torsdag 30 oktober 2008

Kyrkan och politiken

Har följt några bloggar under kyrkomötets senaste arbetsvecka.
Dag Sandahl bloggar för Östran i Småland. http://www.ostran.se/ bloggar/dagblogg
Dessutom bloggar några kyrkomötesdeltagare på http://www.kyrkomotet.blogspot.com/.

Det är spännande att läsa versioner av en händelse från två håll. Dag Sandahls blogg är Frimodig d.v.s den gamla skolan. Han plockar fram små korn som inte faller i god jord - men Ärkebiskopen kan inte gräva ner det. Ta t.ex. det avtal som Svenska Kyrkan och en Etiopisk kyrka skulle underteckna under Kyrkomötet. Det meddelades att det blivit förhinder.
Förhindret var av sexuell karaktär.Det meddelades inte. Etioperna var inte ense. Men varför fick inte Kyrkomötet veta? Men Dag S plockade fram sanningen via utländska media.

Samarbetsbloggen ger en mycket bra bild av kyrkomötets arbetsformer. Jobbigt-roligt-spännande o.s.v. Synpunkter på förbättringar förekommer också. I stort ett bra kyrkomöte men kanske ett mellanår.

I nästa vecka skall jag försöka få fram kostnaden för val till kyrkomötet.
Kyrkomötets kostnader handlar om några miljoner under varje år.
Frågan varför är antalet ledamöter så stort och varför är de politiska partierna så involverade?
Den politiska "folkkyrkan" har fått sitt ansikte.

onsdag 29 oktober 2008

Public Service - För Sverige i tiden?

SVT har i kväll redovisat hur man öppnar ett lås från en svensk/finskt internationell låsfirma.
Man får väl å hela Svenska folkets vägnar tacka så ini helvete mycket.
Resultatet torde ju bli en avsevärd försämring av firmans resultat. Den glade är väl den vänstervridna journalist som så nytert påvisar dels hur man tar sig in genom det i och för sig svindyra låset och ett flertal tillfällen låter filma metoden så att vi alla skall begripa hur man skall bära sig åt för att ta sig in.

Nu gäller inte den statliga modellen längre utan nu kommer de privata tidningarna att med skisser och fotografier visa hur det går till. Då flyter väl lite slantar in för ökad lösnummerförsäljning. MEN KANSKE INTE ÄNDÅ. Tidningarna brukar ju försöka vara lojala med sina annonsörer. Så det blir kanske enbart en liten notis.

Men håll med att visst är det svenskt - att kacka i eget bo - även om det numera är internationellt. Svenska industri behöver alla möjligheter att exportera men det kanske är viktigare för SVT att exponera. Taskig timeing.

Får företaget som tillverkar lite tid på sig så löser det problemet tror jag.

måndag 27 oktober 2008

Prästen vid lästen

Ni vet väl att det går att finna en HBT-vänlig prästblogg? http://www.karinlangstromvinge.blogspot.com/

Nu efterlyser jag en prästvänlig HBT-blogg.

Invandrarpolicy

Den sedan mer än 35 år invandrade Mauricio Rojas flyttar till Spanien. Det rapporteras av Merit Wager i http://www.svd.se/ . Hans ankomst från Chile beskrivs med en levande bild av svenska invandrarpolicy.
1. Han hade studerat juridik i 3 år. Men han fick veta av den koögda kvinnan som vägleder
nykomna invandrare att det var nog bäst att skaffa en yrkesutbildning. Det blev svarvare.Han har under sin tid här doktorerat och dessutom varit riksdagsledamot för Folkpartiet. Nu har han fattat ett eget beslut att Sverige ser ner på invandrare. Jag finner ingen annan förklaring.
Han sålde hus och hem och bestämde sig för att flytta till Spanien. Han hade inget jobb där när han sålt sitt hem - men nu har han ett kvalificerat viktigt statusjobb.

