måndag 29 juni 2009

Alliansen möter Oppositionen

Nu börjar det ljusna igen inom politiken. De två polerna Alliansen och Oppositionen har ,att visa upp vad de står för.
Oppositionen förespråkar mindre förändringar av fastighetsskatten , men inte så där ordentligt, att den kommer att försvinna. Fastighetsavgiften som Alliansen infört kan säkert genomarbetas
så att fungera konsekvent och rättvist.
Inför det nya riksdagsvalet 2010 är det nu dags att ordna upp strategierna på båda sidor.

Alliansen har genom , att vara otydliga försökt hålla dörren öppen för SD i sin strategi. Stäng den dörren oerhört snabbt och hårt. Här noterar man ,att människor i smärre orter röstade på SD
och ansåg dem vara försvarare av Sverige. Det Sverige de försvarar är förmodligen försedda med bruna nazistövlar - utan att de har en susning om den infiltrering som pågår via SD.

Oppositionen borde kanske tänka en gång till inför valet 2010. Kommunisterna som har vackra kläder och breda käftar talar vacker´t om hur bra de skulle bli i Sverige med samrbetet mellan Socialdemokraterna,Miljöpartiet och Vänstern. Socialdemokraterna måste inse att kommunisterna kommer att äta upp dem inifrån. Sluta sladda åt fel håll.
PS de som röstar på SD i dag är många gråsossar ,som tappat tålamodet med sitt gamla parti.

söndag 28 juni 2009

Valallians till våren?

Alliansen har arbetat väl under den gångna ämbetstiden- jag avser alltså regeringsbeslut
samt samarbetet mellan de fyra partierna. Vissa avsteg från vad som kunde varit mer stringenta lösningar har låtit vänta på sig. T.ex LAS. När oppositionen surar för att vuxenutbildningen blivt mer begränsad - det är kanske sanning? Men i vår värld av möjligheter så borde väl de gamla brevskolorna NKI och Hermods kunna fylla en funktion. Här är möjligheterna oändliga. Via datorn och internet skulle ju vare elev kunna höra muntliga föreläsningar, ta del av skriftliga förklaringar på problem, ha tillgång till tester inför provskrivningar o.s.v.. Staten bör tillhandahålla möjligheter för elever att tentera i olika ämnen.
Att kommunerna köper in vuxenutbildning och dessutom driver utbildning på dagtid förefaller då vara slöseri med kommunala medel. Dessa medel behövdes fram till 2008 för at resa byggnadsminnen för flitiga politiker som felaktigt utnyttjat kommunernas resurser.

lördag 27 juni 2009

Politiska mullor

Irans politiker förkädda till religiösa högheter. En av de högre dignitärerna vill avrätta upprorsmakarna. Har han kännedom om hur röstantalet förhöll sig före "reningsbadet" utförda av religiösa fanatiker. Han borde kanske fundera vad det är han talar om. En fotbollspelare ,som

protesterar alltför häftigt mot domaren får lämna planen. En muslimsk Imam som har en uppfattning om hur makten korrumperar borde kanske lämna planen på eget initiativ.De muslimer jag känner tycks ha medkännande och ickepolitiska mullor i sin Moské

Svinaktigt i största allmänhet

Vildsvinstammen ökar hastigt. Historiskt sägs det vara , att sex djur rymde från ett hägn i Södermanland 1976. Fakta enlig http://www.unt.se/ . Kanske har ni någon hum om vem som var med och fattade beslutet 1988" att vildsvinen är ett naturligt inslag i den svenska faunan och därmed skall tillåtas att föröka sig" Riksdagen 1988 fattade alltså beslutet!
Jägarna är inte speciellt benägna ,att släppa ut sina hundar i drevjakt på vildsvin.

Under slutat av 1700-talet lyckades man troligen utrota vildsvinen ur vår fauna.
På 1900-talet insåg man inte risken med den nya vildsvinstammen. Kanske var det jägarförbundet som ansåg ,att det var ett lämpligt jaktbyten när älgstammen i alla fall krympte.
Kan inte de politiker ,som var med och fattade beslutet om ,att släppa fram vildsvinen i vår natur komma fram och bekräfta varför det gjordes. Men politiker har ganska svårt för att stå för vad de gjort - om det gått åt skogen. Åt skogen är det ju redan!

fredag 26 juni 2009

Akademiska Sjukhuset ostädat?

Diskussionen går het på http://www.unt.se/ i frågan om ,hur städningen på sjukhuset fungerar.
Målande beskrivningar hur mycket skräp som glöms bort eller "putsas" upp är legio.
Det förefaller ,som denna utomordentligt fungerande hälsobringande institution är drabbad av sjukhussjuka mellan varven. Men sanningen är kanske en budgeterad felsyn.

