söndag 30 december 2007

Nytt kyrkoår - samma tro.

Det nya kyrkoåret har rullat igång med med julens budskap - julkonserter - och fulla kyrkor.
Anledningen är den kraftsamling som Svenska Kyrkan uppvisar i sina bästa stunder.
De bästa stunderna synes vara julen och det glada budskapet. Tänk om vi kunde fortsätta i samma anda under första halvåret. Alltså ,att det" händer något " i kyrkorna varje söndag.

Med tanke på att Gud är allsmäktig - teoretiskt sett i alla religioner väcker det funderingar.
Tänk om Gud bara tillät en religionstillämpning - det skulle närma sig diktatur.
Men som barnatroende tror jag på Guds allmakt. Men han har naturligtvis från sitt huvudkontor sett till ,att religion utövas i många varianter i världen. Jag begränsar mig till
vår planet. Babels torn var kanske ett memento . Många kristna anser att muslimernas tolkning - eller kanske vissa mullors tolkning är grym. Men hur många kristna rörelser arbetar inte utifrån idén att Gud är hård men rättvis. Många predikanter koncentrerar sig på vad
som kommer ,att hända de som avviker från just deras variant. Det kallar jag inte religion utan
det är missriktad maktutövning.
Nu är jag väl ute och cyklar - men jag har fått en hjälm i julklapp.

lördag 29 december 2007

Är skolministern samarbetsvillig?

Varför kan man inte gemensamt lägga fast betygsystemet i skolan.
Tänk om man med betyg avsåg information till föräldrarna hur läget är för eleven/barnet.
Exempel: Klasserna 1 - 6 . Lärarna träffar målsman en gång varje termin.
Får information om utvecklingen: Barnet hänger med enligt den mall som skolverket beslutat.
Har kanske problem i någon del av skolarbetet. Behöver hjälp från föräldrar - eller behöver
sova på kvällarna - eller får information om avvikelser i beteende.
Betyg är ju enbart ett system för att avgöra om vidarestudier och dess inriktning.

De invändningar man kan vänta sig är från lärarhåll:" vi hinner inte" - "eller vi vill ha bättre ersättning för våra insatser". Från föräldrar " det där skall Ni väl sköta i skolan" eller vad värre är. Jag har inte tid eller lust att ta upp tid med det som skolan skall göra. Eller rent av strunta ,att gå på föräldramöten. Föräldramöten skall vara obligatoriska!

Obs föräldramöte skulle innebära två timmar per halvår!

Sedan får väl skolministern Björklund vara så snäll och försöka driva sin verksamhet så
framgångsrikt som möjligt är - inte bara hans problem utan hela samhällets. Alltså samarbete
och undersöka möjligheterna till samsyn med övriga partier både till höger och vänster.

Långbänk för korttidsboende.

Uppsala Kommun har begärt ersättning av Uppsla Läns Landsting.
Anledningen är ,att landstinget sölat med renoveringen av Svartbäcksgården.
30 vårdplatser i sk. korttidsboende har försenats. Skulle varit klart mitten November blir klart först i slutet av Januari.

Man frågar sig vem tidsatte jobbet? Att begära skadestånd för förseningen är väl helt i sin ordning.
Men vem utkräver förklaring av de ansvariga. Ansvariga kan väl enbart vara de politiker som
fattar beslut i landstings resp kommun. Kan det bli gnabb över partigränserna eller inom dessa gränser? Avvaktar med intresse hur parterna löser problemet - utan att tappa ansiktet.

fredag 28 december 2007

Alliansen - läget ?

Hur många politiker på den borgerliga politiska banan tänker vi i Alliansen vill!
Hur många tänker vi M , Fp, C, KD, måste profilera oss för att inte försvinna i Alliansen?
Hur mycket har avgiftstrycket ökat under året -eller beslutade för 2008.
Hur mycket har skatten sänkts.
Redovisa differensen i % och kronor!

Uppsala ranking.

Såg i dagens UNT att idrotten får 59:- per innevånare år 2007. Det ger 222 plats i statistiken.
Olofström hade reserverat mest pengar i samma ärende.
Men det intressanta skulle vara ,att statistiknissarna plockade fram en lista för säg 15 områden
i kommunen. Äldrevård hur mycket per person över 65 år? Skolan : Förskolan? Lågstadiet? Gymnasiet? Sjukvården per husläkarområde. Naturligtvis relaterat till antal boende.

Ädelreformen: Vad avses och vad blev det av det hela?
Vad kostar medlemskapet i Svenska Kyrkan om man slår ut kostnaderna per medlem hela familjen medräknad?

Något att fundera över.

torsdag 27 december 2007

Alliansen bits i svansen

Och vem är det som biter? Ja svaret är något förenklat -de själva.
Under första månaderna tillskrev jag Moderaterna och påpekade vad som redan då blev märkbart. Alliansen ,som under ett helt år påpekat,att det var en allians körde partipolitik.
All tillsättning av politiska beslutsfattare graderades efter partiernas röstetal oavsett kompetens förefaller det.
Moderaterna ,som har en sk. frihetslängtaden nyliberalism som skyddar högerflanken fick
naturligtvis sina partigängare utsedda. En frihetslängtande kvinna på barrikaden , som hade modet,att icke betala lagstadgad TV-licens, blev kulturminister. Ett högt pris för en ovarsam partiledning ,som i segeryrans namn oförsiktigt betalade valframgången.

