tisdag 22 november 2011

Svenska Kyrkan -

Svenska Kyrkan är en stor bärare av den kristna religionen.Medlemsantalet förpliktigar.

Frågan för dagen har anslutning till den enhetliga Svenska Kyrkan. Men är den enhetlig för alla präster och biskopar?


Svaret finner man enklast genom att ta del av förslag och invändningar mot eller för präster som har en avvikande syn på vad som tillämpas i våra Gudstjänster.


Varför har vissa präster problem med att samarbeta vid Nattvardsgudstjänster?
(Där förefaller Kyrkomötet och Biskoparna se allvarligt på problemet) Följden för dessa präster är stopp i karriären. Två kön som borde samarbeta såväl som präster och som gifta.


Varför beslutar Kyrkomötet att förändra kyrkans uppfattning om äktenskapet ur teologiskt perspektiv? Varför inte följa Statens nyskrivna Äktenskapsbalk och avstå från vigselrätten?
Ett utomordentligt tillfälle att införa välsignelseakter för alla par som så önskar.
Präster finnes det som mycket gärna följer sin kristna tro och viger. Trosuppfattningen är
ju olika men tolkningsföreträdet innebär säkert att alla par kommer att ha tillgång till lämplig präst.

Men vi kommer förmodligen att bli en sekulär kyrka med Svea Rikes Lag som huvudinriktning.
En tråkig utveckling.

.

lördag 19 november 2011

Kan det vara valstrategi?

Man kan fråga sig varför Sofia Arkelsten publicerade KD:s framtidsstrategi - men undvek att beskriva den som KD för att bilden skulle vara att Fredrik Reinfeldt hade "tänkt".
Det blev naturligtvis inte protester från KD men från andra organ. Journalisterna svalde kanske ett bete agnat av Schlingmann . Det blev bubbel om övertrrampet som kanske inte var ett övertranmp. Marknadsföringen av KD ligger i Alliansens intresse.
Den här laddade skrivningen fick säkert ett fokus på KD:s och dessutom ett väklskrivet förslag som kan ge KD röster från de väljare som håller på att ledsna. Kom ihåg att man kan ta fram betet igen inför kommande Riksdagsval. Schlingmann är full av intressanta marknadsföringstrix.

onsdag 9 november 2011

Huvudvärk för Regeringen

Marknaden försöker alltid ta det bästa besluten som ger vinster. Försäljarna av Apotek borde kanske befarat det värsta. Först sockrar man anbuden för att få försäljning till stånd. Sedan gör apoteken sitt drag genom att arrangera en förlust inom familjen.
Regeringen får söka contra med några beska piller.

onsdag 2 november 2011

Vad hade MOSES med sig från berget?

Har följt debatten på Åke Bonniers blogg. Ett hundratal kommentarer med växlande åsikter
om hur, var och när nästan allt skall hanteras. Biskopar och kyrkoherdar hukar i bänkarna.
Äktenskapsbalken har förändrats och ger alla par som ingår äktenska samma skyldigheter och rättigheter. Ett framsteg. Präster får påhopp för att övertalas/tvingas till att utföra saker som de inte delar samma åsikter som Kyrkomötet(Politiskt till största delen - dessutom relativt sekulärt)

Vad skulle ha hänt om Svenska Kyrkan från första stund frågat efter vägledning?
Tio Guds bud tål att fundera över. Enkla klara förhållningsregler , som tycks avsomnade i den Svenska Kyrkans ledning. Kunde vi klarat oss med dessa tio budord i det nutida samhället?
Vid sökning på de 10 budorden framgår det att Muslimer, och kristna i stort delar och accepterar samtliga förslag som Noak kom ned med från berget. Det kan alltså ligga till god grund för vår trosuppfattning. Det sekulära samhället delar till stor del budens anvisningar.
Jag tror till och med att Humanisterna kunde klara sig med dess bud (Om man strök uppgiften att det var Guds anvisningar)

Slå upp Google och fråga på Kristen opinion så finner Ni tio ganska likartade Tio Guds Bud.
Svenska Kyrkans Läronämnd kanske har någon synpunkt varför det föreligger så många varianter i Svenska Kyrkans trosuppfattning.

Två personer har påpekat att det skall vara MOSES -men ändå svarat på frågan.
Jag tackar för det . Börjar fundera över kommande demens (tappar namn).