måndag 5 september 2011

"Löftena kunna ej svikas!"

Den omständiga anledningen att partiprogram odlas, tröskas och skördas innebär en tankeskärpa för att hålla timing. Vad kan man köra i halsen på väljarna nu - eller kanske vänta.

Dessutom ligger oliktänkande partier på lur för att parera varje framstöt.

Moderaterna har som det förefaller en lång ambitiös lista över vad som skall genomföras.
Men i allmänhet blir planeringen utan startpunkt - dvs. vi får höra en önskavärd tid för när partiet bestämt sig för att gå till genomförande av just den aktiviteten kommer att genomföras.

Förslagsvis kan vi väl få en agenda över de förslag som anses angelägna.Helst i tidsordning och helst en redovisning per kvartal. Femte jobbskatteavdraget sackar ju just nu - färre jobb - incitament för de som inte kan få arbete nu saknas. Pensionärernas utlovade högre "gage" vad händer där. Ligger de efter eller före utökat jobbskatteavdrag?
Kort sagt det vore bra att ha en kvartalslista på de skatteförslag som ligger på lager .

Alliansen är grunden för att utveckla vårt samhälle. Men utlova inte för mycket som kan komma att upplevas som valfläsk. Alliansen kan väl bilda en sångkör som ljust och klart kan ta upp den gamla läsarpsalmen "löftena kunna ej svikas"

torsdag 1 september 2011

Polisen,pengarna ,kasssaskåpsäker.

Så resprisen angående av hantering av värdesaker som omhändertagits av polismyndigheten.
Hanteringen förefaller inte kassaskåpsäker.