torsdag 30 december 2010

Ett GOTT ÅR ersättes av ETT GOTT NYTT ÅR!

Moderaterna har tillsammans med övriga Allianspartier löst sin uppgift riktigt bra.
Felaktigheter har förekommit och några återstår att lösa på ett bättre vis.
Men nu måste vi tänka på de förbättringar som kan erbjudas medborgarna under 2011 till att börja med. Centern och KD kämpar för sin överlevnad - lysna på dem och stötta.
Vi skall göra det mesta gemensamt. Ideologi är ett rättesnöre men kan hanteras med eftertanke.
Allt behöver inte säljas. GOTT NYTT ÅR!!!

måndag 27 december 2010

Kyrkan kan inte sova på saken

Luleå Domkyrka blev en folkkyrka utan prästens deltagande i Julottan(tror jag det var).
Man klarade av att anordna Gudstjänsten genom att hålla sig till Bibeln ,kantorn och kyrkvärdarna. Kantorn utvecklade den musikaliska delen, kyrkvärdarna läste texterna.

Prästen hade försovit sig enligt uppgift.

söndag 26 december 2010

Frihet är den bästa tving....KD-snickare.

Maria Larsson vår minister med en ideologisk bindning till frihet anser det helt i sin ordning att kommunerna SKALL ha valfrihet i vården. Problemet tycks vara det att många mindre kommuner inte har något behov och/eller privata vårdbolag inte har något behov av att förlora pengar i orter där vinst omöjligt att uppnå.. Vi får väl hoppas hon inser att ideologin måste vara anpassad till verkligheten. Allt går inte att privatisera - men det som innebär förbättringar för befolkning och samhälle SKALL beredas möjligheter till valfrihet.
En brist på verklighetsanpassning gör det svårt för ideolgiskt rigida tänkare gör det svårt att göra av steg. Högerledaren Hjalmarsson hade fingertoppskänsla för vad som var rätt och fel.
Dessutom var han hjälpsam till fångars möjlighet att landa på fötterna efter en fängelsevistelse.

lördag 25 december 2010

Hej Schweiz

Det gäller tågen och dess utveckling i landet. När får vi ens säga god morgon sömntutor åt de svenska regeringar som undvikit att förbättra TÅGTRAFIKEN I VÅRT LAND.
Regeringar kommer och går och tågen går som på räls. Så borde det vara.
Ta och undersök hur det hela går till i alplandet - där kan dom tåg.
Det förefaller som de enda regeringspartierna under åren har missat att tåg kan användas till annat. Hänger Ni med?

onsdag 15 december 2010

Riksdagspartierna har dåligt omdöme- vad gör DO?

Går igenom Kyrkans Tidning 2006-2009. Anledningen är att lämna dem till tidningslådan på tippen. Året 2007 ,första numret innehåller en beskrivning av ofoget att hålla terminsavslutning i kyrka MED PRÄST ( DO:s uppfattning som delas av politiker.) Samtidigt är det väl staten som utser DO. Riksdagens beslut om jag fattar det rätt.
Fredrik Reinfeldt vår statsminister lär icke vara medlem i Svenska Kyrkan.Men trots DO:s syn på religösa -kristna terminsavslutningar har han inget emot att val till Kyrkomötet skall ske
under partibeteckning. Samtliga partier omfattar denna motsägelse. Vari ligger logiken?
Jo man måste se till att inga andra partier kommer till majoritet i Svenska Kyrkans Kyrkomöte.
Motioner i ärendet som kommer med förslag om att icke nominera till Kyrkomötet och underliggande steg direkt avslås och i bästa fall meddelar partiet "kanske nästagång".Om staten fattar beslut om att inget i skolan får anspela på vår i grunden kristna uppfostran borde banne mig partierna se till att genomföra antingen de kristna helgerna liksom övriga religioners helgdagar endast har röd dag på söndagen.

Samma Kyrkans Tidning har en artikel om vår nyligen kallade Biskop Antje Jackelén.
Hon beskriver hemmakyrkan Chicago som präglad av högkyrklig Liturgi och radikal politisk predikan. Kan kanske beskriva som en beskrivning av liturgisk följsamhet och en predikan som säger något väsentligt.

Svenska Kyrkan borde besluta om en ny valordning. T.ex. församlingen väljer kyrkofullmäktige och ser till att fullmäktige väljer representant(er) till Stiftstyrelsen. Indirekta val hela vägen upp till Kyrkomötet. Ge Biskoparna rösträtt och spar massor av pengar genom de indirekta valsystemet. Vad gör man inte för att få hjälp med administrering av kyrkoskatten. Fråga den sekulära Statsministern. Ändrad 2010-12-15 kl 18.01

fredag 3 december 2010

Bidragsberoende partier.

Socialdemokraterna får bidrag från LO. Samtidgt får de väl en del bidrag från privatpersoner.
Stora företag och stora föreningar kan säkert svänga runt beskattningsproblemen.
Nu vill Regeringen förändra modellen av bidrag. Låt oss tänka på två olika bidragsformer.
Den första är bidrag till organisationer med en klar ideell verksamhet. Barnverksamhet,bostadslösa ,handikapporganisationer,ungdomsverksamhet,hjälp till ensamboende åldringar och liknande. Högst beaktansvärt. Gåvor kommer i allmänhet från "vanligt folk". Tanken tycks vara att vi skall få möjligheten att skänka gåvor och få skatterabatt.
Skatterabatt innebär ju att staten går miste om en viss summa av alla penninggåvor,som folk skänker. Dvs det belopp hans känker går till 100% till den ideella organisationen. Samtidigt går statskassan miste om 50% av gåvobeloppet.

Vill man att vi skattebetalare skall styra vart pengarna går och staten anser det behjärtansvärt borde avdragen inte tillåtas. Staten borde väl ställa upp med den summa som gåvogivaren skulle fått tillbaka som skatteavdrag direkt till den behjärtansvärda organisationen.

Tänk tanken att AB X eller Direktör O skänker 20.000:- till sitt älsklingsparti och får skatteavdrag. Före en Regering kan det innebära att de indirekt betalar de skattepengar som Direktör O betalt till ett Alliansparti. Inte vill vi väl ha det så? Dessutom vill Moderaterna ha utbetlningarna hemliga och inte röja välgöraren. Klara ut vad som gäller.

onsdag 1 december 2010

Det far gör är alltid rätt!!

Med intresse och förståelse har jag fått veta att Riksdagskansliet numera behöver mer pengar för att klara sin uppgift. Det innebär naturligtvis att vi får en effektiv styrning av landet.
Fler anställda medarbetare innebär också kostnader. Jag köper det.
Problemet som ständigt dyker upp i Landstingen är bristen på medel för att fullt ut bemanna sjukhusen. Ta t.ex Akademiska Sjukhuset i Uppsala - brist på medel för effektiv vård dygnet runt.

Vad kan det innebära när Alliansen 85% moderat´styrt säger att vi måste utöka vår stab i Riksdagskansliet - alltså mer pengar - när Landstinget under ledning av Alliansen försöker leva upp till besparingsbehov och därigenom får en stressande miljö som gör att ledande personal antingen sägs upp eller slutar? Ideologin borde kanske smitta av sig från Alliansen i Riksdagen till Landsingskomplexet i Uppsala. Det gäller att ha full bemanning i vårdenheterna. Troligen viktigare än att det är fullsmockat i Landstingskomplexet. Ibland är spara att slösa.