söndag 23 januari 2011

Svenska Kyrkan utan pondus.

Migrationsverket utvisar Kristna flyktingar tillbaka till Irak.
Det visar väl hur begränsat inflytande Svenska Kyrkan har på det sekulära samhället.
Med minskat antal kyrkomedlemmar och förändringar på bibelsynen och det faktum att "kvinnoprästfrågan" inte lösts är väl ett kvitto på detta.

lördag 15 januari 2011

Kontrollsamhället i Moderat regi.

Det handlar om en barnstuga som har fått sitt bidrag till friluftsverksamhet indraget. Åtgärden var korrekt och beloppet 35.000:- per månad. Det förekommer på flera barnstugor att ingen fritidsverksamhet förekommer. Men med 800 barnstugor hinner inte 2 personer med att kontrollera att verksamhet sker. Verksamheten som omfattar Stockholms kommun har väl infört besparingar på kontrollverksamheten. Men det vore väl rimligt att Staden lever upp till kontrollen av denna företeelse. Kanske skulle det leda till mer fritidsverksamhet OCH FLERA JOBBTILLFÄLLEN som kunde gynna de som inte lyckats finna ett vettigt arbete.
Men det kan ju vara så , att medarbetarna som har hand om beslutsfattandet när det gäller sjukkassan som tycks vara många kunde lånas ut till Stockholms Kommun. Kontrollera gärna om det föreligger möjligheter att anställa läkare som kan avgöra frisk eller sjuk.

tisdag 4 januari 2011

Vattenfall statens säkerhetsventil.

Produktion av elektrisk kraft har varit och är en säker grund för vårt lands stora elberoende företag. Regeringarna har genom åren kommit fram till att den kanske kan säljas till dagspris.
Dagspriset tycks baserat på en huldra i Norge som varje morgon söker det högsta priset för KW den dagen.
Vår leverantör Vattenfall konstaterar att två kärnkraftverk inte är i drift just för dagen. Det innebär att dagspriset per KW ökar och ibland dramatiskt. Vattenkraften utnyttjas dessa dagar för att optimera inkomsterna. Regeringen justerar de konkurrensutsatta EL-näten (höjer priset) och sätter högre pris på KW - momsen - alltså en skatt!

Under föregående 4-års period sänktes skatten på arbete- jobbskatteavdraget är en god tanke.
Men man kan bli fundersam över ur man finaniserar den (enbart volym) eller skattehöjningar på andra källor. T.ex el-skatten.
EU gör det naturligtvis omöjligt för oss att sänka el-priset i vårt land utan att låta andra länder få tillgång till vår elproduktion. Dessutom får vi väl inte sänka skatten för att minska samhällets kostnader för uppvärmning och "upplysning" av våra bostäder.

Det kunde annars vara en tanke att minska momsen på el-produktionen. Men vi har väl skrivt fast oss så att detta inte kan åtgärdas. Sedan var det ju der här med att högre el-skatt ger utrymme för andra skattelättnader som kan balansera statistiken så att den visar på sänkt totalskatt. Vattenfall borde sälja alla kraftverk som ej är belägna i Sverige. Resten kan vi behålla och utveckla - det är dumt att sälja ut grunden.