måndag 17 december 2012

Vag gör Nacka-Moderaterna med Facket?.

Det handla förståss om handlaget med vården av sommastugorna i en stiftelse som Facket skulle hantera.
Det var länge sedan stiftelsen bildades  av en kvinna. Statuterna säger att avsikten var att behövande kvinnor skulle kunna få komma ut på landet under sommarhalvåret.Dessutom var priset överkomligt.
Fackets folk gjorde bort sig för flera år sedan. Det var de fackliga pamparna som lät sina släktingar få möjligheten att komma ut på landet. Det blev inte bättre av ,att fackets folk snurrade till statuterna och såg till att de behövande kvinnorna  berövades plats i styrelsen.
Nu hoppar Nacka politiker in i bilden. Som Moderat anser jag att man kan gå varsamt fram i detta ärende. Först och främst måste Facket rensa ogräset i statuterna och skall Nacka Kommun ta hand om det måste väl i herrans namn Facket först och främst se till att de pengar det handlar om  hamnar  på kvinnosidan.
Upp på bordet med hur man handlat i Moderaterna och i Facket. Fuck it!!!!

söndag 16 december 2012

Sju blir sjuttio- ålderstecken?

Föregående söndag firade vi Mässa i vår landsortskyrka. Sju personer deltog.

I dag firade vi av vår "mamma" som ansvarat för  de yngre barnen som fått llära sig sjunga och medverka vid familjegudstjänster. I dag  var församlingen fler än sjuttio exklusive  barnen som denna gång sjöng och agerade med en målande beskrivning av Josef och Marias ankomst till skattskrivningen och hela ledet med herdar,får och den klart skinande stjärnan.  Hela storyn från start till mål . Organisten ,Diakonen och "mamma" genomförde tillsammans med barnen en fin föreställning. De blev i praktiken en fin  gudstjänst
Församling och samfälligheten avtackade en Kyrkvärd som under många år varit aktiv i  kyrkofullmäktige och församlingsarbetet.
Under hela hösten har vi haft nöjet att erhålla hjälp av två pensionerade präster. (Kyrkoherden flyttade i våras.)  Kyrkliga Samfälligetens ordförande deltog
Vår ordinarie präst höll ihop det hela till allas beslåtenhet.

Det där med sju eller sjuttio i  församlingen visar   att  de fungerar väl med familjegudstjänster och kyrk- kaffe!! 
Församlingen  fick en predikan i juletid som triggar till vidare deltagande i våra Gudstjänster.

torsdag 6 december 2012

Kent i maktpossition.

Efteratt ha följt bloggaren Kent  Persson under många år - så har det alltså hänt.
Han har varit positiv till allt som kommer uppifrån partitoppen. Aldrig tvekat att hålla fanan högt och aldrig kritisk till någonting som partiledningen anför.
 Belöningen blev en plats som partisekreterare nu i höstas.

Nu är han varm i kläderna och vill ha makten för sigt själv.
Jasägaren får hållas och vi får väl se hur länge det varar.

Ibland blir jag tveksam till mitt partis sätt att agera.

Mantrat: (HAR MAN GJORT FEL SÅ FÅR MAN ÄNDRA OCH GÖRA RÄTT) sitter ganska trångt.
Är det nått som bränner så flyr man fältet och lämnar inget svar.
Så var det inte på Hjalmarssons tid.

Det mesta gör man bra men gör för sjuttom  gör om det som krisar.
Gör om och gör bättre.

onsdag 5 december 2012

Varför spela SD i händerna?

Gammal man gör så gott han kan.
Under min första skoltid "drällde" det in människor i vårt land. Människor som flydde från det andra världskrigets fasor och anarki. Vad hände med dem?
Jo barnen fick komma till skolan nästan på nolltid. Språksvarigheter? Ja kanske i början. Mobbing?
I stort  ingen mobbing. Anpassning och skolan hade viss stringens  i lärarkåren. Kort sagt så kittades invandrare(huvdsakligen flyende från baltstaterna ) med oss andra elever.

Hur kunde gå så smärtfritt att integrera så många barn så snabbt?  Ganska små klasser med en lärare som hade pondus. ALLA  LIKABEHANDLADES. Föräldrarna integrerades inte lika enkelt - mammorna skötte hemmet och då tog det längre tid att finna gemenskapen med andra bybor - men det gick hyggligt ändå.

De föreföll som dåtidens invandrare insåg att det gällde att gilla läget och undvika bråk och gnabb.

Vad gör Alliansen/Oppositionen i dagens invandrarläge?
Varför gillar inte vissa grupper invandrare läget och gör så gott de kan för att smälta in i vårt samhälle.
Är det möjligen känslan av kränkning so omöjliggör att ungdomsgrupperna i hög utsträckning får "frigång"
från hemmen och känner friheten att mangla bilrutor,bränna bilar m.m .
Eller är det skolan i vårt land som tappat omdömet  och icke ställer krav samarbete med den invandrade generationen?

Det kanske vore bra om alla skolvuxna barn fick leva efter samma regler  och på så vis kunna bli hjällpta till ett värdigt liv. Svensk eller  invandrad skall inte göra någorn skilnad utan få hjälp till ett bra samhällsliv.
Men varför ställer inte Alliansen/Oppositionen  inte villkor  för de som kommer till vårt land och som vill vara kvar här skall följa   det  villkor som gäller. Svenska  ungdomar har en förmåga att gå över gränsen då och då - felet är föräldrarnas. Samma gäller för invandrade ungdomar. Föräldraansvaret efterfrågas - en viktig del av samhällets möjlighet till  harmoni.

Lärarkåren är en utomordentligt viktig puzzlebit för att integreringen skall lyckas.

PS. Skatterabatt för läxhjälp - gör en kalkyl- vad kostar denna läxhjälp i  arbetstimmar för staten?.
Blir det billigare att köra RUT-modellen för samhället?
Nettokostnaden bör väl inte vara högre än vad den blir  om skatteavdrag  tillämpas.
Min mening är att skolan skall tillhandahålla resurser för läxhjälpen.
De som anser att det behövs mer läxhjälp  har säkert råd att  betala vad det kostar utan skatteavdrag.
Utbildningen är en investering som tillhandahålles  av  Staten  - Anpassa bemanningen till elevantalet.
Ställ krav på lärarkvalite´ och ge den som har råd möjlighet att köpa läxhjälp för egna pengar utan skattekompesation.
Ställ krav på ordning och gott uppförande för både invandrare och Svenssons.