senare staden backade FN-trupperna och lät den etniska rensningen ske.
FN är väl i stort ett "snackcentrum" som behöver byggas om.

Miljöpartiet flaggar för att man skall få tillgodoräkna pluspoäng om man har ett högt betyg i
sitt modersmål. En kongoles skall alltså kunna få tillgodoräkna sig poäng för sin kunskap i sitt modersmål medan en svensk som studerat språket inte får tillgodoräkna sig att han lärt sig detta språk. Varför fungerar det inte i Sverige som i USA - "du måste lära dig vad som gäller i
det nya landet , lära Dig språket och anpassa Dig och skaffa jobb." Varför ställer vårt land inte dessa krav? Följer Dick Erixon:s blogg i munhuggandet med Håkan Holmberg,UNT. Erixon leder med "flera längder"

torsdag 10 juli 2008

UNT - ERIXON-LEVENGOOD

UNT:s ledarsida har råkat i dispyt med en av de tuffare liberala bloggarna.
Och argumenteringen ligger på den liberala sidan - inte den ganska suddiga synen på islam och kristendom. Läs http://www.erixon.com/.
För några månader sedan marknadsfördes en företagarkongress på ett något fumligt sätt. Mark Levengood var inbjuden som moderator.
På UNT:s annons där sponsorerna bl.a. UNT förekom uttalar man sig om sexuell läggning i avsikt att väcka uppseende. Man sade sig ha både bögar och transvestiter som föreläsare.
Inte behöver man väl inte sälja in en auktotitet på sitt jobb som bög. Det kanske var för att
visa hur fördomsfria man är. Men är man fördomsfri hade man annonserat Mark Levengood som marknadsförare och inte som homosexuell. DET var i stället fördomsfullt.
För övrigt hoppas jag den kommande äktenskapsbalken blir anpassad och brukas för alla äktenskap ,helst från den 1 januari år 2009. Staten registrerar äktenskapet.Kyrkorna tar säkert på sig sitt ansvar , att välsigna paren. Det var väl Biskop Caroline Krook som föreslog den lösningen för något år sedan.

söndag 6 juli 2008

Pensionat Kairo del 2

Vi barn tillbringade sommaren med bad och lek. TIVOLI i backen ovanför pension var ett projekt med samarbete pensionatsbarn och barn från närmaste omgivningen. Detta projekt bestod av: Spel och dobbel. Pilkastning förståss. Automater med myntinkast (5öre). Automaterna konstruerades av Gunnar. Material vita kartongaskar (Marabou) som han med klisterremsor och lite full i sjutton fick att ge vinster lite då och då.

Den stora attraktionen var Blå tåget. Gammal barnvagn (liggmodellen) med en mörk filt och fyra flitiga påskjutare. Upp och ned i backarna så länge orken höll. Mammor och pappor var åskådare och leverantörer av pekuniära möjligheter. Den aktiviteten upprepades under ett par år.

Vi hamnade på bild i Aftonbladet eftersom vi sände överskottet till deras aktion för Hollands barn. På bilden förekommer blivande näringslivstoppar, läkare, svenska Mästare (friidrott) och vanliga knegare. Tänk vad roligt vi hade! Barn lekte i allmänhet över alla socialgruppsstängsel.

lördag 5 juli 2008

Pensionat Kairo

Man finner mycket på Google. Nu senast hittade jag fina bilder från Pensionat Kairo. Det var beläget vid Mälaren i Eds församling (Upplands Väsby). Där tillbringade jag sommardagarna i 8-10 årsåldern. Pensionatet hade många sommargäster som återkom år efter år. Barngruppen var ganska omfattande. Pensionatet drevs av familjen Forsberg (Elin & Edvard). Gästerna kom från Stockholm. Mathållningen var utomordentlig och regelbunden. Torsdagar soppa och tunna pankakor ofta kreerade som pannkakstårta - mums. Pensionatet bestod av flera byggnader. Kairo, Babylon och Amerika var några. En 18-hålsbana anlades redan på 40-talet!!! Avstånden mellan hålen var 10 - 50 meter. Turneringar förekom.

En fin trädgårdsservering för 3-kaffet bestod gästerna med rulltårta och wienerbröd med socker. Numera är pensionatet badområde för kommunen. Tidigare fanns ett friluftsbad med simskola, tävlingar och uppvisningar. Under kriget reste gästerna ut även under höst, vinter och vår. De blev en gemenskap och lugn och ro. Ett flertal judiska familjer kunde träffas under hyggliga förhållanden.

Själv bodde jag hos farmor och farfar i ett litet torp ganska nära pensionatet.
Nu räcker det för i dag. I morgon Kanotklubben Glid, Blå tåget för Hollands barn.

fredag 4 juli 2008

Sommarnostalgi

Läste Tor Billgrens blogg http://www.antigayretorik.blogspot.com/ . Dagens text handlar om Bernt Staf.

I kväll kommer ett program P-1 18.15 -19.00 som handlar om Bernt Staf. Skall bli av intresse att följa. Han nämner också Anders Burman Metronome´s grundare. Hans bror Hasse spelade trummor och Allan. Men det viktiga var The legendary years - som är benämningen på ett CD- släpp för många herrans år sedan. Arne Domnerus, Åke Persson, Jack Norén, Lasse Gulin och hela jazzeliten från den tid svenska jazz var i framkant. Själv köpte jag mina skivor på Sterlings som låg på Regeringsgatan. Curre Söderlind hade något senare butik vid Stureplan.

Man gick in i en hytt och lyssnade på vad man avsåg att ev inhandla. I början var det lackskivor,
sedan kom EP och LP. Jag sålde alla lackskivor till en arbetskamrat (något som jag ångrar).
Har trots det det mesta på LP och även på CD. Tänk vad en kort rapport från någon bloggare kan ge upphov till nostalgiska tillbakablickar. I morgon handlar det om Pensionat Kairo.

torsdag 3 juli 2008

Odell säljer Vasakronan

Mats Odell meddelade i dag att Vasakronan sålts till ett bolag där statens pensionsfonder har
satsat huvuddelen av pengarna i form av aktiekapital. Mats Odell meddelar vidare att det var en utomordentligt väl betald affär. Pensionsfonderna har kanske tömts på en slant aktievärde och förväntas få vänta länge på att det blir en bra affär? Vissa nollor är väl ändå inblandade.

Statsminister med vissa brister

Statsministern har på ett utmärkt sätt förmått svenska folket - i alla fall flertalet - att rösta på en allians av borgerliga partier. Tiden rullar vidare och allt som socialdemokraterna menade var helgerån och stöld från de "fattiga" och gåvor till de "rika" visade sig vara ganska bra. Men det är uppenbart att linjen störs av regeringens tuffa linje att förneka att felen, som inte enbart är misstag, blir större. FRA är ett bra exempel. I stället för att lugna ner sig och skjuta beslutet till hösten så dammar statsministern(?) på och leker oövervinnerlig.

Synnerligen opraktiskt att sätta sina unga partikamrater, tillika riksdagsmän, i klämma.
Alltså i stort sätt en bra utveckling - men handlingsplanen verkar tärande på den borgerliga
valmanskåren. Statsministern säger att han åker runt och lyssnar - det är väl bara det att han har Schlingman i hörsnäckan för det mesta.
Men partiets tidning M är mycket bra - ett ansikte som borde spridas i vidare kretsar.