lördag 28 april 2012

Dom skattar oss högt

Ett parti som säger sig vilja minska skatten för de människor som har inkomster blir inte riktigt nöjda med utfallet.  Finansminister Borg  deklarerade att han som regeingsledamot  skulle i möjligaste mån se till att skattetrycket minskade. Elkostnaden för vanligt folk blev inte lägre snarare högre. Först kom Nordpol
och lyckades manövrera elpriset högre och högre. Det tillkommer ju mervärdeskatt på  priset.
Sedan följde skatt på skatten - även de ett påhhitt från Regeringen.

Som om det inte var nog med att tillhöra "kasten" högskattekramare så är vi ett av de länder där befolkningen betalar högst skatt och den maskerade maskerade avgifthandteringen ökar hushållens kostnader ytterligare.
Tyvärr så stämmer inte utfallet med vad som utlovades av Alliansen - lägre skatt.

Samtidigt meddelas det att stora företag med extremt höga vinster - säljer dessa vinster till sina dotterbolag eller "oss närstående bolag i t.ex. Holland för  NOLL KRONOR för att sedan köpa tillbaka pengarna för  samma belopp som man tidigare hade som vinst i Sverige. 
Finansministern morrar och säger att så här får det inte gå till. Men  han gör inget åt det.

Det förefaller som Modewrater och Socialdemokrater kan komma att bilda samlingsregering - under förutsättning att Vänstgerpartiet ställs utanför  och får känna sig lika utanför som SD.

"Löftena kunna ej svikas" - men visst görs det försök i form av glömska och nya tjänster " Rerpliken - vi har lämnat den uppgiften och vidare. Det låter inget vidare med sådana kommentarer.

fredag 27 april 2012

Svarslösa politiker skyller ifrån sig.

När det bränner i politiken så är  politiker som klivit vidare   antingen "upptagna med sin nya roll "och kan inte uttala sig   eller så har det  hamnat i ett glömskans töcken.
Detta gäller alla partier från höger till vänster 
Men de har samma blick för politikens verklighet.  Lever gott på hullet - ett nytt jobb som partikamraterna fixar fram.
Tänk att det är partiöverskridande ! 

onsdag 25 april 2012

Hedersmän /Hedersmördare. Kyrklig förödelse.

Sverige är bra underutvecklat i konsten a leva upp till sina principer.
En färgad vanlig svensk man får inte benämnas Neger. Lagen är klar på den punkten.
Det är helt i sin ordning - men man får inte kalla någon för detta som Svenska staten har funnit  kränkande.

Men vad får man kalla släktingar som tar livet av sina barn,syskonbarn eller barn till trosbröder?
Jo vår svenska flathet har döpt mördarna till Hedersmördare. Däremot får man inte lära barnen vad den kristna tron innebär - om utbildningen sker i vår grundskola. Men det är klart kristendomsutbioldningen handlar ju numera om varför enkönade äktesnkap går an i Kyrkans regi.
Statligt är det enligt min mening helt i sin ordning . Svenska Kyrkan kluven i trosfrågan. En grupp präster kan inte bli kyrkoherdar eller Biskopar för att de har en teologisk syn som säger att kvinnan är olämplig att hantera att Mässan genomförs "så att den gäller" . Snacka om att sila mygg och svälja kameler!

Så här sur blev jag under dagens information om hur makthavarna i min födelsestad sålde ut sjukhus och utbildningsverksamhet. Ingen lyssnar på en liten skit som hävdat att man skall redogöra varför det blev fel och när det nu blev fel börja om från början och gör rätt. Ideologin snubblar på sunt förnuft och Per Schlingman undviker att  rätta till - i alla fall inte offentligt

måndag 23 april 2012

Paulus under press

Läser i Illustrerad Vetenskap  14.2011 en artikel om Nya Testamentet.
En professor har gått igenom 27 böcker ur Nya Testamentet och anser att bl.a. aposten Paulus brev och menar att Paulus enbart har skrivit sju av de 13 breven. Dessutom menar han att Paulus omöjligt kan vara författare till sina brev. Professor Bart Erdman,universitetet i North Carolina anser att han med stor sannolikhet var analfabet.
Eftersom jag gett mig ut på det hala vad gäller Paulus  så ser det ut som en händelse att jag slog upp Illustrated Vetenskap och finner denna artikel kan väl frågan ställas igen.  Det är väl skäl att de Högkyrkliga omprövar bevekelsegrunderna för  sin tolkning att kvinnan tige i försam lingen.
Ni kanske har rätt !!!!! Men visst vore det bra om man får veta varför.

söndag 22 april 2012

Guds hand - eller klåfingrig Hög eller lågkyrklig

Min blogg har under dagen torpederats tillbaka till Julen 2011.
Vem som lyckats med detta ?
Nu är den efter 10 minuter fullständig igen - tror jag vet vem som
fixat det.

