onsdag 27 januari 2010

SAAB på hjul igen.

Aftonbladet är mycket glada i dag. Smolket i glädjebägaren ser ut att vara det faktum att Regeringen och Maud höll huvudet kallt och gjorde precis det som utlovats. Det framgår av dagens ledare i Aftonbladet.
Ärendet har av Regeringen hanterats på ett utmärkt sätt. Man har talat om hur man avsåg att hantera affären och vad som kunde förväntas. Det är nyttigt att se en kristallklar linje.
Kanske har man tagit till sig mantrat. Om man gör fel - erkänn och skyll inte på något annat utan åtgärda felet omgående.

tisdag 26 januari 2010

Varför förfördela gifta pensionärer?

Det föreligger en skillnad mellan sambopar och gifta vad gäller pensionens storlek.
Ett sambopar får högre pension och skulle de överväga ett giftemål så blir summan ungefär 2000:- lägre per månad. Sambeskattningen är alltså tillämpad för gifta pensionärer. Varför bibehåller man denna behandling av äktenskapet? Alliansen borde se över denna anomala regel.

Samtidigt bör de tala om i siffror vad pensionärer i olika inkomstlägen fått sin pension förändra från 2006 till 2009.! Många pensionärer lever i den uppfattningen att de får lägre pension -ständigt. Kan inte Schlingman klarlägga hur det verkligen ser ut. Har en uppfattning om,att vi fått mer pengar under senare år.

De två skattelättnaderna för pensionärer bör också redovisas i siffror. Då kanske vi kan slippa uttalanden av pensionärer i TV Debatt under kvällen säger att vi betalar mer skatt än de som arbetar samtidigt som de sken av att vi har fått höjd skatt! För det är inte sanning. Upp till kommunikationskontrollen och marknadsför vad som har hänt.

måndag 25 januari 2010

Pensionspoäng bör delas mellan makar.

Varför har så många ungdomliga äldre kvinnor så taskig pension? Ja, kan det möjligen vara beroende av att de lämnat ett ohämmat stöd till sina små växande barn? De har följt dem från första födelsedagen till kanske det 6:e . Ja så var det nog. Min fru var hemma med dem under tio år. Hennes utbildning via Schartau var grunden till omstarten.

För att komma ut i arbetslivet gällde det att finna lämplig dagmamma för minstingen. När detta var klart sökte hon arbete på ett betydande företag som hade världsomspännande verksamhet. Hon blev lycklig och fick dubbelarbete. Hemma och heltid på jobbet. Reinfeldt och hans spin-doctor hävdar arbetslinjen och den uppfattningen delar vi med dem. Det är bara en hake för kvinnor, som är hemma under barnens första viktiga år. Pensionspoängen rasar inte in på kvinnan/mammans konto precis.

Moderata kvinnoförbundet har gjort en framstöt till moderpartiet i frågan om hur man ska kunna kompensera det faktum att hemarbetande fruar fortfarande i denna dag har sämre pensionsutfall än deras män. Inte för att de gör mindre insats för samhället, utan för att män har så förfärligt svårt att släppa till - ja inte pengar, men makt och inflytande. Det förefaller vara för mycket "plats i korgen". Det där borde kunna rättas till på ett enkelt vis. När man och kvinna beslutar sig och genomför äktenskap via borgmästare eller präst, så borde följande åtgärd vidtagas av samhället. Sambeskattningen är inte aktuell. Men låt oss tänka hur mycket som ska avsättas för att kvinnan skall få en rimlig pension när detta blir aktuellt.

Räknar man enligt inkomster för resp man och hustru så genererar detta vissa pensionspoäng. Går man till beslut att gifta makar skall ha samma pensionsavsättning under tiden som hustrun är hemmarbetande och även under tiden hon kommer i arbete, skulle det innebära att de har ett pensionsutfall som är identiskt när pensioneringen inträder.

Men historien är inte fullt så enkel som att räkna ihop pensionspoängen för de två och därefter dela upp dem lika. Varför då? Jo några gifter sig flera gånger under livets gång. Det går att lösa det också. Skiljer man sig tar man med sig sin pensionspoäng och börjar spara mer, först helt på egen hand. Sedan vid ett nytt äktenskap blir de en ny partner man delar med.