Ansvaret borde ligga på avdelningarna och därmed borde det finnas tillgång till budgeterade
städresurser. Budgeterad städresurs kan då innebära ,att landstinget vid budgetförhandlingar
ser till att varje avdelning har en fast städresurs. Det kan bli något högre kostnad mot resonemanget ,att en lokalvårdare kan jobba x timmar på en avdelning och y timmar på en annan. Dessutom har ju städpersonen 3 timmar kvar på sin tid och får kanske städuppdrag på den tredje avdelningen. Vem har ansvaret för ,att allt blir städat?
Landstinget har en avdelning som två gånger per år konstaterar hur kvalitetsäkert städningen genomförs. Landstinget är ju de som avsätter rersurser för vad städningen få kosta.
Man kan väl kalla den typen av kontroll för jäv. Landstinget borde kontrollera kostnadsläget på totalplanet -orsak och verkan. Hur mycket kostar sjukhussjukan i form av sängplatser och vård under året? Dyrare eller billigare än att städa ordentligt?
Skatten vi betalar måste utnyttjas väl. Nu har jag en kännsla av ,att det är bristande planering, som utgör en alltför hög andel.

torsdag 25 juni 2009

Iran och religionen

När jag läser tidningar och hör i radio/TV om vad som försigår i Iran förstår jag vad präster
i sin politiska roll kan ställa till med. Iran var inte felfritt under Shahens tid heller.
Men politiska motiv kan ställa till det för ett helt folk, som önskar kontakt med sin religiösa
ledare - då menar jag i den muslimska världen Muhammed och inte några äldre och yngre makthungriga personer ,som sätter vanliga människors liv i Islamismens klor.

För mycket av religion leder vägen till ett rent helvete!

Svenska Kyrkan går åt andra hållet och ivriga politiker trollar bort den grundade tron,som jag tror ligger i vår kultur. Förminskning av trons tillämpning tror jag i vårt fall leder till samma helvete!

De smärre stötestenarna på Svenska Kyrkans väg borde kunna behandlas mer varligt.
Vårt samhälle behöver variationen inom religionen. Både män och kvinnor är numera präster
i Svenska Kyrkan .Något jag välkomnade när det började och ser som en god utveckling.
Men precis som i samhällslivet i övrigt är det viktigt,att religiösa aktiva människor kan göra sina val hur de tolkar sin tro. Har under alla år ansett att en präst är en präst är en präst.
Men för den skull behöver man inte strida om nattvarden. Det går säkert ,att lösa problemet och undvika,att sätta grimma på präster som inte tycker/tror som dagens Svenska Kyrka via Kyrkomötet anser att vi skall tillämpa.

onsdag 24 juni 2009

Läser Dag Sandahl`s blogg. Under den senaste tiden har förklaringar kommit dagen, som gör mig tveksam om Svenska Kyrkans något vingliga och tvehågsna väg till sin egen nedmontering.

Analysen måste ändå vara besvärande för de som följt Svenska Kyrkan under de senaste 50¨åren. Kvinnoprästfrågan har inte varit något problem för mig okunnige pojke som konfirmerades under slutet av 40-talet. Har väl under vissa perioder varit frånvarande och kanske inte besökt en kyrka i annat ärende än begravningar och vigselceremonier.
Men under de senast 30 åren har behovet av ha Guds sällskap egentligen varit aktuellt varje dag.
Jag trodde ,att det var Gud som man skulle vända sig till alltid. Frikyrkorna hade hoppat på tåget med Jesus. Numera funderar jag över treenigheten och känner mig och mina svagheter.

Tillbaka till Svenska Kyrkan! Varför kastade Kyrkomötet ut en mängd präster,som inte följde med strömmen och gjorde som Kyrkomötet sagt? Så här i efterhand kan jag tänka mig ,att acceptera behovet för vissa präster,att inte samarbeta med det andra könet under nattvardens utdelande. Men jag själv anser det vara deras personliga gudstro som spökar.
Men kunde man inte ha bibehållit den gamla tron och sett till ,att dessa präster fått utvecklas i sin roll och på de sätt deras trosuppfattning bär. Har jag förstått det rätt så innebär det inte ,att dessa präster undviker samarbete med kvinnliga präster i övrig verksamhet.
Jag tycker själv att det ur min synvinkel är korkat, att inte acceptera de två könen till att leda mässan gemensamt.
Men får jag välja så skulle det vara en aning "back to basic" . Första åtgärden vore väl att plocka bort det politiska partierna på valsedlarna. I nuläget är jag betänksam och undrar hur långt Svenska Kyrkan kan komma ,utan att hamna på den överblivna kartan.

tisdag 23 juni 2009

UraKaipa Billström vill ändra lagen.

