söndag 31 maj 2009

Pingstdagen i Knutby Kyrka.

I dag var vi tjugotre själar vid Högmässogudstjänsten i Knutby kyrka.
Präst,klockare,16 körmedlemmar,kyrkvärd, samt tre personer som jag inte känner igen från
samhället. Förmodligen sommarboende.
Alltså 3 gudstjänsdeltagare. Kjell Nilsson höll en fin predikan och kören sjunger vackert och utomordentligt väl. Men statistiken pekar på 3 gudstjänstdeltagare ,som kom alldeles frivilligt.
Av 1.000 kyrkoanslutna var alltså 997 st på annat uppdrag. Men kanske de tre också var utombys? Skall försöka komma med statistik under året. Läget just nu är en fin kör och intressanta präster ,som predikar Guds ord - . Sedan talar man om att slå samman 4 församlingar till en - vad har Knutby församling att sätta emot??

lördag 30 maj 2009

Ädelreformen - Ålderdomlig- Människofientlig

Ädelreformens utveckling under socialdemokrater och numera Alliansen bådar inte gott inför framtiden. P.C. Jersild skriver i dagens DN i ärendet. Han hänvisar till en skrift ,som ger saklig
information om reformens brister. En artikel av Mats Thorslund , som Jersild hänvisar till ger
en puff i "rätt riktning". Ja kanske inte som tänkt men den aktiverar tankarna till ättestupan.

Kort sagt så är den vällovliga tanken hur man skall göra det så enkelt och skönt att få bli äldre
med stöd från kommuner och landsting embryot till något som blev pankaka.
Medskyldiga till eländet är Socialdemokrater och Moderater. Deras vasaller likaså.
Ekonomin är grunden. Färre som arbetar i äldreboenden innebär ,att tempot på de som har jobb ökar och naturligtvis sjunker tempot för de som behöver hjälp och omvårdnad.
Alltså genom att se till att de anställda blir för få och därmed inte känna sig nöjda med arbetsmiljön blir de gamla sittande eller i värsta fall liggande utan en få en inspirerande hemkänsla.

När en kommun lyckats styra sina anställda så långt ,att konsumenten/kunden/pensionären inte ens får sina fönsterblommor vattnade så har de sjunkit lågt.
En ÄDEL- reform som ännu ej visat sig vara ädel borde snyggas till.

Kommunerna borde vara rädda om de som jobbar i vården och se till att de blir fler på de arbetsplatser där det tarvas. Vi behöver lära oss mer om äldrevård.

fredag 29 maj 2009

SOMALIER / NYA SVENSKAR ???

Jag är för en invandringspolitik som hjälper folk som flytt från sina hemländer, att få igång ett bra liv i vårt land. Men när jag läser att " Svenskar dödade i Somalia" blir faktiskt informationen ofullständig.
Människor som blivit svenska medborgare bör bli av med sitt medborgarskap om de deltar i krig i sina gamla hemländer. Sverige tar hand om människor som har ett behov av en trygg
tillvaro. Möjlighet att få arbete inom någon sektor i Sverige är ganska stor och dessutom ett samhällskrav ställt på alla medbborgare. Den som kan försörja sig själv och sin familj lever ett gott liv i vårt land. Det får inte bli en station för stamkrigare som först och främst blir medborgare med rätt till försörjning och som sedan utnyttjar oss för att föra krig mot andra i främmande land.
Hur flata får våra myndigheter vara! Folk som flytt från krig och elände skall vi ta hand om
och försöka se till ,att de får en fristad och arbete. Somlier som kommit hit för att få skydd
mot våldsamheter - skall inte bara komma hit för att vila upp sig och sedan fara tillbaka för att slåss.
Jag anser att regeringen måste sätta en gräns. Att inte reagera är att bjuda in främlingsfientliga
partier i dansen om EU-röster och för den delen om riksdagsröster också.
Vissa myndigheter uppträder inte tillräckligt strikt i sådana frågor.
Glöm inte att rösta på EU-valets kandidater. Vi bör upp till 40% ´minst.
Men att säga som jag gör innebär naturligtvis ,att jag inte vill se SD i EU eller i kommunfullmäktige och heller inte i Riksdagen. Men vem spelar dem i händerna???

onsdag 27 maj 2009

Det skall löna sig att ha arbetat!!!

