söndag 30 augusti 2009

Svenska Kyrkans Läronämnd

Berti Gärtner ,Biskop unde lång tid i Göteborgs Stift bloggar några gånger per månad.
För någon dag sedan beskrev han hur han upplever sin kyrkas tolkningar av den Lutheranska Kristna läran.
Den moderna Läronämnden nyttjar för sin genomgång numera kommunikationsmedlet e-mail
för att samtala om hur tron skall tolkas. Det är möjligt att de brukar denna metod för,att undvika ,att en viss skammens rodnad vilar över deras ansikten.
Läs gärna Bertils blogg. Du finner den lätt via Google.
Det lutar stark åt Frimodig Kyrka i kyrkovalet - ett sätt,att undvika politiseringen av Svenska Kyrkan. Frimodig Kyrka förefaller vara fylld av politiskt intresserade prelater men åsikterna går över hela det politiska slagfältet.

SD inför kyrkovalet

SD har i sitt program inför kyrkovalet beskrivit hur de vill bevara kyrkan från förflackning.
SD är inget parti jag gillar. Alltså kan jag inte rösta på dem eftersom deras sekulära politiska
mål klart avviker från min egen syn på tillvaron. Däremot har det en ganska balanserad syn på
Svenska Kyrkan och dess verksamhet. Biskop Caroline Krook verkar däremot full av tillförsikt
inför kyrkovalet - hon blundar för den förflackning som vår kyrka visar upp via det politiska
Kyrkomötet. Som jag ser det borde man förändra valmetoden genom att införa indirekta val till Stift och Kyrkomötet. De politiska partierna skulle förmodligen få in något färre avsuttna riksdagspolitiker i kyrkomötet , men de som blir valda kommer med ett mandat från sitt stift baserat på valresultaten i församlingarna. Då har vi startat den Svenska Kyrkans liv utan halsband från sekulära partiers maktintresse.

Får en friskola se ut hur som helst?

Per Ström kanske blir orsaken till en ny doctrin inom friskolans värld. Doctrinagymnasiet har visat sig vara fuskande med betygsfrågor. Pappas gosse fick betyg efter,att pappa ändrat betygen till det bättre. Det gäller att sätta ett streck för Per Ströms verksamhet som friskolerektor. Ett streck som inte kan bytas ut mot MVG.
Läs gärna på nätet www.unt.se Upsala Nya Tidning

Erixons analys helt kristallklar

Dick Erxon´s blogg www.erixon.com/blogg/ har funderingar som gäller Alliansen och dess möjligheter till framgång. Moderaternas arbetsstämma i Västerås klargjorde en del avvikelser
från den ideologiska vardagssynen. Nu är det strategin inför valet 2010 som gäller.
Dick Erixon visar vägen hur samtliga allianspartier kan ha fördel av,att Moderaterna inte slår på den som ligger(S). Om alla partier visar vad de helst vill ha utfört i kommande valperiod när de förhoppningsvis behåller majortiteten så får vi väljare fundera över hur vi ställer oss inför valbeslutet 2010.

lördag 29 augusti 2009

Kan det vara så enkelt?

Moderaternas arbetsstämma visar många goda idéer och kloka beslut.
Men Gustaf Douglas hade synpunkter på LAS. Det verkar tungt vägande för ett parti som vill förändra nästan allt. Hans mening var,att moderaterna skulle förlora valet om man rörde LAS.
Så nu vet vi det!

Vårdat Moderat förslag

Moderaterna utvecklas i sin syn på sjukvårdens funktioner. Alla skall ha samma rätt till god sjukvård. Inget Landsting kan neka en vårdbehövande samma kvalité på vården och samma förutsättningar för beprövad bra vård.

Det kommer mig osökt , att tänka på Landstingen och dess roll inom sjukvårdssektorn.
Eller rättare sagt tänka på,att Landstingen ganska omgående kan avvecklas.
Det innebär säkerligen ,att fler insatser behöver göras inom den kommunala sektorn.
Landstingens kostnadsmassa kan avvecklas och omfördelas.

