tisdag 30 september 2008

Politiska knuten

Läser reportage om kyrkomötet. Samtliga som omnämns förses med partibeteckning.
I icke kyrkliga ´reportage brukar gärna religionstillhörigheten framgå.
Muslim fastnade i mangeln....
KDsare harsexuella problem....
Moderat tappade ansiktet....
Socialdemokrat köper herrgård....

Herre Gud ta bort politiken ur Kyrkomötet

måndag 29 september 2008

Äktenskapslagstiftning

Nu får vi se hur räddhågade regeringen i första hand Statsministern är när det gäller att hantera den kommande nya äktenskapslagen. Den radikala och enkla vägen är naturligtvis att staten tar över vigselrätten. Som tidigare sagts på denna blogg har Biskop Caroline Krook tydligt uttalat sig för en förändring. Förändringen skulle vara att kyrkan återlämnar vigselrätten eller att staten tar över den från alla kyrkor.
Uppdraget för Svenska Kyrkan blir i realiteten den viktiga uppgiften att välsigna de medlemspar som kommer med vigselattesten och begär att bli välsignade i sin nya förening.
Könsneutrala äktenskap såg jag på Erik Laaksos blogg som lämplig beskrivng och det är väl en beskrivning så god som någon annan.

Svenska Kyrkan som förändrat så mycket kommer säkert att genomföra den nya uppgiften helt
till full belåtenhet.
Man kanske får påpeka att godtar man förändringen så platsar ingen präst som tar avstånd från en äktenskapslag med könsneutral vigselrätt. Väjningsrätten är ett sätt att köra av vägen. Men det är naturligtvis en statligt anställds reaktion. Äta kakan och ha den kva r.

Har man varit gift i mer än femtio år med samma älskade hustru så vet man vad det ahndlar om.

söndag 28 september 2008

Mersmak i kyrkan

Söndagsgudstjänst i Grisslehamns kapell.
Sommaren är slut och Grisslehamn går i ide. Innevånarantalet minskar från 15.000 till 2-3000 innevånare. Men det händer saker här ändå.
I kväll var det alltså gudstjänst i kapellet.
Hur gör man för att få fler i kyrkbänkarna.? Annonsering på kyrkans annonstavla.
Där talade man om vad som var på gång. Söndagsgudtjänst - KÖR från Väddö -Någon berättar
om kapellets tillkomst och historia. Det räckte för att få femtio själar samlade.
Fin predikan - Tema TRONS KRAFT - många psalmer och kören sjunger .
När prästen säger" att vi ber den bön som Gud har lärt oss blir det Fader Vår - inte Vår Fader.
Ännu så länge är det en fråga om generationstillhörighet. Den "nya" Vår Fader ligger inte i munnen ännu. Men jag kan läsa den och begrunda dess innehåll.

Men frågan är om det var viktigt ändra den? Snart har väl någon forskare räknat att ut att julen genom forskning skall ha andra psalmer och att man inte kan använda Jesaja.

Men som sagt det var en fin Gudstjänst med värme och eftertanke.

Gudstjänst med mersmak.

I dag firade Stockholms Stift ,att det var femtio år sedan de första kvinnoprästerna vigdes till sitt ämbete.
Biskop Caroline Krook predikade. Radio P1 sände mässan på den gamla kyrkotiden 11.00.
Ett ämne värt att fira. Biskop Krooks predikan följde den historiska utvecklingen och plockade fram bibelns beskrivningar om där kvinnor varit aktiva. En predikan som fick åhörarna att uppleva gågna tider och fram till i dag. En predikan i tiden. Upplevdes som lagom lång och mycket innehållsrik och gav andlig styrka.

Verbum som ger ut den utmärkta dagboken med kyrkoalmanacka hade dagens rubrik: Trons kraft. Man förstår att någon kyrklig kalenderbitare efter almanackan tryckning beslutat om
att firandet av kvinnoprästernas femtio år initierat det kloka beslutet om firandet.
Men bättre sent än aldrig gäller väl även här!

torsdag 25 september 2008

FRA genomtänkt ?

