tisdag 21 augusti 2012

Till sig i trosorna

Den nakna sanningen .

Personalkläderna för de som är aktiva inom vården på Akademiska sjukhuset förefaller vara av undermålig kvalité. Våra politiker finner väl att sparsamhet är en dygd.
Alltså köper man in produkt som skall vara så billig som möjligt och  kunna tvättas billigt!

Frågan om hur plaggen fyller funktionen har tydligen inte varit av vikt. Har man tillfrågat personal angående deras krav på kvalité? Tydligen inte .   Läkare och sköterskor samt övrig personal tycks vara av den uppfattningen att plaggen borde "skrotas" för deras del.

Tänkbart kan väl vara att man snarast byter ut plaggen mot en högre kvalitet som passar för funktionen inom vården.

Politikerna kan ju överta de överblivna personalkläderna och ha dem som arbetskläder inom
den politiska sfären. T.ex. på de sammanträden som fullmäktige har. Plaggen är ju försedda med pennhållare samt fickor. 

Det kommer säkert att lätta upp sammankomsterna genom visningen av trosor och kallingar.
Alla ledamöter har väl inte sett det mesta - som nu kan bli fallet.
Personalvård -  vad är det???? Har sjukvårdslandstingsrådet studerat  personalens önskemål före inköpet?


fredag 3 augusti 2012

Svenska Kyrkan och DÖDEN

Medlemsantalet begränsas - många har "hoppat av" Svenska Kyrkan.
Skälen kan vara många bla. själen och trosuppfattningen.
När en person avlider och familjem känner till hans uppfattning, att han tror på Gud men inte ville vara med i Svenska Kyrkan bör det väl inte innebära, att han/hon inte får begravas med hjälp av en präst  i Svenska Kyrkan?

Den byråkratiska kyrkan som tappar  en medlem behöver väl inte utgå ifrån att  vederbörande blivit  hedning för att han/hon inte ställer upp på  vissa av de nya tokningar av Guds ord som presenteras av SvK.

Kan inte SvK försöka vara den förlåtande som gör "syndaren" en hjälp på vägen till Himlen?