torsdag 31 december 2009

Reinfeldt rider igen.

Nu anser stasministern att tiden är mogen för start av valarbetet. Från att ha varit lyssnande avser han att bli verkställande. Det mesta han genomfört har varit rätt och rimligt. Arbetslinjen är en genomförd idé som inte socialdemokraterna vågar ändra på. Hans första insatser gällde att få en ny regering på plats. Det blev trubbel med liberala förtecken. Stegö levde upp till sin roll som nyliberal.Ett flaggviftande som nyliberal innebar,att hon underlåtit att betala TV-licens. Hon sumpade möjligheten ,att bli regeringsledamot för någon längre tid. Dålig research av Fredrik. Räddningstjänsten gav henne möjlighet att besinna sitt ansvar varför hon numera har en viktig post i vårt samhälle.

Därefter har ju regeringen och ALLIANSEN fixat det mesta på ett utmärkt sätt.

Men den gode lyssnaren Reinfeldt måste ha vaxproppar i öronen. Ta t.ex. genomförandet av FRA-lagen, den rigida tolkningen av Sjukersättningsreformen. Den drabbar hans eget parti genom dålig hantering och framförallt genom de mindre,mäktiga ynglingar och flickor ,som
inte kan stå för vad de säger utan försöker maska sig undan rättfärdig kritik genom att skylla andra för sina tillkortakommanden. Modellen "vad rätt Du tänkt - fast det blev fel" är skadlig för Regeringens/Alliansens trovärdighet. Ingen på den borgerliga sidan kan väl ifrågasätta Regeringens vilja att fatta bra beslut till gagn för alla samhällsmedborgare. Ja möjligtvis pensionärerna, som brottas med ,att få ökade kostnader i form av avgiftshöjningar. Höjningarna är till viss del ett resultat,att köpkraften för de som har arbete blivit högre varför de inte känner av kostnadsökningar som stat och kommun kompenserat genom ,att höja avgifter.

tisdag 29 december 2009

ABC STV om Försäkringskassan

Dagens SVT ABC handlade om en familj där modern var barnledig . Barnet avled i cancer.
Dagen därpå anmälde modern sig till A-kassan. Försäkringskassan ställde sig avvisande till att modern var berättigad till A-kassa. Modern överklagade till Länsrätten , som hävdar att modern har rätt till A-kassa. Försäkringskassan överklagar ånyo. Bilden är som upplagd för att få igång
Oppositionen igen. Frågan kvarstår om Försäkringskassan överklagar för att få anvisning hur lagen skall tolkas eller att någon pigg politiker ser en möjlighet att få igång gnabbet igen?
Har man tagit kontakt med ansvarig minister? Har hon meddelat ,att Försäkringskassan skall överklaga för att få lagen prövad? I så fall har hon säkert sett till, att informera om åtgärden både till den drabbade modern och till Försäkringskassan. Vad kände SVT/ABC till om ärendet?
För egen del ser jag det som hjärtlöst,att beskedet antingen hanterats utan,att informera modern på ett rimligt sätt. Vi var ju ense om det ,att alla knutar skall lösas upp så enkelt som möjligt. Vem sabbar detta?

onsdag 23 december 2009

STÄNGT FÖR REKREATION NÅGRA DAGAR

Nu börjar det raska mot julafton. Dagen ägnas åt snöskottning,fylla på frukt,bröd i affären.
Vi är på landet med ett barnbarn och familjens jycke. UNT har lyckat få omdistributionen av tidningen till landet i avtalad tid. Första prickfria ändringen på 15 år. Tack för hjälpen.
Just nu är våra barns familjer spridda över världen. Äldsta dottern har passat på ,att besöka sin nygifa dotter i South Carolina. Sedan blev det Florida för dem. Dotter tre är i Afrika med sina närmaste ,så när som Mickis Prickis. Hälsar på gossen som pluggar i Kenya. Dotter två med familj kommer vi att hälsa på till nyår. Eventuella läsare av denna blogg önskas en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.

tisdag 22 december 2009

Väckelsemöte för A-kassan

Med varlig hand har regeringen påpekat ,att det är bra för den arbetende befolkningen med medlemskap i A-Kassan. Ersättningarna blir högre och därmed tryggheten. Det är en rättelse ,som kommer lagom för båda parter. Avgifterna kanske sätter sig och viljan ,att medverka till familjens trygghet har ökat. Beviset finner man i statistiken för hur många som återkommit och hur många nya som numera är registrerade i A-Kassan. Smitarna kanske kommer de med ,men visst är det konstigt,att piskan och moroten måste komma till användning för folks bästa.

fredag 18 december 2009

Kristendoms homofobi i Uganda.

Religion är en underlig företeelse. Själv tror jag bergfast på en Gud enligt den tolkning som Bibelkommissionen,Svenska Bibelsällskapet och bokförlaget Libris åstadkommit. Den kom i tryck år 1999. Revideringen inför årets Kyrkomöte lämnar jag därhän.

Ugandas homosexuella är en utstött grupp där staten vill ta livet av dem påhejade av den kristna kyrkan, muslimska församlingar och övriga i Uganda förekommande religioner.
Svenska Kyrkan borde kanske tillsammans med övriga kristna kyrkor försöka förena sig om vad som egentligen gäller. En kristen kyrka borde väl ha en gemensam tolkning av bibelordet.
Ugandas regering är naturligtvis fria,att fatta beslut i sitt land om hur olika människogrupper skall hanteras. Men det måste innebära,att de religiösa samfunden - i alla fall de kristna grupperna - kraftigt måste påtala den grymma felaktiga behandlingen av HBT-personer.
Åtgärder ,som bör vidtagas omgående måste komma från FN/UN och kraftigt invända mot Ugandas beslut , att lagföra HBT-personer och utdöma dödsstraff. Ärkebiskopen borde väl tillsammans med övriga Europeiska kristna kyrkor kraftigt protestera mot sina "medbröder"
i Uganda . Nordamerikanska samfund ,som likt flertalet kristna kyrkor i Europa är emot HBT-vigslar ,kommer säkert,att ta avstånd från den sekulära dumheten,att slå ihjäl bögar i Uganda eller i andra länder.
Svenska Kyrkan ,som är så kvicka på ,att gå före i alla lägen kunde väl för en gångs skull gå före i motvinden och se till att Ugandas kristna börjar tillämpa en modernare bibeltolkning än den som tycks vara aktuell där. Tolkningen anno 1999 i Svenska Bibelsällskapets regi bör väl kanske räcka. Den stämmer säkert med övriga europeiska Kristna kyrkors tolkning.
Allt annat är för djävligt.

torsdag 17 december 2009

En ohelig allians i kyrkans hägn.

Så har det hänt, det som man kan anse vara tvärt emot idén ,att skilja stat och kyrka åt.
De två stora partierna S & M samarbetar över kyrktröskeln i Stockholm och Uppsala.
Majoriteten är politisk och de opolitiska listorna dribblas bort. Före valet frågade jag Moderaterna varför de nominerade till Kyrkomötet - svaret var "alla andra partier gör det".
Socialdemokraterna reagerar på samma vis. Dessutom har de den linjen,att ingen partimedlem får delta i ett opolitiskt parti. Skall man vara kyrkopolitiker så skall man vara partitrogen.
Martin Garlöw ,som före valet sade sig vara socialdemokrat ,men representerande POSK , blev i Uppsala flyttad av den nya majoriteten från Kyrkofullmäktiges ordförandepost och erbjöds vice ordf.platsen. Men det var kanske svallvågorna efter debaclet med Stenhagsprästens behandling.
Det förefaller ,som om religionen kommer i andra hand för de politiska partierna. Skall man bli Biskop måste man visa partifärg - och jag har en känsla av ,att Kyrkalliansen fördelar platserna efter partitillhörighet. Men kom ihåg, att Gud ser er!

Akademiska Sjukhuset saknar sjukdomsinsikt

Barnonkologen står inför organisatoriska förändringar, Det framgår av en insändare i dagens
www.unt.se/insandare. Ett toppstyrt sjukhus går det illa för lyder överskriften. Det förefaller vara okvalificerade administratörer som opererar på egen hand. Risken för en sönderslagen verksam modell för patienternas och de anställdas bästa förefaller uppenbar.
Vi får väl avvakta sjuhusets förklaringar i ärendet. Men i allmänhet gillar de väl inte,att någon har synpunkter ,som ej sammanfaller med ledningens. Att vara patient på vårt Ackis känner jag av erfarenhet stort förtroende för.

onsdag 16 december 2009

Partitillhörighet

Den 6:e AP fonden har fått ett problem på halsen. Ett företag som de understöder och bevakar går utomordentligt dåligt. Dessutom har ägarna trollat bort pengar och nu kan inte AP-fonden vare sig hitta ägarna eller pengarna som saknas. Dessutom har AP-fondens överhuvud Erling Gustafsson som är bosatt i Göteborg en särbo på Lidingö, Åsa Rödén som är VD i företaget. Lennart Jeansson en man med stor erfarenhet i företagsvärlden sitter med i styrelsen tror jag.
Min fråga är , vem har tillsatt den 6-e AP-fondens ledning? Vem kratsar kastanjerna ur elden?

Kanske Fisken sköt sig själv i foten.

Det svajar i Svenska Kyrkan. Kyrkan är oense om hur tron skall tolkas. Ibland blir det ett Herrans liv. Fega präster och modiga präster förekommer. De som vill ha jobbet kvar tyder allt till det bästa. I nuläget gäller det hur bibelorden skall framställas för hur den religiösa delen av ett ingånget äktenskap skall lyda. Man har kommit så långt,att det måste bli olika text för blandäktenskap dvs. mellan man och kvinna. De rena enkönade äktenskapen behandlas olika.
Hade staten varit framsynt så hade äktenskapsregistreringen skett av statlig myndighet och betraktats som ett juridiskt bevis för två personers gemensamma skyldigheter och rättigheter när de ingår äktenskap. Tänk om man hade gått den vägen!
Det inträffade en ordväxling i ämnet mellan två präster efter avslutningen av Kyrkomötet.
Tidningarna pekade ut den ena parten och hävdade ,att han varit plump och sagt fula ord ,som en präst inte borde få yttra vid samtal med kvinnliga präster i alla fall. Ordvalet var ganska illa valt ansåg jag först.
Svaret blev en anmälan till Biskopen - de två kvinnorna som hört hans uttryck hade blivit kränkta (de var i alla fall vad som skrevs) i den mjukare upplagan ansåg de att det varit förvånande över hur han uttryckte sig. Det hela ledde till en anmälan.De har varit ett samtal mellan prästen och Biskopen i ärendet. Tydligen känner sig prästen inte tillräckligt informerad av Biskopen utan mer näpst.
Nåja det förekommer mer ammunition kvar, att antingen ducka för eller svara i raka ordalag.
Den nya källan som beskriver en del av ordvalet förekommer på en hemsida .
www.rfsl.se/halsa/?p=1708


Jag skulle tro att Fiskarna väl känner till ordbruket på den hemsidan nu . Biskopen kan väl jämföra den med prästens språkbruk och kanske rent av bruka den vid nästa samtal med prästen. Det vore fina fisken.

tisdag 15 december 2009

Julvisa från Stillsam

En blogg jag följer sedan lång tid är www.stillsam.blogspot.com. Hans senaste inlägg är en visa väl värd att ta fram under jultidens kalas. Den heter Rörelsevisa och ger alla möjlighet till ,att sjunga!!

måndag 14 december 2009

Läkemedelsmissbruk.

Läkemedelsbolagen har enligt SVD under en längre tid triggat priset på läkemedel.
Det som en månad kan kosta 9:00 enligt anbud. Tricket är,att nästa månad höjer man priset på samma läkemedel till 195:-. Enligt SVD skulle detta innebära att kunderna(de med högkostnadsskydd) fortsätter med samma läkemedel. Bra intäkter för läkemedelsbolaget.
Nästa månad är det tydligen ett annat bolag som lämnar lägsta pris. Reaktionen blir densamma. Priset upp månad två och läkemedelsbolaget ökar sin kostnadstäckning med 100-300%.
Läkemedelsverket som beslutar vad som får beställas av konsumenten har ju möjligheten ,att bevaka ,att det lägsta priset kan erbjudas de som behöver ett läkemedel med samma egenskaper. Det borde väl innebära,att de kan sätta stopp för prisfluktuationerna och kanske för övrig gör det också. SVD har nog inte gjort fullständig research i ärendet. Det förefaller vara läkemedelsbolagen som utövar läkemedelsmissbruk.

söndag 13 december 2009

Storm i ett vattenglas - nja

Skrev för någon timme sedan om rigida bibeltolkningar. Läs gärna .Tänkte se på Foyle´s war men det blev Solstorm i stället. Filmen har just börjat med en död ung kristen. Polis häktar flicka. Ja - sedan är det bara att följa spåret.Är det kanske bara storm i ett vattenglas?

Alliansens chanser ökar NU

EU-ordförande Reinfeldt kommer , att åter bli partiledare. Han är påläst och ganska vaken.
I politiken får man göra fel en gång ,sedan tar det några månader innan den missen försvunnit.
Vi har varit så många ,som påtalat vissa ofullkomligheter enligt( lex Klantskalle) då har säkert även Per Schlingmann vaknat . Hans jobb har varit väl planerat men ofullständigt genomfört.
Då fungerar väljarna på samma vis ,som när de skall köpa bil. Vissa bilmärken har en visset rykte vad gäller kvalitén. På samma sätt skadas goda och väl genomtänkta politiska beslut om det visar sig ,att inte alls var så genomtänkta som Alliansen avsett. Därför blir uppgiften inför valet September 2010, att komma med framåtblickande bra förslag till gagn för samhällsmedborgarna. Men samtidigt, att inte flyga iväg i tankesfären och glömma fotarbetet.
Alltså stå rakryggad inför problem som uppstår och lösa dem snarast. Man kan säga att den riktiga tanken med sjukförsäkringen förfuskades av detaljfel och vissa uppenbara grodor, som ansvarig Minister försökte sopa under mattan. Vi var många som lyfte på mattan !
Efter att ha läst igenom har sju detaljfel rättats till- men kanske återstår några.

lördag 12 december 2009

Sekten är värst

Religionsutövning är en intrikat företeelse. Människor uppfattar mysterium på olika vis.

