torsdag 22 december 2011

GOD JUL

Tillbaka till verkligheten. Svenska Kyrkan fungerar bra så här i början av Kyrkoåret.
Välbesökta gudstjänster och en fin julsamling av släkten.
God Jul önskar jag hela min familj inräknat barnbarnsbarnet Brandon som föddes den 12 december i år. Det där med God Jul gäller alla mina andra vänner också.

fredag 16 december 2011

Svenska Kyrkans utveckling.

Jag har under åren haft ett mantra för denna blogg."följer Svenska Kyrkans utveckling"
Det har hänt ganska mycket under de senaste åren.
Den SvK strävar efter att följa den sekulär politiken i alltför hög grad - som jag ser det.
Fortet i Uppsala växer snabbt. Landsortskyrkorna försvinner inte men uppgår i konglomerat i form av stora konstruerade församlingar. Det ger inte fler gudstjänstdeltagare.
Svaret på det påståendet blir väl - men se så stor organisation vi har för kyrkans centralisering.

Det vore tacknämligt om SvK kunde redovisa sin syn på Kristendom och sekulära förändringar som inneburit att kyrkan måste tolka om vad som går an och inte an.

Det sekulära samhället har lagar som förändrats till det bättre. Äktenskapsbalken är ett exempel. ALLA MÄNNISKOR FÅR INGÅ ÄKTENSKAP (OBS _SEKULÄRT) MED LIKALYDANDE RÄTTIGHETER OAVSETT DET ÄR KVINNA/MAN ELLER SAMKÖNAT.

Men varför måste detta innebära att Svenska Kyrkan skulle behålla vigselrätten?

fredag 9 december 2011

Svenska Kyrkan eller Bredband

Vi pratade om vikande besökssiffror i Svenska Kyrkans gudstjänster. Funderingar om vad Församlingarna gör för sina betalande medlemmar - gudstjänster , hembesök, soppluncher .m.m. . Tänker man sig sen den åldrande generationen och vad utbytet blir för medlemskapet så är det inte speciellt mycket. Den största andelen av årsavgiften tycks koncentrerad tas om hand av Stiften med dess organisationer och Kyrkomötessamlingarna.

En mig närstående person frågade vad som kunde vara bäst för henne - att betala medlemsavgiften till Kyrkan eller att skaffa bredband med lagom många kanaler.
Det innebar naturligtvis en kritik över föramlingskyrkornas hantering av Gudstjänster,soppluncher och hembesök. Tomma kyrkor skramlar mest(i huvudet på kyrkoherden) kunde man tänka - men så är nog inte fallet. Kyrkoherdens problem är numera mer kontorsarbete än aktiv medlemskontakt med ensamsittande pensionärer.

Sopplunchen bjuder på utmärkt mat och trevlig samvaro - det enda som saknas är en enkel
bön för maten. "Gode Gud välsigna maten Amen".

Numera gäller mer Regnbågsmässan än en vanlig nattvardsgudstjänst. Vart för Du oss i Jesu namn?

fredag 2 december 2011

Redovisning av intäkter- inkl. ursäkter.

Moderaterna har en taktisk mycket driven rådgivare - Schlingmann.
Är det detta som får Moderaterna att först vidhålla sin uppfattning om hur bidrag till Politiska partier bör hanteras , för att sedan när motvinden blir för stark kasta om sin uppfattning och slingra sig ur det prekära läget? Ja jag vet att man måste se hur landet ligger för att i god ordning vända kappan åt rätt håll.

Sofia Arkelsten informerar ordentligt i sina brev till medlemmarna och gör det på ett sätt som
låter oss förstå , att" inget har hänt vi har
hela tiden varit av den uppfattning som nu presenteras."

Sedan kan jag fundera över varför lotterier måste ingå i redovisningen av partibidrag.
Vår vanliga uppfattning är ju att lotterier kan säljas av föreningar som har tillstånd.
Men eftersom det var Håkan Jjuholts splittrade gäng som mer eller mindre har skaffat sig monopol på lotterier - så borde man tydligen kolla om det är otillbörligt att sälja lotter på PRO.

Mitt råd är - lyssna nu ordentligt och fatta ett beslut som vi kan stå upp för längre än till dess pressen och medborgarna börjar gny. Behovet av att ändra sin uppfattning innebär att tänket inte var klart vid första presentation.

Som Moderat gillar jag vare sig monopol som oligopol och det tror jag är fallet för flertalet Moderater.