Sedan blev det bättre med omdömet. Och nu i motvinden ,så anser jag att de arbetar ganska bra.
Att ordna upp förhållandet tillsammans är prioritet ett för en framgångsrik Allians.

Och som sagt driv inte ideologiska frågor till stupkanten. Sunt förnuft är bättre - då känner
ni hur långt man skall gå.

Typexemplet är den socialistiska idén "ingen skall för egna beskattade pengar" få försäkra sig för , att få mer pengar än andra vid sjukdom eller arbetslöshet. Gör Ni de så snor vi överksottet"
Är det verkligen så ni vill ha det? Förefaller vara mer Socialmoderater än allianspartierna.

tisdag 25 december 2007

Livsgemenskap

Ärkebiskopen föreslår benämningen livsgemenskap för det vi i dag nämner "Gifta".
Ordet livsgemenskap är bättre än något som presenterats tidigare.

I dag hörde jag HM Konungen tala till svenska folket. Jultalet var balanserat och empatiskt.
Han retar förmodligen en del rigida religionsuttolkare. Det värmde, att han påminner oss om
att många svenska medborgare är muslimer,lutheraner,budhister etc.
Gemensamt är , att alla tror på något. Problemet är, att många kommer för "långt" i sin religionsutövning, så att om man inte delar deras trosuppfattning så är man "ond".

Enligt min uppfattning så är Gud allsmäktig och har anpassat sin verksamhet i olika delar av världen. Sedan är som sagt problemet med hur man tolkar sin tro.

söndag 23 december 2007

GOD JUL - FRÖJDAS - VILA- NJUT !

GOD JUL nu kläs granen och bakas bröd. Morgondagen med hela familjen ( nästan).
Så nu skall jag hålla fingrarna i styr och inte skriva något före juldagen.

lördag 22 december 2007

Ideologi skall följas - men med ansvar.

Nu händer det igen. Modellen med hästen som bonden fick att sluta äta. Det gick bra ,men det hela sprack när han slutade vattna den.
Ingen som varit arbetslös i mer än ett år kommer enligt förslag ,att få behålla 75% av sin a-kassesrsättning även om han skaffat sig försäkring för bättre ersättning.
Hur gör man med statligt anställda, som förhandlat fram högre ersättningsandelar?

Jag bruka inte hålla med TCO Nord , men den här gången förefaller hans invändningar värda att begrunda.

Jag tycker som alliansväljare och betalande medlem ,att när den ideologiska snabba raka vägen följs så långt det är möjligt landar den mitt i stenmuren. Använd sunt förnuft - sänk takten men öka tankeverksamehet så kan det kanske gå bra. Livet handlar inte enbart om ideologi!
Gör något åt riksdagsmännens lönegaranti efter det att de är tid för dem,att börja söka jobb. Ingen skatterabatt på den inkomsten. Dessutom snabbare avtappning av ersättningen för att få dem i arbete. Rättvist och ideologiskt!

Caroline Krook igen!

Skärpt i tanken. Om alla betalar samma avgift till Svenska kyrkan dvs. är obundna av församlingstillhörighet. Men man måste signalera om vad som är gemensamt övergripande
i vår religion. Men det är klart ,"att den lilla skillnaden" har betydelse.
Två kloka kvinnor som debatterar Elisabeth Sandlund och Biskop Caroline Krook,

Ungdomstjänsten igen!

Kl 16.45 nyheterna framträder en ivrig Bodström med påpekande,att oppositionen redan har klagat på tillämpningen av Ungdomstjänsten. Som i föregående skrivning är den väl inte helt OK vad gäller utfallet.

Det är av intresse,att känna till vem och när lagen tillkom. Vem vet?

Ungdomstjänst skall vara till hjälp.

Text-TV meddelar, att man särbehandlar ungdom på glid. Första åtgärden ,vid begångna oegentligheter är , att antingen utdöms böter eller Ungdomstjänst.
Det förefaller vara så,att undomstjänst döms ut i fler fall i förorten än i centrala Stockholm, där flertalet i stället döms till böter.
Orsaken till att det behandlas olika inom olika områden synes vara ett föräldraansvar.
Ungdomstjänst noteras i polisregistret och ligger kvar i tio år. Om böter utdöms så föreligger två alternativ. !. Boten betala omgående och noteringen ligger kvar i fem år.
Alternativt händer det,att betalningsförmågan sviktar och då hamnar den omyndige i kronofogderegistret.
Ungdomstjänst är ju tänkt som den första varningen,att den unge/unga börjar närma sig brottsbanan, något som samhället vill förhindra.
För den unge brottslingen ,som har föräldrar med någorlunda ansvar, betyder det en förhandling mellan myndighet och förövare med familj. Familjen kan vägra ungdomsvård
och se till att böterna betals. Rätt familj tar hand sin son/dotter och tillser,att misstag i fortsättningen uteblir.
Men den som inte har något vidare stöd hemifrån accepterar ungdomtjänst och drabbas alltså av 10 år i polisregistret.
Socialtjänsten borde se till ,att det enbart blir fem år om ingen förseelse dyker upp inom denna tid.
Då blir rättsbehandlingen inte en följd av ursprung eller betalningsförfråga.
I nuläget kan man lite hårddraget säga ,att lag och likabehandling i rättsfrågor heter pengar.

onsdag 19 december 2007

Den förtrollade hatten.