Skissen ovan går att förfina. Det är rimligt att under barnens första år - säg till dess att det yngsta barnet blir sex år så utfaller en subvention avsedd för pensionspoäng för kvinnans del och dessa skall ingå i fördelningen mellan man/kvinna d.v.s. fifty/fifty.

Jag återkommer men är tacksam för åsikter. Min fru och jag kläckte den här idén för mer än fyrtio år sedan. Enligt vår mening skulle den inte tangera sambeskattning, snarare en viss uppskattning av kvinnornas viktiga uppgift att tillsammans med sin man uppfostra barnen till
duktiga och företagsamma skattebetalare.

lördag 23 januari 2010

MILJÖPARTISANER MED PROBLEM

Under den senaste tiden har IPCC och FN börjat retirera vad gäller jordens uppvärmning
och den eskalerande miljöförstöringen. När skall Miljöpartiet tala om vad det betyder för vårt samhälle i form av stängda bensinstationer, miljöbilar som har E85 som drivmedel.
Det kanske är viktigare att de talar om vad IPCC håller på med vad gäller redovisning av grunddata som sparats i många år - förmodligen hela nittobhundratatalet i alla fall.
Det är klart jag förstår varför Miljöpartiet (MP) duckar inför problemet med ljugandet och felaktiga väderdata. För min egen del anser jag att jorden och universum har en långsiktig förändring som påverkas av händelser som vi människor inte har en möjlighet att påverka.
Däremot är det nyttigt att försöka begränsa det skadliga utsläpp som kan påverka vår hälsa och möjligheterna till en natur som inbjuder till besök i den friska luften.
Miljömupparna bör för sin egen skull informera fakta till sina väljare och till oss andra.

Heimdal blåste i hornet 1939 .

Heimdal en förening i Uppsala studenters värld 1939. I dag kan den brukas för vidare syften i valvindens vändande anser tydligen Sveriges Radio. Man har dramatiserat de händelser som skämde ut högerstudenter i Uppsala. De motsatte sig invandring av arbetskraft från utlandet.
Läkare som undkommit den dåvarande nazismens grepp och vanligt folk som lyckats fly undan okupationen i Danmark och Polen. De svenska studenterna i Heimdal ville inte se judar som invandrare till vårt land. Det förefaller som en tanke,att aktuallisera det som timade för sjuttio år sedan lämpligt inför årets valkamp. Det sägs ju att vissa händelser kan brukas för att förmedla och fläcka organisationer som inte har något att göra med saken men har fått en stämpel på sig. I detta fall tror jag att målet är att insinuera något negativt förhållande i Moderaterna. Heimdal är fortfarande en studentförening i Uppsala. Deras historia fläckas av dess inställning till judeinvandringen under slutet av andra världskriget. Den största fläcken stor som en koskit är väl att de vägrade lämna ut handlingar i ärendet för några år sedan.
Regeringen hade kanske haft möjligheter,att få Heimdal på bättre tankar och släppa den information som de sökande ville få fram. Men SR deltar ganska tydligt i valarbetet - huruvida det sker på objektiv grund återstår att få klart för allmänheten/lyssnarna.

tisdag 19 januari 2010

USA gör intensiv hjälpinsats i Haiti.

Ser i Dick Erixons blogg att USA gör en kraftig insats i Haiti nu efter det att landet blivit svårt skadat med massor av döda människor och raserad bebyggelse. Fransmännen som av någon anledning är sura över USA:s dominans gnäller och försöker sprida uppfattningar som att USA i första hand var i Haiti för att ta hem sina medborgare. Detta tycks inte vara sanningen utan USA ger resurser för att hjälpa den inhemska befolkningen att överleva och komma igång med
återuppbygnad. Ännu under gårdagen noteras det framgångar i försöken att gräva fram människor under nedfallna hus. Enligt uppgift föreligger fortfarande chanser för att finna överlevande.

måndag 18 januari 2010

Hon dansade en sommar i Bohuslän?

