tisdag 26 april 2011

Full poäng för Hillevi Engström

I dagens SVD läser jag Hillevi Engströms program för att tillgodose behovet av förutsättningar för att få arbetsföra i arbete. Det är inte ofta vårt Moderata parti tagit sig tid att ordentligt redovisa hur man tänkt sig att lösa dessa problem. Där måste fler lära sig att utföra samma undervisning/upplysning till de som behöver kunskap hur arbetslinjen fungerar.
En "föregångsman" i partiet är alltså en kvinna! Regeringen bör ta lärdom av Hillevi och inte skygga i buskarna så snart det osar katt! Kan inte statsministern ta första steget?

tisdag 19 april 2011

Liberal sanning och konsekvens.

Dagens inlägg på http://www.unt.se/ handlar om Liberalismens önskan att skilja fåren från getterna -eller närmare bestämt Staten från Svenska Kyrkan. Ingemund Hägg en liberal tänkare som är verksam i European Liberal Forum och Bertil Ohlininstitutet vill fullborda skiljandet av Staten och Svenska Kyrkan.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Det hela började redan på 50-talet och har delvis realiserats. Hägg föreslår att lagen om Svenska Kyrkan och lagen om trossamfund skall sammanföras till en lag. Varför inte avskaffa dem helt och i stället hävda föreningsrätten. I det sekulära civillsamhället bör rätten att vara oliktänkande försvaras.

Svenska Kyrkan kan alltså vara en förening(ordet samfund får väl inte liberaler bruka i den religiösa sfären?). Rätten att fritt utöva sin religion bör väl vara okränkbar så vida man ej överträder gällande lagrum. Det bör innebära att medlemmarna i det politiska partierna ha full rätt att ha en religiös tro och dessutom utöva den. De sekulära partierna däremot kan naturligtvis inte nominera till Svenska Kyrkans Församlingar,Stift eller Kyrkomöte.
I nuvarande läge är ju partierna heta när det gäller nomineringar till Kyrkomötet. Vår stasminister som väl är en sann Liberal tillåter ju Moderaterna att nominera till Kyrkomötet med motiveringen "ATT ALLA ANDRA GÖR DET JU" motioner i M har studsat tillbaka i form av rör inte våra nomineringar till den ganska sekulära Svenska Kyrkan. Att den är ganska sekulär råder det ingen tvekan om. Läs ett protokoll från församling,samfällighet så är samtliga valda markerade med partibenämning. Socialdemokraterna tycks förbjuda medlemmar att välja andra valbara religiösa partier i Kyrkomötet. Dvs POSK är uteslutet för en S - men det glappar.
Liberalerna själva går fram under en lätt maskerad FP (Folkpartister i Svenska Kyrkan).

Nåväl skilj den sekulära staten och Svenska Kyrkan åt så får vi följande konsekvenser bl.a.
NAMNGIVNING.För att döpa barn måste samhällets intyg föreligga. Då kan det väl enbart handla om välsignelse av barnet?
ÄKTENSKAP.För att viga par bör ju ett intyg från staten föreligga. Svenska Kyrkan får enbart välsigna. AJAJ där ryker nog statens vänlighet med att håva in medlemsavgiften. (En trosfråga av vikt)
BEGRAVNING. Staten kan leasa ut verksamheten till Svenska Kyrkan - om det nu skulle vara så att den avlidne var kristen. Men naturligtvis får man ta på sig besväret med att åtgärda förvaring av avlidna liberaler. Sedan får det väl inte benämnas begravning.
En kompromiss - låt Svenska Kyrkan få behålla möjligheten att staten sköter inkassering av medlemsavgiften under förutsättning att de sköter förvaringen av avlidna med pietet.

måndag 18 april 2011

i EU:s värld innebär kön ett väntande på t.ex. buss.

Europarådet framlägger tydligen förslag att man skall neutralisera de rådande könsrelaterade benämningar som bruka för kvinna resp. man. Vidare anser man att kön är ett socialt beteende. I fortsättningen får vi väl leva med att hen gifter sig med hen . Blir det fullständigt genomfört är det väl böter för att vara mormor eller farmor. I riksdgsdebatten kan det ju bli riktigt häftigt när debatten går som hetast. Hen angriper hens syn på skattepolitiken. Dessutom får vi väl lära barn av med att det är hönan som värper äggen utom till påsk för då är det hen som värper . En henförande värld.

Svenska Kyrkans marknadsanpassning?