Ser i UNT att sjukresorna skall kosta 100:- i stället för 60:-. Kommunen drar slutsatsen,"Vi befarar att höjningen kommer att leda till missbruk av färdtjänstresor"
Utan Landsting så behöver kommunerna inte fundera över den saken.
Däremot behöver pensionärerna fundera över stigande avgifter för sjukresor, ditten och datten.
Fortfarande gäller ju ursäkten från stat och landsting, att alla som jobbar har ju råd med högre
avgifter" Men pensionärerna har inte samma betalningsförmåga.
Men Moderaterna och Alliansen bidar tiden till dess att valfläsket blir lagom varmt. Då kommer pensionärskramandet igång! Tänk vad det är skönt med varma kramar.

fredag 28 augusti 2009

Ideologisk överkurs

Det föreligger frågor angående det utlovade jobbskatteavdragets höjning med steg nr fyra.
Hur många som arbetar i dag skulle överväga,att sluta sitt arbete och återgå till ett vegeterande liv? Troligen ingen. Hur många som söker jobb skulle besluta sig för att inte fullfölja den uppgiften utan stanna hemma och vänta på bättre tider? Troligen inte någon större mängd.
Vad är det som driver Moderata samlingspartiet om inte ideologisk teoretisk valtaktik.
Centern kommer nu med förslaget att senarelägga det nya jobbavdraget och i stället lägga de pengarna på studenter och pensionärer. Troligen en mer fruktbar valtaktik.

Doctrinas rektor arbetar i en gråzon. Den går mellan hederlighet - dumhet och fräckhet.
Skolöverstyrelsen bör införa skriftliga prov lika för alla skolor i flertalet ämnen.
Dessutom måste kontroller av samtliga skolor kommunala som privata genomföras.
Tibbleskola såldes för billigt - med kontroll - den moderata fullmäktigegruppen körde racet.
Ideologisk tankevurpa - lyssna på vår statsminister och gör som han säger - javisst ja det var ju hans fru som genomförde affären det försvårar kanske ideologiska ställningstagande.

onsdag 26 augusti 2009

Israel har det besvärligt

Det måste vara besvärligt,att ha en sådan burdus minister som Lieberman i regeringen.
Men han kan vara bra att ha när man vill mörka sin bosättarpolitik.
Aftonbladet har hjälpt honom på vägen genom dåligt omdöme.
Israel behöver vårt stöd , men för den skull skall vi inte tycka,att allt de gör är korrekt.
Förintelsen får inte användas i avsikt,att göra övertramp på västbanken.
Hamas och Palestina måste även de inse,att våld och självmordsbombare förstör möjligheterna till fred i Mellanöstern.
Båda parter måste ta på sig sitt ansvar för att uppnå fred. Då duger inte sådana som Lieberman!

måndag 24 augusti 2009

Sänk arbetsgivaravgiften.

Före jobbskatteavdragets steg fyra bör man sänka arbetsgivaravgiften. I arbetsgivaravgiften borde en försäkring vara obligatorisk, som skyddar anställda och arbetande ägare.
I stället för att leka arbetarparti( det finns inget arbetarparti!) bör man anpassa sig till sin egen ideologi (4 st!). Samsyn i vissa frågor. Ingenting partierna i Alliansen beslutar går ju ut på att försämra befolkningens gemensamma kvalitetsbehov.
1. Arbetsgivaravgiften : sänkt den rejält.
2. A-kassan . Ta ut A-kasseavgiften av alla. Gradera kostnaden efter lönenivå. Riskspridningen blir på så sätt rättvis. Sätt siffror på de olika A-kassenivåerna. Alla som arbetar skall kunna välja sin valda nivå och betala för den. Inga socialbidrag till de som är i A-kassa.
De som inte arbetar skall ha överlevnadsskydd - magert och icke över 50% av A-kasseersättningen i den "billigaste" klassen.

