måndag 30 maj 2011

Den blomstertid nu kommer-skolavslutningen

Man får sjunga Den blomstertid nu kommer -under skolavslutningen i församlingskyrkan . Det förefaller vara skolverket fattade beslut.

. "Du ska inte tror det blir sommar osv." förrän bråket om skolavslutningen är överstökat.
Men Svenska Kyrkan kanske borde ta sig i kragen och tala om vad den står för - alltså missionera.

lördag 28 maj 2011

Pojken med guldbyxorna

Landshövding Peter Egardt har införskaffat ett fordon till sin uppgift att hålla ångan uppe i länet. Det ursprungliga priset var tydligen på miljonen men landshövdingen prutade ner den till 800.000:- .Chauffören ingick icke. Det vore intressant att få en jämförelse mellan de olika länen hur de har löst transport av sina landshövdingar. Vår landshövding kanske räknar med att länet skall kunna sälja den efter några år och att detta skulle vara en god affär.
Det kan vara så och då är det alldeles utmärkt. Integriteten gör väl att han inte köper den själv.

Men nog verkar det lite "pojken med guldbyxorna".
Som landshövding är han drivande och nyttig för vårt Län.

torsdag 26 maj 2011

Svenska Kyrkan - Reviderad tolkning.

Komminister Håkan Sundliden har fått "anmärkning" på grund av att han avsagt sig vigselrätten.
Biskopen har fått mentlig redogörelse -( har läst Sundlidens förklaring.) Men det hjälpte alltså föga - anmärkning blev det. Äktenskapslagen är som bekant ändrad och tillgodoser samhällsmedborgarnas behov. Som sekulär företeelse är det helt i sin oprdning. Men hur sjutton kunde Svenska Kyrkan undvika att avsäga sig vigselrätten? Registrering av äktenskap bör ske genom den sekulära Statens försorg. Därefter gör ju kyrkan sin uppgift genom att välsigna enligt trons mening. Numera ändrar ju etablissemanget trons uppfattning allt efter senaste populism. Man undviker att ifrågasätta de föreslagna förändringarna som även de präster ställer sig tveksamma inför. Jag tror på Gud och är trygg med det. Svenska Kyrkan traskar patrull med senaste nycker och blir mer sekulär för varje Kyrkomöte som går.

tisdag 24 maj 2011

Världen är full av ROT & RUT

Läser i Närkes Allehanda att vårt land expanderar när det gäller RUT - och ROTavdrag.
Dessa två möjligheter att kunna få råd till renovering och städning är utomordentligt bra.
Jag köper motiveringen att många jobb som varit svarta blir vita och därmed bidrar till påfyllning av statens kassa. Nu hoppas jag Borg som finansminister kan besvara hur RUT och ROT påverkar intäkterna och de nya jobben genom att arbetet utförs i Frankrike. Det lär vara poppis på Franska rivieran,

Ibland springer de nya idéerna iväg med förståndet. Jag anar att informationen inte kan vara sann utan en vandringssägen.

måndag 23 maj 2011

Göteborgs moderater bör förklara sig.

Mr Magnusson som menar att SOS Alarm måste ge 12 % i överskott på verksamheten är väl ute och snurrar i alla fall. Ett av samhället ägt företag med uppgiften att transportera patientgerna till sjukhus går med 0,5% i vinst skall se till att vinstmålet skall vara 12 %.
Jag hade förväntat en beskrivning av om nuvarande satsning från samhället varit tillräckligt.
Har det v arit för många anställda? Svaret tycks vara att den som budgeterat verksamheten har gjort en bra kalkyl.
Men Magnusson tycks vara missnöjd med vinstens storlek. Hur tänker han klara 12-procentmålet. Kan ske med minskning av servicen? Eller att köpa tjänsten.

Förklara gärna vad som skall göra vinsten högre? Privata företag skall helst göra vinst på sin verksamhet. Kommunal och Landsting skall göra kalkyler som har en möjlighet att stå sig under året. Det förefaller ju vara läget att det mesta av budgeteringen är lagd i underkant.
Man kanske unde tänka sig att lönerna för de kommunala/landstingspamparna regleras efter opm verksamheten visa negativa siffror. T.ex om budgeten inte håller och ger 15% underskott borde i rimlighetens namn de ansvarigas löner (dvs.de som BESLUTAR) minska med 15%.
Det vore en vinst för samhället med politiker som kan lägga en realistisk budget.
Tänk efter - en vinst i ett statligt/landstingsdrivet bolag i detta fall 0,5% - blir väl frågan om hur de löst uppgifterna- är det utan anmärkning - dvs icke missgynnat "brukarna" så får man väl vara nöjd. Magnusson skulle kanske ägna sig åt privat verksamhet - där möjligheten finnes att vinstmaxim era.

torsdag 5 maj 2011

Upplysningstiden i ny tappning.

Vore tacksam om Moderata samlingspartiet tog sig tid att informera oss medlemmar vad som bör åtgärdas i sjukkassehanteringen och F3 jobben. Är övertygad om att det går att reda ut under Karlstads sammankomsten. Vi har inte råd att schabbla på samma vis som socialdemokraterna
gjorde på sin tid. Vår tid är nu se till att rensa sjukförsäkringens tillämpning. Redovisa klart F3 - Hur har man t.ex engagerar och Kontrollerar de företag som deltar i uppgiften.
Hur löser man knuten för företag som varit duktiga att skapa nästan riktiga jobb för F3 anställda? Hur hanterar man deras fortsatta möjligheter att komma igång genom -balanserad sponsring . Det kan visa sig fruktsamt - de får stadig anställning- i ett "riktigt" jobb och med högre självkänsla. Kommunicera mera!! Ni är på rätt väg nästan -ut från renen in på vägen.
Sanningen skall göra Er valbara även nästa gång.

onsdag 4 maj 2011

Uppsala har lyssnat på hörselskadade.

