söndag 23 september 2012

Inför Kyrkomötet - mygg eller kameler ?.

Tänk om Biskopsmötet kunde leverera en ordentlig genomgång av de teologiska "omtänk" som levererats under de senaste åren.

Paulus uppfattning om kvinnans roll föranleder (föranledde) många välskolade och verbala präster till
att  vara stärkta i sin uppfattning att en prästvigd kvinna inte skulle genomföra  en  Mässa  så att den skulle gillas av vår Herre!  Jag inser att det är ett för dessa präster heligt beslut och det har de fått betalt för såtillvida att möjligheten till Kyrkoherde- och Biskopsutnämning är otänkbar.
Vad gäller acceptansen för enkönade äktenskap - så gillar många av dem inte Svenska Kyrkans beslut ,att
vigsel  mellan två kvinnor eller två män är Svenska Kyrkans ställningstagande.
Själv ser jag vigsel av enkönade par som en sekulär åtgärd som fått Riksdagens godkännande. Denna lösning är helt i sin ordning - men  Svenska Kyrkan borde inte ha nappat på detta.

Men slutledningen blir den att Högkyrkliga präster tycks betrakta tolkandet av Paulus ord om "kvinnan tige"
som viktigare att bevaka än något annat . Högkyrkliga präster har jag stor respekt för men anser att de kunde överväga en  mer könsneutral tolkning av genomförandet av Mässan.

Denna åtgärd torde ha öppnat vägen till högre tjänster - i dagsläget förefaller ju dessa högre tjänster inte vara speciellt  noga med bibeltolkandet . Kanske borde man sluta sila mygg och låta kamelerna hållas.

måndag 17 september 2012

Lyssnar på Rörelsen

För några veckor sedan informerade Moderaterna, att de öppnat en bloggkanal för medlemskåren.
Det var en god idé som sjösattes. Medlemen kan vara med i debatten - ungefär samma villkor som för övriga bloggar. Man ville ha en uppfattning om hur den blivande bloggaren tänkte!
Bra med informartion. Själv sände jag in min ´bloggadress samtidigt som jag informerade ,att jag ibland har avvikande uppfattning vad gäller t.ex antalet jobbskatteavdrag, och andra enligt min mening tveksamma beslut. Jag har inte fått respons på min fråga om plats i bloggosfären M.
Studerar jag medlemskåren som deltar är det i allmänhet riksdagsmän.kommunalpampar och ungdomar.
Jag platsar inte i dessa fållor och får väl hålla mig till min egen blogg. En blogg som fungerat väl  men under senare tid varit ganska tyst.
Men Moderat har jag varit sedan 50-talet och är så ännu i denna dag. Det mesta som partiet driver ställer jag upp på. Några ggr har jag gnällt- t.ex Cecilia Stegö som försvan från maktens korridorer (numera integrerad igen).  Hon var i raden av aktivister mot TV-Licensen.  Hon ansåg, att  TV kunde hanteras utan att staten borde ta betalt av sina TV-kunder.- de privata aktörerna skulle ha fritt fält. 
Nu vill partiet ta ut avgiften och kanske hantera den som Svenska Kyrkans uppbörd fungerar.
SVT kunde ju naturligtvis lägga sina kanaler med samma begränsningar som de privata kanalerna och
sälja sina tjänster till allmänheten. (För egen del gillar jag att staten beskattar vårt SVT seende med en
fast avgift för alla SVT-kanaler). Gör som Svenska Kyrkan.Det är ingen skatt det är en avgift.

fredag 7 september 2012

Snarstucket Landsting ?

Uppsala Cancer Clinic  har kontakt med fler Landsting , som sänder patienter för behandling.
Undantaget är Uppsala Läns Landsting - de gillar inte UCC utan sänder hellre sina patienter till utländska kliniker. Det vore intressant att få veta anledningen till att vårt Lnadsting tvekar i det längsta. Är det en eller flera tår som trampats på? Inför valet nästa val är det av intresse vem som konstrar. Är det ett parti eller alla?