torsdag 30 december 2010

Ett GOTT ÅR ersättes av ETT GOTT NYTT ÅR!

Moderaterna har tillsammans med övriga Allianspartier löst sin uppgift riktigt bra.
Felaktigheter har förekommit och några återstår att lösa på ett bättre vis.
Men nu måste vi tänka på de förbättringar som kan erbjudas medborgarna under 2011 till att börja med. Centern och KD kämpar för sin överlevnad - lysna på dem och stötta.
Vi skall göra det mesta gemensamt. Ideologi är ett rättesnöre men kan hanteras med eftertanke.
Allt behöver inte säljas. GOTT NYTT ÅR!!!

måndag 27 december 2010

Kyrkan kan inte sova på saken

Luleå Domkyrka blev en folkkyrka utan prästens deltagande i Julottan(tror jag det var).
Man klarade av att anordna Gudstjänsten genom att hålla sig till Bibeln ,kantorn och kyrkvärdarna. Kantorn utvecklade den musikaliska delen, kyrkvärdarna läste texterna.

Prästen hade försovit sig enligt uppgift.

söndag 26 december 2010

Frihet är den bästa tving....KD-snickare.

Maria Larsson vår minister med en ideologisk bindning till frihet anser det helt i sin ordning att kommunerna SKALL ha valfrihet i vården. Problemet tycks vara det att många mindre kommuner inte har något behov och/eller privata vårdbolag inte har något behov av att förlora pengar i orter där vinst omöjligt att uppnå.. Vi får väl hoppas hon inser att ideologin måste vara anpassad till verkligheten. Allt går inte att privatisera - men det som innebär förbättringar för befolkning och samhälle SKALL beredas möjligheter till valfrihet.
En brist på verklighetsanpassning gör det svårt för ideolgiskt rigida tänkare gör det svårt att göra av steg. Högerledaren Hjalmarsson hade fingertoppskänsla för vad som var rätt och fel.
Dessutom var han hjälpsam till fångars möjlighet att landa på fötterna efter en fängelsevistelse.

lördag 25 december 2010

Hej Schweiz

Det gäller tågen och dess utveckling i landet. När får vi ens säga god morgon sömntutor åt de svenska regeringar som undvikit att förbättra TÅGTRAFIKEN I VÅRT LAND.
Regeringar kommer och går och tågen går som på räls. Så borde det vara.
Ta och undersök hur det hela går till i alplandet - där kan dom tåg.
Det förefaller som de enda regeringspartierna under åren har missat att tåg kan användas till annat. Hänger Ni med?

onsdag 15 december 2010

Riksdagspartierna har dåligt omdöme- vad gör DO?

Går igenom Kyrkans Tidning 2006-2009. Anledningen är att lämna dem till tidningslådan på tippen. Året 2007 ,första numret innehåller en beskrivning av ofoget att hålla terminsavslutning i kyrka MED PRÄST ( DO:s uppfattning som delas av politiker.) Samtidigt är det väl staten som utser DO. Riksdagens beslut om jag fattar det rätt.
Fredrik Reinfeldt vår statsminister lär icke vara medlem i Svenska Kyrkan.Men trots DO:s syn på religösa -kristna terminsavslutningar har han inget emot att val till Kyrkomötet skall ske
under partibeteckning. Samtliga partier omfattar denna motsägelse. Vari ligger logiken?
Jo man måste se till att inga andra partier kommer till majoritet i Svenska Kyrkans Kyrkomöte.
Motioner i ärendet som kommer med förslag om att icke nominera till Kyrkomötet och underliggande steg direkt avslås och i bästa fall meddelar partiet "kanske nästagång".Om staten fattar beslut om att inget i skolan får anspela på vår i grunden kristna uppfostran borde banne mig partierna se till att genomföra antingen de kristna helgerna liksom övriga religioners helgdagar endast har röd dag på söndagen.

Samma Kyrkans Tidning har en artikel om vår nyligen kallade Biskop Antje Jackelén.
Hon beskriver hemmakyrkan Chicago som präglad av högkyrklig Liturgi och radikal politisk predikan. Kan kanske beskriva som en beskrivning av liturgisk följsamhet och en predikan som säger något väsentligt.

Svenska Kyrkan borde besluta om en ny valordning. T.ex. församlingen väljer kyrkofullmäktige och ser till att fullmäktige väljer representant(er) till Stiftstyrelsen. Indirekta val hela vägen upp till Kyrkomötet. Ge Biskoparna rösträtt och spar massor av pengar genom de indirekta valsystemet. Vad gör man inte för att få hjälp med administrering av kyrkoskatten. Fråga den sekulära Statsministern. Ändrad 2010-12-15 kl 18.01

fredag 3 december 2010

Bidragsberoende partier.

Socialdemokraterna får bidrag från LO. Samtidgt får de väl en del bidrag från privatpersoner.
Stora företag och stora föreningar kan säkert svänga runt beskattningsproblemen.
Nu vill Regeringen förändra modellen av bidrag. Låt oss tänka på två olika bidragsformer.
Den första är bidrag till organisationer med en klar ideell verksamhet. Barnverksamhet,bostadslösa ,handikapporganisationer,ungdomsverksamhet,hjälp till ensamboende åldringar och liknande. Högst beaktansvärt. Gåvor kommer i allmänhet från "vanligt folk". Tanken tycks vara att vi skall få möjligheten att skänka gåvor och få skatterabatt.
Skatterabatt innebär ju att staten går miste om en viss summa av alla penninggåvor,som folk skänker. Dvs det belopp hans känker går till 100% till den ideella organisationen. Samtidigt går statskassan miste om 50% av gåvobeloppet.

Vill man att vi skattebetalare skall styra vart pengarna går och staten anser det behjärtansvärt borde avdragen inte tillåtas. Staten borde väl ställa upp med den summa som gåvogivaren skulle fått tillbaka som skatteavdrag direkt till den behjärtansvärda organisationen.

Tänk tanken att AB X eller Direktör O skänker 20.000:- till sitt älsklingsparti och får skatteavdrag. Före en Regering kan det innebära att de indirekt betalar de skattepengar som Direktör O betalt till ett Alliansparti. Inte vill vi väl ha det så? Dessutom vill Moderaterna ha utbetlningarna hemliga och inte röja välgöraren. Klara ut vad som gäller.

onsdag 1 december 2010

Det far gör är alltid rätt!!

Med intresse och förståelse har jag fått veta att Riksdagskansliet numera behöver mer pengar för att klara sin uppgift. Det innebär naturligtvis att vi får en effektiv styrning av landet.
Fler anställda medarbetare innebär också kostnader. Jag köper det.
Problemet som ständigt dyker upp i Landstingen är bristen på medel för att fullt ut bemanna sjukhusen. Ta t.ex Akademiska Sjukhuset i Uppsala - brist på medel för effektiv vård dygnet runt.

Vad kan det innebära när Alliansen 85% moderat´styrt säger att vi måste utöka vår stab i Riksdagskansliet - alltså mer pengar - när Landstinget under ledning av Alliansen försöker leva upp till besparingsbehov och därigenom får en stressande miljö som gör att ledande personal antingen sägs upp eller slutar? Ideologin borde kanske smitta av sig från Alliansen i Riksdagen till Landsingskomplexet i Uppsala. Det gäller att ha full bemanning i vårdenheterna. Troligen viktigare än att det är fullsmockat i Landstingskomplexet. Ibland är spara att slösa.

torsdag 25 november 2010

Partibidrag från privat och bolag.

Politiska partier har behov av bidrag för att genomföra fina satsningar i valen.
Det är säkert riktigt. Men frågan måste ställas - tar partier emot bidrag från icke namngivna
givare eller anonyma källor. Hur redovisar man sådana bidrag? Beskattas bidragen?
Är det fullt i sin ordning att partierna motager gåvor som inte beskattas?
Skulle så vara fallet är väl alla bidrag från företag och privatpersoner skattefria?
Då kunde man väl tänka sig att få en liten lön och ett stort ideellt bidrag.
Verkar det tjafsigt? Ja ungefär lika illa som ,att inte redovisa varifrån pengarna kommer.
Ett stort företag kunde ju visa att de satsar just på Ditt parti. Reklam eller är Ditt parti inte rumsrent.
Moderaterna borde enligt min uppfattning redovisa bidrag från företag. Privatpersoner som bidrager med mindre än en tusenlapp behöver ej redovisas.

tisdag 16 november 2010

Socialdemokraternas sötaste ros-Östros.

Konstigt läge för socialdemokraterna. Det gäller att finna en ny partiledare säger en falang.Den andra frågar efter politikens inriktning. Stig-Björn Ljunggren har i dagens Upsala Nya en belysande artikel se www.unt.se/debatt . Men Östros utspel om vikten av att få snurr på uppgiften att få fler i arbete ,följer han för säkerhets skull upp med konstaterandet att fastighetsskattens återinförande dvs. den modell som S ansåg vara så bra inte längre gäller.

Östros kämpar för sin egen kröning tror jag. Mona borde fått vara i fred med sin koalition med enbart MP. Utan vänsterpartiet vi årorna hade man seglat i medvind. Förmodligen hade de mest vänstervridna S valt Ohly - men kanske inte lika många hade valt Alliansen.

Alliansens verksamhet måste väl vara riktigt bra när en så stor del av S - väljarna valde detta alternativ. Ett gott betyg.

söndag 14 november 2010

Ringlekar inför julen.

Det ringer det ringer skynda Dig att svara. Tro vem kan det vara. Det är bara telefonförsäljaren som ringer . När Du frågar vem som söks - kommer reflexsvaret nej han/hon är inte hemma.
Senaste veckan har en försäljare ringt tre ggr och tänk vi har inte varit hemma!

måndag 8 november 2010

Van vid vård på entrepenad - undvik vanvård.

Kommunens hantering av äldrevården baseras på att konkurrensutsätta äldreboenden över hela Uppsala. Ibland blir det den egna verksamheten som får uppdrag i andra kommer privata företag in i bilden. Vissa fasta kostnader är likvärdiga för kommuna alternativ och de privata företagen. Hyran av äldreboendet lika. Den avgift/kostnad som är fakturerad förutsätts likvärdigt. Hur kan det då förekomma att det privata företaget gör en vinst av 39 miljoner
på uppdraget. Någon säger att det är mer effektiva och kapabla i vårdsvängen.
Kommunens egen avdelning får väl samma ersättning per vårdtagare som den som det privata företaget erhåller. Varför blir det 39 miljoner över för det privatdrivna alternativet?
Det är förmodligen inte hela sanningen. Kommunprojektet får kanske högre hyra- kommunens löneadministration vill ha högre ersättning än den som de privata företaget förfogar över.
Kommunen borde redovisa sina kostnader och intäkter för verksamheten. Lika för de båda alternativen? I annat fall är kommunen inte kompetent.

torsdag 28 oktober 2010

Kyrklig tillämpning av kvinnolöner.

En kvinnlig fastighetsingenjör med 12 års tjänst i Kyrkoförvaltningen i Göteborg påpekade för den kristna överheten ,att hon somkvinnlig fastighetsingenjör fick lägre lön än den nyanställde ingenjören. Hon utnyttjade den sekulära rättigheten att anmäla detta för DD.
Följden blev att hon tappade sugen och slutade sin enligt uppgift framgångsrika tjänstgöring.Facket aggerade väl som vanligt?
En ny fastighetsingenjör anställdes som hennes ersättare.(man naturligtvis) Lönen var högre för denne man. Kan man tänka sig att den som för Kyrkoförvaltningen ansvarige person ville visa musklerna - eller var det en bröstning, att kvinnor skall inte lika hög lön som en man? Ett uttryck som min gamle chef hade när något gått snett var "Gud ser honom"
Nu har man stämt Kyrkan på 400.000 + 30.000:- Det blir säkert ett himla liv!

tisdag 26 oktober 2010

´Landstingen behöver lära sig att hantera springare.

Landstingen sparar inte på krutet när det gäller stafettläkare. Det kostar stora summor per år.
Socialstyrelsen skulle kanske administrera tillgången på personal som fyller den uppgiften. Säg att landstinget A alltid får besvär med att fylla vakanser snabbt. Varför då? - är det möjligen så att Landstingsrådet med vårdansvaret vill vara duktig och göra intryck på sina väljare. Budgetresurserna inskränks något som ger för snäv bemanning och lägre vårdkostnader - under förutsättning attman inte behöver anställa en "springare till det tredubbla priset .

Socialstyrelsen kunde kanske ha en jourläkarstab som dels fyllde ut produktiviteten på sjukhus som var i behov hjälp (mot betalning från Landstinget förstås) . Samtidigt skulle Landstingen redovisa sin planering av antalet anställda läkare enligt budget. Har man av något skäl blivit en läkare kort (enligt budgetering) så kan Socialstyrelsen plocka fram en ersättare till fastställd taxa. Den grupp jourläkare som Socialstyrelsen disponerar kan lämpligen fördelas till olika Landsting som skulle må bra av tillfällig förstärkning över en tidsperiod.
Därmed borde den reserv av läkare som ligger i jour för att ingripa flyttas till det sjukhus som är i behov. Springdoktorer utifrån bör i sådana fall inte behöva anlitas. Räknar man ihop kostnaderna för alla springdoktorer som brukas av Landstingen under ett år så går det säkert att räkna hem vad det kostar att ha läkare att sätta in när Landstingen behöver.

