torsdag 22 december 2011

GOD JUL

Tillbaka till verkligheten. Svenska Kyrkan fungerar bra så här i början av Kyrkoåret.
Välbesökta gudstjänster och en fin julsamling av släkten.
God Jul önskar jag hela min familj inräknat barnbarnsbarnet Brandon som föddes den 12 december i år. Det där med God Jul gäller alla mina andra vänner också.

fredag 16 december 2011

Svenska Kyrkans utveckling.

Jag har under åren haft ett mantra för denna blogg."följer Svenska Kyrkans utveckling"
Det har hänt ganska mycket under de senaste åren.
Den SvK strävar efter att följa den sekulär politiken i alltför hög grad - som jag ser det.
Fortet i Uppsala växer snabbt. Landsortskyrkorna försvinner inte men uppgår i konglomerat i form av stora konstruerade församlingar. Det ger inte fler gudstjänstdeltagare.
Svaret på det påståendet blir väl - men se så stor organisation vi har för kyrkans centralisering.

Det vore tacknämligt om SvK kunde redovisa sin syn på Kristendom och sekulära förändringar som inneburit att kyrkan måste tolka om vad som går an och inte an.

Det sekulära samhället har lagar som förändrats till det bättre. Äktenskapsbalken är ett exempel. ALLA MÄNNISKOR FÅR INGÅ ÄKTENSKAP (OBS _SEKULÄRT) MED LIKALYDANDE RÄTTIGHETER OAVSETT DET ÄR KVINNA/MAN ELLER SAMKÖNAT.

Men varför måste detta innebära att Svenska Kyrkan skulle behålla vigselrätten?

fredag 9 december 2011

Svenska Kyrkan eller Bredband

Vi pratade om vikande besökssiffror i Svenska Kyrkans gudstjänster. Funderingar om vad Församlingarna gör för sina betalande medlemmar - gudstjänster , hembesök, soppluncher .m.m. . Tänker man sig sen den åldrande generationen och vad utbytet blir för medlemskapet så är det inte speciellt mycket. Den största andelen av årsavgiften tycks koncentrerad tas om hand av Stiften med dess organisationer och Kyrkomötessamlingarna.

En mig närstående person frågade vad som kunde vara bäst för henne - att betala medlemsavgiften till Kyrkan eller att skaffa bredband med lagom många kanaler.
Det innebar naturligtvis en kritik över föramlingskyrkornas hantering av Gudstjänster,soppluncher och hembesök. Tomma kyrkor skramlar mest(i huvudet på kyrkoherden) kunde man tänka - men så är nog inte fallet. Kyrkoherdens problem är numera mer kontorsarbete än aktiv medlemskontakt med ensamsittande pensionärer.

Sopplunchen bjuder på utmärkt mat och trevlig samvaro - det enda som saknas är en enkel
bön för maten. "Gode Gud välsigna maten Amen".

Numera gäller mer Regnbågsmässan än en vanlig nattvardsgudstjänst. Vart för Du oss i Jesu namn?

fredag 2 december 2011

Redovisning av intäkter- inkl. ursäkter.

Moderaterna har en taktisk mycket driven rådgivare - Schlingmann.
Är det detta som får Moderaterna att först vidhålla sin uppfattning om hur bidrag till Politiska partier bör hanteras , för att sedan när motvinden blir för stark kasta om sin uppfattning och slingra sig ur det prekära läget? Ja jag vet att man måste se hur landet ligger för att i god ordning vända kappan åt rätt håll.

Sofia Arkelsten informerar ordentligt i sina brev till medlemmarna och gör det på ett sätt som
låter oss förstå , att" inget har hänt vi har
hela tiden varit av den uppfattning som nu presenteras."

Sedan kan jag fundera över varför lotterier måste ingå i redovisningen av partibidrag.
Vår vanliga uppfattning är ju att lotterier kan säljas av föreningar som har tillstånd.
Men eftersom det var Håkan Jjuholts splittrade gäng som mer eller mindre har skaffat sig monopol på lotterier - så borde man tydligen kolla om det är otillbörligt att sälja lotter på PRO.

Mitt råd är - lyssna nu ordentligt och fatta ett beslut som vi kan stå upp för längre än till dess pressen och medborgarna börjar gny. Behovet av att ändra sin uppfattning innebär att tänket inte var klart vid första presentation.

Som Moderat gillar jag vare sig monopol som oligopol och det tror jag är fallet för flertalet Moderater.

tisdag 22 november 2011

Svenska Kyrkan -

Svenska Kyrkan är en stor bärare av den kristna religionen.Medlemsantalet förpliktigar.

Frågan för dagen har anslutning till den enhetliga Svenska Kyrkan. Men är den enhetlig för alla präster och biskopar?


Svaret finner man enklast genom att ta del av förslag och invändningar mot eller för präster som har en avvikande syn på vad som tillämpas i våra Gudstjänster.


Varför har vissa präster problem med att samarbeta vid Nattvardsgudstjänster?
(Där förefaller Kyrkomötet och Biskoparna se allvarligt på problemet) Följden för dessa präster är stopp i karriären. Två kön som borde samarbeta såväl som präster och som gifta.


Varför beslutar Kyrkomötet att förändra kyrkans uppfattning om äktenskapet ur teologiskt perspektiv? Varför inte följa Statens nyskrivna Äktenskapsbalk och avstå från vigselrätten?
Ett utomordentligt tillfälle att införa välsignelseakter för alla par som så önskar.
Präster finnes det som mycket gärna följer sin kristna tro och viger. Trosuppfattningen är
ju olika men tolkningsföreträdet innebär säkert att alla par kommer att ha tillgång till lämplig präst.

Men vi kommer förmodligen att bli en sekulär kyrka med Svea Rikes Lag som huvudinriktning.
En tråkig utveckling.

.

lördag 19 november 2011

Kan det vara valstrategi?

Man kan fråga sig varför Sofia Arkelsten publicerade KD:s framtidsstrategi - men undvek att beskriva den som KD för att bilden skulle vara att Fredrik Reinfeldt hade "tänkt".
Det blev naturligtvis inte protester från KD men från andra organ. Journalisterna svalde kanske ett bete agnat av Schlingmann . Det blev bubbel om övertrrampet som kanske inte var ett övertranmp. Marknadsföringen av KD ligger i Alliansens intresse.
Den här laddade skrivningen fick säkert ett fokus på KD:s och dessutom ett väklskrivet förslag som kan ge KD röster från de väljare som håller på att ledsna. Kom ihåg att man kan ta fram betet igen inför kommande Riksdagsval. Schlingmann är full av intressanta marknadsföringstrix.

onsdag 9 november 2011

Huvudvärk för Regeringen

Marknaden försöker alltid ta det bästa besluten som ger vinster. Försäljarna av Apotek borde kanske befarat det värsta. Först sockrar man anbuden för att få försäljning till stånd. Sedan gör apoteken sitt drag genom att arrangera en förlust inom familjen.
Regeringen får söka contra med några beska piller.

onsdag 2 november 2011

Vad hade MOSES med sig från berget?

Har följt debatten på Åke Bonniers blogg. Ett hundratal kommentarer med växlande åsikter
om hur, var och när nästan allt skall hanteras. Biskopar och kyrkoherdar hukar i bänkarna.
Äktenskapsbalken har förändrats och ger alla par som ingår äktenska samma skyldigheter och rättigheter. Ett framsteg. Präster får påhopp för att övertalas/tvingas till att utföra saker som de inte delar samma åsikter som Kyrkomötet(Politiskt till största delen - dessutom relativt sekulärt)

Vad skulle ha hänt om Svenska Kyrkan från första stund frågat efter vägledning?
Tio Guds bud tål att fundera över. Enkla klara förhållningsregler , som tycks avsomnade i den Svenska Kyrkans ledning. Kunde vi klarat oss med dessa tio budord i det nutida samhället?
Vid sökning på de 10 budorden framgår det att Muslimer, och kristna i stort delar och accepterar samtliga förslag som Noak kom ned med från berget. Det kan alltså ligga till god grund för vår trosuppfattning. Det sekulära samhället delar till stor del budens anvisningar.
Jag tror till och med att Humanisterna kunde klara sig med dess bud (Om man strök uppgiften att det var Guds anvisningar)

Slå upp Google och fråga på Kristen opinion så finner Ni tio ganska likartade Tio Guds Bud.
Svenska Kyrkans Läronämnd kanske har någon synpunkt varför det föreligger så många varianter i Svenska Kyrkans trosuppfattning.

Två personer har påpekat att det skall vara MOSES -men ändå svarat på frågan.
Jag tackar för det . Börjar fundera över kommande demens (tappar namn).
tisdag 25 oktober 2011

Minnesförlust eller revision.

