söndag 29 november 2009

Hycklarnas afton hela dagen.

TV kanalen Axsess sände för någon dag sedan ett engelsk program , med intervjuer av ledande "ISLAMISTISKA" religiösa ledare som tillfrågades om sin syn på religionen. Det är sällan man får så raka och klara svar(förmodligen av dold kamerataktik). Kort sagt uttalar flera de namngivna förkunnarna, att det är hedersamt att dö för sin tro ,om man ser till att några kristan stryker med. De sýnen kan jag inte dela. Efter 20 års arbete i muslimska länder har jag inte snavat på några kufar med som i alla fall offentligt delar den uppfattningen. Men det är klart,att de existerar. Mina kontakter har varit med affärsmän, som jag uppfattar som religiösa på samma vis som vi träffar på härhemma. Några dagar i veckan talade de om,att " i morgon blir jag sen för jag skall till "the Mosk". Normala trevliga och medkännade personer.Vårt samhälle skall respektera de människor,som har en vardagstro. Vissa svenska samfund har numera taggat ner från ,att predika svavelosande tirader , med huvudlinjen att Gud är straffande.
Men Imamer med den rigida politiska religionsutövningen som utan att tveka uttalar och genomför Sharialagar i bör helst hålla till i sina hemländer.
För man kan inte begära ,att de skall förändra sin tro ,men däremot förbjuda dem, att predika den i vårt land.

lördag 28 november 2009

Landstingets överskottslager?

Upsala Läns Landsting säljer laboratorietjänster till privata vårdcentraler till ett lägre pris än vad Akademiska Sjuhusetas primärvårdsavdelning betalar. Detta framgår av en insändare i dagens UNT. www.unt.se under insändare kan man få en förklaring hur det fungerar.
Ideologi , som alla liberaler uppskattar talar för att det gäller,att få den privata marknaden att fungera. Meningen kanske inte är ,att primärvården på Ackis skall betala mer än externa köpare av tjänster. Ismail Kamil (Fp) , ansvarig ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen ,säger att Carema har 40% rabatt, för att de är duktigare,att förhandla. Det handlar om ganska stora pengar. Antingen är laborationskapaciteten högre än behovet och man säljer den kapacitet
som blir över till Carema med 40% rabatt - eller har man möjlighet att minska produktionen.
Man kanske kan sälja tjänsten till samma pris ,som man tar ut av Ackis primärvårdsenhet?
Kan Carema utföra laborationstjänster till ett lägre pris än Akademiska så innebär det kanske ,att produktiviteten i nuvarande stund är för låg. Ismail Kamil får väl förklara varför
situationen ser ut som den gör i dagsläget. "Bättre att förhandla" Bah!

fredag 27 november 2009

Vad rätt Du tänkt

I klartext gäller väl nuvarande lagstiftning två saker. Dels att för vår gemensamma välfärd se till att ingen hamnar i "utanförskap" och dels att få de som fuskar med sjukskrivningar skall återanpassas i arbetsfållan. Två välunderbyggda tankar. Men som vanligt är verkligheten mer krass. I dag dök det upp ett bra exempel ,som Gunnar Axén regeringens representant i ärendet inte har tänkt klart i.
En man som för två år sedan råkade ut för en hjärnhinneinflammation är åter i arbete. Han arbetar på förmiddagen , men huvudvärk som tilltar i intensitet under dagen gör det omöjligt,att arbeta vidare på eftermiddagen.
Nu tar lagstiftarna fram sin planskiss - den med runda hål och fyrkanter. Har man enbart ett halvtidsjobb - så gillas inte det - man måste jobba heltid för att betraktas soåsom varande i "innanförskapet" utanförskapet är ju inte något som accepteras.
I stället för,att ge mannen en ordentlig hälsovårdskontroll - alltså i första hand se till ,att hans besvär med huvudvärk på eftermiddagen, så säger lagen , att han skall ta ledigt från sit arbetet ,skriva in sig som arbetssökande vid arbetsförmedligen och dessutom gå kurs i hur man skaffar sig ett nytt arbete. Skissplanen med runda hål och fyrkanter passar inte in för alla.
Men av någon anledning är det viktigt,att pressa in vederbörande i en befintlig mall. Det är ganska fyrkantigt enligt min mening. Gunnar Axén intervjuades i SR1 i morse. Han svarade i den inlärda mantraretoriken och föreföll inte ha utrymme för någon annan lösning.
Nästa gång han får ont i huvudet tycker jag han skall gå till doktorn. Talar han med Littorin så blir han väl enbart sänd för utbildning och att ta ledigt från jobbet.