Nu har FRA-lagen byggts om och förefaller ryktesvis kommit närmare demokratisk verklighet.
Frågan är varför statsministern som stod på sig i första skedet och genomdrev ett beslut som
utgör ett embryo av slutresultatet. Det är inte statsmannamässigt. Att ändra det och slippa kalla det nytt är det inte heller. Men nu har vi följt turerna och tror bloggarna sett till att lösningen blir sansad och riktigt.
Låt oss hoppas det. Men beslutsivern vid fel tidpunkt kommer att sitta kvar i minnet.
Och är socialdemokraterna kloka begär det rådrum under någon vecka före beslutet stadfästes.
Klara Fredrik den manövern. Gör han det så är han statsmannamässig.

tisdag 23 september 2008

Kling & Klang i Malmö

Reepalu kan väl få vara med på något hörn också.
Han och någon polisiär höjdare -(utan hjälm) påpekar att trots att vi var rädda för att staden skulle slås i spillror under EU arrangemanget så blev det lugnt.
Det var bara några skyltfönster som förstördes.

Det kommer mig osökt att tänka på en av våra skolhistorier för sexti år sedan.
"Den rasande bonden sa till sin dräng att jag skall slå dig sönder och samman."
Repliken kom" Tänk att han hotade mig med att nästan slå ihjäl mig och så bröt han bara armen ur led"

Ur led är tydligen den etiskla utbildningen vad gäller Kling & Klang i Malmö.
Vi två tillfällen har man lämnat ut namn på folk som anmält krimminell verksamhet.
Jag undrar om de var det polisbefäl som beordrade hjälm av som stod för den bravaden?
Men skall man beordra hjälm på så måste det finnas något att sätta den på.

Kyrkomötet kapat av partihirearkin.

De politiska partierna utgör en majortitet av Kyrkomötets deltagare.
1. Socialdemokraterna som är mycket för statlig verksamhet har tappat greppet om Svenska Kyrkan - den är ju numera fri!
2. Moderaterna som är för ett frit näringsliv och hävdar att människan har ett stort ansvvar för sitt liv. Det hindrar dem inte när det gäller den politiska inblandningen i Svenska Kyrkan.
3. Dessutom doftar det fisk om folkpartisterna inom vår kyrkliga värld.

Fråga hur stor del av beslutskapaciteten sitter i kyrkans personalgrupp?
Som tidgare sagts Biskoparna har inte fullständig kontroll över kyrkan.
Det vore väl inte så farligt att ge dem det. För det kommer kanske vid missbruk en dag när vår
Gud utnyttjar sin vetorätt - och de kanske inte blir så kul.

Kyrkomötet borde arbeta för en nyordning. Indirekta val på stifts och riksplanet.
Personval i församlingar och samfälligheter.

måndag 22 september 2008

Alliansen höjer sig över mängden.

Dagen debatt angående Sveriges utgifter och inkomster var mycket klargörande.
Finansministern var klar och tydlig och fick fram budskapet. Har aldrig hört honom så engagerad sedan Alliansen kom till makten. Något som alliansens medlemmar har svårt för är att beskriva verkligheten. Men i dag fungerade Finansministern och Kd:s representant
utomordentligt väl. Thomas Östros är politiker på så sätt att han väljer de mest halsbrytande påståenden som till stor del är halvsanningar men syftar till att ställa motståndarna i begrepp att svara på halvsanningen. I dag fungerade det bättre med raka svar på S,Mp och V:s djungelkrig. Pensionärerna skall få lägre skatt - riktad till de sämst ställda. Nu börjar det väl äntligen gå fram. Själv får jag några korvören i nuläget men kanske jobben blir fler och pensionen högre. Pensionärsrörelserna måste svara på varför de säger att pensionärerna har fått högre skatt - (än de som arbetar) men de har inte fått högre skatt jämfört med utgångsläget. Däremot har vi fått högre kostnader - avgifter-skatter på drivmedel . Inflationen drabbar oss naturligtvis hårdare än de som fått jobbskatterabatt - men på något sätt får det gå.
De med lägstra pensionerna får skattelättnad och det är bra.

