lördag 28 februari 2009

Välgräddade bullar.

I går skrev www.erixon.com/blogg/ om fint matbröd. Det riktigt vattnades i munnen.
Jag läser bloggen dagligen. En av de bästa och mest informativa bloggarna jag läser.
Men kanske den bär spår av tiden när Republikanerna hade makten.
På den gamla tiden när Bush var president behandlades i stort allt som hände i Irak helt sett ur republikansk synvinkel. När Obama kom behandlades i stort allt som Obama ville förändra med utgångspunkten "det var bättre förr". Nu ser jag i Text-TV att Obama vill upprätta anseendet genom att städa upp och få klarhet i de fall som kan ha varit olämpligt i hanteringen av Guantanamo fångarna och vissa metoder som använts i Irak för att få fram solklara erkännanden. Hembakat är bäst om man har lagom med jäst.

fredag 27 februari 2009

Amos Oz i STV

Kvällens höjdpunkt för mig var Skavlan ett program med många gäster som har mål i munnen.
Amos Oz som är israel hade synpunkter på fanatiker. De finnes en liten fanatiker i var och en av oss menar han. Dessutom har han en balanserad syn på mellanösterns problem. Kan inte vara enkelt när man lever i området.
Stellan Skarsgård behandlade religionens roll i bl.a. skolan. Han tror inte på Gud och redovisar varför.
Själv tror jag på Gud - han är god - inte den hämnande typ som sänder demoner till Knutby Pingstförsamling`s PR avdelning. Jag fattar inte hur de får ihop det här med andeutrivning.
Gud sänder en hjälpande hand när man kört fast -jag brukar säga att jag tror på hjälparen som ordnar upp något som jag inte klarar av själv. Inte som jag tänkt mig det utan oftast på ett helt annat sätt som blir bättre än tänkt.
För mig finns Gud i vardagen . Jag anser fortfarande att staten skall organisera registrering av alla parförhållanden och därmed helt överta vigselrätten. Kyrkorna klarar med Guds hjälp ut att välsigna paren.

torsdag 26 februari 2009

Knutby omtalat och omtuggat i TV 4.

Knutby i TV4 i kväll igen. Sömningt,tråkigt och avslöjande.
Det är väl underligt att församlingen tycks tro på en Gud som överlåter åt den lokala pingstförsamlingen att att djävlas med de medlemmar som inte äter ur handen på ledningen.
Min uppfattning om Gud är att han är omtänksam och hjälper människor som tror på hans
ord. Han sänder hjälparen i besvärliga lägen och oftast är det någon som inte är speciellt troende.
Varför kan man undra ? Jo naturligtvis för att vår Gud övergår allas förstånd.
Svenska Kyrkan har det mer besvärligt med en ryggsäck modell Kyrkomötet bestående av en majoritet politiker. Där behöver vi nog få Guds hjälp att komma på kristna fötter igen.
Men hav tröst jag tror han sänder hjälparen om det blir för tokigt.

onsdag 25 februari 2009

Ännu blommar inte Häggen

Göran Hägg han i fredagarnas morgonsoffa har haft högsäsong denna vecka.
Jag har för mig att han är republikan med målet att avskaffa vårt konungahus.
Förvånande nog hade han bekymmer med anledning av att tronpretendenten Victoria ämnar ingå äktenskap med en vanlig Svensson. Enligt Göran Hägg skulle det skada vår önskan att bibehålla nuvarande ordning med Konungahuset Bernadotte. Men det skulle han väl enbart glädjas åt?

För övrigt får jag för egen del betrakta det blivande paret Kronprinsessan Victoria och hennes älskade blivande prins som en klar förstärkning av kungamakten så stor den n u kan vara.
Ett vackert par som verkligen av kropps språket att döma är mycket mycket kära i varandra.

Bygger inte Babels hus!

Dagens nyhet är att Knutby Filadelfia skall bygga ny samlingslokal. Sedan många år har de brukat den gamla Knutbygården för sina söndagsgudstjänster.
Att 400 personer skrivit under en lista för att stoppa deras bygge var för mig en nyhet.
Men förmodligen har den listan några år på nacken.
Det där med listor är problematiskt. Förmodligen kan man finna listor från Nazitiden i Tyskland
med krav på förbud för judiska människor att driva egna rörelser.
Förmodligen kan man finna samma formuleringar på listor i Sverige från 39-43 !!.
Vem vill stå för det nu. Jag har funnit en blogg som blossar för SD och möjligheten att skicka ut flyktingar ur vårt land. Någon av SD:s medlemmar hade säkert släktingar som skrev på listor med krav på att rensa i rabatten redan på 30-40 talet. Nu gäller det Muslimer.

Tänk att folk aldrig lär sig. Dessväre är de drabbade religionerna i full färd med att tycka illa om varandra och försöka finna lösningar som ställer till problem för motparten.
Den önskan som ofta hörs är att det skall vara frid på jorden men med möjligheten att få ner sina fiender under jorden.

Var står Svenska Kyrkan i frågan? Det vet endast Kyrkomötet - fullpackat av politiker.
Varför skilde man inte Staten och Svenska Kyrkan när man ändå höll på?
Fråga alla partier från höger till vänster!

Vissa nyheter är ointressanta.

Att följa Dick Erixons blogg är mycket givanade. Som sann republikan beskriver han alla positiva förändringar han kan finna. Om de är positiva kan de vara negativa för demokraterna.
Obama höll ju sitt strora tal i går. Ännu kl 09.10 ser jag ingen kommentar på Dicks blogg!
Kan de bero på att SVD lämnade en bra beskrivning (objektiv?) hur talet utfallit i press och befolkningsreaktioner. Det skrevs t.o.m. att republikaner som ej röstat för förslag som nu presenterades applåderade - inte alla men några stycken var det allt.

SVD (Maria Abrahamsson) var dessutom glad åt den kungliga förlovningen och att en man av folket fyllde på kungafamiljen. Göra Hägg en sann( REPUBLIKAN) när det gäller konungahus menade att värdet av att ha kung i Sverige kraftigt hade besudlats.
Världe är upp och ned.
Men en bra förlovning med hopp för framtiden var det i alla fall.