I ett samhälle kan religionstolkning se helt annorlunda ut än i närmaste by. För det mesta är det en ledningsfråga. Vem är det som sätter kursen? Min egen uppfattning är väl grundad på i första hand söndagsskolan och konfirmationen. Min farmor éller någon av mina fastrar lät mig följa med till söndagsgudstjänsten. Folkskolan var nästgårds till kyrkan. Redan på 40-talet uppfattade jag,att Gud kunde inverka på mitt liv. Han var den som alltid kände till vad vi människor höll på med.
Under åren har många frikyrkorörelser lyckats sälja in "sin" trosuppfattning. Ibland är det stränga tolkningar av vad Gud representerar - han beskrivs som hårdhänt hämnare- om församlingsmedlemmarna inte följer den utvalde överkuckun till punkt och pricka. Vi har sett
det här i vår närhet. Språkbruket kan vara upplysande om vad som försigår. En dag för några år sedan mötte jag två färgade unga flickor på byvägen. Den ena grät och den andra tröstade.
Jag frågade vad som stod på och fick svaret "Dom säger att hennes pappa är ond".De som hon syftade på var 4-5 personer som stod i kluster på skolgården - det var efter skoltid.
Jag fundrade inte så mycket över det.Ppå hemvägen mötte jag flickorna igen glatt samspråkande. Då var ingen ledsen längre. Det var först något senare jag reflekterade över uttrycket "dom säger att hennes pappa är ond" och det var när motsatsen till himmelskt träffade byn med en smäll - dödsfall - pistol ,Expressen, Verldens Gang just name it.
Det är därför jag har besvär med ,att vissa samfund har en rigid trostolkning. Resultatet kan man se inom den kristna världen och den muslimska. Hedersmorden lär inte vara en religiös företeelse, det är snarare ett nedärvt kulturbeteende ,som vissa invandrare tar med sig när de flyttar till ett främmande land.

fredag 11 december 2009

Statens religiösa böjelse

Staten beslutade tillsammans med Svenska Kyrkan, att skilja stat och kyrka åt.
Många synpunkter kom i dagen - nu skulle folkkyrkan kunna klara sig på egen hand.
Det vanliga teologiska ifrågasättandet kunde av staten lämnas därhän. Nu har vi kommit fram till hur det verkligen fungerar. Staten och dess partier nominerar glatt ock villigt politiker till Svenska Kyrkans belutande organ Kyrkomötet. Där sitter makten och härligheten i absolut majoritet. De fristående intressenterna POSK,FISK ,FRIMODIG KYRKA får vackert tacka för vad som beslutas av de politiska partierna. Det senaste exemplet på politiskt samarbete över gränserna kommer från Uppsala. Kyrkorådet i Heliga Trefaldighets församling valde folkpartisten Jan-Erik Wikström till ordförande. UNT skriver, att tidigare i veckan utsågs ett nytt kyrkoråd i Heliga Trefaldighets församling. Det blev ett nederlag för POSK,Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan.Folkpartiet och Centern snodde ett mandat varf vilket hade till följd att POSK tappade sin majoritetsställning. Men det kanske inte spelar så stor roll. Välunderrättade källor (han själv) meddelade före valet att han var socialdemokrat. Tidigare i veckan bildade S & M tillsammans med FISK majoritet i Uppsala Kyrkofullmäktige,medan POSK inte fick vara med.
När tänker den oheliga Alliansen S & M ,att sluta infiltrera Svenska Kyrkan på politisk grund.

Uppsala Musikens Hus går back

Ja det rör sig i staden Uppsala. Finanskommunalrådet meddelar, att på grund av att Socialdemokraterna lagt en felaktig budget så går konserthuset back. Kan han inte påminna sig om striden om konserthusets(Musikens Hus) vara eller icke vara? Det var en strid,som gick genom alla partier. Konserthuset blev ett plusvärde för kulturstaden Uppsala. Hur kan det komma sig,att inte Alliansen redan på ett tidigt stadium ökade på liggande(felaktiga)budget.
Var det kanske för,att i politisk anda kunna påpeka, att motståndarna räknat fel?
Vi var många som påpekade,att Musikens Hus skulle bli avsevärt mer kostsamt under åren, än vad dåvarande kommunledning angav sken av. Men nu ligger det där och som vanligt blir det en finne i nacken få finansen - men det blir mycket kultur på köpet.

torsdag 10 december 2009

Glapp i käften gav fansen chansen

Religionen har många sidor. Dag Sandahl som troligen är en av de mest pålästa inom nuvarande prästerskap har gått på en mina. Hans uppfattning om hur Svenska Kyrkan hanterat äktenskapsfrågan har stört bl.a. den präst som på sin blog signalerar HBT-vänlig blogg.
På grund av hans glappande talorgan fick flickorna med motsatt uppfattning chansen,att sätta dit honom. Allt i en krislig anda enlig den nyskrivna tolkningen av bibelorden.
Båda parter borde hålla sig för goda, att bekriga varandra. Svenska Kyrkan har inte råd med alltför många tveksamheter. Biskop Thidevall har samtalat med komminister Sandahl i frågan.
Alla vet vad Dag sagt och förmodligen känner Biskop Thidevall till varför tjejerna bråkar.
Det brukar ju vara så att Thiden läker alla sår. Kan det inte klaras upp snarast.
Men Gud hör bön från båda sidor. Ärkebiskopen deklarerar kärleksbudskapet och miljöhotet ,allt är frid och fröjd?

onsdag 9 december 2009

Rättning i ledet - sista beskedet?

Sjukersättningsförslaget tredje-fjärde läsningen har kanske kommit på rätt köl. Omtanken om de som absolut inte kan arbeta heltid men väl göra en insats under delar av veckan borde hanterats med omdöme och utvecklats till så nära en fulländad skrivning som möjlig redan innan den hamnade på Riksdagens bord. Efter alla påhopp från vänster och delvis från höger, tror jag att frågan kommer ,att lösas för alla . Naturligtvis kommer fler ämnen upp fram till valet men sjukersättningen kanske mått bra av en koncensuslösning. Så här efteråt kan man fundera hur det hela började. Alla som kan skall arbeta var huvudmålet. Alla skall arbeta heltid var säkert prioriterat. Men kartan visade väl redan från början ,vad man inte kunde genomföra? Sjuka i sista stadiet- skall de med? Långtidssjuka som arbetar deltid 50-75%-skall de med?
Svaret blev ,vi skall underöka det, men först skall de till Arbetsförmedligen på en tremånaders kurs. Vem kläckte den idén. Frågan borde väl gälla hur många som fuskade och var friska nötkärnor. Kort sagt undersökningens mål borde varit målstyrt efter en nyritad karta, där det gällde att pricka in grynnorna. Hade de gjorts så hade man inte matat oppositionen med aptitbitar inför kommande valförberedelser.

tisdag 8 december 2009

Sjukersättning sansade kommentarer

I dagens www.dn.se/opinion finner jag en balanserad beskrivning av sjukersättningsfrågan.
Titeln lyder . MINNS HUR DET VAR. Jag föreslår,att Du läser den med eftertanke.
Läkarnas roll i konsten att skriva ut sjukintyg får sig en törn. Det började redan under slutet av 90-talet och hade full funktion ända till dess nuvarande regering ville reformera arbetsmarknaden. Samhället skulle vara omtänksamma och se till,att alla som inte kunde arbeta fick en bra ersättning. Läkarna skulle vara lyssnande och de lyssnade så väl, att både de som behövde sjukskrivas fick som de ville ,men även de som inte ville jobba kom i åtnjutande av "förmånen" ,att få ligga och dra sig varje dag. Läkarförbundet får alltså ta på sig en stor del av orsaken till problemets uppkomst. Socialdemokraternas regringar missbrukade sjukskrivningar genom ,att låta en stor del av befolkningen bli sjukpensionärer. Något som de i dagens debatt erkänner. Alliansen hamnade i fällan genom ,att klart uttala sin önskan om att alla skall delta i arbetslivet. Det var en bra inställning till verkligheten. Men som vanligt är lagom bäst. Allt går inte att genomföra omedelbart. Men ideologiskt lät det ju så bra,att medarbetarna som lever som lednngen lär gick för långt. De försökte reformera halta,lytta och döende efter samma mall. Att överdriva alla beslut för,att visa sin politiska vilja är inte att rekommendera. Men varje gång faller man i fällan. Nu är vi förhoppningsvis på väg mot ett balanserat genomförande i denna fråga. Bättre sent än aldrig.

måndag 7 december 2009

Alliansen -sjukkassan och ideologi!

Mitt liv som bloggare började september/oktober år 2007.
Jag skrev en drapa om hur Alliansen skulle hantera saker och ting.

" DET VAR SOM KATTEN"
Det mesta som Alliansen gjort,är enligt minmening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om,att ibland görs saker som är riktigt dåliga? Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog.Statsministern bör gå före och ange tonen.Annars kan det gå åt TIBBLE-förlåt Skogstibble för katten."

Nu noterar jag att Minister Littorin signalerat,att sjukkassan skall klara av utbetalningar utan försening i Januari 2010. Det är ett bra besked. Det gamla svaret var mer ideologiskt följsamt
och kostade förmodligen en aning stolthet, att överge. Men omtanken vinner i längden.

fredag 4 december 2009

Sjukkassan - omtänk är omtanke.

Jag är nöjd med att man snabbade på med omtänket i sjukkassefrågan. Trots att det satt långt inne. Varför?

Sjukkassan ideologiskt problem

Har under några dagar resonerat i frågan Sjukskrivning .
Moderaterna vill väl och har i grunden en human syn på människor. I mantrat " alla skall vara i jobb" kommer invalider och döende i kläm. Orsaken är given. Den ungdomliga regeringen och framförallt deras bisittare håller hårt på mantrat och ideologin. Nu har man sprungit in i väggen
och försöker ända till i dag backa och finta med ,att det är Arbetsförmedlingen som feltolkar de ´glaskara paragraferna. Jag tror, att det om någon stund dyker upp i SR 1 klockan 17.00 där bortförklaringen blir en regelrätt reträtt. Bra - men synd att det skall ta så lång tid.
Men viljan är god, alla skall ha det så bra som möjligt efter en varsam prövning.
Yngre bisittare som har fått stort ansvar ,kommer under nästa mandatperiod,att vara luttrade och mer förståndiga. Framför allt mer ödmjuka. Alliansen vinner valet tror jag.

söndag 29 november 2009

Hycklarnas afton hela dagen.

TV kanalen Axsess sände för någon dag sedan ett engelsk program , med intervjuer av ledande "ISLAMISTISKA" religiösa ledare som tillfrågades om sin syn på religionen. Det är sällan man får så raka och klara svar(förmodligen av dold kamerataktik). Kort sagt uttalar flera de namngivna förkunnarna, att det är hedersamt att dö för sin tro ,om man ser till att några kristan stryker med. De sýnen kan jag inte dela. Efter 20 års arbete i muslimska länder har jag inte snavat på några kufar med som i alla fall offentligt delar den uppfattningen. Men det är klart,att de existerar. Mina kontakter har varit med affärsmän, som jag uppfattar som religiösa på samma vis som vi träffar på härhemma. Några dagar i veckan talade de om,att " i morgon blir jag sen för jag skall till "the Mosk". Normala trevliga och medkännade personer.Vårt samhälle skall respektera de människor,som har en vardagstro. Vissa svenska samfund har numera taggat ner från ,att predika svavelosande tirader , med huvudlinjen att Gud är straffande.
Men Imamer med den rigida politiska religionsutövningen som utan att tveka uttalar och genomför Sharialagar i bör helst hålla till i sina hemländer.
För man kan inte begära ,att de skall förändra sin tro ,men däremot förbjuda dem, att predika den i vårt land.

lördag 28 november 2009

Landstingets överskottslager?

