måndag 27 april 2009

Tid för eftertanke!

Skrivklådan är något mindre för tillfället. Kommer att ägna mig åt familjesamvaro under några veckor. Stänger av skrivandet fram till den 12 Maj!
Därefter blir det väl politiska och kyrkliga funderingar som vanligt. Ha en trevlig nykter Valborg. Men som moderat får jag väl säga att det är upp till var och en. Se däremot nyktert på tillvaron.

söndag 26 april 2009

Med förlig vind.

Moderaterna seglar fram på opinionens småkrusiga vatten. Örebro som var en samlingspunkt för kommunernas moderater förefaller varit lyckad. Men det småkrusiga vattnet kan bli skvalpigt om partiet inte hanterar ALLIANSEN som konstruktiv samarbetspartner.
Inför valet 2010 bör man undersöka möjligheten att valsamverka med sina Alliansbröder/systrar. Det kan väl inte vara så svårt att göra en rikslista som täcker upp möjligheten för samtliga partier att hänga kvar i Riksdagen.

lördag 25 april 2009

Maxtaxa är redan maxad!

Det var välgörande ,att Statsminister Reinfeldt talad klarspråk när det gäller maxtaxan.
Den som vill höja maxtaxan vill väl naturligtvis inte höja skatten. De som har jobbskatteavdrag
har ju redan fått pengar som kan användas till de utgifter de prioriterar.
Pensionärernas argument är ju just att de som jobbar får mer pengar för att klara nya av nya
höjda bensinkostnader eller höjda kommunala avgifter för t.ex barntillsyn.
Som pensionär vet jag bara att vi får inget i första taget. Men kommunerna har fått tummen i ögat för investeringar i konstgräs, större samlingssalar typ Konserthus etc. Man kan väl hävda att väljarna/innevånarna får närkontakt med besluten om nya konstgräsplaner och konserthus.
Beslut i dessa frågor gäller helt säkert högre skatt- om man inte kan räkna hem dem.
Uppsala "räknade hem konserthuset" så vi får säkert högre kommunalskatt.
Allianspartierna och oppositionen är medskyldiga.

Kyrkopolitiken bedömd från nedan!

En bloggsvarare klämde till på den ömma punkten i Svenska Kyrkan.
Tyvärr så är han anonym så jag får väl ta på mig hans synpunkter själv.
"Politikerna måste bort ur nämdemannariet.Men titta på Svenska Kyrkan som lär ha skilts från staten.De djäkla politikerna sitter kvar och petar i kyrkan precis som förut.Ni får inse att politiker är som fästingar som inte sugit färdigt(och hunnit ge offret TBE eller Erlichios eller Borelia ännu). Har ni någonsin sett en politiker som frivilligt avgått pga sin inkompetens?
Jag ger mig ------ på att den här inkompetenta överförmyndar(käringen) någonstans i Småland som låtei en debil mamma råna sin dotter på hela estoniaförsäkringsbeloppet(77 öre kvar på kontot stackars tjej) kommer att sitta kvaroch suga.
Ja så uttrycker han/hon sig och med andra ord kan det kanske vara lätt att hålla med.
Återkommer i ärendet.

Störst -bäst vackrast!

Moderaterna har för nävarande kommunalpolitiker samlade i Örebro för debatt och information.
Ett stort fint parti som palcerat sig i mittfåran i svenskat politiskt vatten.
I dagens www.svd.se skriver Göran och Karl om förflyttningen. Det ger en bra beskrivning av vad som håller på att hända.
Men de förefaller som om ALLIANSEN är en aning tillbakasatt. Moderaterna är störst av de fyra allianspartierna och har ett ansvar för att överta något av Göran Perssons devis "alla skall med". Håller man ihop alliansen så går det vägen - hela vägen. Det gäller att hålla kursen med ångan uppe. Ett grund som skymtar i fjärran är, att man ibland tar i för mycket och alldeles i onödan. Tredje jobbskatteavdraget hade gott kunnat anstå till nästa valrörelse. Det är lätt att säga nu när konjunkturerna vänts över hela världen. Men jag sade det redan före den ekonomiska volten. Min mening var att partiet skall arbeta med eftertanke och inte rusa iväg.
Alliansen får odlas och kanske en valallians skulle bli det som slutligen fäller utslaget.
Anders Borg arbetar efter principen att inte rusa iväg nu när pressen är som störst på åtgärder.
Det är ett bra exempel på eftertanke och briljant handlag.

torsdag 23 april 2009

Plockat ur Kyrkans Tidning

Torsdag morgon dyker Kyrkans Tidning upp i morgonväkten. Hittar några artiklar som fångar intresset. Bl.a Kyrkostyrelsens remiss :Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning.
Bra redovisning som visar vägen. Slutklämmen är festlig"OCH NÄR DET GÄLLER DEN TEOLOGISKA MOTIVERINGEN ,FÅR DE KOMMA I ETT SENARE SKEDE".
Jag trodde det var kyrkans inställning det handlade och inte Kyrkomötets .