Men de som inte får skattelättnad är de sjuka och arbetslösa. Grunden till det är nog den ,att man vill få in fler i jobb av dem som inte vill jobba. Ser i min omgivning exempel på den formen av att följa Mp:s förslag om att arbeta färre timmar . Dessa personer har redan tagit ut kortare arbetstid och fått ersättning vi A-kassan. Det skall bli intressant att se om någon kommer att känna sig utpekad.

Men i dag blev jag glad över Alliansens raka och tydliga förklaringar.
Tomas Östros försökte vända bort oppositionens tillkortakommanden genom att tubba på sanningen och ha utomordentligt dåligt ´minne vad gäller tidigare bravader.

Nu väntar jag bara på Statsministerns FRA - beslut. Har han kört in i väggen är det väl lika gott att backa och göra om. Gör de över alla partigränser!!

söndag 21 september 2008

Kommunister med moraliska brister.

Stig Fredriksson journalist och utlandskorrespondent i gamla Sovjetunionen berättade om sina kontakter med Alexandr Solzhenitsy som han även intervjuat i Schweiz.

Jag hoppas att Lars Ohly har sett den och förnummit susningar om kommunismens förfall och varför kommunismen inte platsar på kartan.
Kommunismen är byggd uppifrån och neråt - alltså höjdarna talar till folket nedåt via sina underhuggare. Längst ned är angivarna som springer ärenden åt KGB( skall vara imperfekt naturligtvis) för inte var det perfekt.

Demokratier byggs underifrån och uppåt. Ganska långt uppåt - men våra höjdare trycker ner
sina underhuggare ( folkvalda) som i sin tur får bortförklara varför det blir som det blir.

Men intervjun har många spår. Solzhenitsyn påpekar att anledningen till Sovjetunionens fall i mångt och mycket berodde på president Reagans hårda satsning på upprustning.
Ryssarna pallade inte trycket utan ekonomin brakade ihop.

En viktig slutsats som vi väl kan fundera över är att ledarna i de olika fribrytarna
som även numera är EU-anslutna enligt Solzhenitzyn är kommunister som numera kallar sig demokrater. Naturligtvis är det en ganska lång väg att vandra från maktfullkomliga kommunistledare till demokratibyggare.
Jag såg intervjun i dag på SVT2 Hemliga möten i Moskva..

lördag 13 september 2008

Politik när den är som sämst

En finansminister som vill avveckla försvaret genom att strypa materialbudgeten och plocka in pengarna till något helt annat än Sveriges försvarsförmåga lyckades med två saker. Försvarsministern avgick - han gjorde patron ur. Ersattes av en mer följsam och icke lika laddad försvarminister.
Statsministern duckade för Finansministerns propå att stryka materialbudgeten .

Nu har ordningen i viss mån återställts - de sparade materialbidraget går till försvaret i alla fall.
Alliansen har fått kritik för sin släpphänthet i försvarsfrågan. Nu har man retirerat och gett Odenbergs uppfattning ett erkännande genom att pengarna stannar inom försvarsmakten.
De säger det ju inte.Varför är det så svårt att säga vi hade fel och rättar till det?
Läs ledaren i dagens SVD. www.svd.se

onsdag 10 september 2008

Svenska Kyrkan kan bättre

Har läst avgivna motioner till Kyrkomötets höstsession.Frågan väcks hur det skall gå för småkyrkorna på landet och i mindre tätorter.

Samfälligheterna har ju på grund av ekonomiska skäl? ofta minskat antalet gudstjänster i
församlingens kyrkor. En genomsnittlig landsortskyrka kan väl ha 15 -20 personer i snitt under högmässa/Söndagsgudstjänst. I Uppland får man betrakta denna uppskattning för generös.