Inget parti kan skryta med ett fläckfritt förflutet. Anledningen är att samhället förändras över tid.
Men en liten besvikelse är att mitt parti Moderaterna reviderar sin historia för att framstå som "helt i tiden hela tiden".
Vi har talat om raka rör - har det blivit fel så ändrar man och berättar hur det egentligen förhåller sig.
Vi behöver inte ljuga om saker vi i dag skäms för - men kan förklara att vi ändrat oss i en riktning som drivs av samhällsutvecklingen. Något var fel och vi hörde just vid det tillfället till de som tänkte fel. Det är inte enkelt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst.
Men för sjutton haverera inte genom halvlögner eller historielöshet.
Vår ledning får försöka undvika hybristankar och hålla sig till sanningen. Dagsens sanning är att vi gör rätt och är det ledande partiet som tillsammans med tre andra partier utgör Alliansen. För vi är väl Allians ännu i denna dag?

Det första jag skrev om för åtskilliga år sedan var att GLÖM INTE BORT ATT VI ÄR EN DEL AV EN ALLIANS.

söndag 23 oktober 2011

Tillnyktring kan hjälpa .

Läser dagens SVD- ledare. En klart borgerlig tidning med vett om att skrapa på maktens putsade varumärke. I all ödmjukhet får moderaterna en tillrättavisning med engelsk text.
Man kommenterar Fredriks tal inför den samlade moderatstämman.
Översatt på ren svenska lyder den det är inte lätt att var ödmjuk när man v et att man är bäst.
Men i dagsläget morras det över Borgs? förslag om en Fondsparskatt som skall träda i kraft till nyår. Det där med att återbeskatta de redan beskattade pengarna tycks kunna ge mer skatt till statskassan
på samma vis som man förut betalade skatt på den fiktiva värderingen av fastigheter( senare transformerat till fastighetsavgift).
Det borde nog partiet försöka undvika.
Vidare försöker partiet undvika ,(risken?) möjligheten att politiska partier skall ställas inför redovisningsplikt av partibidrag från företag. Maria Abrahamsson skrev motionen, som jag anser vara alldeles utmärkt. Regeringen ser till att begrava detta förslag. Varför vågar man inte annonsera ut de bidrag man får som "stolt mottagare av 25.000: eller 150.000:- av företaget".
Jag tror jag vet varför - de kanske tror att det är negativt för givaren (och då blir det inga stålar)
Ett bra parti behöver tuggmotstånd för att kunna torgföra sina idéer - inget smussel tack.

måndag 5 september 2011

"Löftena kunna ej svikas!"

Den omständiga anledningen att partiprogram odlas, tröskas och skördas innebär en tankeskärpa för att hålla timing. Vad kan man köra i halsen på väljarna nu - eller kanske vänta.

Dessutom ligger oliktänkande partier på lur för att parera varje framstöt.

Moderaterna har som det förefaller en lång ambitiös lista över vad som skall genomföras.
Men i allmänhet blir planeringen utan startpunkt - dvs. vi får höra en önskavärd tid för när partiet bestämt sig för att gå till genomförande av just den aktiviteten kommer att genomföras.

Förslagsvis kan vi väl få en agenda över de förslag som anses angelägna.Helst i tidsordning och helst en redovisning per kvartal. Femte jobbskatteavdraget sackar ju just nu - färre jobb - incitament för de som inte kan få arbete nu saknas. Pensionärernas utlovade högre "gage" vad händer där. Ligger de efter eller före utökat jobbskatteavdrag?
Kort sagt det vore bra att ha en kvartalslista på de skatteförslag som ligger på lager .

Alliansen är grunden för att utveckla vårt samhälle. Men utlova inte för mycket som kan komma att upplevas som valfläsk. Alliansen kan väl bilda en sångkör som ljust och klart kan ta upp den gamla läsarpsalmen "löftena kunna ej svikas"

torsdag 1 september 2011

Polisen,pengarna ,kasssaskåpsäker.

Så resprisen angående av hantering av värdesaker som omhändertagits av polismyndigheten.
Hanteringen förefaller inte kassaskåpsäker.

onsdag 24 augusti 2011

RETAR REINFELDT JUHOLT?

Läser med glädje en bra M -blogg. Maria Abrahamson som i senaste riksdagsvalet övergick från skribent i SVD till att bli riksdagsledamot. En klar förstärkning!

Juholt som inte gillar det här med sänkning av restaurangmomsen har i S-partistyrelse (säkert protokollfört)
föreslagit att restauranmomsen skulle sänkas . Nu är han i stället övertygad om att detta kommer att vara fel. Fredrik kanske testar om han kunde räkna på stöd från S. Men som sagt Håkan Juholt kan man aldrig lita på när det gäller konsekvent politik. Så det är fullt naturligt att han /Juholt) har bytt fot. Nu får vi se om sänkt restaurangmervärdeskatt kommer att blir verklighet. Som jag förstår det har Fredrik försökt spela Mauds boll i öppet mål. Frågan är bara om det är självmål.


torsdag 18 augusti 2011

Fredrik och Anders rensar i rabatten.

Ett reningsbad som gör mig glad blev genomfört häromdagen. Statsministern och Finansministern hade fått några dagar på sig att räta upp Alliansens politik.

Utan att tappa ansiktet kunde man genomföra anpassningen till den verklighet som föreligger.
1. Världens ekonomiska läge ger signalen om att vara försiktig och överväga vad som kan genomföras inom den närmaste halvårsperioden. Det blev räddningsplankan som fick Alliansen att hålla tillbaka det femte jobbskatteavdraget. Det politiska minnet är ofta ganska kort och denna förändring ger plusvärde. Det är egentligen inte synd om pensionärerna trots Göran Perssons bransdkattning men ger möjlighet att förklara NÄR man kan tänka sig att återställa vad som förskingrats. Därmed kan regeringen i lugn och ro lägga fram en avvecklingsplan och återställa tjuvgodset i små portioner. Varje portion ger plus i nästa val.

För Uppsalas del ser det ljust ut. En god ekonomisk styrka är bra att ha i ryggen.
Läget för att genomföra förändringar som ger tillbaka Akademiskas möjlighet att servera lokalt lagad mat till patienterna skymtar. Har man gjort fel är det viktigt att rätta till och nu kommer tillfället. Det är ursäktligt att man för några år sedan hämtar käket i Västerås. Unga friska politiker vill bestämma och de gjorde det. Men nu förefaller det vara läge att återgå till det normala - alltså lokalt lagad mat. Lämpligt är att jobba på matfrågan för de pensionärer som inte kan laga sin middagsmat själva. Det är i nuläget så att pensionären som får maten levererad i hemmet , in i kylskåpet och sedan hej då och tomt i huset igen. Där borde man kunna finna en smidigare lösning.
Alltså i nuläget med vikande världsekonomi har stunden kommit att genomföra förändringar i utspelet och glömma vad som varit fel och försöka utnyttja läget på bästa vis.

tisdag 16 augusti 2011

måndag 15 augusti 2011

Klockfjädern brast- att övergöra kan förstöra.

Dagen UNT har två intressanta sidor. 1. Ledare som berättar varför Alliansen inte vill införa valsamverkan. Det blir för kostsamt. www.unt.se/ledare .

Redogörelse för GENERIKA-reformen som styr prisbilden för medicinrabatter. www.unt.se/debatt

Gemensamt för båda företeelserna är naturligtvis pengar - att spara på statens medel. Det är i och för sig en god strävan - som så många gånger under valperioden dras ett par varv för mycket. Läs dem och begrunda.
För övrigt tror jag att det femte jobbskatteavdraget uteblir. Det enda som saknas är en rak information om varför. Förmodligen hade Regeringen kunnat undvika att överutnyttja sin ideologiska strävan.

Alliansen har lyckats väl med det mesta som genomförts och mertalet pluspoäng kommer säkert att gynna den borgerliga majoriteten inför nästa val. Ett råd - undvik att övergöra förändringar i ideologins namn . Det är kontraproduktivt.

torsdag 11 augusti 2011

Moderat framgångsom kan bli ännu bättre.

Det mantra som inte brukats av Moderaterna i någon högre grad kan bli verklighet.
Socialdemokraterna kastade ut två egyptiska medborgare år 2001. USA ville ha dem under kontroll - alltså förhördes de och hamnade i egyptiskt fängelse. Utvisningen blev kritiserad och pressen stormade över hur omänskligt ärendet hanterades.

Nu har vår egen Alliansregering möjlighet att "göra om och rätta till". Se till att Ahmed Agiza får komma till Sverige och leva med sin familj. Barnen är fostrade här och svensktalande.

Moderaterna i Uppsala fungerar alldeles utmärkt. Uppsalas ekonomi är i balans och skylderna har reglerats så att Kommunen har pengar i kassan. Förståndigt om man är återhållsam med utgifterna men tar tillfället i akt och rättar till det som till äventyrs kan vara aktuellt.

Lök på laxen - skulle i nuläget vara en deklaration från Regeringen om det femte jobbskatteavdraget. Man borde skjuta detta avdrag på framtiden. Fundera över värnskatten i stället.

fredag 5 augusti 2011

Rulltrappor mot den politiska toppen.

Resecentrum i Uppsala utgör ett strålande exempel på rikspolitisk handlingskraft!
Handlingskraften består i att kommun,stat och SJ antingen spelar svälta räv med varandra om kostnadsuttagen. Ingen annan vettig förklaring kan ges vad gäller bristen på rulltrappor.