torsdag 26 november 2009

Finska präster fastnar i trosträsket.

Att Svenska Kyrkan är en folkkyrka ,som tar hand om de sina är bra. Vissa präster har avvikande åsikter i kvinnoprästfrågan. Prästerna erbjuds ,att kunna välja vem de inte vill arbeta tillsammans med ´vid Mässan. I Finland har Högsta Domstolen meddelat, att en präst som inte vill arbeta med en präst av m0otsatta könet kan sparkas. Det är ju en signal, som förmodligen skulle få många med moralisk/teologiska problem ,att byta jobb , om det hade varit i vårt land.

Men skulle Svenska Kyrkan tillämpa det som synes vara lag i Finland skulle det innebära en omprövning för många präster. Men att byta yrke är inte enkelt. Dessutom är det vanskligt vad de politiska partierna med absolut majoritet i Kyrkomötet skull ändra i bibeltolkningar.

måndag 23 november 2009

UNT_ledare undervisning för Alliansen

Läs dagens ledare av www.unt.se/ledare .

Det är för det mesta på sista rakan av en mandatperiod som kan utläsa ideologiska vurpor.
Dagens ledare bör klia ,som en finne under kragen på Gunnar Hedberg (M) och övriga allianspolitiker. Det kanske kliar på några av de andra moderaterna också - men de tycks göra som pappa säger.
Förutsättningarna för,att leva upp till vallöften blev svårare. Men jobbskatteavdragen infördes. Bra! LAS skulle avvecklas men taktiken övertog ansvaret och ideologin fick vika. Dåligt!
Många förändringar har genomförts enligt plan. Populistiska förslaget,som mycket väl kunnat genomföras var ,att avskaffa TV-licensen. Det sprack för,att många tilltänkta regeringskandidater hade gått före och gett sjutton i att betala TV-avgiften. Dåligt!

Den lokala retoriken har företräde gentemot ideologin. Två exempel kan anföras. Musikens Hus
(som jag benämner det) skulle enligt allians och vänster bli ett lyft för kulturen - alldeles riktigt.
Men det skulle inte behöva kryckor i form av ökande kommunala bidrag - men så blev det och blir det. Ärna heter en flygplats för militärflyg och ambulansflyg. När staten vill lämna den kommer frågan om den skall läggas ned eller bli privat flygplats. Nu flyger ideologin all världens väg. Moderaterna av alla stämmer in i kören villiga att lägga ökade kostnader på kommuninnevånarna. Dvs, höja kommunalskatten - eller hur skall den betalas annars tillsammans med Musikens Hus ökade förluster. Valstrategin går ,som så många gånger tidigare
före ideologisk tillämpning. Moderaterna och Alliansen vinner det kommande valet genom träget arbete och det är i dagens läge det absolut bästa som kan hända.

torsdag 19 november 2009

Som man ropar i skogen får man svar!

Svenska Kyrkans högborg ligger i Uppsala. Vår kontakt med omvärlden dygnet runt svarar http://www.unt.se/ för. Dessutom har vi under de senaste trettiofem åren varit prenumeranter. En liberal tidning med stenkoll på vårt län. Naturligtvis får Svenska Kyrkan sin beskärda del av nyhetsrapporteringen.En insändare i megasize meddelade: Det är inte politiskt korrekthet som ligger bakom omröstningen till fördel för enkönade äktenskap och inte heller av biskopsvigningen av Eva Brunne. Insändare är signerad Maria Åhlén(präst och teolog Uppsala).


