måndag 7 januari 2013

Vatten över huvudet - varför 25% moms på barnsim,

Som fader till tre numera välvuxna döttrar som fick lära sig att simma före fem års ålder  förefaller förslaget om 25% mervärdeskatt på simverksamheten det enda som flyter.
Korken alltså!  50-talet Centralbadet där ledde tant ASTA  simundervisningen för barn.
Hon åstadkom simkunniga barnpå löpande band, Kuggfråga för nuvarande moderata politiker.
Hur många av er har lärt sig simma i Centralbadet?.
Då var det kanske "inne" att medverka i den undervisningen. Flertalet lärde sig att flyta ovanpå. Det var 50-tal, mödrarna var ofta hemmamammor  med bregränsade ekonomiska resurser.
Nu har Regeringen beslutat, att "barnsim" skall  skattebelastas med 25% i stället för de 6%  som simeliten belastas med.. Någon som lärt sig flyta ovanpå har föreslagit och via Riksdagen  beslutat skatten för att barnsimning  skall vara 25% moms. Motivet tycks utgå ifrån att barnsimmandet endast är lek.

Beslutet förefaller vara fel och bör snarast förändras.

Försvaret måste försvaras mot felinformation.

Som Moderat väljare och medlem tillåter jag mig att ha synpunkter på partiets hantering av "verkligheten" - partiprogrammet - och vad som sker.

FÖRSVARET: Regeringen säger att de har allt under kontroll. Verkligheten tycks inte dela den uppfattningen.  På nittiotalet hade vi en humoristisk hjälmförsedd TV-gubbe som alltid informerade på ett militäriskt vis" Jag försvarar  osv." Nu är hjälmen utbytt mot vår försvarsminister som säger att allt är under kontroll trots att hon måste inse att så icke är fallet. Klarspråk är av nöden och uppgiften  att närma sig verkligeheten och informera medborgarna hur det ser ut i nuläget brådskar.

" Sanningen skall göra Eder fria"  - men det gäller att trassla sig ur "felsägningar" medvetna såväl som omedvetna.