Inte sjutton kan väl både Socialdemokrater och Moderater var så bakom flötet att de inte kontrollerat om möjlighet till transport till ett högre plan föreligger. Alltså inte högre poster utan vettiga möjligheter att nå refugerna där tågen avgår.

Men kanske rulltrappsbehovet i Uppsala är tillgodosett genom Konserthuset/Musikens Hus.

Hur har politikerna tänkt när de inte sett till behovet av rulltrappor i Resecentrum?

Men det kanske kommer rulltrappor på Ärna -eller i den nya Idrottsarenan ?
Vakna för fanken!

lördag 30 juli 2011

Apoteken - dagen efter-analys-Alliansen

Apoteken förstatligades 1970 . Tidigare var det enskilda apotekare som hanterade den delen av samhällets behov av läkemedel. När Moderaterna och Alliansen kom till makten uppstod ett behov av att fullfölja intentionerna ,att privatisering alltid är att föredra.

Mycket av de förändringar som genomförts har fallit väl ut. Har allt fungerat? Kanske inte riktigt allt. Problemet har varit suget efter att uppfylla partiprogrammen - PRIVATISERA.
Om den meningen tar över som prioritet blir det kanske fel i vissa lägen. Apoteksprivatiseringen
förefaller man ha kunnat avvakta med. Men kanske lockade just denna åtgärd mest på grund av att det var Palmes regering som genomförde förstaligandet?
Troligen kommer den nuvarande pivata marknaden inte att innebära någon väsentlig förbättring för glesbygden men vi gynnas av ett bredare utbud i tätorterna.

De som har regelbunden medicinering av recceptbelagda piller kunde kanske få behoven tillgodosedda av centraldistributörer- högkostnadskontrollen.

Men analysera förändringar utifrån de verkliga orsakerna när man privatiserar. 50% politik och resten paraktik.

lördag 23 juli 2011

Skatteplanering på regeringsnivå.

Jobbskatteavdragen är en i grunden väl tänkt inrättning.
Bakgrunden kan kanske spåras till finansens idé - påpeka för medborgarna att det skall löna sig att arbeta. Nivån efter ¨fjärde jobbskatteavdragets nivå förefaller rimligt. De enda som klagar är fackföreningarna som fruktar risk för sänkta löner.
När man nu avser att införa ett utökat jobbskatteavdrag (nr 5) så skall man kanske räkna på för och nackdelar. De som arbetar välkomnar naturligtvis beslutet. Regeringen tror att fler skall övertygas om att det är värt att ta ett jobb. Lek med tanken att det skulle finnas så många arbetstillfällen som Regeringen tänkt sig - ja då är det en bra affär för bägge parter.

Men om arbetsmarknaden inte expanderar inträffar det, att statskassan dräneras på intäkter.
Däremot får alla inkomstgrupper mer pengar i lönekuverten.
Varför inte försöka begränsa jobbskatteavdragen för de som har högre lön än 50.000:/månad.
Då kanske man har råd att ta bort Värnskatten från kartan- något som man lovat en gång.

Då kan man kanske tycka att de som har en inkomst som i dag beskattas med 5% värnskatt
skulle kunna vara nöjda ändå.

Kom ihåg att Bild regeringen körde med glappande budget i stil med Grekland (visserligen i liten skalla) men man sprängde budgeten.

torsdag 14 juli 2011

Politisk think tank- ömsom full -ibland blank.

Rhodins tänkare sitter lugnt med hakan i sin hand. Politikerna tankar följer strömmen. Oftast är det partiernas kärna som kläcker idéerna som sedan utformas av diverse byråer som får väl betalt för sitt uppdrag.

Mera sällan tänker politiker om nu när det ändå burit till. Ett exempel så gott som något är väl det 5:e jobbskatteavdraget(själv reagerade jag efter trean). Analysen kan inte bli annan än att M uppfattade de fyra första så attraktiva att man gott kunde köra varvet minst en gång ytterligare. Vad kunde man gjort i stället? Kanske renovering av det av Socialdemokrater,Bondeförbundare och numera Alliansen glömda Statens Järnvägars banverk?

Tanken svindlar- hur kan det komma sig att vår nation vanvårdar vår egen järnvägsstruktur?
Det räcker väl med att peka på det i sig privata järnvägarna i alplandet. Alltid i tid-rent och snyggt-högsta kvalitet på lok och vagnar. Där förekommer tydligen snö under vintern - inga olösliga problem. Pengar kan säkert plockas fram av vår regering om den vill. Redovisa hur det skall gå till. Redovisa samtidigt vad för gott det femte jobbskatteavdraget gör - redovisa samtigt följderna av att inte genomföra det.
Det är inte till min egen förnöjelse att konstatera att avdraget inte finner nåd inför ens borgerliga tidningar. Hittar ni ingen annan uppgift för pengarna -så då järnvägars!!

onsdag 6 juli 2011

Biskop med politiska ambitioner.

Biskop Brunne mer politiker än biskop? Hon plumsar på i politiken. Först skällde hen ut 7% av väljarna för att de röstade SD vi Riksdagens högtidliga öppnande. Nu ägnar hon sig åt att Gasa på mellanöstern. Jag ogillar SD i dess nuvarande form. Minnen från andra värdskriget leder ofelbart till detta. Gaza gör mig kluven. Så länge Hamas har kvar Israelehatet och Gazas innevånare tycks omfamna dem så anser jag det svårt att sätta ner foten för Israels intrång på förbjuden mark. Båda parter måste vilja fred annars fortsätter eländet - det moraliska likväl som det materiella.
För övrigt anser jag att de politiska partierna skulle avstå inblandning i Svenska Kyrkans affärer.

måndag 4 juli 2011

Alliansen spårbunden med investeringsbehov.

Alliansen har gått som tåget under flera år. I nuläget har man kommit in på bangården och avvaktar växling till väl underhållna spår - alltså inte nuvarande spår utan de som komma skall.
Rent politiskt måste man kanske ta hänsyn till de missar man gjort till dags datum. Det är inte många - men klart störande för väljarna.

Statsministern hördes i dag planera för en eventuell spåprväxling. Femte jobbskatteavdraget hamnar nog tillfälligtvis i godsfinkan. Frågan gäller voteringsläget i Riksdagen. För att få med
Miljöpartiet och kanske även Socialdemoktraterna på vagnen får manb investera i tillfälligt nytänkande. Själv ansåg jag att de tre första jobbskatteavdragen var jättebra. Det fjärde började kännas enkelspårigt och en gest för ideologins skull. Det femte vinkar stinsen redan för växling till annat spår. Kort sagt femte jobbskatteavdraget blir omrangerat och så talar vi inte mer om det.

Annars fungerar det mesta helt OK. Axén som socialstyrelseintresserad politiker vill inte svar på om han kände till Cristinas invändning. Pojkarna runt Statsministern har svårt att använda klarspråk. Dålig uppvisning av en god politiker som tydligen blivit illa informerad.

Tänk vad det kan kännas enkelt att klaga på något som i grunden är helt rätt.
Det är läge i att investera i sanningen och säga som det är.

torsdag 30 juni 2011

ungtuppar som är riktiga MUPPAR

Cristina Husmark Pehrsson fick ett uppdrag. Sjösätt en bra sjukförsäkring. Den yngre M-obben föreslog det system som genomfördes. Varningssignaler från Husmark Pehrsson lämnades utan åtgärd. " Kör på som vi vill ha det" Hon försökte men blev som hon sagt- flopp.
Hennes departement lär ha genomfört en utredning som bekräftade hennes mening att det var lämpligt att "göra om och göra rätt". Läs SVD och fundera.
Nu förväntar jag mig att den yngregenerationen med ansvar för hur det verkligen blev genomfört öppnar sina verbala näbbar och talar om varför de inte lyssnat. Statsministern kliar sig säker i svålen och försöker finna en lämplig ursäkt/bortförklaring. Tänk att det skall vara så enkelt för ungtupparna att gala - när de ändå gör det galet.
Moderaterna är värda ett bättre öde - alltså gör om och gör rätt!
Det anser jag som Moderat!!!
PS. Det lär ha varit finansministern som genomdrev ,att det blev som det blev - allt enligt GP.

måndag 27 juni 2011

KONSTEN ATT PRIVATISERA.

Konsten att privatisera. Apoteken gick ju bra att privatisera. Det var väl inga som fick pengar för att öppna? Idrottsarenor typ Uppsalas Arenastad har väl snavat på sin egen ideologi. Man får väl inte skänka bort mark till den sonm åtar sig att bygga superstadion? Gör om! Tänk fritt! Tänk politiskt! Tänk idéologiskt. Dribbla för genomförandet??? - TÄNK INTE PÅ DET!

onsdag 8 juni 2011

Arbetslösa Riksdagsledamöter -bidragsberoende?