I dag sändes filmen Hon dansade en sommar i SVT 1. Huvudroller: Folke Sundquist och Ulla Jacobsson. Filmen spelades in 1951 och speglar starten av förändrade levnadsvanor. Flykten från landsbygden hade tagit sin början. Det var väl några år före det att kvinnor prästvigdes.
I början av filmen så vill ungdomen in i en lokal som de lovats få dansa i. Prästen hade låst och tagit nyckeln i beslag. En bonde upplåter en gammal lada till ungdomarna och säger, att de får rusta upp den och hålla till där med sitt dansande och annat. När bygget var nästa färdigt så brinner det. En förståndshandikappad tände på och prästen talade om att det var Guds straffdom att den gamla ladan brunnit upp. Motorcykelolycka där den unga kvinnan avlider innebär begravning. Prästen i elden igen genom att tala om Guds straff och ungdomens förvillelse. Jag har en känsla av att regissör och författare hade levererat en viss kritik mot kyrkan och dess mest religiösa anhängare. Gissa varför. Jo vid de tillfällen man såg bilar och motorcyklar så var de skyltade med O-plåtar. Bohuslänningarna hade väl en del att fundera över. Förresten så har det i viss mån ännu i denna dag - men antalet O-märkta präster har
blivit färre och mer obemärkta. Men en som jag gillar är Ö-märkt och en utmärkt bloggare.Snart är det dags att lösa kvinnoprästfrågan för gott.

Svensk Kyrkan soppatorsk för kristendomen

Svenska Kyrkan är vårt största religiösa samfund. På något vis anser jag att det är lagom religiöst. Men undantagen förekommer. Den nya bibeltolkningen angående äktenskap begriper jag varför den genomfördes. Kyrkomötet och hela fadderittan mer politiskt än religiöst.
Dessutom har jag åsikter som strider mot synen på att kvinnliga präster helst icke skulle få förekomma. Det är Frimodig Kyrka som framför detta. Dessa präster har tagit konsekvensen av denna syn på kvinnornas förmåga att företräda församlingen vid högmässogudstjänsten.
Den barmhärtige samariten var väl heller inte den som makten ansåg skulle hjälpa den skadade och hjälplöse mannen som låg vid vägkanten. Men han gjorde vad andra som tydligen var troende icke förmådde och såg till att mannen fick vård.

Vår kristna barometer är långsamt på väg åt fel håll. Svenska Kyrkan på markplanet som framställer de utmärkta soppluncher som serveras någon gång i veckan företrädesvis i Församlingshemmet får höga poäng för initiativet. Det blir fler som kommer till sopplunchen för varje vecka som går. Det enda som inte händer är av mer religiös natur. Gissa vad?
Jo man kunde kanske tänka sig en liten - det räcker med liten- bordsbön vid varje tillfälle.
Eller är skäms man för att signalera vem det är som bjuder till bords i sin strävan att göra något för sina församlingsbor? Spin offeffekten borde ju bli ökad gudstjänstfrekvens - eller??

söndag 17 januari 2010

Waberi(an Wabera) flera brudar kan man ha

Moderaterna i Göteborg vill ha fler etniska och religiösa kanditater på listan.
Jag delar deras uppfattning vad gäller det etniska. Vad beträffar religionen så förbehåller jag mig rätten att anse det räcker med den mjuka linjen. D.v.s. Shiamuslimer eller Muslimer som anser det vara rätt ha att ha flera fruar på samma gång - inte grannens - utan helt enkelt lobba för månggifte är uteslutet. Ändå nominerar Göteborgsmoderaterna Waberi en man som just anser att månggifte borde vara tillåtet. Det har förmodligen gått några maskor i de hjärnkontor som vill ha det så.

Friskolor tjänar pengar.

Jag läser i bladet, att ett friskolebolag tjänade 44 miljoner som kunde delas ut till aktieägarna.
Det får mig att fundera över vad de kommunala skolorna håller på med. Eller det får mig att fundera över hur kommunerna belastar skolorna med hyror, som ofta är hissade och har uppgiften,att klara av kommunala budgeten ,som inte handlar om skolor.
I min stad ,som till övervägande del består av landsbygd brukar hyreskostnaden belasta samtliga skolor med samma kostnad per kvm. Det kan falla ut på så vis, att man minimerar lärarantalet (det gör friskolorna också) för att få budgeten att gå ihop. Friskolorna som ofta väljer lokaler, som har lägre hyreskostnad och får på så vis mer pengar kvar till satsningar på
moderna hjälpmedel och dessutom en hygglig avkastning som kan delas ut till aktieägarna.

fredag 15 januari 2010

Statistik som talar.

