lördag 31 januari 2009

Försvaret får svaret förfaret.

Försvaret av Afghanistan tycks i nuläget vara mer aktuellt än ett stabilt försvar av Sverige.
Den nuvarande försvarsledningen blåser rök över det svenska folket. De hävdar med bestämdhet att läget är ganska gott och får instämmande ord av Försvarsministern.

Vad hade hänt om man förvaltat den gamla metoden med Allmän Värnplikt.
Fördelarna hade varit till nytta för fredstanken. De värnpliktiga kommer från olika miljöer och kulturer. Genom utbildning skapas kontakter mellan samhällets skiftande kulturformer och en
bred kunskap om hur livet ter sig i alla samhällsklasser.
. Rika och fattiga i samma armé. Kan även skapa förutsättnigar för inträde på arbetsmarknaden.
Nu får de arbetslösa betalt för att lära sig söka jobb - det är bättre för samhället om de via Allmän värnplikt förbättrade sina förutsättningar att vara förberedda för arbetslivet.
Försvarets nuvarande ekonomiska problem förefaller bero på inköp av fler vapensystem än vi kan ha användning för om vi inte har bemanningskapacitet.

För inte så många år sedan köptes tanks,motorfordon och problemet med dem var att de gav jobb i första steget med att anpassa vapnen till våra behov. Nästa problem blev att skrota skiten.
Två steg i modellen hur man gör av med försvarsanslag.

Hur hade vårt försvar sett ut om vi varit med i NATO? Förmodligen hade kravet ställts på fler och bättre utbildade soldater som skulle kunna mobiliseras på ganska kort tid.
Se på Norge och Finland som håller större förband redo att försvara sitt land. Till lägre kostnad också har jag erfarit.
Det kanske borde inledas en nystart i försvarspolitiken. Helst över partigränserna.

torsdag 29 januari 2009

Politiska Kyrkoknuten kostar pengar.

Vår politiska värld har en filial som heter Svenska Kyrkans Kyrkomöte.
För att politikerna skall ha full kontroll över detta organ anordnas rikskyrkoval under året.
Som kloka politiker aldrig släpper en möjlighet till extraknäck beslöt sig samtliga partier för att nominera ledamöter till Kyrkomötet. Men för att det hela skulle gå rätt till efter politiska linjer beslutades att valen skulle vara direkta. Tidigare valdes ledamöterna genom indirekta val av församlingarna , när det gällde Stift och Kyrkomötet.

Kyrkans Tidning har i dag på webben en ordentlig beskrivning av de nomineringsgrupper som medverkar i valet. År 2001 fick nomineringsgrupperna bidrag med 10.000:- per ledamot.
I år har man naturligt nog ändrat till 32.100:- per ledamot. Nomineringsbidraget utgör alltså 8.000.000:- för kommande år. Men det kommer inte på skatten det kommer från Svenska Kyrkan. Sextio % av platserna är mer eller mindre bokade av partierna.
Nomineringarna är viktiga för partierna och man kan läsa om dem i pressen och ibland via TT och SR.
Svenska Kyrkan leds alltså av en majoritet av politiker.
Förmodligen har den religiösa delen av ledamöterna - inte full kontroll på läget.
Vår Herre utnyttjar kanske sin vetorätt?
Miljöpartiet kanske vädrar morgonluft i år när Ärkebiskopen kampanjar för miljön.


Läs på http://www.kyrkanstidning.se/ och bilda Er en egen uppfattning.

onsdag 28 januari 2009

Statsministern röstar inte i Kyrkovalet - MEN?

När nu Statsministern ser till att vi Moderater nominerar representanter till Svenska Kyrkans Kyrkomöte så har han naturligtvis ett intresse att kunna påverka politiken i kyrkan.
Jag kan inte finna någon annan logisk förklaring.

Uppgiften borde bli den att de politiska religionsivrarna påverkar Kyrkomötet i riktning mot att Svenska Kyrkan avsäger sig vigselrätten.

Det föreligger ju en andra möjlighet nämligen att införa civilrättslig registrering av alla parförhållande i statlig regi. Giftemålet skall alltså omfatta alla par . Svenska Kyrkan och övriga samfund får väl efter eget initiativ i religionens namn och efter grundlig forskning i Bibeln och historiska skrifter välsigna paren. De får naturligtvis använda det fria ordet äktenskap också
- men beslut fattar de själva .

Statsminister Reinfeldt, min partiledare har tillsammans med sin Regering gjort ett mycket bra och uppskattat arbete ,för att tillsammans ordna upp Sveriges affärer för allas vårt bästa.
Genomför lagen som ser till att staten sköter hindersprövning och registrering av paren som önskar sammanleva. Det vore tråkigt att fortsätta med inblanding i den Svenska Kyrkan, som ju numera är en fri kyrka som dessväre har politiker i högsta belsutande organet Kyrkomötet.
Det gäller förresten alla partier. Gudstjänstlivet är en privat sak för människor. Moderaterna , partiet jag är medlem i föredrar där det är nödvändigt en stark stadsappart kopplad med privat företagsamhet för allas bästa.
Vår statsminister röstar inte i kyrkolvalet - men han nominerar och påverkar det därigenom.

tisdag 27 januari 2009

Försvaret sviktar under budgetbördan.

