torsdag 29 april 2010

Bensinskatten - MP vill mera!!

Maria Wetterstrand ankalagar Anders Borg för att bensinskatten höjdes trots löfte om oförändrad skatt.
I dagsläget är hon förgrymmad över detta trots allt avser hon att höja skatten ordentligt om hon kommer till makten. Själv hade hon målet med en höjning med 2 kronor per liter. Hennes röda kamrater vågar enbart att höja med 49 öre varför kilometerskatt kommer att införas med 14 kronor per mil. LO-facken klagar. Men man kan inte undvika att se att det grön MP blivit
rödare än vad som är nyttigt.

Viktigt att få veta. Bensinstationerna försvinner i landsorten med stora problem för innevånarna. Vems beslut ligger bakom detta beslut. Är det möjligen Anders Borg?

tisdag 27 april 2010

Svensson kvinnan och lagen

En renrasig svensk? som gift sig med en utländsk kvinna ochfått barn med henne har fått problem. Han hade förgripit sig på sin fru med yttre våld. Straffet utdömdes till 10 månader.
Kvinnan straffas av vår lag och blir utvisad eftersom skiljt sig från mannen och därmed inte har någon naturlig koppling till Sverige. Hon hade visligen ingen naturlig koppling till Sverige då heller med en sådan man. Hon och barnen riskerar att utvisas. Det var hon under sitt äktenskap rädd för och anmälde inte mannen förrän det blev ohållbart. Tänk sådana grisar det finns. Mannen var 60 år och kommer nu att tillbringa 10 månader i fängelse -eller får han rabatt.
Om så är fallet så är lagstiftningen mer förfallen än jag trodde.

måndag 26 april 2010

Snabbtåg drivs på EL.En kärnverksamhet-

Henrik Alexandersson påminner om att MP vill bygga ut vårt järnvägsnät . I och för sig en god tanke.
Snabbtågen utnyttjar bl.a Vattenfalls kärnverksamhet vi Forsmark Kärnkraftverk.
Motiveringen för att behålla och utöka våra tillgångar av el via kärnkraften har vi inte hört från MP. Vinden räcker enbart till för att sätta MP i snålblåsten.

lördag 24 april 2010

PRO SPF OCH PENSIONEN.

En enkel fråga - har Ni talat om för medlemskåren vad som sker med våra pensioner.
1. Alliansen och de Rödgröna vill ha våra röster - ingen talar klarspråk.
2. Är det med sanningen överenstämmande att den politiska makten sjösatte ett nytt pensions-system i tillsammans? JA.
3. Var det möjligen så att risken förelåg att pensionen kunde minska resp. höjas beroende av hur statens finanser utvecklade sig? JA
4. Under den senaste mandatperioden säger man att pensionen fått skattekompensation i form av tre "pensionärsskatteavdrag" JA !
5. Har man för de med lägst pension fått ett tillskott -alltså höjning av pensionen? JA det lär vara sanning.
6. Har PRO och SPF kommunicerat detta till sina medlemmar? NJA VARS!
7. Har man påpekat att jobbskatteavdragen inbjudit till kommunernas avgiftshöjningar? NEJ - varför inte.
Slutsatsen är att vi har blivit ganska hyggligt bemötta - men saknar information för de som ligger i selen i dag hur stor pension de kommer att få.
Läste i Fredags Lennart Hedquists (Riksdagsman M) i Http://unt.se under rubriken debatt.
Gör det Du med.

Regeringen borde informera mera!

Alliansen som jag bedömer vara kompetenta vad gäller vår ekonomi har ett svart hål när det gäller marknadsföring och information.Under den innevarande mandatperioden har pensionärernas klagan fått härja fritt. Varför? Kan någon beskriva vad som verkligen hänt?
Gick det egentligen till så här.
Förutsättningen var problemet med att pensionsöverenskommelsen skulle komma att resultera i sänkta pensioner - ett beslut som gemensamt träffats av alla partier och väl stadfästs av Riksdagen.