Nästa artikel: Majoritet av stiften säger ja till vigselrätten. Slutklämmen: "Kyrkostyrelsen ska den 12 juni fatta beslut om den skrivelse i frågan som man överlämnar för behandling vid höstens kyrkomöte.Först då avgörs hur Svenska Kyrkan skall förhålla sig till den könsneutrala äktenskapslag som träder i kraft den 1 maj.
Staten har fattat ett sekulärt beslut gällande äktenskapslag, som träder i kraft i dagarna. Kyrkomötet= transportkompaniet med klar majoritet från de politiska partierna skall alltså fullgöra sin politiska plikt under hösten.

Det är ganska mycket att bry sig om! Läser om Martin Garlöv , bloggare redan på KT:s tid och dessutom samordnare av bloggandet. Han förespråkar ,att Kyrkomötet skall krympas med cirka 150 pers. Kvar blir ett hundratal. Bra anser jag! Han gör mig gladare än så genom att föreslå indirekta val till Kyrkomötet. Eftersom jag är blå och Garlöv röd innebär det kanske att man skulle kunna tänka sig att beslutet kan genomföras på högre nivå på det sätt vi understödjer.
Jag skall kolla med Http://Brygubben.blogspot.com

tisdag 21 april 2009

Präster lever upp till sitt stånd

Två präster har fått fribrev efter att ha sexuella förhållanden med den ena med person ,som från och med 16 års ålder upp till 22 haft sexuell relation med prästen. Prästen har anmälts till
kyrkomyndigheten men förklarat att det hela var frivilligt frå den andra personens sida.
Prästen har blivit varnad och får prövningstid unde tre år.
Den andre/a prästen som varnats har väl gjort något som inte var vad kyrkans myndigheter gillat.

Jag har förut vågat påstå att kyrkan lättar på sina trosuppfattningar och numera har en mer förlåtande syn på det som för bara något tiotal år sedan var synd.
Nu anser de två prästerna att det var synd att någon kom på dem förmodar jag.

Men som sagt politikerna bestämmer i Svenska Kyrkan och många präster syndar tydligen på nåden.

Du gamla Du fria?

Spelutredningen visar i stort, att Moderater och Socialdemokrater kan ta varandra i hand.
Eller mer utsagt Allians och opposition sitter i samma bur.
Plötsligt släpper alla hämningar i frågan om folks frihet på IT-nätet. Staten vill skydda sitt monopol på spel inom vårt land.

Orsaken är naturligtvis att en stor del av statens skatteinkomster kommer från Svenska Spel och ATG. Alliansen säger sig arbeta för allas bästa och till och med underlättar för konkurrensen inom kommuner och landsting. Man anser att privat verksamhet är av godo. Men det är av ondo att kladda på statlig verksamhet som har mer eller mindre monopolistiskt skydd.

Såg att någon jämförde beteendet i spelfrågan med Nordkorea. Det är kanske att ta i - men att försöka stänga möjligheterna för svenska medborgare att spela på utländska spelsajter är bara ett uttryck för girighet.
Vi klagar ibland över andra länders importrestriktioner men försöker själva utöva exportförbud på spelinsatser.

Hur ser EU på saken? Det kanske är läge att ordna någon stor lönsam ekonomisk verksamhet i Strassbourg? OK - se till att EU beslutar om, att alla stora internationella spel administreras i Strassbourg. Alla insatser till EU-monopolet. Sedan delar man upp den beslutade spelskatten efter hur stor andel av insatserna som kommer från resp. land. Sedan kan man ju etablera metoden att beskatta eventuella vinster med inkomstskatt enligt gällande skala. Då kan staten lyckas med konststycket att göra en miljonvinst till högst 450.000:-

Inte vill vi väl ha det så? Men kanske det är något bättre än Nordkorea samtidigt som vi ser till att EU-Parlamentet håller sig i Bryssel.

måndag 20 april 2009

Järn Kanslern? Nej JK tänker högt.