Upsala Läns Landsting säljer laboratorietjänster till privata vårdcentraler till ett lägre pris än vad Akademiska Sjuhusetas primärvårdsavdelning betalar. Detta framgår av en insändare i dagens UNT. www.unt.se under insändare kan man få en förklaring hur det fungerar.
Ideologi , som alla liberaler uppskattar talar för att det gäller,att få den privata marknaden att fungera. Meningen kanske inte är ,att primärvården på Ackis skall betala mer än externa köpare av tjänster. Ismail Kamil (Fp) , ansvarig ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen ,säger att Carema har 40% rabatt, för att de är duktigare,att förhandla. Det handlar om ganska stora pengar. Antingen är laborationskapaciteten högre än behovet och man säljer den kapacitet
som blir över till Carema med 40% rabatt - eller har man möjlighet att minska produktionen.
Man kanske kan sälja tjänsten till samma pris ,som man tar ut av Ackis primärvårdsenhet?
Kan Carema utföra laborationstjänster till ett lägre pris än Akademiska så innebär det kanske ,att produktiviteten i nuvarande stund är för låg. Ismail Kamil får väl förklara varför
situationen ser ut som den gör i dagsläget. "Bättre att förhandla" Bah!

fredag 27 november 2009

Vad rätt Du tänkt

I klartext gäller väl nuvarande lagstiftning två saker. Dels att för vår gemensamma välfärd se till att ingen hamnar i "utanförskap" och dels att få de som fuskar med sjukskrivningar skall återanpassas i arbetsfållan. Två välunderbyggda tankar. Men som vanligt är verkligheten mer krass. I dag dök det upp ett bra exempel ,som Gunnar Axén regeringens representant i ärendet inte har tänkt klart i.
En man som för två år sedan råkade ut för en hjärnhinneinflammation är åter i arbete. Han arbetar på förmiddagen , men huvudvärk som tilltar i intensitet under dagen gör det omöjligt,att arbeta vidare på eftermiddagen.
Nu tar lagstiftarna fram sin planskiss - den med runda hål och fyrkanter. Har man enbart ett halvtidsjobb - så gillas inte det - man måste jobba heltid för att betraktas soåsom varande i "innanförskapet" utanförskapet är ju inte något som accepteras.
I stället för,att ge mannen en ordentlig hälsovårdskontroll - alltså i första hand se till ,att hans besvär med huvudvärk på eftermiddagen, så säger lagen , att han skall ta ledigt från sit arbetet ,skriva in sig som arbetssökande vid arbetsförmedligen och dessutom gå kurs i hur man skaffar sig ett nytt arbete. Skissplanen med runda hål och fyrkanter passar inte in för alla.
Men av någon anledning är det viktigt,att pressa in vederbörande i en befintlig mall. Det är ganska fyrkantigt enligt min mening. Gunnar Axén intervjuades i SR1 i morse. Han svarade i den inlärda mantraretoriken och föreföll inte ha utrymme för någon annan lösning.
Nästa gång han får ont i huvudet tycker jag han skall gå till doktorn. Talar han med Littorin så blir han väl enbart sänd för utbildning och att ta ledigt från jobbet.

torsdag 26 november 2009

Finska präster fastnar i trosträsket.

Att Svenska Kyrkan är en folkkyrka ,som tar hand om de sina är bra. Vissa präster har avvikande åsikter i kvinnoprästfrågan. Prästerna erbjuds ,att kunna välja vem de inte vill arbeta tillsammans med ´vid Mässan. I Finland har Högsta Domstolen meddelat, att en präst som inte vill arbeta med en präst av m0otsatta könet kan sparkas. Det är ju en signal, som förmodligen skulle få många med moralisk/teologiska problem ,att byta jobb , om det hade varit i vårt land.

Men skulle Svenska Kyrkan tillämpa det som synes vara lag i Finland skulle det innebära en omprövning för många präster. Men att byta yrke är inte enkelt. Dessutom är det vanskligt vad de politiska partierna med absolut majoritet i Kyrkomötet skull ändra i bibeltolkningar.

måndag 23 november 2009

UNT_ledare undervisning för Alliansen

Läs dagens ledare av www.unt.se/ledare .

Det är för det mesta på sista rakan av en mandatperiod som kan utläsa ideologiska vurpor.
Dagens ledare bör klia ,som en finne under kragen på Gunnar Hedberg (M) och övriga allianspolitiker. Det kanske kliar på några av de andra moderaterna också - men de tycks göra som pappa säger.
Förutsättningarna för,att leva upp till vallöften blev svårare. Men jobbskatteavdragen infördes. Bra! LAS skulle avvecklas men taktiken övertog ansvaret och ideologin fick vika. Dåligt!
Många förändringar har genomförts enligt plan. Populistiska förslaget,som mycket väl kunnat genomföras var ,att avskaffa TV-licensen. Det sprack för,att många tilltänkta regeringskandidater hade gått före och gett sjutton i att betala TV-avgiften. Dåligt!

Den lokala retoriken har företräde gentemot ideologin. Två exempel kan anföras. Musikens Hus
(som jag benämner det) skulle enligt allians och vänster bli ett lyft för kulturen - alldeles riktigt.
Men det skulle inte behöva kryckor i form av ökande kommunala bidrag - men så blev det och blir det. Ärna heter en flygplats för militärflyg och ambulansflyg. När staten vill lämna den kommer frågan om den skall läggas ned eller bli privat flygplats. Nu flyger ideologin all världens väg. Moderaterna av alla stämmer in i kören villiga att lägga ökade kostnader på kommuninnevånarna. Dvs, höja kommunalskatten - eller hur skall den betalas annars tillsammans med Musikens Hus ökade förluster. Valstrategin går ,som så många gånger tidigare
före ideologisk tillämpning. Moderaterna och Alliansen vinner det kommande valet genom träget arbete och det är i dagens läge det absolut bästa som kan hända.

torsdag 19 november 2009

Som man ropar i skogen får man svar!

Svenska Kyrkans högborg ligger i Uppsala. Vår kontakt med omvärlden dygnet runt svarar http://www.unt.se/ för. Dessutom har vi under de senaste trettiofem åren varit prenumeranter. En liberal tidning med stenkoll på vårt län. Naturligtvis får Svenska Kyrkan sin beskärda del av nyhetsrapporteringen.En insändare i megasize meddelade: Det är inte politiskt korrekthet som ligger bakom omröstningen till fördel för enkönade äktenskap och inte heller av biskopsvigningen av Eva Brunne. Insändare är signerad Maria Åhlén(präst och teolog Uppsala).


Jag tror,att Maria blandar ihop händelser ,som inte har med varandra att göra. Eva Brunne är gammal i gården och vet hur vindarna blåser i(Svenska Kyrkan) Hon blir säkert en god herde för Stockholmarna. Min sekulära och kristna trosuppfattning utgör en blandning av salt och sött.Alltså anser jag,att kvinnor som Biskopar och präster passar väl in i den Svenska Folkkyrkan. Svarar man på frågan vem som beslutar och lagfäster äktenskapet och hur de skall behandlas juridiskt , så vilar det ansvaret på Staten. Kvinnoprästfrågan har bidragit till, att Svenska Kyrkan har dragits med ett problem för egentligen alla präster. Hade av någon outgrundlig anledning Frimodig Kyrka och dess trosfränder kommit fram till en annan bibelsyn i just den frågan vore vi nog inte där vi är i dag. Svenska Kyrkan hade förmodligen navigerats i en mer folkkyrklig segelled. Detta trots,att kölen på kavajemblemet för några år sedan monterades bort. Det lär ha kostat några onödiga miljoner och anledningen var,att visa handlingskraft. Men fördelen med köl är att navigationen blir säker och,att man inte driver ur kurs .Så var det det här med vigselrätten. Staten krattade manegen och formade äktenskapsbalken så att både hetero- och homosexuella par behandlades lika. Staten säger alltså att alla människor har samma värde - även de som är neutrum. Hade de politiska partierna visat gott omdöme vid tillfället hade vigselrätten helt flyttats till något departement.

Vi hade fått en lugn seglats inom samfunden - deras uppgift hade kunnat koncentreras på ,att välsigna sina medlemspar efter deras tro. Men så enkelt fick det naturligtvis inte gå till. Det fick jag klart för mig i en TV-debatt i frågan ,där ett uttalande av en vänsterpartist tillika ateist
informerade, att Svenska Kyrkan skulle absolut ha vigselrätten kvar.

De sekulärpopulistiska partierna från vänster till höger hade ju makten i Kyrkomötet. Majoritetsläget var kristallklart. Återstod egentligen bara att förändra bibelsynen eller kanske skall man säga ändra bibeltexten så var det klart. Men det förefaller inte riktigt klart hur prästerskapet ställer sig . Eftersom skolöverstyrelsen varnar regeringen för att ha kristendomsämnet kvar i skolorna och en prästman fick på huden för att han visade en bild på ett brudpar inför klassen. Men kyrkan har löst uppdraget för sekulärpartierna. Metoden får väl kallas manipulativ .

tisdag 17 november 2009

Kommuner och Landsting ekonomisk härdsmälta

När man läser sitt partiprogram, får man de mest klara och vackra ord hur saker och ting skall behandlas. Ideologin står som spön i backen. Tittar man sedan på skarpt läge blir det inte alltid så mycket kvar. Partiet signalerade i förra valrörelsen, att Landstingen borde försvinna. Senare rapporterades,att Landstingen på sikt måste förändras. Hur läget är i dag känner jag inte till. Men det är klart,att våra partimedlemmar med sitt säte på en säker landstingsstol ogärna lämnar den bekväma sitsen.
För kommunen gäller en något annorlunda bild. Här blir det ibland Goliats fajt med David ,som gäller. Vem David är kan Ni själva utröna. Låt oss ta exemplet friskolor contra kommunal skola.
Kommunerna känner sig blåsta på bekostnad av friskolornas enklare hantgering "och som de säger" de glin som inte gå,att ha i möblerade klassrum måste vi ta i retur". Vad händer t.ex. med vaccineringen som pågår just i tiden. Vissa skolor ville ombesörja vaccinering precis som det var på 50-talet. Många kommer säkert ihåg språngmarcher i gymnastiksalen och jakten på de flyende. Det var räddsla för sprutan och dess innehåll. I tanken blev den större och farligare för varje minut under köandet. Jag kutade själv får jag väl erkänna.
På den tiden vet jag inte vem som betalade massvaccineringen det var ju staten som stod för hela karusellen. Fråga: Landstinget sägs avslå skolornas begäran att själva vaccinera sina elever (skolsköterskorna har kompetensen, men enligt beslut skall en läkare vara vaccineringsansvarig). Eller är det så, att skolorna tar besväret,att skicka ungdomarna till landstingets vaccinationscentrum för att inte få en svårtuggad faktura.
Hur som helst är det inte omsorgen om den ultimata driftsekonomin av humankapitalet.

måndag 16 november 2009

Religion nytt grepp Orgelcafé.

Många landsortskyrkor har förhållandevis begränsat antal gudstjänstbesökare.
I vår samfällighet har samarbetet mellan präster och kantorer utvecklats väl.
Söndagen före Domsöndagen upplevde jag ett offensivt grepp som vår komminister Sanna Linderson och kantor Mattias Jansson tagit för att då och då försöka visa nya sidor av Svenska Kyrkans strävan, att öka antalet som går till Gudstjänsten. Så här gick det till. Berits bullar och kaffe i församlingshemmet var starsträcka. Vi var betydligt fler än vanligt. Att möta nya och gamla bekantskaper vid kaffeborden är trevligt. Mattias hade plockat fram ritningar och bilder av vår egen kyrkorgel och han berättade om organister och kompositörer som satt märken i kyrkomusiken sedan 1700-talet. Sedan gick vi över till vår vackra och stora roslagskyrka för musik och andakt. Högklassig orgelmusik med textläsning. Det hela avslutades med Suite gothique Op 25 ,psalm 490 - Andakt-Psalm 314 och Postludium Toccata c-moll ! L Boellmann (1862-1897).
Undervisning och andakt och en stund av stillhet.

Bortförklaringar är legio.

Vattenfallet är större än man anar. Hanteringen i nuläget innebär,att ingen vill ta ansvaret.
Vad man i huvudsak grälar om nu är vem som har skulden till ansvarsavtalet som ger Vattenfall fullt ansvar för eventuell härdsmälta i de tyska kärnkraftsverken som Vattenfall äger.
Tiden får utvisa hur stor andel båda parter (Alliansen eller Socialdemokraterna) kan läggas till last.
Den viktigaste frågan från båda parter verkar vara" vem kan kasta skit på den andre utan att det stänker på dem själva.

lördag 14 november 2009

Tolkningsföreträde i Afghanistan

Tolgfors med det försvinnande försvaret är ju numera mest inriktad på Afghanistan.
Tolken som var med i den bombade pansarvagnen var inte försäkrad.
Hur tänker Tolgfors i det läget på efterlevande. Är det Vellingemodellen eller kan det tänkas ,att viss omsorg tas även för tolken?

Ett förfall för Moderaterna bör korrigeras.

Vellingemoderaterna är kluvna i frågan låg skatt -god politisk moral.
Kent Persson är en framträdande Moderat i Örebro Län. Just nu är han i färd med ,att ,förmodligen på partiets anmodan förklara hur illa Vellingemoderaterna har hanterat frågan om minderåriga barn. Läs hans blogg http://www.kentpersson.wordpress.com/ .
Ett utförligt bloggkommentar beskriver nog läget och analyserar möjligheter.
Man stoppar inte händerna i en härdsmälta, men somläget är nu tiger Per Scklingmann ,jourhavande lobbyideolog och Statsminister Fredrik Reinfeldt som muren.

Det är inte frågan om att förstöra för Nya Moderaterna uta se till att de sopas i hörnen.
Dessutom är det brådis.!!

onsdag 11 november 2009

As Snort Story

Regeringskansliet får tydligen dåliga signaler från marknaden. Tre personer länkade till arbetet i Rosenbad tycks ha trampat i något som luktar. Detta felsteg faller på Allianspartierna, som väl får förklara sig, framförallt Moderaterna och redogöra för vem de engagerat i maktens korridorer. Medelåldern för barnrumpor tycks vara trettio. Tre barnrumpor som knarkat har väl förhoppningsvis avknoppats från verksamheten. Men som ansvarstagande politiker gäller det att återföra "ungdomarna" till en sansad livsföring. Men plocka bort dem från maktens tempel.

Konsumentvänlig pensionärspolitik.

Två Moderata riksdagsledamöter Nils Oskar Nilsson och Anne-Marie Brodén har i en motion till riksdagen begärt att ytterligare skattesänkning till pensionärerna måste prövas. ( Källa Tidningen Veteranen) . Samma tidning meddelar, att Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer med 6,5 miljarder. Det är utdrag ur S skuggbudget.Det brukar ju vara så, att regeringar vara av vilken färg det vill, anpassar sig till marknaden så här i valtider. Visserligen inte före 2010 men det är nog lika bra att possitionera sig redan nu.

Moderaternas besked,att göra livet enklare för de pensionärer som har det sämst känns bra.