Migrationsminister Billström - jag undrar om han har deltagit i arbetet med att öka statens intäkter och minska kostnaderna.
De invandrare som är gifta med svenska medborgare och har barn kommer att få stanna i Sverige . I nuläget måste alla fara hem till sitt gamla hemland för att få en stämpel ,som bekräftelse. Kostnaden staten har för varje sådan "stämpelavgift" uppgår till 40-100 tusen.
Enligt TV4 ,som talade med Migrationsministern för länge sedan i ärendet föreföll vara av den uppfattningen, att det skulle kunna vara enkelt åtgärdat ,att se till att de berörda kunde sluppit göra en dyr resa för en stämpel på en handling. Billström som är en resonabel herre kund kanske ha klarat ut det på detta sätt. Men förmodligen hade det kunnat benämnas ministerstyre. Det var från båda håll enklare,att inför väntan på lagändring bedriva vanstyre till en ganska hög kostnad för skattebetalarna. 500 st blir väl 30 - 40 miljoner av skattebetalarnas
pengar. Fråga Miljöpartiet så får man säkert på huden för miljöförstöringen också.
Moderater och Alliansen ochså skall vara sparsam med dyra beslut som tär på våra skatteintäkter. Någon nämnde beslutet "stenålders".

Moderater i Täby och Stockholm

Skillnad på Täby och Stockholm?
Det förvånar mig inte,att Stockholms stad vill sälja ut skogsfastigheter som är belägna utanför stadsgränsen. Dessutom är det väl bra,att de vill ha ordentligt betalt. Filippa Reinfeldt tjänstgör väl i Stockholms stadshus.
När Täby kommun ville privatisera Tibbleskolan så såldes den ut till ett pris som vida understeg marknadsvärdet. Filippa var väl ansvarig i Täby kommun?
Tänk ibland svänger de om Moderaterna. Det skall väl jag veta som är moderat själv.

Sarkozy kanske rätt men fel?

President Sarkozy vill förbjuda Burkan , men av fel anledning.
Halva världen ojar sig. Men idén är rätt brukad till gagn för samhällets säkerhet.
Har ni sett de små fröna , som kutar runt och kastar sten på allmän plats när t.ex. politisk internationella samlingar i någon stad pågår. Det kallar man protest mot samhällsutvecklingen.
Barnen i åldern 15 - 25 år klär sig, inte i burka, men en munkjacka och gärna en halsduk runt ansiktet. Allt för att försvåra identifiklation.
Bankrånarna gillar ,att arbeta med ansiktet väl skyddat mot insyn.
Vad är det som säger, att inte en person med burka kan bära ett paket sprängämnen runt kroppen för att komma åt någon politiker eller fiende?

Förbjud burkan och gör sammaledes med maskering som avser att skydda sin"integritet" i samband med upplopp typ störande av legitim verksamhet..
Domstolarna måste få en lagtext att tillämpa. Straffsatsen kan t.ex. vara dels transpor från oroshärden ,samt någon form av internering (Fredag-Söndag) under några veckoslut.

måndag 22 juni 2009

Fångvården bör tänka om.

Konstig tillfällighet var väl, att i kväll se TV4 -reprisen av en Beckfilm där en psykopat skjuter ihjäl två poliser plus någon ytterligare.
Det verkar som socialvårdare och psykologer fick sig en tankeställare kanske?
Nyss släppte de ut en mördare på permis. Permissedeln skrevs väl ut av en skäggig tänkare med psykologi som bästa ämne. Resultatet blev ett nytt mord. Förklaringen från psykologen eller vad sjutton han hade för specialkompetens var ,att det måste ju vara omänskligt ,att sätta in en person på livstid.
För min del anser jag att mördare skall sitta av hela sitt livstidsstraff.
Dessutom bör strafftiden som utdöms för brott balanseras noga , så att den utmätta tiden skall
gälla. Psykologerna har ju ingen möjlighet att titta i facit när de släpper iväg mördare på permission , med en förhoppning, att det grejar sig nog.

söndag 21 juni 2009

Att göra för mycket!

Ledaren i http://unt.se/ har noterat framgångar i den stora världen. Kulturcentret i Paris, konsulatet i New York. De ger Sverige ett gott namn och skapar god kännedom om vårt kulturliv.
Men vi moderater vill ju var försiktiga med pengarna ,som betalas ut. Därför föreslår utrikesministern,att konsulatet i NY skall stängas. Eller är anledningen den,att de som har hand om den ruljansen inte passar galoscherna?. Det förefaller av UNT:s beskrivning vara av utomordentlig betydelse för den bild vi visar i USA.

Jag tror ,att det bara handlar om att visa hur duktig man är att spara inom UD och prioritera
varumärket - vi sänker skatten - vi sparar utgifter. Men som vanligt tar man ett steg för långt
i akt och mening,att visa sin ideologiska trofasthet. Ett något kortsiktigt beslut kan man tycka.
De var ju de "gamla moderaterna" ,som hade mantrat att sänka skatten vare sig det var klokt eller korkat.
Det vore välgörande om Carl Bildt kunde tydliggöra , varför besparingen måste ligga på nivån, att stänga ett konsulat ,som bidrager till ,att vi syns i USA.