Alliansen har på lyckats med mycket av det man utlovade i 2006 års valrörelse.
De har i det mesta klarat av oppositionens påhopp och dessutom rättat till felaktigheter,

Ett störande avsteg från politiken är framförallt försvarsfrågan.
Kalkylen visar på en försvarsmakt med 12.500 aktiva anställda/värnpliktiga i närtid.
Det var väl inte det man som Moderat förväntade sig.
Försvarsministern borde inte leka Per Albin i så mening att han säger vi har så det räcker när det gäller försvar.

Arbetslösa ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden försöker man utbilda i
konsten att söka jobb bl.a. Varför inte allmän värnplikt?
Utbildningsnivån på 50-talet var ganska lagom. Man fick lära sig arbeta i grupp,sjukvårdsutbildning,vapenkunskap,sova i naturen - möta andra människor från olika hemförhållanden och framförallt lagarbete under strikta förhållanden.
Där borde man satsa för att uppnå syftet att undvika - "fåfäng gå lärer mycket ont"-
en bra start på många ungdomars väg till vuxenlivet.

Försvarsministern har inte en tiger i tanken, men är beredd att skrota leoparderna.

måndag 26 januari 2009

Etanol ett miljöpartimål.

I någon av USA:s stater i södern odlas majs. För nävarande konsumeras 57% av majsen inom boskapsskötseln. Men den ökande produktionen av Etanol kommer att minska tillgången av majs inom jordbruket.
Ja det kanske inte är så farligt men det som händer har redan hänt! De fattiga länder där majs är grunden för människornas överlevnad börjar det bli kritiskt. Priset på majs har dubblats och t.o.m fyrdubblats. Etanolproduktionen köper upp och betalar bra för spannmål(majs).
Miljöpartiet borde titta på orsak och verkan. Därefter synliggöra vad som behöver göras för U-ländernas befolkning. Vindsnurror???
Staten konstaterar väl enbart att etanolskatten behövs i Borgs skattkista.

Pressen på pressen.

Läser på Dick Erixons blogg om den demonstration som hållits i Malmö.
Ärende: Förintelsen.
Tryck på högerspalten = Dick Erixon. Läs och förvånas.
Polis,press,passivitet. Och en aning mygel.

söndag 25 januari 2009

Svenska Kyrkan kör med raka rör!!!

Efter att tagit del av prästen Ulf Franzén´s uppfattning i äktenskapsfrågan och dessutom läst den röda bloggen med svarta kappan måste jag stanna upp ett tag.

Vad står Svenska Kyrkan i frågan om äktenskap för alla?
När frågan om samkönade pars möjligheter att ingå äktenska först restes var år 1974.

Då starade en utredning i frågan med ganska negativt resultat.
År 1994 gick det något bättre ( ur sekulär synpunkt) Men trots det kom man fram till att det utgjorde ett avsteg från skapelseperspektivet.

År 2002 kom man fram till att det var skillnad mellan äktenskap och partnerskap.

År 2009 står vi begrepp att införa äktenskaplig vigsel för två- och samkönade par.

Problem med hatbrott som bl.a. drabbar homosexuella försöker samhället kunna få bort.
En aktningsvärd insats som inte får fuskas bort. Homosexuella har samma människovärde som
alla andra och skall behandlas med respekt.

Den politiska Svenska Kyrkan tror förmodligen att äktenskap för alla kombinationer är ett led i detta.

Själv är jag av den uppfattningen att statens besked om att alla parförhållanden skall hindersprövas av lämplig myndighet(skatteverket?) skulle utgöra grunden för alla parförhållanden som avser livslångt samliv. Med tanke på att präster skiljer sig efter att lovat
att sammanleva till dess döden skiljer paret åt precis på samma grunder som andra par så
förefaller kontraktet behövas konkretiserats.

En av de bloggar jag följer Http:// Karinlangstromvinge.blogspot.com informerar i dag att den Kyrkomötesgrupp hon företräder FISK har bestämt sig för att Svenska Kyrkan skall behålla vigselrätten.

Den Svenska Kyrkans raka kurs påverkas synbarligen att symbolknappen omarbetats och numera saknar köl.

lördag 24 januari 2009

Svenska Kyrkan rör till det.

Att vara politiskt korrekt är ingen enkel uppgift.

Att vara undfallande och ohistorisk är tydligen inte svårt när man är Svenska Kyrkans representant i Luleå.
Under fem år har man marscherat i staden för att inte glömma vad Förintelsen innebar för
det judarna i Europa under Andra Världskriget.

Det hade väl bara att marschera i år igen. Men det gick inte an på tillskyndan av Svenska Kyrkan. Problemet är att palestinska befolkningen har fått lida nu i närtid.

Problemet är komplicerat och sammanhänger till viss del med Förintelsen.

Förintelsen är en av de stora grymheter som nazisterna genomförde på 30-talet och under det andra världskriget .

Göran Persson var med och drev tesen att vi medborgare inte skulle glömma dessa grymheter. Det var enligt vad jag kan se ett värdefullt initiativ - anledningen till manifestationer till minne av Förintelsen får inte glömmas bort.

De angrepp som skett genom åren från stater i Israels närhet har slagits tillbaka inte minst med gott stöd från framför allt USA.

Men jag har några funderingar om orsak och verkan.

Är det möjligen så att Israel anser sig vaccinerade mot att tolka åtgärder som förefaller
vara avsedda att reta upp den palestinska sidan? Omedvetet känner man ju att judarna blev offer i Förintelsen. Tänker man att våra fäder har betalat priset för att vi skall kunna ta revansch?.