Vår statsminister säger fullt riktigt, att det skall löna sig att arbeta.
Min hustru arbetade i 35 år och hävdar " att det skall löna sig att ha arbetat.
Den som skött hemmet nästan hela sitt liv och arbetat sporadiskt får ungefär samma
pension som flertalet av de kvinnor som fött upp 3 barn till samhällstilvända och flitiga medborgare och sedan som grädde på moset heltidsarbetat i 35 år huvuddelen i kommunal regi får en aning högre pension - men inte så mycket att stör.

Skall det sparas i samhället är man väl tvungen att ta ut det av flertalet grupper.
Alltså även av de som arbetar. Det treje benet av jobbavdraget kanske just nu inte skulle
förstöra arbetslusten bland de som har jobb. Pensionärerna får naturligtvis känna av begränsningar.
Men Regeringen borde försöka hantera frågan mer rättvist än vad som nu är fallet.

När man hantera matproblemet genom att leverera microfärdig nedkyld mat till åldringar,som inte klarar av matlagningen själva , kan man kanske anpassa fångvårdens matsedel efter samma metodik. Fundera på det en stund och försök balansera eländet mellan alla grupper.
Landstingen sompå grund av bristande förutseende måste köpa sjukhuskosten från andra landsting borde tänka över varför det blivit nödvändigt. Den modellen att tänka över borde omfatta alla politiska majoriteter ,som över tid schablat bort möjligheter.

Är Wanja tillvänjd?

Konstigt nog så droppar funderingar in någon gång i veckan på nya Wanja-äventyr.
När hennes man gick i pension , så erbjöds han ett jobb i rörelsen av Wanja- eller kanske från någon i "hovet". Resultatet blev att han fick löneförhöjning och kan efter två år kvittera ut en pension som överstiger den ursprungliga med 20.000:-. årligen.
Det är väl enbart att konstatera , att den socialdemokratiska maskinen är ungefär lika bra på att utnyttja sin ledande ställning inom LO som bankerna kan göra det i sin värld.

Wanja kommer ej att avsättas - utan en ny snygg förklaring kommer från ledningsgruppen.
Min salig avlidne svärfar var ganska bestämd när han uttryckte " människan är ett pack!!!!
Han blev sannspådd både då och nu.

Olika falla ödets lotter i Svenska Spel.

Svenska Spel är en snabb distributör av resultatet från dagens lottodragning.
Kunde man inte för någon gångs skull få se en dragning life.
Alltså någon kontrollant får dra kulorna ur en burk där han/Hon inte ser ett vitten.
Kulan lyfts upp och kontrolleras varpå numret skrivs ned.
När alla dragningar är gjorda så kör man resultatet i sitt datasystem.
Tänkte på det när jag såg redovisningen av hur raderna utfallit.

Keno fungerar ju som vanligt tror jag - men skulle statistik kunna visa varför sist dragna siffran
så ofta blir Kung Keno ? Tvivlar inte ett dugg på statens kontrollanter. De kommer väl från andra statens uppgifter än att jobba på Svenska Spel?

Uppsalas tilltänkta flygplats.

Dagens ledare i www.UNT.se har lyssnat på kommunfullmäktige i veckan.
Ett momentum för klåfingriga kommunalpolitiker.
1. Alliansen vill att det blir flygverksamhet på Ärna. Stor stad stort flygfält.
Frågar man vem som skall betala hänvisar man till privat verksamhet.
2. Vänsterpartierna vill avråda eller helt enkelt förbjuda det av miljöskäl.
Alternativet är att bygga fler bostäder i stadens centrala närhet ÄRNA.
Hur tänker de två oliktänkande grupperna? Har moderaterna läst på vad som hände med Kongress och Konserthallen. Inga kostnader skulle hamna i kommunens knä. Hur många miljoner har redan hamnat på våra skattsedlar? Hur många kommer att hamna där under åren framöver.
Kort sagt så begär UNT-ledaren att kommunfullmäktige besinnar sig och lever efter tesen
det vi inte skall driva själva är privat flygverksamhet på ÄRNA. Det vore väl omtänksamt
om man deklarerade,att uppgiften om flygplats kan bli deras beslut, men finansieringen skall de avhålla sig ifrån.
Matservering på vårt allmänna Akademiska sjukhus sker via Västerås. Äggen i den korgen har blivit kantstötta. Framförhållningen i vårt landsting borde kanske ha sett till att sjukhusköket för tillverkning av mat blivit väl underhållet och utvecklat under åren. Här är det samtliga
partier som har ansvaret för bristande förutseende.
Konstigt nog så kommer personalmat att kunna serveras inom sjukhuset domäner - kanske förutsättningen för att folk som måste betala sin mat själva ställer krav på närlagat och närande.

