söndag 28 februari 2010

Kvinnoprästfrågan - 50 år av väjningsplikt.

Läser som vanligt Verbums "dagboken med Kyrkoalmanacka". Det gör jag varje lördag och finner mellan varven någon artikel av större intresse. Bloggar i ämnet är just nu igång i kvinnoprästfrågan. Dag Sandahl skriver som vanligt fullt korrekta beskrivningar över historiskt belagda händelser. Denna gång gäller det beslutet om att införa prästämbetet även för kvinnor.
http://www.ostran.se/ se under rubrik Bloggar. Det kanske skulle föreligga en möjlighet att ta ett steg tillbaka för att sedan med stora steg gå framåt i den ännu infekterade frågan.

Som lekman känner jag olust inför nuläget. Man och kvinna är "bra" eller "dåliga" i sin funktion som präster. Varför fyller vissa präster kyrkorna i sitt utövande av kallet, medan andra utövar sitt yrke där det är glesare i bänkarna? Deras kristna tro ifrågasätter jag naturligtvis inte men någonting måste det vara som under åren har minskat kyrksamheten.

Svenska Kyrkan skulle säkert må bättre och få ett bättre svängrum om väjningsplikterna fick vara kvar. Däremot borde man tänka bort det nuvarande repressaliesystemet vad gäller prästers möjlighet att kunna söka tjänst som Kyrkoherde eller kallas till Biskop utan att vara tvungen att frångå sin trosuppfattning i kvinnoprästfrågan.

Dagens situation är ju att kvinnor som präster är i majoritet en ökande andel verkar som Kyrkoherde i någon samfällighet. Förbudet för oliktänkande präster borde kunna accepteras
och hindret för att söka högre tjänst plockas bort. Vad händer då? Troligen händer nästan ingenting. Kvinnor blir lika vanliga i karriären som män. Vinsten av förändring vore kanske att
marknadskrafterna började verka. Man kanske skulle tänka i andra banor än väjning,blockering och i stället ställa frågan vad kan vi göra för att få fler gudstjänstdeltagare. Kan Olle Carlsson så kan väl jag!
Dagboken denna vecka handlar om Mose,Mirjam,Aron och Josua. Mirjam var Moses syster och förekommer i beskrivningen av israeliternas flykt från Egypten. Hon beskrivs som en stark kvinna med profetisk ådra. Hon dog i Kadesh innan israeliterna nått Kanaan.Man kan läsa om henne i Bibeln 2 Mos 2:4,7,8, 15:20f, 4 Mos 12; 20:1

lördag 27 februari 2010

Peter Eriksson är nyttig för Miljöpartiet.

Peter Eriksson är en vägvisare för dem som tycker vad som helst i politiska frågor.
Lyssnade på lördagsintervjun i SR P1 . Han svarade faktiskt aldrig på frågor som rakt ställdes.
Det blev bildligt talat som att jaga en rymd kanin. Han hoppade från hörn till hörn och i varje hörn ställdes en ny fråga som föranledde fanflykt. Det är inte lätt för en miljöpartist att lämna ett svar som dels ger partikamraterna vad de vill ha och dessutom tillfredställa Lars och Mona.
Hans taktik kommer att driva miljöpartister i gapet på Alliansen som bara kan tacka och ta emot.

Littorin och arbetsmarkanden.

Jag har all respekt för människor som försöker få jobb för de arbetslösa. Men metoden om att placera massor av människor som "hjälpredor" i statliga verk förefaller hämtat från den gamla
sovjetiska metoden. I det här fallet borde man väl inventera hur verkligheten ser ut.
Läser att Landstingen hellre säger upp människor för att klara realistiska besparingsåtgärder.
Signalerna från t.ex. Sundsvall låter illavarslande -vi kan inte spara. Nu plötsligt kanske staten anvisar dessa människor som blir arbetslösa till att ta en praktikanttjänst i Landstingets sjukhus i Sundsvall. Men vem skall betala? Det enklaste är väl att av besparingsskäl skära i statens gemensamma budget och ge pengarna till kommuner som har behov av medmänniskor i vårdarbetet med gamla . Fler hjälpsamma händer i åldringsvården för de som bor kvar i hemmet skulle innebära högre standard i hemvården. Hemvården är ju inte enbart att leverera
djupfryst matportion från Sjukhusköket i Västerås utan tid för en pratstund och sällskap för den ensamsittande i sitt gamla hem. Men då protesterar nog de nya RUT-utövarna för illojal konkurrens.