Jag tror,att Maria blandar ihop händelser ,som inte har med varandra att göra. Eva Brunne är gammal i gården och vet hur vindarna blåser i(Svenska Kyrkan) Hon blir säkert en god herde för Stockholmarna. Min sekulära och kristna trosuppfattning utgör en blandning av salt och sött.Alltså anser jag,att kvinnor som Biskopar och präster passar väl in i den Svenska Folkkyrkan. Svarar man på frågan vem som beslutar och lagfäster äktenskapet och hur de skall behandlas juridiskt , så vilar det ansvaret på Staten. Kvinnoprästfrågan har bidragit till, att Svenska Kyrkan har dragits med ett problem för egentligen alla präster. Hade av någon outgrundlig anledning Frimodig Kyrka och dess trosfränder kommit fram till en annan bibelsyn i just den frågan vore vi nog inte där vi är i dag. Svenska Kyrkan hade förmodligen navigerats i en mer folkkyrklig segelled. Detta trots,att kölen på kavajemblemet för några år sedan monterades bort. Det lär ha kostat några onödiga miljoner och anledningen var,att visa handlingskraft. Men fördelen med köl är att navigationen blir säker och,att man inte driver ur kurs .Så var det det här med vigselrätten. Staten krattade manegen och formade äktenskapsbalken så att både hetero- och homosexuella par behandlades lika. Staten säger alltså att alla människor har samma värde - även de som är neutrum. Hade de politiska partierna visat gott omdöme vid tillfället hade vigselrätten helt flyttats till något departement.

Vi hade fått en lugn seglats inom samfunden - deras uppgift hade kunnat koncentreras på ,att välsigna sina medlemspar efter deras tro. Men så enkelt fick det naturligtvis inte gå till. Det fick jag klart för mig i en TV-debatt i frågan ,där ett uttalande av en vänsterpartist tillika ateist
informerade, att Svenska Kyrkan skulle absolut ha vigselrätten kvar.

De sekulärpopulistiska partierna från vänster till höger hade ju makten i Kyrkomötet. Majoritetsläget var kristallklart. Återstod egentligen bara att förändra bibelsynen eller kanske skall man säga ändra bibeltexten så var det klart. Men det förefaller inte riktigt klart hur prästerskapet ställer sig . Eftersom skolöverstyrelsen varnar regeringen för att ha kristendomsämnet kvar i skolorna och en prästman fick på huden för att han visade en bild på ett brudpar inför klassen. Men kyrkan har löst uppdraget för sekulärpartierna. Metoden får väl kallas manipulativ .

tisdag 17 november 2009

Kommuner och Landsting ekonomisk härdsmälta

När man läser sitt partiprogram, får man de mest klara och vackra ord hur saker och ting skall behandlas. Ideologin står som spön i backen. Tittar man sedan på skarpt läge blir det inte alltid så mycket kvar. Partiet signalerade i förra valrörelsen, att Landstingen borde försvinna. Senare rapporterades,att Landstingen på sikt måste förändras. Hur läget är i dag känner jag inte till. Men det är klart,att våra partimedlemmar med sitt säte på en säker landstingsstol ogärna lämnar den bekväma sitsen.
För kommunen gäller en något annorlunda bild. Här blir det ibland Goliats fajt med David ,som gäller. Vem David är kan Ni själva utröna. Låt oss ta exemplet friskolor contra kommunal skola.
Kommunerna känner sig blåsta på bekostnad av friskolornas enklare hantgering "och som de säger" de glin som inte gå,att ha i möblerade klassrum måste vi ta i retur". Vad händer t.ex. med vaccineringen som pågår just i tiden. Vissa skolor ville ombesörja vaccinering precis som det var på 50-talet. Många kommer säkert ihåg språngmarcher i gymnastiksalen och jakten på de flyende. Det var räddsla för sprutan och dess innehåll. I tanken blev den större och farligare för varje minut under köandet. Jag kutade själv får jag väl erkänna.
På den tiden vet jag inte vem som betalade massvaccineringen det var ju staten som stod för hela karusellen. Fråga: Landstinget sägs avslå skolornas begäran att själva vaccinera sina elever (skolsköterskorna har kompetensen, men enligt beslut skall en läkare vara vaccineringsansvarig). Eller är det så, att skolorna tar besväret,att skicka ungdomarna till landstingets vaccinationscentrum för att inte få en svårtuggad faktura.
Hur som helst är det inte omsorgen om den ultimata driftsekonomin av humankapitalet.