Bosättningar finnes i områden där de inte skulle förekomma. Varför stoppade inte staten de intrång som bosättarna gjorde? Jo så småningom fixade man det hjälpligt. Men först skulle det "surna" i smältdegeln. Israel var väl bevisligen kapabla att stoppa överträdelserna- men slirade en aning.


Hamas började arbeta för att förse palestinierna med sjukvård, matleveranser etc.
alltså minska problemen i palestinska områden. Interna strider mellan olika politiska kombinationer förstörde möjligheterna till gemensamma åtgärder till landets bästa.

Hamas utgör i dag ett problem.De avser att få bort staten Israel och utrota befolkningen . Hamas förefaller få inspiration från Iranska religiösa politiker.
Palestiniernas politik är kontraproduktiv för dem själva. Hamas måste stoppas i sin destruktiva strävan.
Den tolkning av Islam de företräder förefaller vara enbart politisk och har föga att göra med Koranen.

Islam har en uppgift i att leda sitt folk enligt Koranen - men inte tolka den så illa , att
medborgarna och i första hand ungdomar och kvinnor blir självmordsbombare.


Israel har all rätt i världen att behålla sitt land och utveckla det till fulländning.


Båda parter har dragit för stora växlar på världens tålamod. Var och en på sin planhalva.
Palestinierna måste få hjälp med att få ordning på sin infrastruktur. Israel måste få klara besked av var gränserna går. Vad man uträttat den senaste tiden är att få Hamas att inse att världen inte accepterar en utplåning av ett fungerande land.

Hamas måste ovillkorligen tillstå att Israel har rätt att bruka det land som de tilldelades efter värlsdkriget. Sexdagarskriget osv. kanske ändrade förutsättningen men i så fall till ett större Israel. Gränsdragningen på båda sidor måste fastställas och konfirmeras. Justering av

Besvärliga avspärrningar som gör det mer eller mindre omöjligtför palsestinierna att utnyttja ägd mark inom Israels gränser måste förändras.

Palestinierna få ordning på sin infrastruktur och på så sätt få möjligheter till ett värdigt liv.
Den svåra gränskontrollen försvårar onödigtvis deras möjligheter att förflytta sig fritt.

FN har jag inte så stor tilltro för längre. Den politiska handlingskraften minskar i takt med att vetomöjligheterna utnyttjas för hårt.
Med President Obama kommer säkert även klimatet i FN att städas upp - det är för många dammråttor i hörnen. Bush vad det ser ut.

Slutsatsen är som grund: Israels rätt att leva i sitt land är ovillkorligt.
Kravet att Hamas måste skriva en avsiktsförklaring där man garanterar att fortsättningsvis släppa kravet att Israel skall förintas.
Övertramp sker naturligtvis från båda håll - men FN bör kunna få slut på sådana övertramp.


Svenska Kyrkan skall inte fega ur utan fortsätta marschera för ett Fritt Israel .

fredag 23 januari 2009

Det rör sig i Svenska Kyrkan.

Man kan inte anklaga en skitstövel för att vara homosexuell!!
Men man ikan anklaga en homosexuell för att vara skitstövel.

Just nu tycker jag Regeringen skall ta av sig stövlarna och fatta beslutet om obligatoriskt
juridiskt kontrakt mellan människor, som avser att livslångt leva tillsammans och bilda
familj.

Sedan överlåter jag med varm hand beslutet till Svenska Kyrkan hur de avser att fullfölja den kyrkliga traditionen att välsigna människor som ger sig in på detta stora livslånga äventyr.

Har snappat upp hur Biskop Koskinen ser på oliktänkande.
Han kallar dem Talibaner.
Enligt hans kriterier skulle Ärkebiskop Bertil Werkström ha uppfyllt kriterierna.
Gäller även den jag har snappat upp det ifrån? Läs Dag Sandahl blogg! Det friskar upp.

När man ställer frågor i kniviga ämnen svarar Politiker och Kyrka att det pågår en utredning.
Återkommer man ett år senare så är läget ett helt annat. Själv kallar jag det anpassning av de anpassliga. Svenska Kyrkan står på stadig grund. Det är bara omgivningen som rör sig.

torsdag 22 januari 2009

När lammen tystna - bräker fåren.

Ibland får man för många informationer på en gång. Dagens ledare i Upsala Nya Tidning signalerar att äktenskapsfrågan har två förslag till lösning. Båda är tveksamma och som vanligt baseras den på en sprucken kompromiss. Tre riksdagsgrupper tror sig kunna komma överens med oppositionen. KD försöker en annan väg.

Första frågan är väl att kontrollera att hetero- och homosexuellla anser att samhället är betjänt av fasta parrelationer som dessutom har juridiskt hållbart skydd. Svaret är obetingat ja! Den politikerinfekterade Svenska Kyrkan ställer nog upp på det mesta. Att utföra vigsel i sina kyrkor menar jag. Priset för att behålla vigselrätten är inte speciellt högt. Försäkringen sitter i Kyrkomötet och består av en säker majoritet av samtliga partier från höger till vänster. Undantaget är KD.

Under åren har jag försökt argumentera för statens uppgift att se till att alla parrelationer har ett juridiskt avtal, tecknat av Staten och paret. Det utgör beviset för samhällets acceptans av avvikande sexuella relationer. Läsaren själv får ta ställning för vad de anser vara avvikande.