LAS måste förädlas - möjligheten till arbetsgivarens rätt att avskeda anställda kan öppnas på ett för alla parter tillfredställande sätt. .

söndag 23 augusti 2009

Jobbskatteavdrag orsak och verkan.

Jobbskatteavdraget har varit en god investering för Alliansen. Det kan förmodligen vara utslagsgivande för majortitet i riksdagsvalet 2010.
Men som jag tidigare uttryckt så kanske ytterligare sänkning inte är den bästa medicinen.
Tänk om ytterligare sänkningar inte är den bästa åtgärden. Troligen skulle förändringar i LAS
och en sänkning av arbetsgivaravgiften göra större nytta i dagsläget.
Det skulle ge fler arbetsgivare råg i ryggen och ekonomisk möjlighet,att anställa fler utan att riskera alltför mycket. Regeringen lever på tanken att om man höjer jobbskatteavdraget så kommer fler att komma i arbete. Jag är inte säker på det. Men blir det enklare och mindre kostnader ,att anställa fler så ger det troligen ett gott utfall.

Vi kan konstatera att den rödgröna sidan inte kommer att våga ta bort jobbskatteavdraget.
Vi kan vara övertygade ,att inga som har ett bra arbete skulle komma på tanken ,att sluta arbeta om de inte får ytterligare jobbskatteavdrag.
Däremot bör vi hålla uppsikt över var Alliansen tänker hämta intäkter för,att få det hela att gå ihop. Avgifter och punktskatter drabbar på ena eller andra sättet varje medborgare när höjningar kommer.
I dagens läge är det väl inte inflationsdrivande med ett jobbskatteavdrag. Anledningen är
de sjukskrivna och pensionärerna upplever minskad köpkraft och kompenserar
sig för de högre avgifterna genom att avstå konsumtion av diverse nyttigheter.
Regeringen bör snarast förklara sitt räknestycke .

lördag 22 augusti 2009

Svenska Kyrkan , trosviss eller trolös.

Ibland får jag löjliga impulser när det gäller kyrklig verksamhet. Inköpslistan innehöll under veckans storhandel trosskydd. Jag tappade bort ett s och kom att tänka på de glidningar som Generaldirektören och delar av hans stab gör sig skyldig till när det gäller vad vi som församlingsbor och medlemmar skall få för information. Vad tror Svenska Kyrkan på i nuläget.
Kärlek över alla gränser har jag hört. Folkkyrkan är viktig har jag också hört. Folkkyrkan borde väl vara en kyrka som drar huvuddelen av den vuxna befolkningen till gudstjänst någon gång i månaden.
I stället får jag höra alltmer påträngande "kyrkovalet och framförallt Kyrkomötesvalet är viktihgt,att det inte kommer in främmande fåglar från troende och annat löst folk.
Centerpartiet och Socialdemokraterna är mest ivriga,att påtala vikten av att partiernas beprövade politiker väljs in. Annars stundar tråkigheter - för vem ? möjligen partiledningarna.
Allt talar för att partierna skall släppa taget om Svenska Kyrkan så kanske det blir ordning och reda. Men visst är det kul att partierna får frossa så snart man nämner namnet Frimodig Kyrka.
Slutsatsen måste väl bli den, att partierna tror att det blir för mycket kroistendomsundervisning som kan skugga partistrategernas kontrollbehov. Det behövs troskydd!!!!

torsdag 20 augusti 2009

Misär i Landsting & Kommuner.

Kommuner och landsting behöver mer pengar för att täppa till budgethål och att hålla beredskap.
Föregående år sänktes arbetgivaravgiften - det innebar cirka 3 miljarder MER i L & K:s kassor.
AFA som konstaterar, att deras kostnad minskat avsevärt sänker sina försäkringspremier.
Det innebär att Landsting och Kommuner får 2,3 miljarder MER i sina kassor.

Det kan inte undvikas att Regeringen ändå kommer att plussa på landstingens och kommunernas kassor genom (inför valet) ordentliga tillskott . Kommunalpolitikerna har ju glömt,att de fått mer pengar att röra sig med.Uppsala kan väl i så fall använda stålarna till att betala av på Musikens hus. Driftskostnaden kanske blir lägre då.
Det här har jag läst på Svd:s ledarsida. www.svd.se

onsdag 19 augusti 2009

Kyrkovalet bör förändras.