Hur marknadsför man detta. Tänk om man genomfört regeln att tala sanning och ge raka besked.
Vad behöver allmänheten och framförallt dem de gäller pensionärerna få kännedom om.

Riksdagen har bestämt att pensionerna regleras av utvecklingen av Statens finanser.
Detta kommer att innebära att pensionerna blir något lägre.
Regeringen ser möjligheten att lindra detta genom att sänka skatten för pensionärerna.
Nu har vi sänkt (din) pensionärernas skatt tre ggr från den tidpunkt vi kom till makten.
Förhoppningsvis kommer pensionen trots utfallet av vår gemensamma överenskommelse
att bli nästan oförändrad. Har Du som pensionär tänkt på det att Dina barn som jobbar har fått betydande skattelindring genom jobbskatteavdraget? Numera får de mer pengar kvar , något som kommer väl till pass. OBS! Dina vänner som har lägst pension har fått en höjning för att klara sig bättre. Du som har bostadsbidrag - se till att Din kommun inte minskar det bara för att Staten har hjälpt till med skattesänkningarna både för Dig och dina närmaste som jobbar.

Så kan det se ut. Schlingmann borde kunna beskriva fördelarna för pensionärerna med några få ord och delge dem till de övriga slipsfria lobbyisterna samt naturligtvis till gruppen PENSIONÄRER..Men tänk på att sanningen skall göra oss fria.

fredag 23 april 2010

Informationskompetens för politiker - medioker.

Konsten att redogöra för politiska förslag är inte bästa grenen för något parti.
Oppositionen gör bilden skev och ganska lögnaktig. Alliansen klarar inte att ge klart besked.
Ta t.ex. den skärande serenaden från ledningen för pensionärsförbunden. PRO kör vänstervalsen och SPF åstadkommer inte något övertygande heller.

Alliansen har ett budskap ,som de inte brukat. Riksdagsman Lennart Hedquist skriver i dag på
Http://UNT.se/debatt och slutar med klämmen " Vad somsåledes kan konstateras är att påståendet om skattevillkoren för personer över 65 år försämrats under denna mandatperiod är felaktig även om skattesänkningen på arbete är ännu större. Skatten för pension har liksom på arbete sänkts stegvis samtidigt som det blivit mer lönsamt att arbeta efter 65 år"
Det är på detta vis man skall informera - med sanning och balans. Skadan att tidigare har slarvats med denna typ av information får väl hamna hos vår Guru utan slips. Gör man för storafel så kan snaran dras åt - är det kanske anledningen till det folkliga utan slips?
Moderaterna bör se till att informationen är rak och genomtänkt det uppskattar väljarna.
PRO och SPF har varit dåligt pålästa och hamnat hos vår Allians på möte - som även de var ganska oförmögna att ge raka klar besked. Synd när det finns så många välutbildade lobbyister i Alliansen - predikanter,marknadsförare bl.a. men de har ju uppgiften att förvrida synen på oss människor och det är väl kanske där felet ligger.

lördag 17 april 2010

Milleniumtriologin viktig UNT vågar kritisera.

Ett kvitto på triologin Milleniums genomslagskraft är lämnat via UNT Lördag den 13 April.
Katarina Sandström Blyme skriver ner den med en verkligt helig vrede. Den är så dålig att det tycks störa hennes litterära nerver. Kvittot för Stieg Larsson kom inte förrän efter hans död.
Hans sambo som medverkat till det lyckade resultatet blev i stort sett utan pengar. Pappa och pojken försökte snyta hela inkomsten för ett verk som Katarina funnit så djävla undermåligt
att det inte var vär ett vitten. Det visade sig handla om miljoner från bokens utgivning i flera länder och världsdelar. Om den varit så dålig skulle Katarina inte skrivit om triologin.
Kunde det inte varit en anledning till att skriva utifrån det verkliga läget - pengarna strömmar in och är mer än de flesta litterära ( förlåt) utgåvor som kommit under senare år.
Vad är det som fungerat på detta inkomstbringande vis? Katarina gör den analysen är Du bussig. Förklara hur och varför människor över hela världen betalat och läst den och varför.

fredag 16 april 2010

En rolig historia.