Moderaterna söker arbete naturligtvis. De förefaller ju vara vår viktigaste fråga den här att omedelbart söka arbete när man blivit uppsagd. Det är inte hederligt att belasta staten kassa i onödan. Riksdagsvalet innebar förändringar för alla partier. De nya riksdagsledamöterna får ju lön - lika för alla. Men de som lämnar riksdagsarbetet skall enligt statuterna genast söka nytt arbete. Statistiken visar att partierna inte lever som de lär. Cirka 70% av Socialdemokraterna och Miljöpartisterna har fortfarande understöd från staten . Detsamma gäller inte Moderaterna som enbart har 50% som lever på understödet. Har man anmält sig till A-kassan? Eller avser man att tillbringa resten av sitt arbetsliv som arbetslös och bli utstämplad.

Hur verkligheten ser ut visa enbart hur människor fungerar utanför sin politiska uppfattning.
Svårt att vara kristisk till S & MP - som ju inte har arbetslinjen. Men mitt parti M borde väl ha bättre siffror än 50% arbetslösa av de avgående riksdagsmännen. Kommentera enligt partiets uppfattning.

måndag 6 juni 2011

Alliansen måste hålla balansen

Man skall inte reagera för starkt på negativa opinionssiffror så här tre år framöver. Men man måste odla sina resurser vattna och rensa. KD & Centern behöver få uppdrag som gör dem synliga och attraktiva. Moderaterna som känner sig som storebror eller gudfader gillar att komma i rampljuset. De borde lägg an på att odla vissa frågor via KD & C - kanalen.
Sedan kan man visa en positiv uppsyn och hjälpa till att kryssa fram ett bra förslag till votering.
Man förlorar ingenting på det jämfört om man sätter näsan i vädret och enbarft jagar egna poäng. *Än en gång Alliansen är en utmärkt samarbetside`som riskerar att falla till marken om vi moderater är alltför makthungriga. Slutligen förhandla fram valsamverkan inför nästa val.
PS. Folkpartiet klarar sig själv vad gäller profil.

lördag 4 juni 2011

Migrationsministern bör läsa UNT:s ledare..

Migrationsminister Tobias Billström ,som ser så sträng ut på bild bör läsa dagen UNT-ledare.
Det skadar inte att Statsministern kastar en blick på den heller.
Alliansen tycks inte vara överens med Moderaterna i migrationsfrågan.
Jag efterlyser en moderat tolkning av den svåra frågan vad göra med de papperslösa.
Moderat tolkning med en human syn på denna grupps besvärliga läge skulle underlätta
kommande valkampanjer. Humanisterna vill inte veta av religion i samband med skolavslutningar. Men hur många moderata humanister uttrycker viljan att Moderaterna inte skall delta i Kyrkoval ? Kyrkomötet tycks vara konfekt för makthungriga partitaktiker i samtliga partier. www.unt.se Ledarsidan Lördagen den 4:e juni.

torsdag 2 juni 2011

Präster bör bli vid sin läst.

Kyrkoherdar har ingen enkel uppgift. Deras nuvarande arbetssituation synes vara mera administration än mission. Uppgiften står väl klar- att få fler medlemmar till kyrkan, få igång en ny väckelse, utveckla ungdomsarbetet och se till att den äldregenerationen börjar gå till Söndagsgudstjänsten,att deltaga i veckans "sopplunch "o ch vid detta tillfället även få deltagarna att instämma i bordsbön.
Så långt ser det enkelt ut. Men låt oss ta en jämförelse med det som sker med skolavslutningarna. Skolverket har beordrat skolorna att genomföra terminsavlutningen i en sekulär lokal. Använder man församlingskyrkan bör Guds namn och ingen kristen bön,psalm eller välsignelse förekomma. Där kan Svenska Kyrkan skylla sig själva - deltagarna tacka för den goda soppan-kaffet och kakan. Men en präst vill helst inte "störa" trviseln med en bordsbön.
Det gäller nog att tänka om - läsa bibeln,fundera över vad utbildningen säger om frimodíghet och uppgiften att sprida Guds ord.

Samfälligheter anställer kyrkoherdar för religionens utveckling i församlingarna.
Driften av kyrkans praktiska uppgifter(ekonomi)(personalvård) (planering av och genomförande av beslutade aktiviteter) borde délegeras till en väl utbildad administratör och chef. Numera utbildar man Kyrkoherdar till administratörer med personalvård,fastighetsförvaltning och gud vet vad. Detta kan inte bli effektiv förvaltning av det materiella och tränger samtidigt bort den viktiga hanteringen av medlemsvården.

Men något måste göras åt kyrkans klenmodiga hantering vad gäller medlemsvård. Där är och skall prästerna lägga ner mer tid än som synes vara fallet i dag.

Detvar inget skojigt de som Hasse Alfredssons kyrkvaktmästare sade" de säger visst att prästen är religiös också" Men det var en liten pik som borde ta ganska djupt.

måndag 30 maj 2011

Den blomstertid nu kommer-skolavslutningen

Man får sjunga Den blomstertid nu kommer -under skolavslutningen i församlingskyrkan . Det förefaller vara skolverket fattade beslut.

. "Du ska inte tror det blir sommar osv." förrän bråket om skolavslutningen är överstökat.
Men Svenska Kyrkan kanske borde ta sig i kragen och tala om vad den står för - alltså missionera.

lördag 28 maj 2011

Pojken med guldbyxorna

Landshövding Peter Egardt har införskaffat ett fordon till sin uppgift att hålla ångan uppe i länet. Det ursprungliga priset var tydligen på miljonen men landshövdingen prutade ner den till 800.000:- .Chauffören ingick icke. Det vore intressant att få en jämförelse mellan de olika länen hur de har löst transport av sina landshövdingar. Vår landshövding kanske räknar med att länet skall kunna sälja den efter några år och att detta skulle vara en god affär.
Det kan vara så och då är det alldeles utmärkt. Integriteten gör väl att han inte köper den själv.

Men nog verkar det lite "pojken med guldbyxorna".
Som landshövding är han drivande och nyttig för vårt Län.

torsdag 26 maj 2011

Svenska Kyrkan - Reviderad tolkning.

Komminister Håkan Sundliden har fått "anmärkning" på grund av att han avsagt sig vigselrätten.
Biskopen har fått mentlig redogörelse -( har läst Sundlidens förklaring.) Men det hjälpte alltså föga - anmärkning blev det. Äktenskapslagen är som bekant ändrad och tillgodoser samhällsmedborgarnas behov. Som sekulär företeelse är det helt i sin oprdning. Men hur sjutton kunde Svenska Kyrkan undvika att avsäga sig vigselrätten? Registrering av äktenskap bör ske genom den sekulära Statens försorg. Därefter gör ju kyrkan sin uppgift genom att välsigna enligt trons mening. Numera ändrar ju etablissemanget trons uppfattning allt efter senaste populism. Man undviker att ifrågasätta de föreslagna förändringarna som även de präster ställer sig tveksamma inför. Jag tror på Gud och är trygg med det. Svenska Kyrkan traskar patrull med senaste nycker och blir mer sekulär för varje Kyrkomöte som går.

tisdag 24 maj 2011

Världen är full av ROT & RUT

Läser i Närkes Allehanda att vårt land expanderar när det gäller RUT - och ROTavdrag.
Dessa två möjligheter att kunna få råd till renovering och städning är utomordentligt bra.
Jag köper motiveringen att många jobb som varit svarta blir vita och därmed bidrar till påfyllning av statens kassa. Nu hoppas jag Borg som finansminister kan besvara hur RUT och ROT påverkar intäkterna och de nya jobben genom att arbetet utförs i Frankrike. Det lär vara poppis på Franska rivieran,

Ibland springer de nya idéerna iväg med förståndet. Jag anar att informationen inte kan vara sann utan en vandringssägen.

måndag 23 maj 2011

Göteborgs moderater bör förklara sig.

Mr Magnusson som menar att SOS Alarm måste ge 12 % i överskott på verksamheten är väl ute och snurrar i alla fall. Ett av samhället ägt företag med uppgiften att transportera patientgerna till sjukhus går med 0,5% i vinst skall se till att vinstmålet skall vara 12 %.
Jag hade förväntat en beskrivning av om nuvarande satsning från samhället varit tillräckligt.
Har det v arit för många anställda? Svaret tycks vara att den som budgeterat verksamheten har gjort en bra kalkyl.
Men Magnusson tycks vara missnöjd med vinstens storlek. Hur tänker han klara 12-procentmålet. Kan ske med minskning av servicen? Eller att köpa tjänsten.

Förklara gärna vad som skall göra vinsten högre? Privata företag skall helst göra vinst på sin verksamhet. Kommunal och Landsting skall göra kalkyler som har en möjlighet att stå sig under året. Det förefaller ju vara läget att det mesta av budgeteringen är lagd i underkant.
Man kanske unde tänka sig att lönerna för de kommunala/landstingspamparna regleras efter opm verksamheten visa negativa siffror. T.ex om budgeten inte håller och ger 15% underskott borde i rimlighetens namn de ansvarigas löner (dvs.de som BESLUTAR) minska med 15%.
Det vore en vinst för samhället med politiker som kan lägga en realistisk budget.
Tänk efter - en vinst i ett statligt/landstingsdrivet bolag i detta fall 0,5% - blir väl frågan om hur de löst uppgifterna- är det utan anmärkning - dvs icke missgynnat "brukarna" så får man väl vara nöjd. Magnusson skulle kanske ägna sig åt privat verksamhet - där möjligheten finnes att vinstmaxim era.

torsdag 5 maj 2011

Upplysningstiden i ny tappning.