Som bekant för en del är Svenska Kyrkan numera en lutheransk fri kyrka.Det borde innebära,att de politiska partierna- framförallt de som propagerar för ett fritt föreningsliv och ett fritt näringsliv och om möjligt mindre statlig och kommunal inblandning- borde hålla fingrarna borta.
Den lilla människans möjlighet,att påverka kyrkans beslut föreligger vid kyrkstämmor och via organisationer som POSK,KYRKANS VÄL,FRIMODIG KYRKA m.fl. Det är för mig främmande,att de politiska organisationerna genom koalitioner ger sig in i kyrkopolitiken under partiflagg.

Koalitioner mellan S & M förekom i vår närmaste omgivning.Resultatet av denna politiska koalition hamnade i AD. Budbärare var en POSK-medlem tillika ordförande i samfällighetens fullmäktige.
Ärendet hanterades så illa, att våra stadsbor och bl.a. jurister i allmänhet synes dela AD:s uppfattning.Domen kostade kyrkan avsevärda belopp. Budbäraren gjorde uttalande i pressen, som klart visade,att kyrkan avfärdade den givna domen. Man framhöll"att det fanns fler saker att belasta den av samfälligheten avskedade mannen". Tala om att kvälja dom och helt bortse från det kristna budskapet.
Partier med en liberal samhällssyn borde inte låna sitt nam till kyrkliga strider,utan låta sina medlemmar på egen hand utöva sitt medlemskap i Svenska Kyrkan - en partipolitisk neutral fri kyrka? Ett parti som vill begränsa statens inblandning i medborgarnas religionsutövning bör verka för en partipolitiskt neutral fri kyrka. Men partierna gör en gemensam bedömning tror jag, att makten skall sitta i politikerna hand även när det gäller religionen. Är det möjligen därför som vår statsminister inte kunde hålla fingrarna borta från nomineringsbeslutet som innebär ,att partierna har hela makten i Svensk Kyrkan.

Televerket förklarar!

Under helgen var vi ute på en ö i Hjälmaren. Vi talade om telefoner. Värden nämnde att telefonen inte fungerade. Det har hänt under flera år , att den är ur funktion veckovis.
I dag hörde jag varför. Folk har klagat att de inte får reparationer av sina telefonledningar inom rimlig tid. Televerket svarade i en intervjuv " våra tekniker måste ju också ha semester".
Regeringen bör väl sätta fart på privatiseringen eller byta entrepenör. Statlig verksamhet i sin prydno.

Äventyrliga bad.

Ser att vissa hänger upp sig på Berlusconis badvanor. Lättklädda flickor ibland nakna som badar tillsammans med gubben.
Badvanorna i större kommuner är otvivelaktigt viktigare tycks det. Äventyrsbaden är en kommunal investering avsedd för medborgarnas avkoppling. Priset blir ibland avsevärt.
Som en följd av detta blir badavgiften ganska häftig. Bygger man en simhall bör prisnivån läggas på en rimlig nivå. Flertalet har väl lägre skatt nu genom jobbskatteavdraget. De kan prioritera
vad de vill konsumera. Pensionärer borde kanske ha lågpris för bad i kommunal regi.
Kallduschen får i allmänhet skattebetalarna stå för när äventyrsbadens budgetöverdrag skall
saneras.
Bandyfinalen kostade 3,5 milj. för Uppsalas skattebetalare. Kanske kan man använda överskottet från Musikens flåt Konserthusets verksamhet till att balansera det .
Bandy är en trevlig idrott många spelare tjänar sitt dagliga bröd på verksamheten.
Gunnar bör överväga hur sponsringen skall räcka till bandyfinalen. Inga extra utgifter är att leva upp till ideologin.

tisdag 18 augusti 2009

Politisk hönsgård i Svenska Kyrkan?