Vid gårdagens mycket välbesökta musikgudstjänst med Kyrkokören , en välspelande sjumanna orkester samt vår komminister Sanna blev en fin upplevelse. Antalet gudstjänstdeltagare handlade om ett hundratal . Det är inte varje Gudstjänst som fyller kyrkan på detta vis. Det var ett nytt grepp som kanske kommit för att upprepas då och då. Men när vå komminister uppmanade församlingen att delta i bönen "som herren själv lärt oss" så hände något som förefaller bevisar att den kunskapen fortfarande sitter där i form av Fader Vår. Men kyrkan har beslutat att Vår Fader ligger mer i linje med vår tro. Det är bara det att folk fortfarande reagerar med ryggmärgen och läser Fader Vår eller "mumlar". Kunskap är makt - varför ändra?? Där var det bättre förr. Amen.

tisdag 12 april 2011

Mygeltendenser utan gränser

Läser i dagens UNT om svårigheten att hålla tungan i rätt mun! Uppsala har planer på att utveckla idrottens möjligheter att bli Svenska Mästare i ett flerta sporter. Vägen dit är inte enkel. Kommunen utlovar att öve4r lång tid betala hyror för de projekt de gillar. T.ex. innebandy-och friidrottsarenan skulle genom medfinansiering från kommunens kassa genom att lämna hyresinbetalningar på totalt 350 miljoner kronor. Fastighetsägaren överklagade beslutet och anser att beslutet innebär ett otillåtet ekonomiskt stöd.XXXX**********************. Problemet med detta överklagande var att kommunen ansåg att överklagandet inkommit för sent. När man nystade upp om detta stämde så visade det sig att kommunen i flera led lyckats finta bort detta överklagande. Det ser ut att vara några dribblingar för många. Det vore bra om Kommunen och dess tillskyndare av idrottsarenor kunde ske klanderfritt. Det är mycket värdefullt för kommunen att få nya idrottsarenor av toppklass - men vi behöver inga politiska myglare i samma klass. Politik skall föras med blanka vapen och efter gällande regelverk. Läs www.unt.se

måndag 11 april 2011

Var är Schlingmann?

Det visar sig nu att alla läkare som förklarat att en patient som inte kan arbeta utan måste sjukskrivas till dess han/hon tillfrisknat och är arbetsför troligen haft rätt. Min fundering är om man inte lyssnat på spindoctor Schlingman' rådgivaren. Eller kanske det är de som INTE har lyssnat som skall anpassas till verkligheten. Under alla förhållanden är det bra att det hela innebär att generalsordern korrigeras - fast först under år 2o12. Upplägget var vällovligt men tänket har inte nått ända fram. Mantrat säger att har man gjort fel får man göra om och göra rätt. Vällovlig åtgärd under galgen.

söndag 10 april 2011

Vem TEG om MINERVA?

Mociej Zaremba har i dagens DN en utomordentlig artikel som beskriver en skola i Umeå (MINERVA) . Läs den www.DN.se och spar den . Den signalerar behovet av SKOLREFORM och LÄRARUTBILDNING. Det bör tillvaratas av både vänster & höger som kan ge plats åt en skamvrå för politiker på såväl lokalplan som för Riksdagen. Själv skall gå ner till affären och köpa en DN i dag. Upsala Nya Tidning (UNT) min utmärkta dagstidning kommer i femdraget i postlådan.

lördag 9 april 2011

Tänk om Gösta Bohman känt till detta?

Försvaret är ju intensivt i Afghanistan och det är givetvis utmärk med sådana insatser. Däremot har ju Moderaterna tendenser till att göra ett enligt min mening tankefel eller varför inte en generaltabbe. Det gamla radioprogrammet som hävdade att de försvarar Gotland är ju faktiskt en osanning................................................................................................................................. Flera grupper invänder mot bristen på ett försvar just gällande för Gotland.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Nyckeln till Östersjön håller på att slarvas bort.Men de som eventuellt smider planer för framtiden kanske smider en extranyckel. Försvarsmakten är maktlös utan en gedigen försvarsplan. Staten /Försvaret borde utbilda varenda kotte som är frisk och stark i ämnet räddningsverksamhet under ofredstider. Är lämpligt även för fredstid. Tänk på vem det var som skrev Krig & Fred.

fredag 8 april 2011

Dogmaternas ideologismälta. Bra och dåligt tänkt.