Med det draget av "springare" blir man inte Schack i första taget.

måndag 25 oktober 2010

Askan och elden

Beatrice Ask vår justitieminister kanske borde fundera över gällande vapenlagar.
Framförallt vad skall det kosta att vifta med icke registrerade vapen i vårt land.
För min del skulle jag förorda ordentliga straff för människor som hanterar skjutvapen mot allmänheten vare sig det är i Malmö eller i andra tätorter.
Samhället behöver lag och ordning vad gäller vapen. Annars hamnar någon ur askan i elden.
Prestigen innebär kanske mer än att någon blir nerskjuten vad vet jag!
Läser i Moderaternas ideologiska skattkammare - och vad hittar man där.
Just nu skjuter Justitieministern på åtgärderna. Det vore bra om hon hade laddat!!!

lördag 23 oktober 2010

Landstinget har sjuka tankar -ingen grädde på moset..

Antalet sjukvårdsplatser på Ackis minskar under en tid. Matematiken med extra bonus för att klara vårdgarantin förefaller svår att uppnå. Rationalisering av antalet tjänster i vården = minskat antal vårdande personer -kanske administratörer och förmodligen ett nollsummespel i bästa fall. Västeråslagad sjukhusmat är väl smart i Västerås. I Uppsala ville man inte investera i en ny köksavdelning- för dyrt. Nu löser man problemet genom att lägga extrapris de gottgrisar som vill ha dessert. Det är inte grädde på moset precis. Räknar man ihop det goda besluten med de dåliga så går det i bästa fall ihop.
Varför kan man inte se till att de arbetslösa som kommer till vårt land får en enkel imntroduktion till vårt land. Det skulle kunna ske med de mått som USA ägnar sig åt sedan många år. Ett exempel: Weggmann är ett livsmedelsföretag med många butiker i bl.a Pennsylvania. De anställer "retarded" ungdomar som hjälpredor . Jobbet kan bestå i att hålla ordning på grönsaksdiskarna med daglig kundkontakt. De får stöd av övrig personal - glada - ibland en kram o.s.v.. Kunderna ställer upp på samma sätt vänliga och överseende.

Den metodenkan man använda här hemma och kanske på så vis få invandrare/nysvenskar
att få en enkel introduktion på arbetsmarknaden. Det måste vara billigare för samhället ,att ge dem möjlighet till vardagskontakt med såväl personal som kunder. Snabbare väg till språket
och känslan av att utför något nyttigt för dem själva. Där kan bidragen läggas på de som får känna på arbetslivet. Minskade bidrag men en bättre ersättning för det jobb de deltar i samtidigt som kunskapen om språk och samhälle blir den naturliga resultatet.

fredag 15 oktober 2010

Sjukhussjukan - en bristsjukdom?

Det förefaller vara en trend i vårdsvängen att minska antalet vårdplatser i våra län.
Det är tvärt emot önskemålet. Kritiken kommer från många håll. Men man berömmer de ansvariga Landstingsråden för att de "effektiviserar" sjukvården. Det förefaller en aning sjukt.
Däremot är vårdcentralerna väl anpassade till befolkningsunderlaget.
För dagen kan man kanske jämföra med den centraliserade verksamheten i Regeringskansliets nu växande administration . Är det möjligt att partiadministrationen är inkorporerad för att bli mer effektivt och kostnadsneutral? Ideologin igen? Läs Verner Helte !

torsdag 14 oktober 2010

Ny information on hemtjänsten i Vantör.

De tycks ha varit så att de två hemtjänstområden som såldes genererade vinst i storlek 2,7 miljoner. Samma år som den avyttrades. De som övertog ruljangsen hade också en vinst av ungefär samma storleksordning. Slutsatsen får väl bli att kommunen Stockholm tappade en intäkt i storlek 2,7 miljoner medan staten i stället fick en inkomst baserad på de nya företaget.
Men de nya har kanske investerat vinsten i nya projekt.

onsdag 13 oktober 2010

Varför går avknoppad hemtjänst bättre?

Läser i dagens SKTF-tidning att Stockholms Stad har avknoppat två hemtjänstenheter.
Vantörs hemtjänst AB fick betala 69.500:- vid driftsövertagande 2008. Beloppet motsvarade inventarierna i lokalerna. Flertalet av de kommunalt anställda följde med till bolaget som dessutom fick ta över cirka 300 "brukare". Företaget gå i dagsläget alldeles utmärk och gör efter två år en vinst på flera miljoner. Det är naturligtvis utmärkt att en företgare får snurr på verksamheten och dessutom vinst.

Stockholms Kommun kan kanske beskriva hur det kan gå till att man säljer företag för 70.000:
och kan konstatera att den gamla personalen som jobbar i det privata lyckas skrapa ihop ett par miljoner som vinst redan efter två års arbete. Det förefaller som den kommunala ledningen totalt har missat det här med arbetsledning och personalvård. Det vore av intresse att se hur kalkylen ser ut. Det kanske rent av lönar sig att sälja ut hela rasket???

söndag 3 oktober 2010

Diskretion hederssak?

I dagens Agenda framträdde den Rådman som valde att frånträda ett mål som gällde tio män som anklagades för att ha utnyttjat en flicka som var 14 år sexuellt.
Beatrice Ask vår justitieminister uttalade sig först på ett vis som angav hennes besvikelse över att domaren valde att hoppa av målet. Så småningom blev linjen mer suddig och man talade om
det är viktigt att skydda människans rätt till sin intergritet.
Beatrice Ask förefaller precis som övriga politiker från M till V att undvika problemet med personer som stör en rättegång och dessutom hotar domare. Men varför duckar man för offentlighetsprincipen enbart när det gäller tokstollar som av det ena eller andra skälet bryter mot samhällets norm? Det kanske skulle vara lämpligt att myndigheten (i detta fall polisen)
ställer frågor till de som uppenbart försöker störa en rättegång . Men det kanske inte får göras
på grund av att det är integritetskränkande? Vi kanske borde utbilda syndarna och "läsa lagen"
för dem?

lördag 2 oktober 2010

Kallsupar från Vattenfall och Staten.

Ett företag kontrollerat av huvudägaren Staten har ansvar för att göra livet enklare för såväl företag som innevånare. För några år sedan skrev jag till Riksdagsman Per Bill (M) varför det norsksvenska påfundet Nordnet eller Nordreg tilläts spela Allan på elmarknaden. Oljebolagen lever av fungerande riggar och det tycks vara fallet med Nordreg också. Prisbörsen är som det förefaller riggat av marknadens storproducenter. Detta förnekade Per Bill.

Det nu aktuella ärendet hänger ihop med det norska Statnet som styrde om sitt system för att gynna Norska marknaden genom att strypa tillförseln till det svenska nätet.
När norrmännen fick betala 1:60 fick svenskarna betala 10:- på sin marknad.

Vinnare i Sverige blev naturligtvis staten (moms på ett högre belopp än vanligtvis).
Man kan fundera om vår Riksdag gör något för att åstadkomma lägre elpris för industri och befolkning? Man talar om marknade som styr - men vem styr marknadsriggarna?
Vattenfall får leka på våran gård utan att Regeringen ingriper.
Senaste tillskottet i " hjälpsamhet " är den nya modellen med fakturabetalning efter 10 dagar, något som man anger att få konsumenten att komma närmare informationen om vad vi konsumerar.

Staten bör vara alla medborgares vän och försöka se till vårt bästa.

onsdag 22 september 2010

Småskuren behandling av nytt parti.

Under senaste tiden har S och M överträffat varandra med förslag till behandling av Sverigedemokraterna. Alltså hur man skall gå tillväga för att frysa ut de tjugo nya riksdagsledamöterna. Mona var först med att "inte ta i SD med tång" och vi som var det nya arbetarpartiet sjöng samma visa. För att fastslå min åsikt om SD så ligger den på klart minus.
330 tusen har röstat på SD i valet. Analysen om vem och varför bör genomföras snarast. S bidrar säkert med 50.000 och Alliansen lika många. De är alltså demokratiska väljare som tyr sig till det nya och varför? Kanske speglar det huvudsakligen hur dessa "svikare" sett hur illa vi behandlar invandrare och flyktingar. De upplever att invandrarna lever loppan i sina förorter
bränner bilar, jobbar inte,får socialbidrag. Inget parti vågar röra i religion,arbetslöshet,bristande språkkunskaper m.m.

Moderaterna och övriga Allianspartier förespråkar ju jobbfrågan. FP vill ha språkundervisning o.s.v.
Det har inte hanterats som den gången vi fick flyktingar från de tre baltiska staterna (1940-45)
Varför inte - jo de fick arbete och lärde sig därigenom svenska snabbt. Barnen dök upp i Folkskoleundervisningen. Integrationen blev ganska snabb pappa kunde svenska och barnen likaså. Mammorna s0m var hemma talade "hemspråket" och det innebar försenad integration.

Nu är de dumsnälla riksdagpartierna för att de skall behålla sitt hemspråk genom vår stats försorg. Man tycks tro att de viktiga med svenska språket inte är prioriterat " för de jobbar ju inte ändå" Feltänk. Titta på USA hur de lyckas integrera de invandrare som kommer.
Före den ekonomiska krisen fick ju invandrarna gansk snabbt påhugg och därmed var integrationen ett faktum. Språket har betydelse för möjligheterna att anpassa sig.

Varför blev SD så stora i årets riksdagsval? Gör analysen och basera den på tidigare erfarenheter. Jobb ger självkänsla. Nyanlända som inte har arbete borde anställas av
kommunerna som medhjälpare mot en symbolisk lön i stället för bidrag från första dagen.
Ställ modesta krav , utbilda dem i språket m.m.. Hade vi tillämpat USA-modellen för invandring hade vi kunnat undvika röstflykten till SD. SD är ett för mig tvivelaktigt parti som utnyttjat övriga partiers flathet. Det gynnar ingen. Religion är en privatsak . Lagtillämning gäller för alla.

måndag 13 september 2010

Ring P1 - valsamverkan?

Den Rödgröna sidan har troligen aktivert sina trupper i programmet Ring P1.
Det är inget fel i det i ett läge där det står och väger. Har i dag tagit del av ganska många som läst på vad som måste fastna bland de "icke troende" väljarna. Moderaterna med Per Schlingmann har kanske missat den möjligheten? Gissar att tisdagens Ring P1 blir samma visa.
Alliansen kommer förhoppningsvis att vinna valet trots allt.

söndag 12 september 2010

Den energiske polisen

Mitt föregående inlägg handlade om polisen och deras möjligheter att snabbt utreda anmälda brott. Töllborg anser ju att intresset för snabba utredningar inte prioriteras. En viss slöhet
kan väl noteras bland de flitiga poliserna precis som i annan verksamhet.
Jag tror det förekommer två typer av försening inom polisens utredningsverksamhet.
Dels den "rationella" modellen att inte göra jobbet klart så snabbt som möjligt och dels den att i vissa fall (Polischef Lindbergs bravader) se till att utredningen faller ihop som ett korthus. Mottot är väl i sådana fall att en kompis eller hög chef kan man väl inte anmäla eller i alla fall inte utreda något som kunde skada chefen. Men så illa kan det förhoppningsvis inte vara.

Den 17-åriga flickan som lämnade anmälan mot en för henne annonym man som våldtog henne
på ett våldsamt sätt blev i polisens händer lagd till handlingarna d.v.s. i utsorterat material.
Nu visar det sig att hennes anmälan år 2007 var så full av bevis, att en vaken polisman/utredare kommit fram till vem våldsmannen var grundat på kvinnans beskrivning.
Problemet var att utredaren väl inte var "en vaken allert polisman". Det kan ha inneburit att fler kvinnor blev lika illa behandlade av Lindberg. Det förefaller vara ganska enkelt att få fram vem den sovande polisen/utredaren är. Men då inträder väl nästa skyddsåtgärd i form av att han varit sjukskriven eller haft för många ärenden att ta hand om och den aktuella blev liggande.

tisdag 17 augusti 2010

Moderera internkontrollen - polisövertramp

Polisen vill utreda polisers övertramp som i vissa fall kan leda till skador som kunnat undvikas.
Aktuellt på grund av Töllborgs utredning av ett ingripande som kostade en person livet.
Polisen vill för allt smör i Småland inte ,att en oberoende extern grupp skall få utreda sådant som kan skada polisens goda anseende. Regeringen sitter på samma tåg som den centrala polismyndigheten rullar på. Töllborg är förvisso inte någon som man skiter på tummen , men i detta fall har han alldeles rätt och tänker försöka få som han vill.

Det måste vara av omtanke om polisens goda anseende hos allmänheten som Töllborg vill ha utredningar i polisärenden helt fria från påverkan av "överheten".
Men kan Regeringen och Moderaterna vara av den uppfattningen att det inte är lämpligt att frånhända sig rätten att sopa polistabbar under mattan? Justitieministern har varit snabb med att hålla med sina överordnade ( Fredrik Reinfeldt).

För att polisens fina front skall skina blank utan fläckar av övertramp bör man gå på Töllborgs linje. Thomas Bodströms inlägg kan man kanske lämna därhän - han har varit med om att sopa
i S-regeringen och vill gärna dit igen. Jag tror jag hört vad han säger men tror jag vet vad han tänker.

torsdag 12 augusti 2010

Valet närmar sig - Moderaterna med vinden i ryggen,

Hörde på SR ett uttalande av Fredrik Reinfeldt " Har något blivit fel måste vi göra om och ändra". Det var något år sedan vi var fler som försökte mynta detta uttryck. Det kanske kommer nu och förändrar löptiderna till snabba ryck. Viljan synes god och hanteringen av ärenden blir bättre och bättre. Margareta Winberg sällar sig till de Socialdemokrater som inte lever efter sina uttalade politiska åsikter. Utan till vad hon verkligen tänker - och gör. Fy skam.
Första inlägget sedan 15 juni!!!!! Men semestern är oändlig.

tisdag 15 juni 2010

Köp ihop en armé - konkurrensutsatt!