Men med samma skatterabatter som jobbskatten innebär skulle säkert ge friare spelrum för

Regeringen gentemot Pensionärsorganisationerna. Detsamma kommer väl,att ingå i Svenskt Näringslivs förhandlingsgrund gentemot fackföreningarna - Jobbskatteavdraget ger mer än vad en förhandling skulle göra för alla löntagare. Pajkastningen kan börja. Detsamma gäller ju pensionärskollektivet. Regeringen vill ju ha hög konsumtionstakt för att upprätthålla vårt välstånd. Tag chansen!

Upp till personbevis!!!!

I början av 90-talet såldes hanteringen med utfärdande av personbevis till privata marknaden.
Numera kostar det statens olika verk pengar, när personbevis skall utfärdas i bl.a domstolsverksamheten. Det vore klädsamt med en kostnadsredovisning i ärendet. Har det blivit effektivare och mindre kostsamt för staten? Har domstolsverksamheten fått lägre eller högre kostnader. Om så är fallet blir frågan, har de fått kompesation för ev. högre kostnader?
Detta skulle innebära,att statens kostnader ökat genom privatiseringen/utförsäljningen.

Frågan kommer i dagen igen . Statliga Vattenfall vill expandera i Storbrittanien. De avser tydligen att hämta pengarna för denna expansion genom att sälja det ägda elnätet. Stomnätet äges ej av Vattenfall - är det statens?
Det kommer väl att fungera som den numera förekommande nätavgiften som återfinnes på el-fakturorna. Vem tänker man sälja till? Vad skulle den som eventuellt köper el-nätet få sin avkastning?. Ja det blir väl ökad nätavgift för privatpersoner och företag.
Vi få nog bli försiktiga med vad som privatiseras och ta reda på orsak och verkan.
Nästa projekt blir kanske ,att sjukhusen säljer rätten till ,att förse syrgasdistributionen med slangar för gastillförseln. Priset kommer säkert,att bli högre.

Jag är för privatisering av det som kan vara praktiskt för staten att slippa hantera.
Men att sälja bort kapacitet som är nödvändigt för vår verksamhet låter illavarslande.
Alliansen får förklara varför staten kan tänkas sälja det stora elnätet för att expandera med sitt företag Vattenfall. Regeringen får väl gå till apoteket och köpa ideologiskt distribuerade huvudvärkspiller tugga i sig och ge oss information. Regeringskanslister har ju haffats för att de nyttjar resp. distribuerar narkotika via den privata marknaden i Uppsala.

tisdag 10 november 2009

Kommunalråd med tappad tråd.

Jag läser dagligen Dagsbloggen från Öland. Dagens nyhet är helt politisk. Den beskriver ett kommunalråd i Huddinge tillika politiskt nominerad till Kyrkomötet, som begått ett brott.
Han är kanske inte välkommen ,att vara kvar som kommunalråd. Hur det går med platsen i Kyrkomötet låter jag vara osagt. Han har inte som Dag Sandahl uttryckt sig en aning brutalt mot
folkpartirepresentanterna " (två damer!)" men tydligen gått handgripligt tillväga mot eller med en
minderårig flicka. Det är väl säkrast att följa utvecklingen av det hela i två bloggar.
http://www.ostran.se/ Ni finner Dag Sandahls blogg under "Bloggar"
http://www.karinlangstromvinge.blogspot.com/ Hon kommer säkert att representera (FISK) i ärendet.
Jag står som vanligt fast vid idén , att staten tar hand om vigselrätten och att de politiska partierna slutar nominera till Svenska Kyrkans val.
Det hade varit mer teologiskt gångbart än den nya bibeltolkningen

måndag 9 november 2009

Pensionärens klagan.

Lyssnar på programmet Ring P1 ganska regelbundet. I dag ondgjorde sig en pensionär över att
de som arbetar har förmånen av jobbskatteavdrag. En annan "ringare" påpekade, att de som arbetar har kostnader för,att ta sig till jobbet och mycket annat.
Det vore ett etmurkt tillfälle för Alliansen, att redogöra för det faktiska läget för såväl de som har jobbskatteavdrag som för pensionärerna.
Pensionärerna tycks glömma bort, att Regeringen stöttar de sämst ställda penionärerna. Det är i alla fall de officiella linjen. Låt inte detta bli ett slagträ i den politiska possitioneringen inför valet.
Herren gav och Herren tog gäller väl både höger och vänsteralternativen.
Alltså: hur mycket av jobbskatteavdraget är kvar efter utlägg för resor mm för de arbetande.
Det som man kan fundera över är hur påverkar jobbskatteavdraget skatten i högre lönelägen -
Den sista tusenlappen av den låga lönen kanske beskattas med 0:- och skatten på löner som
ligger i topp är kanske 30-40% eller mer? Statsskatten utgår ju inte på löner som understiger ett visst belopp. Jobbskatteavdraget ger alltså en god utväxling för de som förtjänar över det statsskattebefriade beloppet.
Alliansen borde berätta exakt hur skatteskalorna fungerar vid olika lönelägen.
Tar man hänsyn till den kommunala skatten som alla betalar är det säkert en bra redovisning
inför kommande valdebatter.

söndag 8 november 2009

Skadan är skedd plåster ej tillfyllest

Moderat med äppeldoft - nej snarare odör. Den interna striden i Moderaterna i Malmö pekar på
dåligt omdöme. Att en riksdagsman för Moderaterna kan vara eller bli så oerhört korkad, att han inleder samarbetsförslag med SD är oförlåtligt. Nu är han på kant med fd partivänner läs ovänner och försöker misskreditera sitt (gamla) parti.
Vad är sanning . Statsministerns uttalande framgår av en central bloggares saijt.
Läs www.minamoderatakarameller.blogspot.com hennes av siktsförklaring ställer jag upp på.

fredag 6 november 2009

RAGUNDA FÖR ELÄNDE BLUNDA

Kommunerna har sina ömma punkter. Socialnämnden i Ragunda,Jämtland,har anmälts - kanske i första hand - informerats om ,att en liten flicka lever under besvärliga familjeförhållanden. Bl.a har hon sovit på golvet och haft stoppade sopsäckar som underlag. Familjen har inte klarat av ,att se till, att flickan mår bra och omhändertagits på bästa sätt. Detta går ju naturligtvis,att rätta till. Även en surjämte har väl nog gry i kroppen för att klara av att visa vanlig medmänsklighet. Eländet är ingen nyhet utan har tydligen fortgått under lång tid.
Hur det är med socialnämnden och kanske fullmäktige i Ragunda undandrar sig min kunskap.
Däremot vill jag gärna veta hur kommunen styrs 1. Kommunfullmäktige - vem har makten? 2. Socialnämnden vem har ansvaret?. Förhoppningsvis är inte det parti jag röstar på. Skulle det vara så illa är det minsta jag begär är att få veta varför. Bortförklaringar gillas inte.

torsdag 5 november 2009

Vem vinner på högt EL-pris?

Har direkt ur hästens(nej en av unghästarnas) e-mail fått ett besked som gör mig orolig.
Huvudspåret varför el-konsumtionen blir så kostsam för konsumenter och företag är Regeringens Finanasministerns önskan ,att få in en ordentlig summa i skatt av konsumenter av el. Han behöver stärka landets ekonomiska resurser. Alltså kommer el priset att ligga högre än nödvändigt. Modellen är tveksam. Men funktionen skulle vara densamma om någon klurig vetenskapsman kunde utveckla en bilmotor som drevs med dricksvatten. Skatten på dricksvatten skulle omedelbart gå upp.

Jobbskatteavdraget kommer i ett annat ljus. Är det detta som är anledningen till att elskatten höjs? Är det anledningen till att jobbskatteavdraget nr. fyra beslutats som gör,att man inte kan undvara intäkterna från elskatten?

Ibland så lägger Finansministern sten på börda alldeles i onödan. Jag skall återkomma med en genomgripande analys i eftermiddag. Nu skall jag träffa vänner för att spela Bridge. Varje torsdagsmorgon är vikt för den uppgiften. Ett spel som ger utrymme för överbud. Överbud resulterar nästan alltid i straff!!!!.
Jag måste komma igen något senare i ämnet. Tittat just på två miljöaktivister - den ena tämjd av sitt jobb ( Andreas) och den andra gillar inte raka rör i Östersjön(Maria W) aktuellt i aktuellt.

onsdag 4 november 2009

Elöverkänsliga lobbyister

Jag tror det vore en katastrof för alla miljörörelser om det nuvarande el-kostnaderna kunde sänkas rejält. Menar de politiska partierna allvar med att förhindra nedsmutsningen i rymden ,så är det underligt ,att man inte sänker skatten på både vindkraftsproducerad som reaktorframställd elkapacitet. Motivet skulle kunna vara, att regeringen uppfattar domedagsprofetiorna som en allvarlig uppmaning ,att göra något radikalt för att få bort de farliga gaser som sänds upp i rymden. Kanske kan rekatorproducerad el tillsammans med vindkraft kunna svara för den större delen av industrins och samhällets behov. Utvecklingen av eluppvärmning sker ju i form av ´nya värmefläktsystem. En fördelaktig utveckling.
Miljöaktivisterna får kanske igenom ett förbud för vedeldning. Fördelaktigt för luftkvalitén.
Under den närmaste 30 års perioden borde kärnkraften och vindkraften tillsammans med vattenkraft ,samt den kraft som kan utvinnas i ebb och flod och vågkraftverk bidra till ,att det skulle kunna genomföras. Staten kan pressa priset på el för alla genom,att bidra med lindrigare beskattning.
Menar miljöaktivisterna något med sin kristik och sin allt högre riskbedömning borde man om 30 år ha renare luft,renare reaktorenergi , utvecklade trafiksystem,som bygger på spårtrafik och eldrivna bilar. Det enda problemet ,som återstår är väl miljöaktivisterna själva - de vill inte ta risken att förlora sina attraktiva lobbyuppdrag. Som jag brukar påstå ,sanningsägare och lobbyister hör inte alltid ihop i samma hjärna. En lobbyist kan bli sanningsägare om han byter bransch.

lördag 31 oktober 2009

Alla Helgons dag

Det förefaller vara en av de gudstjänster som har flest besökare - år efter år.

Våra präster och kantorer ser till ,att programmet alltid blir väl genomarbetat.

I år hade vi kyrkokören cirka 20 sångare och kantor Matias. En violinist av utomordentlig klass

spelade vandrande genom kyrkan preludiet. Det skapade en vilsam stämning. Kören som ständigt utvecklas är till stor glädje för gudstjänstdeltagarna. Vår engagerade präst Sanna hade planerat gudstjänsten höll predikan som väckte tankar.
Varje år tänder vi ett ljus för varje under kyrkoåret avliden församlingsbo. Under innevarande kyrkoår har 14 medlemmar av församlingen avlidit. Prästen läser upp personerna i den ordning de lämnat jordelivet och ett ljus blir tänt till åminnelse. En landsortförsamling med cirka 800 innevånare känner ju många av de bortgågna. Gudstjänen avslutades med postludium exekverat med violin och kyrkorgel i ett smakfullt arrangemang. Stycket var Amazing Grace som enligt Wikipedia är en av den engelskspråkiga världen mest framförda psalmerna. Text: John Newton 1772. En av de psalmerna som känns i själen. Vi var cirka hundra personer som fick delta i en värdig avslutning på en varm och givande gudstjänst.

fredag 30 oktober 2009

Folksamlaget ger ingen effekt! Impotent?

Folksamlaget har skapat en försäkring för enbart pensionärer. 2009 kom en trevlig broschyr med säljande information. Redan under hösten kommer information,att man tänker på sina pensionärer och deras grupplivförsäkring. Villkoren måste förändras och skälet är, att färre pensionärer vill teckna försäkringen. Har i dag telefonerat i ärendet i avsikt att få fram fakta.

Folksam har en ganska snabb uppkoppling efter var god vänta! En trevlig man svarade på mina frågor. Vi resonerade om vad som kommer att hända om och när PRO:s centrala ledning tagit kontakt och försökt få en rimlig förklaring. Den trevliga mannen talade om att Folksam kontaktat PRO och begärt sammanträffande för att diskutera lämpliga åtgärder flera gånger under åren.

Bakgrunden till kontakterna är ,att färre pensionärer tecknar och sedan många år är det färre
grupplivförsäkringar som säljs via PRO.
Analysen till varför är kanske inte så svår. 20-talister och i någon mån 30-talister försäkrade sig för,att efterlevande inte skulle bli barskrapade på grund av begravningkostnader.
Samhället har ju genom åren utvecklats rent ekonomiskt. De som föddes på 40-talet sitter i dag med ordentlig försäkring,villa och bil och i många fall sommarviste vid havet. De har resurser, att klara av att betala den numera ganska kostsamma begravningsgudstjänsten med efterföljande förtäring.

Nu återstår frågorna till Folksam och PRO-ledningen. Folksam har kanske funderat över en annan lösning. PRO har kanske funderat över effekten ,att avveckla garantiförsäkringen. Personligen upplever jag att pensionärsföreningarna har en ganska omfattande verksamhet under veckoans dagar. Boule,Bridge,Linedance,Bokcirkel, Matlagningskurs,gymnastik, varma badkvällar, och teaterresor och en hel mängd andra aktiviteter förgyller medlemmarnas "fritid".
Vi deltar i många aktiviteter och pensionärsföreningar brukar hålla en månadsträff med antingen underhållning eller undervisning. Populärt med äldreombudsmannen (som oftast är en kvinna) som berättar vad som kan vara bra att känna till.

Men fyrtiotalisterna far på jordenruntkryssningar eller besöker sina vänner över världen eller helt enkelt badar i varmare länder . De har råd till detta genom ,att vårt samhälle har utvecklats
rent fenomenalt under de senaste 10-15 åren. De har säkert gjort sitt val aktivt, att garantipensionen är överflödig. Nu återstår för Folksam och PRO:s styrelse , att stilla vågorna och lösa allt till det bästa. Läser gärna hur man löser knuten i PRO-tidningen, som är mycket läsvärd för alla VETERANER d.v.s även de som läser Veteranen. Det är fantastisk med två tidningar inställda på de äldre och aktiva - läsvärd information och ibland även skvaller.

onsdag 28 oktober 2009

Demokratin måste man värna om.