För någon dag sedan fick jag svar från Svenska Kyrkan. Frågan gällde hur stor andel av samtliga äktenskap som svenska Kyrkan svarat för år 2008. Svenska Kyrkan har en gedigen information
om vigsel,dödsfall och konfirmationer. Man kan notera,att konfirmationen och vigselantalet minskar. Vigselantalet inom Svenska Kyrkan var under året 2008 22.184 av den totala summan och representerar 44,1 % av samtliga. .Förr i tiden gick många par till prästen på pastorsexpeditionen och gifte sig. Men flertalet vigdes i hemkyrkan. Som födda på Södra BB var det naturligt att hålla bröllop i St. Maria Kyrka och middag på Van der Notska Palatset.
Vigseltalen varierar under åren men på det stora hela har Svenska Kyrkan haft en andel över 50/60 %. Vissa kyrkor är ju "vigselkyrkor" i större utsträckning än andra. Något som talar för
att så kommer, att ske fortsättningsvis. Men det viktiga är,att tillfälle ges för de par som vill gifta sig med präst och välsignelse.

tisdag 12 januari 2010

Vigselstatistik och kyrklig redovisning.

Under året 2009 ingick 43.051 par äktenskap i vårt land. En stor del av dessa äktenskap välsignades genom kyrklig vigselakt. Jag har frågat Svenska Kyrkans informationstjänst om hur många som blev gifta par genom vår kyrka. Svaret kommer nog i morgon eftersom de svarar snabbt och trevligt när man har frågor.
Vi är väl cirka 8 miljoner innevånare i vårt land som tillhör Svenska Kyrkan.Räknar vi försiktigtvis bort 4 miljoner återstår 4 miljoner som är antingen gifta,skilda eller i färd med att ingå samboskap eller äktenskap. Statistiken visar att skilsmässorna ökat under hela 1900-talet.
1950 gifte sig 54.222 par medan 8.008 par avbröt äktenskapet.
1960 gifte sig 43.278 par medan 8.958 par avbröt äktenskapet.
1980 gifte sig 37.569 par medan 19.887 gick skilda vägar.
Från år 2000 och senare har äktenskapen ökat till att vara mellan 40.000-48.000 par. 20.000
par skiljer sig varje år.
Kyrkbröllop är speciellt under sommarmånaderna en begivenhet över hela landet.
Förhoppningsvis även nu i sommar. Men min uppfattning är ,att statens borde ta hand om vigslarna och kyrkosamfunden om den kristna välsignelsegudstjänsten.

måndag 11 januari 2010

Kassakossa för kassafabrikanter.

Småföretagarna behöver liksom svenska folket kontrolleras. FRA-lagen kan man ha åsikter om.
Men Alliansen vill stävja fusket med manipulerbara kassaregister. Den är av uppfattningen,att ofoget,stölden ur statens förväntade intäkter är otrolig hög. Stämmer detta är det naturligt ,att förse småföretagen och krogar med nya kassaregister.
Mindre klädsamt är det,att staten som naturligtvis vill främja den fria företagsamheten i detta fall vänder sig till fabrikantledet. Men fort och inte fulltänkt så blev det som det blev. Av förväntade 100.ooo kassaregister sålda , så förfaller det vara kanske 5.000 st som är nuläget.
Små företag är besvikna eftersom priset på de nya kassaregistren är alldelses för höga enligt dem.
Alliansen har kanske rätt,att massor av klöver försvinner före redovisningen till staten.
Enklast hade det väl varit om staten lånat ut de kassaregister som skall användas .
Tanken tycks ju ändå vara,att penningflödet in på statens konto skulle stiga dramatiskt.
Det är med andra ord en god affär ,att förse företagen med kassaregister. De upphandlas enklast enligt gällande påbud . Fabrikanterna kan ju bilda oligopol för rimlig prisnivå.
Småföretagen och nya företag skall uppmuntras. Försök leva upp till vallöftet.

söndag 10 januari 2010

Svenska Kyrkan har trosproblem.