tisdag 23 februari 2010

Schlingmann flyttar focus

Per Schlingmanns uppgift är att till varje pris se till att vi vinner valet. Han är mycket strategiskt lagd med någon ideologisk botten. Det förefaller vara huvuduppgiften som han arbetar mest intensivt med. Nu mitt i vintern när det är mer än tre år kvar till kyrkovalet har han startat
eller skall vi säga väckt frågan om Svenska Kyrkans valsystem. Föregående år fick jag svaret på
min fråga varför vi inte struntar i att nominera till Kyrkomötet utan låter den "privata företagsamheten" sköta det hela själva. Svaret löd: "ALLA ANDRA GÖR DET JU".
Varför den nya äktenskapsbalken inte gav staten idén att koppla samman Hindersprövning och äktenskapslicens begriper jag. Det var för riskabelt att pressa Svenska Kyrkan till att starta
välsignelseakter för de par som kom och efterfrågade välsignelse. Marknadsandelen föreföll bli sämre om man inte fick skriva ut vigselattesten. Till alla Riksdagskandidater - NI HAR VÄL INTE GLÖMT ATT BETALA TV-LICENSEN ? jag har inte glömt att Ni viftade med den liberala flaggan mod och konsekvens - riskfritt. Men det kostade minst en ministerpost.

RUT och ROT är RÄTT.

Under några veckor har larmet gått vad gäller RUT. Stockholms (S) har väckt tanken att haka på MP som ser RUT-avdraget som en möjlighet för människor att få hjälp med olika saker de inte klarar själv. De flesta S-bloggar som under veckan har bloggat i ärendet försöker ge sken av att det enbart är en lyxrabatt för de rika -de som de säger är de enda som har råd med hemjälp.
Socialister räknar ju enbart med att staten skall ta hand om alla pengar och sedan fördela ut på tjänster som kommunal/landstingspampar beslutar.
Nästa ingen har talat om vad RUT-avdraget gör för de som utför tjänsterna. Tänk att komma i tjänst och få vita skattade kronor för sitt arbete. Kronan på verket är ju dels att få jobba och dels att komma på kartan. Det innebär att man får bättre pension när den dagen kommer.
Det är inte enbart "rika" som köper hjälp utan pensionärer som inte klarar att klättra runt väggarna får städfunktionen fixad. S tycks i debatten anse att det är enbart den skatterabatten som de med höga inkomster får är orättvist. Förmodligen skulle vi utan RUT-avdrag enbart se svarta pengar i branschen. RUT och ROT är RÄTT i nuvarande läge.

lördag 20 februari 2010

Firman lånar ut för villaköp.

Firman lever av politiska och bidrag. En anställd som slarvat med betalningar - kanske inte betalat TV-licensen? Det blev problem med att låna i banken så firman ställde upp. Den lånade ut 1.000.000:- till låg ränta och den anställde var glad.
Fråga: får man låna ut pengar ur företag som har statligt understöd?Är det lämpligt att låna ut pengar som avsatts för marknadsföring? Kanske var det därför chefen skrev till sina vänner att han behövde mer pengar för att vinna valet. På kursgården GIMO lärde jag mig för mer än femtio år sedan att det behövs tre saker för att vinna ett Riksdagsval. Läraren en trevlig man från Uppsala skrev på den svarta tavlan. Dett behövs för att vinna ett Riksdagsval:
PÄNGAR---- PÄNGAR-----PÄNGAR-----. Någon invände efter en stunds tystnad(men pengar stavas ju inte med Ä) Nej svarade läraren men Ni kommer aldrig att glömma vad som behövs för att vinna ett Riksdagsval. Nu har man lånat ut något av de man behövde för att vinna valet.
Inte särskilt riskabelt men remarkabelt.

fredag 19 februari 2010

Moderaterna behöver låna Hesa Fredrik!