Kan inte Landstinget under ett år ,som testverksamhet, få maten transporterad från Västerås
varje dag - och få betala vad den anses värd i den offentliga vården. För att inte behöva inta sin
"reskost" fordras ,att man är på tjänsteresa.

söndag 24 maj 2009

När rättvisan ifrågasätts.

TV1 hade i dag ett program om bränder som skett i Falun för mer än 40 år sedan.
Rättvisan kom fram till att det var tonåringar som utfört handlingarna.
Några frågor som ställdes fick inga svar. Tidningarna hävdade att de var en 13-årig flicka tagits in till förhör i ärendet som gällde mordbrand. Ingen mamma eller pappa närvarande vid förhöret. Kan Falupolisen bekräfta eller förneka. Kolla födelsedagen för flickan och dagen för förhöret. Under 15 år = behandlat felaktigt. Kort sagt fick ett flertal ungdomar domar för mordbrand. För säkerhets skull uppges det att Falupolisen och domstolen rensat akterna från "onödiga handlingar". Kanske hade det blivit köttfärs av hela utredningsmetoden om dessa papper funnits kvar? Nu luktar det härsken "farlig"-korv.

Ärkebiskopen har fel!

Ärkebiskopen har fel! Genom att läsa husorganet - efter bibeln - Kyrkans Tidning ,så får Anders Wejryd svar på sina påståenden vad gäller avsatta medel till kyrkors renovering och till förslaget ,att prästlönefonderingen skulle vara skattebefriade.
Alliansen har efterlevt sina åtaganden och Ärkebiskopen blandar ihop Regeringarna . Det var en annan färg på den regbering som signerade avtalet om hur mycket pengar som skulle avsättas till bevarandet av kyrkobyggnadernas underhåll. Skjut inte på fel tavla! Det gällande tioåriga avtalet var generöst. Men som sagt tala med Kyrkans Tidning för ledning i svårare ekonomiska problem. Där är det enbart att läsa i läggen för snabba svar.

lördag 23 maj 2009

Bertil Gärtner fick rätt!

Göteborgs Bibelsällskap ,som upplöstes år 2002 försöktes uppväckas från det döda av självaste
Göteborgs Stift. Sökte på GOOGLE på Göteborgs Bibelsällskap och fann en ganska klar bild.
Läste vidare på Dag Sandahls Blogg Http:// www.ostran.se/dagblogg .
Han förefaller vara högkyrklig - något som kanske är närmare den konfirmationsläsning som förekom på "min" tid. Den tolkningen förefaller ,som jag ser det mer i min smak. Kvinnliga präster uppskattar jag likaväl som de manliga.
Däremot väntar jag på en hållbar förklaring vad som gör kvinnoprästernas deltagande vid nattvardens utdelande när det gäller "tvåkönat" prästerskap ,som så svårt. Det där med väjningsplikt borde upphöra inom Svenska Kyrkan. Ni kör bara i diket.

fredag 22 maj 2009

Lagom till EU-valet

Den danska film som visades i SVT1 i kväll var en uppgörelse med politiker i alla läger.
Repliken som avslutade det hela gav en vacker bild av politiken.
Den politiker som bäddade för sig som statsminister hade tappat en maska i väven.
Sanningen kom ifatt hans lögner i sista stund. Han blev på grund av skandalen inte statsminister utan skulle bli "Mittpartiets" huvudkandidat till EU.
Rösta i EU-valet men tänk efter vem Ni vill se i Bryssel.

Rim och reson?

Om de röstar på sniskan - ja då brukas piskan
Det sker i varje parti - de kan ej låta bli.
Och om versmåtten haltar är det så de förvaltar
Först i parti och sedan det kallas för demokrati.

Funderingar kring FRA-behandlingen i ett visst, mig närstående parti.

Byxångest i Jordbruksverket?