Vore tacksam om Moderata samlingspartiet tog sig tid att informera oss medlemmar vad som bör åtgärdas i sjukkassehanteringen och F3 jobben. Är övertygad om att det går att reda ut under Karlstads sammankomsten. Vi har inte råd att schabbla på samma vis som socialdemokraterna
gjorde på sin tid. Vår tid är nu se till att rensa sjukförsäkringens tillämpning. Redovisa klart F3 - Hur har man t.ex engagerar och Kontrollerar de företag som deltar i uppgiften.
Hur löser man knuten för företag som varit duktiga att skapa nästan riktiga jobb för F3 anställda? Hur hanterar man deras fortsatta möjligheter att komma igång genom -balanserad sponsring . Det kan visa sig fruktsamt - de får stadig anställning- i ett "riktigt" jobb och med högre självkänsla. Kommunicera mera!! Ni är på rätt väg nästan -ut från renen in på vägen.
Sanningen skall göra Er valbara även nästa gång.

onsdag 4 maj 2011

Uppsala har lyssnat på hörselskadade.

En snabbis i dag Buss från hemmet kl. sju - promenad till Hörcentralen i Uppsala . Väntetid: 3 minuter. Samtal med "sorterare" om vad som var fel. Besked att vänta för hörselapparatkontroll och justering. Väntade 10 minuter ( läste om smaskiga förstärkare till skivspelare och DVD)
Sedan kom experten ut med de renoverade hörapparaterna. Genomgång felsökning och åtgärder tog två minuter. Det är berömvärt att kommunen har en sådan institution - Det var som om den varit privat. Men kommunen kan sätta till resurser som fungerar snabbt och effektivt. Det blir billigare än systemen med långa väntetider. All heder åt Hörcentralen i Uppsala. Välorganiserad.

måndag 2 maj 2011

Fader Billströms dilemma - en annan femma.

Tobias Billström ,stolt fader har ett problem - ja han har naturligtvis många. Hur många får tiden utvisa men under tiden utvisas en mängd. Ibland blir det rätt och ibland förstår man inte varför besluten blir det som blir. Som far till ett barn i treårsåldern har han ingenting emot att utvisa två små pojkar tillsammans med barnens pappa. Mamman är inte att tänka på - anledningen är hennes benägenhet att försöka ta kål på sin avkomma. Kunde inte Billström tänka sig att låta barnen och fadern får uppehållstillstånd? Skulle fadern vara olämplig bör svenska staten se till att de två knattarna får styvföräldrar i vårt land. Plocka fram känslolivet och medkännande i detta fall. Det lär ju vara så att landet därifrån fadern härstammar är en högst osäker plats för två moderlösa. Tråkigt när man upplever vissa beslut som sanslösa.

söndag 1 maj 2011

Social kompetens och femteklassare.

Lördagsunderhållningen med vuxna som förhörs i skolämnen är trevlig med många poänger.
Lasse Cronér leder programmet med hjälp av några välanpassade 5:e klassare som dessutom har god kunskap om grundskolans kurser från ettan t.o.m femman.
I går var det en doktor -trevlig påläst och spontan som fick frågor, som hon med hjälp av eleverna kunde besvara. Problemet kom när hon fick frågan hur man stavar till abborre.
När hon blev vill så tipsade Lasse Cronér henne att lyssna på femteklassaren. Dessutom fick hon se hur fyra av de fem hade stavat - helt korrekt! Men när hon ställdes inför sina valmöjligheter
så valde hon "kan själv" trots att hon haft möjligheten att hålla sig till den utvalde elevens val.

Hemma funderade vi över hur hon skulle klara av det. 1. Lita på "hjälparen från 5:e klass var en modell den andra var att skippa vad de fyra föregående elevrna skrivit samt att visa att hon saknade tillit till 5:eklassaren in action.

Modellen kan själv blev fel samtidgt som hon utan att tänka på det sände signalen " jag litar inte på dig" Funderar just på hur hon gör vid avvikande diagnos från kollegor? Hon var läkare :

Den andre som tävlade var bankdirektör på sin fråga blev han plötsligt bankdirektör med 20 underställda och vågade inte ta hjälp av eleverna. Gick hem med 20.000:- och en aning skuffat
samvete. Dels litade han inte på eleven - kanske en branschkompetens? och dels var han kanske en aning snål.
Gemensamt för de båda var väl tabben att inte våga lita på eleverna.

Bidragskarusellen modell partitaktik

Ett bidrag är väl ett bidrag. Tiderna ilar vidare och förutsättningarna förändras.


S har helt rakt tillstått att LO-kollektivet som ju innehåller medlemmar som röstar antingen höger eller vänster lämnar feta bidrag till S-verksamheten. Moderaterna för sin del värnar om sina bidragsgivare och menar att det tillhör en grupp som inte vill framträda som Moderater.


Jag begriper inte varför det skulle vara till skada för en förmögen Moderat att noteras för bidragsbetalning till Moderata samlingspartiet? För 50 år sedan var det inte så enkelt att bo i en mindre ort som var impregnerad av Socialdemokrater och Kommunister och vara Högerman- om man inte var pampen i företagarvärlden. Men nu behöver ingen backa för att leva ut sin politiska inställning - om man inte är SD-kramare.


Det bör väl vara enkelt att genomföra en registrering av bidrag till respektive parti.


Pengarna är ju beskattade en gång och läggs till partiets valverksamhet.


Men bidragen från partihögkvarterens beslutsfattare är väl som vanligt gediget arbete och inte pengar.


Nu gäller det att planera inför nästa Riksdagsval. Börja med att registrera Valsamverkan inom Alliansen. Det utgör garantin för fortsatt regeringsinnehav. Det hade nog inte varit fel vid föregående riksdagsval.Som tillhörig Uppsala Län kommer jag att tänka på den pedagogoiska utbildaren från Högern. Han undervisade på Gimo Herrgård på 50-talet. Mantrat var metoden att få politisk makt.Tre saker prioriterade han som verksamma för att vinna ett riksdagsval .Hans skrev på svarta tavlan(det kallas tydligen The black board nu för tiden) Det var 1. PÄNGAR 2.PÄNGAR. 3.PÄNGAR. Analysen stämmer - vi som var med har inte glömt det.


Men någon pep till och påpekade att det hade blivit fel på stavningen. Nej inte alls svarade han "Detta kommer ni aldrig att glömma) Året var 1952-53 tror jag. Men minnet sitter där än.Retoriken från mitt parti -att vi går före med offentlig redovisning av partibidrag blir en aning enkel. Säg som det är i stället -raka rör, vi klarar det också.
tisdag 26 april 2011

Full poäng för Hillevi Engström

I dagens SVD läser jag Hillevi Engströms program för att tillgodose behovet av förutsättningar för att få arbetsföra i arbete. Det är inte ofta vårt Moderata parti tagit sig tid att ordentligt redovisa hur man tänkt sig att lösa dessa problem. Där måste fler lära sig att utföra samma undervisning/upplysning till de som behöver kunskap hur arbetslinjen fungerar.
En "föregångsman" i partiet är alltså en kvinna! Regeringen bör ta lärdom av Hillevi och inte skygga i buskarna så snart det osar katt! Kan inte statsministern ta första steget?

tisdag 19 april 2011

Liberal sanning och konsekvens.

Dagens inlägg på http://www.unt.se/ handlar om Liberalismens önskan att skilja fåren från getterna -eller närmare bestämt Staten från Svenska Kyrkan. Ingemund Hägg en liberal tänkare som är verksam i European Liberal Forum och Bertil Ohlininstitutet vill fullborda skiljandet av Staten och Svenska Kyrkan.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Det hela började redan på 50-talet och har delvis realiserats. Hägg föreslår att lagen om Svenska Kyrkan och lagen om trossamfund skall sammanföras till en lag. Varför inte avskaffa dem helt och i stället hävda föreningsrätten. I det sekulära civillsamhället bör rätten att vara oliktänkande försvaras.