Fyra kyrkor i samfälligheten. Varför inte ordna samåkning till den kyrka som har söndagsgudstjänsten.? Motfrågan blir vad som presteras!!! under gudstjänsten.

Kommer Ni ihåg tidigare generationers kyrkbacke? Själv har jag enbart läst om den och sett TV-teater. Kyrkbacken var full av folk efter gudstjänsten och naturligtvis var kyrkan dessförinnan välbesatt. Jag anser att det gäller att försöka göra om konststycket.

En kyrka som har ett så imponerande medlemsantal borde väl ( i Jesu namn) kunna servera en upplevelse, som fyller kyrkan med fler personer än de 50-100 somPRO och SPF har på sina månadsmöten.

Logiken haltar inte. Åldersgruppen 20 - 64 år är ännu så länge större än den mellan 65 - 100.

Scenariot skulle kunna se ut så här: En gång per kyrka/månad. Söndagsgudstjänst.

Deltagare: Kyrkoherde,Kantor,kyrkvärdar,kyrkovaktmästare,kör - ibland sammanslagen.Kyrkobesökare/gudstjänstdeltagare i hemförsamlingen. De vanliga 15? Tillkommer samåkande från de tre övriga församlingarna = 7 x 3 = 21 personer. Man kanske rent av kan ha någon person som berättar om ett aktuellt ämne unde kyrkkaffet.

Framgår det av annonsen så dyker det förmodligen upp ett tiotal deltagare till.

Denna form kan vara värd att pröva. Med för få gudstjänstdeltagare riskerar Svenska Kyrkan att allt fler utövar sin religion hemma. Det är inte tillräckligt bra församlingen behöver undervisning och ledning och kaffe - då kommer vi vidare.

För det är ju på det sättet vi fyller kyrkorna under juletiden. Ljus,musik,Herrens ord -vem har inte hört Julevangeliet? Kom loss!!!!!!!

Det är ingen ursäkt att påminna om statens dominerande påverkan även efter skiljandet från kyrkan. Alla arbetare i vingården har inte bearbetat denna verklighet.


Biskop Tony Gulbrandzen i Härnösand påpekar i ett inlägg som skrivits som en reflektion av Ann Heberleins suck - om kyrkan hon är trött.

Jag hade förväntat mig en genomgång inte enbart av vad Svenska Kyrkan gör - jag ställer upp det biskopen skriver. Men jag saknar marknadsföringen av Svenska Kyrkans gudstjänster.


söndag 7 september 2008

Rättsröta eller otur?

I dagens http://www.unt.se/ kan man under DEBATT finna ett ämne som vandrat genom rättsalarna under många år.

Hela min skrivning har ramlat bort. Men läs och begrunda.

Rätt som det är så har man inte röta.

Igår kväll hade jag skrivit ett inlägg i frågan da Costa och de två läkarna.

Vid genomläsning av Debattsidan för i går UNT så framgår det att flera personer behöver förklara sitt handlande. Det gäller om någon varit jävig ,pdet gäller åtryckningar och förvånande beslut.

Tänk det känner jag igen sedan IB frågan och dessutom kommer jag aldrig att glömma
vad att ana ugglor i mossen vill säga. Två ,uvar Fäldin och Palme stod upp och talade om
hur oskyldiga de var till allting. Då anade jag ugglorna och såg uvarna.

Jag är glad att jag lever i Sverige men inser att mycket sopas under mattan med statlig inblandning och med stöd av samtliga inblandade partier..

Frågan är väl om da Costa affären någonsin kommer att redovisas.

fredag 5 september 2008

Rädda yttrandefriheten.

The Pirate Bay ger tydligem vem som rätt att yttra sig på bloggen.
Men tänk om EU lyckas få till det så att ingen får uppträda anonym.
Fördelen skulle väl vara att den som skriver eller laddar ner och sprider saker måste stå ansvarig för sitt handlande.
Jag såg The Pirate Bays pressansvarige på TV - nyheterna.
Frisk man som tycker man kan skippa hänsyn för att sprida det fria ordet.
Det är inte alla dagar som man visar skitstövlar i bild på TV.

torsdag 4 september 2008

Palin kan få det att vända.