Uppsalaföretag kräver skadestånd på 250 000 kronor efter Jordbruksverkets miss!
Det kan man l'äsa om i dagens UNT . Företaget redovisar sina invändningar mot ,att Jordbruksverket stoppat import av granatäppeljuice. Nu gäller det inte juicen utan plåtburken som den förpackats i. I februari startades försäljningen. I slutet av 2007 påförde Jordbruksverket en straffavgift mellan 5.000 och 20.000 för ett par butiker som sålt juicen.
Anledningen sägs vara att det inte gick att returpanta burkarna.Jordbruksdepartementet förlorade i domstol och nu begär företaget ersättning skadestånd på 250.000.
Det underliga är att några små företag har krävts på straffavgift medan de stora ICA och Netto inte har påförts någon straffavgift av Jordbruksverket. Centrum för rättvisa hänvisar till Jordbruksverket när man frågar efter förklaring.
Gissa vad Jorbruksverket gör . Naturligtvis har de "avböjt att kommentera ärendet".
Hur skulle det vara om Eskil tog dem i örat.I det här fallet tror jag Jordbruksverket har smutsiga fingrar. www.UNT.se

torsdag 21 maj 2009

SKOLPENGAR i UPPSALA

TV informerar om ,att det har kört sig mellan Alliansen i Uppsala och regeringen när det gäller analysen om vad friskolor och kommunala skolor skall ha för ersättning för sin pedagogiska insats.
Skule det inte vara tänkbart ,att regeringen lägger ner lite krut på att analysera hur det ser ut i verkligheten? Att man i Täby realiserar Tibbleskolan ,var väl ett räknefel eller kanske ett kompis till kompisbeslut. Lika illa hur det än låg till. Som sagt kom ut med en verkligt väl genomarbetad ekonomisk analys hur den rättvisa fördelningen mellan friskolor och kommunala skolor skall se ut. Dvs. Moderaterna kanske får moderera sin matematiska mall för jämförelse mellan fritt och kommunalt!Själv röstar jag i EU-valet under kommande vecka- på moderaterna. Men huvudsaken är att så många som möjligt röstar i EU-valet.

EURON KOMMER SNART.

Efter en resa under några veckor i USA så var det praktiskt , att betala kostnader antingen med dollar eller kort. Europeiska Unionen som innefattar 27 stater f.n. har med vissa undantag enhetlig valuta. USA med ungefär lika många stater har inga undantag - dollarn går i alla stater.Sverige ,som varande ett undantag får väl inom några år räkna med ,att ansluta sig till den europeiska gemensamma valutan. Ser man på köpkraften av vår valuta förefaller löneläget i EURO-stater vara betydligt högre i flertalet länder. Säkerligen blir EURO betalningsmedel
och gemensam valuta för alla inom EU. Men hur länge Strasbourg får vara annex till Bryssel
med därav vidhängande slöseri med medel kan man bara ana. Men nog tar det längre tid än det tar för Sverige att införa EURON. Varför har ingen svensk politiker som vill bli vald till europaparlamentet detta förslag på sitt program? Jag avser alltså STRASBOURG!!!
Gå och rösta ändå - droppen på stenen fungerar.

måndag 18 maj 2009

Festival i Uppsala !

Om några veckor stundar en festival i Uppsala. Ämnet för dagen synes vara politiskt.
Festivalen slår fast att den har en vision för att arrangemanget,att påvisa " att välfärden är på väg,att monteras ned och de normer som bl.a. tvingar in människor i kapitalistiska strukturer är livsfarliga"
Är det Vänstern eller Socialdemokraterna som driver frågan?
I dagens http://unt.se så finner Ni svaret. Läs och begrunda. Arrangörerna tycks lämna halva antalet berörda åt sitt öde. Hur vore det om de pluggade på vad de skall ut och flagga för?
Som sagt tag del av dagens ledare i UNT så kan ni få hela bilden.

Kan det vara så illa?

Har ägnat morgonen åt en DN-artikel signerad Maciej Zaremba. Han kommer med ganska torrt krut i fallet med den familj i Vojakkala /Haparanda som löpt gatlopp igenom svensk press.
Högsta Domstolen kommer kanske att ta upp fallet. Centern borde ta upp fallet på riksplanet.
Svenska Kyrkan kanske har hållit den präst som omnämns i artikeln om ryggen?
TV 3 vill visst vá med med tanke på tidigare program. SVT har på ett "varsamt?" sätt undersökt förhållanden i Vojakkala och sänt program som pekar ut problemen.
Högsta Domstolen skulle kanske utgöra en vattendelare i ärendet. Vad är orsak och verkan.
Haparanda utpekas i Zarembas artikel till viss del bestå av praktaschlen som följer strömmen
när drevet går. För ordningens skull borde kanske "S" studeras närmare. I Haparandea är han inte "utlänning" men hade under längre tid tillbringat livet i Finland utan att kunna komma till Vojakkala. "Prästen " om han nu varit det borde kanske synas av SvK? Aschberg borde kanske se TV3 programmet i ärendet för eventuell korrigering? Domstolen borde kanske invänta Högsta Domstolens utredning och dom med darrande knän?
Maciej Zarembas metod , att belysa en händelse i vardagslivet mitt i Haparanda borde leda till eftertanke och dubbelkoll. TT kan väl kika i sina telegram i ärendet.

lördag 16 maj 2009

Familjen sörjer!

