måndag 28 februari 2011

Så skall det låta!

Politik Jessica Rosencrantz skriver i dag om könskvotering. Hon är betydligt mer rakt på sak än de fega manliga beslutsfattarna- som ibland inte fattar ett spån.
Hennes tes är att hon som kvinna inte vill bli könskvoterad. Ett budskap som partiledningarna borde ta emot med tacksamhet. Inte för att fortsätta med könskvotering utan att se till att bäst lämpade person får ledande uppgifter. Moderaterna har tillsammans med Alliansen ganska väl balanserat vem som sitter på maktpossitionerna. Jessicas synpunkter är sunda och ger utrymme för vissa manliga könskvoterande politiker att följa hennes idé. Förhoppningsvis blir det fler kvinnor i politiken och därmed även på de tunga posterna.
Tänk att vi moderater har kvinnor som ser möjligheten till likabehandling inom politiken. Bra!

tisdag 22 februari 2011

Kvinnor och Män är präster i Svenska Kyrkan.

Vår tideräkning är uppdelad i tiden före Kristus och tiden därefter.
Judiska folket var i fångenskap i Egypten. Under den tiden föddes MOSE - den blivande ledaren som med Guds hjälp förde det judiska folket till anvisad plats för bosättning.
De fem Moseböckerna ger en bra bakgrund vad som hände. Orsaken till att det blev Mose som kom att leda utvandringen var att han skrek så in i vassen. Han hittades i en flätad korg mitt i vassen. En tjänstekvinna fann den lille gossen och enlig uppgift var det en dotter till den egyptiske ledaren som såg till att Moses överlevde.
Redan på den tiden hanterades slavar ganska hårdhänt. De barn som föddes skulle tas av daga för att inte integreras med Egyptiernas "bofasta Egyptier" . Egyptiska SD skulle förmodligen med glädje noterat av de försvann från hemlandet.

Vandringen från Egypten beskrivs målande i 5:e mosebok. Där hittar man en komplett strategi för hur transporten till det nya hemlandet skulle genomföras. Man beskriver de olika judiska folken skulle delas upp stamvis, hur man försåg alla med mat,hur försvaret mot anfall skulle sammansättas o.s.v..

Moses hade under vandringen direktkontakt med Herren - inhämtade information och order för hur uppgiften skulle genomföras. Läs gärna delar av 5:e mosebok.

Men det är den uppblossande kampen om Berget en retreatplats som hitintills varit förbehållen enbart manliga präster det gäller.Kampanjen på Facebook har fått mig att fundera över Svenska Kyrkans dilemma ,att en stor andel av de manliga prästerna tycks anse att kvinnor som
genomför Mässan inte kan anses ha kompetens att få kontakt med vår Herre på samma vis som manliga får. Uppdelningen är smärtsam för dels mobbarna - de som inte vill samarbeta med kvinnor vid Mässan - de mobbas i sin tur av arbetsgivaren KYRKOMÖTET- som i sin tur skriver om bibelns tolkning alltefter hur världen och politikerna följer John.

Vore det inte lämpligt ,att undvika mobbandet och försöka bläddra vidare i statuterna och se till att alla präster behandlas lika även inför vår skapare? Risken är uppenbar att de fåtaliga gudstjänstdeltagarna blir färre och att en påstötning från högre ort står på tur. Det kanske blir en ny utvandring-eller utköp - det vore väl tråkigt. Kunde Moses föra ut ett helt folk från fångenskapen i Egypten borde väl Biskoparna kunna ta anvisningar från vår Herre.
Vad hade hänt om inte Moses blivit omhändertagen av en kvinna - Herrens vägar är outgrundliga.

Läs gärna http://stnkavtvivel.blogspot.com/2010_02_01_archive.html.

måndag 21 februari 2011

Bill - Ström - ELände - Nordpool

När man införde den EL-ändiga ELBÖRSEN som fungerar via Norge ställde jag frågan till Per Bill om dess för och nackdelar. Det är väl ganska uppenbart,att han talade inte i nattmössan men väl mot bättre vetande. Nu ställer jag frågan igen. Vad gör vår Regering för att balansera oligopolet som driver upp elpriset i Sverige?