måndag 16 november 2009

Religion nytt grepp Orgelcafé.

Många landsortskyrkor har förhållandevis begränsat antal gudstjänstbesökare.
I vår samfällighet har samarbetet mellan präster och kantorer utvecklats väl.
Söndagen före Domsöndagen upplevde jag ett offensivt grepp som vår komminister Sanna Linderson och kantor Mattias Jansson tagit för att då och då försöka visa nya sidor av Svenska Kyrkans strävan, att öka antalet som går till Gudstjänsten. Så här gick det till. Berits bullar och kaffe i församlingshemmet var starsträcka. Vi var betydligt fler än vanligt. Att möta nya och gamla bekantskaper vid kaffeborden är trevligt. Mattias hade plockat fram ritningar och bilder av vår egen kyrkorgel och han berättade om organister och kompositörer som satt märken i kyrkomusiken sedan 1700-talet. Sedan gick vi över till vår vackra och stora roslagskyrka för musik och andakt. Högklassig orgelmusik med textläsning. Det hela avslutades med Suite gothique Op 25 ,psalm 490 - Andakt-Psalm 314 och Postludium Toccata c-moll ! L Boellmann (1862-1897).
Undervisning och andakt och en stund av stillhet.

Bortförklaringar är legio.

Vattenfallet är större än man anar. Hanteringen i nuläget innebär,att ingen vill ta ansvaret.
Vad man i huvudsak grälar om nu är vem som har skulden till ansvarsavtalet som ger Vattenfall fullt ansvar för eventuell härdsmälta i de tyska kärnkraftsverken som Vattenfall äger.
Tiden får utvisa hur stor andel båda parter (Alliansen eller Socialdemokraterna) kan läggas till last.
Den viktigaste frågan från båda parter verkar vara" vem kan kasta skit på den andre utan att det stänker på dem själva.

lördag 14 november 2009

Tolkningsföreträde i Afghanistan

Tolgfors med det försvinnande försvaret är ju numera mest inriktad på Afghanistan.
Tolken som var med i den bombade pansarvagnen var inte försäkrad.
Hur tänker Tolgfors i det läget på efterlevande. Är det Vellingemodellen eller kan det tänkas ,att viss omsorg tas även för tolken?

Ett förfall för Moderaterna bör korrigeras.

Vellingemoderaterna är kluvna i frågan låg skatt -god politisk moral.
Kent Persson är en framträdande Moderat i Örebro Län. Just nu är han i färd med ,att ,förmodligen på partiets anmodan förklara hur illa Vellingemoderaterna har hanterat frågan om minderåriga barn. Läs hans blogg http://www.kentpersson.wordpress.com/ .
Ett utförligt bloggkommentar beskriver nog läget och analyserar möjligheter.
Man stoppar inte händerna i en härdsmälta, men somläget är nu tiger Per Scklingmann ,jourhavande lobbyideolog och Statsminister Fredrik Reinfeldt som muren.