Postkodmiljonären följer vi på Fredagarna. I dag var det en yngre Historielärare som prövade lyckan. Han fick väl hjärnsläpp på frågan vem som Kurt Hajby hade påstått sig ha haft en "relation" med . Det gick åt tre livlinor varav två på den fråga. Han hade att välja på Gustav V
och Gustav VI Adlolf. Han ringde en vän och fick sitt svar. Men det måste väl ha varit en nervös
blockering han råkat ut för. Eller är det så som det ryktas, att historia är ett ämne som omfattar allt som hänt under 2000-talet? V Gurra och Hajbyaffären var ju en genant partipolitisk nöt.
Men var får blivande historielärare för allmän uppfattning när det gäller svensk nutidshistoria 1900 - 2010 ?

Vårbudgeten är vår Budget!

Till största delen fungerade Finansministerns redovisning av Vårbudgeten.
Det framgår mellan raderna att finanserna är ganska goda. Redovisningen av vissa årgärder och beslut borde göras mer jordnära. T.ex talar man om att man tre ggr sänkt skatten på pensionen så borde man exemplifiera detta. Man kan visserligen finna det på några bloggar - men det vore tydligare om finansen redovisar det. Walthersson som redovisade och debatterade för Miljöpartiet hade lika väl kunnat vara Vänsterns representant. Hon lyckades under alla omständigheter skrämma skiten ur många ,som kanske kunnat tänka sig rösta på dem.
Borg hjälpte henne ju genom att påminna om de 2:- i extra skatt för bensinen som MP tänker genomföra. Först stänger man bensintapparna i landsorten ( där har väl regeringen dessväre inte signalerat någon förståelse för folkets vrede(Moderater är vreda de med). Sedan vill man alltså höja resekostnaderna för oss i landsorten. Funderingen som Göran Pettersson i Lohärad fört till torgs om vad som händer med miljön om ett vulkanutbrott sker blev i dag ganska tydligt.
Naturen är den stora läkaren medan Miljöpartiet är den stora lekaren.Jag trodde att de kanske var en aning borgerliga , men har tvingats leva med ökat tvivel om den saken.

tisdag 13 april 2010

Vasakronan säljer ut - ideologisk uppgift?

Uppsala har tillgång till en stor mängd studentbostäder. Universitetet och studenkårerna är av den uppfattningen att lägenheterna är för få.. De förespråkar att fler studentbostäder byggs för att trygga behovet. Staten som äger Vasakronan vill ju av ideologiska skäl sälja bort
delar av sitt bostadsinnehav. Fyra stora fastighetsbolag med svenskt ägande har tackat nej.

Eventuellt hamnar studentbostäderna i händerna på utländskt bolag som ser möjligheten till att göra en god affär. Med god affär innebär det att ett riskkapitalbolag höjer hyrorna - minimerar reparationer och sedan avyttrar fastigheterna när de blir renoveringsbehov. Uppsala Moderater har jag inte hört i debatten ännu. Ideologisk magknip mår inte bra av att hållas tillbaka.

Under 90-talet såldes personregistret bort.Innebörden har blivit att staten köper tjänster från den nya ägaren. Bra eller dålig affär?

lördag 10 april 2010

Det avser Dick inte att beskriva - kanske bortförklara.