Kyrkorna är trossamfund - eller bör åtminstonde vara det . De skall ta hänsyn till sin tro och förmedla den till sina medlemmar och andra intresserade. Svenska Kyrkan uppvisar en ganska vid tolkning och gör det som folkkyrka. Andra samfund kan vara mer rigida. Just nu pågår en kommunikation mellan läsare och tidningen Dagen. Ibland tittar den skenhelige fram - texter ur bibeln tolkas si och så. Det lyser ur de som tror som mest - inte av glädje utan mer av förbud och förbannelse. Man anar att dessa medlemmar är hänryckta då och då och inte minst när det gäller att försvara äktenskapet.

Själv är jag lyckligt gift sedan 1957 och har en stor varm familj. Kyrkan heter St Maria på Söder i Stockholm där vi vigdes samman. Det kallas äktenskap också om någon har glömt det.

Skulle det utgöra ett hinder för de skenheliga att kalla företeelsen för giftermål alt äktenskap
för alla par? Jag tror inte det. Julnatten var förresten hela familjen i Midnattsmässan 16 personer varav 14 deltog i kommunionen.

Se till att staten genomför den civilrättsliga åtgärden att förklara alla par som signerar det juridiska avtalet för GIFTA.

När lammen tystna så bräker fåren. Just nu förefaller lammen till stor del vara försedda med fårskalle.

onsdag 21 januari 2009

Rapport om eventuell Rapport

Dag Sandahl skriver i sin blogg inför en kommande Rapport i TV följande intressanta siffror.
Det fins 3.500 präster. Av dessa har 2.800 tillfrågats om hur de ser på homovigslar.
60% av dem har svarat ja = 1.700 av de tillfrågade. Men sedan blir det knepigare.
Antalet som svarat nej av de präster i Svenska Kyrka som följer sin trosuppfattning -nåja
borde ju skrämma trons uttolkare - under förutsättning att det är teologer med rätt att tänka fritt. Nu är de ju inte så svårt att vara följsam i en kyrka som prioriterar vigselrätten och miljöarbetet nu för tiden.
Ni finner hans blogg genom att trycka på Dag Sandahl i högerspalten. Läsvärt.
Kontroll kan kanske göras via Rapport i morgon.

Storebror motionerar i Riksdagen.

¨Vår fria Svenska Kyrka berörs av en i dag lämnad motion i äktenskapsfrågan
Moderater,Centerpartister och Folkpartister har i en gemensam motion föreslagit att även homosexuella par skall kunna ingå äktenskap.
Det anser jag vara alldeles utmärkt. Jag hoppas beslutet innebär att de avser att ordet äktenskap gäller för alla par. Äktenskapsordet är därmed sekulärt registrerat. Hindersprövning sker via staten (skattemyndigheten?).
Riksdagen kommer naturligtvis inte att besluta att Svenska Kyrkan kommer att viga par.
Den uppgiften ligger på Svenska Kyrkan som har att ta ställning till huruvida de skall viga alla par. Staten kan inte besluta över hur en fri kyrka tolkar sin trosuppfattning.

Men nu är det ju så vist inrättat att Riksdagen och Regering ser till att statens inflytande i Svenska Kyrkan är cementerat via Kyrkomötet. Genom att uppmana sina partier att nominera politiska valsedlar i kommande kyrkoval har man klar majoritet.
Sekulärt inflytande kan utövas genom medlemskap i Svenska Kyrkan.

Så det är så vist inrättat att två kvinnor som är aktiva Humanister kan ingå äktenskap i kyrkan
i en kyrklig ceremoni trots att de ej tror på Gud.
Tidgare har vi och har Humanistgossar som på uppmaning av svärmor ställt upp till kyrkvigsel för den goda sakens skull trots att de ej tror på kristendomen.

Jag är för allas rätt att ingå cilvilregistrerade äktenskap som registrerats genom hindersprövning. Kontraktet kan lika väl signeras i samband med hindersprövningen.

tisdag 20 januari 2009

Folk och Försvar - vad har vi kvar?

Som Moderat sedan 60? år fick jag lära mig att Sveriges försvar var starkt. Erfarenheten från
Andra Världskriget var ett mantra. Många gånger under åre har Högern/Moderaterna klagat på den S-märkta regeringen att den avvecklar vår förmåga att försvara vårt land.

Försvarministern Michael Odenberg tackade för sig (oliktänkande) angav att försvaret måste ha större resurser. Försvarsminister Sten Tolgfors (mindre i formatet) ville anpassa vårt försvar för att kunna försvara världen. Ett slags anpasslighet. Hans värv har inte varit enkelt och inte blir det mindre komplicerat av att Jan Björklund kommer att tala på Folk & Försvar i dag.

Björklund har tydligen fått Alliansens uppdrag att bryta försvarets nedmontering.

Tänk att en folkpartist skulle överta moderat försvarspolitiska målsättning .

Men klaga inte på Tolgfors han har gjort som han blivit tillsagd förefaller det. En Bildtmässig förklaring.

måndag 19 januari 2009

Tron sitter i partiprogrammet!

Moderater och Socialdemokrater har tillsammans med övriga politiska partier listor till årets kyrkoval. Föregående val valdes flertalet kyrkomötesledamöter via partierna.

Som en kontrolluppgift borde alla präster som blivit invalda i kyrkomötet liksom de aktiva kyrkofullmäktige bära ett stor kokard på sin blus/kavaj etc. där det angavs " Vald av M,S,C, och Fisk med flera. Frimodig kyrka som har sin egen grupp får väl ange " Vald av aktivt kristna"

Annars får vi väl inse att vår Herre överlåtit verksamheten till politisk aktivister.

