måndag 31 maj 2010

Maria Wetterstrand har fel framtoning

Maria Wetterstrand hade i gårdagens TV-debatt mot eller med skolminister Jan Björklund en framtoning som fick mig att tänka på skurpulver (Häxan). Hon saknar för tillfället den friska glädje som hon tidigare utstrålat. Nu framträder hon som en sann oppositionspolitiker med hunger efter makt och härlighet. Det resonerades ju för några år sedan om att MP:s åsikter tangerade den politiska uppfattning som delades av Alliansen. Nu har MP fått en ny agenda som speglar en Rödgrön politik. Undrar just om Wetterstrand inte sänker sitt partis röstandel när hon hoppar på Jan Björklund?

Under senare tid 2008-10 har jag dagligen läst Dick Erixsons blogg och betraktar den som den bästa politiska vägvisaren. Därmed inte sagt att det alltid går åt rätt håll - men för det mesta.
Hans kommentarer har gått från att Bush alltid har rätt till att Obama alltid gör del("eller som Bush aldrig skulle ha gjort ") Numera ägnar han sig åt en balanserad välbehövlig kritik av såväl Alliansen som de Rödgröna. De Rödgröna får för de mesta svidande kristik något som de förtjänar mer än väl.

lördag 29 maj 2010

Sett från fel SIDA.

Minister Gunilla Carlssons utgångspunkt har SIDA slarvat med statens medel. Statens medel var avsatta för att hjälpa behövande länder i deras strävanden att förbättra situationen för behövande. Gunilla Carlsson har alldeles rätt. Dick Erixon beskriver i sin blogg varför.
Effektivitet innebär att pengarna hamnar där de behövs och inte i de politiska hirearkierna hos länder med behov av hjälp. Socialdemokraterna borde i stället för att gnälla över förändringarna
hjälpa till med förslag och analys om vad som brustit.

lördag 22 maj 2010

Husmark behöver ge instruktioner till Försäkringskassa

Hur kan det överhuvudtaget inträffa, att skadade soldater som kommer hem till Sverige blir av med ersättning vid sjukdom. Det är troligen ganska enkelt att svara på det. Husmarks myndighet har naturligtvis sagt att ingen får överträda våra regler.Problemet uppstår när verkligheten krockar med reglerna. För naturligtvis vill inte Husmark vara med om att stänga av hemvändande sårade soldater från att ha inkomst. Men som vanligt är det säkert rätt tänkt fast det blev fel. Nu sysslar hon med att se till att felen rättas till och förklarar varför det blev så. Det tär ändå på förtroendekapitalet.

fredag 21 maj 2010

Public Service TV kostar pengar.

Sveriges television STV har ett rikhaltigt utbud. Man må tycka vad man vill om statlig television
men i vårt land fungerar den väl. För några år sedan var frekvensen licensskolkare betydligt vanligare än efter 2006. Orsaken var att den som skolkade av ideologiska skäl dyrt fick betala för sin "flaggviftning". Nåja vår regering var inte långsint så den kompetenta personen som avslöjades i samband med regiringsbildningen har numera att kvalificerat statligt jobb.

UNT (Upsala Nya Tidning) har i dag en genomgång av länets valsedlar och konstaterar att många kandidater slarvar med sina räkningar. Samtliga partier är inblandade. Förvånande nog förekommer slarvet(demonstartionen?) med betalninga av TV-avgiften även i mitt parti.
Kan det möjligen vara en demonstartion mot det f-bde sjungandet i TV där man tackar för att man betalar sin TV-licens/avgift? Har de presumtiva landstingsledamöterna ingen aning om att
utebliven betalning t.o.m. har inneburit förlorad regeringstaburett?

tisdag 11 maj 2010

Apoteksmoderater har tappat greppet.

Upphandlingen av mediciner som skall omfattas av högkostnadsskyddet är förmodligen inte
så rättvist som det förväntas. Priserna för de olika mediciner som läkare skriver ut har blivit lägre.

Det är naturligtvis alldeles utmärkt. Själv får jag mediciner som ej står på recceptet som ersättning genom det nya systemet.Jag har aldrig sagt nej till förändringarna.Det är viktigt att försöka begränsa läkemedelskostnaderna för de som behöver dem och för att se till att staten får så små kostnader som möjligt.