Alliansen fick fart på Sverige genom valvinsten 2006. Det mesta man greppade blev utmärkt i praktiken. Det var lyckligt för landet att Socialdemokraterna fick släppa makten.XXXXXXXXXXX************************************************************** Men alla strävanden och nytänk måste bevakas - Minskad skatt för de som har jobb? Jo det blev bra. Avsikten att få fler i jobb gick med rätta ut över de som inte ville arbeta utan kunde tänka sig att leva på staten. Tanken är bra och utfallet ganska lyckat - men åtgärder för utförsäkrade måste hanteras. Bit efter bit av förändringar som beslutats har varit till gagn för landet och därmed medborgarna. Ideologiska tankar om privatisering av många samhällsfunktioner har genomförts och i de flesta fallen fungerat. Utförsäljningar av statliga företag likaså . XXXXXXXX********************************************************************** Hur är det med den ideologiska tilämpningen? Det mesta är rätt men ibland har gått åt skogen. Statens Järnvägar skulle privatiseras och de snabbt. Snart rullade tåg efter tåg genom landet på den statliga rälsen men med olika tågbolag. Tanken att privatisera snabbt och visa handlingskraft var för lockande och därmed inte ett bra tänk. Privatisering är inte fel men timing skall anpassas till verkligheten. Ulf Adelsohn intervjuades i går och hade en annan uppfattning om hur det skulle hanteras. Alltså först återföra kvalitén på stambanor och övriga nät- eftersom det inte hållit måttet. XXXXXXXXXXX***********************************************Men Ideologerna var villiga att sjösätta båten utan att kolla om skrovet var tätt. Resultat visade att beslutsfattarna varit insnöade och kvittot kom under de senaste åren. Åtgärderna kommer nu - bra tänk- har det varit/blivit fel - tänk om och gör rätt!! Förändringarna som genomförts 2006-2011 är i stort lyckliga beslut. Men varför är Regeringen så skraj för att tala om och rätta felaktigheter? Jag återkommer i ärendet i en blogg som handlar om Vattenfall-Regeringen-Nord-Pool.

torsdag 7 april 2011

Går som tåget Uppsala-Stockholm vintertid

Äntligen har Regeringen beslutat att gör något åt tågtrafiken. Grunden ligger naturligtvis i att Staten har sålt ut en stor del av tågtraffiken utan att ha grepp om banornas kvalitet. Symptomatiskt nog är man ute efter ett" hundhuvud". Ulf A. blev utsedd och lämnade en beskrivning av varför banvallar, fjärrdirigerade automatväxlar,snöröjning och banvallar blivit sämre med åren. Statens kaka har inte utnyttjas för sitt ändamål. Det konstigaste av allt är att uppsalaborna legat lågt med klagomålen. Annars hade väl Moderaterna i Uppsala försynt knackat Statsministern på axeln och ödmjukt efterfrågat förbättring ganska omgående. Det förefaller vara en ideologisk felsyn aa man väntat så här länge. Gärna privatisering - men först en genomgång om vad resultatet förutses bli. Det var inte bättre förr.

onsdag 6 april 2011

Bloggen 2007 - 2011 - ganska enkelspårig.

Det är nyttigt att kontrollera om man håller stilen. Konstaterar att Svenska Kyrkan och politiken varit i fokus. Som Moderat har jag som person välkomnat att Alliansen (Moderaterna plus tre partier) skött sig bra. Vissa tabbar stör naturligtvis t.ex. Utförsäkringar, Sjukskrivningar och tystnaden som innebär att ingen bra förklaring kommer fram i första taget. Har man gjort fel-eller tänkt fel - så gäller det att snabbt rätta till. Men enligt min mening går det för trögt. Läget med en paralyserad opposition har inte inneburit friska fläktar från Alliansen. Men som Borgerlig (Först HUF sedan H och numera M) är det ganska hyggligt-plus för Jobbskatteavdragen men minus för att värnskatten inte plockats bort. En viss introvert reaktion när kritiken kommer. Fri frisk och frispråkig borde vara mottot. Det finns ju mycket i politiken mankan vara stolt över. x x x x Men bloggen har varit nyttig läsning över tid. Det som jag ansåg 2007 -2011 håller i stort. Raka rör det står jag för.

tisdag 5 april 2011

Att tänka rätt är större?