Ideologiska jobbcoacher - dåligt tänk.

Jobbcoacher tycks vara jobbiga i sig. Läser GP som redovisar Regeringens ideologiska privatiseringsiver och hur den i olyckliga fall kan förstöra möjligheterna till ett jobb.

När jobbcoachen uppmanar sökande att invänta att  TACKA NEJ TILL JOBB!!! så är det huvudlöst.
Den unga kvinnan  beskriver:" Hon tyckte jag skulle tacka nej till jobb så att jag blev långtidsarbetslös.
Efter tre månader skulle jag bli berättigad till praktik via ungdomsgarantin och därmed få ersättning"
Får en jobbcoach se ut hur sjutton som helst?
Där det blir fel eller var feltänkt redan från början . Beskriv felet -tala om - OCH RÄTTA TILL.

Kent Persson som ny partisekreterare förefaller vara ett bra val - han tål smällar och är öppen för kritik samt rättar till när det blir fel.

måndag 16 april 2012

Behandla Riksdagsmän och Pensionärer lika.

Det förefaller underligt att Pensionärer inte får del av jobbskatteavdraget.
OK de får avdrag för de arbeteslöner som de kan tjäna genom jobb utöver pensionen.
De får de för att arbeta mer nu när pensionen är ett faktum.

Konstigt nog erhåller riksdagsmännen jobbskatteavdrag för sitt riksdagsjobb.
Rimligt vore att de fick bra betalt men inget jobbskatteavdrag.
Syftet med jobbskatteavdraget var ju att  vi skall arbeta mer  -då belön as vi med jobbskatteavdrag.
Borde inte riksdagsmännen få samma möjlighet dvs. ingen skatterabatt på riksdagslönen
men väl på extraknäcken.

Förklara orsaken.

söndag 15 april 2012

Kyrkan kan - ställa till det.

Det dök upp en gammal fundering som gäller Svenska Kyrkans bibelsyn. I samband med att Äktenskapsbalken  skrevs det massor av inlägg här och där.
Någon menade"Det är inte politisk korrekthet som ligger bakom omröstningen till fördel för enkönade äktenskap och inte heller av biskopsvigningen av Eva Brunne."
Skrivaren blandade ihop två händelser som inte har med varandra att göra. Jag skrev att Eva Brunne blir säkert en utmärkt Biskop om hon inte blandar ihop saker som inte har med varandra att göra.. Det  gjorde hon ju i alla fall.(SD - som jag inte gillar fick på huden).

Min sekulära uppfattning och min Kristna tro är visserligen blandad, men min uppfattning är att Prästvigda kvinnor passar utmärkt som präster och Biskopar i den svenska folkkyrkan.
Funderade över hur det fungerar med de högkyrkliga pästerna - ännu har vi inte sätt någon lösning.
Kristendom light får gälla för båda parter. Förmodligen hade det varit till gagn för Frimodig Kyrka att kunnat spåra en väg ur martyriet?
Kanske finna möjligheten att inte diskriminera samsyn med  prästvigda män och kvinnor att dela bröd och vin över nattvardsbordet.
Det kanske givit Svenska Kyrkan skäl till att visa en balanserad syn på Äktenskapsbalken.

Det förligger alltså en lag som säger att samhället lägger sig inte i om det gäller en eller tvåfaldiga äktenskap inom samhällets ram. Svenska Kyrkan har ju en egen agenda i form av Bibeln. Enkelt följ den och blanda inte bort korten. Min privata syn på äktenskapet är alltså att det är en sekulär angelägenhet som  anpassats till alla parförhållanden med avsikten att hålla längre än till morgonkvisten.
Det är ett framsteg,att de homosexuella paren har samma villkor som övriga par.
Svenska Kyrkans inställning visar på  dåligt omdöme. Eller är det saknat självförtroende?

Det är att observera att Svenska Kyrkan styrs av Kyrkomötet - ett sekulärt instrument som kan manövreras av politikerna. Klar majoritet vid ömröstningar. Makten sitter i riset hävdade gamla tiders uppfostrare -  och frågan är väl om det inte sitter i Sekulära partikrafter i Kyrkomötet med.

Det är svårt att förklara varför man är så mån av att sitta i Kyrkomötet när man samtidigt menar att skolan helst inte skall ha något som helst med Svenska Kyrkan att göra. Rigid tolkning av ateister?
Barn bör informeras om vad Svenska Kyrkan står för - trots att den svajar betänkligt .

En analys av hur det kommer sig att det seklulära samhället ,som inte vill att kristendomen skall breda ut sig i skolorna  har så stort intresse av att SvK tar hand om vigselakt mycket hellrer än en välsignelseakt.