Inspiration via www.brygubben.blogspot.com

söndag 18 januari 2009

Församlingshemmet fungerar!!!

I dag har vi tillfredställt Svenska Kyrkans miljösträvan, sparat el .Mässa hölls i församlingshemmet och några fler än vanligt deltog .
Texten med de sex stenkärlen tolkades på ett målande sätt av vår Kyrkoherde.
Vatten blev vin - Jesus första under. (Joh. 2.(1-11)
Efter Gudstjänsten följde en stund av eftertanke och efter några koppar kaffe och gott bröd
skiljdes vi var och en åt sitt håll.
Avrundningen efter en Gudstjänst är enligt min mening nyttig - en aning som gamla kyrkbacken fastän mer bekvämt. En sådan gudstjänst jämnar vägen för fler att deltaga i nästa kyrkliga
evenemang d.v.s gudstjänst.

lördag 17 januari 2009

Obama in 60 minutes - Pellnäs i 10 minuter.

Började dagen med UNT:s ledarsida. Bo Pellnäs gör en beskrivning av nuläget i tiden för den kommande President Obama.
Han skriver"Att en färgad kandidat kunde väljas är något som förändrar den amerikanska politikens förutsättningar. ... Bush-administrationen har på ett obegripligt sätt förött det man ärvde när man tog över makten. Under den längsta högkonjunktur USA har upplevt lyckades Republikanerna med konststycket att skapa stora underskott i bdgeten, finansierade med lån från sparsamma kineser." Det är bara början resten handlar om Irak,demokratins rättsprinciper ,tortyr, fängsla människor i flera år utan rättegång,samt som han skriver lögnaktigt agerande i säkerhetsrådet. Hela artikeln är avslutas med förväntningarna på Barack Obama. Balanserad artikel helt igenom.

TV visade 60 Minutes från nyåret. En timme med Obamas hela valstrategi från start till mål.
Den ger förhoppningar om förändringar . Mycket informativt och brett - en av 60 Minutes
redaktörer har fått intervjuer med Obama från start till mål. Inget hoppsan hejsan utan vardagen mitt i ståhejet. Det kommer kanske i repris igen!

Nu väntar jag bara på Dick Erixons beskrivning - han brukar se det från republikanernas synvinkel.

fredag 16 januari 2009

Miljö eller ekonomi?

Sveriges Kyrkor i allmänhet brukas ju inte alla dagar i veckan. Följaktligen sänker man temperaturen när kyrkan kommer att vara stängd. Miljövänligt helt i linje med Ärkebiskopens doktrin i miljöfrågan och dessutom spar kyrkan medel.

Våra församlingar skall enligt beslut hålla en huvudgudstjänst i veckan - året runt.
En samfällighet med fyra kyrkor skall upprätthålla denna regel. Gör man en församling av de fyra i samfälligheten skall man varje vecka hålla en huvudgudstjänst i en av kyrkorna. Sic!


Men fler möjligheter till huvudgudstjänst är möjliga. Denna vecka kommer vår församling att
utnyttja den fina församlingsgården och informerar på anslagstavlor och i dagstidningen om detta.

Alltså Söndagen 18 januari kl. 18.00 Mässa i församlingshemmet i Knutby.

Kyrkoherde S-E Morhed .

Ett bra beslut som fyller fler funktioner. Gudstjänst i väl uppvärmd lokal.

Energibesparande. ( Kyrkan på lägre värme) . Lägre driftskostnad.

Tänk vad det skulle kännas bra om våra församlingsbor gick till vår Gudstjänst nu på Söndag. För merparten av våra församlingsbor är det en promenad som tar 15 minuter

torsdag 15 januari 2009

Politisk press på Svenska Kyrkan?

Det svänger om Wejryd. Helt hans eget fel är det väl inte. Förr ställdes frågan om Gud eller Mamon. I dag gäller det Ärkebiskopen eller politiska Kyrkostyrelsen.
Som synes har äktenskapsfrågan inte tröskats färdigt. Ärkebiskopen följer Kyrkostyrelsen. Det förefaller som de politiska försöker sekularisera de religiösa.Dagen hade en fråga på sin hemsida hur läsarna ser på att använda ordet äktenskap för vigsel av samkönade par. Inte oväntat var det nobben för att tillämpa samma benämning för hetero- som homopar. Men hade svaret blivit ett annat om frågan ställts "skall samkönade par få gifta sig i kyrkan?
En strid om Påvens skägg - för där måste man vara registrerad av statlig myndighet för att
kunna bli redo att mottaga sakramentet äktenskap.

Borerlig samlevnad, Partnerskap,
Juridisk samlevnad, eller kalla det något annat varför inte Sammangifta?

tisdag 13 januari 2009

Upsala Nya Tidning - ledare med bildspråk.

Ledaren som Du finner på http://www.unt.se/ handlar om Svenska Kyrkans teknik -" konsten att måla in sig i ett hörn. "
Äktenskapsfrågan har väl inte helt igenom analyserats. Vad innebär ordet äktenskap?
Att en präst sätter prefixet HBT-vänlig blogg och gjorde det ganska tidigt tarvar också en förklaring.
Som kyrkligt intresserad anser jag att alla präster borde använda Människovänlig- blogg.
Som sagt CIVILÄKTENSKAP FÖR ALLA som UNT skriver. Svenska Kyrkan kanske vinner fler gudstjänstdeltagare genom högtidliga,festliga, religiösa välsignelse ceremonier. I en fri Svensk Kyrka.