Skandiamålet mot L-E Pettersson har kommit i mål.
Gåtan som skulle lösas var - vem såg till att en extra utdelning gjordes till
företagets direktörer?
Koncernchefen fick skulden och nu har det rullat genom rättens kanaler.
De som fick extra utdelning kunde ju inte hjälpa att någon beslutat utöka företagets godhet.
Koncernchefen fick löpa gatlopp inom koncernen.
Resultatet av kalabaliken - någon tillfälligt ur spel. Men potten kunde behållas fördelad.
Alla direktörer är glada - aktieägarna bortdribblade.
MEN VEM RIGGADE HATTEN?

Staten hjälper till.

Kyrka-Stat konferensen gav ett glädjande och lugnande besked.
Staten fortsätter att administrera kyrkoavgiften och begravningsavgiften bl a.

Staten ger kyrkan tid (tid som den haft under lång tid) att koncentrera sig på budskapet och
undervisningen. En bra skola söker sig eleverna till. En bra kyrka har samma effekt på kristna
människor.

tisdag 18 december 2007

Mätbar förlust för Byggnads ?.

Byggnads aktion var väl lite Hoffainspirerad. Tar man i så skrämmer man.
Hade man genomfört sina aktioner mer balanserat hade kanske resultatet blivit ett annat.
LO ordförande hade gott kunnat hävda sin ståndpunkt men samtidigt insett att det var
lite stor cirkus från Byggnads sida.

Gud finns alltid -men kyrkfolket sviker.

Tänk er en biograf som visar medioker film. Samma tema vecka efter vecka.
Så småningom sviker publiken - det måste ju vara lite nya grepp ibland.

Kyrkan har under kyrkoåret två stora begivenheter. Jultiden och Konfirmationstiden.
Kanske Påsken & Pingsten drar en del kyrkobesökare.

När programmen är genomarbetade och dessutom baserats på tradition blir gudstjänsterna välbesökta. Där visar församlingarna i de flesta fall stor kreativitet och plockar fram extra
resurser.

Men under "oxveckorna" är det ganska tjurigt. Skockmentaliteten fungerar inte på 5 -10 personer. Programmen blir i många hänseenden flegmatiska och går på rutin.

Någonstans har man funnit vägar till framgång och budskapet sprids enligt målsättning i väl fyllda kyrkorum. Kan ingen strateg penetrera fenomenet och komma med en ny strategi.

T ex kyrkor i små församlingar samlar 5 - 15 gudstjänstdeltagare. Pröva samkörning i
fyra kyrkor och det blir 50 gudstjänstdeltagare samt 20-30 gudstjänstbesökare som över tid kan bli regelbundna deltagare. Men programmet måste vara intressant. I större städer är kanske modellen liknande. I Uppsala ligger Domkyrkan och Heliga Trefaldighet nästan vägg i vägg.
Ingen fyller kyrkan en vanlig söndag - så varför inte samköra. Det är inte kyrkfolket som sviker - det är kreativiteten som saknas.

måndag 17 december 2007

Bäst föredatum SVD fortfarande bäst varje dag.

Ulf Adelsson upplever SVD som kritisk till Alliansen och Moderaterna i synnerhet.
Jag tycker tvärt om - balanserad rapportering. Många artiklar speglar frustration över
viss tafatthet ,som visas av Alliansen - antingen är en riktig analys eller så har Alliansen en
dålig marknadsföring som inte går fram till övrig media. Och det är väl konstigt när de är
så många kommunikatörer och marknadsförare på den borgerliga sidan.
Fortsätt att kristisk bevaka politiken höger som vänster. Själv har jag varit moderat sedan
50-talet.

Vigselrätten

Hur långt har debatten kommit vad gäller vigsel/samlevnad/?