Billig el är en förutsättning för samhällets produktion av bl.a. massa för export, mineralutvinning samt tyngre verkstadsproduktion. Förmodligen har de betydande rabatter från de tre ELmusketörena. Men regeringen tycks gilla de goda vinsterna från elbolagen. Först får man en rejäl slant från statliga Vattenfall. Grädde på moset är elskatten och skatt på skatten. Så det förefaller vara klart att mästaren BORG får fylld skattkista.

Hushållen och samhället i övrigt betalar som jag ser det ett onödigt högt elpris. Miljövården skulle må bättre av att en större del av verksamheten kund drivas med miljövänliga metoder.
EL är den metoden som ligger närmast.
NORDPOOL är bäst sa Bill - Det är bättre se nyktert på tillvaron sa Bull.

söndag 20 februari 2011

Snapphanen/dk en bildande blogg.

Historiens vingslag har för det mesta gjort avtryck .Den svenska polotiska historien försöker att glömma bort vad som varit. www.snapphanen.dk/ speglar åren 1938 - 1945 i sin senaste krönika. Smärtsamt att se hur vi lät oss hunsas av Nazisterna i Tysklands dåvarande lednng.
Vem kommer ihåg att en Centerpartist tillika judehatare satte mallen för vad pressen fick skriva om. Han hade gott sällskap av den Samlingsregering som ledde vårt land. Alla partier hade sitt ansvar för de eftergifter som gjordes i Sverige. Efter kriget kliade man varandra på ryggen och menade" detta hade vi inte en aning om". Rejäla fähundar.

fredag 18 februari 2011

Skolans räkneexempel.

Kalle och Konrad har fått uppgiften att plundra äppelträdet. Kalle och Konrad får betalt för varje fylld låda. Kalle fick ihop 15 lådor och Konrad 85 lådor. För varje fylld låda betalade bonden 1:- .
Det innebar att Kalle fick 15:- och Konrad fick 85:-.

Friskolorna har hand om 15% av grundskolebarnens utbildning och kommunerna har 85%.
Kommunerna köper alltså tjänster till 15% av sin uppgift - motsvarar det pris de betalar
15% av kostnaden eller betalar det mer eller mindre. Kvalite´n på friskolorna förutsättes vara likvärdig med kommunernas. Fråga: hur ser kostnadsbilden ut och hur mäter man effektiviteten? Det borde varje kommun undersöka ?

söndag 13 februari 2011

Uppsnappat på nätet- memento för Sverige

I dag har jag som anligt läst www.Snapphanen.se. Denna söndagskrönika handlar om perioden 1939-1943. Man kan fundera över hur våra dåvarande politiker hade mage, att ställa sig vid ringside utan att ta ställning. Men kanske var det det enda möjliga. Men det förefaller ha kostat på samvetet ,att konstatera massakern på 6 miljoner Judar och en miljon "övriga". Det är värt att läsa och sålla sina tankar om vad vad historien säger om oss och vi om historien.

onsdag 2 februari 2011

Kulturminister med vissa brister.

UNT noterar, att kulturministern vill besluta om presstödet till vissa tidnigar som i dag uppfyller
villkoren för att erhålla press-stöd. Antingen skall alla få presstöd som är berättigade eller varför inte ta bort presstödet för alla? Plus och minus får väl undersökas. Ideologiskt grumligt blir det om man stänger av vissa dagstidningar från att erhålla presstöd. Tidningar som inte delar samma uppfattning som gemene man kan man undvika att köpa - men de måste ha samma villkor som övriga. Man kan känna avsky för vissa tidningars uppfattningar - men inte hindra dem att uttrycka sin mening. Det nya presstödsbeslutet som sägs komma inom en snar framtid borde kanske helt enkelt tas bort. Pressen kan anpassa sig till den nya verkligheten. Men man borde i stället skapa ett system för distributionen av alla dagstidningar och det bör betalas av Staten.
Som Moderat har jag ofta hört slogan som"VALFRIHET" - just nu visar kulturministerns förslag på brister som sätter henne i eget klister.