Vår försvarsminister har jag ganska svårt för. Han har väl inte varit ensam om att avskaffa värnplikten - men att så sker ser jag som ett bakslag. Socialt var det en företeelse som breddade den sociala kompetensen för många rekryter. Ett eget försvar kostar en slant. Men att vi nu förser försvaret med en armé som tar jobbet - inte av ideella skäl utan för pengarna och spänningen gör mig nervös. Värvningen siktar tydligt på den unga grupp pojkar och flickor som kan tänkas tända på den i Sydafrika inspelade beskrivningen av hur härligt det smäller när det gäller. Det kanske kommer ett uppvaknande när man finner att de sökande (och antagna?) tillhör en grupp som älskar äventyret,våldet och MC-klubben. Det slutar kanske med ett jobb för bemanningsföretag. Det skulle i alla fall innebära att de går att säga upp bassarna.
Regeringen fungerar bra,ekonomin är bra, valet kommer att gå bra för oss trots ,att vi inte gjort allt vi utlovade inför föregående val. Men ännu saknas beslut om att göra livet lättare för småföretagare. PS. Hade vi haft en egen arme´hade man kunnat anställa massor av ungdomar för att svara för underhållet av útrustning och drift samtidigt som man lärde ungdomarna ett yrke. Färre arbetslösa!

fredag 11 juni 2010

Rödgrön populism

Dagens SVD beskriver hur inkomstnivåerna ser ut. Halva befolkningen har mer än 19 tusen i

månadsinkomst. "De rika" tjänar mer än 20.000:/månad.

De Rödgröna vill om de vinner valet höja skatter och speciellt för lönelägen över miljonen.

Mona Sahlin tjänade förra året 1.500.000 / Bodsröm hade en årsinkomst på över 2 miljoner.
Förmodligen tjänar Alliansens toppar lika mycket. Det är i huvudsak den gruppen av människor som de Rödgröna vill höja skatten för - den skulle räcka till det mesta av samhällets kostnader är väl vad de Rödgröna vill säga. Sanningen är att om hela miljonärsgruppens lön gick direkt till skatt skulle den räcka att betala statens kostnader under en och enhalv vecka. Sedan är pengarna slut och då får man ge sig på de som tjänar 40.000 per månad.
Den rödgröna populismen spelar på att det är fult att vara rik - orättvist helt enkelt.

Alliansens sparprogram och jobbskatteavdrag är en nagel i ögat för Ohly ,Sahlin ,Peter och Maria. De vill höja bensinskatten med i första hand 49 öre/liter. Man vill höja reseavdraget för de som jobbar. Det blir alltså pensionärer och annat löst folk som får betala merparten av bensinskatten.
Har Ni tänkt på det att om 100 personer får ett jobb med en lön av 20.000:-/månad får kommunen skatteintäkter med ca 30% av beloppet = 6.000:- x 100 = 600.000:- per månad.
Hade de hundra människorna varit arbetslös hade de fått ersättning ur kassakistan med
minst 600.000:/månad. Det hela slutar med en förbättring av kommun och statskassa med minst en miljon. Läs Dick Erixons blogg.

måndag 31 maj 2010

Maria Wetterstrand har fel framtoning

Maria Wetterstrand hade i gårdagens TV-debatt mot eller med skolminister Jan Björklund en framtoning som fick mig att tänka på skurpulver (Häxan). Hon saknar för tillfället den friska glädje som hon tidigare utstrålat. Nu framträder hon som en sann oppositionspolitiker med hunger efter makt och härlighet. Det resonerades ju för några år sedan om att MP:s åsikter tangerade den politiska uppfattning som delades av Alliansen. Nu har MP fått en ny agenda som speglar en Rödgrön politik. Undrar just om Wetterstrand inte sänker sitt partis röstandel när hon hoppar på Jan Björklund?

Under senare tid 2008-10 har jag dagligen läst Dick Erixsons blogg och betraktar den som den bästa politiska vägvisaren. Därmed inte sagt att det alltid går åt rätt håll - men för det mesta.
Hans kommentarer har gått från att Bush alltid har rätt till att Obama alltid gör del("eller som Bush aldrig skulle ha gjort ") Numera ägnar han sig åt en balanserad välbehövlig kritik av såväl Alliansen som de Rödgröna. De Rödgröna får för de mesta svidande kristik något som de förtjänar mer än väl.

lördag 29 maj 2010

Sett från fel SIDA.

Minister Gunilla Carlssons utgångspunkt har SIDA slarvat med statens medel. Statens medel var avsatta för att hjälpa behövande länder i deras strävanden att förbättra situationen för behövande. Gunilla Carlsson har alldeles rätt. Dick Erixon beskriver i sin blogg varför.
Effektivitet innebär att pengarna hamnar där de behövs och inte i de politiska hirearkierna hos länder med behov av hjälp. Socialdemokraterna borde i stället för att gnälla över förändringarna
hjälpa till med förslag och analys om vad som brustit.

lördag 22 maj 2010

Husmark behöver ge instruktioner till Försäkringskassa

Hur kan det överhuvudtaget inträffa, att skadade soldater som kommer hem till Sverige blir av med ersättning vid sjukdom. Det är troligen ganska enkelt att svara på det. Husmarks myndighet har naturligtvis sagt att ingen får överträda våra regler.Problemet uppstår när verkligheten krockar med reglerna. För naturligtvis vill inte Husmark vara med om att stänga av hemvändande sårade soldater från att ha inkomst. Men som vanligt är det säkert rätt tänkt fast det blev fel. Nu sysslar hon med att se till att felen rättas till och förklarar varför det blev så. Det tär ändå på förtroendekapitalet.

fredag 21 maj 2010

Public Service TV kostar pengar.

Sveriges television STV har ett rikhaltigt utbud. Man må tycka vad man vill om statlig television
men i vårt land fungerar den väl. För några år sedan var frekvensen licensskolkare betydligt vanligare än efter 2006. Orsaken var att den som skolkade av ideologiska skäl dyrt fick betala för sin "flaggviftning". Nåja vår regering var inte långsint så den kompetenta personen som avslöjades i samband med regiringsbildningen har numera att kvalificerat statligt jobb.

UNT (Upsala Nya Tidning) har i dag en genomgång av länets valsedlar och konstaterar att många kandidater slarvar med sina räkningar. Samtliga partier är inblandade. Förvånande nog förekommer slarvet(demonstartionen?) med betalninga av TV-avgiften även i mitt parti.
Kan det möjligen vara en demonstartion mot det f-bde sjungandet i TV där man tackar för att man betalar sin TV-licens/avgift? Har de presumtiva landstingsledamöterna ingen aning om att
utebliven betalning t.o.m. har inneburit förlorad regeringstaburett?

tisdag 11 maj 2010

Apoteksmoderater har tappat greppet.

Upphandlingen av mediciner som skall omfattas av högkostnadsskyddet är förmodligen inte
så rättvist som det förväntas. Priserna för de olika mediciner som läkare skriver ut har blivit lägre.

Det är naturligtvis alldeles utmärkt. Själv får jag mediciner som ej står på recceptet som ersättning genom det nya systemet.Jag har aldrig sagt nej till förändringarna.Det är viktigt att försöka begränsa läkemedelskostnaderna för de som behöver dem och för att se till att staten får så små kostnader som möjligt.

Men räknenissarna och de ideologiska ivrarna typ bror Duktig ställer större krav ändå. En medicin som blir aktuell för utbyte är i allmänhet en medicin som omfáttas av försäkring för att skydda patienterna om det skulle dyka upp effekter som skadar hälsan.Men det ger inköpsansvariga fullständigt sjutton i. Det vore välgörande om Regeringen beslutade att all medicin som säljs via högkostnadsskyddet skall vara försedd med den försäkring som gör patienten försäkrad mot skador som uppkommer av läkemedel. Statlig och kommunal upphandling sker ju efter regelboken. Nu spelas den ena medicinen ut mot den andra där priset tycks vara viktigare än funktionen. Det borde under alla förhållanden gälla för samtliga läkemedel att de skall ha en försäkring som ersätter patientskador.

Det här är ett elände som Regeringen borde snygga till snarast möjligt.

Försäljningen av apotek har fungerat utmärkt och breddat utbudet och öppettider. Privatiseringen är lyckosam . De som köper in förefaller ensidigt inkörda på priset utan att ta hänsyn till att försäkring för ev. patientskador ingår.

söndag 9 maj 2010

Svenska Kyrkan kan utvecklas

Svenska Kyrkan lever ju men ibland flämtar lågan. Små församlingar har ofta svårt att få sina kyrkomedlemmar att besöka en vanlig Gudstjänst. Hur skall man angripa problemet ?

Tråkkyrkligt uttrycker en del tillkortakommandet. Men hoppet lever vidare allt är inte nattsvart. Sveriges Radio sände idag Gudstjänst/Mässa som hölls i Annedalskyrkan/Göteborg.

Programmet var genomarbetat och Kyrkoherden hade inbjudit Biskop em. Martin Lönnebo, två körer Guldkören och Cardia. Det lyser om Biskop Lönnebo när han predikar och som veteran är han tydlig och pedagogisk. Körerna som hade understöd av musiker skapade en ljus bild i mitt sinne. Moderna rythmer , psalmsång psalm 1 (1899 - Zackarias Topelius) och Nattvardsgång . Hela Gudstjänsten motsvarade den förväntan som arrangemanget skapade.

Kyrkan lever tack vare samarbete mellan ung och gammal. Här borde den teologiska eliten fundera över hur man kan få liv i Svenska Kyrkor i hela landet. Tryggheten i budskapet ger säkert fler gudstjänstdeltagare på längre sikt. Kyrkomötet borde försöka anlita experter för att klarlägga hur man gör för att förmedla budskapet till så många som möjligt. Det räcker inte med Elvis!

onsdag 5 maj 2010

Moderater och Socialdemokrater sålde elverk i Sthlm.

Kvällens uppdrag granskning var tungt. El-priset till konsument alltså till företag,verkstäder,pappersbruk och naturligtvis oss vanliga konsumenter är för högt. Anledningen är den triggande NORDPOL som läser av vad priset skall bli i Europa. Måttstocken är den elproducent som för stunden lyckas hålla högst pris. Det priset blir vägledande för oligopolet. Under kvällen redogjorde Mats Hulth hur S & M lyckades sälja Hässelby elverk till privatföretag. Det måste vara en av de sämsta affärerna som några politiker kokat ihop över partigränserna. Det här programmet hamnar nog i focus trots allt även i valargumentationen.
Maud håller i spaden och gräver ned hela den för alla konsumenter skadliga utvecklingen.
Elcertifikaten fungerar inte som det var avsett men ingen rör i den smeten i dagsläget.
Vi vet bara att fariker och privatkonsumenter är grundlurade.

söndag 2 maj 2010

Abortfrågan aktualliseras

Dick Erixon nämner händelsen där ett aborterat foster lindas in och lämnas över till förvaring av avlidna. Det var i Italien det skedde. Prästen kom för att välsigna det döda fostret som aborterats i den 22 veckan. Det levde och överfördes tillbaka till vården. Där levde de ett dygn ytterligare. Dick har tidigare talat för att tiden för att genomgå abort skulle inte vara längre än till vecka 12. Han upprepar sitt förslag. Det borde väl vara rimligt att blivande mödrar/familj kan besluta sig före den 12:e veckan. Under havandeskapet kan ju händelser visa att modern löper stora risker om hon föder fostret eller att man konstaterar att fostret inte har förutsättningar till ett värdigt liv. Då bör läkare och familj få fatta det rimliga beslutet.
Men frågan är inte enkel. Det rör sig om människors rätt att välja utan att skada andra.
Betraktar man abort som ett preventivmedel kan man hävda att vecka 12 kanske är gränsen för att ett foster skall bedömas som livsdugligt. Blandar man in religionen i det hela blir det mest absurda ofta uppfattningar som är för långt gående. Läkarvetenskapen måste vara grunden för beslutet.

torsdag 29 april 2010

Bensinskatten - MP vill mera!!

Maria Wetterstrand ankalagar Anders Borg för att bensinskatten höjdes trots löfte om oförändrad skatt.
I dagsläget är hon förgrymmad över detta trots allt avser hon att höja skatten ordentligt om hon kommer till makten. Själv hade hon målet med en höjning med 2 kronor per liter. Hennes röda kamrater vågar enbart att höja med 49 öre varför kilometerskatt kommer att införas med 14 kronor per mil. LO-facken klagar. Men man kan inte undvika att se att det grön MP blivit
rödare än vad som är nyttigt.

Viktigt att få veta. Bensinstationerna försvinner i landsorten med stora problem för innevånarna. Vems beslut ligger bakom detta beslut. Är det möjligen Anders Borg?

tisdag 27 april 2010

Svensson kvinnan och lagen

En renrasig svensk? som gift sig med en utländsk kvinna ochfått barn med henne har fått problem. Han hade förgripit sig på sin fru med yttre våld. Straffet utdömdes till 10 månader.
Kvinnan straffas av vår lag och blir utvisad eftersom skiljt sig från mannen och därmed inte har någon naturlig koppling till Sverige. Hon hade visligen ingen naturlig koppling till Sverige då heller med en sådan man. Hon och barnen riskerar att utvisas. Det var hon under sitt äktenskap rädd för och anmälde inte mannen förrän det blev ohållbart. Tänk sådana grisar det finns. Mannen var 60 år och kommer nu att tillbringa 10 månader i fängelse -eller får han rabatt.
Om så är fallet så är lagstiftningen mer förfallen än jag trodde.

måndag 26 april 2010

Snabbtåg drivs på EL.En kärnverksamhet-

Henrik Alexandersson påminner om att MP vill bygga ut vårt järnvägsnät . I och för sig en god tanke.
Snabbtågen utnyttjar bl.a Vattenfalls kärnverksamhet vi Forsmark Kärnkraftverk.
Motiveringen för att behålla och utöka våra tillgångar av el via kärnkraften har vi inte hört från MP. Vinden räcker enbart till för att sätta MP i snålblåsten.

lördag 24 april 2010

PRO SPF OCH PENSIONEN.