Back to basic - moderaterna sköter i stort sett sitt kall utomordentligt bra. Vid de tillfällen de missar finns det de som påpekar tokigheterna - men fn vet om någon lyssnar bland våra makthavare som är i smöret?

fredag 19 juni 2009

Dålig laddning 24 låtar = 15 miljoner.

Skivbolagen borde tillhållas, att ta betalt för varje nedladdning från sin egen site.
Om de lär sig ta betalt kommer de plötsligt till sans. Hur får man ut en ny artist och dennes produktion. Prislapp: första vågen ganska billigt - kanske gratis. Sedan kan man ta betalt.
Inroduktion för en ny konsert turné ? gatis nedladdning av vissa låtar eller fullt betalt.
Allt är marknadsföring.
Fildelning gillar jag av pricip inte. Det borde gå att lösa med nedladdning från skivbolagen med inbyggd spärr för vidare laddning från främmande blogg.
Hade skivbolagen haft omsorg om sina kunder och sina leverantörer borde de finna en salomonisk lösning och inte bötesföreläggande.

torsdag 18 juni 2009

Alliansen och avgifter - vissa överdrifter.

När Cecilia Stegö fick avgå som kulturminister var anledningen den, att hon inte betalt TV-avgiften. Lagen säger det ,att alla som har TV-mottagare skall erlägga avgift till Kiruna.
Då får man möjlighet,att se icke kommersiell TV - men med reklam i form av sponsorer som får göra reklam i samband med hockey,fotboll, och en hel del andra idrottsevenemang.
Vill man ta del av ett större utbud tillhandahåller marknaden massor av alternativ.

När Cecilia Stegö undvek att betala TV-avgiften var det ju en form av skatteflykt.
Säg så här - att steten skulle ta ut en fast skattesumma för ,att kunna TV sända kulturprogram
och ta ut den summan av samtliga skattebetalare oavsett om de har eller inte har TV-apparat.
Administrativt vore det väl enkelt att genomföra? Kulturdepartementet får disponera summan ,som borde räcka för program och personal.
SVT köper i dag in program från olika leverantörer. Har staten behov av att statstelvisionens resurser måste utökas så får man naturligtvis höja skatteuttaget för att sända TV och radfio.

Jag känner fler som fuskat med att betala tv-licens och då borde det ju vara slut med det om staten tog sitt ansvar. Dessutom skulle vi slippa de infantila reklamsnuttarna som förekommer
med budskapet "Tack för att Du betalar TV-licens"

Kan någon redovisa vad TV-licenseavgiften blir sammantaget?
Kan någon redovisa vad kostnaderna är per år för att sända radio/TV?
Där någonstans bör beskattningsobjektet TV prissättas och tas ut som em rak TV-skatt.

Övervakningssamhället expanderar

Orwellsamhället är så sakteligen på intåg. Men farten har ökat under de senare åren.
Henrik Alexanderssons blogg ger anvisning under lästips.
http://henrikalexandersson.blogspot.comDet är lämpligt för flertalet att ta del av informationen. Några i statlig tjänst kanske gläder sig på grund av den ökade aktiviteten. Internetvärlden har skapat nya arbetsuppgifter.
Hela etablissemanget är inblandat. Du som råkar vara pensionär bör läsa och fundera över
vad som gäller Dig. Du vet ju , att bloggarvärlden med tonvikt på ungdom också( oxså)
blir pensionärer inom en snar framtid. Livet går rasande fort - men visst är det härligt.

tisdag 16 juni 2009

Rustad till tänderna?

I dag talade man om interpellationer inom den sociala sektorn i SVT 1
Tandvårdssystemet hade naturligtvis Alliansen/Regeringen en annorlunda syn på än oppisitionen. Det var socialmonistern som besvarade invändningar ,sekunderad av en moderat

ledamot från socialutskottet.

Man diskuterade även pensionerna - funderingen kom upp varför inte pensionärerna skulle betala samma skatt ,som de som arbetar. Det har jag en något annorlunda vinkel på.

Det tredje jobbskatteavdraget/Snedsteget/ var säker inte annat än fartblindhet.

Hade man i stället använt en skattereduktion till , att lämna pensionärerna en skatterabatt hade förmodligen inga som arbetar protesterat.

I dagens debatt steg den moderate riksdagsmannen och yttrade sig i negativa termer om tidningen Veteranen´s förslag till förbättring av pensionärernas läge.

Han hade förmodligen ingen aning om ,att Veteransens läsar till stor del är Moderater,Folkpartister,Centerpartister och socialdemokrater och övriga "opolitiska".

Bristande kunskap ,eller var det ett förakt mot pensionärer i allmänhet?

Den moderate riksdagsmannen var " närmare pensionen än barnbidraget" .