Maktkontroll i Svenska Kyrkan

Har just tagit del av Moderaternas - det parti som föredrar att verksamheten i samhället skall privatiseras där detta är möjligt - Förslag till hur de vill verka i Svenska Kyrkan.
Nu är det inte längre en trosfråga utan en fråga om vem som skall ha makten.
Två rubriker som gör mig betänksam.
VERKSAMHETEN I FÖRSAMLINGARNA.
Här beskrivs hur moderaterna vill att det skall vara. Får prästerna vara med- och bestämma?
Att deras beslutsrätt är starkt reducerad är väl bekant.
SVENSKA KYRKAN I SAMHÄLLET OCH VÄRLDEN.
Det räcker alltså inte med nuvarande ledning av landet - man måste påverka politiken via Svenska Kyrkan också.
Jag undrar vad nästa område skall bli att politiseras?

måndag 23 februari 2009

Vissa nummer är bättre än andra.

I dag har jag erfarit att Landstingets omsorg om sina medborgare blir bättre och bättre.


Slår man 1177 på telefonen kommer man till Sjukvårdens information. 75% av landstingen är f.n. engagerade för sina kunders(patienters) bästa.


Uppsala Läns Landsting har 21 personer på lönelistan och kan därmed uppnå en önskad tillgänglighet - det tar bara någon minut sedan får man kontakt. Personalen är samtliga sjusköterskor i grunden och följaktligen rutinerade. Deras uppgift är att fastställa hur sjuk den som ringer är. Ställer frågor ,lämnar info och hjälper patienten fram till ett beslut hur han/hon skall bete sig.


Dygnet runtservice är ju utomordentligt viktigt och har upprättats tillsammans med Gävleborgs Landsting. Informationen finner man även på http://www.1177.se/ där man i lugn och ro kan få del av svar på sina frågor. Nu lägger Landstinget ut det för att slippa dra lasset själva - alltså att få någon konstellation att nappa på kroken och lämna offert. Det visar sig att ett landsting är tre för få för att få lönsamhet i första skedet. På frågan varför inte fyral landsting går ihop om att ta in offerter så blev det i stil med det att det har de nog inte tänkt på.
Problemet är nämligen det att om personalen räknar på det är ett landsting för litet att få att gårunt med. Det viktiga är att lösningen blir effektiv för kunderna och personalen. Landstingen
ser till att den nuvarande personalen får rätt att övergå till den enterpenör som vinner offerttävlan. Vill man inte så får man väl stanna kvar inom sin vårdsektor.

Rätt hanterat blir det hela säkert mycket bra. Jag fick uppfattningen att det kostar 80:- för att få den här servicen - men det är det säkert värt. Annars väntar kön på akuten- bilen plus parkering och så de där långa timmarna innan något händer. Det kan bli riktigt bra.söndag 22 februari 2009

Äktenskapsskolan i Svenska Kyrkan.

Biskoparna har hamnat kallt vatten. Nio säger sig kunna acceptera den juridiska registreringen till ingånget partnerskap. Fyra biskopar menar att kyrkans trovärdighet hänger på att den sekulära myndighetsutövningen skall vara kvar i Svenska Kyrkan. Välsignesakter är inget för dem. Ärkebiskopen som väl skall ha en sammanhållande uppgift för kyrkans biskopar säger ingenting ibland och någonting annat vid ett senare tillfälle. Raka puckar - teologisk redovisning om varför si eller så uteblir.
Jag läste SVD i dag HÅLL JURIDIKEN UTANFÖR KYRKAN. Ärkebiskpen kanske skulle läsa den och begrunda innehållet. Partiprogrammen säger ganska litet om religionsutövning men mer
om hur partierna skall utnyttja makten inom Svenska Kyrkan. Med nuvarande informationsunderlag skulle nog Herman Kling kommit fram till beslutet som omfattas av de NIO. Men det är klart Gårdfeldt gillar väl inte en sådan lösning?

Tolgfors bästa försvar -att inte svara?

Försvarsministern har inrättat en blogg där han inte blir besvärad av invändningar.
Hans blogg går ej att göra repliker på.
När Bo Pellnäs beskriver problemet med att svenska luftförsvaret är enbart luft så går han inte
i replik på detta heller. Moderaterna tafflar till det genom att lägga ner Uppsala flygfottilj och anledningen synes vara socialdemokraternas och moderaternas önskan om att göra privatflygfält av Ärna. Kan inte Moderaterna tala om varför de undviker att försvara huvudstaden och dess omgivningar mot luftangrepp?
Det kanske blir som folkpartiet - konsten att vela - är att undvika att fela.
Tråkigt!

I väntan på tillrättaläggande

Svenska Dagbladet har i dag en artikel baserad på beskrivningen av Guantánamo och "fångvården". Beskrivningen kommer från en 19-åring som blev krigsplacerad i just det fånglägret. Nu väntar jag enbart på ett tillrättaläggande av Dick Erixon han som ,präglats av sin
republikanska förkärlek. Läs rapporten i www.SVD.se
Själv väntar jag med"spänning på nästa sänning" den kan bli mitt i Prick av Dick.

fredag 20 februari 2009

Sveriges största förening?

Svenska Kyrkan som för närvarande tycks vara en av de största föreningsbildningar som förekommer i vårt land har många fördelar. De har en medlemskår som följer årstiderna från våren,sommaren,hösten och kalla vintern. Ibland ser man dem i kyrkan framförallt vid Dopet
en högtid som är mycket positiv och framåtseende. Tänk ett litet barn som efter sitt dop är medlem i en förening som har cirka 12% med intresse för hur Svenska Kyrkan utvecklas.
De visar i alla fall detta genom kyrkovalet som infaller med jämna mellanrum.
Våren före kyrkovalet handlar det mesta om vem som skall stå valbar plats i kyrkovalet.
Partierna ser hur viktigt det är ,att andra partier inte får för mycket att säga till om.
Då hör man faktiskt ofta uttryck som härleder till vår kristna tro. Typ: Herre Gud varför har han placerats så högt upp. Det gäller inte Vår Herre utan den politiker som lyckats knö sig fram
inom partiets kyrkliga gren.