En enkel fråga - har Ni talat om för medlemskåren vad som sker med våra pensioner.
1. Alliansen och de Rödgröna vill ha våra röster - ingen talar klarspråk.
2. Är det med sanningen överenstämmande att den politiska makten sjösatte ett nytt pensions-system i tillsammans? JA.
3. Var det möjligen så att risken förelåg att pensionen kunde minska resp. höjas beroende av hur statens finanser utvecklade sig? JA
4. Under den senaste mandatperioden säger man att pensionen fått skattekompensation i form av tre "pensionärsskatteavdrag" JA !
5. Har man för de med lägst pension fått ett tillskott -alltså höjning av pensionen? JA det lär vara sanning.
6. Har PRO och SPF kommunicerat detta till sina medlemmar? NJA VARS!
7. Har man påpekat att jobbskatteavdragen inbjudit till kommunernas avgiftshöjningar? NEJ - varför inte.
Slutsatsen är att vi har blivit ganska hyggligt bemötta - men saknar information för de som ligger i selen i dag hur stor pension de kommer att få.
Läste i Fredags Lennart Hedquists (Riksdagsman M) i Http://unt.se under rubriken debatt.
Gör det Du med.

Regeringen borde informera mera!

Alliansen som jag bedömer vara kompetenta vad gäller vår ekonomi har ett svart hål när det gäller marknadsföring och information.Under den innevarande mandatperioden har pensionärernas klagan fått härja fritt. Varför? Kan någon beskriva vad som verkligen hänt?
Gick det egentligen till så här.
Förutsättningen var problemet med att pensionsöverenskommelsen skulle komma att resultera i sänkta pensioner - ett beslut som gemensamt träffats av alla partier och väl stadfästs av Riksdagen.

Hur marknadsför man detta. Tänk om man genomfört regeln att tala sanning och ge raka besked.
Vad behöver allmänheten och framförallt dem de gäller pensionärerna få kännedom om.

Riksdagen har bestämt att pensionerna regleras av utvecklingen av Statens finanser.
Detta kommer att innebära att pensionerna blir något lägre.
Regeringen ser möjligheten att lindra detta genom att sänka skatten för pensionärerna.
Nu har vi sänkt (din) pensionärernas skatt tre ggr från den tidpunkt vi kom till makten.
Förhoppningsvis kommer pensionen trots utfallet av vår gemensamma överenskommelse
att bli nästan oförändrad. Har Du som pensionär tänkt på det att Dina barn som jobbar har fått betydande skattelindring genom jobbskatteavdraget? Numera får de mer pengar kvar , något som kommer väl till pass. OBS! Dina vänner som har lägst pension har fått en höjning för att klara sig bättre. Du som har bostadsbidrag - se till att Din kommun inte minskar det bara för att Staten har hjälpt till med skattesänkningarna både för Dig och dina närmaste som jobbar.

Så kan det se ut. Schlingmann borde kunna beskriva fördelarna för pensionärerna med några få ord och delge dem till de övriga slipsfria lobbyisterna samt naturligtvis till gruppen PENSIONÄRER..Men tänk på att sanningen skall göra oss fria.

fredag 23 april 2010

Informationskompetens för politiker - medioker.

Konsten att redogöra för politiska förslag är inte bästa grenen för något parti.
Oppositionen gör bilden skev och ganska lögnaktig. Alliansen klarar inte att ge klart besked.
Ta t.ex. den skärande serenaden från ledningen för pensionärsförbunden. PRO kör vänstervalsen och SPF åstadkommer inte något övertygande heller.

Alliansen har ett budskap ,som de inte brukat. Riksdagsman Lennart Hedquist skriver i dag på
Http://UNT.se/debatt och slutar med klämmen " Vad somsåledes kan konstateras är att påståendet om skattevillkoren för personer över 65 år försämrats under denna mandatperiod är felaktig även om skattesänkningen på arbete är ännu större. Skatten för pension har liksom på arbete sänkts stegvis samtidigt som det blivit mer lönsamt att arbeta efter 65 år"
Det är på detta vis man skall informera - med sanning och balans. Skadan att tidigare har slarvats med denna typ av information får väl hamna hos vår Guru utan slips. Gör man för storafel så kan snaran dras åt - är det kanske anledningen till det folkliga utan slips?
Moderaterna bör se till att informationen är rak och genomtänkt det uppskattar väljarna.
PRO och SPF har varit dåligt pålästa och hamnat hos vår Allians på möte - som även de var ganska oförmögna att ge raka klar besked. Synd när det finns så många välutbildade lobbyister i Alliansen - predikanter,marknadsförare bl.a. men de har ju uppgiften att förvrida synen på oss människor och det är väl kanske där felet ligger.

lördag 17 april 2010

Milleniumtriologin viktig UNT vågar kritisera.

Ett kvitto på triologin Milleniums genomslagskraft är lämnat via UNT Lördag den 13 April.
Katarina Sandström Blyme skriver ner den med en verkligt helig vrede. Den är så dålig att det tycks störa hennes litterära nerver. Kvittot för Stieg Larsson kom inte förrän efter hans död.
Hans sambo som medverkat till det lyckade resultatet blev i stort sett utan pengar. Pappa och pojken försökte snyta hela inkomsten för ett verk som Katarina funnit så djävla undermåligt
att det inte var vär ett vitten. Det visade sig handla om miljoner från bokens utgivning i flera länder och världsdelar. Om den varit så dålig skulle Katarina inte skrivit om triologin.
Kunde det inte varit en anledning till att skriva utifrån det verkliga läget - pengarna strömmar in och är mer än de flesta litterära ( förlåt) utgåvor som kommit under senare år.
Vad är det som fungerat på detta inkomstbringande vis? Katarina gör den analysen är Du bussig. Förklara hur och varför människor över hela världen betalat och läst den och varför.

fredag 16 april 2010

En rolig historia.

Postkodmiljonären följer vi på Fredagarna. I dag var det en yngre Historielärare som prövade lyckan. Han fick väl hjärnsläpp på frågan vem som Kurt Hajby hade påstått sig ha haft en "relation" med . Det gick åt tre livlinor varav två på den fråga. Han hade att välja på Gustav V
och Gustav VI Adlolf. Han ringde en vän och fick sitt svar. Men det måste väl ha varit en nervös
blockering han råkat ut för. Eller är det så som det ryktas, att historia är ett ämne som omfattar allt som hänt under 2000-talet? V Gurra och Hajbyaffären var ju en genant partipolitisk nöt.
Men var får blivande historielärare för allmän uppfattning när det gäller svensk nutidshistoria 1900 - 2010 ?

Vårbudgeten är vår Budget!

Till största delen fungerade Finansministerns redovisning av Vårbudgeten.
Det framgår mellan raderna att finanserna är ganska goda. Redovisningen av vissa årgärder och beslut borde göras mer jordnära. T.ex talar man om att man tre ggr sänkt skatten på pensionen så borde man exemplifiera detta. Man kan visserligen finna det på några bloggar - men det vore tydligare om finansen redovisar det. Walthersson som redovisade och debatterade för Miljöpartiet hade lika väl kunnat vara Vänsterns representant. Hon lyckades under alla omständigheter skrämma skiten ur många ,som kanske kunnat tänka sig rösta på dem.
Borg hjälpte henne ju genom att påminna om de 2:- i extra skatt för bensinen som MP tänker genomföra. Först stänger man bensintapparna i landsorten ( där har väl regeringen dessväre inte signalerat någon förståelse för folkets vrede(Moderater är vreda de med). Sedan vill man alltså höja resekostnaderna för oss i landsorten. Funderingen som Göran Pettersson i Lohärad fört till torgs om vad som händer med miljön om ett vulkanutbrott sker blev i dag ganska tydligt.
Naturen är den stora läkaren medan Miljöpartiet är den stora lekaren.Jag trodde att de kanske var en aning borgerliga , men har tvingats leva med ökat tvivel om den saken.

tisdag 13 april 2010

Vasakronan säljer ut - ideologisk uppgift?

Uppsala har tillgång till en stor mängd studentbostäder. Universitetet och studenkårerna är av den uppfattningen att lägenheterna är för få.. De förespråkar att fler studentbostäder byggs för att trygga behovet. Staten som äger Vasakronan vill ju av ideologiska skäl sälja bort
delar av sitt bostadsinnehav. Fyra stora fastighetsbolag med svenskt ägande har tackat nej.

Eventuellt hamnar studentbostäderna i händerna på utländskt bolag som ser möjligheten till att göra en god affär. Med god affär innebär det att ett riskkapitalbolag höjer hyrorna - minimerar reparationer och sedan avyttrar fastigheterna när de blir renoveringsbehov. Uppsala Moderater har jag inte hört i debatten ännu. Ideologisk magknip mår inte bra av att hållas tillbaka.

Under 90-talet såldes personregistret bort.Innebörden har blivit att staten köper tjänster från den nya ägaren. Bra eller dålig affär?

lördag 10 april 2010

Det avser Dick inte att beskriva - kanske bortförklara.

Guantanamo,Bush och partiet. Dick Erixon ,som driver en av de bästa bloggarna har sällan problem. Under valkampanjen blev allt som President Bush sade kungsord. Obahmas framgångar skrevs ner och transformerades till ,"att det kommer att gå åt h-e i alla fall".
Sjukförsäkringen kanske inte kommer mer än till att bli en tummetott - men Obahma har i alla fall försökt.
Tillkortakommanden från Obahma behandlas omsorgsfullt av Dick. Nu är jag nyfiken på hur han kommenterar Guantanamofångarnas status -alltså de som sopades in och stängdes in för evig tid? Om det blir någon kommentar förståss.
Missförstå mig inte jag gillar det mesta som Dick kommenterar - men ibland kan det bli tröttsamt utan aha-upplevelser.

tisdag 6 april 2010

Minska partistödet - öka medlemsantalet.

Det tycks vara en gemensam uppfattning inom partiväsendet att det är bra med bidrag!
Medlemskåren sjunker , aktiva medlemmar åker via borsta -mig -på - ryggen modellen vidare mot den högsta partihierakins höjder. Det vore en välgärning om partistödet begränsades till rimlig nivå. Men vad göra för att få fler aktiva medlemmar? En uppgift för partierna är att bredda intresset genom programverksamhet. Staten kan underlätta rekryteringen genom att ändra valsedlarna. Varje nominerad person som hamnar på listan måste markeras med X.
Max 5 kryss per valsedel. Alla namn i bokstavordning. Väljarna sköter rangordningen!
En kommunvalsedel borde omfatta högst 10% av det registrerade medlemsantalet i föreningen.
Hemma i vår by blev det väl inte mer än två på listan? OK det låter oroväckande få. Men vad gör partierna för att engagera medborgare för sina tankar och sin ideologi? Svaret kan skickas genom att delta i årets riksdags -landstings och kommunalval den 19 september 2010.
Nu börjar det bli bevärligt - vem var det som hävdade att landstingen borde avskaffas? Vem driver frågan i år? Jag återkommer med fler funderingar. Som medlem röstar jag naturligtvis på M. Men man kan väl retas en aning.

torsdag 1 april 2010

Svenska Kyrkan - teologisk hybrid

Svenska Kyrkan strävar efter att vara en folkkyrka säger man själv. I vissa stunder kostar det på. Dels har man två skolor vad gäller hur Bibeln tolkas samtidgit som man stänger av en grupp präster som vill frångå den gamla tolkningen som gav plats enbart för manliga präster. Avstängningen gäller högre tjänst d.v.s. Kyrkoherde och Biskop får inte tro enligt den gamla tolkningen. "Kvinnoprästmotståndarna" kan av teologiska skäl inte fira Mässa tillsammans med en kvinnlig präst vid utedelandet av nådemedlen. Förklaringen till detta har jag aldrig fattat.
Hade under gårdagen ett samtal med Svenska Kyrkans informationsservice. En blivande präst svarade på frågor och vi hade ett bra samtal. Vi kom in på den nya modellen som skapats för vigselgudstjänster. Vi var av samma mening när det gäller att vigseln är en sekulär handling som Svenska Kyrkan har möjlighet att genomföra. Naturligtvis kom hetero/homo frågan i dagen.
Konstaterades att HBT-personer blir allt vanligare. Min mening är att det är så vanligt att samhället betraktar det som helt accepterat varför jag frågade hur det kan komma sig att en präst på sin blogg har en flagga för "HBT-VÄNLIG BLOGG" och inte människovänlig blogg.
Svaret avslöjade att människor som tycker det är ganska normalt egentligen inte har vänjt sig att det är normalt.
Mitt förslag om att ta bort staketet som hindrar vissa präster att söka högre tjänst tror jag kan bli aktuellt ganska snart. Numera finnes så många präster av båda könen så att vi som gudstjänstdeltagare kan välja kyrka efter förväntningar. Predikan är en för mig väsentlig del av
en gudstjänst. Men jag ser att SvK vill focusera på Mässan . Mässan är viktigt och ett fundament men jag tror att den behöver förekomma för ofta. T.ex. Uppsala Domkyrka hade i alla fall nattvardsgudstjänst varje vardagsmorgon med 80% samma deltagare varje dag i veckan..

onsdag 31 mars 2010

Justitieminister med utblidningsbrister.