Fundering. Är det så att svenska samhället tycker det är lugnast att invandrare paketera i ghetton och sedan får klara sig bäst de kan? Artikeln hittar Du på SVD opinion.

söndag 26 oktober 2008

Domprostens argument

Domprosten i Uppsala uttrycker sin åsikt vad gäller homosexualitet och vår religion.
Hon anser att antingen accepterar man homosexualitet fullt uteller förkastar man den.
Svenska Kyrkan får väl bestämma sig för än den ena eller andra ståndpunkten.
Gäller fullt ut så kan man inte komma krypande med väjningsplikt - det går i diket som så mycket annat av Svenska Kyrkans bestämda uppfattning. Väjningsplikt för det ena eller det andra. Men väjningsplikten har försvårats rent bildmässigt. Det nya vapenskölden har ingen köl och har svårt att hänga med i svängarna.
Kontentan borde bli att kyrkan med tacksamhet tar emot ett beslut som innebär att vigselrätten
återtages av staten. Sedan får kyrkan välsigna som de finner för gott. Antingen genomför man dessa vigselceremonier med avsikten att den religiösa innebörden att gifta sig "hos prästen"
är det enda rätta för de religiösa. Övriga får nöja sig med statens kvitto - och betrakta sig som äkta par ändå.
Alliansen har chansen att tämja chimpansen och dra den i svansen.
Annars stå inför nesan att avbryta resan.

Musik i Kyrkan.

I dag kostar det 100:- att besöka vår kyrka. Musik av mycket hög kvalité.
Det räknas som gudstjänst i bokföringen - tror jag.
Jag undrar om det kommer att vara någon präst närvarande?
Vi är i alla fall två kyrkvärdar som kommer att vara där.
Jag är överygad om att kyrkan kommer att vara välbesatt och att församlingen med glädje betalar hundralappen. Tänk om det kom lika många till de vanliga Gudstjänsterna!
FOTNOT : Det blev c:a 50 personer och flertalet var mycket tilltalade av konserten.
Nu är det snart Allhelgonahelg och då blir det Fredag,Lördag och Söndag. Kolla nu på freag i UNT under Almunge Kyrkliga Samfällighet.

lördag 25 oktober 2008

Lekis för Svenska Kyrkan

Kyrkomötet som laddats av de politiska partierna luktar bl.a. FISK,POSK,S,M och FRIMODIG KYRKA med flera. Leken tycks gå ut på att fungera som Sveriges Kristna riksdag.
Alltså långa förhandlingar (in på småtimmarna) massor av måsten och motioner fullt i klass med ett länsförbunds årsmöten. Kvalitén har jag ingen uppfattning om.
Men frågor kan man väl ställa. Trosförklaringen duger tydligen inte utan nu måste en ny utredning till. Vad är det för fel på den gamla som tillämpas i dagsläget?
Är det samma fel som den emaljerade nålen som omändrades för några år sedan?
Alla måste byta logga - den kostnaden hade nog klarat av en hel del missionerande och hjälpverksamhet som alternativ. En del av kyrkomötet skulle ägnas åt att ratificera ett avtal mellan Mekane Yesuskyrkan i Etiopien och Svenska Kyrkan. Informationen fanns i kyrkoledningen att det inte skulle fungera. Anledningen kan väl kyrkoledningen komma fram med. Frimodig Kyrka (som inte gillar kvinnliga präster som rituellt likställda manliga) hade hittat ett korn i utlandet. Förklaringen till varför det blev inställt har med sex att göra - homosex. Den öppna folkkyrkan är tämligen lik den vanliga politiken.
OBS Jag gillar att Svenska Kyrkan har präster av båda könen och att de arbetar tillsammans.
Det är inte Dags sanning men min.

För övrigt är nog nyckelpersonerna i kyrkan de forskare som på någons uppdrag skall finna en
någorlunda bra förklaring varför man skall ändra ritualer och komma på något sätt att förklara sina förändringar i kontexten.

Min trosuppfattning säger mig att jag helst skulle se att staten övertar vigselrätten.
Sedan är det upp till de olika församlingarna att välsigna sina medlemmar som så önskar. Gärna
med vita brudklänningar och en snyggt uppklädd brudgum. Följer man sedan sin religiösa tro så
blir det säkert bra med en fin och vacker vigselhögtid.

tisdag 21 oktober 2008

Svårt för kvinnliga präster?

