onsdag 31 mars 2010

Justitieminister med utblidningsbrister.

Läser i dag Maria Abrahamssons debattartikel angående vår Justitieminister.
Beatrice är en tillgång för sitt parti -en klok vuxen medkännande kvinna. Det gör henne inte till en bra justitieminister. Hon saknar formell utbildning. Hon platsar säkert på någon annan ministerpost - men inte på posten som Regeringens juridiska taleskvinna.
Fredrik Reinfeldt borde se över sin kommande ministerlista( jag tror att Alliansen vinner!)
Som jag tidigare sagt har man gjort fel får man ändra på det som blev fel.
Fredrik försöker mörka den populistiska dundertabben i nuläget. Det är feltänk och betalar sig inte utan är kontraproduktivt. Det är nog så att Regeringen skall ha en utbildad jurist med stor erfarenhet som justitieminister. Tänk vad det kändes rättr när Maria Abrahamsson klart deklarerade vad Fredrik Reinfeld borde ha gjort hon är en riktig Moderat - Fredrik ta hand om hennes rutin och resurser i riksdagsarbetet.

torsdag 25 mars 2010

Blir det fel gör om!

Statens verk och privata företag och kanske Landsting och Kommuner har tydligen utnyttjat LAS (Lagen om anställnngsskydd) enlig de av Riksdagen beslutade tillämpningen.
Hur var det nu det där jag sagt "har man gjort fel tala om vad felet innebär gör och gör rätt".
Nu har EU sagt sammalunda i ärendet med LAS. Minister Littorin vill inte uttala sig i dag!
Det är väl meningen att han skall göra en pudel i morgon. Eller kanske en bortförklaring.
Gör om och gör rätt!!!

onsdag 24 mars 2010

Valdebatt med information och balans.

Det är en lisa för själen att få höra de två blockledarna besvara frågor utan att bli avbrutna mitt i meningarna. De visar respekt för varandra och för fram sina budskap på ett avspänt vis.
Debatt som förekommer med mindre styrning ger mest surr och ovidkommande kommentarer. Ekdahl har bra hand med sina debatter och för dem framåt.

tisdag 23 mars 2010

Omgiven av dåliga rådgivare!

Jag tror inte att Beatrice har hittat på det här alldeles själv. Hon har kanske sagt att man borde
hänga ut sexköparna - sedan har flera försökt överträff sig själva hur det skulle gå till.
Beatrice Ask blev för inspirerad. Lagrådet är i full gång med kontroll och invändningar när det gäller de senaste lagförslagen som helst skulle vara i kraft före valet. Det skulle visa handlingskraft - men fort och fel är inte så talangfullt. Konsten att övergöra saker har jag under året påpekat. Är det fel rätta till och gör om.

Det har varit tyst i pensionärsfrågan under några veckor. Jag tror att någon sitter och försöker rätta till och gör om inför valmöten och utskick. Kom ihåg att redovisa vad vi står. Hur många har fått det bättre? Hur många har fått en aning mindre i pensionskuvertet? Förklara vad som åstadkommits för fattigpensionärerna. Det kanske inte är så illa. Men som sagt rätta till och tala om hur det blir i framtiden.

lördag 20 mars 2010

LOTTO slumpens skördar eller naturmetoden?

Nu har jag vunnit pengar igen på LOTTO. Tjugo spänn blev det denna Lördag. Metoden som tillämpas tycker jag inte har den spänning som det hela kunde ha blivit. Ett datasystem utgör som numera vanligt lyckans fe. Jag funderar om någon klurig spelkreatör dvs. en som gör datorspel kan finna ett system som knäcker koden - om det finns en kod?
Dragningarna blir lika tråkiga som dragningarna i Postkodmiljonären - där man först går omkring och tackar alla vinnare. Dragningen sker alltså långt innan TV-sändningen.
LOTTO kunde väl göra en grej av det hela genom att fylla två stora grytor med alla kulor
som förekommer alltså från ett - till trettiofem. En duk över grytan och den utsedde/a kontrollanten som först har kontrollerat att alla kulor är med och sedan plockar sju kulor ur grytorna . Kulorna registreras via ett dataprogram där samtliga spel är inmatatde.
De fyra extrabollarna måste naturligtvis också plockas upp.
För varje dragning kan redovisning av resultatet ske live- antal vinstrader ,pengar ja rubbet.
Själv skulle jag känna mig trygg över att inget datafel har insmugit sig eftersom dragningen då är
offentlig.
Den här "omedelbara" kollen av Joker borde kunna lösas på samma vis.