Läser i dag Maria Abrahamssons debattartikel angående vår Justitieminister.
Beatrice är en tillgång för sitt parti -en klok vuxen medkännande kvinna. Det gör henne inte till en bra justitieminister. Hon saknar formell utbildning. Hon platsar säkert på någon annan ministerpost - men inte på posten som Regeringens juridiska taleskvinna.
Fredrik Reinfeldt borde se över sin kommande ministerlista( jag tror att Alliansen vinner!)
Som jag tidigare sagt har man gjort fel får man ändra på det som blev fel.
Fredrik försöker mörka den populistiska dundertabben i nuläget. Det är feltänk och betalar sig inte utan är kontraproduktivt. Det är nog så att Regeringen skall ha en utbildad jurist med stor erfarenhet som justitieminister. Tänk vad det kändes rättr när Maria Abrahamsson klart deklarerade vad Fredrik Reinfeld borde ha gjort hon är en riktig Moderat - Fredrik ta hand om hennes rutin och resurser i riksdagsarbetet.

torsdag 25 mars 2010

Blir det fel gör om!

Statens verk och privata företag och kanske Landsting och Kommuner har tydligen utnyttjat LAS (Lagen om anställnngsskydd) enlig de av Riksdagen beslutade tillämpningen.
Hur var det nu det där jag sagt "har man gjort fel tala om vad felet innebär gör och gör rätt".
Nu har EU sagt sammalunda i ärendet med LAS. Minister Littorin vill inte uttala sig i dag!
Det är väl meningen att han skall göra en pudel i morgon. Eller kanske en bortförklaring.
Gör om och gör rätt!!!

onsdag 24 mars 2010

Valdebatt med information och balans.

Det är en lisa för själen att få höra de två blockledarna besvara frågor utan att bli avbrutna mitt i meningarna. De visar respekt för varandra och för fram sina budskap på ett avspänt vis.
Debatt som förekommer med mindre styrning ger mest surr och ovidkommande kommentarer. Ekdahl har bra hand med sina debatter och för dem framåt.

tisdag 23 mars 2010

Omgiven av dåliga rådgivare!

Jag tror inte att Beatrice har hittat på det här alldeles själv. Hon har kanske sagt att man borde
hänga ut sexköparna - sedan har flera försökt överträff sig själva hur det skulle gå till.
Beatrice Ask blev för inspirerad. Lagrådet är i full gång med kontroll och invändningar när det gäller de senaste lagförslagen som helst skulle vara i kraft före valet. Det skulle visa handlingskraft - men fort och fel är inte så talangfullt. Konsten att övergöra saker har jag under året påpekat. Är det fel rätta till och gör om.

Det har varit tyst i pensionärsfrågan under några veckor. Jag tror att någon sitter och försöker rätta till och gör om inför valmöten och utskick. Kom ihåg att redovisa vad vi står. Hur många har fått det bättre? Hur många har fått en aning mindre i pensionskuvertet? Förklara vad som åstadkommits för fattigpensionärerna. Det kanske inte är så illa. Men som sagt rätta till och tala om hur det blir i framtiden.

lördag 20 mars 2010

LOTTO slumpens skördar eller naturmetoden?

Nu har jag vunnit pengar igen på LOTTO. Tjugo spänn blev det denna Lördag. Metoden som tillämpas tycker jag inte har den spänning som det hela kunde ha blivit. Ett datasystem utgör som numera vanligt lyckans fe. Jag funderar om någon klurig spelkreatör dvs. en som gör datorspel kan finna ett system som knäcker koden - om det finns en kod?
Dragningarna blir lika tråkiga som dragningarna i Postkodmiljonären - där man först går omkring och tackar alla vinnare. Dragningen sker alltså långt innan TV-sändningen.
LOTTO kunde väl göra en grej av det hela genom att fylla två stora grytor med alla kulor
som förekommer alltså från ett - till trettiofem. En duk över grytan och den utsedde/a kontrollanten som först har kontrollerat att alla kulor är med och sedan plockar sju kulor ur grytorna . Kulorna registreras via ett dataprogram där samtliga spel är inmatatde.
De fyra extrabollarna måste naturligtvis också plockas upp.
För varje dragning kan redovisning av resultatet ske live- antal vinstrader ,pengar ja rubbet.
Själv skulle jag känna mig trygg över att inget datafel har insmugit sig eftersom dragningen då är
offentlig.
Den här "omedelbara" kollen av Joker borde kunna lösas på samma vis.

Juridikens fiende!

Beatrice Ask kommer med förslag som går tvärt emot partiets ideologi. För inte är det välModeraternas (mitt parti) mening att visa upp misstänkta sexköpare för grannarna i området? Gör om det som är feltänk och gör det genast. Moral är inte alltid lag.

fredag 12 mars 2010

Katolska Kyrkans präster borde ingå äktenskap.

Det är med olust jag läser om Katolska Kyrkans personalvård och riktlinjer vad beträffar prästerna liv i celibat. Dels är det underligt av mänskliga skäl och frågan kommer upp med samma frekvens som när man informerar om att vissa präster älskar barn på ett mer handgripligt vis.
Mot bakgrund av att många (kan inte säga alla) sådana övergrepp rapporteras i press,radio och TV så undrar jag hur livet i den katolska världen ställer sig till sexualitet? Celibatet kanske tolkas enbart innebära att man inte får ingå äktenskap. Att man inte får ge sig på småpojkar har varit en regel som alltför ofta bortses ifrån. Svenska staten har ju ändrat sin inställning och registrerar äktenskap mellan par av alla slag och det anser jag riktigt utifrån att alla par ingår ett juridiskt kontrakt lika för alla. Med tanke på den pedofila sidan undrar jag om inte den skulle kunna komma bort från Katolska Kyrkan genom att införa äktenskap på svenskt vis.
Man kan säga att kyrkan kan räddas med man mot man metoden mot övergrepp på små pojkar.

Det kunde varit värre!

Moderaterna och Alliansen sitter på så många stolar att det ibland kan vara svårt att få allt att stämma. Beatrice Ask , som ju är för ett öppet samhälle håller emot, att redovisa Stasiarkiven som gäller svenska medborgare. Säpo sitter på hemligheter som inte är hemligt i andra länder, där man redovisat fakta. ( Moderat åsikt?) Kunde kanske Statsministern och Justitieministern tala om vem man skyddar genom att hemlighålla upplysningar i ärendet. Är det möjligen borsta mig på ryggen mentaliteten. Någon mammas kusin kanske är inblandad?

Uppsala Kommun har studentbostäder och ett behov av att fler kommer till stånd. Vaskronan äger bostäderna .Vasakronan följer sitt uppdrag,att sälja av till privata entrepenörer. Gunnar Hedberg och Uppsala Universitet anser att studentbostädernas framtid är oviss. Den anledningen att Vasakronan säljer till privata entrepenörer kommer kanske att innebära omvandling till bostadsrätter. Alltså varnar Gunnar Hedberg(M) för att de privata ägarna kanske kommer att omvandla beståndet till bostadsrätter. Men det kanske är orsakat av Vasakronans strävan efter att få så bra betalt för dem som möjligt. (Det är deras uppgift). Men vore det inte enklare om våra ideologiska praktikanter ,varav många bor i vår stad men arbetar på departementen kunde genomgå en kurs i moderat tillämpning av ideologin alltså pragmatism. Det skulle innebära att man koordinerar beslut och uppnår en väl anpassad strategi för att tillgodose alla parter.

torsdag 11 mars 2010

Stenar man snubblar på.

Följde Aktuellt i kväll på TV. Man behandlde bl.a arbetsförmedlingen och vad som gäller för de långtidsarbetslösa. Dagens luddighet kanske blev löst med hjälp av TV. Statssekreteraren hänvisade till en regel om att möjlighet att söka finna nytt arbete för de som fått ett tillfälligt arbete " som ingen anställdes för och alltså betraktas som sysselsättning var 20% av arbetstiden avsatt för att söka nytt jobb. Hon läste ur det skrivna beslutet - men fann ingenting som stämde. Sedan gick frågan till hennes chef en medelålders man ( kan vara mellan 30 - 40 år) som konstaterade att det inte framgår att beslutet omfattar 20 % av avsatt arbetstid.
Han konstaterade att det var bra att någon hade funnit att det som de tänkts inte hade skrivits.
Hur var det nu vi sade. Gör inte allt för fort och är det fel så rätta till. Den här gången var det en aning pinsamt att ingen av ungdomarna hade observerat det. Fort kan bli fel men nu är det tillrättalagt.
Gå vidare och leta efter hakar - det är enklare ur politisk synpunkt om Regeringen klarar det på egen hand.

onsdag 10 mars 2010

Kommunala RUT-Rabatter

Kommunerna slimmar sina organisationer - de kallar det effektivisering! Av denna anledning försvinner tjänster i vårdsvängen för såväl handikappade som äldrevård. Jag såg i någon tidning att oron för kommunalskatteanpassad vårdplan kan komma att innebära svårigheter. Men det kan väl vara skäl att de stora kommunerna ser över sina investeringar i Musikens Hus och offentliga arenor och räknar på vad de måste höja kommunalskatten med för att slippa budgetöverdrag för arenorna. Man kunde kanske tycka att de äldre som utnyttjar vården för städning i bostaden eller för de som bor på "hemmet" borde kunna tillgodoses med hjälp via RUT. Förutsättningen är att RUT-avdraget förvandlas till RUT-rabatt och utgör en enhetlig summa rabatt per hundralapp.
Äldrehemmet kunde organisera städning,matleveranser ,gardinhängning m.m. via en fri entrepenör. Räknar man in detta i vårdkostnaden blev det förmodligen en bra affär för både kommun och staten. Alla kommunalt anställda som efter "effektiviseringen" blivit utan jobb får ett nytt hos en privat entrepenör som tar hand om klabbet. Men kanske kommer en räknenisse då genast att planera hur fler av de kommunalt anställda skall kunna övergå till privat arbetsgivare.

Varför tror ni att de skattetrötta människorna som förtjänar så mycket att skatten utgår med 64% kunna tänka sig att enbart få 35-40:- rabatt per hundralapp? De skulle se svart på en sådan försämring. Men Hulda på Hemmet vore säkert glad över den hjälpen med med att betala för RUT-jobbet.
Logiken säger att skatterna utgör alltför hög andel av den lön man arbetar för och extra kritisk blir man väl över ,att den med resurser får betala mindre per timme än den som har knappa resurser. Sänk skatten för katten! Själv skall jag behålla min politiska inställning och rösta på M.
Samtidigt vill ja uppmuntra M till att leva upp till sin ideologiska inställning med måtta.

måndag 8 mars 2010

När tacklar Alliansen skattefrågan?

Såg att Dick Erixon kommenterar hur skatten på våra inkomster påverkar vår värld.
Lars Jonung har tydligen gjort en utomordentlig redovisning i ämnet.
Moderaterna som före 2006 resonerade om höga skatter föreföll vara som att ropa i öknen ingen reagerade. I dagsläget har man släppt intresset för att redovisa vad en lön innebär.
Inkomst - arbetsgivaravgift(skatt på Din lön) före att Din inkomstskatt tas om hand av staten.
Sedan är det inte mycket kvar.
Det skall ju betalas kommunalskatt också förståss. Moderaterna borde redovisa hur det egentligen går till i stället för att beräkna skatteavdrag för olika lönelägen.
Plocka fram listan för vad det innebär att få en skatterabatt för en godkänd RUT-tjänst.

säg att kostnaden är 800:- Vad får den som tjänar 200.000:-/år i rabatt?
Vad får den som tjänar 300.000:-/år i rabatt
Vad får den som tvänar 500.000:-/år i rabatt?
Vad får den som tjänar 1.000.000:-/år i rabatt.
Redovisa stor(hög) skatten är per 100.000:- i olika lönelägen.

Börja med att ta del av http://www.erixon.com/blogg

fredag 5 mars 2010

Vem har lämnat dörren öppen?

Aftonbladet gottar sig åt "Moderaternas klädkod" i dagens upplaga. Får man fråga hur värlsdfrånvända bl.a. Per Schlingmann och övriga storstadsanknutna tycks vara.
Moderater över hela landet ingår som en del av varje kommun där de lever. Grova händer som jobbat hårt i skog och jordbruk - grova skjortor - kraftiga skor. Som kyrkvärd bär jag slips när jag arbetar i kyrkan. När man arbetar får man kä sig efter läge ibland med och ibland utan slips.
Vad jag förstår så är det av omtanke om devisen leva som man lär ,som moderaternas marknadsförare missuppfattat. Att lämna en tråd till Aftonbladet visar på bristande förmåga , att känna sina väljare- som Moderat får jag väl förlåta den förnedrande beskrivningen som Aftonbladet lyckats formulera. Men felet är Schlingmanns & Co för de är de som gett AB chansen att tala om taskig personkännedom om sina väljare.

tisdag 2 mars 2010

SPF har skrivit till Finansministern!

SPF har genom sin ordförande sänt en skrivelse till Finansministern i akt och mening att få förändring av pensionsskatten bl.a.

Ett enkelt förslag som kanske kunde omfattas av Blå,Röda och Gröna kommer här.

Det som Göran Persson "lånade" kanske aldrig kommer tillbaka - om man inte ställer omedelbara krav på detta.

Begäran om att få betala samma skatt som den arbetande befolkningen borde kunna genomföras på studs nu genast. Anders Borg kan kanske göra en deal i ämnet.
Redovisa vad Göran Persson lånade och kontrollera vad det kostar att ge pensionärerna en
rimlig ersättning. Regeringen handlar i en ny förhandlingssits sk. WIN/WIN om man är klok.

Jämför RUT och ROT ur väljarnas synpunkt.