UNT har i dag ett stort uppslag. En person boende i Vallentuna har fått en insändare antagen och signerat den med namn och (M). Ledningen för(M) i Uppsala reagerar starkt och hutar åt den företagsamme. Han har nämligen en negativ syn på M:s åtgärder i skolfrågan. Uppsala M menar att man inte får signera med (M) om den insända artikeln inte är kontrollerad av Moderaterna.. Låt oss gå tillbaka till historien - Tyskland 1933 -1944 bestraffade all information som var negativ. Han hette Hitler!!!!! Ryssland 1918 - till ganska nyligen. Priset för att säga en sanning som ledningen uppfattade som lögn var ofta förvisning till Sibirien och dessutom inlåsning. Nu ber jag mitt parti undersöka sentensen: Att tänka rätt är stort - att tänka fritt är större. Skulle den bli godkänd i insändarregnet? Varumärket M skall man vara rädd om. Solka inte ner det tack! Jag lever inte som jag lär - slarvade med kontrollen!

söndag 3 april 2011

Har politiker fallit för Vattenfall

Ett statligt bolag som betalar ut över 20 miljoner till en VD som fick sluta efter 5 månader, eller hans företrädare som fick mer än 50 miljoner i avgångsvederlag!! Det låter ganska häftigt. Vem har ansvaret - skall vi tala om ägaransvar. Vem äger Vattenfall? Skall vi säga ännu så länge svenska folket. Men vem håller i ratten när det gäller anpassningen av el-priset? Vem har betalt för driften av oligopolet NORD-POOL? Med tanke på hur mycket avgångsvederlag som sprids ut måste vi kanske kontrollera dem som kontrollerar att allt går korrekt till. Behåll Vattenfall Sverige och sälj resten. Regeringen bör vara varsam med statens inkommande medel. Men samtidigt hålla ett öga på hur man bäst kontrollerar företaget. Hur är det man säger -" har man gjort fel får man göra om." Har man inte gjort ett skapande grand "har man gjort bort sig"! Ibland får man avgångsvederlag som räcker till att gå pension.

lördag 2 april 2011

Ideologiskt förfall är att sälja (svenska)Vattenfall

Det stora företaget Vattenfall började på hemmaplan. Vattenrerservoarer byggdes,Vattenkraftverk producerade el-energi. Någon konstig prick (eller skall vi säga) många konstiga prickar vill sälja hela Vattenfall för att markera sin tillgivenhet för ett parti, som vill göra allt i ideologisk anda - kosta vad det vill.Som Moderat kan jag anse det vara mer världstillvänt att moderera takten och tänka efter om verkligen hela Vattenfall skulle göra sig bättre som privata företag. Min uppfattning är att Vattenfall-Sverige borde vara kvar i statens regi. Vem har kontrollerat Nord-Pool vad gäller prispolitiken ? Förmodligen en oligopolkramare.. Alla informationer till konsumenterna kommer fram i god tid varje gång man vill tigga priserna till nya höjder. Typ "nederbörden har varit för kraftig varför vi tömt reservoarerna till ett minimum" varpå prisetr stiger i höjden. Eller "den regnfattiga sommaren kommer att innebära tömda vattenmagasin" - och så kommer det en prishöjning. Trovärdigheten är noll! Vin & Sprit såldes ideologisk följsamt Det var helt rätt! Men att sälja ut statens andel i Vattenfalls svenska del (den är väl 100%?) är klart korkat eller beslutats av någon som kanske korkat upp för mycket. Hantera Ideologin med måtta - alltså MODERAT.

fredag 1 april 2011

"Tänkte inte på det!"

En person med psykproblem som äger sin bostadsrätt eller äger en villa kan dessutom få ekonomiska problem. Den som råkar ut för sjukdom och utförsäkring och som inte kan arbeta har inte rätt till socialhjälp om han/hon inte gör sig av med sin ägda bostad.xxxxxx Tänket är naturligtvis det att har man resurser skall man betala skulder. Ideologiskt förefaller tanken sund.xxxxxx Men det som händer för den "bemedlade personen" är att hen hamnar i socialtjänstens grepp. Genom att sälja bostaden blir det pengar till att betala sin utförsäkring själv - till dess pengarna tar slut. Sedan då?xxxxxx Ja då ingriper socialen och betalar till en kostnadsbild som pekar på avsevärt högre boendekostnad. Affären gynnar ideologin - men inte människan. Kan man tänka sig att avvakta under en period innan man tvingar bidragstagaren till försäljning? Kommer man på fötter igen så får man återbetala.