I dag rapporterar http://www.unt.se/ om den numera gällande vigselpolicyn. Det är inte enbart en policy det är ett Kyrkomötesbeslut. Dag Sandahl drog ju den där om Ali Baba och de fyrtio rövarna i något modifierad form. Svenska Kyrkans religiösa stab, allt från Biskop till Diakoner
har olika åsikter om vigsel av alla par. UNT:s artikel i dag påpekar, att vissa kontrakt kanske inte har egena präster för,att viga homosexuella par. Ärkebiskopen ser inga problem medan Biskop Ragnar Persenius menar, att den skiljelinje som dragits upp mellan vigselrätten och vigselplikt inte är politiskt hållbar i längden. Det är ju en aning underligt,att han inte nämner den teologiska tolkningsproblematiken. Många präster kommer ju förmodligen att tacka nej till att viga homosexuella par. Vad är det för bibeltolkning,som görs i ett samfund som stämmer så illa , att vissa präster tvekar eller nekar att genomföra vigselgudstjänst enligt den säkra trosuppfattning som råder från experthåll. Experterna som har makten i Kyrkomötet är huvudsakligen politiskt nominerade av våra Riksdagspartier. En präst, Partik Magnusson förmodligen i Uppsala säger" att han gärna ser ,att liggande beslut kunde innebära att det nu ges rum för diskussion om andra svåra och komplexa frågor som behöver bearbetas av Kyrkan:
Han anser "under de här åren har människor sårat och sårats och nu är det tid till förståelse,förlåtelse och försoning. Kyrkans förebild är Jesus, hans uppmaning till oss att finnas på de svagas sida,oavsett ursprung,ålder,sexuell läggning eller social tillhörigheten måste vara vägledande i vårt arbete. " RFSL kunde inte ha uttryckt det bättre.
Tänk jag antog,att statens sekulära syn på tillvaron hade tillgodosett alla människors rätt,att kunna teckna ett juridiskt avtal som gäller två vuxna personer som gäller för livslång sammanlevnad - det borde åtminstonde vara avsikten. Hade Regeringen kallat tillbaka vigselrätten från alla samfund had det inte skadat kyrkorna. Det går att skapa meningsfulla och högtidliga välsignelseakter ,som brudparen ,prästerna och bröllopsföljet med glädje kunnat deltaga i. Men den invändning som Svenska Kyrkan levererar är uppfattningen ,att inte så många par skulle gå till kyrkan om vigselrätten inte funnits kvar. Svenska Kyrkan uppträder ,som om de inte enbart fruktar medlemsminskning utan att den svävar på målet även när det gäller trosuppfattningen .

lördag 9 januari 2010

Det var som katten- det stämmer i dag också!

Den 31 oktober år 2007 plitade jag ner kommentaren, som jag anser är i linje med vad som sker.

"Det mesta som Alliansen gjort är enligt min mening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om, att ibland görs saker som är riktigt dåliga.
Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog.Statsministern borde gå före och ange tonen annars kan det gå åt Tibble- förlåt Skogstibble för katten."
Min tanke var då som nu, att Regeringen/Alliansen alltid skall sträva efter atträtta till misstag eller kanske förklara sina åtgärder. Tankarna kom efter vissa missar ( Stegö) (Caféhångel) och Tibbleförsäljningen. Nu gäller det ,att skruva upp informationsviljan och vinna valet.

fredag 8 januari 2010

Muslimen från Götet är nog bakom flötet.

Läste om moderaten Abdiresak Waberi i Newsmill. Han förespråkar att mannen skall ha rätt till fyra hustrur bl.a. Är det möjligen Alliansens mening - annars vad är det för mening med att
sätta upp hans namn på valbar plats. Nya Moderaterna får ganske stilla sig en aning. Själv trampar jag på som moderat fotfolk.

torsdag 7 januari 2010

Nostalgitripp

Jag har fått fart på skivspelaren igen. En njutbar timme med Lars Gulin, Arne Domnérus,Åke Persson och Gunnar Svensson . En timmes jazz som ger själen ro samtidigt som det väcker livsandarna.
Nu har jag läst Dag Sandahls blogg och fick några bibelord på vägen.
Uppenbarelseboken 3:16,Första Thimoteusbrevet 3:16,Johannes 3:16 och Andra Thim. 3:16.
Det gav en hel timmes andlig spis och eftertanke. Dag Sandahls blogg är praktisk religionsverksamhet. Fastän han ibland kivas med överheten.
Han plockade ut de fyra bibelorden efter att ha funderat över ändringarna som Svenska Kyrkan kan tänka sig för texten till dopgudstjänsten. Läs bibelorden och hans blogg i http://www.ostran.se/
Slutsatsen för mig blir att Lasse Gullin cd:n kan räcka till en hel Gudstjänst avrundad av vår
präst. En mäktig andakt!