Ja det är i alla fall en som har svårt för kvinnliga präster - Dag Sandahl.
I mångt och mycket har han rätt om Svenska Kyrkans oförmåga att stå upp för sitt huvudsakliga syfte - att föra ut Guds ord och delta i undervisningen som förväntas.

Men jag har inte fått en förklaring i ärendet kvinnliga präster. Vad är det för fel på att de delar ut nådemedlen?
Vad är det för fel att homosexuella präster delar ut nådemedlen -eller är det så att alla präster med pensis har företräde i Svenska Kyrkan? Tacksam för en någorlunda hållbar förklaring.

Att Ärkebsiskopen passar när det gäller vuxenmobbing framgår klart i pressen.
Han behöver förklara sig han också. En plan borde läggas i hur Svenska Kyrkan skall kunna utveckla sitt engagemang och fylla kyrkorna med sina medlemmar.
En utveckling till anpassad religion tycks ju vara på väg - se pastor Jabsson - inga bestämda åsikter i någonting.

Kyrkomötet - introvert politisk samling.

Kyrkomötet har beslutsvecka under de närmaste dagarna. Det kan följas på Kyrkomötesbloggen. www.kyrkomotet.blogspot.com

De som bloggar är tvärpolitiskt och förmodligen religionspolitiskt för en gångs skull av samma uppfattning?
Frågor som kommer upp är bl.a. mobbingproblemet och kanske även Ebba Witt-Brattströms kritik av Bibelkommissionens översättning av år 2000.
Mobbing - vem hade kunnat tänka sig att Mats Jonsson skulle sitta i Kyrkomötet?
Han intervjuas i UNT i dag angående vuxenmobbning något som han själv och Göran Staxäng råkat ut för under åren. Mats Jonsson och Göran Staxäng föreslår att en sanningskommission tillsätts. Meningen är sedan, att en utomstående expertgrupp skall behandla det som framkommer.Samtidigt vill de ha en insatsgrupp som kan rycka ut när problem uppstår.
Det vore väl bra att detta förslag antogs och kom till stånd. Då slipper ju Ärkebiskopen passa ,något som han gör i nuläget genom att säga att de får lösas på det lokala planet.
Jag är övertygad om att många bloggare delar den uppfattningen.

Bibelkommissionens översättning - den är ju inte ny gudbevars - kritiseras för att den gamla glöden förvanskats genom platt översättning och att ,som vanligt - vissa partier som sitter i ryggmärgen förändrats. Det håller jag med om men tycker ändå att mycket av de "nya" är ok.
Men viss märg har tagits bort om man jämför med 1948 års komfirmationsbibel.

Sedan krävs det en hel del mod och uppfinningsförmåga när det gäller våra Gudstjänster.
Exempel Söndagens Högmässa fyllde kyrkbänkarna med TVÅ personer. De som stod för arrangemanget var två präster och kyrkvärd samt kyrkvaktmästare.

Senare på dagen hade grannförsamlingen musikgudstjänst? Eller var det bara musik?.
Där deltog 110 personer varav många kom från vår församling.

Nu får kyrkan börja jobba på sin hemläxa - sprida Guds ord till många - i lagom portioner-
och inslaget i rätt paket. Varför skall det vara så svårt?

måndag 20 oktober 2008

Täppas täpper till!

Lyssnade i morse på Ring P1 - i dag är det Täppas som sköter karusellen .
Han brännmärker bloggare i allmänhet. Han menar att bloggarna kan säga vad som helst
och komma undan med det. Själv kan han uttrycka sig lika ovårdat - men i allmänhet kommer han inte undan. Är han en av de ivriga EU-förespråkarna som vill snöpa möjligheterna att blogga fritt? Ser i andra bloggar att de är oroliga för EU-centralisternas initiativ att begränsa
bloggarnas möjligheter. Fjellner är en av de som aktivt står på bloggarnas sida i frågan om rätten att tänka fritt på bloggen. Men i vissa fall blir jag trött på de som inte vågar stå för sin åsikt under eget namn. Det är fegt - eller är de rädda för ett repressivt samhälles möjligheter att klänmma åt dem?

söndag 19 oktober 2008

Mobbing Master - Svenska Kyrkan

Mobbing Master kanske vore en ny titel som Svenska Kyrkan kunde införa.
Arbetsmarknadens institutioner klagar på att Svenska Kyrkan ser mellan fingrarna (knäppta?)
när det gäller mobbing. Man kanske kan uppmana såväl Biskoparna som övriga chefer inom kyrkans hägn att försöka leva upp till det budskap de efter gedigna studier kommit fram till
är det rätta.