Hon kom som en vind från Alaska. Inte på länge har jag hört en republikansk politiker ,som dels parerar medias påhopp med drivande framtidsprojekt. Ju längre avstånet blir från Bush ju mer stiger möjligheten att hon blir Vicepresident i USDA år 2008.
Hon förefaller att vara en robust doer som kan dessutom kan snacka.

Vem sålde svångremmen?

Vem fattade beslutet att privatisera elnätet i stället för att driva det i statens regi?
Att privatisera produktionen av el är helt ok,

Nordpool tycks användas för att trissa upp nätkostnaden för konsumenterna.
Det är enligt min mening en konstlad modell som manipuleras av elproducenterna.
Nordpool gick ut på att det högsta dagspriset för en kw skulle kunna tillämpas av alla leverantörer av elektrisk ström.

Samhället talar sig varmt för att minska elkonsumtionen och lyckas övertyga konsumenterna och därmed begränsa elkonsumtionen.
Då kompenserar elbolagen detta genom att höja nätverksavgiften. Som privat företagare är det naturligt och logiskt att förbättra sina resultat.

Men infrastrukturen bör i vissa fall kunna kontrolleras av staten. En-näten byggdes till stor del upp av statliga myndigheten via helägda bolag. De privata näten påverkades i så motto, att
prisanpassning uppstod.
Privatiserar man infrastrukturen och tappar kontrollen kan det gå illa för konsumenterna.

Vare sig privata olgiopol eller statliga monopol är av godo för en sund marknadsanpassning.


Nu står staten med byxorna nere - vems är felet ?- förmodligen är det en gemensam partigränsöverkridande samling riksdagsmän som glömt knäppa både jylf och svångrem.

Skaffa en taktisk lobbyist.

Tänk tanken att pensionärerna från början fått samma jobbrabatt som de som arbetar. Motiveringen kan vara att de har betalat skatt under alla år och avsatt skattade pengar i pensionssparande. Som pensionär behöver man inte arbeta om man inte vill utan kan leva på lagstadgad pension. De påverkar inte incitamentet för de arbetsföra ,att arbeta efter sin belutade pensionsavgång.

Men då kom något ljushuvud i Alliansen på att det är pedagogiskt att uppmuntra blivande pensionärer att arbeta några år till. Att detta redan var tillgodosett genom den förhöjda pension som man då kan intjäna bortsåg man ifrån.

Hade Alliansen sagt att pensionen är intjänad lön och beskattat den som jobbinkomster i allmänhet hade frågan varit död.

Alltså enbart arbetsrelaterade inkomster fick skatterabatten.

En åtgärd för de med lägre pension är naturligtvis en positiv åtgärd.

Regeringen måste engagera en taktiker för att framföra goda och dåliga budskap till pensionärerna.

Jag läser dagligen www.Erixon.com han är lobbyist och en mycket kunnig medveten sådan.
Jag får uppfattningen att han skriver allt positivt han kan för det han gillar. Inget negativt kommer från hans penna om det inte kan påverka hans åsikt positivt.
Således hittar han de bästa negativa bitarna när han beskriver det han inte gillar. De positiva
har han lyckats undvika. Metoden är stensäker och ger intresant läsning.
Han är klok och en utmärkt lobbyist och det är vad Regeringen behöver.

onsdag 3 september 2008

Skall pensionärerna finansiera statsskulden?

Alliansen har gjort många bra saker. Men de har klantat till många andra.
Jobbskatteavdraget var väl bra. Men inte är det nödvändigt att stå på gasen och sänka först två gånger och sedan en gång till. Politiskt har jobbskatteavdraget inkasserats av väljarna.

Pensionärerna låter förstå att de kommer efter ----- schhhhhh.

Regeringen betalar av på statsskulden mycket förståndigt.

Regeringen betalar mer pengar till forskningen bra.