Kyrkomötet har stor påverkan på religionsutövningen. El-försörjningen är en miljöfråga som kan
behandlas t.o.m. av Ärkebiskopens miljöinitiativ.
Andra frågor kan vara så avgörande att prästerna går omvägar för att undvika att göra sig besmittade av andra präster som tycker annorledes. Är detta nödvändigt? Samarbete över gränserna talar man om men det förekommer ju väjningsrätt.

Litet statistik kan kanske ge oss ledning. Jag kan bara frågorna inte svaren.
Hur många kyrkobesökare/Gudstjänstdeltagare är det på ett år som deltar i gudstjänster.
Procentuell andel av medlemmarna. Snitt/kyrka och gudstjänst. Bästa kyrka i stiftet besökarantal under året.

De olika grupperna i vår kyrka ,som har avvikande tro eller tro som ej sammanfaller med majortiteten. Vad skiljer dem åt. Vad innebär detta. Repressalier? Belöning?

Det skulle vara intressant att veta snittantalet följande dagar.
Första Advent, Julottan och julnattsmässan. Långfredagen, Påskdagen, Domsöndagen.
Baserat på dessa uppgifter kan man troligen säsongsanpassa anställningar av flertalet i vår Svenska Kyrka.

torsdag 19 februari 2009

Demoner jagades med hormoner?

Knutby Pingstförsamling? För fem år sedan jagades demoner . Recceptet var hormoner.
Men det var nog inga riktiga demoner utan Helges överskottshormoner som ställde till det.
SMS från Gud tror vi inte heller på.

tisdag 17 februari 2009

Svenska Kyrkan inför sin Herre

Svenska Kyrkans högsta beslutande organ har anvisat vägen för fortsatt samarbet.

Diktatet kommer endera Dagen kanske redan i dag. Budskaper är mycket klart och innebär att Jesusrörelsen i Riksdagshuset har anvisat sittande plebejer i Kyrkomötet hur de skall rösta i äktenskapsfrågan. Koallitionen M S C Fp är helt överens om att detta är den viktigaste frågan för ett jämlikt samhälle.

Det där med civiläktenskap är inte viktig. Det viktigaste är ett äktenskap för alla - kan jämföras med den schweiziska pantenkniven som klarar allt.

Tänk att Moderater och centerpartister skulle sjunka så djupt i frågan om Svenska Kyrkans frisläppande från Staten. Det blevså att nomineringarna till nästa folkkommission i Kyrkomötet pågår för fulla segel. Jag tror jag röstar på pastor Jansson.

måndag 16 februari 2009

Blåst på konfekten.

Tele 2 lurar en så man blir blå! Min fru ringde i dag och klagade ,att räkningen inte stämde med vad som vi betalar. Taxorna verkade en aning luddiga. Tele 2 har väl sina kunders kostnader i åtanke trodde jag. Men det visade sig att de behåller gamla kontrakt så länge inte kunden säger något. Skall man förutsätta att det svarta fåret är Tele 2 him or herselve.
" Tanten " alla telefonister är tanter noterade att" vi kan ju inte ändra på något utan kundens medgivande".
Egentligen menade hon så länge dumskallarna betalar med än de behöver så får de skyllla sig själva. Tänk vilken omtanke!

Vem betalar filhanteringen?

Har just fått Radiotjänst faktura för TV-avgiften. Ett litet underverk med två poster.
1. Avgift perioden 090315-090614 519:-
2.Avgiftshöjning 090101-090314 9:- Totalt 528:-

Sedan följer jag Pirate Bay rättegången på distans. Radiotjänst får naturligtvis betala för
upphovsrätten för en hel del. Fråga: Om jag laddar hem några låtar via SVT och dessutom
skickar en kassett eller cd på det till min gamla faster? Är det förbjudet eller räcker det med att jag betalt TV-licensen? Troligen inte förbjudet ur skivbolagens synpunkt. Det är ju reklam i stället. Men rent strikt så skulle det naturligtvis vara tillåtet eftersom min gamla faster även hon har TV-licens. Men vad säger lagen? Är det kanske så att STV slipper billigt undan när det sänder ett program med nya dängor på P3 eller P4. Men man kanske skulle anmäla Radiotjänst för sponsring av skivbolagens lanseringar.
Förresten så får kanske Radio och TV betalt för att de spelar låtarna flera gånger om dagen.
Men då är det väls kanske bestickning i stället?

söndag 15 februari 2009

Hemmakyrkan full av liv.

Ni kanske kommer ihåg min kalkyl - hur man får fler gudstjänstdeltagare?

Söndagens gudstjänst var ett typexempel. Arrangör Prästen Sanna och Kantorn Mathias.

De hade byggt gudstjänsten kring Psalmer i 2000 talet. Nya psalmer som utkom 2006.

Lokal: Församlingshemmet. Medverkande: Kören 20 pers. Prästen Sanna med predikan och hänvisningar till den nya psalmboken och en kort historik över de psalmer som vi sjöng.
Alla hämtade ur den lilla orangefärgade psalmboken. Vi det var de som lockades av
annonsen i Fredagens UNT. Kören drar alltid minst fem personer extra - nu blev vi total 40 gudstjänstdeltagare.
Sammanfattningsvis en undervisande predikan med nya psalmer och en församling med fyrtio röster som sjöng. Tänk att en kör kan få "drag" i hela församlingen. Bland psalmerna som sjöngs var 821 RES OSS UPP IGEN, 908 GUD ÄR MYSTERIUM, vi sjöng nog 6 - 7 st.
Det var välgörande med nya psalmer varav fler kanske kommer att upptas i nästa bearbetning
av vår Svenska Psalmbok.
Dagens avslutning med kaffe och gott bröd som kören bjöd på fungerade som den gamla kyrkbacken. Information över alla gränser.Tomtgränser alltså!

lördag 14 februari 2009

Kränkta eller inskränkta ??