Statsministern leder landet och gör det som jag ser det bra. Moderaternas kamp i Stockholm leder tydligen till rensning i rabatten. Liberala Nya Moderater mot gamla mossiga konservativa är väl analysen från den liberala sidan. Min egen analys leder tanken till att det mesta är bra.
Men ofta är det för snabbt ,för slarvigt - "tänkte inte på det" och blir det fel så mörkar man det som går. Trots lagen om alltings...... så hoppas jag Alliansen vinner valet för att fortsätta i ytterligare fyra år. Klarar vi gränsen så blir det fortsatt förändring men inte i den flåsiga ideologiska övertrampsstrategin utan en lugn väl underbygd fortsatt välståndsutveckling.
Gör man fel rättar man till - utan att vänta och hoppas att det går vägen ändå.
Valsamverkan kunde mycket väl ha varit lösningen för att få en bred borgerlig väljarbas
som enkelt behållit makten. Många har funderat över varför inte Moderaterna valt den lösningen. Väljarnas minne är inte speciellt långt - men vissa grodor glömmer man icke.
Ändå anser jag det bra att vår Kulturminister hanterar en balanserad utveckling av vårt kulturella statliga basutbud. Museer,Idrott,Konst,Musik ja det finnes massor. Hon hade betalt TV-licensen.

fredag 12 februari 2010

Röda Korset har för höga kostnader internt.

De tråkigheter som under kort tid tittar fram bakom RK-märket har torligen grundats av fler skäl än höga löner till de ickeideella cheferna. Det är oundvikligt att flertalet kommer ihåg Bengt Westerbergs fadäs under valnatten för många år sedan. Bert och Ian skulle fylla på intervjuraden och när Bengt Westerberg uppfattade att de redan stod i dörren så hoppade han snabbt ur soffan och gled ut ur studion . Han uppträde som förolämpad att dessa två politiker
skulle komma till tals i hans närvaro. Man kan tala om dåligt omdöme och man kommer ihåg tabben som han gjorde. Jag saknar inte Bert och Ians parti ,men konstaterar att många av deras idéer har putsats upp och kommit till användning inte minsta av Alliansen.

torsdag 11 februari 2010

Akademiska matnyttiga funderingar.

Politiker är riktiga hejare på att genomföra nyttiga förändringar - på papperet.
Nu kommer signalen ,att maten till Akademiska Sjukhuset i Uppsala blir avsevärt dyrare än
kalkylerat. Det rör sig om mellan 2.500.000:- 3.000.000:- högre kostnad. Bra många nollor för mycket som tänkts till av andra mindre nollor. Man kan fundera över hur ett företag som är kommunalt eller landstingsdrivet kan göra affärer med ett liknande företag i grannlänet.
Förmodligen hade priset på käket blivit betydligt lägre om man levt upp till sin ideologi.
Privata företag kan man förhandla med och få bra priser . Förmodligen lägre kostnad än den nuvarande lösningen.
Lev upp till mantrat " DEN FRIA MARKNADENS AKTÖRER KAN BÄTTRE"

tisdag 9 februari 2010

Tvetungad Kyrka med tvättad hals.

Tidningen Dagen (http://www.dagen.se/) har i dag en artikel som gäller den NYA äktenskapslagen. Ni har väl inte glömt de invändningar som ur teologisk synpunkt snickrades till av Svenska Kyrkans Kyrkomöte.Den enkla vägen att lämna över registrering av alla par som önskade leva som gifta till statens handläggning gick på pumpen.
Många föreslog att Hindersprövning och registrering av parförhållandet borde klaras av samtidigt. Ett av Staten upprättat juridiskt avtal för att registrera sammanlevnad vare sig det gäller tvåkönade eller enkönade par. Enkelt att sedan lämna till Svenska Kyrkan eller andra samfund genomföra en högtidlig religiös välsignelseakt. Förslaget gillades inte av två parter Svenska Kyrkan och RFSL.
KD ansåg för sin del redan när förslaget väcktes att Staten skulle hantera registreringen av parförhållanden . Samtidigt skulle samfunden begagna sin möjlighet och önskan om att genomföra välsignelseakter.