Nästa steg är väl att tänka på pensio......schhhhhhh

Regeringen har sänkt statskulden och tänker sänka ytterligare.

Men pensionär........? schhhh dom får vänta.

Nej vi har en modell här som kan täppa till käften på pensionärerna.
Om vi hjälper de som i dag ändå får ut bostadsbidrag så ser det bra ut och kostar inte
kommunerna som betalar bostadsbidrag. Det låter som om vi har omsorg om pensionärerna.

Jag känner det som en rejäl skatterabatt för pensionärerna är ofarligt att inrätta.
Dels tänker de inte jobba i alla fall. Men kanske är det bättre att ge varje pensionär 500:- per månad rakt av taxfree och bibehålla skatteavdraget som tidigare. Vad kostar detta?
Förmodligen inte många kronor eftersom konsumtionen går upp betydligt.
Vad tjänar Alliansen på det? Förmodligen fler som inte tänker hoppa av valtåget 2010.

Det bidde en tumme av den utlovade förbättringen för pensionärerna. Den bra biten var väl att
de med lägst inkomster får mest - men som sagt det går väl tillbaks till kommunerna genom att bostadsbidragen kan omprövas.

tisdag 2 september 2008

Konsultens analys motses.

Under programmet "exixstens" sändning var det säkert många som funderade över den sk. folkkyrkan. Kyrkomötet är det stora navet i rörelsen. Det är politiskt infekterat inpå bara benen.

Trots detta så är jag medlem och orsaken är väl den att den är vardagsvara med styrkor och svagheter. Inga rigida religiösa förslag men däremot publika förändringar som skall göra att
församlingsborna kan svälja det mesta.

Vad göra åt det hela?

Om vi börjar i norr Luleå Stift så förekommer besvärliga situationer för två parter. Laestadianerna & EFS på ena planhalvan och Övriga Svenska Kyrkan på den andra.
Biskopen försöker gå i spagat för att övergripande hålla ihop den religiösa delen och den mer fickljumma vardagsreligiösa allmänheten. Huruvida han lyckas - står nog skrivet i stjärnorna.

Åtgärd i Norrland/Luleå Stift: Förslag dela upp kyrkan i två delar, en för Laestadianerna
och en för Svenska Kyrkan.
Samma modell borde kunna genomföras i övriga Svenska Kyrkan. En Missionsprovins och en Svenska Kyrkan. Staten bör kunna ta hand om kyrkoavgifterna och fördela dem mellan parterna.

För min egen del stannar jag i den ljumma Svenska Kyrkan - den ger mig vad jag behöver och jag känner samhörighet med våra präster och församlingsbor något som innebär att kyrkan lever inom mig även på vanliga vardagar.

Svenska Kyrkan har valt sin väg men tvekar om att börja vandringen från statskyrka till en alldeles egen religiös rörelse.

Svenska Kyrkan skaffa en konsult!!!

Ja vem kan den överskriften handla om om inte Svenska Kyrkan ?
Det klarnar i knoppen och i dag så föll droppen jag inser att proppen i kyrkliga toppen
rätt snart får på moppen.
En klar konsekvens står klar nu med ens - för att kyrkan skall stärkas måste
samsynen stärkas i i att sättet att leva grundas från Adam och Eva.

Tja nu har jag trampat i klaveret - men det är det värt och uppdraget kärt.

Kyrkoherden på kant med Biskopen

Man får förmoda att stiftets biskop kliar sig i huvudet efter att läst Kyrkans Tidnings hemsida.

http://www.kyrkanstidning.se/ . Där läser jag att en kyrkoherde har misshandlat sin hustru.

Kyrkoherden som arbetar i vingården var väl ledig den dagen liksom hustrun.

Inbjuden gäst bjöds på starka drycker och trekant. Sedan blev paret osams - noteras att

svartsjuka fick troligen kyrkoherden att se rött.