Anita Eiderbrant-Bylund intervjuades i NWT dagens upplaga. Hon brinner för kyrklig verksamhet. Hennes omsorg om de kyrksamma kommer i första hand. Det är enligt hennes uppfattning för många präster och folk anställda i Svenska Kyrkan som vill sitta i Kyrkomötet och besluta. I dagsläget ser det ut som så: Kyrkomötet har följande sammansättning.
S som hon själv tillhör 71 ledamöter,Moderaterna har 45 och centern 41 Folkpartiets fiskhandel har 15 ledamöter . Enbart dessa har väl absolut majoritet. Nu vill Anita, att man skall införa en begränsning för möjligheten ,att präster och anställda i Svenska Kyrkan fick genomslag i Kyrkomötets ledamöter. Hon menar att väljer man S så blir allt som partiet vill när det gäller
religionsutövning. Nästa steg kanske är att avskaffa Bibeln och använda partiprogrammet för en
rimlig tolkning av vår Svenska Kyrkas trosuppfattning. Den tenderar ju i vissa fall, att focusera
på Ärekebiskopens miljöprogram i första hand.

måndag 17 augusti 2009

Skägget i brevlådan.

Svenska Kyrkan har under senare år slirat på den religiösa kopplingen mellan kyrkan och församlingsborna. År efter år minskar antalet gudstjänstdeltagare i samma utsträckning som kyrkan blir mer och mer anpassad till den sekulära världen. Det är inte fel att vara anpassad men tragiskt att vara utslätad i alltför hög grad. Ärkebiskopen marknadsför sig ju som miljöprofet med allt vad detta innebär. ´
Första signalen till att Svenska Kyrkan började bli handlingsförlamad var nog det nya emaljerade emblemet för kavajslaget. Nu visade man sin religiöasa ambition genom att för några goda slantar låta omarbeta formen vars profil varit båtskrov med köl till att bli rund utan köl.

Signaler kommer inom vissa kretsar för att Svenska Kyrkan borde profilera sig med ett något stramar upplägg. Förmodligen gillar inte Kyrkomötets politiska majoritet ett sådant påfund.
Gissa vad kyrkoledningen kommer att hamna i frågan?

torsdag 6 augusti 2009

Miljörörelsen driver på miljöförstörelsen

Läste för någon vecka sedan om den ekologiska odlingen och dess följder.
Havre ,som brukas för framställning av ekologiska matvaror ,bidrar till naturens produktion av
ämnen som smutsar ned i våra luftlager. Dessutom är produktionen av ekologiskt grundmaterial(havre) avsevärt lägre en den säd som blir behandlad med konstgödning.
Miljöpartiet och övriga miljöfrälsare ( ett ganska lönsamt jobb?) har knipit sin mun sedan nyheten började nämnas i pressen. Men de kanske har haft utlandssemester och flugit till varmare länder och givetvis köpt miljöcertifikat. Jag undra hur man destruerar miljöcerifikat?
Kanske genom multning.

Svenska Kyrkan kan kompromissa?

Jag har läst www.stoasysterivassen.blogspot.com i dag. En av hennes prästbekanta deltog i OAS-mötet i Borås. Bl.a. framgår det , att den västsvenska tolkningen av Guds ord förefaller vara olik densom tillämpas av Svenska Kyrkans stora grupp präster. Men en liten blink åt Bohuslän och dess kyrkoliv ger vid handen, att man kanske skall lyssna och ta del av hur och varför tolkningen av bibelorden är så annorlunda. Dag Sandahl - den retstickan , som ställer frågor och lämnar upplysningar om Svenska Kyrkans framfart på riksplanet har ,som jag ser det poäng i mycket av vad han framför. Men positionerna tycks låsta mellan parterna. Ärkebiskopen borde kanske studera hur och varför förflyttningen mot Hasse Alfredssons beskrivning av kyrkvaktmästaren
-eller var det kyrkvärden sakta men säkert håller på att bli sann. " Dom säger,att den kyrkoherden troligen är religiös.
Signalen borde vara av alaramkvalitet - samarbeta och utvärdera tolkningarna av Svenska Kyrkan .Jämför 1950 med 2009. Det var mera kyrka förr . Därmed säger jag inte ,att Sv K skall
återgå till det gamla. Men vissa förändringar ,som sker nu är inte bra.
Kompromissen kunde väl vara, att de präster,som av teologiska skäl inte kan samarbeta vid nattvardsbordet kunde släppa den tråden om samtidigt kyrkan blev lite uppstyrd och inte lade sig platt för den sekulära världen. Årets nyhet skulle kunna vara ,att Dag Sandahl reviderat sin tro d.v.s. den tekniska religiösa tron, att kvinnor inte skall ingå i nattvardsritualen tillsammans med en man. Det skulle ge röster för Frimodig Kyrka - men kanske tappade man röster från de icke förtappade?