Det börjar bli läge,att resonera om pensionärernas ekonomiska läge. De är beredda ,att ta sämre pensioner under en begränsad tid tror jag , men regeringen borde kompensera med ett pensionärsskatteavdrag.

måndag 15 juni 2009

IMF-delegation ger pluspoäng

En IMF-delegation under ledning av Peter Doyle har varit på besök i Sverige.
Det blev ett kvitto på att Sverige klarat att hantera det nya läget.
Så det är väl enbart att hålla huvudet kallt för regeringen . IMF-delegationen ansåg ,att man kanske kunde ha släpp efter något på budgettaket. Kort sagt så får väl oppositionen ingen
glädje av det här IMF-besöket.
En liten tanke går till pensionärerna , som hålls på halster. Den tredje jobbskattesänkningen kunde gott och väl fått vänta. Men ideologerna får besluta alltför mycket i akt och mening att valet skall gå vår väg. Tredje steget var som jag ser det ett snedsteg.

söndag 14 juni 2009

Uppsalas Simpson se upp!!!

Uppsala får ett bra tips när det gäller spårvägstrafik. Det är bara att titta på TV6.
Dagens inledning var extrautdelning till kommunen/staden. Användningsalternativ på det offentliga mötet hos borgmästaren höll på att sluta med reparation av huvudgatan. Marge Simpson var förespråkare för förslaget. Men det föll som en sten genom att en "lirare" som hade sålt spårvägar till tre småstäder som låg långt ifrån varandra.
Spårvägen blev färdigställd med skinande yta och dåligt material. Det kunde enbart sluta på ett
för staden på ett kommunskattehöjande vis.
Det är ganska lönande för Uppsalas kommunalråd och kommunalfullmäktige ,att studera den mycket pedagogiska filmsnutten. Kanske helt begriplig för pigga kommunalråd.
Vad kostar Konserthuset i fasta kostnader för kommunen. Det var väl ett nollsummespel som utlovades?

lördag 13 juni 2009

Svenska Kyrkan har lättat på locket.

Svenska Kyrkan har efter övervägande kommit fram till,att bibeln inte riktigt har fattat det där med Svensk religionsutövning under ledning av ett politiskt kyrkomöte.Den sekulära staten hade mycket väl kunnat genomföra en registrering av alla parförhållanden.

Sedan hade det varit upp till kyrkorna , att genomföra religiösa välsignelseakter.

Den hade sett olika ut i olika samfund.Anledningen synes vara att olika tolkningar föreligger.Svenska Kyrkan är fortfarande statlig - inte till namnet - men till gagnet. Samtliga partier nominerar representanter som uttalar sig i debatten , alltid med ett kännemärke efter vad de sagt.Det är (S) 71 st, (M) 45 st, (C) 41 st, o.s.v. Folkpartiet nämner sina representanter(FISK)
ful eller fin framgår ej.


Det vore av intresse att få insyn hur man lyckats förändra tolkningen av Bibelns texter under senare tid. Förmodligen tolkar man den i tidens anda. Det gäller kanske som mål,´"att alla skall vara med" .

Sekulärt är jag för att parförhållanden som avses gälla familjebildning skall registreras efter gemensam äktenskapsbalk.Hade staten ingripit och genomfört detta så hade Svenska Kyrkan inte behövt åka slalom genom bibeln och tolka bort och tolka till det som passar i dagens debatt.
Frimodig Kyrka har för min del "spelat bort" en del av sina möjligheter att moderera utvecklingen genom att inte acceptera kvinnor och män i samarbete vid nattvarden.
Det hade kanske varit en ganska, ur bibelns tolkning, billig anpassning till verkligheten.
Som vanlig liten kyrkvärd är det nuvarande systemet med män och kvinnor som våra präster alldeles utmärkt. Frimodig Kyrka hade kanske vid det här laget bidragit med ett flertal Kyrkoherdar och Biskopar och kanske med en annan bibeltolkning.

Partipiskan förklaras - och förkastas

Anne-Marie Pålsson riksdagsman i Moderata samlingspartiet har avslutat sitt uppdrag på egen begäran. Rakryggad beskrivning av en del olater , som råder inom alla partier och skapat debatt på tidskriften http://www.svensktidskrift.se/ Det är http://www.minamoderatakarameller.blogspot.com/
som satt mig på spåret. Erik Weiman som klättrat högst på Landstingspinnen och blivit landstingsråd , har skrivit en motartikel ,där han hävdar,att Anne-Marie Pålsson har fel.

Den strama excersis som övertygade alla moderata riksdagsmän,att rösta i integritetsfrågan
på Regeringens förslag i fråga om övervakning på internet, fick omedvetet ett svar.

Erik Weiman tycks vara av den uppfattningen,att riksdagsmännen skall göra som partiledningen säger och inte föra fram någon annan uppfattning. Tydligen hade han för bråttom med slutsatsen, att det var detta som var riksdagsordningen innebörd.

Läs gärna de två länkarna och börja med minamoderatakarameller.
Tillämpningen av Erik Weimans förslag innebär ,att man kan komma sig upp i den politiska världen genom att bocka och tacka för partiledningens förslag utan invändning.

