torsdag 25 november 2010

Partibidrag från privat och bolag.

Politiska partier har behov av bidrag för att genomföra fina satsningar i valen.
Det är säkert riktigt. Men frågan måste ställas - tar partier emot bidrag från icke namngivna
givare eller anonyma källor. Hur redovisar man sådana bidrag? Beskattas bidragen?
Är det fullt i sin ordning att partierna motager gåvor som inte beskattas?
Skulle så vara fallet är väl alla bidrag från företag och privatpersoner skattefria?
Då kunde man väl tänka sig att få en liten lön och ett stort ideellt bidrag.
Verkar det tjafsigt? Ja ungefär lika illa som ,att inte redovisa varifrån pengarna kommer.
Ett stort företag kunde ju visa att de satsar just på Ditt parti. Reklam eller är Ditt parti inte rumsrent.
Moderaterna borde enligt min uppfattning redovisa bidrag från företag. Privatpersoner som bidrager med mindre än en tusenlapp behöver ej redovisas.

tisdag 16 november 2010

Socialdemokraternas sötaste ros-Östros.

Konstigt läge för socialdemokraterna. Det gäller att finna en ny partiledare säger en falang.Den andra frågar efter politikens inriktning. Stig-Björn Ljunggren har i dagens Upsala Nya en belysande artikel se www.unt.se/debatt . Men Östros utspel om vikten av att få snurr på uppgiften att få fler i arbete ,följer han för säkerhets skull upp med konstaterandet att fastighetsskattens återinförande dvs. den modell som S ansåg vara så bra inte längre gäller.

Östros kämpar för sin egen kröning tror jag. Mona borde fått vara i fred med sin koalition med enbart MP. Utan vänsterpartiet vi årorna hade man seglat i medvind. Förmodligen hade de mest vänstervridna S valt Ohly - men kanske inte lika många hade valt Alliansen.

Alliansens verksamhet måste väl vara riktigt bra när en så stor del av S - väljarna valde detta alternativ. Ett gott betyg.

söndag 14 november 2010

Ringlekar inför julen.

Det ringer det ringer skynda Dig att svara. Tro vem kan det vara. Det är bara telefonförsäljaren som ringer . När Du frågar vem som söks - kommer reflexsvaret nej han/hon är inte hemma.
Senaste veckan har en försäljare ringt tre ggr och tänk vi har inte varit hemma!

måndag 8 november 2010

Van vid vård på entrepenad - undvik vanvård.

Kommunens hantering av äldrevården baseras på att konkurrensutsätta äldreboenden över hela Uppsala. Ibland blir det den egna verksamheten som får uppdrag i andra kommer privata företag in i bilden. Vissa fasta kostnader är likvärdiga för kommuna alternativ och de privata företagen. Hyran av äldreboendet lika. Den avgift/kostnad som är fakturerad förutsätts likvärdigt. Hur kan det då förekomma att det privata företaget gör en vinst av 39 miljoner
på uppdraget. Någon säger att det är mer effektiva och kapabla i vårdsvängen.
Kommunens egen avdelning får väl samma ersättning per vårdtagare som den som det privata företaget erhåller. Varför blir det 39 miljoner över för det privatdrivna alternativet?
Det är förmodligen inte hela sanningen. Kommunprojektet får kanske högre hyra- kommunens löneadministration vill ha högre ersättning än den som de privata företaget förfogar över.
Kommunen borde redovisa sina kostnader och intäkter för verksamheten. Lika för de båda alternativen? I annat fall är kommunen inte kompetent.