1. HBT personer har med rätta känt sig särbehandlade ,som avvikande grupp.
2. Många kräver ,att när man ingår ett parförhållande skall det gälla på samma
grunder som giftermål mellan man & kvinna. Två möjligheter föreligger i dag.
Myndigheter anser ,att samma reella villkor för samlevnad skall gälla?
Det lutar åt det hållet i alla fall.
3. Föreningsrätten och föreningars regler och riksförbund ,har statuter som behandlar
könen olika. Fotboll t.ex. utövas av båda könen men i könssegregerade serier.
I undomsfotbollen förekommer blandade lag.
4. Religionen förekommer i många former och med olika tolkningar och innehåll.
Rätten till fri religionsutövning är begränsad. T.ex Bibelns GT får nog inte tolkas strikt.
Det skulle bryta mot svensk lag. Men religionerna har stor frihet när det gäller tolkning.
5. Staten bör inte särbehandla män och kvinnor när det gäller rätten till att registrera
samlevnad mellan två personer.
6. Samfund har enligt sin trosuppfattning rätt ,att anpassa sina ritualer.
7. Staten skulle statuera ett exempel om allas rätt ,att välja samlevnadspartner med annan
person oavsett kön. Staten bör utöva sin makt genom att utöva vigselrätten utan inblandning
av religiösa samfund.
8. Sedan är det upp till samfunden ,att välja hur man välsignar!

Det skulle vara befriande ,att uppleva kyrkornas tolkning av Guds ord och dess anpassning till
verkligheten. Take it or leave it. Good bless You.

söndag 16 december 2007

Statligt äktenskap

Nu börjas det igen. KD måste profilera sig och gör det i religionens namn.
Regeringen har en statsminister som ej är medlem av Svenska Kyrkan.
Han borde kunna rekommendera sin regering ,att förstatlig äktenskapet.
Alltså staten svarar för att alla medborgare som ingår ett "äktenskap" skall signera ett juridiskt kontrakt om sammanlevnad. Kontraktet skall vara juridiskt bindande. Alltså ett avtal mellan två parter . Uppsägningsbart enligt vissa regler.

Sedan får parterna gå till sin kyrka eller moské och få en högtidlig välsignelse av samlevnadsavtalet.

Man kan inte tvinga en kyrka ,att genomföra någon ritual. Kyrkan är suverän sitt beslut.

Kyrkan är en viktig del av samhället - men den påverkas och har påverkats över tiden.
Staten pressade fram kvinnoprästfrågan = 1 pluspoäng
Att sedan kyrkan passade på tillfället ,att försvåra för präster som hängde kvar i ett föråldrat
synsätt på samarbetet mellan könen är förståeligt. Men var det av teologiska skäl eller av hänsyn till statens koppling med kyrkan?

Om kyrkan koncentrerar sig till medlemsvård och spridande av Guds ord så fyller den sin uppgift. Men den skall även fylla sina kyrkor - en stort ansvar för marknadsföring.

Holmgång med Ringholm

Näringsministern är en tillgång för Alliansen.
Hon nådde en stor framgång genom sitt chosefria sätt.
Hon synes trivas med Babben .
Dessutom fick hon in en pärla på på Bosse Ringholm. Hon fick ett upplägg å då så sa de pang!

onsdag 12 december 2007

Kyrkostyrelsen vinglar längs vägen

Det var väl vad man kunde vänta sig. Kyrkans väg till beslut i äktenskapsfrågan ,är enligt min mening ryggradslöst. Regeringen likaså är rädda ,för att ta i problemet och lösa det.
Förslag till hjälp i navigeringsfrågan.
Staten kapar det sista bandet med Svenska Kyrkan och ber dem samla in sina kyrkoavgifter på egen hand.
Regeringen sätter som villkor ,att Svenska Kyrkan antingen kallar alla parförhållanden för äktenskap eller partnerskap.
Förslag tre är att Regeringen utformar det juridiska kontraktet ,att omfatta alla partnerskap.

Svenska Kyrkan är i sin fulla rätt ( och egentligen skyldiga), att välsigna par som signerat ett upprättat kontrakt gällande parförhållandet om de så önskar.

Kyrkokansliet sätter sig ner och räknar på problemet.
Trosfrågan är i detta fall inte det primära tror jag ,utan hur man kommer ur klämman.

Som medlem i Svenska Kyrkan har jag mina dubier huruvida lösningen blir klar och jämlik.

Som sagt Staten bör verka för att alla parförhållanden registerars med juridisk skärpa.
Kyrkan bör välsigna alla parförhållanden.

För övrigt är det kulturhistoriskt viktigt,att bevara de kyrkobyggnader som anses tillhöra
Sveriges historiska arv. Det blir kanske Regeringens uppdrag och därmed ett politiskt beslut.
Politiker skall regera eller opponera i samhället. I kyrkan bör de enbart tro och tycka i teologiska frågor. Därmed sagt,att människor med politisk uppfattning skall
delta i kyrkans verksamhet - som privatpersoner.

Alltså -privatisera alla kyrkor och låt dem utsättas för förhandling.

tisdag 11 december 2007

SPAR man på personregistret?

Mats Odell är i farten för att sälja Vin & Sprit.
Har man räknat på affären. Blir det plus eller minus i det långa perspektivet?

I början av 90-talet såldes personregistret SPAR . Medborgarnas personregister är tydligen
en handelsvara. Om statens företag behöver inhämta uppgifter ur registret kostar det
pengar varje gång man utnyttjar systemet.