tisdag 4 augusti 2009

Akademisk kvart?

Akademiska Sjukhuset är ett i Uppsala beläget kvalitetssjukhus. Under senare tid har kritik av hur städningen fungerar . Städningen hanteras av städföretag och Akademiska framgår det.

Förmodligen är det Landstinget som beslutar vem som får jobbet - alltså politikernas uppfattning om vad det får kosta . Kvalitetskravet måste väl vara detsamma oberoende om privat eller offentligt städning genomförs. Kontrollen av hur uppdragen genomförs är kanske av samma kvalitét som städresultatet. Städbolaget räknar ut hur mycket de behöver städa för,att fullfölja sitt uppdrag. Sjukhusets städpatruller likaså. Landstinget pressar städbolagen så långt det går vad gäller priset. Men uppföljningen tyckas vara av ringa intresse.
Detta gäller troligen samtliga landsting.

måndag 3 augusti 2009

Kommunaskatten

Kommunalskatten bör väl balanseras med statens skatteintäkter.
Svårigheten är ju den, att kommunalpolitikerna vill oftas tala om ,att de vill sänka skatten.
Det talar inte om, att de samtidigt vill sänka statsskatten via sitt parti.
Jag är för ,att skatten blir så balanserad som möjligt. Kommunernas uppdrag går naturligtvis,att
räkna fram någorlunda. Men i stället för ,att ha något över för " oväntade kostnader" så skär de ned på den posten också. De kan ju inte som staten förvandla bidrag ,som människor får till avgifter- något som är ganska "poppis" i nuläget.
Det är viktigt för Sverige, att makten handhas med försiktighet och omtanke.
Därför röstar jag trots allt på Moderaterna.
Den 20 september röstar jag dock på Frimodig Kyrka utan att dela hela deras upplägg.

Kommunal utförsäljning- ideologisk tankevurpa

Täby kommuns försäljning av Tibble gymnasium - dessutom till reapris har länge varit en
nagel i ögat på de som försvarar privatisering. Alltså inte i Täby kommun där mitt parti Moderaterna kört över allt motstånd. De har använt sin makt och vägrat ,att lyssna till sakskäl.
Nu tar EU tag i ofoget, att UPPHÄVA den fria konkurrensen inom det kommunala området vad gäller försäljning av skolor.
Att det är just Moderaterna som gör detta misstag -säljer billigt - utan insyn- och samtidigt
tror,att det är ideologiskt korrekt smärtar mig. Det tycks vara så ibland ,att makten korrumperar utan,att de som utför handlingen inser det.

Moderaterna har utfört ett stort ansvarsfullt och för samhällsnyttan gott arbete tillsammans med sina Allianskamrater. Men i vissa angelägenheter glappar omdömet.
Det är väl en aning pinsamt, att partiledaren,hans hustru och Täbymoderaterna stökat till det.
Men ännu mer besvärande är det,att inga partimedlemmar säger ,att det bör rättas till.

Nästa val kan bli avgörande om vi skall behålla makten i Riksdagen. Därför får man inte lämna några blottor - typ Monas Toblerone . Tibblerone klingar lika illa.