JK gillar inte att 44 kvinnor fick rätt när de handlade om att få studera till veterinär.
Domen som gav dem 35.000:- var anser han felaktig och egentligen skall de inte ha något alls.
Men skulle det vara så att JK inte får rätt , så skall kvinnorna inte ha mer än 25.000:-.
Det är alltså ingen järnklansler som är igång. Han kanske begär att all diskrimering som gynnar viss grupp skall vara tillåten. Det vore väl bra med en rak och hållbar argumentation.

Visste Ni att Svenska Kyrkans väljarkår är anslutna i kyrkan till etthundra procent?
Vet ni hur många av Kyrkomötets politiska nomineringsgrupper som är aktiva i Svenska Kyrkan? Majoriteten har De i alla händelser när det gäller att fatta viktiga religiösa beslut. Varför? Biskoparna har inte rösträtt!

lördag 18 april 2009

Sleeping partners i AFA?

Det är inte utan ,att Göran Thunhammar,Wanja Lundby-Wedin m.fl har all anledning fundera över hur en månatlig utbetalning för VD:s pensionsförsäkring uppgår till 770.000.?
Kan de svara på frågan så är det bra. Revisorerna tycks finna det helt i sin ordning d.v.s. den utbetalningen är en väl balanserad summa. Som revisor(vald) läser jag våra församlingars protokoll. Min första uppgift från revisionsfirman löd. " jämför alla högre kostnadsposter med protokollet och sedan i bokföringen". Någonting som förefaller helt logiskt. I fallet Elmehagen bör väl detta beslut framgå av styrelseprotokoll eller hur?

torsdag 16 april 2009

Svaret på frågan Makten och Härligheten

Kyrkomötet har en stabil politisk majoritet. 71 S, 45 M, 41 C , 15 FISK räcker långt.
Man kan kanske hoppas att HÖGRE MAKTER utnyttjar sin vetorätt.

Motion nr 7 ang Kyrkovalet

Moderata Samlingspartiet propagerar för ett fritt näringsliv och om möjligt mindre statlig och kommunal inblandning i den lilla människans liv.
Samhället är alltmer sekulariserat.Skolan uppmanas att undvika deltaga i kyrkliga samlingar såsom skolavslutningar vid höst och vårterminer.Anledningen sägs vara respekt för elevernas olika trosuppfattningar och religionstillhörighet.
Vårt partitycks inte dela uppfattningen. Man går till och med så långt,som att tillsammans med andra partier driva mål i AD. Det står ju varje partiansluten fritt att välja trossamfund eftersom vi anses vara fria att tillämpa den trosuppfattning som passar oss bäst.
Humanister som är ateister kan och är medlemmar i partiet. Präster med avvikandetrosuppfattning blir uteslutna ur Svenska Kyrkan. Muslimer kan bli och är medlemmar i partiet.
Det övergripande organet Kyrkomötet, är till stor del politiskt sammansatthuvudsakligen av Moderater,Socialdemokrater och Centerpartister. Motiveringen synes vara, att om man ej har politiska partier i den fria Svenska Kyrkan ,så vet man inte vem som kan komma in och fatta beslut i kyrkopolitiska frågor.
Tänk om frågan ställdes så när det gällde idrottsföreningar. Jag är för en fri svensk kyrka och ser gärna många moderater i de beslutande församlingarna. Förespråkar direktval till församlingar och samfälligheter. I stifts-och kyrkomötesval bör indirekt val genomföras. Jag anser ,att den lilla människan skall ha en fristad i sitt medlemskap i trossamfunden utan de politiska partiernas inblandning.

Jag föreslår att,att stämman verkar för att moderata samlingspartiet ej deltar i kyrkliga val under partibeteckning och försöker påverka övriga partier i att fatta samma beslut.
Knutby den 17 januari 2007

Förbundsstyrelsens svar: Inledningsvis vill FS konstatera att motionären tar upp ett välkänt ämne som har debatterats under flera år i vårt parti. Denna fråga behandlades så sent som 2005
på partistämman och då beslutades att moderaterna skulle ställa upp under partibeteckning i valet samt att frågan kring kyrkovalet återkomma på partistämman 2007. Då skall genomgång och uppföljning av senaste valet göras och utifrån detta skall partistämman fatta beslut om parti skall ställa upp i kyrkovalet. Motionären för fram ett antal väl kända argument som har förekommit i denna debatt och dessa kommer på nytt att behandlas vid partistämman.