Mycket talar för, att personvalsmöjligheten skulle må väl av att tillämpas utan den förhållandevis högt lagda ribban. Kanske kunde man helt ta bort den?

fredag 12 juni 2009

Frimodighet i allmänhet

bloggar/Jag läser med intresse Dag Sandahls blogg i http://www.ostran.se/bloggar/dagblogg .

Han har under åren informerat sin omgivning om läget i Svenska Kyrkan. Började som en virvelvind och det fortsätter att blåsa omkring honom. Snälla vindar. Frimodig Kyrka är en av de få opolitiska valsedlarna i Kyrkovalet. De strävar inte efter makt och lär väl inte stärka sin ställning i det politikerstyrda

Kyrkomötet.

Jag funderar över hur de hade sett ut om Frimodig Kyrka på teologiska grunder kunnat acceptera samarbete mellan präster av båda könen. Alltså hetetronormativt.

Nu gäller bara samkönade förhållanden i samverkan under nattvarden för Frimodig Kyrka.
Förutsättningen är att de samkönade är män.Med samsyn i kvinnoprästfrågan - jag avser samsynen som framkallades av samhällets förändrade utveckling. Kvinnor arbetat i högre tjänster ,hanterar samtidigt sin familjs skötsel,
kort sagt är ofta den sammanhållande länken. Numera börjar även löneläget att jämnas ut och så småningom blir det säkert lika lön för lika arbete.
Där ligger knuten - Svenska Kyrkan skulle må bra av att de präster, som i dag inte för sin tros skull kan samarbeta med en präst av motsatt kön vid nattvardsbordet skulle bli övertygade
om , att det var i linje med Guds vilja ,och att samarbetet vore till nytta för kristendomens utbredning i vårt land.
Det ironiska är väl, att urvalet till högre tjänst skulle varit bredare och ännu mer kvalitativt
om den stenen var bortlyft.
Men det här skulle man kanske inte lägga sig i. Väntar på den heltäckande förklaringen i kvinnoprästfrågan.

torsdag 11 juni 2009

SIM SALA SAAB!

Koeningsegg köper SAAB AUTOMOBILE i samarbete med norska finansiärer.
Nu är det upp till bevis i frågan om finansiering. Regeringen har räknat färdigt och EU skall redovisa hur det hela får lösas. Förmodligen blir bilarbetarna redo för nya tag. Förhoppningsvis
ger det Trollhättan fart på konjunkturerna och vi får se att de ljusnar vid horisonten.
Det är sådana signaler vi behöver. Förmodligen blir det löneförhandlingar vid en omstart.

Hela bilindustrin i USA med centrum i Detroit var ju de bäst avlönade arbeterna och inga moln på den himlen.
När de europeiska och asiatiska biltillverkarna satsade på USA-marknaden gjorde de på ett annorlunda sätt. Sydstaterna var intresserade av att få tillverkningsindustri i sina stater.
Deras metod var ,att upplåta industritomter och även finansiera investeringar för att underlätta
affären. Toyota,BMW, bl.a. nappade och i dag är flertalet tillverkare där.
.
De utländska fabrikerna ställde villkoret, att de inte ville ha fackföreningar i sina nya fabriker.
I stället blev lönerna lägre, men de sociala villkoren blev ganska väl tillgodosedda.

Kvalitativa fabrikanter kunde framställa kvalitetsfordon till lägre pris genom,att finna en nish
som amerikanarna nappat på.
Finanskrisen har naturligtvis drabbat all bilförsäljning , men de flesta sydstatsbaserade fabrikerna begärde inga överlevnadspengar men ser trots allt ut att komma ur skruvstädet.

Sydstaterna bjöd in fabrikerna och suventionerade starten för 10-15 år sedan.
Facit blev ,att fler fick förberedande utbildning i konsten att framställa bilar och plötsligt började södern blomma ,massarbetslösheten försvann och köpkraften ökade och numera kan man säga ,att man har fått svart på vitt,att integrationen har lyckats och staterna har blivit välmående. Regeringen borde kanske studera caset och söka förklaringar som eventuellt kann omsättas på hemmaplan. I vissa lägen är alltså lägre skatter och hyggliga inkomstmöjligheter
början på en ekonomisk utveckling till gagn för alla invånare.

Var och hälsade på i South Carolina över en collegeexamen och ett bröllop.
Fina städer ,mycket shopping och god mat.

Piratpartiet i Kyrkomötet?

Nej det tror jag inte blir verklighet. Ett demokratiskt samfund, som värnar om alla människor vill hantera sina egna affärer. Med egna affärer menas ,att våra partier från vänster till höger - tänk att det låter bättre med"från höger till vänster". Samtliga nominerar till Kyrkomötet.
Men tänk tanken,att 10% av de som är piratpartister även är medlemmar i Svenska Kyrkan.
Om de gick till val som andra partier kanske det blev mera drag i församlinen(kyrkomötet).