I dag fick vi kännedom om den statistiska relationen när det gäller "fattiga och rika".
En utredning har räknat på vem som nyttjar RUT-avdraget. Så här ser det ut rent procentuellt.
De som tjänar mindre än 200.ooo/år utgör c:a 30%
De som tjänar 200.000-400.000/år utgör c:a 40%
De som tjänar över 400.000/år utgör c:a 30%

Det innebär att 70% av medborgare som tar del av RUT-avdraget tjänar högst 400.000/år.
I nuvarande läge har ungefär 11.400 personer sin inkomst genom att arbeta med RUT-arbete.
Det innebär att 11.400 personer erhåller inkomst som beskattas av samhället. Alltså 11.400 personer som kanske jobbat svart eller inte haft något arbete.

Förslag jämför på samma vis den större satsningen ROT-avdraget. Vem får mest skatterabatt där Hur många som tjänar 200.000, 200.000-400.000 och de som tjänar 401.000------.
Fråga LO - samtidigt hur många av de som jobbar med ROT-rabatten som vill bli av med jobbskatteavdraget.

Nu vill MESalliansen att verksamheten skall upphöra. Lille Stalin V vill ha omedelbar avveckling av Rut medan de två övriga kan eventuellt tä'nka sig en förändring men allra helst en avveckling. Vid en avveckling blir det aktuellt med en behovsprövning -och då vet man ju vad som sker. Höjd skatt och färre som kan bevisa att de har behov av hjälp. Skatten faller på kommunerna naturligtvis. Allt detta för att 30% av "brukarna" får hög skatterabatt och för att
de 11.400 som får jobb skall börja i den kommunala utbildningssvängen för att få nytt jobb.
Man kan inte jämföra äpplen och päron. Men nog vet jag vilka som är päron i det här fallet - de är rödgröna och relativt omogna!!! De menar att hushållsnära tjänster skall bort eller förändras.
Det där med kanske förändras innebär naturligtvis högre beskattning - kommunalskatt eller statlig var god välj - men svårt att svälja.

söndag 28 februari 2010

Kvinnoprästfrågan - 50 år av väjningsplikt.

Läser som vanligt Verbums "dagboken med Kyrkoalmanacka". Det gör jag varje lördag och finner mellan varven någon artikel av större intresse. Bloggar i ämnet är just nu igång i kvinnoprästfrågan. Dag Sandahl skriver som vanligt fullt korrekta beskrivningar över historiskt belagda händelser. Denna gång gäller det beslutet om att införa prästämbetet även för kvinnor.
http://www.ostran.se/ se under rubrik Bloggar. Det kanske skulle föreligga en möjlighet att ta ett steg tillbaka för att sedan med stora steg gå framåt i den ännu infekterade frågan.

Som lekman känner jag olust inför nuläget. Man och kvinna är "bra" eller "dåliga" i sin funktion som präster. Varför fyller vissa präster kyrkorna i sitt utövande av kallet, medan andra utövar sitt yrke där det är glesare i bänkarna? Deras kristna tro ifrågasätter jag naturligtvis inte men någonting måste det vara som under åren har minskat kyrksamheten.

Svenska Kyrkan skulle säkert må bättre och få ett bättre svängrum om väjningsplikterna fick vara kvar. Däremot borde man tänka bort det nuvarande repressaliesystemet vad gäller prästers möjlighet att kunna söka tjänst som Kyrkoherde eller kallas till Biskop utan att vara tvungen att frångå sin trosuppfattning i kvinnoprästfrågan.

Dagens situation är ju att kvinnor som präster är i majoritet en ökande andel verkar som Kyrkoherde i någon samfällighet. Förbudet för oliktänkande präster borde kunna accepteras
och hindret för att söka högre tjänst plockas bort. Vad händer då? Troligen händer nästan ingenting. Kvinnor blir lika vanliga i karriären som män. Vinsten av förändring vore kanske att
marknadskrafterna började verka. Man kanske skulle tänka i andra banor än väjning,blockering och i stället ställa frågan vad kan vi göra för att få fler gudstjänstdeltagare. Kan Olle Carlsson så kan väl jag!
Dagboken denna vecka handlar om Mose,Mirjam,Aron och Josua. Mirjam var Moses syster och förekommer i beskrivningen av israeliternas flykt från Egypten. Hon beskrivs som en stark kvinna med profetisk ådra. Hon dog i Kadesh innan israeliterna nått Kanaan.Man kan läsa om henne i Bibeln 2 Mos 2:4,7,8, 15:20f, 4 Mos 12; 20:1

lördag 27 februari 2010

Peter Eriksson är nyttig för Miljöpartiet.

Peter Eriksson är en vägvisare för dem som tycker vad som helst i politiska frågor.
Lyssnade på lördagsintervjun i SR P1 . Han svarade faktiskt aldrig på frågor som rakt ställdes.
Det blev bildligt talat som att jaga en rymd kanin. Han hoppade från hörn till hörn och i varje hörn ställdes en ny fråga som föranledde fanflykt. Det är inte lätt för en miljöpartist att lämna ett svar som dels ger partikamraterna vad de vill ha och dessutom tillfredställa Lars och Mona.
Hans taktik kommer att driva miljöpartister i gapet på Alliansen som bara kan tacka och ta emot.

Littorin och arbetsmarkanden.

Jag har all respekt för människor som försöker få jobb för de arbetslösa. Men metoden om att placera massor av människor som "hjälpredor" i statliga verk förefaller hämtat från den gamla
sovjetiska metoden. I det här fallet borde man väl inventera hur verkligheten ser ut.
Läser att Landstingen hellre säger upp människor för att klara realistiska besparingsåtgärder.
Signalerna från t.ex. Sundsvall låter illavarslande -vi kan inte spara. Nu plötsligt kanske staten anvisar dessa människor som blir arbetslösa till att ta en praktikanttjänst i Landstingets sjukhus i Sundsvall. Men vem skall betala? Det enklaste är väl att av besparingsskäl skära i statens gemensamma budget och ge pengarna till kommuner som har behov av medmänniskor i vårdarbetet med gamla . Fler hjälpsamma händer i åldringsvården för de som bor kvar i hemmet skulle innebära högre standard i hemvården. Hemvården är ju inte enbart att leverera
djupfryst matportion från Sjukhusköket i Västerås utan tid för en pratstund och sällskap för den ensamsittande i sitt gamla hem. Men då protesterar nog de nya RUT-utövarna för illojal konkurrens.

tisdag 23 februari 2010

Schlingmann flyttar focus

Per Schlingmanns uppgift är att till varje pris se till att vi vinner valet. Han är mycket strategiskt lagd med någon ideologisk botten. Det förefaller vara huvuduppgiften som han arbetar mest intensivt med. Nu mitt i vintern när det är mer än tre år kvar till kyrkovalet har han startat
eller skall vi säga väckt frågan om Svenska Kyrkans valsystem. Föregående år fick jag svaret på
min fråga varför vi inte struntar i att nominera till Kyrkomötet utan låter den "privata företagsamheten" sköta det hela själva. Svaret löd: "ALLA ANDRA GÖR DET JU".
Varför den nya äktenskapsbalken inte gav staten idén att koppla samman Hindersprövning och äktenskapslicens begriper jag. Det var för riskabelt att pressa Svenska Kyrkan till att starta
välsignelseakter för de par som kom och efterfrågade välsignelse. Marknadsandelen föreföll bli sämre om man inte fick skriva ut vigselattesten. Till alla Riksdagskandidater - NI HAR VÄL INTE GLÖMT ATT BETALA TV-LICENSEN ? jag har inte glömt att Ni viftade med den liberala flaggan mod och konsekvens - riskfritt. Men det kostade minst en ministerpost.

RUT och ROT är RÄTT.

Under några veckor har larmet gått vad gäller RUT. Stockholms (S) har väckt tanken att haka på MP som ser RUT-avdraget som en möjlighet för människor att få hjälp med olika saker de inte klarar själv. De flesta S-bloggar som under veckan har bloggat i ärendet försöker ge sken av att det enbart är en lyxrabatt för de rika -de som de säger är de enda som har råd med hemjälp.
Socialister räknar ju enbart med att staten skall ta hand om alla pengar och sedan fördela ut på tjänster som kommunal/landstingspampar beslutar.
Nästa ingen har talat om vad RUT-avdraget gör för de som utför tjänsterna. Tänk att komma i tjänst och få vita skattade kronor för sitt arbete. Kronan på verket är ju dels att få jobba och dels att komma på kartan. Det innebär att man får bättre pension när den dagen kommer.
Det är inte enbart "rika" som köper hjälp utan pensionärer som inte klarar att klättra runt väggarna får städfunktionen fixad. S tycks i debatten anse att det är enbart den skatterabatten som de med höga inkomster får är orättvist. Förmodligen skulle vi utan RUT-avdrag enbart se svarta pengar i branschen. RUT och ROT är RÄTT i nuvarande läge.

lördag 20 februari 2010

Firman lånar ut för villaköp.

Firman lever av politiska och bidrag. En anställd som slarvat med betalningar - kanske inte betalat TV-licensen? Det blev problem med att låna i banken så firman ställde upp. Den lånade ut 1.000.000:- till låg ränta och den anställde var glad.
Fråga: får man låna ut pengar ur företag som har statligt understöd?Är det lämpligt att låna ut pengar som avsatts för marknadsföring? Kanske var det därför chefen skrev till sina vänner att han behövde mer pengar för att vinna valet. På kursgården GIMO lärde jag mig för mer än femtio år sedan att det behövs tre saker för att vinna ett Riksdagsval. Läraren en trevlig man från Uppsala skrev på den svarta tavlan. Dett behövs för att vinna ett Riksdagsval:
PÄNGAR---- PÄNGAR-----PÄNGAR-----. Någon invände efter en stunds tystnad(men pengar stavas ju inte med Ä) Nej svarade läraren men Ni kommer aldrig att glömma vad som behövs för att vinna ett Riksdagsval. Nu har man lånat ut något av de man behövde för att vinna valet.
Inte särskilt riskabelt men remarkabelt.

fredag 19 februari 2010

Moderaterna behöver låna Hesa Fredrik!

Statsministern leder landet och gör det som jag ser det bra. Moderaternas kamp i Stockholm leder tydligen till rensning i rabatten. Liberala Nya Moderater mot gamla mossiga konservativa är väl analysen från den liberala sidan. Min egen analys leder tanken till att det mesta är bra.
Men ofta är det för snabbt ,för slarvigt - "tänkte inte på det" och blir det fel så mörkar man det som går. Trots lagen om alltings...... så hoppas jag Alliansen vinner valet för att fortsätta i ytterligare fyra år. Klarar vi gränsen så blir det fortsatt förändring men inte i den flåsiga ideologiska övertrampsstrategin utan en lugn väl underbygd fortsatt välståndsutveckling.
Gör man fel rättar man till - utan att vänta och hoppas att det går vägen ändå.
Valsamverkan kunde mycket väl ha varit lösningen för att få en bred borgerlig väljarbas
som enkelt behållit makten. Många har funderat över varför inte Moderaterna valt den lösningen. Väljarnas minne är inte speciellt långt - men vissa grodor glömmer man icke.
Ändå anser jag det bra att vår Kulturminister hanterar en balanserad utveckling av vårt kulturella statliga basutbud. Museer,Idrott,Konst,Musik ja det finnes massor. Hon hade betalt TV-licensen.

fredag 12 februari 2010

Röda Korset har för höga kostnader internt.

De tråkigheter som under kort tid tittar fram bakom RK-märket har torligen grundats av fler skäl än höga löner till de ickeideella cheferna. Det är oundvikligt att flertalet kommer ihåg Bengt Westerbergs fadäs under valnatten för många år sedan. Bert och Ian skulle fylla på intervjuraden och när Bengt Westerberg uppfattade att de redan stod i dörren så hoppade han snabbt ur soffan och gled ut ur studion . Han uppträde som förolämpad att dessa två politiker
skulle komma till tals i hans närvaro. Man kan tala om dåligt omdöme och man kommer ihåg tabben som han gjorde. Jag saknar inte Bert och Ians parti ,men konstaterar att många av deras idéer har putsats upp och kommit till användning inte minsta av Alliansen.

torsdag 11 februari 2010

Akademiska matnyttiga funderingar.

Politiker är riktiga hejare på att genomföra nyttiga förändringar - på papperet.
Nu kommer signalen ,att maten till Akademiska Sjukhuset i Uppsala blir avsevärt dyrare än
kalkylerat. Det rör sig om mellan 2.500.000:- 3.000.000:- högre kostnad. Bra många nollor för mycket som tänkts till av andra mindre nollor. Man kan fundera över hur ett företag som är kommunalt eller landstingsdrivet kan göra affärer med ett liknande företag i grannlänet.
Förmodligen hade priset på käket blivit betydligt lägre om man levt upp till sin ideologi.
Privata företag kan man förhandla med och få bra priser . Förmodligen lägre kostnad än den nuvarande lösningen.
Lev upp till mantrat " DEN FRIA MARKNADENS AKTÖRER KAN BÄTTRE"

tisdag 9 februari 2010

Tvetungad Kyrka med tvättad hals.

Tidningen Dagen (http://www.dagen.se/) har i dag en artikel som gäller den NYA äktenskapslagen. Ni har väl inte glömt de invändningar som ur teologisk synpunkt snickrades till av Svenska Kyrkans Kyrkomöte.Den enkla vägen att lämna över registrering av alla par som önskade leva som gifta till statens handläggning gick på pumpen.
Många föreslog att Hindersprövning och registrering av parförhållandet borde klaras av samtidigt. Ett av Staten upprättat juridiskt avtal för att registrera sammanlevnad vare sig det gäller tvåkönade eller enkönade par. Enkelt att sedan lämna till Svenska Kyrkan eller andra samfund genomföra en högtidlig religiös välsignelseakt. Förslaget gillades inte av två parter Svenska Kyrkan och RFSL.
KD ansåg för sin del redan när förslaget väcktes att Staten skulle hantera registreringen av parförhållanden . Samtidigt skulle samfunden begagna sin möjlighet och önskan om att genomföra välsignelseakter.