Alla länder har sina egna spelregler. Flertalet har ganska likalydande "vad man får och vad man inte får göra" i samhället. För att vårda sin demokratiska kultur måste man göra klart för alla människor som vill uppehålla sig i vårt land vad som gäller.

Det är begripligt, att när vi reser till andra länder får vi i största utsträckning ta seden dit vi kommer.Ofta har vi olika regler när det gäller tillgången på t.ex. skog och mark som en plats att bara vara i. Allemansrätten förekommer ganska sparsamt i vår värld.
I Sverige får man inte aga barn. Bor man i vårt land får man inte utöva monstruösa hedersriter typ hedersmord -(varför kallar man det så?). På arbetsplatser måste man följa företagets regler vad gäller upprtädande och klädsel. Kort sagt en person som kommer till vårt land för ,att arbeta eller helt enkelt måste fly från sitt hemland omfattas av samma regler. Kommunerna borde ha en självklar skyldighet,att redogöra för vad svensk lag innebär. Detta måste de nya innevånarna,gästerna få kännedom om och följa reglerna.

Religionen är varje persons fria val. Dock får man inte hänvisa till sin tro och därigenom bryta mot våra lagar. Kan samhället klart och tydligt informera almänheten om vad som gäller skulle konsekvensen bli samhället ingriper och tillrättaför lagbrytarna.

Frågan om gränser måste tillämpas av våra egna myndigheter - detta görs inte i alla fall.
T.ex. de brandbilar som utsattes för stenkastning - betongklumpar till fara för brandmännens liv. Det är naturligtvis straffbart. Åtgärden att få kameraresurs i brandbilarna uppfattades som integritetskränkande. Vem kränker vem?
Enkla regler,som av alla kan uppfattas som resonabla , är myndigheters uppgift att bevaka
att individerna inte bryter mot. Partierna får inte bli för liberala i synen på hur religioner missbrukas. Har jag skrivit något otillbörligt i denna bloggbit ,så är jag tacksam ,att få höra av Er.

fredag 23 oktober 2009

Kommunförbundet en prisjämförelse.

För några timmar sedan skrev jag om Vårdförbundet och att Kommunförbundet vill säga upp det sista året med dess lönepåslag av 2%. Jag har nog inte helt fel i det resonemanget,
Jag nämnde för min fru, att man kanske skulle titta på löneutvecklingen i Kommunförbundet också. Men TV hann före . En pluspoäng var dock att den kvinnliga chefstjänstemannen fått ett lönepåslag i storleken 86%. Det var mer blygsamt för ordförande som hade svårt att fatta frågan. Nu får väl Alliansen börja fundera på sin strategi. Dra inte ideologiska önskedrömmar för långt. Vi kanske vinner valet , men riskerar att förlora anseendet. Det börjar bli en rad händelser som tyder på för mycket tilltro till maktens berusning.
Exempel ett, Tibbleskolan - såld till för lågt bris. Moderaterna sade att det hade ingen med att göra och stod fast för sin givmilda attityd. (Täbymoderaterna med full koll=majoritet.)Privatisering är helt OK och nyttigt. Men i Uppsala där Vård och bildning förlorat två upphandlingar till privata företag luktar en aning unket. Var man dåliga på att räkna eller ville man,att det skulle privatiseras - för ideologins skull?
Vårdförbundsavtalet,som man vill säga upp sista året av avtalet som skulle ge personalen 2%.. Ideologin igen- jag avser jobbskatteavdraget som säkert ger vårdförbundets medlemmar mer än de två procentiga påslaget.
Snygga till nu inför valet - Men jag är Moderat och menar, att man skall kritiskt granska vår verksamhet.

Vem jagar marodörerna.

De här programmen som bryter sig in över våra skyddande brandväggar m.m. kommer åter i en ny form PRO heter det senaste. Varför gör inte Panda,Norman m.fl en drive och fångar upp den server som skickar ut virus och annat skräp.? De obskyra programmen vill sälja borttagandet av de skit de själv placerat i datorn. Det skulle ge dem kortnummer direkt i handen. Google som är så ledande borde kanske ta ett initiativ och stänga och se till att lagen bestraffar otyget.
PRO är ju en pensionärsorganisation -som just fått veta ,att deras huvudleverantör av pensionärsförsäkringar kommer ,att sänkas i vårt fall från 44.200 till 18.000:-
Men man höjer i stället månadsavgiften till 160:- . Folksam sköter det hela. Talade med en kommunikatör i går hon var trevlig ,påläst och hade humor , men det blir väl inte bättre för det.

Vårdförbundet contra Kommunförbundet.

Kommunförbundet säger sig vilja säga upp avtalet med vårdförbundet. Nästa år skulle löneutrymmet enligt avtal vara 2%. Men kommuner och landsting har inte råd och vill därför säga upp avtalet. Strategin är uppenbar: Nu blir det uppenbart varför finansministern triggar ett fjärde jobbskatteavdrag. Piskan och moroten kommer väl till pass. Jobbskatteavdraget ger mer än 2% i lönepåslag. Det är väl inte förvånande, att alla kommuner kallt räknar med detta inför en eventuell uppsägning av avtalet. Strypkoppel på Vårdförbundet och i kopplet håller både Alliansen och de rödgröna!! Men pensionärerna får väl några nya avgiftshöjningar i stället och en avgiftshöjning innebär ju inte,att någon behöver smutsa ner sin ideologiska vilja,att undvika skattehöjning.

onsdag 21 oktober 2009

Kyrkan lär sig av sekulärvärlden.

Skulle det politiska parti jag är medlem i fungera (Moderaterna)på samma sätt som Kyrkomötets läronämnd vore det rätt illa. Man använder sig av principen att sanningssägare kan vara lobbyister också. Resultatet blir med säkerhet att sanningen förkläds med ord som devalverats på sitt innehåll. Många klagar på, att loppet körs under täcket och det sker förmodligen både en och tvåkönat. Loppet är kört och nytolkningen av äktenskapet ett faktum. Kärleken är det enda som är kvar ,att rättfärdiga äktenskapen. Välsignelseakter är inte att tänka på och just nu har man problem med extern lekisverksamhet i form av skräppost sk. mail-bombing. Det är dumt ,att göra sådant de leker så bra på egen hand i Kyrkomötet.
Statsministern har ännu inte lyft frågan om vigselrätten - inte så klokt i valtider som kommer.

Malmöbor yra i mössan

Hörde i dag på P1 ,att parkeringsvakterna - det är väl folk anställda av dels privata bolag och dels av kommunen skall förses med kamera i mössan!. Anledningen är, att de skall kunna hävda sin uppfattning i kniviga parkeringsfall och kanske slippa utsättas för verbala och fysiska otrevligheter. Kan inte Malmö kommun försöka få klarhet i varför detta inte är integritetskränkande? Eller skall vi säga kan inte Malmö Kommun se till att kameror i utryckningsfordon inte klassas som integritetskränkande? Varför är våra myndigheter så eftergivna för vissa handlingar - stenkastning mot brandbilar och vill se till att parkeringsvakterna får metoder att få in parkeringsavgifter från kommuninnevånarna.
Snacka om integritet!!! Gör en deal brandbilar med kamera och mössor med kamera.

tisdag 20 oktober 2009

Varför ligger de "riktiga" partierna så lågt?

Sverigedemokraterna är tydligen ganska skickliga när det gäller,att ta plats i media.
Maud blev en aning skrubbad av den trettioårige Åkesson,som fått uppdraget.att placera SD i Sveriges Riksdag. Kan inte Regeringens partier bemöta och förklara vad de vill med invandringen. Varför har ingen sagt flasklock om inegritetsproblemet med kameror i de brandfordon som i Malmö bombarderas av oliktänkande. Det är tydligen integritetskränkande ,att inte få kasta sten på brandbilar om man bor i Rosengård. En flathet som får vanligt folk att inte bli som folk d.v.s. kan tänka sig,att rösta på ett främlingsfientligt parti. Det är inte Åkessons förtjänst utan Regeringens fel. Kort sagt så är både höger och vänster för klantiga i sin marknadsföring av sig själva och oförmåga att knäcka ordflödet från SD.
P.S Hade Statsminister Reinfeldt hanterat sitt ickemedlemskap i Svenska Kyrkan genom att få Alliansen att rösta för indragande till Staten av vigselträtten hade han gjort Svenska Kyrkan en tjänst. Varför är inte äktenskapsbalkens nya skrivning en uppmaning till Staten,att som Frankrike och Italien se till att vigselbevisen registreras av Staten och ingen annan.
Katolska Kyrkan har den modellen som grund. Svenska Kyrkan är teologiskt grundligt under isen.

måndag 19 oktober 2009

Ideologisk kullerbytta?

Friskolor är bra skolor - för det mesta. Kommunala likaså - för det mesta.
Alliansen hyllar valmöjligheterna och det gör de alldelses rätt i. Men underhand får man höra,att de privata alternativen får subventionering av hyror i vissa fall. Den avsomnade friskolan som gick i konkurs sparade pengar genom att erbjuda sina elever ,sämre utbildning mot att de fick bra vitsord - är det sanning eller skröna? I de här fallen har de fria alternativen i någon mån favoriserats av ideologiska skäl - ideologin vilar ju tungt över det mesta i politiken.
Äldervården får också fler alternativ och i konkurrensen står sig kommunala vården sig slätt när det gäller ,att vinna budgivningen. Vård och bildning har väl en hand med i spelet om vem som får uppdragen. Man kan ställa sig frågan huruvida ideologin har fått övertaget hos kommunens anbudsgivare och att det är därför man "förlorar" - eller skall man kalla det ett win-win system?
De politiker som räknat på anbuden får väl visa färg. Eller är det verksamhetsgrupperna själva som inte lyckats räkna hem uppgiften. Under alla förhållanden innebär det att 90 jobb försvinner i kommunens budget. Arbetstagare som kommer att gå miste om jobbskatteavdraget om de inte får jobb hos de nya entrepenörerna.
Som moderat anser jag ,att det är viktigt att göra det bästa för kommunen och därmed dess innevånare.
Träffade i dag en grupp aktiva pensionärer i SPF. Vi brukar ta del av olika kommunala myndigheters verksamhet. I dag talades det om vårdläget. Gunnel Jägare berättade hur läget var för vårdplatser och hur många som inte blev snabbt placerade på vårdboende och som därmed kostar klöver till Akademiska Sjukhuset. Läget tycks ha förbättrats och tillskottet vårdplatser under snar framtid innebär ,att köerna kortas trots att behovet av platser ökar.
Trygghetsboende där har har ansvariga politiker beslutat,att i framtiden bygga hyreslägenheter
i avsikt att bereda flertalet behövande pensionärer få en hyreslägenhet i stället för att köpa en bostadsrätt i trygghetsboende. Att båda möjligheterna gives är ett bra initiativ tycke jag.

lördag 17 oktober 2009

Bollen är rund

Sirius möter Trollhättan i helgen. Två lag,som kämpar för,att stanna kvar i Superettan.
Det gäller,att satsa om man har något i påsen. Mest pengar brukar i allmänhet vinna.
Köpa spelare är tränarens bästa vän. I dag hoppas jag på tröjlyftaren Johan Pettersson.
gör ett par mål så är spänningen kvar till nästa omgång. Men håll tröjan nere.

fredag 16 oktober 2009

Kyrkans Tidning Dag Tingar med religionen.

Läser som vanligt Kyrkans Tidning. En tidning,som är ganska bra på att ge plats för olika
utgångspunkter för hur läsarna ser på sin kristna tro.
Ledaren i Torsdags har en poäng "Svenska Kyrkan måste välja väg,det är ofrånkomligt.Inget nja är möjligt." På motstående sida klommer en tydlig beskrivning från Karin Johannesson.
"Sju skäl till min reservation i läronämnden" Det framgår av DT:s ledare ,att han är av annan uppfattning men trots det så ger han plats för en välskriven och väl underbyggd reservation till
Läronämnden. Det är inte enkelt att vara neutral - men det kan vara klädsamt.
Karin Johannessons artikel leder till ,att beskriva Kyrkomötets förfall om hennes reservation ej går igenom. Tänk ,att präster,biskopar och politiskt valda ledamöter förmodligen hamnar på samma sida. Lösningen förefaller vara populistisk till 100%.

onsdag 14 oktober 2009

Kyrklig demokrati!

Jag börjar bli en aning nervös vad gäller Svenska Kyrkan. Man talar mer om demokrati än om kristendom. Det kanske är tid för de sekulära partierna, att öppna eget. Kyrkovalet visade väl, att det är något som inte stämmer överens med bibeltolkningar och partibossars sätt att tänka.
En socialdemokratisk POSK(h)are pekar på problemet,att det blir för många präster i Kyrkomötet!!! Det kanske på allvar är läge att införa Folkkyrkan och minska antalet präster till noll - sedan får väl församlingarna rätta sig efter vad partierna anser i religiösa frågor.
Själv får jag väl återgå till den kyrka som fungerade under min konfirmation 1947!!!
Däremot är blandningen av präster ,män och kvinnor en utmärkt ide´.
Den präst som inte klarar av att samarbeta över nattvardsbordet får väl leva med det.
Nästa fas kanske blir den, att Svenska Kyrkan blir helt fri från politisk styrning.
Vad skall man tro på då? Egen bibeltolkning?

tisdag 13 oktober 2009

Svenska Kyrkans personalvård?