I en av våra mer bemärkta bloggar talar man i termer som motståndare - men kanske avser kollegor. Nja inte riktigt. Men problemet tycks vara Frimodig Kyrka som vill se till att de blir representerade i Kyrkomötet. Kyrkomötet är vad jag förstår närmast Gud och väl avgränsat med de olika politiska partierna som tydligen i praktiken har majoritet när det gäller hur religionen skall uttydas. Skam till sägandes trodde jag det var Biskopar och präster som hade
den uppgiften. Men troligen måste de rösta på rätt parti för att få något att säga till om.

Nu när kravet kommer från arbetsgivarverket att Svenska Kyrkan måste klara ut det stora problem som föreligger i församlingar vad gäller mobbing, - ja då passar Ärkebiskopen i den anda som Svenska Kyrkan visar i så många lägen. ÄB hänvisar till församlingarna - det hade väl varit för ljust att han vänt sig till Vår Herre och frågat efter ledning. För ledning är något som saknas för närvarande.
Trots allt så tror jag på Gud och på den undervisning som några präster levererar - undervisningengår som ett spår från barndomens söndagsskola och till nutid. Det är bara det att den blivit mindre matnyttig med åren.


Missionsprovinsen är en bjälke i ögat på övriga präster anställda av Svenska Kyrkan. Nåväl - varför inte se till att de i gudlig enighet får sparken med avpångsvederlag? För övrigt har jag respekt för att den religiösa uppfattningen får stå för var och en. Själv har jag´aldrig begripit varför kvinnor och män i prästämbetet inte skulle kunna arbeta tillsammans -t.ex. vid nattvardsbordet.
Slut för i dag- tack för i dag.

lördag 18 oktober 2008

Miljöpartiet Logiska Klubben

I dag samlades Miljöpartiets kongress för att beta av EU-förslagen de skall använda i valarbetet.

För några veckor sedan skällde man som bandhundar på Alliansens sätt att inteckna hur många procent de minskar utsläppen. Det ansågs nämligen fel att hjälpa till på EU-sidan genom samarbete i miljöfrågor - det gillades inte det skulle vara besparingari Sverige.I dag på kongressen lyckades kongressen med att sätta målet till 80% minskning.

Det var inte meningen att det skulle bli en så hög siffra men nu röstade församlingen mot ledningen.

Då kommer ordförande Peter med en hållbar logisk förklaring det innefattar de minskningar som sker i Europa också. Konstigt att detta enbart skulle gälla MP opch inte Alliansen.Varumärket MP är nedsmutsat av miljöpartiet. För mig är MP en idrottsklubb med gamla anor.

MP (Mateus-Pojkarna) bildades på initiativ av en präst i Matteus Församling i Stockholm.

Varje fredag var det klubbmöte i församlingssalen - fullsatt oftast på 50-talet. Då visades film

från olika tävlingar eller en känd idrottsman var där och berättade om sin sport.

Rune Larsson var en av våra egna medlemmar - bronsmedaljör i London -48. Häck!

Klubben var elitserielag i ishockey. (Bruna Massan). Orientering - har segrat i tiomila.

Friidrott ofta väl framme i staffett-SM. Bowling - bland de bästa i Sthlm.

Nu har klubben nästan blivit förortsklubb - handboll i södra förorterna.

Men ungdomstiden i klubben är något man minnes med glädje.

fredag 17 oktober 2008

Konsten att gå på pumpen.

Ser i dag krönikan i GP - den gäller landsbygdens infrastruktur.

Socialdemokraterna är säkert ärliga i uppsåtet att gynna miljön - men ibland blir det för mycket. Miljöpartiet fick sin vilja igenom ,att alla bensinmackar skulle kunna sälja E85.