Jag undrar hur det politiska tänket egentligen fungerar. Partierna har ju samtliga röstat och beslutat i frågan om Svenska Kyrkan skall vara statlig eller frikopplad.
Svaret blev " gärna en fri kyrka - men vi skall proppa Kyrkomötet fullt med folk som är partistyrda och vet hur vi politiskt vill att den skall skötas.

Ett avsteg ifrån den regeln föreföll uppstå i höstas när Statsministern sade att det skulle vara klart i början av maj med möjligheten att alla skulle kunna vigas i våra kyrkor.
Då blev det en aning ministerstyre av det hela. Dessutom stämde de inte eftersom för skams skull Kyrkomötet skulle få säga sitt. Förmodligen efter förmaningar från resp. partiledning.
Den politiska styrningen är ändå uppenbar. För flertalet var väl Göran Skyttes krönika i dagens SVD redan gammal skåpmat.

Det förligger väl möjlighet att genomföra en omröstning i vårt parlament i frågan vem som skall
ha vigselrätt. Sedan är det väl bara att sända iväg kyrkomötets ledamöter för fullföljande av sitt uppdrag. Så småningom kommer väl våra forskare att fastställa partitillhörighet för prästerskapet , den kan justeras vid ändrad majoritetsställning.

Har tagit del av debatter via nätet i frågan. Frågan gäller för det mesta om vem som är kränkt av vem eller vem som kränker vem. Tycks för närvarande var olöst.

Men den som säger att civilrättslig registrering för alla par skulle vara obligatorisk uppfattas
kränka de som vill bevara äktenskapet inom kyrkan. Men alla som vill bevara äktenskapet inom kyrkan blir inte glada utan kränkta om alla får vigas till äktenskap i kyrkan.
Mycket talar för att det är enklare att kränka alla par som inte vill registreras statligt.
De kan säkert bli välsignade i Svenska Kyrkan. Gud är god och outgrundlig men han kan säkert peppa prästerna.

Analysmaterial för Svenska Kyrkan.

Har funnit en blogg av intresse. En initierad logisk blogg som inventerar frågan om vad som gör Svenska Kyrkan så splittrad . äktenskapsfrågan. Bloggaren Lars Ewald Lenkas blogg
Http://larsewald.blogspot.com ställer frågor och betar av dem i tur och ordning. Han har numera diskussioner via bloggen med Http://antigayretorik.blogspot.com . Kolla vad de skriver.

Resonemanget ligger ganska nära Göran Skyttes slutledning.
1. Politiska partier hör inte hemma i Svenska Kyrkan - däremot kan det vara en tillflykt för medlemmarna. Läs igenom Larsewalds blogginlägg den 14 februari 2009.

fredag 13 februari 2009

Riksdagsmotioner & Knutbykvitter.

Läser bloggen Ericsson i Ubbhult , Jan Ericsson är moderat riksdagsman. Han informerar ibland om vad sig tilldrager i Riksdagen.
Ni kommer kanske ihåg problemet med att barn skuldsattes av sina hängivna familjer. Parkeringsböter för 10.000 tals kronor och annat.
Motioner i detta ärende har kommit in från Moderater,Folkpartister och Socialdemokrater.
Enligt uppgift minskar antalet barn som skuldbelägges rent ekonomiskt. Men en och annan får på huden för pangade fönster m.m. Men det är bra med partiernas omtanke om barn och att den kommer från så många partier som möjligt.
En annan motion från MP ställer frågan om man kan fler än två vårdnadshavare - Trekant med knuff?
Vänsterpartiet motionerar om att byta ut benämningarna mor och far till det mer könsneutrala
förälder. Varför inte till Stalin han var ju hela vänsterns fader under lång tid.


Sedan till en betydligt mer nästående fråga här i Knutby. Från anslagstavlan vid återvinningsplatsen hade ett väl förseglat plastfodral fallit. Texten fångade mitt intresse.
Ingen avsändare angavs. Upplysningen att Jordens undergång var uppskjuten!"
Vidare en pamflett: Att vinna seger för Honom. Predikan av Kim Wincent, 6 december 2003.
Två utdrag med överskrifter Krigsråd"i det lilla tältet" och "Jag vill ha ett blodigt svärd"

Skrivaren hänvisar till att den 6 december 2003 var en månad före mordet.
Jag undrar om det inte är Alexandras död de tänker på? Bedja - imperfekt orsaken? Kanske inte ändå?
Jag får väl säga som alla andra bråkmakare fast omvänt "Ni vet var jag finns"

Kyrkans interna värderingsproblem.

KT har i veckan ett debattinlägg signerat Margareta Brandby-Cöster.
Hon menar att de nio biskopar som anser att Svenska Kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten
bara gör det för att de inte delar samma tro som hon själv.
Det är väl utmärkt att det blir en debatt i ämnet. Men frågan kan kanske integreras i Svenska Kyrkans inre värld. Nämligen om staten tar hem den sekulära vigselrätten och tillsammans med hindersprövningen ser till att ett juridiskt kontrak samtidigt undertecknas av de två som avser att leva sitt liv tillsammans.
Vad skulle det innebära för kyrkan? Varför kan inte Brandby-Cöster sätta tilltro sin kyrka , att den kan genomföra vigselceremonier som ur teologisk synpunkt fyller det behovet?

Anser hon kanske att kyrkan inte är kapabel att genomföra detta?
Eller är det en partsinlaga från RFSL - då skulle jag förstå det att det är viktigare med statlig myndighetsutövning genom Svenska Kyrkan än att den sekulära staten sköter registreringen själv.

Brandby-Cöster borde analysera hur det fungerar i dag. Fyller de par som vigs i Svenska Kyrkan alltid det som hon anser grundande. Båda parter tror enligt de regler som gäller.
Hur många icke kristna har ingått äktenskap i kyrkan? Gäller det - javisst så länge kyrkan har vigselrätt är den själv med om att bryta mot sin egen trosuppfattning.Där felas det en bra förklaring till att det inträffar.
För övrigt anser jag att alla som tror på Guds ord har tillgång till gåvan att bli välsignade i Svenska Kyrkan.

torsdag 12 februari 2009

Knutby på TV!!!