En snabbis i dag Buss från hemmet kl. sju - promenad till Hörcentralen i Uppsala . Väntetid: 3 minuter. Samtal med "sorterare" om vad som var fel. Besked att vänta för hörselapparatkontroll och justering. Väntade 10 minuter ( läste om smaskiga förstärkare till skivspelare och DVD)
Sedan kom experten ut med de renoverade hörapparaterna. Genomgång felsökning och åtgärder tog två minuter. Det är berömvärt att kommunen har en sådan institution - Det var som om den varit privat. Men kommunen kan sätta till resurser som fungerar snabbt och effektivt. Det blir billigare än systemen med långa väntetider. All heder åt Hörcentralen i Uppsala. Välorganiserad.

måndag 2 maj 2011

Fader Billströms dilemma - en annan femma.

Tobias Billström ,stolt fader har ett problem - ja han har naturligtvis många. Hur många får tiden utvisa men under tiden utvisas en mängd. Ibland blir det rätt och ibland förstår man inte varför besluten blir det som blir. Som far till ett barn i treårsåldern har han ingenting emot att utvisa två små pojkar tillsammans med barnens pappa. Mamman är inte att tänka på - anledningen är hennes benägenhet att försöka ta kål på sin avkomma. Kunde inte Billström tänka sig att låta barnen och fadern får uppehållstillstånd? Skulle fadern vara olämplig bör svenska staten se till att de två knattarna får styvföräldrar i vårt land. Plocka fram känslolivet och medkännande i detta fall. Det lär ju vara så att landet därifrån fadern härstammar är en högst osäker plats för två moderlösa. Tråkigt när man upplever vissa beslut som sanslösa.

söndag 1 maj 2011

Social kompetens och femteklassare.

Lördagsunderhållningen med vuxna som förhörs i skolämnen är trevlig med många poänger.
Lasse Cronér leder programmet med hjälp av några välanpassade 5:e klassare som dessutom har god kunskap om grundskolans kurser från ettan t.o.m femman.
I går var det en doktor -trevlig påläst och spontan som fick frågor, som hon med hjälp av eleverna kunde besvara. Problemet kom när hon fick frågan hur man stavar till abborre.
När hon blev vill så tipsade Lasse Cronér henne att lyssna på femteklassaren. Dessutom fick hon se hur fyra av de fem hade stavat - helt korrekt! Men när hon ställdes inför sina valmöjligheter
så valde hon "kan själv" trots att hon haft möjligheten att hålla sig till den utvalde elevens val.

Hemma funderade vi över hur hon skulle klara av det. 1. Lita på "hjälparen från 5:e klass var en modell den andra var att skippa vad de fyra föregående elevrna skrivit samt att visa att hon saknade tillit till 5:eklassaren in action.

Modellen kan själv blev fel samtidgt som hon utan att tänka på det sände signalen " jag litar inte på dig" Funderar just på hur hon gör vid avvikande diagnos från kollegor? Hon var läkare :

Den andre som tävlade var bankdirektör på sin fråga blev han plötsligt bankdirektör med 20 underställda och vågade inte ta hjälp av eleverna. Gick hem med 20.000:- och en aning skuffat
samvete. Dels litade han inte på eleven - kanske en branschkompetens? och dels var han kanske en aning snål.
Gemensamt för de båda var väl tabben att inte våga lita på eleverna.

Bidragskarusellen modell partitaktik

Ett bidrag är väl ett bidrag. Tiderna ilar vidare och förutsättningarna förändras.


S har helt rakt tillstått att LO-kollektivet som ju innehåller medlemmar som röstar antingen höger eller vänster lämnar feta bidrag till S-verksamheten. Moderaterna för sin del värnar om sina bidragsgivare och menar att det tillhör en grupp som inte vill framträda som Moderater.


Jag begriper inte varför det skulle vara till skada för en förmögen Moderat att noteras för bidragsbetalning till Moderata samlingspartiet? För 50 år sedan var det inte så enkelt att bo i en mindre ort som var impregnerad av Socialdemokrater och Kommunister och vara Högerman- om man inte var pampen i företagarvärlden. Men nu behöver ingen backa för att leva ut sin politiska inställning - om man inte är SD-kramare.


Det bör väl vara enkelt att genomföra en registrering av bidrag till respektive parti.


Pengarna är ju beskattade en gång och läggs till partiets valverksamhet.


Men bidragen från partihögkvarterens beslutsfattare är väl som vanligt gediget arbete och inte pengar.


Nu gäller det att planera inför nästa Riksdagsval. Börja med att registrera Valsamverkan inom Alliansen. Det utgör garantin för fortsatt regeringsinnehav. Det hade nog inte varit fel vid föregående riksdagsval.Som tillhörig Uppsala Län kommer jag att tänka på den pedagogoiska utbildaren från Högern. Han undervisade på Gimo Herrgård på 50-talet. Mantrat var metoden att få politisk makt.Tre saker prioriterade han som verksamma för att vinna ett riksdagsval .Hans skrev på svarta tavlan(det kallas tydligen The black board nu för tiden) Det var 1. PÄNGAR 2.PÄNGAR. 3.PÄNGAR. Analysen stämmer - vi som var med har inte glömt det.


Men någon pep till och påpekade att det hade blivit fel på stavningen. Nej inte alls svarade han "Detta kommer ni aldrig att glömma) Året var 1952-53 tror jag. Men minnet sitter där än.Retoriken från mitt parti -att vi går före med offentlig redovisning av partibidrag blir en aning enkel. Säg som det är i stället -raka rör, vi klarar det också.