Har Odell räknat på vad den affären kostat eller lämnat för överskott eller underskott.
En kalkyl som gäller fram till år 2020 skulle kunna ge upplysning om verkligheten.
Ett önskemål är väl att Mats Odell läser SOU 2005:61 Se sidan 199 sista meningen.

söndag 9 december 2007

Jobbavdraget till sparbössan.

Läser i dag ledaren i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/ . läs den under rubriken ledarblogg.

Där propageras för medborgarnas möjligheter att spara.Detta för att känna trygghet och ha pengar i trängda lägen eller mer positivt - för att kunna utnyttja möjligheter.

Jobbavdragen har en god effekt för arbetet med att få fler in i arbetslivet.
En karamell för nästa val när medborgarna ser att de fått det bättre under Alliansens
regeringsinnehav.
Men åtgärden räcker så långt näsan räcker och det är huvudmålet för
omvalsstrategin.

"Den som är satt i skuld" kan inte jämföras med den som har pengar på banken.

Varför inte - villkora nästa jobbskattesänkning och se till att denna skattelättnad hamnar på banken med högre ränta. Då skulle alla för egen del ha ett kapital som kunde brukas med frihet
att göra vad man vill för pengarna. T ex investera i bostad eller nyföretagande.

Den höga räntan skulle gälla för den del av sparandet som går upp till en fastställd gräns.
Då kan löntagaren bestämma över sitt sparkapital och välja en trygghetsnivå med hög avkastning samtidigt som åtgärden ej är inflationsdrivande.

lördag 8 december 2007

Tjugo minuter över pölen

Ibland blir jag fundersam över lobbyismen och dess funktion.
Politisk argumentation blir ibland övertydlig. En blogg jag uppskattar mycket är http://www.erixon.com/ . Han bevakar USA-politiker och följer både Republikaner och Demokrater och deras argumentation. Han sorterar sina inlägg noga för att visa sin ståndpunkt.
Dagens bevakning är Al Gore som åkte tåg från Gardemoen i tjugo miniuter efter att ha flugit över Atlanten i 10 timmar." En miljömedveten Al-Gore borde ha stannat hemma i USA
och via Video-länk deltagit i Oslomötet".

Samtidigt läser jag i bloggarna att Bryssel-besöken ligger på lagom avstånd för våra politiker och andra liberala skribenter. De reser väl med tåg?

Själv är jag mer moderat numera. Bensindriven bil mod -94 tar vår familj till landet varje vecka
nästan året om. Men världen har krympt under de senaste 60 åren till gagn för mänskligheten.
Och det får man väl tillskriva flyget. OCH FRAMFÖRALLT INTERNET.

fredag 7 december 2007

Rikspolischefen får nytt jobb.

Riskpolischefen får nytt jobb.
Rekryteringen är en förhandlingsfråga mellan fack och regering.
Vem som får jobbet är väl inte klart - men han får inte vara för ivrig
att få fart på patrulleringen. Då stöter han på patrull.

Staten och Svenska Kyrkan -symbios

Elisabeth Sandlund - tidigare Kyrkans Tidning Chefredaktör skriver i en krönika i http://www.dagen.se/ och kommenterar hur KT marknadsför förändringen d v s beskriver hur många som lämnat Svenska Kyrkan under året. Nämner vad som behöver beaktas.
Hon tar bl.a upp vad som kan hända om staten slutar kassera in kyrkoavgiften.

Det kanske är där anledningen till att Svenska Kyrkan inte vill kapa banden med politiska
valsedlar i kyrkovalet ligger. Med staten som inkassokontor blir medlemstappet begränsat.

Köttfärs - nymalen

Vår handlare under sommarhalvåret Grisslehamns ICA butik arbetade under många år med

en köttdisk baserad på den lokala marknaden. Egen styckning och förädling av råvaror.

Om man kom sent på dagen och ville köpa köttfärs kunde hända att köttfärsen var på upphällningen. Det ordnades med att styckat kött maldes ner till köttfärs - alltså NYMALET.

Kvalitén på varorna i köttdisken var alltid toppkvalité. Den är fortfarande mycket bra.

Jag kommer ihåg att innehavaren hade betänkligheter när ICA ändrade distributionsreglerna

huruvida han skulle kunna bibehålla sin särart.

Utslagningsjuridik

En stor del av vår stjärnadvokater har ställt upp för att biträda 4 gossar som lever under knappa omständigheter.
Fråga 1. Knappa omständigheter - på vad?
Fråga 2. Hur kommer det sig att stjärnstallet har åtagit sig uppgiften?

Hur som helst kan vi utgå ifrån att försvaret är förstklassigt.
Men positioneringen inför drabbningen visar väl att två slår den tredje - men att det blir den fjärde som kanske "åker dit" - av yngklingarna alltså.

torsdag 6 december 2007

Har Minister Odell Vin & Sprit problem?

Första försäljningen av statliga bolag var Teliasonera. Ideologiskt efter skolboken.
PS tidningen skriver att staten förlorat 4 miljarder på kuppen.
Hur mycket har den kvarvarande posten på 37,5% ökat?
Det är kanske inte så dåligt i alla fall.