Juridikens fiende!

Beatrice Ask kommer med förslag som går tvärt emot partiets ideologi. För inte är det välModeraternas (mitt parti) mening att visa upp misstänkta sexköpare för grannarna i området? Gör om det som är feltänk och gör det genast. Moral är inte alltid lag.

fredag 12 mars 2010

Katolska Kyrkans präster borde ingå äktenskap.

Det är med olust jag läser om Katolska Kyrkans personalvård och riktlinjer vad beträffar prästerna liv i celibat. Dels är det underligt av mänskliga skäl och frågan kommer upp med samma frekvens som när man informerar om att vissa präster älskar barn på ett mer handgripligt vis.
Mot bakgrund av att många (kan inte säga alla) sådana övergrepp rapporteras i press,radio och TV så undrar jag hur livet i den katolska världen ställer sig till sexualitet? Celibatet kanske tolkas enbart innebära att man inte får ingå äktenskap. Att man inte får ge sig på småpojkar har varit en regel som alltför ofta bortses ifrån. Svenska staten har ju ändrat sin inställning och registrerar äktenskap mellan par av alla slag och det anser jag riktigt utifrån att alla par ingår ett juridiskt kontrakt lika för alla. Med tanke på den pedofila sidan undrar jag om inte den skulle kunna komma bort från Katolska Kyrkan genom att införa äktenskap på svenskt vis.
Man kan säga att kyrkan kan räddas med man mot man metoden mot övergrepp på små pojkar.

Det kunde varit värre!

Moderaterna och Alliansen sitter på så många stolar att det ibland kan vara svårt att få allt att stämma. Beatrice Ask , som ju är för ett öppet samhälle håller emot, att redovisa Stasiarkiven som gäller svenska medborgare. Säpo sitter på hemligheter som inte är hemligt i andra länder, där man redovisat fakta. ( Moderat åsikt?) Kunde kanske Statsministern och Justitieministern tala om vem man skyddar genom att hemlighålla upplysningar i ärendet. Är det möjligen borsta mig på ryggen mentaliteten. Någon mammas kusin kanske är inblandad?

Uppsala Kommun har studentbostäder och ett behov av att fler kommer till stånd. Vaskronan äger bostäderna .Vasakronan följer sitt uppdrag,att sälja av till privata entrepenörer. Gunnar Hedberg och Uppsala Universitet anser att studentbostädernas framtid är oviss. Den anledningen att Vasakronan säljer till privata entrepenörer kommer kanske att innebära omvandling till bostadsrätter. Alltså varnar Gunnar Hedberg(M) för att de privata ägarna kanske kommer att omvandla beståndet till bostadsrätter. Men det kanske är orsakat av Vasakronans strävan efter att få så bra betalt för dem som möjligt. (Det är deras uppgift). Men vore det inte enklare om våra ideologiska praktikanter ,varav många bor i vår stad men arbetar på departementen kunde genomgå en kurs i moderat tillämpning av ideologin alltså pragmatism. Det skulle innebära att man koordinerar beslut och uppnår en väl anpassad strategi för att tillgodose alla parter.

torsdag 11 mars 2010

Stenar man snubblar på.