Man noterar den känslighet som förbundsstämman besvarar ärendet. ( I stort sett suck,suck
och vad löjligt att väcka en fråga om björnen sover.

måndag 13 april 2009

Vad vet Fossmo om van Veeteren?

I kväll var det en van Veeterenfilm igen. "Morenos sista fall".
Den kristna sektlogiken var under lupp. Kanske hade Helge Fossmo sett filmen ?
Frågan som bör ställas är vad visste församlingen?
På så sätt är det bekvämt med uppfattningen som ligger närmare Svenska Kyrkan.
Gud är allsmäktig ,förlåtande genom att Jesus dog för våra synder och vill människornas bästa.
För rigid tolkning av Bibeln leder i många fall till elände. Detsamma gäller Korantolkningen när den kommer i händerna på Imamer med politiska ambitioner.

Regeringen bör ACTA sig för övertramp.

HAX och Eric Josefsson ser ut att ha funnit svaret på vad Regeringen borde känna till.
ACTA ter sig ,som ett instrument för ingrepp gentemot fria bloggare.
Men förhoppningsvis kan kanske Pettersson i Lohärad dementera detta?
Med FRA i minne så känner jag mig osäker vem han tjänar egentligen. Racka puckar är inte precis signalen .

Rationalisera SVT

Kan det inte räcka nu med de löjliga sånginslagen som skall få oss att betala "teveavgiften".
Lägg över avgiften på statsskatten. Det är inte ofta jag vill ha statens inblandning - men eftersonm de redan är det så måste någon ingripa. Varför skrålar det reklamfria SVT med att tacka oss för att vi betalar tv-avgiften. Jo naturligtvis för att inte hamna i händerna på kulturministeriet. Men det kan det vara värt att få slippa den utgiften som SVT har för sin egenreklam. I övrigt är SVT numera riktigt bra. Men sluta för sjutton att påminna om avgiften genom påkostade snuttar med sång . Använd pengarna till annat.

torsdag 9 april 2009

Svenska Kyrkans ledning försöker lägga locket på.

Svenska Kyrkan visar sin stora förståelse för behovet att "sätta dit" en anställd kyrkogårdsarbetare så att ledningen kan två sina händer. Det är kanske bäst att de tar lite grand bakom öronen också eftersom de aldrig hört talas om något liknande.
Man kan helt enkelt säga att hela upplägget gjorde som kistlocken i hela Sverige - det sprack.

Ärkebiskopen och hans ledningsgrupp får väl i stället för att söka ansvariga syndare i frågan stå
upp för sin organisation och göra förändringar -om Ni tror att det blir mer etiskt att inte packa
jorden.
Ser just när jag skrivit ned ovanstående om hur jag upplever att Ärkebiskopen skyller ifrån sig. Som teologisk expert måste han ju kunna läsa sig till varför han glider undan och ingenting sett. Men peka ut en kyrkogårdsarbetare för felaktig gravsättning och dessutom ange ,att han anser det sekulära samhället att döma honom är en aning för starkt.

Nu väntar honom en annan religiös insats i sommar - Victorias och Daniel skall sammanvigas.
Han kommer nog inte att vara undanglidande. Annat var det med Jesus Kristus.

ÄB har ju varit vanlig präst han som alla andra. Han måste känna till om det varit brukligt att lämna kuvert till prästen efter kyrkgliga vigslar och jordfästningar.

AFA Spararna tappar åtta procent.

I dag får vi i SVD information om en man som under sin tid i företaget lyckats få ett pensionsavtal värt 104 miljoner. Sista svängarna var enlig pressen 770.000:- per månad.
Elmehagen har ju redan tappat ansiktet men har säkert råd att genomgå plastikopertion.

