torsdag 30 juni 2011

ungtuppar som är riktiga MUPPAR

Cristina Husmark Pehrsson fick ett uppdrag. Sjösätt en bra sjukförsäkring. Den yngre M-obben föreslog det system som genomfördes. Varningssignaler från Husmark Pehrsson lämnades utan åtgärd. " Kör på som vi vill ha det" Hon försökte men blev som hon sagt- flopp.
Hennes departement lär ha genomfört en utredning som bekräftade hennes mening att det var lämpligt att "göra om och göra rätt". Läs SVD och fundera.
Nu förväntar jag mig att den yngregenerationen med ansvar för hur det verkligen blev genomfört öppnar sina verbala näbbar och talar om varför de inte lyssnat. Statsministern kliar sig säker i svålen och försöker finna en lämplig ursäkt/bortförklaring. Tänk att det skall vara så enkelt för ungtupparna att gala - när de ändå gör det galet.
Moderaterna är värda ett bättre öde - alltså gör om och gör rätt!
Det anser jag som Moderat!!!
PS. Det lär ha varit finansministern som genomdrev ,att det blev som det blev - allt enligt GP.

måndag 27 juni 2011

KONSTEN ATT PRIVATISERA.

Konsten att privatisera. Apoteken gick ju bra att privatisera. Det var väl inga som fick pengar för att öppna? Idrottsarenor typ Uppsalas Arenastad har väl snavat på sin egen ideologi. Man får väl inte skänka bort mark till den sonm åtar sig att bygga superstadion? Gör om! Tänk fritt! Tänk politiskt! Tänk idéologiskt. Dribbla för genomförandet??? - TÄNK INTE PÅ DET!

onsdag 8 juni 2011

Arbetslösa Riksdagsledamöter -bidragsberoende?

Moderaterna söker arbete naturligtvis. De förefaller ju vara vår viktigaste fråga den här att omedelbart söka arbete när man blivit uppsagd. Det är inte hederligt att belasta staten kassa i onödan. Riksdagsvalet innebar förändringar för alla partier. De nya riksdagsledamöterna får ju lön - lika för alla. Men de som lämnar riksdagsarbetet skall enligt statuterna genast söka nytt arbete. Statistiken visar att partierna inte lever som de lär. Cirka 70% av Socialdemokraterna och Miljöpartisterna har fortfarande understöd från staten . Detsamma gäller inte Moderaterna som enbart har 50% som lever på understödet. Har man anmält sig till A-kassan? Eller avser man att tillbringa resten av sitt arbetsliv som arbetslös och bli utstämplad.

Hur verkligheten ser ut visa enbart hur människor fungerar utanför sin politiska uppfattning.
Svårt att vara kristisk till S & MP - som ju inte har arbetslinjen. Men mitt parti M borde väl ha bättre siffror än 50% arbetslösa av de avgående riksdagsmännen. Kommentera enligt partiets uppfattning.

måndag 6 juni 2011

Alliansen måste hålla balansen

Man skall inte reagera för starkt på negativa opinionssiffror så här tre år framöver. Men man måste odla sina resurser vattna och rensa. KD & Centern behöver få uppdrag som gör dem synliga och attraktiva. Moderaterna som känner sig som storebror eller gudfader gillar att komma i rampljuset. De borde lägg an på att odla vissa frågor via KD & C - kanalen.
Sedan kan man visa en positiv uppsyn och hjälpa till att kryssa fram ett bra förslag till votering.
Man förlorar ingenting på det jämfört om man sätter näsan i vädret och enbarft jagar egna poäng. *Än en gång Alliansen är en utmärkt samarbetside`som riskerar att falla till marken om vi moderater är alltför makthungriga. Slutligen förhandla fram valsamverkan inför nästa val.
PS. Folkpartiet klarar sig själv vad gäller profil.

lördag 4 juni 2011

Migrationsministern bör läsa UNT:s ledare..

Migrationsminister Tobias Billström ,som ser så sträng ut på bild bör läsa dagen UNT-ledare.
Det skadar inte att Statsministern kastar en blick på den heller.
Alliansen tycks inte vara överens med Moderaterna i migrationsfrågan.
Jag efterlyser en moderat tolkning av den svåra frågan vad göra med de papperslösa.
Moderat tolkning med en human syn på denna grupps besvärliga läge skulle underlätta
kommande valkampanjer. Humanisterna vill inte veta av religion i samband med skolavslutningar. Men hur många moderata humanister uttrycker viljan att Moderaterna inte skall delta i Kyrkoval ? Kyrkomötet tycks vara konfekt för makthungriga partitaktiker i samtliga partier. www.unt.se Ledarsidan Lördagen den 4:e juni.

torsdag 2 juni 2011

Präster bör bli vid sin läst.

Kyrkoherdar har ingen enkel uppgift. Deras nuvarande arbetssituation synes vara mera administration än mission. Uppgiften står väl klar- att få fler medlemmar till kyrkan, få igång en ny väckelse, utveckla ungdomsarbetet och se till att den äldregenerationen börjar gå till Söndagsgudstjänsten,att deltaga i veckans "sopplunch "o ch vid detta tillfället även få deltagarna att instämma i bordsbön.
Så långt ser det enkelt ut. Men låt oss ta en jämförelse med det som sker med skolavslutningarna. Skolverket har beordrat skolorna att genomföra terminsavlutningen i en sekulär lokal. Använder man församlingskyrkan bör Guds namn och ingen kristen bön,psalm eller välsignelse förekomma. Där kan Svenska Kyrkan skylla sig själva - deltagarna tacka för den goda soppan-kaffet och kakan. Men en präst vill helst inte "störa" trviseln med en bordsbön.
Det gäller nog att tänka om - läsa bibeln,fundera över vad utbildningen säger om frimodíghet och uppgiften att sprida Guds ord.

Samfälligheter anställer kyrkoherdar för religionens utveckling i församlingarna.
Driften av kyrkans praktiska uppgifter(ekonomi)(personalvård) (planering av och genomförande av beslutade aktiviteter) borde délegeras till en väl utbildad administratör och chef. Numera utbildar man Kyrkoherdar till administratörer med personalvård,fastighetsförvaltning och gud vet vad. Detta kan inte bli effektiv förvaltning av det materiella och tränger samtidigt bort den viktiga hanteringen av medlemsvården.

Men något måste göras åt kyrkans klenmodiga hantering vad gäller medlemsvård. Där är och skall prästerna lägga ner mer tid än som synes vara fallet i dag.

Detvar inget skojigt de som Hasse Alfredssons kyrkvaktmästare sade" de säger visst att prästen är religiös också" Men det var en liten pik som borde ta ganska djupt.