Pensionärspolitisk Ideologisk Penisförlängare

Jobbskatteavdraget är ett väl genomtänkt ideologisk genidrag. Det uppmuntrar även slöfockar till att börja arbeta. Idén som tillämpas kommer sig ju av att (S) i stället för att försöka få folk i arbete såg till att pensionera alla som inte kunde få ett arbete just då . Dessutom snyggade det till statistiken. Piskan och moroten var den ideologiska lösningen och si på den -det fungerade.

Pensionärern skulle dock inte komma i fråga för åtgärden sänkt skatt. Nu kom pedagogiken in i bilden. De som inte arbetar skall heller inte ha jobbskatteavdrag. Kan utläsas så som att de som har arbetat i hela sitt liv skall inte beskattas lika förmånligt som den arbetande befolkningen.

I samband med att pensionsnivåerna följde Riksdagens beslut och pensionerna justerades nedåt blev naturligtvis trycket på Alliansregeringen hårdare. Samtliga pensionärsorganisationer hävdade, att det är rimligt att pensionärerna beskattas efter samma tabell som de som arbetar. Det kan jag hålla med om. Nu har Alliansregerinegn fattat ett beslut om sänkt skatt för att mildra nedräkningen som sker av våra pensioner. Man tar hänsyn till de sämst ställda och det är bra.

Men kan inte Alliansregerinegen informera om skillnaden mellan nuvarande beslut och om jobbskatteavdraget tillämpats även för pensionsinkomster?
I UNT.se presenteras listan på utfallet som visar nettobeloppet för olika pensionsnivåer.


Utfall efter skatt 2009/ 2010 Diff.
6.133:-/ 6.150:- + 17:-
8.756:-/ 8.627:- - / 129:-
10.700:-/ 10.599:- 101:-
11.996:- /11.837:- / 159:-
Den lyssnande Regeringen kan säkert informera om vad motsvarande summor blivit om jobbskatteavdraget tillämpats i stället för den nu konstruerade skattesänkningen.
Lyssnaren alt. lyssnarna uppmanas att beskriva hur det egentligen ligger till.
Det kanske inte är för dyrt,att tillämpa jobbskatteavdraget inför kommande valkampanj.

söndag 3 januari 2010

Konsten att förmedla kristendom.

Flertalet biskopar,präster,kyrkomötesledmöter och kyrkvärdar borde ta del den gamla filmen.
Whoopi Goldberg känd från TV - shower och film spelade in en film som handlade om klosterliv.
Filmens titel " En värsting till syster"
Skulle inte förvåna mig om Katolska Kyrkan varit sponsor.
Fundera över hur man kan fylla kyrkorna och t.o.m. göra plats för Guds ord på ett mer världstillvänt sätt. Nu skall jag se filmen igen. Söndag . TV 5
Svenska Kyrkan har ju under jultiden fulla kyrkor på många platser. Budskapet är känt,psalmerna inpräntade och ljus och värme förstärker upplevelsen. Midnattsmässan likaså men ibland blir det vackert tänkta bortdribblat - i all välmening. En mig närbelägen kyrka hade midnattsmässa - Göteborgs Stift. Med ambition hade kantorn lyckats med arrangemangen av gamla väl pålästa och sjungna till att bli främmande fåglar. Den typen det är skottpengar på.
Vackert men osångbart enligt närstående.
Svenska Kyrkan borde inventera den enorma erfarenhetsbas man disponerar i ärendet vad som drar störst publik. Kom nu inte och säg,att det viktigaste är de fem ,som alltid kommer till Gudstjänst utan sträva efter,att vi blir minst 50 som regelbundet besöker och deltar i Gudstjänsten. Kyrkoherde Olle Carlsson tycks ha kläm på hur man gör. Marknadsanpassa
tider och program inom ramen för hur en Gudstjänst skall genomföras.
Whoopi Goldberg deltog i en oförarglig USA fim som förmedlade budskapet ,att det gäller att vara ödmjuk och kreativ för att fylla kyrkan och sprida guds ord.