Det är inte frågan om att förstöra för Nya Moderaterna uta se till att de sopas i hörnen.
Dessutom är det brådis.!!

onsdag 11 november 2009

As Snort Story

Regeringskansliet får tydligen dåliga signaler från marknaden. Tre personer länkade till arbetet i Rosenbad tycks ha trampat i något som luktar. Detta felsteg faller på Allianspartierna, som väl får förklara sig, framförallt Moderaterna och redogöra för vem de engagerat i maktens korridorer. Medelåldern för barnrumpor tycks vara trettio. Tre barnrumpor som knarkat har väl förhoppningsvis avknoppats från verksamheten. Men som ansvarstagande politiker gäller det att återföra "ungdomarna" till en sansad livsföring. Men plocka bort dem från maktens tempel.

Konsumentvänlig pensionärspolitik.

Två Moderata riksdagsledamöter Nils Oskar Nilsson och Anne-Marie Brodén har i en motion till riksdagen begärt att ytterligare skattesänkning till pensionärerna måste prövas. ( Källa Tidningen Veteranen) . Samma tidning meddelar, att Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer med 6,5 miljarder. Det är utdrag ur S skuggbudget.Det brukar ju vara så, att regeringar vara av vilken färg det vill, anpassar sig till marknaden så här i valtider. Visserligen inte före 2010 men det är nog lika bra att possitionera sig redan nu.

Moderaternas besked,att göra livet enklare för de pensionärer som har det sämst känns bra.

Men med samma skatterabatter som jobbskatten innebär skulle säkert ge friare spelrum för

Regeringen gentemot Pensionärsorganisationerna. Detsamma kommer väl,att ingå i Svenskt Näringslivs förhandlingsgrund gentemot fackföreningarna - Jobbskatteavdraget ger mer än vad en förhandling skulle göra för alla löntagare. Pajkastningen kan börja. Detsamma gäller ju pensionärskollektivet. Regeringen vill ju ha hög konsumtionstakt för att upprätthålla vårt välstånd. Tag chansen!

Upp till personbevis!!!!

I början av 90-talet såldes hanteringen med utfärdande av personbevis till privata marknaden.
Numera kostar det statens olika verk pengar, när personbevis skall utfärdas i bl.a domstolsverksamheten. Det vore klädsamt med en kostnadsredovisning i ärendet. Har det blivit effektivare och mindre kostsamt för staten? Har domstolsverksamheten fått lägre eller högre kostnader. Om så är fallet blir frågan, har de fått kompesation för ev. högre kostnader?
Detta skulle innebära,att statens kostnader ökat genom privatiseringen/utförsäljningen.

Frågan kommer i dagen igen . Statliga Vattenfall vill expandera i Storbrittanien. De avser tydligen att hämta pengarna för denna expansion genom att sälja det ägda elnätet. Stomnätet äges ej av Vattenfall - är det statens?
Det kommer väl att fungera som den numera förekommande nätavgiften som återfinnes på el-fakturorna. Vem tänker man sälja till? Vad skulle den som eventuellt köper el-nätet få sin avkastning?. Ja det blir väl ökad nätavgift för privatpersoner och företag.
Vi få nog bli försiktiga med vad som privatiseras och ta reda på orsak och verkan.
Nästa projekt blir kanske ,att sjukhusen säljer rätten till ,att förse syrgasdistributionen med slangar för gastillförseln. Priset kommer säkert,att bli högre.

Jag är för privatisering av det som kan vara praktiskt för staten att slippa hantera.
Men att sälja bort kapacitet som är nödvändigt för vår verksamhet låter illavarslande.
Alliansen får förklara varför staten kan tänkas sälja det stora elnätet för att expandera med sitt företag Vattenfall. Regeringen får väl gå till apoteket och köpa ideologiskt distribuerade huvudvärkspiller tugga i sig och ge oss information. Regeringskanslister har ju haffats för att de nyttjar resp. distribuerar narkotika via den privata marknaden i Uppsala.

tisdag 10 november 2009

Kommunalråd med tappad tråd.