Knutby pingstförsamling speglades i SVT1 i kväll. Åsa Waldau och Peter Genbäck fick svara på
frågor ställda av Karin Swärd som gjort filmen samt från forskare och han Josefsson med pumpen som för kvällen ej var lumpen.

Åsa Waldau slingrar sig , men blev tagen av att höra en predikan från tidgare år. Den predikan sade hon sig komma ihåg men menade att hon blivit finare i kanten numera. Men hon skämdes nog en del och erkände för första gången vad jag vet att det kanske var olämpligt.
Men ordvalet har jag hört för flera år sedan vid ett tillfälle. Folk kan vara "onda".

Men kyrkans folk avviker inte i byn från några andra i dagens läge. Allt är lugnt.
Men det är klart att de kommer svallvågor nu under de veckor som TV visar filmen om Knutby.
Nu skrev jag snällt och balanserat för en gångs skull.

Tjall på linjen - vem ger ledning?

Tidningarna älskar när det snubblas inom politiken. Kristina Axén-Ohlin har under en tid funderat på att lämna politiken och göra annat. Som vice ordförande har hon underrättat sin ordförande. Det var någon månad sedan. Han tycks inte ha kommenterat eller talat med henne om beslutet.
Som sekulär chef jobbar han ju inte som frikyrkorna. De hade gensat sänt fram en församlingsledaren som gett henne ledning. Antingen är det sant att han inte hört av sig eller också en ren bubbla av osanning. Hur det än är så bör Moderata Samlingspartiets ordförande uttala sig. Partiet behöver ledning av sin sekuläre chef.

onsdag 11 februari 2009

Förhandlingsbar vigselrätt.

Kyrkan Tidning anger orsaken till att Riksdagspartierna inte kan återtaga vigselrätten omgående skulle vara " att de politiska partierna tycker det är för sent".
Men kanske redan nu vore BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
Så fick Svenska Kyrkan leva med sina egna problem.
Med tanke på med den regelbundenhet som omtolknings sker så dröjer det väl inte länge förrän
Ärkebiskpen skall vara sambo. Men det gäller först nästa präst som övertar ämbetet.

Riksdagen misstänker religiös inblandning i SvK

Olle Burell (S) tar upp problemet med att folkkyrkans planer utmanas av 9 biskopar.
I Svenska Kyrkan har politiska maktutövare majoritet. Biskoparna som nu protesterar
genom att vilja lämna vigselrätten till Staten viftas bort. De fyra andra följer sin tro och sitt partiprogram förmodligen. Den femte miljöintresserade kollar hur vinden blåser.
Hade de inte varit värre om Svenska Kyrkan blandat sig i Riksdagens göranden och låtanden.
Jag menar med tanke på KD ledamoten som anser att Statsministern skall avsluta sina framträdande med en bön för Sverige.

Som sagt den Politiska Knuten har en åsikt som går över partigränserna.
Sekulärt tror jag det vore mer rättvisande om partimedlemmarna som gudstjänstdeltagare
och som ledamöter i de lokala Kyrkoråden fick säga sitt om Svenska Kyrkan. För de som är
med i kyrkoråden på lokal nivå utgör för det mesta av medborgare som känner sin bygd och sina medinnevånare. Det skorrar i mig att protokoll från kyrkofullmäktige upptar partitillhörighet.
Gud ser till oss alla oavsett partimärke.

Det är på tiden att skilja Staten och Svenska Kyrkan åt. Annars blir de kanske imamiserat!

Välsigna landet - eller Kyrkomötet?

Morgan Johansson (S) är klart störd över den KD:s representant som anbefaller Statsministern att avsluta sina framföranden med en kristen bön för landet.
Har Morgan Johansson talat med sina egna potentater som nominerats till Kyrkomötet i avsikt att fatta religiösa beslut . Politiskt korrekt - eller kyrkligt deffekt?

Staten styr Svenska Kyrkan via Kyrkomötet - den alliansen från Höger och Vänster är politisk , inte religiös, snarare famös.

tisdag 10 februari 2009

Argument för kyrklig uppryckning

Jag läser Bertil Gärtners blogg. Han beskriver problemet äktenskapsbalken ganska rakt av.
Det gör min övertygelse starkare för omedelbar aktion i frågan om civiläktenskapet.Staten bör hantera det hela. Men läs http://www.bertilbloggar.wordpress.com/ och bilda Er en egen uppfattning.
Framförallt om hur kyrkan skall manövrera för att komma upp på spåret igen.
Kyrkomötet saknar ledning uppifrån men inte ifrån sina partiorganisationer.
Det som för närvarande fattas är miljöarbetet inom Svenska Kyrkan - jag avser den religiösa miljöns vårdande.

Kyrkan samlar proselyter?

Ja tror i alla fall det. Varannan vecka är det sopplunch i vårt församlinghem.
Fler kommer undan för undan. I dag var vi fler än tretti.
Tänk att denna regelbundna vana finner ökat intresse. Man träffar bekanta i en lugn samtalsmilöj. Regelbunden gudstjänst med ganska få säg 20% av sopplunchgästerna.
Hur gör vi för att påverka antalet i gudstjänsten? Ja det gäller väl att budskapet är lika gott och närande som det vi får vid sopplunchen.

Ideella brandförsvaret?

Ibland biter sig Regeringen i svansen. I dessa dagar då männikor blir varslade och mång gånger uppsagda kan lagen djävlas en aning mer än nödvändigt.

A-kassan ser ju till att de arbetslösa får månatlig ersättning. Men de som är deltidsanställda brandmän blir av med sin ersättning efter 75 dagar. Den lilla byn med deltidsbrankår fungerar ju i dag som en försäkring för medborgarna att de finns hjälp vid plötsligt uppkommen brand.
Vidare sänds deltidsbrandmännen ut vid trafikolyckor - påkörda vilda djur m.m.

Skulle det nu råka brinna i by så kommer deltidsbrandkåren i arbete.
A-kassan menar att då har ni ju haft arbete - alltså träder lagen i kraft -ingen ersättning efter 75 dagar.
Hur ställer sig Regeringen till detta? Skall man uppmana deltidsbrandmännen till att sluta?
Eller skall kommunerna anställa fast brandkår på orten eller skall man låta det brinna.