Mitt i allt det roliga som vi varit med om under de senaste veckorna fick i dag en smäll som tar hårt. Nyss hemkomna från Ericas och Bryans vigsel ,så ringer telefonen. Bryans pappa en varm och god människa- ett ankare med trygghet och humor - har avlidit i natt. Föregående vecka var vi tillsammans med Bryans familj och firade Erica och Bryans start på familjelivet.
I natt somnade Robert in sittande vid datorn. Plötsligt förändras världen - tankarna går till Vivian
och hela familjen. En stark ,trygg familjefar har lämnat oss. Frid över hans minne! Vi saknar honom.

Vem kan skatta sig lycklig?

Regering och opposition står inför ett gemensamt problem. Pensionärerna blir under åren en betydligt större andel av befolkningen. Grundtryggheten för de gamla bör vara garanterad i varje kommun. En del bör hämtas via statsskatten. Kanske en per år beslutad kostnad baserad på antalet äldre i kommunerna som uppnått sjuttio års ålder.
Detta belopp skall räcka för ett statistiskt framräknat behov inom äldrevården. Bemanningen skall vara utvecklad och tillämpad på samma sätt i kommunerna. Alltså minimi bemanning.

Vill kommunen förbättra eller stärka miniminivån -eller vidmakthålla standarden till vad som beslutats vara ministandard ,skall kommunerna själva plocka fram medel ur sin budget.
Det räcker inte att säga att staten skall betala allt. Så bygger man en simhall och en basebollarena för 35-40 miljoner (Sundbyberg) så måste man ändå plocka sina kommuninnevånare på skatt för äldrevården.

onsdag 13 maj 2009

Reinfeldt i radio!!

Statsministern medverkade i SR program ett i dag. Annika Lantz program ,som jag tycker blir rätt tramsigt var i dag riktigt städat. Fredrik gjorde bra reklam för dels sin politik och dels för sig själv. Han är utomordentligt duktig att föra fram Moderaternas synpunkter. Inte minst i miljöfrågan har han sprungit om MP och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har inte kommit ur startblocken än eller också springer de åt fel håll.
Läste i dag den utmärkta tidskriften PROpensionären. Den tidningen är i stort sett politiskt neutral numera. En insändare har analyserat läget för pensionärerna när det gäller förhållandet jobbskatteavdrag och pensionärernas beskattning.
Man har räknat ut hur stor skattesänkningen varit under åren 2007-2009 om man jämför de som får pengarna som lön och de som får pengarna som pension.
INKOMST/MÅNAD 7.000 10.000 20.000 25.000 30.000 40.000 80.000
LÖNTAGARE
sänktskatt 3 år 19.152 19.884 33.792 40.766 57.156 62.352 67.080
PENSIONÄRER
sänkt under 3 år 1.500 1.212 1.656 1.656 15.744 15.774 25.656

Rent statistiskt kan man
räkna på hur olika löne-
lägen påverkas.
För löneinkomst gäller
räknat nedsättning
under perioden i
månadslöner. ca 3 ca 2 ca 1,5 ca 1,75 ca 2 ca 1,5 ca 0,75

På grund av dessa uträkningar hävdar Anders Borg att de som har lägst lön får mest i avdrag.
Insändaren har en annan utgångspunkt kommer till en annan slutsats.

Läs artikeln som dessutom puffar för att alla skall rösta i EU-valet. En bra tanke. Men våra politiker borde skarpare hävda att den franska utflyktsorten Strasbourg borde strykas i programmet.

EU Strasbourg ett svaghetstecken.

Varför tar inget parti upp avveckling av resevansinnet till Strasbourg. En bra kampanj för besparingar.

Spel på EU nivå!