Hade han inte försökt med det där sista greppet och lyckats d.v.s. flytta ut sina 33 miljoner från det företag som ersatt honom så frikostigt så hade Wanja Lundby-Wedin, Göran Thunhammar,
Erland Ottosson m.fl. inte tappat sina ansikten heller. Men förresten de har råd att skaffa nya så det spelar kanske ingen roll.

tisdag 7 april 2009

Islamister med moraliska brister

Att vara troende muslim är en ärlig uppfattning som grundar sig på Muhammed och Koranens
skrifter. Några som gör sitt bästa för att förvirra och förändra tolkningen av Koranen är de islamister som är politiker med maktanspråk. De kan sända folk i döden för sina politiska anspråk samtidigt som de lovar dessa självmordsbombare ett evigt liv.
Att påstå att det är på detta sätt ,kan enligt nya EU-lagar vara åtalbart. Det är beklagligt att EU lockas till lagstiftning i den riktningen. Bondfångeri är mer adekvat benämning på orsaken till eländet.

söndag 5 april 2009

Religiösa missbrukare.

I första hand avser jag vissa frikyrkopastorer som drar iväg alldelses för långt. Deras utrymme är visserligen begränsat men ger en olustkänslor. Varför då ? Jag tänker i andra hand på muslimer som lever under trycket från Islamska ledare som bl.a. sänder andra människor till döden, genom att påverka unga människor till att spränga sig själva och islamisternas fiender
till döds. Imamer och andra ledare som jobbar så blir säkert varma om fötterna så småningom.
Flertalet frikyrkliga samfund är vad jag förstår inte "överkarismatiska" med samma samtalston som Åke Green snavade på. Jobbet går ut på att föra människor till kristen tro - inte genom hot om helvetet utan genom att predika om Guds godhet och omtanke om människorna.

lördag 4 april 2009

Hastigt och olustigt.

Landet runt informerade att en polisbil med släp släpade sig fram med 120 knutar på hal vinterväg.. Den filmades av efterföljande fordon. Denne anmälde att polisbilen körde 120 km/timme ochj fick på skallen för att den hållit samma hastighet. Polisen får åka så fort den vill
om det gäller utryckning. Ännu vet vi inte om det var utryckning - men kanske var det inte så eftersom inga ljus eller ljudsignaler var aktiverade. Polisen var uppenbart sur över händelsen men det kanske var samma känsla som den politiska eliten har när man kommer på dem med något ofog. Landet Runt tänker rapportera vidare under veckan..
Det är inte enbart näringslivet som borstar varandra på ryggen så gör säkert polisen också.
Det efterföljande ekipaget filmade den snabba färden så det föreligger vittnesmål på dem bägge.

Vad heter hon nu igen?

Ser i ett uttalande att Mona Sahlin anser att Lundby-Wedin bör avgå. Under hela veckan har hon sagt att Wanja skall stanna! Förutom förändringen av Monas inställning så blir plötsligt Wanja Lundby-Wedin inte en k0mpis? Vad håller Mona Sahlin på med - hon kan kanske ägna sig åt ett jobb som stins - i alla fall är det läge för avgång. De kan väl göra sällskap.

Alliansen mot nya djärva mål.

Opinionsmätningarna visar ganska tydligt vart vi är på väg. Moderaterna är i dagsläget större än Socialdemokraterna. Nu gäller det att hålla huvudet kallt. Det föreligger risk för några av allianspartierna inför valet. En klok hantering för att hålla alliansen samman är nog att pröva
en valsamverkan. En sådan har fler alternativ t.ex. Samverkan i Riksdagsvalet och enligt det nuvarande systemet när det gäller kommuner och landsting. Det är en risk och samtidigt en möjlighet. Vägen mot ett tvåpartisystem är kanske lång men samtidigt ,om man bibehåller valsystemet i Landsting och Kommun så blir det alltid ett val nära väljarna där speglingen av skötseln i väljarens närhet kommer att påverka valutgången.

Även Socialdemokraterna börjar kanske tänka på valsamverkan .
Gnisslet när Alliansen tillträdde är numera uppsmort och flyter fint. Men som sagt övergör ingenting - lagom är bäst. Det är bara svårt att inse var den nivån ligger.
Socialdemokraterna har den svåra sitsen att förena sin egentligen ganska borgerliga/konservativa syn på politiken med den mer socialistiska Lars Orlymodellen.
Miljöpartiet är så där lite i mittfåran och passar nog Socialdemokraterna bättre om de kunde avvara Vänstern. Det skall bli intressant att följa utvecklingen säger en som röstat på samma parti år efter år efter år i mot som medvind. Tänk bara på att fortsätta vara försiktiga med utspel i den högre ideologiska skolan så går det säkert bra.