Jag läser dagligen Dagsbloggen från Öland. Dagens nyhet är helt politisk. Den beskriver ett kommunalråd i Huddinge tillika politiskt nominerad till Kyrkomötet, som begått ett brott.
Han är kanske inte välkommen ,att vara kvar som kommunalråd. Hur det går med platsen i Kyrkomötet låter jag vara osagt. Han har inte som Dag Sandahl uttryckt sig en aning brutalt mot
folkpartirepresentanterna " (två damer!)" men tydligen gått handgripligt tillväga mot eller med en
minderårig flicka. Det är väl säkrast att följa utvecklingen av det hela i två bloggar.
http://www.ostran.se/ Ni finner Dag Sandahls blogg under "Bloggar"
http://www.karinlangstromvinge.blogspot.com/ Hon kommer säkert att representera (FISK) i ärendet.
Jag står som vanligt fast vid idén , att staten tar hand om vigselrätten och att de politiska partierna slutar nominera till Svenska Kyrkans val.
Det hade varit mer teologiskt gångbart än den nya bibeltolkningen

måndag 9 november 2009

Pensionärens klagan.

Lyssnar på programmet Ring P1 ganska regelbundet. I dag ondgjorde sig en pensionär över att
de som arbetar har förmånen av jobbskatteavdrag. En annan "ringare" påpekade, att de som arbetar har kostnader för,att ta sig till jobbet och mycket annat.
Det vore ett etmurkt tillfälle för Alliansen, att redogöra för det faktiska läget för såväl de som har jobbskatteavdrag som för pensionärerna.
Pensionärerna tycks glömma bort, att Regeringen stöttar de sämst ställda penionärerna. Det är i alla fall de officiella linjen. Låt inte detta bli ett slagträ i den politiska possitioneringen inför valet.
Herren gav och Herren tog gäller väl både höger och vänsteralternativen.
Alltså: hur mycket av jobbskatteavdraget är kvar efter utlägg för resor mm för de arbetande.
Det som man kan fundera över är hur påverkar jobbskatteavdraget skatten i högre lönelägen -
Den sista tusenlappen av den låga lönen kanske beskattas med 0:- och skatten på löner som
ligger i topp är kanske 30-40% eller mer? Statsskatten utgår ju inte på löner som understiger ett visst belopp. Jobbskatteavdraget ger alltså en god utväxling för de som förtjänar över det statsskattebefriade beloppet.
Alliansen borde berätta exakt hur skatteskalorna fungerar vid olika lönelägen.
Tar man hänsyn till den kommunala skatten som alla betalar är det säkert en bra redovisning
inför kommande valdebatter.

söndag 8 november 2009

Skadan är skedd plåster ej tillfyllest

Moderat med äppeldoft - nej snarare odör. Den interna striden i Moderaterna i Malmö pekar på
dåligt omdöme. Att en riksdagsman för Moderaterna kan vara eller bli så oerhört korkad, att han inleder samarbetsförslag med SD är oförlåtligt. Nu är han på kant med fd partivänner läs ovänner och försöker misskreditera sitt (gamla) parti.
Vad är sanning . Statsministerns uttalande framgår av en central bloggares saijt.
Läs www.minamoderatakarameller.blogspot.com hennes av siktsförklaring ställer jag upp på.