Den slag och sparkfärdige kyrkoherden har alltså en fast anställning med uppgift att sprida

Guds ord i en kristen församling. Jag får uppfattningen att han hör till den del av prästerskapet, som tagit jobbet för att det är intressant. Men osökt kommer jag att tänka på Hasse Alfredssons monolog om Pastor Jansson. " Han skall visst vara religiös också".
I alla fall ägnade han och hans hustru till fel treenighet. Men Svenska Kyrkan hittar säkert förklaring i en reviderad bibel-eller?

måndag 1 september 2008

Sprithaltig knisvstabo kör onykter.

En rättslig åkomma är präglad av politisk inkompetens. Kan någon politiker förklara hur en person som åkt dit för rattfylleri FYRTIOÅTTA GÅNGER inte sitter inne på torken.
Han bor tydligen i Knivsta och kommer på något sätt åt att köra bil. Förra året höll han på att köra ihjäl en mamma och barn. Polisen får inget göra så länge lagen är som den är.
Varför är man så noga med diskretionen i detta fall - är han en alkoholiserad lagstiftare eller politiker? -

Ibland blir man bestört över politikers bristande aktivitet. Det är på riksdagsmännen det hänger när lag kan stiftas.

Kvinnopräst när hon är som bäst

Knutby församling hade kallat till provpredikningar för att tillsätta en tjänst som präst
någon gång på 70-talet. En av de sökande och predikande var kvinna och kom från Umeå har jag för mig. Under alla år har jag funderat vad det blev av denna utmärkta person som höll en
mycket bra predikan i vår kyrka. Hon fångade våra tankar och skapade en förväntan och hopp
om att åter få höra henne då som präst i vår församling och samfällighet.
Men så blev det tyvärr inte.

I dag är det 50 år som kvinnor har haft möjlighet att bli präster i Svenska Kyrkan.
Det var ett viktigt steg Kyrkan tog. Jag kunde inte tänka mig en kyrka där Gud gjorde förbud mot att kvinnor förmedlade hans ord.

Min uppfattning är att det har blivit till glädje för Svenska Kyrkan. Väjningsplikten som inskrevs mot att manliga präster skulle behöva samarbeta i Gudstjänst med en kvinnlig präst var enligt min mening ett dåligt beslut. Hur kan präster som fortfarande undviker att samarbeta med
kvinnliga präster leva med denna tanke. ?

För övrigt är det ett år som denna blogg har existerat nu i September. Jag har mycket nöje av den.

Äktenskapet statlig angelägenhet.

Kan statens skilja på politik och religion? Kan kyrkorna skilja på religion och politik.

Statens uppgift är i första hand att ge medborgarna stöd i samhället. Samhället skall göra det möjligt för oss att leva i landet under hygliga omständigheter. Därför stiftas lagar som vi alla måste acceptera och leva efter.

Alla är inte överens om hur lagar skall tolkas eller om de ens behövs. Genom val till kommun , landsting och riksdag har vi möjligheter att påverka samhällets utveckling.

Alla människor skall tillgodoses av samhället/staten i den mån det är beslutat.

Vi lever i ett , som jag ser det, fritt land med möjligheter att skapa ett gott liv.

Staten ser positivt på familjebildning och ser gärna att folk ingår äktenskap.
Det ligger i statens intresse att äktenskapen blir harmoniska och till nytta för samhället.
Äktenskapsbalken håller på att förändras och föreslås omfatta även samkönade par.
När denna ändring genomförs bör lagen gälla lika för alla par som har rätt att ingå äktenskap.
Det är klart att staten skall utfärda äktenskapsbevis och genomföra registrering.

Sedan är det upp till människorna att leva efter lagen.

Staten är huvudman för olika myndigheter. Kyrkor och föreningar är inga myndigheter.
Men Kyrkor och föreningar kan naturligtvis om de önskar arrangera ceremonier för att önska de vigda paren lycka till!

Själv anser jag det självklart att Svenska Kyrkan (icke en myndighet) genomför de riter de anser lämpliga. Välsignelse kan väl aldrig vara fel?