tisdag 30 oktober 2012

Jobbsökare på 50-talet inte alls så galet!

Under min uppväxt så var möjligheterna till extraknäck mycket god.
Alla elever fortsatte inte fram till examen - och vad gjorde man i stället?
Exempel.: Jobb som kontorsbud - ett annat ord för springpojke.
Jag fick ett jobb på importkontoret som ICA hade mitt i Stockholms centrala del.
Uppgifter: Adrema trycka stenciler - gå till banken hämta importhandlingar-  hämta och lämna  på posten ( det hämtades i låsta fack) .  Nästa mål blev att hämta mål som beställts av personalen. Lunch naturligtvis. Nästan alla åt i lunchrummet .   Vad jag tjänade? kommer jag inte ihåg . Inkomsten blev ju den att lära sig något i verksamheten - känna fler människor.

Fortsatte studier på NKI och Hermods - tog Realexamen.
Sedan knallade det på . Sortera post "på kontoret" och vara med att träffa säljare från textilfabriker som offererade varor till de fyra inköpsbolagen. Norrköping,Göteborg,Östersund bl.a.
Högre lön -möta säljare-vara med och hjälpa till vid inköpsmöten. De ansvariga från Inköpscentralerna  tog del av insamlade offerter och prover.
Utbildningen blev på detta vis grundlig utan att man tänkte på det som utbildning.

En av våra leverantörer erbjöd mig jobb på sitt företag. Det gällde försäljning av importerade textilvaror. . Försälkningsresor  över landet. Borås - två ggr per år  vid en tidpunkt som alla postorderföretag, stora som små  skulle sätta sitt sortiment.
Den direktör som anställde mig har jag mycket att tacka för.Omtänksam och skicklig.

Varför öppnar jag näbben just nu´? Varför gillar inte  Facket  att unga pojkar och flickor inte erbjuds  full lön omgående dvs. marknadslön som fullt utbildad personal
har rätt till.  Kontaktnätet växte och så småningom kunde min kära hustru och jag  givta oss.  Familjen utökades med tre underbara flickor. Lönen kunde vi klara oss fram på och så småningom blev vi två som jobbade.


Regeringen borde tänka fram något som ger utbildning för de som blivit "skoltrötta" - en hållplats som tänder gnistan till vidare utveckling och en bättre framtid.


Styr upp studievägar som leder till kunskap samtidigt som ungdomarna har ett jobb . Lönevillkoren kan balanseras mellan Staten och företagen. Därmed inte sagt att man som aspirant omedelbart behöver avlönas som de rutinerade.

En möjlighet som man spolat är ju den utbildning som  värnpliktiga  fick ta del av.  Hade varit en bra nisch till dem som inte fått anställning.  Ett år med utbildning för den gruppen skulle öppna vägen till bl.a. ett arbete. Social erfarenhet med vinstlotten att ha disponibla personer som lärt sig ingå i räddningsgrupper vid naturkatastrofer t.ex.

Lumpen fungerade ju som ett  ställe där man kom i kontakt med flertalet av våra sociala grupper.
onsdag 17 oktober 2012

Staliga bidrag till Svenska Kyrkan.

Svenska Kyrkan styrs till stor del av Staten. Kvittot på detta är de årliga besluten att förse  bl.a Svenska Kyrkan med bidrag för deras verksamhet.
Jag trodde att den avsevärda summa medlemsavgifter som samlas in av Skatteverket och distribueras till Svenska Kyrkan var tillräckliga för att
genomföra  Svenska Kyrkans uupdrag.

Det förefaller som om greppet över SvK -  Kyrkomötets politiska inblandning. SD och Vänstern vill minska bidragen medan Alliansen vill bevara nuvarande arrangemang. Det är inte utan att man anar politikernas grepp om POLITIKEN i den "fria" Svenska Kyrkan.

Bidrag som är direkt avsedda för bevarande av kyrkobyggnader kan vara viktigt
för att bibehålla de byggnadsklenoder som den sekulera världen vil spara.

Samtidigt vill man köra ut eleverna från skolavslutningar i Kyrkobyggnaderna.
Staten gillar inte att skolavslutningar skulle kunna vara behäftade med böner och psalmer.

Svenska Kyrkan  förändrar sin syn på religionen genom omtolka   Bibelord.  Snart hamnar vi väl fullständigt på dekis jmf. med andra Kyrkor som inte tycker som RFSL och Biskoparna.
Äktenskapsbalken i sitt nuvarande skick är utmärkt med de möjligheter de skapat för HBT-par som vill ingå äktenskap. Äktenskap är en  sekulär  företeelse med
kvitto på att alla par som lever  under detta kontrakt skall likabehandlas.