Deltidsbrandmännen får väl ingripa ideellt? Eller har staten funnit på något annat sätt att hindra dem? Ändra A-kassans tolkning ? Snabb insats please - annars stick och brinn!

måndag 9 februari 2009

Religiös partiöverenskommelse???

Bloggaren Stillsam som lever upp till sitt bloggnamn - alltid väl övervägda inlägg.
Han konstaterar att Moderaterna,Centerpartiet och Socialdemokraterna har stor påverkan på vad Svenska Kyrkan kommer att göra i äktenskapsfrågan.
Men ingen har väl satt partiprogrammet i händerna på ledamöterna? Eller skall man fråga har
respektive parti som sänder politiker(delegater) till Kyrkomötet klart för sig vad partierna vill.

För enkelhets skull kan man ställa frågan så: Varför nominerar man till Kyrkomötet? Vad är delegaternas uppgift? Hur skall de partianslutna ställa sig till det beslut som Kyrkomötet kommer fram till?
Om man röstar på annan konstellation än det egna partiet i Kyrkovalet - blir man straffad?
För min del röstar jag på mitt parti i församling och samfällighet. Varför? Jo känner dessa personer väl och vet vad de står för. Stift och Kyrkoval kommer jag inte att rösta på mitt parti.

De för en utmärkt bra politik(anser jag) men en bedrövlig tavla är det att nominera till Kyrkomötet.

Med Mitran på sned?

De fyras gäng uttalar sig i äktenskapsfrågan. Men den första frågan de ställer är om en mångkulturell stat kommer att ta ansvar för vigslar och äktenskap?
Statens ansvar är väl att sekulärt se till att alla parförhållanden blir registrerade.
Det första den ser till är Hindersprövningen därefter att parterna skriver under det statliga
dokument som visar att de avser att leva i livslånt parförhållande. Dokumnetet innehåller de juridiska skyldigheter och rättigheter som gäller parförhållandet.

Min fråga blir - hur avser Svenska Kyrkan att värna det redan skrivna avtalet sett ur kyrkomedlemmarnas synpunkt. Är det inte en uppgift för vår folkkyrka att fullfölja sin uppgift
att kristna sitt folk medelst undevisning och predikan?
Det förefaller som de fyra stigit upp för tidigt och inte plockat av sig nattmössan.

"Det kanske inte är statens ansvar" Jo Staten bör registrera alla parförhållanden när numera inte kyrkan sköter den saken.

söndag 8 februari 2009

Gammal Wallanderfilm.

Filmen slutar med snack på Wallanders balkong.Grannen med kragen är ute och pysslar.
Frågar om Wallander vill höra en historia. Som vanligt åker han dit på att lyssna.
Tre män sitter på en Pub och snackar En jänkare,en ryss och en svensk. In kommer en man
som de tycker sig känna igen. Frågan kommer " är det Du som är Jesus?.
Jänkaren säger Du jag har ont i ryggen jämt, kan du fixa det? Mannen de trodde var Jesus tittade på jänkaren och plötsligt var ryggen som ny igen.
Ryssen klagade på migrän och ville ha hjälp - smärtan försvann ögonblickligen.
Då frågade mannen svensken behöver Du ha hjälp med något? Nej för fn. sa svensken jag är sjukskriven. Filmen är förmodligen inspelad före regeringsskiftet - ja jag är nästan säker.

Lite av varje!

Man kan notera att Dick Erixon följer republikanerna i vått och torrt. Allt som Obama gör skulle
McCain ha klarat bättre. Själv avvaktar till dess lugnet har lagt sig. Just nu är det mest intressanta att Anders Borg med pondus försvarar och förklarar det han gör. Klart och tydligt.
Han sprider oro hos oppositionen och ett visst lugn inom Alliansväljarnas led.

Statsministern borde känna att det är läge att omhänderta vigselrätten och se till att staten
hanterar den organisatoriskt enkel och jämlikt. Politiskt hållbart.

Mot en ljusare framtid.

Dagens agenda: Familjegudstjänst med barnkörerna. Helt av sig själv stiger antalet deltagare.
Kantorn och Berit gör ett lysande jobb med barnen. I dag var det de minsta barnen som sjöng.
Väl genomfört med viss styrning där det behövdes. Vår präst ,ung ,påläst med konsten att ta vara på möjligheterna höll en fin predikan.
Röda Korset ställde upp med kyrkkaffe i församlingshemmet. Föräldrar och barn trivdes tillsammans med de något äldre. Med Familjegudstjänster skapas förutsättningen för en mer
frekvent kyrkogång. Långsiktigt blir möjligheten att vinna aktiva gudstjänstdeltagare betydande.
Den präst som startade Matteus-Pojkarna i Stockholm gjorde utifrån kyrkan rekrytering och
kontakt med livet utanför kyrkporten. Resultatet blev en idrottsförening som växte och växte
och som plötsligt blev rikskänd.
Förtst i församlingen där klubben fick disponera kyrksalen varje fredagkväll. Besök av "kändisar" som berättade om sitt idrottsutövande. När tiden var mogen kunde klubben leverera kändisarna på egen hand.. Rune Larsson häckbrons i London 1948, Tiomilakavlen 40-50 talet de segrade i alla fall en gång. Stafettlaget topp på SM 4x100 och 4x200, Hockeylaget i SM-final flera gånger, Varpa,Bowling ,toppspelare med SM-meriter.
Varför berättar jag allt detta. Jo för kopplingen till kyrkan blev vardagsmat för många av idrottutövarna. Kyrkan blev en tillhörighet och god vän. Ett sätt att bygga upp gudstjänstlivet på lång sikt.
PS. Staden tar sin tribut. Det då allsvenska handbollslaget med Nappe Kärrström - nu utan Nappe spelar i div II-norra och har sitt rekryteringsområde i Stockholms södra förorter.
Ibland känns det som Svenska Kyrkan inte spelar speciellt bra men dock i Allsvenskan.

lördag 7 februari 2009

Malmöpolisen på tunna isen!