Investeringen för att kunna genomföra detta uppgår till 150-500 tusen.
Vissa bensinmackar som inte kommer upp i en omsättning som någon kan leva av får i fortsättningen vara kvar och fortsätta försäljning och slippa investera.

Följden blir att stora områden får en försvagad infrastruktur. Att resa 5 0 - 70 km för att kunna fylla tanken gillar man inte. Hur många jeepdunkar fylls för att ha hemma i garaget?

Hur går det då med dem som inte vill investera i E85 pumpar? Jo de som sålt drivmedel till en sådan station kan inte komma undan att miljösanera stationsområdet. Följden blir ingen bensinmack kvar.

Detta var miljöpartiets krav på lagstiftning som gick igenom. Föga miljövänligt av ett parti som
månar om vår natur och glesbyggd. Men det är väl kanske det som är meningen - glesbyggda områden skall hållas kort. De har väl inga röster där.

Ibland blir det bara fel

I söndags ,då vår kyrka var välbesatt - blev det fel. Ja felet var mitt eget.

En kör från SPF i grannförsamlingen Södra Oland besökte kyrkan och inbjöds till kyrkkaffet.

Kyrkans kör ställde upp i gudstjänsten och vår komminister hade inbjudit en blivande präst att deltaga.

Med kör och övriga deltagare blev vi väl i alla fall över femtio deltagare.

Men det är klart är det många besökare där måste det ju fungera till 100%.
Vi kyrkvärdar som satt längst fram reste oss inte vid lovsången i första omgången. Men hela församlingen såg till att alla andra stod upp. En tabbe som inte blir ogjord men kanske förlåten?

Slutsats: Vi kanske skall återuppta en genomgång av gudstjänsten innan vi börjar. Kan inte skada - men hjälpa mig som tabbade mig.

För övrigt fick vi en stämningsfull Gudstjänst med fin predikan av den inbjudne blivande prästen
,vacker körsång och en fin skördeauktion. Tänk att kyrkkaffet är en god ersättning för den gamla kyrkbacken från äldre tider. SPF ordnade kyrkkaffet till full belåtenhet.
Mattias vår kantor är en verklig underhållare - satte fart på auktionen - behållningen går till kyrkokören och där har han ju hand om rodret. Tack för i dag.

onsdag 15 oktober 2008

VEM FÅR A-KASSA?

Den som inte betalar något till A-kassan , men som har ett heltidsarbete.
Om denne person blir arbetslös vad hjälper samhället till med.

Den som är medlem av A-kassa och betalar in sin avgift.
Han får arbetslöshetsersättning - men hur stor del av den är subventionerad?

En social lägstanivå för alla måste väl finnas? Hur mycket gäller den.
Tar man ut skatt för denna lägstanivå eller ingår det i den allmänna konkursen?

måndag 13 oktober 2008

Nu förefaller det uppstyrt

Gårdagens debatt i TV mellan sju partier var en klar signal. Alliansen har tagit sig samman.
Klara besked och bra kontroll. Trots visst underläge i oppinionen så är agerandet helt OK.

Dagen presskonferens visade på god vilja att informera folket via pressen. Tydliga besked
och uppgifter som tyder på EU-samarbete och att varje land tar sitt eget ansvar.

Statsministern samlad och harmonisk. Finansministern påläst och med känsla för landets trygghetsbehov.

Lös frågan NU!

Det sekulära Sverige står inför ett problem. Hur benämna det som sker när två människor beslutar sig att slå ihop sina påsar och leva som ett par men med juridiskt skydd.?

Om Riksdagen beslutar att kalla företeelsen för Giftemål och registrerar det som den nya äktenskapsbalken anger det är frågan löst.


Nu till de olika trossamfundes uppgift. Efter interna överläggningar bör ju varje samfund lösa sin religiösa uppgift och avisera hur de tänker genomföra den rituella delen.
Svenska Kyrkan kanske kommer fram till en slutsats - Pingströrelsen till en annan. Humanisterna - idrottsrörelsen - privatpersonen har egna lösningar.