Följde Aktuellt i kväll på TV. Man behandlde bl.a arbetsförmedlingen och vad som gäller för de långtidsarbetslösa. Dagens luddighet kanske blev löst med hjälp av TV. Statssekreteraren hänvisade till en regel om att möjlighet att söka finna nytt arbete för de som fått ett tillfälligt arbete " som ingen anställdes för och alltså betraktas som sysselsättning var 20% av arbetstiden avsatt för att söka nytt jobb. Hon läste ur det skrivna beslutet - men fann ingenting som stämde. Sedan gick frågan till hennes chef en medelålders man ( kan vara mellan 30 - 40 år) som konstaterade att det inte framgår att beslutet omfattar 20 % av avsatt arbetstid.
Han konstaterade att det var bra att någon hade funnit att det som de tänkts inte hade skrivits.
Hur var det nu vi sade. Gör inte allt för fort och är det fel så rätta till. Den här gången var det en aning pinsamt att ingen av ungdomarna hade observerat det. Fort kan bli fel men nu är det tillrättalagt.
Gå vidare och leta efter hakar - det är enklare ur politisk synpunkt om Regeringen klarar det på egen hand.

onsdag 10 mars 2010

Kommunala RUT-Rabatter

Kommunerna slimmar sina organisationer - de kallar det effektivisering! Av denna anledning försvinner tjänster i vårdsvängen för såväl handikappade som äldrevård. Jag såg i någon tidning att oron för kommunalskatteanpassad vårdplan kan komma att innebära svårigheter. Men det kan väl vara skäl att de stora kommunerna ser över sina investeringar i Musikens Hus och offentliga arenor och räknar på vad de måste höja kommunalskatten med för att slippa budgetöverdrag för arenorna. Man kunde kanske tycka att de äldre som utnyttjar vården för städning i bostaden eller för de som bor på "hemmet" borde kunna tillgodoses med hjälp via RUT. Förutsättningen är att RUT-avdraget förvandlas till RUT-rabatt och utgör en enhetlig summa rabatt per hundralapp.
Äldrehemmet kunde organisera städning,matleveranser ,gardinhängning m.m. via en fri entrepenör. Räknar man in detta i vårdkostnaden blev det förmodligen en bra affär för både kommun och staten. Alla kommunalt anställda som efter "effektiviseringen" blivit utan jobb får ett nytt hos en privat entrepenör som tar hand om klabbet. Men kanske kommer en räknenisse då genast att planera hur fler av de kommunalt anställda skall kunna övergå till privat arbetsgivare.

Varför tror ni att de skattetrötta människorna som förtjänar så mycket att skatten utgår med 64% kunna tänka sig att enbart få 35-40:- rabatt per hundralapp? De skulle se svart på en sådan försämring. Men Hulda på Hemmet vore säkert glad över den hjälpen med med att betala för RUT-jobbet.
Logiken säger att skatterna utgör alltför hög andel av den lön man arbetar för och extra kritisk blir man väl över ,att den med resurser får betala mindre per timme än den som har knappa resurser. Sänk skatten för katten! Själv skall jag behålla min politiska inställning och rösta på M.
Samtidigt vill ja uppmuntra M till att leva upp till sin ideologiska inställning med måtta.

måndag 8 mars 2010

När tacklar Alliansen skattefrågan?

Såg att Dick Erixon kommenterar hur skatten på våra inkomster påverkar vår värld.
Lars Jonung har tydligen gjort en utomordentlig redovisning i ämnet.
Moderaterna som före 2006 resonerade om höga skatter föreföll vara som att ropa i öknen ingen reagerade. I dagsläget har man släppt intresset för att redovisa vad en lön innebär.
Inkomst - arbetsgivaravgift(skatt på Din lön) före att Din inkomstskatt tas om hand av staten.
Sedan är det inte mycket kvar.
Det skall ju betalas kommunalskatt också förståss. Moderaterna borde redovisa hur det egentligen går till i stället för att beräkna skatteavdrag för olika lönelägen.
Plocka fram listan för vad det innebär att få en skatterabatt för en godkänd RUT-tjänst.

säg att kostnaden är 800:- Vad får den som tjänar 200.000:-/år i rabatt?
Vad får den som tjänar 300.000:-/år i rabatt
Vad får den som tvänar 500.000:-/år i rabatt?
Vad får den som tjänar 1.000.000:-/år i rabatt.
Redovisa stor(hög) skatten är per 100.000:- i olika lönelägen.