fredag 6 november 2009

RAGUNDA FÖR ELÄNDE BLUNDA

Kommunerna har sina ömma punkter. Socialnämnden i Ragunda,Jämtland,har anmälts - kanske i första hand - informerats om ,att en liten flicka lever under besvärliga familjeförhållanden. Bl.a har hon sovit på golvet och haft stoppade sopsäckar som underlag. Familjen har inte klarat av ,att se till, att flickan mår bra och omhändertagits på bästa sätt. Detta går ju naturligtvis,att rätta till. Även en surjämte har väl nog gry i kroppen för att klara av att visa vanlig medmänsklighet. Eländet är ingen nyhet utan har tydligen fortgått under lång tid.
Hur det är med socialnämnden och kanske fullmäktige i Ragunda undandrar sig min kunskap.
Däremot vill jag gärna veta hur kommunen styrs 1. Kommunfullmäktige - vem har makten? 2. Socialnämnden vem har ansvaret?. Förhoppningsvis är inte det parti jag röstar på. Skulle det vara så illa är det minsta jag begär är att få veta varför. Bortförklaringar gillas inte.

torsdag 5 november 2009

Vem vinner på högt EL-pris?

Har direkt ur hästens(nej en av unghästarnas) e-mail fått ett besked som gör mig orolig.
Huvudspåret varför el-konsumtionen blir så kostsam för konsumenter och företag är Regeringens Finanasministerns önskan ,att få in en ordentlig summa i skatt av konsumenter av el. Han behöver stärka landets ekonomiska resurser. Alltså kommer el priset att ligga högre än nödvändigt. Modellen är tveksam. Men funktionen skulle vara densamma om någon klurig vetenskapsman kunde utveckla en bilmotor som drevs med dricksvatten. Skatten på dricksvatten skulle omedelbart gå upp.

Jobbskatteavdraget kommer i ett annat ljus. Är det detta som är anledningen till att elskatten höjs? Är det anledningen till att jobbskatteavdraget nr. fyra beslutats som gör,att man inte kan undvara intäkterna från elskatten?

Ibland så lägger Finansministern sten på börda alldeles i onödan. Jag skall återkomma med en genomgripande analys i eftermiddag. Nu skall jag träffa vänner för att spela Bridge. Varje torsdagsmorgon är vikt för den uppgiften. Ett spel som ger utrymme för överbud. Överbud resulterar nästan alltid i straff!!!!.
Jag måste komma igen något senare i ämnet. Tittat just på två miljöaktivister - den ena tämjd av sitt jobb ( Andreas) och den andra gillar inte raka rör i Östersjön(Maria W) aktuellt i aktuellt.

onsdag 4 november 2009

Elöverkänsliga lobbyister

Jag tror det vore en katastrof för alla miljörörelser om det nuvarande el-kostnaderna kunde sänkas rejält. Menar de politiska partierna allvar med att förhindra nedsmutsningen i rymden ,så är det underligt ,att man inte sänker skatten på både vindkraftsproducerad som reaktorframställd elkapacitet. Motivet skulle kunna vara, att regeringen uppfattar domedagsprofetiorna som en allvarlig uppmaning ,att göra något radikalt för att få bort de farliga gaser som sänds upp i rymden. Kanske kan rekatorproducerad el tillsammans med vindkraft kunna svara för den större delen av industrins och samhällets behov. Utvecklingen av eluppvärmning sker ju i form av ´nya värmefläktsystem. En fördelaktig utveckling.
Miljöaktivisterna får kanske igenom ett förbud för vedeldning. Fördelaktigt för luftkvalitén.
Under den närmaste 30 års perioden borde kärnkraften och vindkraften tillsammans med vattenkraft ,samt den kraft som kan utvinnas i ebb och flod och vågkraftverk bidra till ,att det skulle kunna genomföras. Staten kan pressa priset på el för alla genom,att bidra med lindrigare beskattning.
Menar miljöaktivisterna något med sin kristik och sin allt högre riskbedömning borde man om 30 år ha renare luft,renare reaktorenergi , utvecklade trafiksystem,som bygger på spårtrafik och eldrivna bilar. Det enda problemet ,som återstår är väl miljöaktivisterna själva - de vill inte ta risken att förlora sina attraktiva lobbyuppdrag. Som jag brukar påstå ,sanningsägare och lobbyister hör inte alltid ihop i samma hjärna. En lobbyist kan bli sanningsägare om han byter bransch.