Vin & Sprit är till försäljning - köparen vill endast betala 30% till staten och låna resten.
Av vem. Odell får inte bli så nervös att han låter staten låna ut pengarna.
Det är inte någon bra affärsuppgörelse. Och dollarn kryper nedåt så affären är i nuläget ganska tveksam.

Silberskys stackars pojkar?

Bordellhärvan - Silbersky försvarade Doris Hope när det blåste som mest.
Det är inte konstigt,att Silbersky försvarar politiker nu i samma ärende.
Med maximen att om man är skyldig bör man anlita en känd advokat.
Vem anlitar Silbersky nu?
Ja det är väl några stackar pojkar ,som han uttryckte det i Trustoraffären?

Public Service - kan man privatisera?

Gårdagens Uppdrag granskning i TV 1 - gjorde köttfärs av fyra Maxichefer.
I och för sig hade de läst Livsmedelslagen som Hin läser Bibeln.
Varför förekommer program typ PLUS och UPPDRAG GRANSKNING inte i TV 4?
Ja tänk er köttfärsproblematiken i TV 4 med pigga avbrott med reklamtrailer från ICA.
Det funkar inte .
Därför har Public Service sitt berättigande . Sponsring som förekommer
i samband med Landskamper och OS t.ex. är helt i sin ordning eftersom Public Service ändå är partiska för alla svenska insatser.
Däremot anser jag reklamen för FRI Television är övermaga. Den är impregnerad av politiska
tyckanden - för de mesta omedvetet.

onsdag 5 december 2007

Kreaturen går igen!

Ser i dagens tidningar att kreaturen går igen.
Inte en gång utan flera gånger.
Matprogram i TV behandlar inte ärendet medan däremot Uppdrag Granskning .
Det handlar om köttfärs.
Såg två svar på http://www.kyrkoordnaren.blogspot.com/ .
En försvarade företaget men presenterade sig försiktigtvis som anonym.
Undrar om det inte var Anonymica som framträdde.
Snart kommer väl någon och talar om maximal felaktighet. Jag känner inte till om det är Maxi som mal, men det lär vara de som stämplar.
I alla fall lär kreaturen återkommit först i form av köttfärs och sedan stämplat in för en ny period.
Man kan undra hur vanligt det är. Själv köper jag ibland köttvaror till mycket lågt pris då butiken kaller det kort datum. Helt OK.
Men de som stämplar fram bäst före datumet är helt enkelt korta om roten och då är det klippt.

EU -Lissabon. Frågan om ostmärkning viktigast?

Bloggaren http://www.erixon.com/ skriver i dag om det förestående EU- mötet i Lissabon.
Han länkar till ABC där en tänkvärd EU-kritisk artikel har synpunkter på EU´s tillkortakommande i Darfur bl.a. Läs den och även kommentarerna till artikeln.
Man kan väl hoppas på att Gunilla Carlsson eller Carl Bildt tar större ansvar för EU- legitimitet
genom att väcka debatten i ärendet. Men det kanske är enklare att konstatera att byråkratin inom EU är bra, om man vill undvika heta frågor. T ex vem får kalla osten vad? Ett ärende av vikt? Det blir Edamer till jul - helst äkta.

tisdag 4 december 2007

Gud hör bön - Vi kan den inte utantill -ännu.

Svenska Kyrkan förefaller inte ha kläm på det där med marknadsföring.
Fädernas kyrka avlägsnades ur psalmboken - politisk anpassning.
Fader vår spelas ner för att ge plats för Ekumenisk översättning Vår Herre.
Förändringarna utvecklas inte samtidigt i våra stift. Tidsintervallen synes bero på när stiftets biskop doktorerat och studerat kristendomens struktur och historia.
Forskning är nog utvecklande, men tillämpningen varierar i församlingar och stift.
Huvudmål för utbildade präster är väl att sprida Herrens ord och genom undervisning ge församlingarna stöd för sin kristna tro.

Hur går man tillväga för att undervisa och informera samt att tillämpa det man vill lära församlingen?
Exemplet Fader vår blir ganska tydligt. Den läses som ett rinnande vatten - ofta i högt tempo - precis som man vill ha det avklarat.. Alltså modell mantra(inte tänka) bara göra.
Vår Fader blir en aning svårare - men texten fordrar ett långsamt tempo för att få fram innehållet och plats för eftertanke.
Vår kyrkoherde inför den ekumeniska översättningen genom att i Kyrkobladet ordentligt redovisa anledningen till förändring. Kyrkobladet var förresten i nytt format och väl utformat.

Nu gäller det att undervisa och förankra förändringen i gudstjänstlivet.
Dels bör tempot vara lagom, så att församlingen förstår vad de läser och tar det till sig.

Alltså kyrkan måste sälja in "produkten" - i detta fall den redan gamla bönen Vår Herre.
Det var några år sedan den dök upp i psalmbokspärmen.