Svenska Kyrkan ville inte gå miste om rätten till statlig vigselceremoni - risken att förlora kyrkbröllop med bröllopspar och uppvaktande församling ansågs för stor. De är helt enkelt rädda för att många som ingår äktenskap direkt med staten inte vill ha en högtidlig välsignelseakt i Kyrkan. Alltså tappade marknadandelar!
I många församlingar har soppluncer någon gång i veckan blivit en framgångsrik trend. Här
står man inför samma problem. Jag har hört talas om församlingar där kyrkans ledning har beslutat att inte (av praktiska skäl?) be en bordsbön vid dessa tillfällen. " Det kunde skrämma folk till att inte deltaga." En frimodig kyrka har ingenting att frukta. Håller man sig till sin trosuppfattning och deklarerar densamma har man kommit en liten bit på väg.

onsdag 3 februari 2010

Provval i kommunen.

Vår kommun styrs i dag med säker hand av Alliansen. Moderata samlingspartiet konsulterar sina medlemmar genom att sända ut en kandidatlista. 107 personer har listats åldersfördelad från den yngste 20 år upp till den äldst 79 år. Statistiskt kan det vara av intresse att se hur många som förekommer i respektive åldersgrupp.

Mellan 20 - 35 år är antalet 30 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 1
Mellan 36 - 50 år är antalet 26 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 1
Mellan 51 - 64 år är antalet 26 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 4
Mellan 65 - 70 år är antalet 18 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 6
Mellan 71 - 79 år är antalet 7 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 2

Sammansättningen förefaller ur åldersmässig synpunkt vara väl avvägd.
Med tanke på att kyrkovalet brukar landa på 10-15% så balanserar den siffran rätt.
Under våren kommer årets Stämmoförhandlingar att städa upp i turordningen.
Men som medlem i Moderaterna hoppas jag medlemskåren i glesbygden ser till att sända in en väl kryssad lista. Det behövs samhällsintresserade landsortsboende i Kommunfullmäktige.
När valet väl är klart får vi räkna hur många Nya Moderater det är i fullmäktige som är yngre än 35 år. Ibland skramlar det till i väljarna med en föryngring som resultat.

måndag 1 februari 2010

Har Heimdal tvättat sin solkade heder?

Ola Larsmo har fått sin beskrivning av hur Bollhusmötet i Uppsala avlöpte. Sveriges Radio program 1 . I kväll var det del två. Det är många efternamn vars halsar borde tvättats för 70 år sedan. Men i stället blev det pampar i vår stat. Det är ingen tvekan att flertalet av Heimdals medlemmar stod på dåvarande Högernpartiets sida.
För några år sedan började Ola Larsmo luska i hur Bollhusmötet avlöpt och fann att kopplingen till Heimdal var skarp. 2006 skrev UNT en skarp ledare i ärendet där man ställde frågan varför Heimdal inte ville lämna tillgång till de protokoll och skrivningar som rörde bl.a frågan om invandring för 10 utbildade judiska läkare som på så sätt hade kommit iväg från terrorn i Tyska Riket.
Heimdal har alltså något ganska nesligt att försvara och undangömma det genom att inte lämna tillgång till sina handlingar i ärendet. Från 1937 till dess att det började osa katt i nazisternas Tyskland var Heimdal som de förefaller styrda av rashatare och nazister. Det kladdar ju ännu i dag av sig på borgerligheten.
Hade Heimdal öppet redovisat hela Bollhusärendet redan 2005 så hade allt varit ur världen.
Nu fick vår kära Sveriges Radio möjligheter att väcka frågan inför valåret. Det ger en ganska bra möjlighet till, att kolla om byken klarar en ordentlig tvätt. Det gör Vällinge?

onsdag 27 januari 2010

SAAB på hjul igen.

Aftonbladet är mycket glada i dag. Smolket i glädjebägaren ser ut att vara det faktum att Regeringen och Maud höll huvudet kallt och gjorde precis det som utlovats. Det framgår av dagens ledare i Aftonbladet.
Ärendet har av Regeringen hanterats på ett utmärkt sätt. Man har talat om hur man avsåg att hantera affären och vad som kunde förväntas. Det är nyttigt att se en kristallklar linje.
Kanske har man tagit till sig mantrat. Om man gör fel - erkänn och skyll inte på något annat utan åtgärda felet omgående.

tisdag 26 januari 2010

Varför förfördela gifta pensionärer?

Det föreligger en skillnad mellan sambopar och gifta vad gäller pensionens storlek.
Ett sambopar får högre pension och skulle de överväga ett giftemål så blir summan ungefär 2000:- lägre per månad. Sambeskattningen är alltså tillämpad för gifta pensionärer. Varför bibehåller man denna behandling av äktenskapet? Alliansen borde se över denna anomala regel.

Samtidigt bör de tala om i siffror vad pensionärer i olika inkomstlägen fått sin pension förändra från 2006 till 2009.! Många pensionärer lever i den uppfattningen att de får lägre pension -ständigt. Kan inte Schlingman klarlägga hur det verkligen ser ut. Har en uppfattning om,att vi fått mer pengar under senare år.

De två skattelättnaderna för pensionärer bör också redovisas i siffror. Då kanske vi kan slippa uttalanden av pensionärer i TV Debatt under kvällen säger att vi betalar mer skatt än de som arbetar samtidigt som de sken av att vi har fått höjd skatt! För det är inte sanning. Upp till kommunikationskontrollen och marknadsför vad som har hänt.

måndag 25 januari 2010

Pensionspoäng bör delas mellan makar.

Varför har så många ungdomliga äldre kvinnor så taskig pension? Ja, kan det möjligen vara beroende av att de lämnat ett ohämmat stöd till sina små växande barn? De har följt dem från första födelsedagen till kanske det 6:e . Ja så var det nog. Min fru var hemma med dem under tio år. Hennes utbildning via Schartau var grunden till omstarten.

För att komma ut i arbetslivet gällde det att finna lämplig dagmamma för minstingen. När detta var klart sökte hon arbete på ett betydande företag som hade världsomspännande verksamhet. Hon blev lycklig och fick dubbelarbete. Hemma och heltid på jobbet. Reinfeldt och hans spin-doctor hävdar arbetslinjen och den uppfattningen delar vi med dem. Det är bara en hake för kvinnor, som är hemma under barnens första viktiga år. Pensionspoängen rasar inte in på kvinnan/mammans konto precis.

Moderata kvinnoförbundet har gjort en framstöt till moderpartiet i frågan om hur man ska kunna kompensera det faktum att hemarbetande fruar fortfarande i denna dag har sämre pensionsutfall än deras män. Inte för att de gör mindre insats för samhället, utan för att män har så förfärligt svårt att släppa till - ja inte pengar, men makt och inflytande. Det förefaller vara för mycket "plats i korgen". Det där borde kunna rättas till på ett enkelt vis. När man och kvinna beslutar sig och genomför äktenskap via borgmästare eller präst, så borde följande åtgärd vidtagas av samhället. Sambeskattningen är inte aktuell. Men låt oss tänka hur mycket som ska avsättas för att kvinnan skall få en rimlig pension när detta blir aktuellt.

Räknar man enligt inkomster för resp man och hustru så genererar detta vissa pensionspoäng. Går man till beslut att gifta makar skall ha samma pensionsavsättning under tiden som hustrun är hemmarbetande och även under tiden hon kommer i arbete, skulle det innebära att de har ett pensionsutfall som är identiskt när pensioneringen inträder.

Men historien är inte fullt så enkel som att räkna ihop pensionspoängen för de två och därefter dela upp dem lika. Varför då? Jo några gifter sig flera gånger under livets gång. Det går att lösa det också. Skiljer man sig tar man med sig sin pensionspoäng och börjar spara mer, först helt på egen hand. Sedan vid ett nytt äktenskap blir de en ny partner man delar med.

Skissen ovan går att förfina. Det är rimligt att under barnens första år - säg till dess att det yngsta barnet blir sex år så utfaller en subvention avsedd för pensionspoäng för kvinnans del och dessa skall ingå i fördelningen mellan man/kvinna d.v.s. fifty/fifty.

Jag återkommer men är tacksam för åsikter. Min fru och jag kläckte den här idén för mer än fyrtio år sedan. Enligt vår mening skulle den inte tangera sambeskattning, snarare en viss uppskattning av kvinnornas viktiga uppgift att tillsammans med sin man uppfostra barnen till
duktiga och företagsamma skattebetalare.

lördag 23 januari 2010

MILJÖPARTISANER MED PROBLEM

Under den senaste tiden har IPCC och FN börjat retirera vad gäller jordens uppvärmning
och den eskalerande miljöförstöringen. När skall Miljöpartiet tala om vad det betyder för vårt samhälle i form av stängda bensinstationer, miljöbilar som har E85 som drivmedel.
Det kanske är viktigare att de talar om vad IPCC håller på med vad gäller redovisning av grunddata som sparats i många år - förmodligen hela nittobhundratatalet i alla fall.
Det är klart jag förstår varför Miljöpartiet (MP) duckar inför problemet med ljugandet och felaktiga väderdata. För min egen del anser jag att jorden och universum har en långsiktig förändring som påverkas av händelser som vi människor inte har en möjlighet att påverka.
Däremot är det nyttigt att försöka begränsa det skadliga utsläpp som kan påverka vår hälsa och möjligheterna till en natur som inbjuder till besök i den friska luften.
Miljömupparna bör för sin egen skull informera fakta till sina väljare och till oss andra.

Heimdal blåste i hornet 1939 .

Heimdal en förening i Uppsala studenters värld 1939. I dag kan den brukas för vidare syften i valvindens vändande anser tydligen Sveriges Radio. Man har dramatiserat de händelser som skämde ut högerstudenter i Uppsala. De motsatte sig invandring av arbetskraft från utlandet.
Läkare som undkommit den dåvarande nazismens grepp och vanligt folk som lyckats fly undan okupationen i Danmark och Polen. De svenska studenterna i Heimdal ville inte se judar som invandrare till vårt land. Det förefaller som en tanke,att aktuallisera det som timade för sjuttio år sedan lämpligt inför årets valkamp. Det sägs ju att vissa händelser kan brukas för att förmedla och fläcka organisationer som inte har något att göra med saken men har fått en stämpel på sig. I detta fall tror jag att målet är att insinuera något negativt förhållande i Moderaterna. Heimdal är fortfarande en studentförening i Uppsala. Deras historia fläckas av dess inställning till judeinvandringen under slutet av andra världskriget. Den största fläcken stor som en koskit är väl att de vägrade lämna ut handlingar i ärendet för några år sedan.
Regeringen hade kanske haft möjligheter,att få Heimdal på bättre tankar och släppa den information som de sökande ville få fram. Men SR deltar ganska tydligt i valarbetet - huruvida det sker på objektiv grund återstår att få klart för allmänheten/lyssnarna.

tisdag 19 januari 2010

USA gör intensiv hjälpinsats i Haiti.

Ser i Dick Erixons blogg att USA gör en kraftig insats i Haiti nu efter det att landet blivit svårt skadat med massor av döda människor och raserad bebyggelse. Fransmännen som av någon anledning är sura över USA:s dominans gnäller och försöker sprida uppfattningar som att USA i första hand var i Haiti för att ta hem sina medborgare. Detta tycks inte vara sanningen utan USA ger resurser för att hjälpa den inhemska befolkningen att överleva och komma igång med
återuppbygnad. Ännu under gårdagen noteras det framgångar i försöken att gräva fram människor under nedfallna hus. Enligt uppgift föreligger fortfarande chanser för att finna överlevande.

måndag 18 januari 2010

Hon dansade en sommar i Bohuslän?

I dag sändes filmen Hon dansade en sommar i SVT 1. Huvudroller: Folke Sundquist och Ulla Jacobsson. Filmen spelades in 1951 och speglar starten av förändrade levnadsvanor. Flykten från landsbygden hade tagit sin början. Det var väl några år före det att kvinnor prästvigdes.
I början av filmen så vill ungdomen in i en lokal som de lovats få dansa i. Prästen hade låst och tagit nyckeln i beslag. En bonde upplåter en gammal lada till ungdomarna och säger, att de får rusta upp den och hålla till där med sitt dansande och annat. När bygget var nästa färdigt så brinner det. En förståndshandikappad tände på och prästen talade om att det var Guds straffdom att den gamla ladan brunnit upp. Motorcykelolycka där den unga kvinnan avlider innebär begravning. Prästen i elden igen genom att tala om Guds straff och ungdomens förvillelse. Jag har en känsla av att regissör och författare hade levererat en viss kritik mot kyrkan och dess mest religiösa anhängare. Gissa varför. Jo vid de tillfällen man såg bilar och motorcyklar så var de skyltade med O-plåtar. Bohuslänningarna hade väl en del att fundera över. Förresten så har det i viss mån ännu i denna dag - men antalet O-märkta präster har
blivit färre och mer obemärkta. Men en som jag gillar är Ö-märkt och en utmärkt bloggare.Snart är det dags att lösa kvinnoprästfrågan för gott.