Svenska Kyrkan kan alltså vara en förening(ordet samfund får väl inte liberaler bruka i den religiösa sfären?). Rätten att fritt utöva sin religion bör väl vara okränkbar så vida man ej överträder gällande lagrum. Det bör innebära att medlemmarna i det politiska partierna ha full rätt att ha en religiös tro och dessutom utöva den. De sekulära partierna däremot kan naturligtvis inte nominera till Svenska Kyrkans Församlingar,Stift eller Kyrkomöte.
I nuvarande läge är ju partierna heta när det gäller nomineringar till Kyrkomötet. Vår stasminister som väl är en sann Liberal tillåter ju Moderaterna att nominera till Kyrkomötet med motiveringen "ATT ALLA ANDRA GÖR DET JU" motioner i M har studsat tillbaka i form av rör inte våra nomineringar till den ganska sekulära Svenska Kyrkan. Att den är ganska sekulär råder det ingen tvekan om. Läs ett protokoll från församling,samfällighet så är samtliga valda markerade med partibenämning. Socialdemokraterna tycks förbjuda medlemmar att välja andra valbara religiösa partier i Kyrkomötet. Dvs POSK är uteslutet för en S - men det glappar.
Liberalerna själva går fram under en lätt maskerad FP (Folkpartister i Svenska Kyrkan).

Nåväl skilj den sekulära staten och Svenska Kyrkan åt så får vi följande konsekvenser bl.a.
NAMNGIVNING.För att döpa barn måste samhällets intyg föreligga. Då kan det väl enbart handla om välsignelse av barnet?
ÄKTENSKAP.För att viga par bör ju ett intyg från staten föreligga. Svenska Kyrkan får enbart välsigna. AJAJ där ryker nog statens vänlighet med att håva in medlemsavgiften. (En trosfråga av vikt)
BEGRAVNING. Staten kan leasa ut verksamheten till Svenska Kyrkan - om det nu skulle vara så att den avlidne var kristen. Men naturligtvis får man ta på sig besväret med att åtgärda förvaring av avlidna liberaler. Sedan får det väl inte benämnas begravning.
En kompromiss - låt Svenska Kyrkan få behålla möjligheten att staten sköter inkassering av medlemsavgiften under förutsättning att de sköter förvaringen av avlidna med pietet.

måndag 18 april 2011

i EU:s värld innebär kön ett väntande på t.ex. buss.

Europarådet framlägger tydligen förslag att man skall neutralisera de rådande könsrelaterade benämningar som bruka för kvinna resp. man. Vidare anser man att kön är ett socialt beteende. I fortsättningen får vi väl leva med att hen gifter sig med hen . Blir det fullständigt genomfört är det väl böter för att vara mormor eller farmor. I riksdgsdebatten kan det ju bli riktigt häftigt när debatten går som hetast. Hen angriper hens syn på skattepolitiken. Dessutom får vi väl lära barn av med att det är hönan som värper äggen utom till påsk för då är det hen som värper . En henförande värld.

Svenska Kyrkans marknadsanpassning?

Vid gårdagens mycket välbesökta musikgudstjänst med Kyrkokören , en välspelande sjumanna orkester samt vår komminister Sanna blev en fin upplevelse. Antalet gudstjänstdeltagare handlade om ett hundratal . Det är inte varje Gudstjänst som fyller kyrkan på detta vis. Det var ett nytt grepp som kanske kommit för att upprepas då och då. Men när vå komminister uppmanade församlingen att delta i bönen "som herren själv lärt oss" så hände något som förefaller bevisar att den kunskapen fortfarande sitter där i form av Fader Vår. Men kyrkan har beslutat att Vår Fader ligger mer i linje med vår tro. Det är bara det att folk fortfarande reagerar med ryggmärgen och läser Fader Vår eller "mumlar". Kunskap är makt - varför ändra?? Där var det bättre förr. Amen.

tisdag 12 april 2011

Mygeltendenser utan gränser

Läser i dagens UNT om svårigheten att hålla tungan i rätt mun! Uppsala har planer på att utveckla idrottens möjligheter att bli Svenska Mästare i ett flerta sporter. Vägen dit är inte enkel. Kommunen utlovar att öve4r lång tid betala hyror för de projekt de gillar. T.ex. innebandy-och friidrottsarenan skulle genom medfinansiering från kommunens kassa genom att lämna hyresinbetalningar på totalt 350 miljoner kronor. Fastighetsägaren överklagade beslutet och anser att beslutet innebär ett otillåtet ekonomiskt stöd.XXXX**********************. Problemet med detta överklagande var att kommunen ansåg att överklagandet inkommit för sent. När man nystade upp om detta stämde så visade det sig att kommunen i flera led lyckats finta bort detta överklagande. Det ser ut att vara några dribblingar för många. Det vore bra om Kommunen och dess tillskyndare av idrottsarenor kunde ske klanderfritt. Det är mycket värdefullt för kommunen att få nya idrottsarenor av toppklass - men vi behöver inga politiska myglare i samma klass. Politik skall föras med blanka vapen och efter gällande regelverk. Läs www.unt.se

måndag 11 april 2011

Var är Schlingmann?

Det visar sig nu att alla läkare som förklarat att en patient som inte kan arbeta utan måste sjukskrivas till dess han/hon tillfrisknat och är arbetsför troligen haft rätt. Min fundering är om man inte lyssnat på spindoctor Schlingman' rådgivaren. Eller kanske det är de som INTE har lyssnat som skall anpassas till verkligheten. Under alla förhållanden är det bra att det hela innebär att generalsordern korrigeras - fast först under år 2o12. Upplägget var vällovligt men tänket har inte nått ända fram. Mantrat säger att har man gjort fel får man göra om och göra rätt. Vällovlig åtgärd under galgen.

söndag 10 april 2011

Vem TEG om MINERVA?

Mociej Zaremba har i dagens DN en utomordentlig artikel som beskriver en skola i Umeå (MINERVA) . Läs den www.DN.se och spar den . Den signalerar behovet av SKOLREFORM och LÄRARUTBILDNING. Det bör tillvaratas av både vänster & höger som kan ge plats åt en skamvrå för politiker på såväl lokalplan som för Riksdagen. Själv skall gå ner till affären och köpa en DN i dag. Upsala Nya Tidning (UNT) min utmärkta dagstidning kommer i femdraget i postlådan.

lördag 9 april 2011

Tänk om Gösta Bohman känt till detta?

Försvaret är ju intensivt i Afghanistan och det är givetvis utmärk med sådana insatser. Däremot har ju Moderaterna tendenser till att göra ett enligt min mening tankefel eller varför inte en generaltabbe. Det gamla radioprogrammet som hävdade att de försvarar Gotland är ju faktiskt en osanning................................................................................................................................. Flera grupper invänder mot bristen på ett försvar just gällande för Gotland.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Nyckeln till Östersjön håller på att slarvas bort.Men de som eventuellt smider planer för framtiden kanske smider en extranyckel. Försvarsmakten är maktlös utan en gedigen försvarsplan. Staten /Försvaret borde utbilda varenda kotte som är frisk och stark i ämnet räddningsverksamhet under ofredstider. Är lämpligt även för fredstid. Tänk på vem det var som skrev Krig & Fred.

fredag 8 april 2011

Dogmaternas ideologismälta. Bra och dåligt tänkt.

Alliansen fick fart på Sverige genom valvinsten 2006. Det mesta man greppade blev utmärkt i praktiken. Det var lyckligt för landet att Socialdemokraterna fick släppa makten.XXXXXXXXXXX************************************************************** Men alla strävanden och nytänk måste bevakas - Minskad skatt för de som har jobb? Jo det blev bra. Avsikten att få fler i jobb gick med rätta ut över de som inte ville arbeta utan kunde tänka sig att leva på staten. Tanken är bra och utfallet ganska lyckat - men åtgärder för utförsäkrade måste hanteras. Bit efter bit av förändringar som beslutats har varit till gagn för landet och därmed medborgarna. Ideologiska tankar om privatisering av många samhällsfunktioner har genomförts och i de flesta fallen fungerat. Utförsäljningar av statliga företag likaså . XXXXXXXX********************************************************************** Hur är det med den ideologiska tilämpningen? Det mesta är rätt men ibland har gått åt skogen. Statens Järnvägar skulle privatiseras och de snabbt. Snart rullade tåg efter tåg genom landet på den statliga rälsen men med olika tågbolag. Tanken att privatisera snabbt och visa handlingskraft var för lockande och därmed inte ett bra tänk. Privatisering är inte fel men timing skall anpassas till verkligheten. Ulf Adelsohn intervjuades i går och hade en annan uppfattning om hur det skulle hanteras. Alltså först återföra kvalitén på stambanor och övriga nät- eftersom det inte hållit måttet. XXXXXXXXXXX***********************************************Men Ideologerna var villiga att sjösätta båten utan att kolla om skrovet var tätt. Resultat visade att beslutsfattarna varit insnöade och kvittot kom under de senaste åren. Åtgärderna kommer nu - bra tänk- har det varit/blivit fel - tänk om och gör rätt!! Förändringarna som genomförts 2006-2011 är i stort lyckliga beslut. Men varför är Regeringen så skraj för att tala om och rätta felaktigheter? Jag återkommer i ärendet i en blogg som handlar om Vattenfall-Regeringen-Nord-Pool.

torsdag 7 april 2011

Går som tåget Uppsala-Stockholm vintertid

Äntligen har Regeringen beslutat att gör något åt tågtrafiken. Grunden ligger naturligtvis i att Staten har sålt ut en stor del av tågtraffiken utan att ha grepp om banornas kvalitet. Symptomatiskt nog är man ute efter ett" hundhuvud". Ulf A. blev utsedd och lämnade en beskrivning av varför banvallar, fjärrdirigerade automatväxlar,snöröjning och banvallar blivit sämre med åren. Statens kaka har inte utnyttjas för sitt ändamål. Det konstigaste av allt är att uppsalaborna legat lågt med klagomålen. Annars hade väl Moderaterna i Uppsala försynt knackat Statsministern på axeln och ödmjukt efterfrågat förbättring ganska omgående. Det förefaller vara en ideologisk felsyn aa man väntat så här länge. Gärna privatisering - men först en genomgång om vad resultatet förutses bli. Det var inte bättre förr.

onsdag 6 april 2011

Bloggen 2007 - 2011 - ganska enkelspårig.