KD fick Alf Svensson invald i EU-parlamentet. Försöket att ställa ett ungt nytt ansikte inför väljarna hade kanske klarat spärren. Men väljarna och förmodligen partiet ville inte ta risken,
att få en kreationist som representant i Bryssel. Så låter det i alla fall på kommentarerna till
valresultatet. Synd om den unga damen men kanske en aning bränsle till frågan om metoden med personval till Riksdagen. Med samma metod och en gräns tillämpad med samma metod vore det en roligare valkampanj och ett roligare utfall tror jag. Det gäller alla cementerade parti-organ.

måndag 8 juni 2009

Uppsala Landsting - hur budgeterar man?

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har kallat till möte för att förklara varför det saknas 223 miljoner till sjukhusets drift. Budgeten som lagts är väl i sig en katastrof. Det logiska är väl att man redogör för hur budgeten ser ut och visar den prognos som ligger till grund.
Jag har ibland den uppfattningen ,att Uppsala i allmänhet har en förmåga ,att budgetera för att
visa sig duktiga för stunden. Sedan kommer det tilläggskostnader som ändå måste betalas.
"Men håll med om att budgeten var strikt och stel och så nätt som de någonsin går att göra den".

Det är ingen röstmagnet precis att arbeta på det viset.
Fram med prognoser_: hur många behöver vård - historik brukar visa rätt. Hur stor reserv?
Där gör budgetmästarna alltid fel - " ge dem inte råge -för de gör ändå av med allt"
I stället laddar man för att köra så snäv personalbemanning som möjligt och betalar springdoktorer i stället. Förmodligen på uppdrag av politiska spinndoktorer.

Jämförelseobjekt bruka vara enkla att finna. 1. Musikens hus - hur budgeterades kostnadsutvecklingen - hur mycket högre kostnader ser det ut att bli för kommunen?
Det var ju det kalaset som inte skulle kosta ett dugg mer än lagd budget.
Fyrishovsbadet - budget - utfall.?
Men historien kommer att upprepa sig oavsett politisk majoritet.
De som får igenom sin budget vill tala om hur sparsamma de varit.
Vi som betalar skatten får kvittot i form av höjd skatt eller sämre service.

lördag 6 juni 2009

Björklund och Svenska Kyrkan.

Tänk vad en minister kan måna om skolbarnens rätt, att slippa bli förda till en Svensk Kyrka i examenstider. Barnen skall inte tvingas till att uppleva en avslutning i kyrkan där t.o.m. en präst är närvarande.
Kan Björklund förklara vad det är som stör? Är man en aning förundrad beror det kanske på
,att skolfolk,föräldrar och så småningom barnen får klart för sig att det är en tradition.
Svenska Kyrkan har illa hanterat den där traditionen. Björklund nominerar med öppna ögon (FISK)-handlare till Kyrkomötet och låter sina Allianskamrater och oppositionen göra sammalunda. Skulle det vara möjligt att förändra denna "tradition" - Björklund kan nog bruka samma svada till ,att motivera varför Riksdagspartierna inte skall styra Svenska Kyrkan via sina partigängare i Kyrkomötet.
Svenska Kyrkan skall dessutom se till att de inte bara följer de sekulära svängningarna utan läser i sina skrifter och kontrollerar sin uppfattning i ärendet. Men det är klart - det är ganska svårt, att släppa traditionen ,att Staten bestämmer och vi gör som den säger.

torsdag 4 juni 2009

Obama - logik kanske hjälper.

Obama har talat till den muslimska världen. Med en öppen kommunikation föreligger möjligheten,att få slut på mellanösterproblemen. USA är ständig hjälpare vad gäller Israel men kommer i fortsättningen att stötta Palestina efter samma mall.
Ett steg närmare , att få lugnt i mellanöstern måste vara att etablera ett nytt Palestina ,som grund för fred emellan Israel och Palestina. Själva idén är inte ny -men nu säger President Obama ,att det är förutsättningen., att Israel inte överträder sina åtaganden vad gäller bosättningarna. Det är något som president Bush undvek att göra något åt.
Lobbygrupper gör sig beredda att sänkat hela projektet.
President Obamas tal förefaller ha gått hem i arabvärlden. På ett naturligt sätt visar han en väg till fredlig samverkan mellan religioner och folkgrupper. Fungerar upplägget, så kanske de utomförstående extremistgrupperna kan smältas ned till fredliga medborgare. Al-Quaida kanske blir svårast att få bukt med, men där kanske arabstaterna kan göra en insats.

onsdag 3 juni 2009

MIGRATIONSVERKET - Näsknäpp!!!