Att införa en förändring innebär att ta bort trösklarna för det nya och informera kyrkoråd
och kyrkvärdar . Känslan av att veta om förändringar för de som behöver ökar förändringsbenägenheten. Så fungerar det i arbetslivet - sälj in och informera alla berörda.
I stora företag informeras stegvis ner i organisationen - och informerar man facket tidigt
så brukar det gå lättare.

måndag 3 december 2007

Världen i Dag tjuter med ulvarna.

Borgerligheten har det både lätt och lekande samt tungt och tvekande.
Världen i dag tror att hela borgerligheten vänder M ryggen av anledningar som abortlagen och en ny väntad lag om partnerskap på lika villkor för HBT och Heteropar.

Det tvivlar jag på. Som kristen besväras jag ibland av att vissa grupper kristna och muslimer
är så rigida i sin tro att det mesta är kodifierat och ingen får bryta koden.

Tänk efter en aning. I gamla Sovjet jagades de kristna - de jagades av staten.
I Iran har det kristna inte mycket att hämta. Det har staten bestämt.
När det till och med blir problem med dop av nallebjörnar så har staten ett huvudproblem.
Problemet är att religionen tar över statsangelägenheterna. Och det blir olyckligt.
Alltså tro på det Du vill och i den grad Du finner lämpligt. Men gör det med måtta och
kasta inte första stenen på sådant Du ogillar.

En Kristen kan mycket väl vara politiker. Men spåren av Kristna Högern i USA blir bara för mycket tycker jag.

Skattehöjare Hägglund

Ser att Göran Hägglund ömmar för den del av befolkningen som bor på landet OCH ARBETAR.
Hur skall man annars förstå hans motiv att höja bensinskatten och kompensera den arbetande delen av befolkningen. De som har inkomst i form av pension och bor på landet får vara med och möta en SKATTEHÖJNING utan att kunna kompensera höjd bensinskatt. Och pensionerna har inte precis rusat i höjden på senaste tid.
Alliansen måste tala om för de äldre varför de skall betala högre skatter ibland dolda som avgiftsuttag.
Jag har varit förstående för skatterabatt för de som har abetsinkomster .
Men jag är faktiskt motståndare till standardförsämring och skattehöjning för den äldre delen av vår befolkning.

Det skall löna sig att arbeta

Man betalar lägre skatt på arbetsinkomster. Om man under arbetsåret blir sjuk och erhåller sjukersättning är skattesatsen på den inkomsten taxerad efter den ordinarie skattetabellen.
Förutsättningen är väl då att sjukersättningen inte räknats ner.
När det gäller arbetslöshetsförsäkringen så har den räknats ner och avgifterna höjts.
Dessutom får naturligtvis ingen någon skatterabatt på A-kasseinkomster.
Frågan är om Alliansen tagit hänsyn till alla parametrar. Differensen kanske blir för kraftig för normala arbetstagare som har en lucka i anställningstiden.

Idén med lägre beskattning av arbetsinkomster är enligt min mening riktig.
Och man kan väl hoppas att nedräkningen av A-kasseersättningen beräknats med balans och inte med piska.

För övrigt har jag, som statligt avlönad pensionär, inte märkt att skatten har sjunkit.
Däremot har vi fått några nya avgifter i stället för skattelättnad.

söndag 2 december 2007

Sjuka tabbar drabbar sjuka och försvaret.

Regeringen säger att ingen skall få högre sjukersättning än 75% även om de har egen tilläggsförsäkring. Anledningen tycks vara att det skall ej löna sig försöka skydda sin köpkraft någorlunda hyggligt. Fråga: Gäller det för privata försäkringar som tagits i privata bolag?
Fungerar likheten inför lagen? Har regeringen försökt skjuta sig i foten - med lösa skott från
försvarets strypta budget. Det lät i alla fall som försvaret kunde tänka sig att sälja ut överskjutande lokalytor till regeringen. Om en regering fattar beslut om nerdragning när den tillträder så får den väl gilla läget och omfördela kostnaderna från försvaret och till den centrala statsmakten. Då konstaterar man att kostnaderna för statens centrala organisation blivit för stora..
Då får man spara ¨genom att sälja ut överskottet till den privata sidan", men gör det inte genom att sälja bort infrastrukturen till utländska köpare.
Regeringen har en första uppgift - se till att försvaret uppnår önskad kvalité och betala vad det kostar. Annars är jag rädd att priset blir moderata försvarsvänliga röster - som kanske gillat det mesta Ni förändrat - men inte allt. Patron ur för säkerhetens skull!

Men enligt min mening är det helt OK att sälja sådant som ej skadar infrastrukturen.

Kyrklig problemlösning?

Hörde en skröna som berör Svenska Kyrkan i högsta grad.

Tre präster hade problem i sina församlingar.
På grund av fukt och mörker hade samtliga i sakristian fått övervintrande fladdermöss.
Vid en kontraktsammankomst kom de att tala om problemen.
Den förste meddelade att han placerat fladdermössen i en kartong och burit ut dem i kyrkstallet. Men nästa gång han var i kyrkan fann han att de åter hade sovrum i sakristian
Präst nr två hade även han försökt lösa problemet. Mer våld än nöden krävde - han jagade dem med kulor och krut - och de försvann för stunden men var åter till nästa söndag.
Den tredje berättade att hans metod var mer prästerlig. Han hade börjat med att döpa fladdermössen och därefter konfirmerade han dem.
Och resultatet var gott " sedan den dagen hade han inte sett röken av dem"

En allegori med viss udd.