Det är nyttigt att kontrollera om man håller stilen. Konstaterar att Svenska Kyrkan och politiken varit i fokus. Som Moderat har jag som person välkomnat att Alliansen (Moderaterna plus tre partier) skött sig bra. Vissa tabbar stör naturligtvis t.ex. Utförsäkringar, Sjukskrivningar och tystnaden som innebär att ingen bra förklaring kommer fram i första taget. Har man gjort fel-eller tänkt fel - så gäller det att snabbt rätta till. Men enligt min mening går det för trögt. Läget med en paralyserad opposition har inte inneburit friska fläktar från Alliansen. Men som Borgerlig (Först HUF sedan H och numera M) är det ganska hyggligt-plus för Jobbskatteavdragen men minus för att värnskatten inte plockats bort. En viss introvert reaktion när kritiken kommer. Fri frisk och frispråkig borde vara mottot. Det finns ju mycket i politiken mankan vara stolt över. x x x x Men bloggen har varit nyttig läsning över tid. Det som jag ansåg 2007 -2011 håller i stort. Raka rör det står jag för.

tisdag 5 april 2011

Att tänka rätt är större?

UNT har i dag ett stort uppslag. En person boende i Vallentuna har fått en insändare antagen och signerat den med namn och (M). Ledningen för(M) i Uppsala reagerar starkt och hutar åt den företagsamme. Han har nämligen en negativ syn på M:s åtgärder i skolfrågan. Uppsala M menar att man inte får signera med (M) om den insända artikeln inte är kontrollerad av Moderaterna.. Låt oss gå tillbaka till historien - Tyskland 1933 -1944 bestraffade all information som var negativ. Han hette Hitler!!!!! Ryssland 1918 - till ganska nyligen. Priset för att säga en sanning som ledningen uppfattade som lögn var ofta förvisning till Sibirien och dessutom inlåsning. Nu ber jag mitt parti undersöka sentensen: Att tänka rätt är stort - att tänka fritt är större. Skulle den bli godkänd i insändarregnet? Varumärket M skall man vara rädd om. Solka inte ner det tack! Jag lever inte som jag lär - slarvade med kontrollen!

söndag 3 april 2011

Har politiker fallit för Vattenfall

Ett statligt bolag som betalar ut över 20 miljoner till en VD som fick sluta efter 5 månader, eller hans företrädare som fick mer än 50 miljoner i avgångsvederlag!! Det låter ganska häftigt. Vem har ansvaret - skall vi tala om ägaransvar. Vem äger Vattenfall? Skall vi säga ännu så länge svenska folket. Men vem håller i ratten när det gäller anpassningen av el-priset? Vem har betalt för driften av oligopolet NORD-POOL? Med tanke på hur mycket avgångsvederlag som sprids ut måste vi kanske kontrollera dem som kontrollerar att allt går korrekt till. Behåll Vattenfall Sverige och sälj resten. Regeringen bör vara varsam med statens inkommande medel. Men samtidigt hålla ett öga på hur man bäst kontrollerar företaget. Hur är det man säger -" har man gjort fel får man göra om." Har man inte gjort ett skapande grand "har man gjort bort sig"! Ibland får man avgångsvederlag som räcker till att gå pension.

lördag 2 april 2011

Ideologiskt förfall är att sälja (svenska)Vattenfall

Det stora företaget Vattenfall började på hemmaplan. Vattenrerservoarer byggdes,Vattenkraftverk producerade el-energi. Någon konstig prick (eller skall vi säga) många konstiga prickar vill sälja hela Vattenfall för att markera sin tillgivenhet för ett parti, som vill göra allt i ideologisk anda - kosta vad det vill.Som Moderat kan jag anse det vara mer världstillvänt att moderera takten och tänka efter om verkligen hela Vattenfall skulle göra sig bättre som privata företag. Min uppfattning är att Vattenfall-Sverige borde vara kvar i statens regi. Vem har kontrollerat Nord-Pool vad gäller prispolitiken ? Förmodligen en oligopolkramare.. Alla informationer till konsumenterna kommer fram i god tid varje gång man vill tigga priserna till nya höjder. Typ "nederbörden har varit för kraftig varför vi tömt reservoarerna till ett minimum" varpå prisetr stiger i höjden. Eller "den regnfattiga sommaren kommer att innebära tömda vattenmagasin" - och så kommer det en prishöjning. Trovärdigheten är noll! Vin & Sprit såldes ideologisk följsamt Det var helt rätt! Men att sälja ut statens andel i Vattenfalls svenska del (den är väl 100%?) är klart korkat eller beslutats av någon som kanske korkat upp för mycket. Hantera Ideologin med måtta - alltså MODERAT.

fredag 1 april 2011

"Tänkte inte på det!"

En person med psykproblem som äger sin bostadsrätt eller äger en villa kan dessutom få ekonomiska problem. Den som råkar ut för sjukdom och utförsäkring och som inte kan arbeta har inte rätt till socialhjälp om han/hon inte gör sig av med sin ägda bostad.xxxxxx Tänket är naturligtvis det att har man resurser skall man betala skulder. Ideologiskt förefaller tanken sund.xxxxxx Men det som händer för den "bemedlade personen" är att hen hamnar i socialtjänstens grepp. Genom att sälja bostaden blir det pengar till att betala sin utförsäkring själv - till dess pengarna tar slut. Sedan då?xxxxxx Ja då ingriper socialen och betalar till en kostnadsbild som pekar på avsevärt högre boendekostnad. Affären gynnar ideologin - men inte människan. Kan man tänka sig att avvakta under en period innan man tvingar bidragstagaren till försäljning? Kommer man på fötter igen så får man återbetala.

torsdag 31 mars 2011

Ideologisk följsamhet bör debatteras.

Nordea är numera inte ett bolag där Svenska Staten har hand om rorkulten. Förutseende ekonomer i Finland har numera hand om besluten. Förmodligen flyttar Nordea sitt huvudkontor till Helsingfors inom en inte alltför snar framtid. Nu är det dags att undersöka orsak och verkan. Hur påverkar det Sveriges ekonomi? Lars Jonung skriver om det i DN i dag. Min gamla tes om utförsäljningar tycks vara aktuell. Låt inte ideologin få alltför stort utrymme. Det är en bra åtgärd att göra pengar av de företag som kan klara sig själva och staten inte behöver kontrollen över deras verksamhet. Nordea är tveksamt om det var till vår fördel. Förklaringen till denna försäljning var nog ,att den finske styrelseledamoten var duktig och drivande. Exempel på ideologisk härdsmälta förekommer. EL-producenten Vattenfall var tänkt att säljas ut. Analysen om vad som kan säljas bör sikta på bolag som inte negativt påverkar våra möjligheter att hantera naturtillgångar. När det gäller ideologi/utförsäljnng har vissa drag av "duktig idiot" förekommit. Regeringen framför allt Moderaterna måste vara varsamma och tänka"har vi gjort fel - så tänker vi om och gör bättre". Ett dåligt exempel är utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Staten är av ideologiska skäl villig att betala ut tre ggr så mycket pengar till den som bor i hyreshus som till den som har bostadsrätt med en modest hyra. Då säljer staten sälj ut och skaffa Dig ett hyreskontrakt! Praktiskt vore att tänka om det verkligen är rätt. PS. Detta skrevs för några dagar sedan och hamnade på väntplats.

onsdag 30 mars 2011

Hur många Moderata läkare på SVD Brännpunkt?

108 yngre läkare presenterar i dag på SVD Brännpunkt en seriös artikel om problemet inom vården vad gäller utförsäkringar. Man motiverar utmärkt klart och tydligt att det utgör problem för de som utförsäkras. Exemplen ser ut att hålla och förefaller ur proffessionell synpunkt vara relevanta. Ansvarig Minister Ulf Kristersson har i stort sett inga kommentarer. Jag undrar om hotbilden är planerad för att skrämma de som ÄR sjuka samtidigt med de som är drönare som gillar att vara sjukskrivna. Det gäller att se till individen och inte blåsa på för mycket i den seriösa jakten på fuskare. P.S tror Alliansen att alla de 108 läkarna är vänster? Eller hur skall Ni förklara varför de som påpekar problemen som man uppenbart inte vill tillrättalägga? Lyssnade för övrigt på intervju med Tommy Waidelich i dagens morgonnyheter. Hans balansgång var stadig och pekar närmast på rättning i mittfåran. Det var lite roande att höra utfrågaren fundera över vad han säger. Han var ju inte rödrödgrön utan SR & Rut brukare sedan länge och väl motiverad för att bli Socialdemokraternas talesman i ekonomiska frågor. Det förefaller inte omöjligt att komma på rätt väg för att påverka Alliansen genom en öppen fruktgivande debatt.

måndag 28 mars 2011

Trosproblemet utan rim och resår.