Löften kunna ej svikas!!! Bra Regering!!!!

Regeringen har fått hör att den är orättvis mot pensionärer. I dag kom besked till alla i den gruppen med ordentlig information. Varje månadsutbetalning januari - December hur mycket man får inbetalt på kontot och när pengarna sätts in på kontot. Beloppet efter skatt ordentligt
angivet efter skatt och vad som dragits för skatten.
Regeringen hade utlovat högre pensioner och det blev som den sagt.
Pengarna kommer i mitten av månaden. Pensionärsföreningarna PRO , SPF m.fl.har i allmänhet månadsmöte för sina medlemmar några dagar tidigare. Snacka om väl genomförd tidplanering.
De med lägst pension kommer att få en ordentlig höjning har utlovats och för resten av pensionärerna blir det mer än förväntat.
Nu återstår bara att höra pensionärspolitikernas syn på det hela. Bra eller dåligt. PTV eller PTH eller blöjbyte.

måndag 12 januari 2009

Reklam i SR & STV.

Skönsjungande - icke.
Nödvändigt att göra reklam för SVT i både Sveriges Radio och Television? - icke.
Svagt att Regeringen låter det hela fortgå samtidigt som man säger att det skall vara reklamfritt
i dessa två "reklamfria" distributionsformer för svenskens skull.
Däremot går det bra med sponsorer för att täcka kostnaderna för sporten - annars köper konkurrenterna sporten helt.
De är inte bara ute och cyklar det sitter dessutom inne och hycklar.

Räddningsverket - Tolgfors tandvärk?

Moderaterna som jag själv är medlem av talar mycket om prisvatisering.
Räddningsverket har stängt två av fyra verksamheter.
Tolgfors får väl komma fram och redogöra varför? En part i målet klagar den andra blir Generaldirektör - undrar vad som ingår i det jobbet? Förväntar mig ett försvar åtminstonde i den saken. I övrigt förefaller försvarsmakten nedlagd.

Prästen hos Hasse Alfredsson!

Frimodig Kyrka hade ett möte i Stockholm 15-16 november 2008.
Ett föredrag hölls av Eva Hamberg från Lund.
Svenska Kyrkan behandlades på ett ingående sätt. Där lämnas en bred information och analys av vad som kan vara möjlighet och problem för Svenska Kyrkan.
Den som har intresse av att läsa den har två möjligheter. För proffsen gäller väl Sv. Pastoraltidskrift nr. 25/2008 . Men ett lag läser väl den medan den andra ismen avstår.
Alternativet är www.brogren.nu där föredraget förekommer. Tag och läs.
Det är underligt att finna den religiösa redovisningen där stämmer väl med min egen.
Därav tjatet " undervisning" som han i Myckleby brukade säga , det gäller att följa den rätta "leran". Nu börjar jag begripa vad nuvarande folkkyrka står inför i framtiden - om inget görs!
Förresten är det dags att kontrollera det där med hur vår kyrka tacklar problemet med politiker i Kyrkomötet.

söndag 11 januari 2009

Kyrklig kontakt

För många år sedan spelade jag varje vecka på V75 - jag tror de var lägre numrerat på den tiden. Min vän som var Överlärare det heter ju Rektor numera var tillika kantor i kyrkan.
Han ägde fastigheten som ligger mellan kyrka och skola. Varje fredag när jag kom från arbetet så
stannade jag och vi plockade ihop "vinstraden": Vinsten har oavkortat gått till staten för den delen.

Det är ganska länge sedan han avled - men det var en trevlig vän i vått och torrt.
Kommer ihåg hur vi med fruar plockade trattkantareller -kul och nyttigt.
Hans hustru som fortfarande är " inte en pigg pensionär" utan en mycket attraktiv människa i sina bästa år - ringde och tackade för julkort. Hon bor fortfarande kvar i huset .
Men det hade kunnat sluta illa. Vår kära Svenska Kyrka insåg hur attraktiv hennes bostad var.
Men Gud ingrep och lät henne vara kvar i sitt eget hus. Det var väl kyrkorådet som han lade ut strakben för kan jag tänka mig?

lördag 10 januari 2009

Statlig A-Kassa skulle säkert passa!

Läser i dag på http://unt.se/ att Gunvor Hildén som skriver på ledarsidan , vädrar den gamla frågan om A-kassan. Moderaterna är ju i allmänhet intresserade av att privatisera de mesta men i A-kassans fall har de strulat till det hela. En obligatorisk A-Kassa som ersätter 50% av lönen skulle enkelt kunna administreras via skattsedeln. Alltså man drar avgiften baserat på skattebetalarens aktuella inkomst. Riskmomentet är ju fördelat på alla som har anställning.

Fackföreningarna skall ju se det som sin uppgift att försäkra medlemen till önskat ersättningsbelopp i procentuell proportion till lönen. 65% ,75%,80% eller varför inte 90%.
Kalkylen kan endast göras av facket ,som har kontroll på arbetsläget och risken för att bli arbetslös just i det fackförbundets område.
Om staten lägger subventionsdelen på grundbeloppet på så sätt att kostnaden baseras på kostnadstäckning upp till 40% så bör de anställda kunna få hyggliga premier på tilläggsförsäkringen.

