torsdag 31 mars 2011

Ideologisk följsamhet bör debatteras.

Nordea är numera inte ett bolag där Svenska Staten har hand om rorkulten. Förutseende ekonomer i Finland har numera hand om besluten. Förmodligen flyttar Nordea sitt huvudkontor till Helsingfors inom en inte alltför snar framtid. Nu är det dags att undersöka orsak och verkan. Hur påverkar det Sveriges ekonomi? Lars Jonung skriver om det i DN i dag. Min gamla tes om utförsäljningar tycks vara aktuell. Låt inte ideologin få alltför stort utrymme. Det är en bra åtgärd att göra pengar av de företag som kan klara sig själva och staten inte behöver kontrollen över deras verksamhet. Nordea är tveksamt om det var till vår fördel. Förklaringen till denna försäljning var nog ,att den finske styrelseledamoten var duktig och drivande. Exempel på ideologisk härdsmälta förekommer. EL-producenten Vattenfall var tänkt att säljas ut. Analysen om vad som kan säljas bör sikta på bolag som inte negativt påverkar våra möjligheter att hantera naturtillgångar. När det gäller ideologi/utförsäljnng har vissa drag av "duktig idiot" förekommit. Regeringen framför allt Moderaterna måste vara varsamma och tänka"har vi gjort fel - så tänker vi om och gör bättre". Ett dåligt exempel är utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Staten är av ideologiska skäl villig att betala ut tre ggr så mycket pengar till den som bor i hyreshus som till den som har bostadsrätt med en modest hyra. Då säljer staten sälj ut och skaffa Dig ett hyreskontrakt! Praktiskt vore att tänka om det verkligen är rätt. PS. Detta skrevs för några dagar sedan och hamnade på väntplats.

onsdag 30 mars 2011

Hur många Moderata läkare på SVD Brännpunkt?

108 yngre läkare presenterar i dag på SVD Brännpunkt en seriös artikel om problemet inom vården vad gäller utförsäkringar. Man motiverar utmärkt klart och tydligt att det utgör problem för de som utförsäkras. Exemplen ser ut att hålla och förefaller ur proffessionell synpunkt vara relevanta. Ansvarig Minister Ulf Kristersson har i stort sett inga kommentarer. Jag undrar om hotbilden är planerad för att skrämma de som ÄR sjuka samtidigt med de som är drönare som gillar att vara sjukskrivna. Det gäller att se till individen och inte blåsa på för mycket i den seriösa jakten på fuskare. P.S tror Alliansen att alla de 108 läkarna är vänster? Eller hur skall Ni förklara varför de som påpekar problemen som man uppenbart inte vill tillrättalägga? Lyssnade för övrigt på intervju med Tommy Waidelich i dagens morgonnyheter. Hans balansgång var stadig och pekar närmast på rättning i mittfåran. Det var lite roande att höra utfrågaren fundera över vad han säger. Han var ju inte rödrödgrön utan SR & Rut brukare sedan länge och väl motiverad för att bli Socialdemokraternas talesman i ekonomiska frågor. Det förefaller inte omöjligt att komma på rätt väg för att påverka Alliansen genom en öppen fruktgivande debatt.

måndag 28 mars 2011

Trosproblemet utan rim och resår.

Jag har inga problem med att gå till nattvardsbordet om det är en manlig präst. Detsamma gäller om det är en kvinnlig präst. Den veliga handen i Svenska Kyrkan saknar förmåga till att formulera en trosuppfattning som delas av alla. Vad gör man åt detta. Jo avvaktar den dag då alla som inte TROR lika blir pensionerade. Bakgrunden är 1958 års beslut ,att kvinnor också skall kunna prästvigas i den dåvarande statliga inrättning, som numera är fri från staten inblandning. Det är ju en gråvit lögn när man ser på antalet politiska nomineringar till Kyrkomötet. Svenska Kyrkan är till för alla medlemmar som genom sitt medlemskap är regeistrerade kyrkotillhörande. Men studerar man de som anges som beslutsfattare i Kyrkomötet har de alla ett prefix avseende politiskt parti eller opolitiska! Själv tror jag att kyrkan tror för mycket på politiken. Dagens Dagen har en artikel med överskriften Juholt säger att han inte tror på Gud men på Kyrkan. VSB.

söndag 27 mars 2011

Problematiskt

Under åren förändras och ut-ellér avvecklas bloggar. För min del samlar jag ett gäng bloggar under rubriken PROBLEMATISKT. För tillfället är de mest aktuella www.snaphanen.dk där det som skrivs är kryddat med sött och salt. Den skall läsas med eftertanke. Det ställer frågor på sin spets -ibland håller jag med men lika ofta finnes det anledning att bli störd av överdrifter. Men det är inte fel att pröva sanningshalten - håller med eller håller inte med? Resultatet för min del är sött eller salt - ofta kan man reagera för överdrifter- som leder till vässade egna tankar och protester.

torsdag 24 mars 2011

Stafettläkare - vem tänker taktiskt?