Guantanamo,Bush och partiet. Dick Erixon ,som driver en av de bästa bloggarna har sällan problem. Under valkampanjen blev allt som President Bush sade kungsord. Obahmas framgångar skrevs ner och transformerades till ,"att det kommer att gå åt h-e i alla fall".
Sjukförsäkringen kanske inte kommer mer än till att bli en tummetott - men Obahma har i alla fall försökt.
Tillkortakommanden från Obahma behandlas omsorgsfullt av Dick. Nu är jag nyfiken på hur han kommenterar Guantanamofångarnas status -alltså de som sopades in och stängdes in för evig tid? Om det blir någon kommentar förståss.
Missförstå mig inte jag gillar det mesta som Dick kommenterar - men ibland kan det bli tröttsamt utan aha-upplevelser.

tisdag 6 april 2010

Minska partistödet - öka medlemsantalet.

Det tycks vara en gemensam uppfattning inom partiväsendet att det är bra med bidrag!
Medlemskåren sjunker , aktiva medlemmar åker via borsta -mig -på - ryggen modellen vidare mot den högsta partihierakins höjder. Det vore en välgärning om partistödet begränsades till rimlig nivå. Men vad göra för att få fler aktiva medlemmar? En uppgift för partierna är att bredda intresset genom programverksamhet. Staten kan underlätta rekryteringen genom att ändra valsedlarna. Varje nominerad person som hamnar på listan måste markeras med X.
Max 5 kryss per valsedel. Alla namn i bokstavordning. Väljarna sköter rangordningen!
En kommunvalsedel borde omfatta högst 10% av det registrerade medlemsantalet i föreningen.
Hemma i vår by blev det väl inte mer än två på listan? OK det låter oroväckande få. Men vad gör partierna för att engagera medborgare för sina tankar och sin ideologi? Svaret kan skickas genom att delta i årets riksdags -landstings och kommunalval den 19 september 2010.
Nu börjar det bli bevärligt - vem var det som hävdade att landstingen borde avskaffas? Vem driver frågan i år? Jag återkommer med fler funderingar. Som medlem röstar jag naturligtvis på M. Men man kan väl retas en aning.

torsdag 1 april 2010

Svenska Kyrkan - teologisk hybrid

Svenska Kyrkan strävar efter att vara en folkkyrka säger man själv. I vissa stunder kostar det på. Dels har man två skolor vad gäller hur Bibeln tolkas samtidgit som man stänger av en grupp präster som vill frångå den gamla tolkningen som gav plats enbart för manliga präster. Avstängningen gäller högre tjänst d.v.s. Kyrkoherde och Biskop får inte tro enligt den gamla tolkningen. "Kvinnoprästmotståndarna" kan av teologiska skäl inte fira Mässa tillsammans med en kvinnlig präst vid utedelandet av nådemedlen. Förklaringen till detta har jag aldrig fattat.
Hade under gårdagen ett samtal med Svenska Kyrkans informationsservice. En blivande präst svarade på frågor och vi hade ett bra samtal. Vi kom in på den nya modellen som skapats för vigselgudstjänster. Vi var av samma mening när det gäller att vigseln är en sekulär handling som Svenska Kyrkan har möjlighet att genomföra. Naturligtvis kom hetero/homo frågan i dagen.
Konstaterades att HBT-personer blir allt vanligare. Min mening är att det är så vanligt att samhället betraktar det som helt accepterat varför jag frågade hur det kan komma sig att en präst på sin blogg har en flagga för "HBT-VÄNLIG BLOGG" och inte människovänlig blogg.
Svaret avslöjade att människor som tycker det är ganska normalt egentligen inte har vänjt sig att det är normalt.
Mitt förslag om att ta bort staketet som hindrar vissa präster att söka högre tjänst tror jag kan bli aktuellt ganska snart. Numera finnes så många präster av båda könen så att vi som gudstjänstdeltagare kan välja kyrka efter förväntningar. Predikan är en för mig väsentlig del av
en gudstjänst. Men jag ser att SvK vill focusera på Mässan . Mässan är viktigt och ett fundament men jag tror att den behöver förekomma för ofta. T.ex. Uppsala Domkyrka hade i alla fall nattvardsgudstjänst varje vardagsmorgon med 80% samma deltagare varje dag i veckan..