Men att kalla ett par oavsett sammansättning för att de är gifta blir juridiskt korrekt.
Men jag fruktar att Svenska Kyrkan vill kalla den för kyrkopolitiskt ( S,M,KD,POSK etc.)
an passad.

Men kör igång för nu förefaller tiden mogen.

lördag 11 oktober 2008

Mänskliga rättigheter och FN

Vissa bloggar klagar på FN:s organ för mänskliga rättigheter " de är för många muslimer i rådet".
Huruvida så är fallet kan jag inte avgöra. Mänskliga rättigheter har väl klockren beskrivning av vad som anses vara mänskliga rättigheter.
Har alla länder som skrivit under vad som skall gälla är det väl inte så svårt.
Men de som har störst bekymmer med detta är bl.a. SD tillskyndare.
Tänk ibland känner man nästan lukten av blankpolerade läderstövlar.
Integrera mera men gör det kraftfullt. Invandrare som inte köper våra regler borde flytta hem igen. Politiskt kidnappade religioner förstör harmonin i vår värld. Varför?
Ja om man påpekar eländet så hotas man med våld. Av medkänsla med alla invandrare som vill anpassa sig till våra regler vore det bra om någon stack hål på balongen.

Reinfeldt gillar Obama?

Tänk - jag trodde att Sverige och regeringen stod utanför valkampen i USA.
Statsministern säger sig föredra Obama. Kan tyckas vara en "corny" uppfattning om man läser
amerikansk press om ACORN. Läs gärna amerikansk press www.realclearpolitics.com där får Ni själva skaffa er en uppfattning genom att läsa båda partiernas ofta enögda press. Men tå enögda kanske ger klarsyn eller så blir Ni bara vindtiriga.
Om McCain vinner så får väl Reinfeldt göra en "halv pudel".
Att Demokraterna representerar den politiska uppfattning vi har i Sverige säger inte att de kommit speciellt nära.
Skamfläcken är att sjukvården inte är tillgänglig på samma sätt för alla.
En allmän sjukvårdsförsäkring skulle inte vara fel - alltså BRA sjukvård som kunde förstärkas med egen insats.

fredag 10 oktober 2008

Budget för politiker?

Landstingen visar på bristande kompetens när det gäller att förutse vad det kostar med vård i samhället. Eller är det så att de "tänker på ett tal - men inte fördubblar det.
Politiskt sett är det viktigt att inte överbeskatta men det är för stor diskrepans mellan verklighet och önskeläge.
I Uppsala läns landsting fick en avgående tjänsteman ett avgångsvederlag av moderata chefen
Det uppgick till 24 månader full betalning om han inte jobbade där. Innerst inne tror jag det var samarbetsfrågan. Men en sådan lyx att betala mer än 100.000 i månaden är häftigt åtminstonde av en partiföreträdare i ett parti som talar om försiktighet med statens medel
och värdet av lägre skatteuttag. Sedan frågar jag mig varför löneläget i Landsting och kommuner är lägre än på den privata planhalvan när det gäller fotfolket. På den högre skalan kunde inte ens
de partier som ville vårda skattebetalarnas pengar låta bli att säga" " vi är konkurrensutsatta av den privata marknaden" eller var det helt enkelt avund? Att befordras från landstingsledamot till chef innebär ett betydande tillskott.
Kort sagt så är jag sur på löneutvecklingen inom landstingen.

måndag 6 oktober 2008

Försäkringskassan Allians för arbete!

Alliansen har med och motgång. Men ljuspunkter finner man ibland.

Försäkringskassan som blivit mer återhållsam ,när det gäller långvarig sjukskrivning och pensionering av yngre medelålders personer, börjar tydligen sortera i högarna av arbetslösa.

Det är troligen många som gått och funderat varför den eller den inte arbetar som de själva.Personen förefaller frisk och stark och trevlig i umgängeslivet - men har inget jobb.

Nu har Försäkringskassan börjat inventera möjligheterna för de som relativt lång tid stått utanför arbetsmarknaden. Inventeringen gillas väl inte av alla men är till nytta för såväl den arbetslöse som för samhället. En arbetslös som får bidrag kostar väl brutto minst 15.000:- per månad. En som får ett lågavlönat jobb får kanske 15.000:- i månaden brutto?