Svensk Kyrkan soppatorsk för kristendomen

Svenska Kyrkan är vårt största religiösa samfund. På något vis anser jag att det är lagom religiöst. Men undantagen förekommer. Den nya bibeltolkningen angående äktenskap begriper jag varför den genomfördes. Kyrkomötet och hela fadderittan mer politiskt än religiöst.
Dessutom har jag åsikter som strider mot synen på att kvinnliga präster helst icke skulle få förekomma. Det är Frimodig Kyrka som framför detta. Dessa präster har tagit konsekvensen av denna syn på kvinnornas förmåga att företräda församlingen vid högmässogudstjänsten.
Den barmhärtige samariten var väl heller inte den som makten ansåg skulle hjälpa den skadade och hjälplöse mannen som låg vid vägkanten. Men han gjorde vad andra som tydligen var troende icke förmådde och såg till att mannen fick vård.

Vår kristna barometer är långsamt på väg åt fel håll. Svenska Kyrkan på markplanet som framställer de utmärkta soppluncher som serveras någon gång i veckan företrädesvis i Församlingshemmet får höga poäng för initiativet. Det blir fler som kommer till sopplunchen för varje vecka som går. Det enda som inte händer är av mer religiös natur. Gissa vad?
Jo man kunde kanske tänka sig en liten - det räcker med liten- bordsbön vid varje tillfälle.
Eller är skäms man för att signalera vem det är som bjuder till bords i sin strävan att göra något för sina församlingsbor? Spin offeffekten borde ju bli ökad gudstjänstfrekvens - eller??

söndag 17 januari 2010

Waberi(an Wabera) flera brudar kan man ha

Moderaterna i Göteborg vill ha fler etniska och religiösa kanditater på listan.
Jag delar deras uppfattning vad gäller det etniska. Vad beträffar religionen så förbehåller jag mig rätten att anse det räcker med den mjuka linjen. D.v.s. Shiamuslimer eller Muslimer som anser det vara rätt ha att ha flera fruar på samma gång - inte grannens - utan helt enkelt lobba för månggifte är uteslutet. Ändå nominerar Göteborgsmoderaterna Waberi en man som just anser att månggifte borde vara tillåtet. Det har förmodligen gått några maskor i de hjärnkontor som vill ha det så.

Friskolor tjänar pengar.

Jag läser i bladet, att ett friskolebolag tjänade 44 miljoner som kunde delas ut till aktieägarna.
Det får mig att fundera över vad de kommunala skolorna håller på med. Eller det får mig att fundera över hur kommunerna belastar skolorna med hyror, som ofta är hissade och har uppgiften,att klara av kommunala budgeten ,som inte handlar om skolor.
I min stad ,som till övervägande del består av landsbygd brukar hyreskostnaden belasta samtliga skolor med samma kostnad per kvm. Det kan falla ut på så vis, att man minimerar lärarantalet (det gör friskolorna också) för att få budgeten att gå ihop. Friskolorna som ofta väljer lokaler, som har lägre hyreskostnad och får på så vis mer pengar kvar till satsningar på
moderna hjälpmedel och dessutom en hygglig avkastning som kan delas ut till aktieägarna.

fredag 15 januari 2010

Statistik som talar.

För någon dag sedan fick jag svar från Svenska Kyrkan. Frågan gällde hur stor andel av samtliga äktenskap som svenska Kyrkan svarat för år 2008. Svenska Kyrkan har en gedigen information
om vigsel,dödsfall och konfirmationer. Man kan notera,att konfirmationen och vigselantalet minskar. Vigselantalet inom Svenska Kyrkan var under året 2008 22.184 av den totala summan och representerar 44,1 % av samtliga. .Förr i tiden gick många par till prästen på pastorsexpeditionen och gifte sig. Men flertalet vigdes i hemkyrkan. Som födda på Södra BB var det naturligt att hålla bröllop i St. Maria Kyrka och middag på Van der Notska Palatset.
Vigseltalen varierar under åren men på det stora hela har Svenska Kyrkan haft en andel över 50/60 %. Vissa kyrkor är ju "vigselkyrkor" i större utsträckning än andra. Något som talar för
att så kommer, att ske fortsättningsvis. Men det viktiga är,att tillfälle ges för de par som vill gifta sig med präst och välsignelse.

tisdag 12 januari 2010

Vigselstatistik och kyrklig redovisning.

Under året 2009 ingick 43.051 par äktenskap i vårt land. En stor del av dessa äktenskap välsignades genom kyrklig vigselakt. Jag har frågat Svenska Kyrkans informationstjänst om hur många som blev gifta par genom vår kyrka. Svaret kommer nog i morgon eftersom de svarar snabbt och trevligt när man har frågor.
Vi är väl cirka 8 miljoner innevånare i vårt land som tillhör Svenska Kyrkan.Räknar vi försiktigtvis bort 4 miljoner återstår 4 miljoner som är antingen gifta,skilda eller i färd med att ingå samboskap eller äktenskap. Statistiken visar att skilsmässorna ökat under hela 1900-talet.
1950 gifte sig 54.222 par medan 8.008 par avbröt äktenskapet.
1960 gifte sig 43.278 par medan 8.958 par avbröt äktenskapet.
1980 gifte sig 37.569 par medan 19.887 gick skilda vägar.
Från år 2000 och senare har äktenskapen ökat till att vara mellan 40.000-48.000 par. 20.000
par skiljer sig varje år.
Kyrkbröllop är speciellt under sommarmånaderna en begivenhet över hela landet.
Förhoppningsvis även nu i sommar. Men min uppfattning är ,att statens borde ta hand om vigslarna och kyrkosamfunden om den kristna välsignelsegudstjänsten.

måndag 11 januari 2010

Kassakossa för kassafabrikanter.

Småföretagarna behöver liksom svenska folket kontrolleras. FRA-lagen kan man ha åsikter om.
Men Alliansen vill stävja fusket med manipulerbara kassaregister. Den är av uppfattningen,att ofoget,stölden ur statens förväntade intäkter är otrolig hög. Stämmer detta är det naturligt ,att förse småföretagen och krogar med nya kassaregister.
Mindre klädsamt är det,att staten som naturligtvis vill främja den fria företagsamheten i detta fall vänder sig till fabrikantledet. Men fort och inte fulltänkt så blev det som det blev. Av förväntade 100.ooo kassaregister sålda , så förfaller det vara kanske 5.000 st som är nuläget.
Små företag är besvikna eftersom priset på de nya kassaregistren är alldelses för höga enligt dem.
Alliansen har kanske rätt,att massor av klöver försvinner före redovisningen till staten.
Enklast hade det väl varit om staten lånat ut de kassaregister som skall användas .
Tanken tycks ju ändå vara,att penningflödet in på statens konto skulle stiga dramatiskt.
Det är med andra ord en god affär ,att förse företagen med kassaregister. De upphandlas enklast enligt gällande påbud . Fabrikanterna kan ju bilda oligopol för rimlig prisnivå.
Småföretagen och nya företag skall uppmuntras. Försök leva upp till vallöftet.

söndag 10 januari 2010

Svenska Kyrkan har trosproblem.

I dag rapporterar http://www.unt.se/ om den numera gällande vigselpolicyn. Det är inte enbart en policy det är ett Kyrkomötesbeslut. Dag Sandahl drog ju den där om Ali Baba och de fyrtio rövarna i något modifierad form. Svenska Kyrkans religiösa stab, allt från Biskop till Diakoner
har olika åsikter om vigsel av alla par. UNT:s artikel i dag påpekar, att vissa kontrakt kanske inte har egena präster för,att viga homosexuella par. Ärkebiskopen ser inga problem medan Biskop Ragnar Persenius menar, att den skiljelinje som dragits upp mellan vigselrätten och vigselplikt inte är politiskt hållbar i längden. Det är ju en aning underligt,att han inte nämner den teologiska tolkningsproblematiken. Många präster kommer ju förmodligen att tacka nej till att viga homosexuella par. Vad är det för bibeltolkning,som görs i ett samfund som stämmer så illa , att vissa präster tvekar eller nekar att genomföra vigselgudstjänst enligt den säkra trosuppfattning som råder från experthåll. Experterna som har makten i Kyrkomötet är huvudsakligen politiskt nominerade av våra Riksdagspartier. En präst, Partik Magnusson förmodligen i Uppsala säger" att han gärna ser ,att liggande beslut kunde innebära att det nu ges rum för diskussion om andra svåra och komplexa frågor som behöver bearbetas av Kyrkan:
Han anser "under de här åren har människor sårat och sårats och nu är det tid till förståelse,förlåtelse och försoning. Kyrkans förebild är Jesus, hans uppmaning till oss att finnas på de svagas sida,oavsett ursprung,ålder,sexuell läggning eller social tillhörigheten måste vara vägledande i vårt arbete. " RFSL kunde inte ha uttryckt det bättre.
Tänk jag antog,att statens sekulära syn på tillvaron hade tillgodosett alla människors rätt,att kunna teckna ett juridiskt avtal som gäller två vuxna personer som gäller för livslång sammanlevnad - det borde åtminstonde vara avsikten. Hade Regeringen kallat tillbaka vigselrätten från alla samfund had det inte skadat kyrkorna. Det går att skapa meningsfulla och högtidliga välsignelseakter ,som brudparen ,prästerna och bröllopsföljet med glädje kunnat deltaga i. Men den invändning som Svenska Kyrkan levererar är uppfattningen ,att inte så många par skulle gå till kyrkan om vigselrätten inte funnits kvar. Svenska Kyrkan uppträder ,som om de inte enbart fruktar medlemsminskning utan att den svävar på målet även när det gäller trosuppfattningen .

lördag 9 januari 2010

Det var som katten- det stämmer i dag också!

Den 31 oktober år 2007 plitade jag ner kommentaren, som jag anser är i linje med vad som sker.

"Det mesta som Alliansen gjort är enligt min mening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om, att ibland görs saker som är riktigt dåliga.
Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog.Statsministern borde gå före och ange tonen annars kan det gå åt Tibble- förlåt Skogstibble för katten."
Min tanke var då som nu, att Regeringen/Alliansen alltid skall sträva efter atträtta till misstag eller kanske förklara sina åtgärder. Tankarna kom efter vissa missar ( Stegö) (Caféhångel) och Tibbleförsäljningen. Nu gäller det ,att skruva upp informationsviljan och vinna valet.

fredag 8 januari 2010

Muslimen från Götet är nog bakom flötet.

Läste om moderaten Abdiresak Waberi i Newsmill. Han förespråkar att mannen skall ha rätt till fyra hustrur bl.a. Är det möjligen Alliansens mening - annars vad är det för mening med att
sätta upp hans namn på valbar plats. Nya Moderaterna får ganske stilla sig en aning. Själv trampar jag på som moderat fotfolk.

torsdag 7 januari 2010

Nostalgitripp

Jag har fått fart på skivspelaren igen. En njutbar timme med Lars Gulin, Arne Domnérus,Åke Persson och Gunnar Svensson . En timmes jazz som ger själen ro samtidigt som det väcker livsandarna.
Nu har jag läst Dag Sandahls blogg och fick några bibelord på vägen.
Uppenbarelseboken 3:16,Första Thimoteusbrevet 3:16,Johannes 3:16 och Andra Thim. 3:16.
Det gav en hel timmes andlig spis och eftertanke. Dag Sandahls blogg är praktisk religionsverksamhet. Fastän han ibland kivas med överheten.
Han plockade ut de fyra bibelorden efter att ha funderat över ändringarna som Svenska Kyrkan kan tänka sig för texten till dopgudstjänsten. Läs bibelorden och hans blogg i http://www.ostran.se/
Slutsatsen för mig blir att Lasse Gullin cd:n kan räcka till en hel Gudstjänst avrundad av vår
präst. En mäktig andakt!

Pensionärspolitisk Ideologisk Penisförlängare

Jobbskatteavdraget är ett väl genomtänkt ideologisk genidrag. Det uppmuntrar även slöfockar till att börja arbeta. Idén som tillämpas kommer sig ju av att (S) i stället för att försöka få folk i arbete såg till att pensionera alla som inte kunde få ett arbete just då . Dessutom snyggade det till statistiken. Piskan och moroten var den ideologiska lösningen och si på den -det fungerade.

Pensionärern skulle dock inte komma i fråga för åtgärden sänkt skatt. Nu kom pedagogiken in i bilden. De som inte arbetar skall heller inte ha jobbskatteavdrag. Kan utläsas så som att de som har arbetat i hela sitt liv skall inte beskattas lika förmånligt som den arbetande befolkningen.

I samband med att pensionsnivåerna följde Riksdagens beslut och pensionerna justerades nedåt blev naturligtvis trycket på Alliansregeringen hårdare. Samtliga pensionärsorganisationer hävdade, att det är rimligt att pensionärerna beskattas efter samma tabell som de som arbetar. Det kan jag hålla med om. Nu har Alliansregerinegn fattat ett beslut om sänkt skatt för att mildra nedräkningen som sker av våra pensioner. Man tar hänsyn till de sämst ställda och det är bra.

Men kan inte Alliansregerinegen informera om skillnaden mellan nuvarande beslut och om jobbskatteavdraget tillämpats även för pensionsinkomster?
I UNT.se presenteras listan på utfallet som visar nettobeloppet för olika pensionsnivåer.


Utfall efter skatt 2009/ 2010 Diff.
6.133:-/ 6.150:- + 17:-
8.756:-/ 8.627:- - / 129:-
10.700:-/ 10.599:- 101:-
11.996:- /11.837:- / 159:-
Den lyssnande Regeringen kan säkert informera om vad motsvarande summor blivit om jobbskatteavdraget tillämpats i stället för den nu konstruerade skattesänkningen.
Lyssnaren alt. lyssnarna uppmanas att beskriva hur det egentligen ligger till.
Det kanske inte är för dyrt,att tillämpa jobbskatteavdraget inför kommande valkampanj.