Den utvisade parkinsonsjuke mannen kom tillbaka till Sverige i dag.
Nigeria förklarade,att de inte kunde ta emot honom.
Den saken borde väl Migrationsverket ha kontrollerat innan man transporterade den svårt sjuke till Nigeria?
Regeltolkarna verkar fungera som i vissa u-länder gjorde för trettio år sedan. Allt vad chefen säger kan inte ifrågasättas. Skammens rodnad är det alltså inte som syns på minister Billström.
Däremot uttalar han sig icke enligt TT . Hur underligt det än låter så har Nigeria genom sitt beslut visat vägen till en human omvårdnad i Sverige.

tisdag 2 juni 2009

Pengarna eller livet?

Hur smarta är Migrationsverkets ledningsgrupp?
Det passar kanske bra så här inför EU-valet.
Det smarta är att utvisa en man som förmodligen går en snar död till mötes.
Parkinsons´s sjukdom som den utvisade lidit av under flera år har radikalt förändrat hans möjligheter, att klara sig själv.
Tobias Billström alltid lika glad och följsam - duktig och strikt följande sitt uppdrag kan notera en ny fjäder i hatten - eller kanske en reträttplats . Det är ju inte hans fel , att utvisningen sker
av den svårt sjuke mannen. Migrationsverkets Generaldirektör har också skymtat fram och förklarat att det är billigare att skicka hem sjuklingen- nej så sa han inte - men det handlade om budgetering. Det förefaller inte vara ett tankefel ho Billström - han tänker som en regelbok dvs. han tycks tänka, att inga undantag kan göras - därför känner han sig duktig. Han känner säkert att han gjort ett bra jobb inför EU-valet. Barbro Westerholm svarade på frågan(Fp) och Alf Svensson(KD) i ordalag som tyder på en mjukare kultur och omsorg om den svårt sjuke invandraren. Migrationsverket följer reglerna - men frågan är om Täby kommun följer dem i Tibble affären - för nu är det en affär och dessutom dåligt hanterad. Snacka om att sälja smöret och tappa anseendet.

Toblerone eller Tibblerone

Skribenterna sänder ofta en tanke till Mona Sahlin och hennes Toblerone affär.
Som varande moderat ser jag med stort allvar på Tibblerone-affären i Täby.
Den stora moderata majoriteten försöker sopa det hela under mattan trots kritik.
Att privatisera är ofta en känslig affär - det gäller att vara realist vid prissättning och ideologin får inte skena iväg , enbart för att få en genomförd privatisering.
Man kan kanske vågar påstå att affären filippade ur.

Junilistan´s svanesång

Björn von der Esch var med i en paneldebatt om hur partierna ser på EU.
Han började med att framhålla " om inte valdeltagandet blir högre så kommer EU att försvinna.
Precis det samma som kommer att hända Junilistan i år.
Trots allt tror jag EU kan utvecklas - genom avveckling av vissa tidigare beslut som försöker binda alla länder genom detaljföreskrifter. EU går långsamt fram i för hög detaljstyrning. Men så småningom kommer det att handla om Europas förenta stater (USE) - där de gemensamma frågorna löses av en federal regering. Däremot får "staterna" länderna en klart utskriven agenda över vad som gäller frågor som inte omfattas av federationens överhöghet.

För övrigt är det viktigt att rösta i EU-valet.

Reinfeldt och Borg

På DN -debatt skriver Reinfeldt och Borg om Lissabonstrategin. Mycket tänkvärt och logiskt.
Men skulle inte inlägget bli mer kraftfullt om en avsiktsförklaring till ,att övergå till Euron
som gällande valuta förespråkades?

måndag 1 juni 2009

Uppsala -lustiga huset?

I det kommunala livet är det ibland oroväckande tyst. Så är inte fallet vid Uppsala kommunfullmäktige sammanträden. Men det föreligger en avgörandeskillnad!
Beroende av var den politiska makten hör hemma för tillfället , så brukar i allmänhet oppositionen vidataga åtgärder för att torpedera sammanhanget.
När Alliansen kom till makten pratade sig Socialdemokraterna sig "blåa" i många fall i pseudoärenden. Nu kanske det är lite tvärt om - Alliansen vill kanske demonstrera ,att de inte breyr sig så mycket om oppositionens propåer.
Under alla år har man hört samma visa om hur kommunfullmäktigemöten går till.
Beskrivningen ,som i årets tappning var vänstervriden, påpekar ,att tidningsläsning förekom, varför just Grönköpings Veckoblad - hemlandstoner för halva styrkan? Det rörde sig tydligen för KD under kvällen. Har ej tagit del av prottokollet ,men förutsätter,att beslutsfattarna funnit det för gott,att klart redovisa ,att kommunala pengar i övermått bör undvikas i privata rörelser.
Det går åt i Konsert- och konferenshusets överkostnader , som någon får betala - gissa vem - jo Du och jag. I den delen av politiken är samtliga politiker överens. Läs insändare i www.unt.se


I kväll skall jag på ett välbesökt möte i Knutby Församlingshem. Almunge samfälda kyrkofullmäktige har det årliga mötet där föregående årsberättelse föredras.
Det blir säkert fler närvarande än vid söndagens Högmässa.