Polisen i Malmö har fått bildbevis, e-mail,rapporter om att kränkande benämningar används vid
övningar och ibland i samband med utryckningar. Vad är som är så farligt?
Jo naturligtvis att polisledningen exekverar i hyckleri! Modellen att förneka saker som är uppenbara förstör naturligtvis tilltron för en hel kår. Varför en hel kår? Ja när chefen myglar undan uppgifter som han inte vill ha bekräftade så blir det olustigt.
Tekniken är densamma i alla länder tror jag. Rapporter från Guantanamo förtegs och förnekades. Sanning eller lögn?
Katolska biskopen som förnekade Förintelsen offentligt. Påven som just vid denna tidpunk tog honom till nåders igen kände han inte till biskopens åsikter i frågan? Sanning eller lögn?
Malmös polisledning hur gör de i fall av intern anmälan. Tar tag i frågan eller släpper den? Sanningen skall göra Eder fria. Men i poliskvarterat tycks sanningen ha låst in sig. Olustigt.

fredag 6 februari 2009

UNT på insändarsidan.

Torsdagens UNT släppte fram replik på en insändare av Åke Jakobsson.

"VIGSELRÄTT. Under många år har vigselfrågan varit aktuell.Vi börjar närma oss en "slutförhandling".
Obligatorisk borgerlig vigsel, skriver Jakobsson. Det är den bästa lösningen på kort och lång sikt.

Knuten sitter i hur kyrkorna vill benämna företeelsen att två människor vill inleda ett förhoppningsvis livslångt förbund. Allt baserat på juridisk grund. Lika för alla par.
Att en sekulärt orienterad statsminister försöker påverka samfunden i frågan om hur de skall hantera företeelsen är förvånande.
Columbi ägg är väl att staten tar hand om hindersprövning och registrering av parförhållandet. Svenska Kyrkan förefaller mest inriktade på att få behålla vigselrätten.Marknadsandelen?

Kyrkan borde i stället genomföra vigselakter för dem som har juridiskt kontrakt att få sammanleva i parförhållande. Spöket på vägen är kyrkomötet - 200 ivriga politiker sitter i praktiken på beslutskraften.
Tänk att staten ännu inte klarat av att skilja Svenska Kyrkan från staten."

Jag hade inte kunnat uttrycka det bättre själv.

Biskopar vill ha obligatorisk statlig registrering.

Nio biskopar uttalar sig i dag enlig morgonTV för att genomföra registrering av parförhållanden.
Staten skall hantera det och när det är gjort så är alla par omfattade av ett juridiskt avtal som visar att de är ett par med avsikt att livslångt leva tillsammans.

Det öppnar dörren för en ordentlig utredning hur vår Svenska Kyrka skall öppna vägen för en vacker,stämningsfull kyrklig cermoni som teologiskt bekräftar parets avsikt.

torsdag 5 februari 2009

Kvalet inför Kyrkovalet.

Föregående kyrkoval röstade jag för val till församling och samfällighet.
Till de högre höjderna blev ingen valsedel lagd.
Anledningen var den att jag förväntade mig att Svenska Kyrkan skulle skiljas från Staten.

Följaktligen blir det nog ingen röst på Kyrkomötet eller Stiftet.

År 2005 var det ungefär 12 % av de röstberättigade som avlade sina röster i kyrkovalet.
Partierna från höger till vänster förefaller att ha absolut majoritet i "Folkkyrkan" .
Av 249 ledamöter är i stort sett 200 politiskt aktiva i partierna. S 71 mandat,M 45 mandat,C 41 mandat, KD 17 mandat = 174 mandat .

Den infekterade frågan i årets kyrkoval ser ut att bli vigselrättens vara eller icke vara i Svenska Kyrkan. Men med 174 mandat från partiväsendet varav majoriteten säger sig vara positiv till privat verksamhet jämsides med kommunal blir det kanske så att vigselrätten blir kvar i Svenska Kyrkan. Det har inget med religionen att göra utan med traditionen och JÄMO.

De förslag som föreligger att flytta "hem" registreringen av alla parförhållanden till staten
skulle vara en praktisk åtgärd. Hindersprövning och registrering enligt civilrättslig äktenskapslagstiftning lämnar vägen öppen för alla samfund som önskar att välsigna de som kliver in på samlivets förhoppningsvis livslånga bana. Det görs alltså ingen skillnad för paren - alla är registrerade efter samma lagsamling , juridiskt klar vad gäller ansvar för båda parterna.

Samma behandling för alla par - JÄMO måste bli riktigt nöjda.

Sedan återstår det för alla att själva fatta beslutet hur de vill högtidlighålla sitt nya förbund.

Sedan återstår frågan varför partierna nominerar till Kyrkovalet. Jag tänker främst på Kyrkomötet. Men jag har mina aningar att det är till viss del en plats för avgående potentater
med tack för lång och trogen tjänst. Kyrkomötets antal ledamöter borde - om de som jag tror har något att säga till om kalibreras efter valdeltagandet. 249 ledamöter vid 100% hur många vi 15% -igt valdeltagande?

onsdag 4 februari 2009

Finansministern resonerar.

Hörde på P1 i dag när Anders Borg svarade på frågor. Han går från klarhet till klarhet.
Lugn och eftertänksamt beskrev han läget och vad Regeringen tänker göra åt det som beöver göras.
Det blir kämpigt för oppositionen att behålla ansiktet! Östros flåsar inte i Ekot och TV i samma grad som tidigare. Har någon sagt till honom att det är kontraproduktivt?

I ett besvärligt läge litar jag på Anders Borg och hans metoder!

Kyrkovalet - Svenska Kyrkan - Åldersnojan

Brygubben har i dag en intressant skrivning angående det kommande kyrkovalet.
Läs bloggen www.brygubben.blogspot.com

Ålderstrukturen på de som väljs till Kyrkomötet och Stiften är enligt hans och kanske min mening för dominerad av äldrevården-(förlåt).
Han vill som 50-åring satsa på ungdomen och det är helt rätt.