Det förefaller vara en skröna när Dagen anger,att inte en enda av Svenska Kyrkans biskopar deltog i begravningsakten för Biskop Bertil Gärtner. Har ringt Kyrkokanslei för att få svar. Det bollas över till någon som inte är där för tillfället.
Men skulle det vara så som Dagen skriver är det väl på gränsen till tjänstefel, att ingen av de
aktiva biskoparna var närvarande. Är det möjligen så att det är ett gemensamt beslut som signalerats ut från Kyrkokansliet? Ur arbetslivets synpunkt brukar det ofta vara så, att ledningen ser till att sända en representant till en avliden pensionerad chefs begravningsgudstjänst.
Det kallas god ton och oftast ett sätt att tacka för det som varit en gång.
Men biskoparna har väl grävt ner sig i omtolkningen av Bibeln.

Prestigen framför allt

Regeringen som kom till makten efter väl genomfört valarbete har skäl,att fundera över vad de sagt och sedan gjort. Det mesta är väl utfört, men kanske ibland en aning för väl - alltså längre än nödvändigt. När det kommer till FRA-frågan så har de spårat ur. Maktspråket fick sjävtänkande allianspolitiker , att tänka på sig själva - man ville ju inte bli avvikare.
Men prestigen fordrade att Regeringen ställde krav på sina riksdagsledamöter.
Ganska dåligt hanterat. Men som sagt gå tillbaka till vad som sades inför valet 2006 och fundera
över vad ,som kunde gjorts bättre.

måndag 12 oktober 2009

Jönssonligans bibeltolkning?

Läser ett brett utbud av bloggar varje morgon. (Jag har inget jobbskatteavdrag.)

Dag Sandahl är en upplyst,bitsk och retsam bloggare. Jag har tidgare funderat över när revideringen av Bibeln blir verklighet. Av dagens morgonandakt i SR 1 att döma så kanske det förekommer en begränsad upplaga med nyreligiös inriktning.
Komminister Marie Jönsson,Trollhättan läste ur första Mosebok kaptitel 1:27.
Gud skapade människan till sin avbild,till Guds avbild skapade han henne. sen lämnades följande skrivning därhän.Där står det Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem:" Var fruktsamma och föröka er,uppfyll jorden och lägg dem under er."
Jag funderar över hur den Kyrkomötesreviderade tolkningen kommer ,att vara?
Det där med man och kvinna får man väl ta bort och påbjuda en text med insemination .

Kritisk granskning kan kanske ge vid handen ,att det inte var på de viset Komminister Marie
Jönsson tänkte. Men å andra sidan är det väl läge ,att bereda vägen för den nya vigselritualen i Svenska Kyrkan. Sedan vill jag kanske ha en ordentligt utredning i frågan om varför kvinnan inte passar in i Dag Sandahls bibeltolkning i fråga om hur prästerna hanterar nattvarden.
I går hade vi skördemässa och nattvardsgång i vår Kyrka. Kören förstärkt med de unga i Mariakören förgyllde gudstjänsten. Vi får tacka vår komminister Sanna för en högtidlig Gudstjänst med nattvardsgång. Det är bra, att vi som deltar i Mässan klarar av att se varje präst ,man som kvinna som vår kontakt med vår frälsare och Gud.
Men jag gillar Dag Sandahlss blogg. Ni finner den på http://www.ostran.se/

lördag 10 oktober 2009

Demonstration mot FRA

Jag funderar på hur många moderater, som kommer,att uttala sitt missnöje med det sätt som Partiets ledning har hanterat detta. Partipiskan når förmodligen längre än vad medlemmarna anar.
Mina Moderata karameller ,som tänker sig, att bli riksdagskvinna är i alla fall medveten om utmaningen. Bra,att inte byta ståndpunkt. Det har varit för många som steppat och bytt fot.

torsdag 8 oktober 2009

Panda håller stilen.

Intrånget från främmande skrämselprogram stoppades effektivt av Panda.
Google hade infon vi sökte och Panda svaret. Nu är det lugnt i Kapernaum.

onsdag 7 oktober 2009

Antivirus PRO 2010- bluff som måste strypas

Hur många seriösa bolag tjänar pengar på ,att vi kan blogga riskfritt på internet. Naturligtvis massor. Flertalet gör ett bra jobb. Panda är oss till stor belåtenhet på denna dator.
Men hela branschen m¨ste väl ha intresse av ,att hålla bondfångare utanför.
Antivirus PRO 2010 kan man läsa på Google om. Nu väntar jag enbart på att åtgärder vidtas och att de som startar störande och illasinnade Trojans avlägsnas från scenen.

tisdag 6 oktober 2009

ANTI SPY PROGRAM

Häftig försäljning av något som jag ej behöver.
Varför måste ett program spärra min dator genom ,att påstå vi äe kund hos dem. Har arbetat med det program som vi har sedan flera år och kollat om det finnes löss i karongen.
Det enda de fan har rensats bort. Men de fick inte tag i detta program. Tacksam för ordentlig rensning. När man vill ha kontakt så är alltd e-mailen inte riktig. Det är inte det enda som inte är riktigt. Det hjälper väl inte att klaga hos Google heller?

Vemkontaminerar vår dator.

Har ett fullgott skydd för datorn. ViaPanda så får vi besked hur läget är.
Nu kommer Windows och säger att vår dator är förgiftad. Två oliklydande bsked.
En betalas för att slippa få tubbel. Den andra får tydligen in trubbel men inga pengar från oss.
Hur avgör man vad som är reklam vad som är the real thing?

Lyckad målgörare vilar nästa match.

I Lördags träffades familjen för ,att fira det tredje barnets födelse. Det är några år sedan nu. Hennes familj är just nu mitt i livet. Barnen som är tre är "under" utbildning i livets skola.
En tvilling bor hemma.en studerar i Kenya och den tredje jobbar i San Fransico.
Pappa och mamma i denna familj kommer från vår lilla by varför man träffas just på födelsedagskalas,midsommar,jul m.m.
Den här gången var Ulrika och Johan ,som vanligt på kalaset. Johan är en trevlig kille, som spelar fotboll. Han värvades för några år sedan av Örebro IK eftersom han var målspottare i Sirius. Nu är han tillbaka i Sirius och vi snackade om, att det vore roligt om han kom igång med
målandet igen. I går fick vi svaret- han satte två mål mot Vasalund. Men som tidigare notorisk målgörare borde han kommit ihåg ,att man inte får köra opp matchtröjan över huvudet.
Resultatet blir avstängning i en match. Sedan vill vi se mål igen när han spelar nästa match.
Då klarar Sirius att spela i Superettan även nästa år.

måndag 5 oktober 2009

Skulle inte tagit den där sista!

Alliansen kan aldrig backa enbart gå frammåt. Det förefaller i alla fall vara meningen med det fjärde jobbskatteavdraget. Förutsättningarna är följande. Schlingman & Co har räknat ut att det tre stegen varit till gagn för de som arbetar . Det gynnar partiet! Dessutom har det verkat så att fler har fått ett arbete. Nu förefaller möjligheten till bättre tider ligga en ganska snar framtid.
Kommer det fjärde steget att ha sin verkan på arbetsmarknaden? Får fler anställning före valet - kanske och då är det ett plus. Kommer vissa bolag att permitera beroende av marknadskrafterna. De som drabbas blir av med de tre jobbskatteavdragen och går miste om det fjärde. Är det inspirerande under valåret? Som pensionärer är vi båda medlemmar i två pensionärsföreningar. PRO och SPF. Det som är viktigt är att träffa folk och trivas med olika verksamheter. Själv spelar jag bridge varje torsdag. Dansar linedance varje onsdag. Dessemellan är det under månaden något som kallas Pensionärspolitiskt möte. Pensionärspolitiken består ofta i ,att gruppen möter en anställd i kommun eller landsting som redogör för just hans/hennes uppgifter och vad pensionärerna har att se fram emot. Finner man resurser till allt o.s.v..
De som inbjudits tycker om att få redovisa sina resurser och hur de används. Förslag till förändringar är legio och ibland lyssnar de på våra rapporter om läget på pensionärsfronten.

För att inte trampa någon på tårna så är det bara att erkänna pensionärernas största verksamhet. Man behöver inte sluta leka med kulorna för Boule är den stora sporten för alla pensionärer. Distriktstävlingar,klubbmästerskap,landsmästerskap just name it.

Men nu börjar en gren som Alliansen försökt sopa under mattan, att påverka valstrategerna.
I början hade dessa enbart tur när pensionärer började marknadsföra påståendet,att pensionärerna betalade högre skatt - än de som hade ett jobb. Vi hade ju samma skattetryck som tidigare. Men i nuläget börjar samarbetet mellan olika pensionärsrörelser ,att dra åt samma håll. Vi tror nämligen ,att staten försöker snuva oss på konfekten. Den sänkta pensionen som kommer 2010 kompenseras av den 100_lapp som utgår som skattesänkning.
Mycket ordentligt talar man om , att de sämst ställda pensionärerna får mer hjälp nu än tidigare. Det innebär en juste insats för de sämst ställda. Men - avgifter som tillkommer och med lätthet kan betalas av de som fått del av jobbskatteavdragen kan inte lika enkelt täckas av de övriga pensionärerna. Vi åker på kostnadsökningar ,som är högre än för andra kategorier och beror till stor del på det faktum att avgifter ,kommunala,statliga och förmodligen landstingsbeslutade blir högre.
Rent taktiskt borde Alliansen se till att lösa pensionärsknuten ganska omgående.
Matematiskt fungerar det på följande vis - tror jag. De Socialdemokrater , som kom över till Alliansen vid förra valet går kanske inte tillbaka till sitt gamla parti. Beredda står SD - inte bra ur vare sig Alliansens eller Socialdemokraternas synvinkel. En liten hint om varför det kan bli så finner man i det nyligen genomförda Kyrkovalet. Frimodig Kyrka , som har en annorlunda syn på hur kvinnoprästfrågan skall lösas fick en markant ökning från 7 till 13 mandat.
Berodde de på deras kvinnoprästsyndrom? Nej snarare på att de håller fanan högt när det gäller
gudstjänster och hur de genomför predikan. Svenska Kyrkan håller på att vingla av vägen och folk har troligen röstat på Frimodig Kyrka för att få en uppryckning i synsättet.Dessutom förefaller de vara religiösa enligt Hasse Alfredssons kyrkvaktmästare.
Nuvarande ledning i Svenska Kyrkan kuckelurar i frågan om vigselrätt,miljöproblematik och synen på kärleken. Den kommer att lyckas med allt vad de företar sig genom sitt grepp om över samtliga sekulära partier och i detta läge jobbar M,C,S,KD,FP och även V i symbiosa förhållande. Makten och härligheten säger sitt.

Det förestående riksdagsvalet 2010 kan möta samma reaktion om pensionärernas valfläsk inte paketeras på ett mer smakligt sätt. Luktar det för bedrövligt få förmodligen SD en alltför stor del av kakan. Se till att Alliansen inte fumlar bort läget. Den har ju lyckats mycket bra med det mesta så det vore olyckligt om valfläsket blir härsket.Skulle nog inte tagit det fjärde steget.

fredag 2 oktober 2009

Kyrkomötet del ett.

Under tiden efter kyrkovalet har det varit intressant att ta del av bloggares och tidningars funderingar och analyser. Man kan ana en viss frustration i några av de politiska partierna.
Problemet gäller ofta ,att partierna säger sig vara helt ointresserade av hur resultatet blivit och säger,att de är de som är kyrkligt aktiva som hanterat det mesta.
Folkpartiet förefaller en aning sura för att FISK ,som tydligen redovisat sin avsikt att rösta på ett vis inte fullt ut åstadkommit det som önskades. Det bevisar ganska mycket. Partierna är sugna på makten i Svenska Kyrkan och de är som sekulära partier beredda att ställa krav de som kandiderar.
Nu skall jag lusläsa första veckans reultat/beslut i Kyrkomötet. Första veckan var föregående och hölls i Uppsala där man fattade beslut om hur motionerna skulle besvaras. Det blir i oktober.
Med tanke på prästers liv och leverne och på den förebild de har borde ju resultatet kunna bli
ganska omvälvande. Ibland tänker jag på de gamla läsarsångerna - löften kunna ej svikas.
Vi får se unde nästa sittning i Kyrkomötet.

onsdag 30 september 2009

Visa en bild som polisen bländas av.

Ja vad gör man om man vill råna en värdecentral i Stockholm?
Gör man till att börja med en ordentlig research? När man fattat beslutet att genomföra själva tillslaget tid ,plats och escapeplan så vidtar väl desinformations arbetet.

Man har beslutat och vidtalat medarbetarna som skall deltaga i själva rånet.
Att anställa ett gäng målvakter - personer som kan kreera rollerna som tänkbara brottslingar gör man en detaljerad plan som skall gå ut på ,att fältet blir fritt för spekulationer och till största delen håller målvakterna borta från fängelse samtidigt som de kommer att förtjäna en hacka-

För att det skall bli troligt försöker man hittra lämpliga skådespelare till resp. roller.
De är i flertalet fall småbovar eller drivna personer som har fläckar i sitt CV - knark,våldshandlingar och annat som ger dem ett respektabelt intryck (hos polisen)-"de måste vara skyldiga"

Nästa uppgift blir att felinformera om risker när , ett värderån står på agendan,
Är sedan Rikspolisstyrelsen och den lokala myndigheten inte helt kontanata -så underlättar det-

Kort och gott kan man antaga att de som genomfört rånet är sedan l'änge utflugna.
Pengarna är på samma ställe.
Avvecklingen av målvakterna sköts i olika perioder. Alla plockas in och genomgår förhör samt blir släppta. Några fläskben lämnas kvar så att polisen får visa sin handlingskraft. Alltså två tre pers. blir sittande bakom galler i några år. Det skulle kunnat ha hänt i södra Stockholm.