På så sätt har fackföreningarna ett intresse av att tilläggsförsäkra och arbetstagarna ett intresse av att vara fackligt anslutna.

Motiveringen varför staten endast varit intresserade av att suventionera kassan och sänka ersättningsnivåerna vore intressant att få kännedom om.

En trygghet garranterad till livsnödvändigt bör en stat som vår klara av. Överkapaciteten
får vi betala för själva.

Lördagsintervju SR1 - Anders Wejryd

Det gavs raka svar på svåra frågor. Det betyder inte att det var bra svar alla gånger.
Äktenskapsfrågan var naturligtvis i fokus. De arbetas inom Svenska Kyrkan på hur man
skall laga till en äktenskapsritual och förmodligen? ligger tanken i att byta bibelordet om att mannen skall lämna sin fader och moder osv. Man kanske får i likställighetens namn översätta
det till att männen skall övergiva eller kvinnorna skall övergiva. Uppriktigt sagt anser jag att vigselrätten skall överlämnas till staten. Men de kanske statens partivasaller i kyrkomötet inte ställer upp på?
På frågan om vad präster känner i ärendet framgår det , att den väjningsrätt som utlovats kommer att tillämpas om en präst inte vill viga samkönade par och det låter ju i mina öron
till att inte utgöra något problem. Alltså ingen jakt på obstruerande präster med hög utbildning som kanske inte finner en teologiskt hållbar förklaring varför vigsel inte skulle kunna ske.
I andra ärenden har ju utköp och nedklassering av präster varit vardagsmat. Det är väl bara en tidsfråga innan de präster som inte kan samarbeta med en präst som är kvinna vid nattvardsbordet kommer att klandras av jämlikhetsombudsmannen som dessutom är kvinna.

Fortfarande anser jag SvK skulle vinna på att vigselrätten återgår till staten.
Som en klok präst uttrycker det att han gärna välsignar homosexuella men inte att de utövar
sexualiteten.

För övrigt sker vigning till äktenskap i Svenska Kyrkan´s regi med 46% .

Med Svenska Kyrkans velande i frågor som berör medlemsvården ( budskapet ,uppgiften att missionera, undervisningen) frågar man sig hur länge kyrkan kan vrida sina händer utan att något händer.

fredag 9 januari 2009

Dag Sandahl - levande kristen förkunnare.

Jag har genom att läsa Dag Sandahl - för komplettering letade jag på Google.
börjat begripa vad den officiella Svenska Kyrkan har emot honom.
Det är inte hans ställningstagande i kvinnoprästfrågan som är den huvudsakliga orsaken.
Av hans blogg och vad jag funnit på Google så börjar jag förstå.
Han sågar inte Ärkebiskopen och Michael Mogren vid fotknölarna men han beskriver olika händelser på ett målande sätt. Hans nuvarande tjänst är komminister i Högsby.
En mycket välutbildad person som står för vad han tycker - och dessutom berättar varför.
Men det är klart - sanningen skall göra Er fria - . Dag Sandahl är nog friare än överheten i vår
Svenska Kyrka.

tisdag 6 januari 2009

Frossbildning för Miljöpartister.

Ja nu stundar frostigare tider för de uppvärmda miljöpartisterna - det gäller förresten även
Svenska Kyrkan med Ärkebispen i toppen. Långkalsongernas tid är inne - inte bara här hos oss utan vid NORDPOLEN också.

Istäcket sägs vara lika tjockt som för trettio (30) år sedan.
Svenska Kyrkan tror ju för närvarande på ett hett liv efter detta. Miljöprofeterna camperar kanske stadigvarande i Kyrkans Hus.

Vi som tror att världen har sin gång och tror på Guds försyn har kanske rätt ändå?
Jorden sköter sig själv! Men lev klokt och slösa inte med energin! Köp etanol till bilarna som är avsedda för detta. Bensinen är enbart den lede frestaren för miljöbilsterna.
Inspirerad av http://everykindapeople.blogspot.com/

måndag 5 januari 2009

Israel - Palestina - FN

Att skriva om händelserna på Västbanken är att verkligen kliva på minerad mark.
Men ett försök i alla fall. Israel skall försvaras till dess lugnet utbereder sig.
Eventuella försyndelser i fråga om otillbörligt utnyttjande av landområden som ej får bebyggas
skall åtgärdas och återföras. Eller kanske de som försyndat sig enbart skall flytta därifrån och låta husen utbyttjas av de som skall ha rätt att bruka marken. Se FN:s beslut angående detta.
Hamas skall tämjas och dresseras som man kan se på TV hur man får hundar att gå fot.
FN är ett skrangligt bygge som inte kan få de två kombatanterna att upphöra med våldet.
Ett fungerande FN med USA och Ryssland i samarbete och försök till samsyn borde kunna lösa
de pågående genom att få slut på alla stridshandlingar. Därefter sätta sig ned och gå igenom alla
beslut som fattats. Hamas måste som första åtgärd erkänna staten Israel och upphöra med alla
raketanfall och självmordsbombare. Det är inte ens fel att fel begåtts på båda sidor. Men det är FN:s stora misstag att inte kunna enas om en beskrivning av hur läget ser ut.

Vid trettiofem kan man hälsa hem?