Vad innebär detta för samhällets budget. Samhället får cirka 3.000:- i skatteinkomst och slipper betala ut 15.000: brutto som de drar 4000:- i skatt för.

Så arbete gör susen för både fattig och rik. För både samhället och den tidigare arbetslöse.


lördag 4 oktober 2008

Monkey business i Regeringskansliet.

Enligt DN har Statens Fastighetsverk städat tak utanför integrerings- och Jämnställdhetsverkets lokaler. Varje dag äter apan banan och kastar skalet ut genom fönstret. Eller är möjligen en ung volontär från någons ungdomsförbund som står för hanteringen?
Man kanske får vara glad att det inte var alkoläsk som intogs.
Sedan har ju regeringskansliets Fastighetsverk en härlig - inte ärlig förklaring. "Någon brukade lägga bananskalet på fönsterbrädan"och vips så ramlade den ner.

Folkpartiet gör mack-demonstration

Det är inte ofta jag gillar att Alliansen inte håller enad front. Men i fallet med bensinmackar i mindre orter så gillar jag Folkpartiets propåer om att låta mackar på mindre orter slippa investera i att ge plats för E85. För det första så kan E85-orna tanka vanlig bensin och klara sig
igenom de små orter som nu skulle bli utan soppa.
För det andra visar inte Regeringen något intresse om småbyarnas existens verkar det.

Tag ett steg tillbaka i Etanolfrågan så kanske Ni kommer några steg framåt i opinionssiffrorna.

Uppsala nya högar på Akademiska WC

Mitt husorgan har i dag två intressanta inlägg.
1. Akademiska Sjukhuset är ganska dåliga på städning av toaletter!
Vad är orsak och verkan? Kan det vara den"besparing" som införts genom att lägga ut städningen på entrepenad. Kostnaden var år 2003 30 milj. krinor. I dagsläget räknar man med att kostnaden stannar vid 46 miljoner. Filosofin verkar vara att om vi köper billigt och ställer samma krav som tidigare så kan vi begränsa kommunens kostnader - det blir pengar över till skattesänkning. Jag är för att man försöker begränsa kostnaderna - men att man gör klart för den som blir entrepenör att kvalitén inte får minska.
Om jag köper tjänster privat väger jag kvalité mot pris. Det gör inte Landstinget i detta fall tror jag.

2. Bostadsrätter i stället för hyreslägenheter. Vår Allians är för att hyreslägenheter skall kunna få köpas av de boende. Mycket bra idé. Men genomförandet förefaller taffligt.
Kommunen förhalar genomförandet genom att planera förtätning av området.
Vad är det som gör att kommunen inte kan genomföra en eventuell förtätning efter försäljningen?
Det förefaller vara en propp i hålet. Folkpartiet förefaller inte vara intresserade av den liberala iidén att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Man får väl fråga Peter Nordgren.

onsdag 1 oktober 2008

Alliansens könsneutralitet?

Sekulära klubben. Regeringen tillkom inte för att administrera Svenska Kyrkan eller övriga kyrkliga rörelser.KD utgör en del av en sekulär regering. Uppgiften är att sköta regerandet. Bland annat är uppgiften att registrera partnerskap hetero- och homosexuella.

Lämna uppgiften till kyrkorna att välsigna sina medlemspar som eftertraktar det.
Men inse att registreringen av alla parförhållanden - med inriktningen på livslång sammanlevnad skall utföras av staten. Dessutom skall registreringen bygga på den nya lagen gällande partnerskap.

Alla kyrkor har sitt berättigande och ofta sammanfaller den större delen av bibeltolkninen.
Men frågan är inte något som berör staten utan trosfriheten gäller rätten att tro. Innehållet svarar församlingarna för. Ja kanske inte i Svenska Kyrkan vars högsta organ är fullproppat med politiker som har rösträtt. Biskopar har inte rösträtt.

En neutral äktenskapslag bör inte hamna i knät på t.ex. modellen som Vägverket satt igång.
Jag avser problemet med HÄR GÅR MAN. Det gäller att hitta en könsneutral symbol på skyltarna. Men det är kanske att gå för långt.