Börja med att ta del av http://www.erixon.com/blogg

fredag 5 mars 2010

Vem har lämnat dörren öppen?

Aftonbladet gottar sig åt "Moderaternas klädkod" i dagens upplaga. Får man fråga hur värlsdfrånvända bl.a. Per Schlingmann och övriga storstadsanknutna tycks vara.
Moderater över hela landet ingår som en del av varje kommun där de lever. Grova händer som jobbat hårt i skog och jordbruk - grova skjortor - kraftiga skor. Som kyrkvärd bär jag slips när jag arbetar i kyrkan. När man arbetar får man kä sig efter läge ibland med och ibland utan slips.
Vad jag förstår så är det av omtanke om devisen leva som man lär ,som moderaternas marknadsförare missuppfattat. Att lämna en tråd till Aftonbladet visar på bristande förmåga , att känna sina väljare- som Moderat får jag väl förlåta den förnedrande beskrivningen som Aftonbladet lyckats formulera. Men felet är Schlingmanns & Co för de är de som gett AB chansen att tala om taskig personkännedom om sina väljare.

tisdag 2 mars 2010

SPF har skrivit till Finansministern!

SPF har genom sin ordförande sänt en skrivelse till Finansministern i akt och mening att få förändring av pensionsskatten bl.a.

Ett enkelt förslag som kanske kunde omfattas av Blå,Röda och Gröna kommer här.

Det som Göran Persson "lånade" kanske aldrig kommer tillbaka - om man inte ställer omedelbara krav på detta.

Begäran om att få betala samma skatt som den arbetande befolkningen borde kunna genomföras på studs nu genast. Anders Borg kan kanske göra en deal i ämnet.
Redovisa vad Göran Persson lånade och kontrollera vad det kostar att ge pensionärerna en
rimlig ersättning. Regeringen handlar i en ny förhandlingssits sk. WIN/WIN om man är klok.

Jämför RUT och ROT ur väljarnas synpunkt.

I dag fick vi kännedom om den statistiska relationen när det gäller "fattiga och rika".
En utredning har räknat på vem som nyttjar RUT-avdraget. Så här ser det ut rent procentuellt.
De som tjänar mindre än 200.ooo/år utgör c:a 30%
De som tjänar 200.000-400.000/år utgör c:a 40%
De som tjänar över 400.000/år utgör c:a 30%

Det innebär att 70% av medborgare som tar del av RUT-avdraget tjänar högst 400.000/år.
I nuvarande läge har ungefär 11.400 personer sin inkomst genom att arbeta med RUT-arbete.
Det innebär att 11.400 personer erhåller inkomst som beskattas av samhället. Alltså 11.400 personer som kanske jobbat svart eller inte haft något arbete.

Förslag jämför på samma vis den större satsningen ROT-avdraget. Vem får mest skatterabatt där Hur många som tjänar 200.000, 200.000-400.000 och de som tjänar 401.000------.
Fråga LO - samtidigt hur många av de som jobbar med ROT-rabatten som vill bli av med jobbskatteavdraget.

Nu vill MESalliansen att verksamheten skall upphöra. Lille Stalin V vill ha omedelbar avveckling av Rut medan de två övriga kan eventuellt tä'nka sig en förändring men allra helst en avveckling. Vid en avveckling blir det aktuellt med en behovsprövning -och då vet man ju vad som sker. Höjd skatt och färre som kan bevisa att de har behov av hjälp. Skatten faller på kommunerna naturligtvis. Allt detta för att 30% av "brukarna" får hög skatterabatt och för att
de 11.400 som får jobb skall börja i den kommunala utbildningssvängen för att få nytt jobb.
Man kan inte jämföra äpplen och päron. Men nog vet jag vilka som är päron i det här fallet - de är rödgröna och relativt omogna!!! De menar att hushållsnära tjänster skall bort eller förändras.
Det där med kanske förändras innebär naturligtvis högre beskattning - kommunalskatt eller statlig var god välj - men svårt att svälja.