Hör på Ring P1 nu och får höra den ungen 30 - årige telefonör som vill begränsa rösträtten.
Det började förslaget att ingen över 65 skulle ha rösträtt.
Efter ordväxling hamnade han på sjuttiotvå- strecket för allmän rösträtt.
Snart återstår bara friheten att få blogga om man råkar bli äldre än 72.
Men då kvarstår problemet med EU som vill registrera all kommunikation på nätet.
Ring P1 är en spegel av svenska folket - och stundtals förefaller omdömet vara grumligt.

söndag 4 januari 2009

Monstermaskinen EU

Det har vi väl alla sagt , att gemensamt uppträdande för Europa i världspolitiken är av godo.
Men nu börjar jag tvivla. Högen med taffliga beslut som skett i EU-parlamentet förskräcker.
Strassbourg och Bryssel. Vems politiska pyssel. Kostar massor av tid,kraft och pengar.
Sverige har inte gjort mer än andra små nationer för att få slut på eländet.
Kommer Ni ihåg krokiga gurkor som inte kunde godkännas det gällde bananerna också.
Det var mer jordnära så efter några år har inga propåer ställts i ärendet.
Men Nu brinner i fler frågor. Margot Wallström intervjuades i engelsk tv i frågan hur Irland skulle kunna ställa upp och godkänna EU omröstningen. Dessutom har flertalet stater ställt upp
på ,att all intrenettrafik skall kunna läsas av myndigheterna. Din blogg och din brevväxling kan dammsugas av säkerhetspolis eller rent flegmatiskt registreras och kollas av staten.
Henrik Alexandersson har under länge varit en ropande röst i öknen. Ni som inte har läst hans blogg i ärendet - rätt till privat integritet läs www.henrikalexandersson.se eller tryck på namnet i högerkolumnen på denna blogg.
Sätt tryck på Dina politiker.

lördag 3 januari 2009

Trångt vid datorn.

Nu har min fru ökat tempot. Hon startar en hemsida/blogg med handvävda mattor.
Mitt gamla arbete var att fara världen runt och inhandla mattor till det stora varuhuset.
Ibland reste vi tillsammans och råkade uit för diverse äventyr och möten med vänliga människor. Hennes mattproduktion kan ses på Http://nogg.se/ullaekstedt

Utnämningspolitiken

Kan konstateras att utnämningar av generaldirektörer och andra trevliga arbeten inom statsförvaltningen jämnar ut sig. Kvinnor får bra ansvarsfulla toppjobb. Det lovade regeringen att jobba på. Bra resultat. Ett efter ett av projekten som förutsades inför valet har realiserats.

De måste vara en härlig känsla att få ett jobb som man sökt - och få det på egna meriter.
Politiker får ju i allmänhet jobben som belöning för flitigt partiarbete.
Det gäller väl alla partier. Skulle den fina posten inte förvaltas brukar det sluta med en lönsam
arbetsuppgift inom statens förvaltning - det kanske är slut med det nu?

Men som sagt det blir bättre dag för dag. Morgondagens funderingar kommer att gälla varför
vissa präster har väjningsrätt - eller skall vi säga möjlighet att tacka nej till att samarbeta
med en olikkönad präst. Dag Sandahl är en präst som har många synpunkter jag kan dela .
Vad jag förstår utgör han en vital del av vår tynande Svenska Kyrka. Men jag saknar en klar redogörelse vad det är som skiljer rent teologiskt. Logiskt borde det väl inte utgöra något hinder. Kvinnorna som utövar prästyrket - eller är det kallet - ja jag hoppas det har blivit ett värdefullt tillskott. En svaghet som jag ser det delar de med sina manliga kollegor - att fylla kyrkorna till Gudstjänst. Vem knäcker den nöten ?- Kyrkopolitisk - alla skall begripa vad som sägs och det gör inget om det är aktuella frågor som framförs i predikstolarna.

Konstaterar att alla människor har samma värde. Men frågar man lobbyister från båda sidor om
homosexbarrikaden blir värderingen helt avvikande.
Just nu gäller de HBT i Etiopien - där Åke Green varit och mottagit något pris vad det verkar.
Världen i Dag , Antigayretorik, står på varsin sida.
Modellen är att undvika att utgå från samma kontext.

fredag 2 januari 2009

Reinfeldt har en poäng!

Utnämningspolitiken har förändrats till det bättre av Reinfeldts regering.

När det gäller chefsuppdrag har numera statistiken visat att 50% av chefsjobben går till

kvinnor. Det är en bra förändring jämfört med SvFA ( Sverige före Alliansen).

Då snackades det nu genomförs det!!! Bra Reinfeldt. Som jag tidigare sagt Alliansen går från klarhet till klarhet. Men i vissa lägen är den kvar i dimman. Men som sagt det blir bättre och bättre.

P.S. Glöm inte kolla om hyresbidragen kommer att påverkas av de förbättrade pensionerna som skall komma för de som bäst behöver.DS.

torsdag 1 januari 2009

REIFELDTs PENSIONÄRSBINGO

Statsministern har bjudrocken på! Alla pensionärer som har lägst inkomst kommer att få 250:-
kronor i pensionstillskott - ungefärligen räknat.
Första frågan är - denna vackra tanke har väl räknat med att dessa i flertalet fall har hyresbidrag?
Kommer det att påverka hyresbidraget? I så fall är det väl ingen vacker tanke annat än för staten. Kommunerna sköter ju hyresbidragen och kan väl i enlighet med alltings dj-skap
sänka hyresbidragen i viss utsträckning. Är det så - eller är det vad rätt Du tänkt så är det fel?
Svaret kommer med pensionsavin den 15 januari 2009.
Jag har ett stänk av tvivel.