Sparsmakat

Under senaste veckan har jag hamnat på Tele2 torken. Anledningen är,att att vi bloggat för intensivt under månaden. Vår mobila laptop är vår kontakt med cyberrymden när vi inte är hemma. Sagt och gjort - vi begränsade kostnaderna genom att köpa mindre kapacitet.
Detta har blivit kännbart i juli och September. Nu inväntar jag den 1:a oktober då vi har bättre tillgång till snabba rörelser i cyberrymden. Just nu kommer jag inte in på varken banken eller Svenska spel. Men vi har sparat 100 spänn i månaden på billig mobiluppkoppling. Så det blir bra igen ganska snart.

söndag 27 september 2009

Grisslehamns Kapell

I dag söndag så har Biskop Sven Thidevall hållit mässa i Grisslehamns kapell. Kapellet är under sommarsäsongen öppet för visning. Varje söndag hålles Gudstjänst. Ibland är kapellet ganska välbesatt. En gång under våra femton år i Grisslehamn har jag varit med om snudd på mässfall.
Men Väddöprästen Joe Anderson tillsammans med kyrkvärden var närvarande och jag den enda gudstjänstdeltagaren. Prästen som är en riktig varm och trevlig person sade ,att vi är ju i alla fall tre här så jag håller en andakt så att vi inte går tomhänta härifrån. Passa på om Ni är i Grisslehamn på sommaren, att besöka kapellet och få den historiska kartan .
Vissa gånger på höst och vår kan det vara en äldre konfirmandklass som träffas under en söndagsgudstjänst. Ibland är kören där och samhörigheten är påtaglig. Kapellet har en förening som underhåller och bevarar Svenska Kyrkans närvaro i Grisslehamn. När man är i området så ligger Singö Kyrka inte långt härifrån. Välbevarad kyrka där kyrkogården talar om vad som tilldragit sig i detta område. Gravstenar med hamnmästare,fyrvaktare,fiskare,båtsmän och allt som hör sjöfart och fiske till. Varför Biskopen var i Grisslehamn - förmodligen ombedd av kyrkoherden. Anledningen är det jämna jubileet som markerar ,att Kapellet fortfarande är i samarbetet för undervisning enligt Bibelns ord. Dessutom var ju Biskopen i Uppsla på Kyrkomötets sessioner den här veckan. Det var ju en känd bloggare också ,Dag Sandahl.
Han kliar inte biskoparna under hakan direkt men har synpunker som är värda att validera.
Antingen gillar vad han står för och då hjälper ingen teologisk utbildning till mer än att vara komminister i Växsjö stift eller så har man en friare syn på livet i Svenska Kyrkan och då kan man nästan bili vad som helst i Kyrkan. För en gångs skull röstade jag på Frimodig Kyrka
i Kyrkomötes och stiftsvalen. Resultatet blev överväldigande. Staten borde överta registrering
av alla äktenskap. Svenska Kyrkan borde välsigna alla äktenskap. Partierna borde genomföra
en valordning i SvK som gör församlings och samfällighetsvalen till grund för de indirekta valen till Stift och Kyrkomöte Bloggen Ni kan ta del av är http;//ostran.se/bloggar

torsdag 24 september 2009

Vanheden numera polis i TV

Det måste nästan vara så, att Vanheden skriver manus till de poliser som uttalar sig i knepiga situationer. Tömningen av valutaföretagets lager har besklrivits om och om igen.
Första frågan var varför sköt Ni inte ned helikoptern? Svaret var till i dag - " vi är rädda om vår personal" I dag begrep vi svarets innebörd. Polisen har blivit tvungna att lämna in sina effektiva vapen som har kapacitet att träffa! Vidare frågades om helikopterparkeringen. I börja frågade ingen om platsen var bemannad med levande poliser. Svaret blev nix - men vi har kamerabevakning - det framgår inte om någo polisanställd haft uppsikt över tv-skärmen.
Förr tyckte jag att filmen som beskrev polisutbildning i USA för löjlig och överdrev.
Jo jag tror att de överdrivit om interna förhållanden i USA. Men beskrivning platsar på vår svenska polis. Det enda verkligt traditionella polisingripandet kommer i Uppsala dagarna före första advent. Samtliga fönster i polishuset har försetts med en vacker fem eller sjuarmad träljusstake. El-besparing nja?
Det värsta är väl ,att man kan säga ,att "polisen gör så gott den kan "- det är ett kränkande uttalande. Hur var det nu med kravet före valet, att polisens resurser och kompetens skull stärkas?

Hur många 65+ jobbar i Regeringskansliet?

Lönerörelsen börjar stöka till det. Här får de som har arbete ett jobbskatteavdrag som vida överstiger de procentsiffror som lönerörelsen handlar om.
Samtidigt som Regeringen står med händerna i fickorna i den meningen att de inte kommunicerar den FÖRDELAKTIGA LAGSTIFTNINGEN med de som uppbär pengarna kommer facken och säger vi vill ha 4% - 6%. Hur behandlar Ni det senaste jobbskatteavdraget ?
Skulle det bli så att lönerörelsen blir för dyr för arbetsgivarna/glöm inte bort att kommuner och landsting också uppbär den värdefulla jobbskattereduktionen måste väl Regeringen överv'äga om samhället har råd med ,att framhärda med den fjärde skatterabatten på löneskatten.
Man får ju inte lägga sig i löneförhandlingarna från statligt håll. Regeringen har helt enkelt inte sopat trappan och förklarat hur stort beloppet är som Ni försöker gynna arbetsmarknaden med. Nu får Ni nog sjutton tänka om. Varför? Ja de grupper som inte har möjlighet att få jobb och därmed jobbskatteavdrag kanske får det svårt att klara sin ekonomi. Pensionärer är en grupp som i det moderna samhället har svårt att få ett jobb efter 65 års strecket. Hur många har riksdagskansliet som arbetar efter uppnådda 65 år? De jobben står ju hungriga valarbetare i kö för. Det kommer väl att gå mot en pensionsåldersgräns vid 70-75 år inom en snar framtid.
Kommer Alliansen eller de rödgröna, att stillatigande kunna se på att de yngre ,som vill ha jobb i regeringssfären,landstingen och kommunerna måste leta efter andra jobb?
Ta och tänk över hur de kommer att påverka lönerörelserna.

tisdag 22 september 2009

I dag pratade vi jobbskatteavdrag

UNT presenterade i dag listan på den föreslagna utvecklingen av jobbskatteavdraget.
Uppgiften ger en uppfattning vad som avses driva svenska folket till att ta ett jobb.
Det problematiska är väl frågan - när är det ointressant med jobbskatteavdrag? Hur mycket måste man tjäna i månaden för att verkligen känna,att utan jobbskatteavdrag är det inte värt att arbeta. I nuläget tycks gränsen gå vid 60.000:- i månaden.
Skulle någon tänka sig sluta arbeta om jobbskatteavdraget försvann vid gränsen 35.000:-?
Ja kanske. Men skulle förhållandet vara detsamma i inkomstläget 50.000:-?
Problemet är väl snarare skatteskalan som även i den nuvarande regeringens tid är alltför
progressiv. T.ex Den som tjänar 30.000:- per månad får skattelättnad 1.750:- hur stor måste månadsinkomsten vara för att få samma behållning som 30-tusenmannen/kvinnan har kvar efter skatt om man inte fick jobbskatteavdrag.

Världen liogger öppen för funderingar vad gäller pensionerna. Skulle det räcka med jobbskatteavdraget för 15.000: = 1.050: - för pensionärerna?
Köpkraften skulle bli mumma- Hur gör man för de som har lägre pensionsinkomst? Ja varför inte ge dem 1.050:-/per månad på samma gång.

Förenklad administration - men fler skulle behöva nya arbetsuppgifter.

måndag 21 september 2009

Waltersson tar poäng.

Waltersson är den bästa representanten för det som står närmast vänstern . Vänstern är tam och fastlåst i sin retorik. Johan Ingerö har frågat varför MP inte skulle passa bättre i Alliansen.
När man hör Waltersson så är det bara att hålla med.
Finansministern är för mycket räknenisse i dagens debatt. Ställer man frågan om det hade varit en katastrof eller tillbakagång om det fjärde jobbavdraget inte kommit till stånd.
Som jag ser det är det ett fläskigt överbud som kommer att träffa honom i bakhuvudet förr eller senare. Ibland blir det för mycket och för teoretiskt.

Kyrkomötesvalet och sedan då?

Nu när kyrkovalets div. I är preliminärt räknat så kan det vara dags för analys.
Vad säger partierna? Kan det kanske inför nästa kyrkoval vara anledning till,att endast ägna sig åt riksdagsval? De officiella slutledningarna är från SD:s sida, att det varit en nyttig reklamplats inför 2010. S ligger där det befann sig föregående val. Partiaktiviteten har gjort nytta.
Moderater ,Centerpartister och de lätt maskerade folkpartiet( det luktar FISK ) tappade en aning.
Framgångspolitiken blev Miljöpartiet ,som tidigare varit ganska osynliga .Vänster och KD ligger en aning på plus. Men de som ökade sin röstandel var Frimodig Kyrka. Personligen tror jag inte ,att det berodde på det drivankare som" kvinnoprästfrågan" innebar utan ,att synen på kristendomen som den brukade vara håller på att vissna genom politiseringen av Svenska Kyrkan. Drivankaret tror jag kommer, att modifieras inom en snar framtid. Det måste vara enklare för Frimodig Kyrka, att ta ett halvsteg tillbaka i frågan.
Församlingar och Samfälligheter kommer säkert ,att visa samma resultat som föregående år.
De är oberoende av rikskyrkopolitiken och mer jordnära - där röstar man i allmänhet på personer man känner en viss trygghet.

söndag 20 september 2009

Småplock från Kyrkomötesvalet.

Om Moderata Samlingspartiet (Nya Moderaterna) vinner kyrkovalet - är de för privatisering
av valmetoden då? Eller vill de ha den statliga lösningen med politiska listor?
Svar motses tacksamt. Frimodig fråga så där i största allmänhet. Hörde att centern fått 70 röster i norra Öland. Frimodig Kyrka fick visst 55.(Källa Dag Sandahl)
Mitt tips om en förbättring av valdeltagandet var 17% = önsketänkande.
Men såg på TV att Saltsjöbaden hade 20% - men de blandade ju inte in partierna i allmänhet.

Människan spår och Gud rår.

Biskop emeritus Bertil Gärtner avled i dag på morgonen. Senast i går skrev han ett inlägg

på sin blogg http://www.bertilbloggar.wordpress.com/ . Under året har han varit bunden vid sjuksängen och bloggen har varit långa perioder varit tyst. Men i går kom hans syn på Svenska Kyrkans modell vad gäller val. Hans sista hälsning i bloggen är värd att fundera över. Läs den ordentligt och fundera över livet här och nu.

fredag 18 september 2009

Sista smörjelsen i Kyrkovalet

Kyrkovalet nu på Söndag samlar kanske 17% ett resultat som kan betraktas som en framgång från tidigare val. Men av någon underlig anledning väcker valet känslor i alla politiska partier.
Senaste händelse som triggar politiker är att Mona Sahlin är inbjuden till Bindefeldts 50-års party i främmande land. Först läser jag,att socialdemokraterna störs på,att hon inte är hemma och bevakar kyrkovalet. Man kan notera att kyrkovalet är politiskt viktigt - dels har hon själv uttalat det och dessutom jobbar partiet hårt för valframgång. Själv är hon inte medlem i Svenska Kyrkan , så varför skall man hänga upp sig på det. Sedan läser jag i en moderatvänlig blogg i samma ärende , där hon tycker det är en politisk poäng för Moderaterna ,att Mona inte stannat hemma över kyrkovalet. Sekulärt intresserade föjer valet ,som tydligen skall vara en upptakt även för valet 2010. Förresten undrar jag om jag inte skall sända in brevet jag fått från mitt parti i ärendet Kyrkoval. Det kan utgöra grunden till ,att begära Svenska Kyrkans återinträde i den statliga sfären. Eller också utgöra underlag till varför inte sekulära partier skall delta i Svenska Kyrkans val-.
Frimodig Kyrka får min kyrkomötesröst. Men när det gäller församlingsvalet så blir rösten lagd på människor som jag känner samhörighet med och vet hur de arbetar för Svenska Kyrkans bästa.

torsdag 17 september 2009

Semesterflyg för blondiner

Det sveper ett drev av trevliga brev genom tonårslivet. Tonårsvlivet börjar vid tretton och fortsätter livet ut förefaller det.
Ett brev i högen har jag fått återberättat. Ungefär så här.