Men räknenissarna och de ideologiska ivrarna typ bror Duktig ställer större krav ändå. En medicin som blir aktuell för utbyte är i allmänhet en medicin som omfáttas av försäkring för att skydda patienterna om det skulle dyka upp effekter som skadar hälsan.Men det ger inköpsansvariga fullständigt sjutton i. Det vore välgörande om Regeringen beslutade att all medicin som säljs via högkostnadsskyddet skall vara försedd med den försäkring som gör patienten försäkrad mot skador som uppkommer av läkemedel. Statlig och kommunal upphandling sker ju efter regelboken. Nu spelas den ena medicinen ut mot den andra där priset tycks vara viktigare än funktionen. Det borde under alla förhållanden gälla för samtliga läkemedel att de skall ha en försäkring som ersätter patientskador.

Det här är ett elände som Regeringen borde snygga till snarast möjligt.

Försäljningen av apotek har fungerat utmärkt och breddat utbudet och öppettider. Privatiseringen är lyckosam . De som köper in förefaller ensidigt inkörda på priset utan att ta hänsyn till att försäkring för ev. patientskador ingår.

söndag 9 maj 2010

Svenska Kyrkan kan utvecklas

Svenska Kyrkan lever ju men ibland flämtar lågan. Små församlingar har ofta svårt att få sina kyrkomedlemmar att besöka en vanlig Gudstjänst. Hur skall man angripa problemet ?

Tråkkyrkligt uttrycker en del tillkortakommandet. Men hoppet lever vidare allt är inte nattsvart. Sveriges Radio sände idag Gudstjänst/Mässa som hölls i Annedalskyrkan/Göteborg.

Programmet var genomarbetat och Kyrkoherden hade inbjudit Biskop em. Martin Lönnebo, två körer Guldkören och Cardia. Det lyser om Biskop Lönnebo när han predikar och som veteran är han tydlig och pedagogisk. Körerna som hade understöd av musiker skapade en ljus bild i mitt sinne. Moderna rythmer , psalmsång psalm 1 (1899 - Zackarias Topelius) och Nattvardsgång . Hela Gudstjänsten motsvarade den förväntan som arrangemanget skapade.

Kyrkan lever tack vare samarbete mellan ung och gammal. Här borde den teologiska eliten fundera över hur man kan få liv i Svenska Kyrkor i hela landet. Tryggheten i budskapet ger säkert fler gudstjänstdeltagare på längre sikt. Kyrkomötet borde försöka anlita experter för att klarlägga hur man gör för att förmedla budskapet till så många som möjligt. Det räcker inte med Elvis!

onsdag 5 maj 2010

Moderater och Socialdemokrater sålde elverk i Sthlm.

Kvällens uppdrag granskning var tungt. El-priset till konsument alltså till företag,verkstäder,pappersbruk och naturligtvis oss vanliga konsumenter är för högt. Anledningen är den triggande NORDPOL som läser av vad priset skall bli i Europa. Måttstocken är den elproducent som för stunden lyckas hålla högst pris. Det priset blir vägledande för oligopolet. Under kvällen redogjorde Mats Hulth hur S & M lyckades sälja Hässelby elverk till privatföretag. Det måste vara en av de sämsta affärerna som några politiker kokat ihop över partigränserna. Det här programmet hamnar nog i focus trots allt även i valargumentationen.
Maud håller i spaden och gräver ned hela den för alla konsumenter skadliga utvecklingen.
Elcertifikaten fungerar inte som det var avsett men ingen rör i den smeten i dagsläget.
Vi vet bara att fariker och privatkonsumenter är grundlurade.

söndag 2 maj 2010

Abortfrågan aktualliseras

Dick Erixon nämner händelsen där ett aborterat foster lindas in och lämnas över till förvaring av avlidna. Det var i Italien det skedde. Prästen kom för att välsigna det döda fostret som aborterats i den 22 veckan. Det levde och överfördes tillbaka till vården. Där levde de ett dygn ytterligare. Dick har tidigare talat för att tiden för att genomgå abort skulle inte vara längre än till vecka 12. Han upprepar sitt förslag. Det borde väl vara rimligt att blivande mödrar/familj kan besluta sig före den 12:e veckan. Under havandeskapet kan ju händelser visa att modern löper stora risker om hon föder fostret eller att man konstaterar att fostret inte har förutsättningar till ett värdigt liv. Då bör läkare och familj få fatta det rimliga beslutet.
Men frågan är inte enkel. Det rör sig om människors rätt att välja utan att skada andra.
Betraktar man abort som ett preventivmedel kan man hävda att vecka 12 kanske är gränsen för att ett foster skall bedömas som livsdugligt. Blandar man in religionen i det hela blir det mest absurda ofta uppfattningar som är för långt gående. Läkarvetenskapen måste vara grunden för beslutet.