Ja i första hand är det väl stafettläkarna som gör det. Landstingen inbillar sig att de spar pengar genom att underbemanna sjukhusen.
Det borde gå att undvika metoden stafettläkare.
Säga att tre landsting går samman om ,att fastanställa ett antal läkare som skulle vara mobila.
Varje landsting gör en årsbudget baserat på antalet läkare som anses vara nödvändiga för att genomföra vårduppdraget. Nuvarande budgetering genererar fenomenet stafettläkarbehov- kosta vad de vill. Om Landstingen går tillbaka i sina noteringar över föregående års utnyttjande av stafettläkare får man fram en (icke förväntad" kostnadsökning jmf. lagd budget.)

Beräkna kostnaden för dessa stafettläkare hade kunnatbrukas till.
Kalkylen kanske gör att fyra stafettläkare kostar lika mycket som 6 fastanställda läkare. Kalkyler brukar ju i allmänhet slå fel åt endast ett håll - övertrassering av kostnadsbudget. Under förutsättning att denna kalkyl stämmer någorlunda kan varje landsting
anställa tre läkare i fast tjänst med uppdraget att fylla vakanser.- Alltså budgetra dem för året.

Det borde skapa en totalbudget som överstiger nuläget - men resuterar i att den reella kostnaden sjunker med 1 - 2 "stafettläkarlöner". Bemanningen kanske är avvikande i landstingen men princioen borde ge lägre verkliga kostnader. Det kan var väl värt att göra beräkningen trots att politikerna med nuvarande överbudgeteringar försöker förtränga varför det blir ännu högre kostnader genom bruket av de mobila räddarna.

onsdag 23 mars 2011

Alliansen och oligopolen.

Drivmedelspriset (bensin) har ökat under de senaste åren. Konkurrens är den enda vägen att hålla dessa priser nere. Konkurrens enligt min mening och Alliansens mening är nyttiga metoder för att få ner priser på bensin och diesel.
Varför accepterar nuvarande Regering ,att konkurrensen blivit akterseglad av den stora olje"kartellen" eller skall vi säga oligopolet som består av de stora internationella oljeföretagen?

Ideologiskt säger vi att konkurrens är vägen men Regeringen ser inte att det är oligopolet som är i vägen!!

Moderaterna måste leva upp till sina idéal - annars blir skadan fatal.

tisdag 15 mars 2011

Moderater för statligt ingripande i skolfrågan

I dagens UNT har Ann-Catrine Haglund tidigare Landshövding i Uppsala Län yttrat sig i skolfrågan. Moderaterna är ju hängivna privatiserare - men med tidigare erfarenheter så talar många numera om , att staten skall överta ansvaret för skolornas utveckling. Kommunerna får med andra ord ICKE GODKÄNT .l äs dagens debattinlägg på www.UNT.se/debatt.

lördag 12 mars 2011

Moderera Moderater?

Läser i dagens www.unt insändare under rubriken "Frustration över sjukvård" om konsten att spara medel för Landstinget.
Beskrivningen av hur väl man på Gävle sjukhus hanterade en 17-årig patient som blev akut sjuk och svävade mellan liv och död. Detta svåra sjukdomsfall bekämpades framgångsrikt i Gävle.
Problemet var att patienten bosatt i Skutskär(Uppsala Läns Landsting) kostade pengar att hantera i Gävle. Pengar som alltså Uppsala Läns Landsting kommer att få betala till Gävleborg.

Akademiska ville absolut ha tillbaka sin presumptive patient för att spar medel. Flytten genomfördes troligen av ett sjukt skäl. Landstingspengar sparades i Uppsala.

Artikeln är ovanligt fyllig- nästan tre spalter. Den luktar alltså landstingsmedel och nu väntar säkert ett välskrivet dokument från Uppsala Läns Landsting ocm hur viktigt det var för patienten att förflyttas till sitt sjuhkhus i hemorten - 10 mil från Skutskär.