Socialdemokraterna trodde nog att Obamaeffekten skulle bli till deras fördel , men det ser ut som om Finansministern insett att en aning till höger så ligger Obama och han själv i samma spår. Nu väntar jag enbart på Nyliberalernas förkastelsedom. Jag menar de som fortfarande tror att Bush var frälsaren.

fredag 3 april 2009

Svenska Kyrkan har en uppgift.

En ung dam intervjuades på Svenska Kyrkans hemsida. Karin Jansson är fn. au-pair i London.
Som au-pair besöker hon Svenska Kyrkan ganska ofta.Hon blev tillfrågad om hon blivit religiös
eftersom hon besöker den ganska ofta. Men svaret blev att det var nästan som hemma.
På 70-talet tillbringade två av våra döttrar som även de var au-pair i New York ofta Svenska Kyrkan. Där träffades flertalet au-pair tjejer ganska frekvént.
Min fru och jag var där och hälsade på. Naturligtvis besökte vi Svenska Kyrkan.
Den var stamlokus för svenska killar och tjejer liksom närmast hemmet. Ledningen jobbade pragmatiskt och var väl anledningen till ungdomarna trivdes. De skapade hemlänsla.

Under senare tid har vi varje gång mellanlandat i kyrkan. Varför återkommer man dit varje gång man är i NY? Det måste vara något i atmosfären som gör ,att vi svenskar känner oss lediga i miljön. Dessutom kan man fika och läsa tidning.
Varje gång förvånas man över värdarnas uppträdande. Det är faktiskt som att komma hem. För några år sedan träffade vi en präst från Östergötland ,nyss anländ till en tjänst under några månader. Vi satt och snackade och drack kaffe. Plötsligt tittade han på klockan och konstaterade att det var dags för kvällsmässa.

Svenska Kyrkan i utlandet är en institution som på ett naturligt sätt missionerar och förmodligen får de besökarna , att trivas i den kristna kyrkan. Här kan man tala om marknadsföring. Här hemma har många kyrkor hoppat på tåget genom , att servera sopplunch i församlingshemmet. (hos oss är det var fjortonde dag) Gäster kommer troget 25-35 personer.
I vår församling jobbar flera unga kvinnor som egna företagare. De passar på att träffas under sopplunchen. PRO har en litteraturcirkel, som kopplat ihop cirkeln med sopplunchen. Ibland dyker vår diakon upp liksom några som jobbar inom samfälligheten. Vår kantor ser man också där nästan varje gång. Grunden är cirka femton pensionärer, ibland kommer kyrkvaktmästarna
också när det arbetar på vår kyrkogård.
Effekten av det hela blir att fler går i kyrkan någon söndag då och då.

Den gamla "kyrkbacken" fungerar som i forntiden alltså före 1930. Man träffas ,utbyter nyheter och känner trivsel. Det hela visar oss vanliga kyrkoskattebetalare att kyrkan är här och det sänker tröskeln in i Kyrkan på söndagen.
Med en sådan lågmäld och varm marknadsföring som soppluncherna innebär bör Svenska Kyrkan försöka, att aktivera den presumtiva gruppen ,som säkert kan förmås att besöka/deltaga i Söndagsmässa,Söndagsgudstjänst,Familjegudstjänst etc. Kopplar man detta med en fika efter kyrkan kommer man säker att uppnå en högre frekvens av gudstjänst- deltagare. Musikkafé med klockare och präst drar 100 personer varje gång. Ett färdig koncept .

Svenska Kyrkan i utlandet kommer till hjälp om några veckor. Ett barnbarn - det första ingår äktenskap i Sv.K i New York i Maj. Hon har mött sin tillkommande i South Carolina, en skärpt ung man som vi träffade här i julas. Nu reser hennes systrar, en moster och mor ,far.mormor och morfar för att deltaga i detta viktiga steg i livet. Vi känner oss alla hemma i Svenska Kyrkan eftersom vi alla tillbringat många stunder där. Vår församlingskyrka har gudstjänst Långredagen och Påskdagen. Tag en tur dit Ni hittar tiderna på Svenska Kyrkan Almunge kyrkliga samfällighet.

torsdag 2 april 2009

Mobbande politiker?

Dagens nyhet i Sveriges Radio är problemet med att politiker blir mobbade.
Ëtt exempel som beskrevs drabbade en KD ledamot i Vellinge. Gissa varför. Rätt han hade fel uppfattning i invandrarfrågan. Gissa vem eller vilka som mobbade? I Vellinge var de säkert partigränsöverskridande. Kanske t.o.m det egna partiet.