Svenska Kyrkan ville inte gå miste om rätten till statlig vigselceremoni - risken att förlora kyrkbröllop med bröllopspar och uppvaktande församling ansågs för stor. De är helt enkelt rädda för att många som ingår äktenskap direkt med staten inte vill ha en högtidlig välsignelseakt i Kyrkan. Alltså tappade marknadandelar!
I många församlingar har soppluncer någon gång i veckan blivit en framgångsrik trend. Här
står man inför samma problem. Jag har hört talas om församlingar där kyrkans ledning har beslutat att inte (av praktiska skäl?) be en bordsbön vid dessa tillfällen. " Det kunde skrämma folk till att inte deltaga." En frimodig kyrka har ingenting att frukta. Håller man sig till sin trosuppfattning och deklarerar densamma har man kommit en liten bit på väg.

onsdag 3 februari 2010

Provval i kommunen.

Vår kommun styrs i dag med säker hand av Alliansen. Moderata samlingspartiet konsulterar sina medlemmar genom att sända ut en kandidatlista. 107 personer har listats åldersfördelad från den yngste 20 år upp till den äldst 79 år. Statistiskt kan det vara av intresse att se hur många som förekommer i respektive åldersgrupp.

Mellan 20 - 35 år är antalet 30 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 1
Mellan 36 - 50 år är antalet 26 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 1
Mellan 51 - 64 år är antalet 26 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 4
Mellan 65 - 70 år är antalet 18 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 6
Mellan 71 - 79 år är antalet 7 kandidater. Anger kyrkligt uppdrag som ref.= 2

Sammansättningen förefaller ur åldersmässig synpunkt vara väl avvägd.
Med tanke på att kyrkovalet brukar landa på 10-15% så balanserar den siffran rätt.
Under våren kommer årets Stämmoförhandlingar att städa upp i turordningen.
Men som medlem i Moderaterna hoppas jag medlemskåren i glesbygden ser till att sända in en väl kryssad lista. Det behövs samhällsintresserade landsortsboende i Kommunfullmäktige.
När valet väl är klart får vi räkna hur många Nya Moderater det är i fullmäktige som är yngre än 35 år. Ibland skramlar det till i väljarna med en föryngring som resultat.

måndag 1 februari 2010

Har Heimdal tvättat sin solkade heder?

Ola Larsmo har fått sin beskrivning av hur Bollhusmötet i Uppsala avlöpte. Sveriges Radio program 1 . I kväll var det del två. Det är många efternamn vars halsar borde tvättats för 70 år sedan. Men i stället blev det pampar i vår stat. Det är ingen tvekan att flertalet av Heimdals medlemmar stod på dåvarande Högernpartiets sida.
För några år sedan började Ola Larsmo luska i hur Bollhusmötet avlöpt och fann att kopplingen till Heimdal var skarp. 2006 skrev UNT en skarp ledare i ärendet där man ställde frågan varför Heimdal inte ville lämna tillgång till de protokoll och skrivningar som rörde bl.a frågan om invandring för 10 utbildade judiska läkare som på så sätt hade kommit iväg från terrorn i Tyska Riket.
Heimdal har alltså något ganska nesligt att försvara och undangömma det genom att inte lämna tillgång till sina handlingar i ärendet. Från 1937 till dess att det började osa katt i nazisternas Tyskland var Heimdal som de förefaller styrda av rashatare och nazister. Det kladdar ju ännu i dag av sig på borgerligheten.
Hade Heimdal öppet redovisat hela Bollhusärendet redan 2005 så hade allt varit ur världen.
Nu fick vår kära Sveriges Radio möjligheter att väcka frågan inför valåret. Det ger en ganska bra möjlighet till, att kolla om byken klarar en ordentlig tvätt. Det gör Vällinge?