Kan fundera över hur de ansvariga myndigheterna prioriterar vård och omsorg contra PENGAR!

torsdag 10 mars 2011

Demenskontroll - sparar tid och pengar.

Har varit på pensionärsmöte i dag. Som vanligt ,kaffe,mackor,lotterier samt en ordentlig genomgång i ämnet DEMENS. Vi hade besök av www.demensbutiken.se . Det var Kerstin Lundsröm från företaget Octopus Demens AB som redogjorde för hur och när demens kommer in i människors liv.
Inte känner många till att demens kan börja redan i unga år. De som drabbas kan vara unga såväl som medelålders. Demens beror på flera orsaker. Den springande punkten för rehabillitering synes vara att de ofta kommer smygande och att få en diagnos kan ta flera år.
Allmänläkare har oftast inte demenssjukdom i focus ,en av anledningarna till att det dröjer innan diagnosen dement konstateras.

Svensk Bilprovning får ju in din personbil för kontroll en gång per år. Sedan får Du papper på att antingen åtgärda fel och komma tillbaka för ombesiktning. Inga felaktigheter som kan föranleda trafikolyckor skall inte passera. Tänk om demensutveckling undersöktes med planerad frekvens på alla människor. Det skulle innebära att specialister kollade om vi hade början till demens säg vart 3 år. Flertalet "besiktigade" fick klart besked att köra vidare. En grupp kallades till "ombesiktning" med åtgärdsanalys och förebyggande medicinering.
Det borde kunna begränsa utvecklad demens under en betydande period.

Som det är i nuläget blir alltför många personer inte uppmärksammade på sin sjukdom och därför heller inte behandlade. Snabba insatser ger mindre skador och sjukvården sparar pengar. Individerna får en bättre livskvalité och livskamrater slipper att dra tyngre lass i vården.
Förresten SENIL betyder gammal och inte något annat. Men ju mer SENIL Du blir ju större är risken för Demens.

måndag 7 mars 2011

Staten & Ideologin!

Det är nyttigt att överpröva vad som är statens uppgifter och vad som kan överlåtas på den privata marknaden.
Men i dagsläget är Alliansen överdrivet nitisk när det gäller att sälja ALLT. Kan det möjligen vara fallet ,att tanken på att sälja rubbet och sedan lägga "avgifter på verksamheten" för att ändå tillgodose ytterligare jobbskatteavdrag? Vattenfall är väl i så fall paradexemplet att ta till.
Sverige har alltså ett stort företag i sin ägosom inte enbart arbetar på nationellnivå och som skapar mervärde. Dessutom är det ett av tre oligopool företag inom EL-marknaden.
Resultatet har blivit högre EL-kostnad för industri och allmänhet.
Ideologisk härdsmälta kan tyckas. Behåll Vattenfall - sälj inte företaget. Det förefaller innebära modellen sälja sin själ för pengar. Men det kanske är sekulärpolitisk metodik.

Vattnet är från början en fri tillgång - men håller man inte igen de mest privatiseringvilliga så försvinner även det till fjärran länder.Att sälja smöret och sedan slarva bor pengarna("tappa") är inte god ekonomi.
Moderaterna bör tänka efter innan vi förlorar voteringen och anseendet i Riksdagen.
PS Känner mig som musen som röt!!!

fredag 4 mars 2011

Kyrktoppen - Redovisning av Gudstjänstdeltagare.

Tävlingsraseriet breder ut sig i vårt land. ,Vem som vet mest,På spåret,Svensktoppen(förr i tiden) Let´s Dance, you just name it.

Tänk om det varje onsdag redovisades hur många själar som deltog i söndagsgudstjänsten.
Varje församling skulle redovisas. T.ex. antal kyrkomedlemmar - jmf. gudstjänstdeltagare.
Gör samma redovisning för samfälligheterna. Då kan man ju anse att 5 personer är ett bra resultat när man har 4.000 församlingsbor!

Men det är klart vi räknar ju in präst,kantor,kyrkvärd i statistiken. Ibland blir vi ännu bättre ,det är när kören medverkar.
Redovisa stiftens resultat.

Varför kom jag att tänka på det här? Jo en församling med 40.ooo SvK medlemmar hade under söndagsgudstjänsten 40 deltagare.

Men tanken att sprida (missionera) budskapet är övergripande.