Följer debatten om internet - vem skall ha rätt att hålla reda på oss som utnyttjar IT-tekniken.
Lagring av uppgifter fick i dag ett nytt innehåll. Den socialdemokratiska vice VD n i Svenska Spel Margareta Winberg uttalade sig i programmet PLÅNBOKEN.
Tydligen vill Alliansen ha möjlighet att blockera "olämpliga" sajter för att förhindra spelbolagen att ha kunder i vårt land. Det enda bolag som i önskeläget skall få vara aktiva är Svenska Spel.
Fråga - tar Svenska Spel emot insatser från främmande land? Varför?
Är det möjligen därför Regeringen är så ivrig när det gäller kontrollmöjligheten över vem vi korresponderar med i andra länder? Naturligtvis inte - men spinoffeffekten skulle ge dem full kontroll över monopolet inom spelvärlden. En aning Nordkorea över kontrollsamhället.

tisdag 12 maj 2009

Se Sundbyberg och sedan?

Ser i fler bloggar kommentarer till Sumpans prioriteringar.
Bygger ett friluftsbad för 30 miljoner. Går i borgen för baseball arena 7,2 miljoner och ger dem dessutom driftsbidrag per år storleksordningen 3 miljoner. Var tar dom penagrna ifrån?
Är det möjligen besparingen inom äldrevården som uppgår till 30 miljoner som skall hjälpa upp det? Kanske kommer en höjning av kommunalskatten - den drabbar ju alla - även pensionärerna.
Se Sundbyberg och vänd blicken mot ett annat håll - kanske inte Södertälje.
Men kommunfullmäktige har ju ett S i ärmen och detta kostar.

Bröllop i Svenska Kyrkan NY

Lördagen den 9 Maj blev en höjdare. Vårt barnbarn Erica ingick äktenskap med Bryan.
Svenska Kyrkan där brudens två mostrar tillbringat många eftermiddagar i kyrkans läsrum och fikat med kompisar.
Förra gången jag var där var prästen där på sexmånaders tjänstgöring. Han hade anlänt dagen före det att jag tittade in. Vi satt och pratade, sedan tittade han på klockan och sade "att nu är det dags för Mässa". Det var ganska många som deltog i Mässan. Den här gången heter prästen Pilblad ,som varit i tjänst sedan 2007 tror jag. Han genomförde vigselgudstjänsten på ett förtjänstfullt sätt. Vi sjöng en psalm på melodin "Den blomstertid...) Eftersom Bryan´s familj
talar engelska så blev ceremonin tvåspråkig.
Det var trevligt att se att Ericas vänner Ingrid och Elsa också flugit över för att vara med om det hela. Elsa, vårt yngsta barnbarn sjöng två kärlekssånger på engelska .Hon sjöng med känsla och timbre. Vad månde bliva.
Sedan bjöd brudens Mor och Far på middag. En diskret restaurang ,som det är svårt att finna mitt i smeten.Men det är enkelt att hitta tillbaka -På väggen stod det enbart AQUAVIT.
Mat,service och miljö är något i särklass. Som mormor och morfar hade vi varit med om vårt äldsta barnbarns giftermål med en verkligt trevlig ung man Bryan. Vi firade jul tillsammans så hela släkten fick lära känna honom. Men det känns som att vi har en stor familj i USA numera eftersom Bryans familj är så varm och riktig.

På väg till bröllop !

Under några veckor har vi tillbringat familjeliv i South Carolina. Först en collegexamen med massor av unga kvinnor, som fick hämta sina betyg.

Sydstaterna lockar med fint klimat och varma människor. Ganska likt Sverige faktiskt.

Andra kvällen var vi inbjudna till brudgumens familj på middad. Trevliga glada människor .
För några generationer sedan invandrade hans familj och har genom träget arbete skapat en framtid.
Middagen inleddes med lite mingel och presentation av gästerna. Vi var sex personer ,som kommit för att övervara examen samt vigsel av Erica och Bryan. När vi skulle sätta oss till bords
läste Bryan´s pappa en bön till Gud och bad om välsignelse för mat och människor. Något för Svenska Kyrkan att ta efter.

Under veckan har vi genomkorsat South Carolina och framförallt The Mall i flera kombinationer.
Själv köpte jag skor - samma sort som för tre år sedan( de pajade i våras). Billiga läderskor men lättare än de jag hittat i Sverige. Men det är klart med en dollar som numera är dyrare så är det mesta något dyrare. I fredags kom vi till New York. Varför är det så mycket lugnare i New York än i Malmö/Rosengård sena kvällar? Det är säkert den införda noll-toleransen som fungerar.
När kommer svenskarna att få Noll-tolerans i Malmö och för all del i andra städer.