Hur ser förutsättningarna ut? Vem går i gudstjänst någorlunda regelbundet?
En grupp som gör det under tonårstiden är konfirmanderna. Varför - förhoppningsvis för att bli
kyrkvana och samtidigt få en uppfattning om Svenska Kyrkan fungerar. Men i första hand för att de måste få "påskrivet" att varit i kyrkan- på min tid var det ingen lapp - men ingen slapp att gå i landsortskyrkan - kontrollen var automatisk.

Uppländska Kyrkor var väl inte överbefolkade på den tiden heller.
Men i en välfylld kyrka kommer prästernas intellektuella spänst till sin rätt. En fängslande predikan som väcker intresse ger säkert gensvar hos konfirmanderna.

Hur ser det ut i dag. Ja det är ganska olika i olika Stift. Uppland landsortskyrkor - ofta några få
eller säg upp till femton deltagare är ganska vanligt. Domkyrkan är välfylld - i alla fall många deltagare.
Antalet varierar - det är fler kyrkobesökare/deltagare vid de tillfällen det är Tacksägelse.
Då talar prästen om den eller de kyrkomedlemmar som avlidit under veckan och i kyrkan tänds ett ljus för var och en av de döda. Klockringning avslutar. Under dessa söndagar brukar familjerna komma till kyrkan .

Nå tillbaka till ålderstrappan i kyrkan. Det kommer att vara ett långsiktigt projekt ,att få en föryngring till stånd. Kyrkan har haft många år på sig för att åstadkomma den minskning som nu noteras. Men det fins hopp!
Bladåker en av våra fyra församlingar anordnar musik på lördag eller söndag. Kantor, präst
och kör ger ett program som visar det sig skapar återbesök. Alltså ungefär 100 personer
går regelbundet på dessa musiktimmar. Väl förvaltat kan man nog flytta begivelsen från församlingssalen till kyrkan och upprepa konceptet i samband med Gudstjänst.
Komminister,Kantor och Kör och KAFFE är en modell som har framtiden för sig.
En bred medelålders publik är fångad till båtnad för framtida framsteg i kyrkeriet.

tisdag 3 februari 2009

Bill & Bull & Gullan i Uppsala

Dagens http://www.unt.se/ har en helsida med rubriken Uppsala garnison behövs.
Det hade varit mer adekvat att rent ut beskriva Regeringens försvarspolitik som en avvikelse från den tidigare moderata uppfattningen i försvarsfrågan.
Det skulle vara befriande med en laddad försvarsminister , som försökt se längre än till utlandsplacerade styrkor. Men läs debattinlägget som den lokala inlaga den är.
Bill & Bull får gärna tala klarspråk i frågan - helst i plenum! Gullan får väl annars ta rodret.

Förresten har jag en gås oplockad med Bill sedan flera år. Hans beskrivning av Nordpol behöver kanske revideras. I dag blev jag nämligen informerad att priset för ren el - dvs vattenkrafts producerad har samma pris som kolkraftsproducerad. Färska äpplen till samma pris som
bokna. Nordpol har väl tjänat sitt syfte ,att tillföra Vattenfall en bra vinst - på bekostnad av
konsumenterna - Läs konsumenterna - el-beroende stora svenska företag och så svenssons
värmepanna och glödlampor. Nordpol förefaller vara manipulerade marknadskrafters vän.

måndag 2 februari 2009

Saknar en frimodig motivering.

Allt sedan kvinnor vigdes till prästyrket har jag funderat över det här med väjningsrätten.
Det måste ju finnas en klar och logisk? förklaring till varför präster säger på grund av sin trosuppfattning inte kan samarbeta vid kommunionen. Frågor har ställts och svar uteblivit.
Sedan läste jag på en blogg en präst som funderade över om det kanske var dags att ompröva
den uppfattningen. Det var funderingar kring Frimodig Kyrka där den skrivande tycktes hemmastadd. Jag kan inte säga om det är rätt eller fel med tolkningen att präster av manskön inte skulle kunna samarbeta över gränserna med kvinnor som är präster.
Men det vore skönt att få en hållbar teologisk förklaring varför.
De präster som tillhör Frimodig Kyrka uppfattar jag på samma sätt som den präst som undervisade oss inför konfirmationen 1947/48. Lugn och allvarlig och förstående.

Nu känner jag en viss oro inför Svenska Kyrkans utveckling inte minst med tanke på hur makten är reglerad. / 71 S ,45 M ,41 C, 17 partipolitiskt obundna!,KD 17, FISK(Fp) 15
Frimodig 7, osv. Det tyder på att Kyrkomötet är en starkt politiserad församling.

Statens hand vilar över den fria Svenska Kyrkan. Det förefaller som politikerna inte vill släppa taget om den gamla statskyrkan. Valmetoden är direktval till kyrkomötet och stiften.
Hade de inte kunnat göras indirekt ?
Kvinnoprästfrågan har kostat några goda präster möjligheter till Kyrkoherdetjänster och nu kommer nästa prövosten i form av lite mobbing om prästerna inte ställer upp på att viga alla par samkönade- som tvåkönade. Blir det som Statsministern(sekulär ickemedlem i Svenska Kyrkan) och Kyrkomötets politiska del vill , att alla par skall vigas i Kyrkan om de så önskar.
Det har inte med religionen att göra utan är en jämställdhetsfråga.
Jag förespråkar sedan flera år en juridisk civilrättslig registrering av alla par som önskar leva livslångt tillsammans. Sedan får kyrkorna göra som de tolkar sin bibel - eller sitt partiprogram.

Vad kostar en lönekrona.

När man arbetar så utgår ju löneskatt på den lön man får.
www.unt.se ställer i dag frågan vad arbetstagarna egentligen betalar i skatt.
Ingenting är nytt under solen. För 10 år sedan var vi några som ansåg att man skulle få en snygg avräkning på sin löneslip.

Bruttolön XXXXXXX
Avgår: Löneskatt
NYHET: avgår jobbskatteavdraget
Avgår: arbetsgivarskatt
Så här mycket får du ut :?????

Förresten vad är allmän löneskatt??

Läs ledaren och fundera över varför nuvarande Regering Alliansen reagerar på samma sätt som den gamla socialdemokratiska gjorde.
Ledaren går ett steg längre men skattetrycket är högt. Vissa ville visst sänka skatten.