Men nu har kyrkorna börjat intressera sig för att säkra återväxten. En bra fritidsverksamhet i kyrkornas regi är det första steget efter dopet.
Steg två tycks vara att tillämpa den ekumeniska översättningen av Fader Vår - alltså Vår Fader.... Under alla år från fyrtiotalet och framöver tillämpades Fader Vår och detta hade till följd att varenda söndagskoleunge kunde Fader Vår när de började skolan, när de konfirmerades och firade kyrkbröllop och tog ett sista farväl av någon anhörig.
Nu börjar den nya generationen med Vår Fader i söndagsskolan och vid konfirmationen.
Men i dag får varenda unge lära sig att i skolan ber man inte - så så mycket längre kanske man inte kommer.
Men en sak är säker - den äldre ännu icke avkristnade generationen har fått ett nytt farthinder.
Vill man ändra så är det i sin ordning, men kyrkans folk måste jobba på att den nya lydelsen vinner insteg även hos de äldre.
Vår kyrkoherde har gjort ett försök genom att alla agendor försetts med den nya texten.
Han har skrivt en utförlig beskrivning varför - Bra! Men det hade inte varit fel att via predikan
och samtal försökt väcka förståelse för förändringen.

Kyrkoårets första högtid

När kyrkan anstränger sig extra fyller man kyrkorna!
Extra i dag hos Knutby församling:
1. Maffig kör unde Mathias Jansson. Den klingar ljuvligt.
2.Trumpetsolist - en nestor i mogen ålder. Höjer temperaturen.
3. Vår komminister är extra jämt!
4. Förbönsläsning av ung man med sonor stämma! Utmärkt att ungdomen aktiveras.
5. Förstärkt församling varav 65 personer från Märsta SPF blev stommen i dagens församling.
6. Tungt artilleri av kakor och kaffe ordnade Lottakåren i Knutby.
Kort sagt Gud var med oss från första stund.
Ett stänk av tvivel: hur många kommer nästa gång?
Glimt av möjlighet: Det blir julaftons gudstjänst när alla klappar expedierats.

Lönsamt med brott?

Bankkorten skimmas i Sverige.
Pengarna plockas ut i Canada.
Bankerna slimmar sin personalstyrka.
Hänvisar till bankomaten.
Banken betalar ut till dem som snott från korten.
Kalkyl: Det är billigare att underhålla kriminella som stjäl pengar än att ha anställda
som kostar skjortan!

Man kan moderera idéologin - hon tänker rätt!

Filippa Reinfeldt uttalar sig om sjukvården i Stockholm.

Dags att ta i håll med sjukvårdens problem och focusera på tillgänglighet och kvalité.

Samtidigt som hon signalerar den första ideologiska sprickan - att det inte är huvudsaken att privatisera allting för privatiserandets skull.

Allt enligt partiboken. Att lösa problem och öka tillgängligheten är övergripande.

Nuvarande regering är bra - de har framtidsvyer och god vilja.

Men Ni har kanske börjat inse vad som hände med oss i opposition?

Bo Lundgren hade en hästkur för alla problem från sjukdom, dåligt väder eller finne i nacken.

Sänk skatten var hans enda lösning.

Bra att ha en Alliansregering som ger järnet för att förbättra livsvillkoren för hela befolkningen.

Men som sagt privatisera med omdöme och omtanke.

Att återinvestera privatiseringskapitalet i infrastruktur blir i längden billigare än att avbetala på statsskulden. Om vi använder intäkterna från försäljning och betalar av på statsskulden kan det innebära att vi minskar våra skulder för att sedan se inflationen urgröpa den del av skulden som är kvar. Men varifrån kommer nya pengar till infrastrukturvård och investering?

lördag 1 december 2007

Sparka inte på den som ligger!

Dick Erixon tar upp det brutala tonårsslagsmålet som slutade med döden för en ung man.
Scenariot för rättegången är satt. Åklagaren tänker sig vård för de åtalade.

Men strategin för försvarsadvokaten synes klar. Klienten erkänner att han sparkat en gång och
inte fler. Då kan man förklara offrets blod på skorna. Förutseende jurist!
Det påminner lite grand om Henning Sjöström - en i äldre tid mycket skicklig försvarare.
Många brukade säga ," att om klienten anlitat Henning så är han säker skyldig."

Men hur det än slutar - så måste föräldrar och samhälle( skola, idrottsföreningar m fl )
lägga grunden till ett beteende bland ungdomen, som gör det förkastligt att sparka på liggande
motståndare. Det är inte en klassfråga utan en uppfostringsfråga.
Gruffande ungdom har förekommit i alla generationer - men sparkandet på liggande är ett sentida oskick. Kulturdegenerering !
Men läs http://www.erixon.com/ så får ni hela bilden.