" På ett plan på väg mot New York satt en dam i första klass. Hon hade biljett till turistklass till Mallorca.
Flygvärdinnan ombad henne att flytta bakåt till turist. Hon svarade ,att har jag satt mig här så får det vara så. En ny framstöt från pursern mötte samma svar. Här sitter jag och så förblir det.
Kaptenen informerades viskade i damens öra. Hon reste sig genast och flyttade utan knot.
Värdinnan frågade kaptenen vad han sagt. Jo ja talade om för henne, att första klass inte skulle
gå dit."

onsdag 16 september 2009

Ett brev betyder så mycket

I går damp ett brev från partiet ner i lådan.Ett parti med en säker blick för vad man vill göra.
Men när brevet handlar om Kristendom,humanism ,traditioner,etik,moral,medmänsklighet
så blir jag en aning konfunderad. En kyrka öppen för alla,förtroendevalda tar ansvar för och är med och utvecklar kyrkan. Demokratisk fråga,kulturarv,låg kyrkoavgift, Sverige starkt sekulariserat land land,vill verka för att bevara vigselrätten,viktigt att bevisa att partiet bryr sig om icke-materiella frågor också.
Ja det var en samling floskler som ville göra mig uppmärksam på hur viktigt det är att ett parti med sekulär ledning ändå tar sig tid med den gruppen som intresserar sig för teologiska förhållanden och i flertalet fall kanske är anslutna till ett trossamfund.
Bibehålla vigselrätten. En rak förklaring hade varit, att vi vill inte bli av med vigselrätten för allt smör i småland trots,att den utökats med fler möjliga vigselpar genom en svajande trosanalys.
Numera är älska ordet för dagen tillsammans med miljöproblematiken. Alltså höger - den nya högern i mittenfilen och de gamla socialdemokraterna på väg ner i vänstra diket har samma floskler i omlopp för att vinna valet (inte till församling och samfällighet) till härligheten i Kyrkomötet.
Det kommer att bli av intresse,att följa utvecklingen. Kanske blir informationen lika rak inför nästa val år 2010. Fullt porto på brevet så det är klart det var viktigt.
Slagordet kunde varit . Tag Gud i hågen men fortsätt vara sekulär.
Jag har sett mer Frimodiga Kyrkliga förklaringar!!

tisdag 15 september 2009

Att ej uttala sig i enskilda fall

Skolborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm uttalar sig inte i enskilda fall,
Rektorn i Solbergaskolan Ann-Katrin Averstedt uttalar sig inte i enskilda fall.
En skolgosse har inte varit i skolan under de senaste halvåret - han har diganos som lyder Autism,ADHD och upplever sig som mobbad. Under några år har han läst i en specialskola St. Örjan. Vad har hänt som upprör omgivningen nu då? Jo rektor har sagt upp elevens plats i St. Örjan ( "det blir för dyyrt för Solbergaskolan" säger rektor.) Att barnet har ett elände att klara av sin situation berör inte myndigheten. Skolmyndigheterna vill sätta dit elevens föräldrar.
Skolborgarrådet bör väl ingripa och rätta till det hela - men för henne gäller väl "rör inte min kompis". DN har i dag en utförlig redogörelse för fallet eller skall vi kalla det förfallet?

måndag 14 september 2009

Högt uppskattad förändring.

Vi behöver inte klistra ett skattemärke på bilskylten mer. Bror duktig framhåller ,att vi sparar 33 miljoner skattekronor. Bra! Halvbrodern till bror duktig säger ,att polisen skall få pengar till kontrollverksamheten av bilskatt. Den notan sägs kosta 42 miljoner för utrustning och utbildning. Informationen kom från Berne Widén som skrivit insändare i UNT.
Kan vi få en omsorgsfull (bort)förklaring av myndigheterna?

söndag 13 september 2009

Raka rör i Svenska Kyrkan

I dag skall varje troende läsa en debattartikel i www.unt.se . Ärendet gäller årets kyrkoval ,men pekar på problemet att Präster från Ärkebiskopen och vidare i organisationen måste tänka på exemplens makt. Stenhagen i Uppsala beskrivs och vad som hände med den täta kontakt som Svenska Kyrkan höll med de invandrade och varför den avstannade och i viss mån förtvinade.
Det kan många gubbar som bryr sig meditera över. Mats Jonsson ,visserligen part i målet ( kostade Svenska Kyrkan massor) har tillsammans med centerpartister beskrivit orsak och verkan. Orsaken är nog inte riktigt den som angivits. Men å andra sidan var den tändande gnistan delvis en guds gåva till de som ville ha bort prästen från kartan.
Moderaterna var uppdelade i två läger och förmodligen gällde de samtliga kyrkliga läger.
POSK får sina FISKAR varma - läs och begrunda.

fredag 11 september 2009

Svenska Kyrkans kulturintresse

Svenska Kyrkan uttalar sig i frågan om bevarande av kyrkobyggnader . Kulturministern har angivit ett belopp och det anses för lågt av kyrkan. Vara hur det vill men själv hade jag förväntat mig en reaktion om vad man vill göra med det levande materialet gudstjänstbesökare och passiva medlemmar. De passiva medlemmarna vill man ,att de skall rösta i kyrkovalet. Helt i sin ordning. Men kanske skulle önskemålen vara mer inriktade på aktivt deltagande i kyrkan.
Nu är man mer bekymmrad för att kyrkorna förfaller - förfallet är stort i många församlingar. Kyrkan står där stark - men kyrkligheten är den svaga länken. Det är viktigare att förbättra relationerna med församlingen och det görs bäst genom ,att få drag under galoscherna vad gäller gudstjänstlivet. Staten borde kunna bevaka byggnadsunderhållet.

tisdag 8 september 2009

Obama -talar till skolbarnen

Hittade i dagens http://thestate.com dagstidningen i South Carolina en länk till det tal som President Obama skall hålla i dag. Något för skolans folk ,att ta till sig. Han vänder sig till alla
intressenter i skolan men huvudinriktningen är direkt till barnen.

måndag 7 september 2009

En stillsam erinran

Inför kyrkovalet visar sig partierna på styva linan. De predikar om vikten av, att politikerna skall ha makten i Svenska Kyrkan. En blogg som ställer frågor till sekulära partiledare är
http://www.stillsam.blogspot.com/ läs och fundera. Kommer vi att få svar.?

söndag 6 september 2009

Makten har talat.

På utflykt i spenaten och därmed läsare av Nerikes Allehanda under någon vecka. Debattsidan är i allmänhet livlig och väl använd. I dag skriver det parti som under lång tid varit ett parti som
jagat makten i Riksdagen och tillsammans med sina alliansbröder och systrar lyckats ,att få makten och härligheten ett inlägg i frågan vem som skall besluta i Kyrkomötet.
Det börjar pampigt!(gillar inte pampar som uppträder som sådana) MODERATERNA TAR ANSVAR FÖR KYRKAN! Gör större frihet för kyrkans medlemmar att välja församling.
Sedan talar man om sitt brinnande intresse för Svenska Kyrkan. Har vår partiledare, som dessutom är Statsminister begärt inträde i Svenska Kyrkan igen. Han har tidigare nämnt att "hans hustru är medlem". Det osar lite italienskt ledarmaner på Hans G Erikssons insändare i den avslutande maktberusade knorren. " I kyrkomötet finns nomineringsgrupper som arbetar för så kallade indirekta val,det vill säga den enskilde ledamotens röst får mindre betydelse.Vi moderater är bestämt emot en sådan rutin.Den dag då medlemmarna i Svenska Krkan inte via kyrkoval får göra sin stämma hörd om hur kyrkan skall styras, då kan nog kyrkportarna stängas för gott"

Som Moderat har jag omfattat den lilla människans möjlighet,att ha friheten ,att bestämma till vilken kyrka jag vill höra och även delgetts hur bra det är att vi har vår fria vilja även på den vanliga människans hemmaplan. Det tycks inte vara för handen när det gäller Svenska Kyrkan.
Har möjligen inte tanken kommit, att be Socialdemokraterna ,att skriva under insändaren. Den kunde lika gärna vara skapad på Sveavägen 68 i Stockholm.

lördag 5 september 2009

Läser Frimodig blogg.

Följer Svenska Kyrkans utveckling genom många bloggande kyrkligt intresserade. Det förekommer många bloggande präster med inlägg som utvecklar och undervisar de som tar del av prästbloggarna. Man finner predikningar som de hållit under söndagen, gemensamma prästträffar och kyrkopolitik. Konstigt ,att inte Kyrkomötet har förbjudit präster,att ha annan uppfattning än den som politikerna visar upp. Nåväl kunde i dag läsa om en kyrkträff i den nuvarande ärkebiskopens stift. I närtid har en präst omkommit i trafikolycka. Hon skulle tillträda en komministerjänst i stiftet. Under denna sammankomst av stiftets präster nämndes inte den beklagliga händelsen annat än vid enskilda samtal. Hade det varit en kyrkomötespolitiker hade man säkert under gemensam bön innefattat dennes familj och efterlevande och kanske partiet också?
Det vore intressant att få höra bortförklaringarna - eller blir det den vanliga reaktionen?
Prästen som bloggar är nominerad av Frimodig Kyrka och förefaller vara varmt kristen och väl utbildad till sitt kall. Hans funderingar är ofta väl grundade och siktar på de ömma tår som förtjänar det. Så jag kommer ,att rösta på Frimodig Kyrka i kyrkomötesvalet. På hemmaplan
blir det på människor jag känner som intresserade för vår församlings fortlevnad.
Alltså på den moderata församlingsvalsedeln. MEN !!! Församlingsvalet borde ske genom en
sammanslagning av de nominerade ur alla grupper. De tre kryssen kunde i så fall placeras på
en moderat,en centerpartist eller en socialdemokrat. De kunde tillhöra POSK eller FISK.
Huvudsaken var,att jag kände fullt förtroende för personerna - inte partierna.

fredag 4 september 2009

Högt blodtryck sänker läkemedelskostnader?

Besökte ett välsorterat apotek med Europaanknytning beläget i Örebro. Trevli miljö och trevlig personal. Problem blev det ändå då mitt reccept på kolestrol/blodtryckssänkande medel utgår ur högkostnadsskyddet. Det konstiga var kanske inte att staten inte vill rabbattera just det varumärket. Snarare var det väl,att ingen alternativlösning anges. Medicinen kostar 630:- per förpackning 63 öre per dagsranson. Men ser man det i stort så beräknar den nya statliga myndigheten ,att spara 175 miljoner till statskassan enbart inom att få ner patienternas behov av mediciner för blodtryck och blodfetter. Nu när besparingarna har börjat så heter myndigheten naturligt nog Tandvårds&läkemedelsförmånsverket. Enbart detta kan höja blodtrycket en aning. Men det är säker riktigt,att inleda en genomsyn av vad som verkligen behövs för vårdens upprätthållande och vad som kan utmönstras.
Nu väntar jag på,att marknadskrafterna skall rätta till priset för "mitt" märke. Men helst hade jag sett att man talat om i utredningen om det var ett onödigt tablettintag som som jag efter åtta år kan glömma. Eller kanske har man behov av det ändå.
För att vara en statlig myndighet måste man ge dem poäng för en informativ hemsida. Heders!
Hade jag varit arbetande så hör ju dessa kostnader till sådana man kan kompensera genom jobbskatteavdraget. Men eftersom flertalet med högt blodtryck/fett är pensionärer så hjälper det ju inte. Men visst stämmer det,att regeringen höjer avgifter, som kan kompenseras av jobbskatteavdraget. Se över pensionärernas rabatter- de kanske kan komma att kompensera för jobbskatteförmånen.

Varför ingrep inte partipolitikerna?

Dagen Nerikes Allehanda är i dag fulltecknat på debattsidan. Allt handlar om Svenska Kyrkans kyrkoval, som inträffar den 20 september. PARTIER BRA FÖR KYRKAN framhåller Timmy Leijen som är socialdemokrat. Han hoppar på det vad politik anbellangar olydiga medborgare, som inte kan hålla en fast och rak politisk linje i den kyrkliga världen. Han menar helt frankt att opolitiska grupper i valet är ansvarslösa. POSK,Frimodig Kyrka m.fl är alltså det som oroar S.
Hasse Alfredssons gamla revynummer i all sin prakt: " de säger att den nye prästen är religiös".

En fråga till Socialdemokrater,Moderater,Centerpartister och Folkpartister: Varför stred Ni inte för rätten till ett eget Departement för Svenska Kyrkan utan lät den gå vind för våg bland folk som till råga på eländet var religiösa på egen hand?
Men det kanske blir rättning i leden så småningom. Luther håller på att bli omtolkad vad gäller
vigsel inför altaret. Enligt partipolitikerna var inte alls emot att låta människor vigas till äktenskap - det är enbart Frimodig Kyrka ,som tolkar det så. Kyrkans huvudmål för de partipolitiska partierna är i första hand miljöfrågan - mest focuserade på främmande länder.
Detta har vi ärkebiskopens ord på. KD visar en väg bort från den partipolitiska lätta vägen.
Men man får väl passa sig så att vår Herre inte använder sin vetorätt!

tisdag 1 september 2009

Det lyser hos polisen

Vad är det som triggar ungdomen till att bränna fordon,slå folk käften ,stjäla mobiler av ungdomar o.s.v. Ja ja vet inte! Men vad skall man göra för,att få ordning på dem.
Det talas om utanförskap och en kännsla av att vara lämnade av det samhälle de håller på att växa upp i? Utanförskapet utanför hemmet är den viktigaste orsaken tror jag.
Varför är det så få invandrarfamiljer, som "håller efter sina barn"?
En del säger,att det är barnen , som ser sina föräldrar som "loosers". Men det tror jag inte är hela sanningen. Samhället får väl kontakta familjerna i t.ex. Gottsunda hus för hus och
undersöka vad som gäller för familjerna. Man kanske får införa utegångsförbud efter mörkrets inbrott ,som skall gälla alla som ej är i målsmans sällskap. Detta skulle naturligtvis innebära besvär för många familjer. Följa med till gympaträning, fotbolls/hockeyträning m.m.
Förr i tiden var ungdomsgårdarna navet i tonåringarna liv. Den bästa delen där var ledarnas förmåga att hålla igång en meningsfull verksamhet. Nästan allt vilar på,att bra ledare kan skapa
intresse för verksamhet av olika slag. Föräldrarnas ansvar är utomordentligt stort.
Friheten för ungdom är beroende av vad familjen har för intresse och ansvar, att deras barn
inte ballar ur och gör saker som kan få konsekvenser för hela livet. Ta ett resonemang med familjerna (alla) och ställ krav på att de är rädda om sina barna. Kärlek och att barnen känner sig sedda av far och mor är en bra start.
Poliser skall finnas tillgängliga. Nog är det väl inte minst en hel mängd poliser tillgängliga i t.ex Uppsala.? Jag tror,att vi får kvitto på detta när vi under julmånaden ser alla fönster i hela polishuset med lysand ljusstakar i fönstren. Tänk om vi i elbesparingens intresse skulle hålla
de ljusstakar som lyser i alla de rum som ingen polis kamperar i eftersom han är ute på tjänst. Ett bra sätt att kolla.