Jag har inga problem med att gå till nattvardsbordet om det är en manlig präst. Detsamma gäller om det är en kvinnlig präst. Den veliga handen i Svenska Kyrkan saknar förmåga till att formulera en trosuppfattning som delas av alla. Vad gör man åt detta. Jo avvaktar den dag då alla som inte TROR lika blir pensionerade. Bakgrunden är 1958 års beslut ,att kvinnor också skall kunna prästvigas i den dåvarande statliga inrättning, som numera är fri från staten inblandning. Det är ju en gråvit lögn när man ser på antalet politiska nomineringar till Kyrkomötet. Svenska Kyrkan är till för alla medlemmar som genom sitt medlemskap är regeistrerade kyrkotillhörande. Men studerar man de som anges som beslutsfattare i Kyrkomötet har de alla ett prefix avseende politiskt parti eller opolitiska! Själv tror jag att kyrkan tror för mycket på politiken. Dagens Dagen har en artikel med överskriften Juholt säger att han inte tror på Gud men på Kyrkan. VSB.

söndag 27 mars 2011

Problematiskt

Under åren förändras och ut-ellér avvecklas bloggar. För min del samlar jag ett gäng bloggar under rubriken PROBLEMATISKT. För tillfället är de mest aktuella www.snaphanen.dk där det som skrivs är kryddat med sött och salt. Den skall läsas med eftertanke. Det ställer frågor på sin spets -ibland håller jag med men lika ofta finnes det anledning att bli störd av överdrifter. Men det är inte fel att pröva sanningshalten - håller med eller håller inte med? Resultatet för min del är sött eller salt - ofta kan man reagera för överdrifter- som leder till vässade egna tankar och protester.

torsdag 24 mars 2011

Stafettläkare - vem tänker taktiskt?

Ja i första hand är det väl stafettläkarna som gör det. Landstingen inbillar sig att de spar pengar genom att underbemanna sjukhusen.
Det borde gå att undvika metoden stafettläkare.
Säga att tre landsting går samman om ,att fastanställa ett antal läkare som skulle vara mobila.
Varje landsting gör en årsbudget baserat på antalet läkare som anses vara nödvändiga för att genomföra vårduppdraget. Nuvarande budgetering genererar fenomenet stafettläkarbehov- kosta vad de vill. Om Landstingen går tillbaka i sina noteringar över föregående års utnyttjande av stafettläkare får man fram en (icke förväntad" kostnadsökning jmf. lagd budget.)

Beräkna kostnaden för dessa stafettläkare hade kunnatbrukas till.
Kalkylen kanske gör att fyra stafettläkare kostar lika mycket som 6 fastanställda läkare. Kalkyler brukar ju i allmänhet slå fel åt endast ett håll - övertrassering av kostnadsbudget. Under förutsättning att denna kalkyl stämmer någorlunda kan varje landsting
anställa tre läkare i fast tjänst med uppdraget att fylla vakanser.- Alltså budgetra dem för året.

Det borde skapa en totalbudget som överstiger nuläget - men resuterar i att den reella kostnaden sjunker med 1 - 2 "stafettläkarlöner". Bemanningen kanske är avvikande i landstingen men princioen borde ge lägre verkliga kostnader. Det kan var väl värt att göra beräkningen trots att politikerna med nuvarande överbudgeteringar försöker förtränga varför det blir ännu högre kostnader genom bruket av de mobila räddarna.

onsdag 23 mars 2011

Alliansen och oligopolen.

Drivmedelspriset (bensin) har ökat under de senaste åren. Konkurrens är den enda vägen att hålla dessa priser nere. Konkurrens enligt min mening och Alliansens mening är nyttiga metoder för att få ner priser på bensin och diesel.
Varför accepterar nuvarande Regering ,att konkurrensen blivit akterseglad av den stora olje"kartellen" eller skall vi säga oligopolet som består av de stora internationella oljeföretagen?

Ideologiskt säger vi att konkurrens är vägen men Regeringen ser inte att det är oligopolet som är i vägen!!

Moderaterna måste leva upp till sina idéal - annars blir skadan fatal.

tisdag 15 mars 2011

Moderater för statligt ingripande i skolfrågan

I dagens UNT har Ann-Catrine Haglund tidigare Landshövding i Uppsala Län yttrat sig i skolfrågan. Moderaterna är ju hängivna privatiserare - men med tidigare erfarenheter så talar många numera om , att staten skall överta ansvaret för skolornas utveckling. Kommunerna får med andra ord ICKE GODKÄNT .l äs dagens debattinlägg på www.UNT.se/debatt.

lördag 12 mars 2011

Moderera Moderater?

Läser i dagens www.unt insändare under rubriken "Frustration över sjukvård" om konsten att spara medel för Landstinget.
Beskrivningen av hur väl man på Gävle sjukhus hanterade en 17-årig patient som blev akut sjuk och svävade mellan liv och död. Detta svåra sjukdomsfall bekämpades framgångsrikt i Gävle.
Problemet var att patienten bosatt i Skutskär(Uppsala Läns Landsting) kostade pengar att hantera i Gävle. Pengar som alltså Uppsala Läns Landsting kommer att få betala till Gävleborg.

Akademiska ville absolut ha tillbaka sin presumptive patient för att spar medel. Flytten genomfördes troligen av ett sjukt skäl. Landstingspengar sparades i Uppsala.

Artikeln är ovanligt fyllig- nästan tre spalter. Den luktar alltså landstingsmedel och nu väntar säkert ett välskrivet dokument från Uppsala Läns Landsting ocm hur viktigt det var för patienten att förflyttas till sitt sjuhkhus i hemorten - 10 mil från Skutskär.

Kan fundera över hur de ansvariga myndigheterna prioriterar vård och omsorg contra PENGAR!

torsdag 10 mars 2011

Demenskontroll - sparar tid och pengar.

Har varit på pensionärsmöte i dag. Som vanligt ,kaffe,mackor,lotterier samt en ordentlig genomgång i ämnet DEMENS. Vi hade besök av www.demensbutiken.se . Det var Kerstin Lundsröm från företaget Octopus Demens AB som redogjorde för hur och när demens kommer in i människors liv.
Inte känner många till att demens kan börja redan i unga år. De som drabbas kan vara unga såväl som medelålders. Demens beror på flera orsaker. Den springande punkten för rehabillitering synes vara att de ofta kommer smygande och att få en diagnos kan ta flera år.
Allmänläkare har oftast inte demenssjukdom i focus ,en av anledningarna till att det dröjer innan diagnosen dement konstateras.

Svensk Bilprovning får ju in din personbil för kontroll en gång per år. Sedan får Du papper på att antingen åtgärda fel och komma tillbaka för ombesiktning. Inga felaktigheter som kan föranleda trafikolyckor skall inte passera. Tänk om demensutveckling undersöktes med planerad frekvens på alla människor. Det skulle innebära att specialister kollade om vi hade början till demens säg vart 3 år. Flertalet "besiktigade" fick klart besked att köra vidare. En grupp kallades till "ombesiktning" med åtgärdsanalys och förebyggande medicinering.
Det borde kunna begränsa utvecklad demens under en betydande period.

Som det är i nuläget blir alltför många personer inte uppmärksammade på sin sjukdom och därför heller inte behandlade. Snabba insatser ger mindre skador och sjukvården sparar pengar. Individerna får en bättre livskvalité och livskamrater slipper att dra tyngre lass i vården.
Förresten SENIL betyder gammal och inte något annat. Men ju mer SENIL Du blir ju större är risken för Demens.

måndag 7 mars 2011

Staten & Ideologin!

Det är nyttigt att överpröva vad som är statens uppgifter och vad som kan överlåtas på den privata marknaden.
Men i dagsläget är Alliansen överdrivet nitisk när det gäller att sälja ALLT. Kan det möjligen vara fallet ,att tanken på att sälja rubbet och sedan lägga "avgifter på verksamheten" för att ändå tillgodose ytterligare jobbskatteavdrag? Vattenfall är väl i så fall paradexemplet att ta till.
Sverige har alltså ett stort företag i sin ägosom inte enbart arbetar på nationellnivå och som skapar mervärde. Dessutom är det ett av tre oligopool företag inom EL-marknaden.
Resultatet har blivit högre EL-kostnad för industri och allmänhet.
Ideologisk härdsmälta kan tyckas. Behåll Vattenfall - sälj inte företaget. Det förefaller innebära modellen sälja sin själ för pengar. Men det kanske är sekulärpolitisk metodik.

Vattnet är från början en fri tillgång - men håller man inte igen de mest privatiseringvilliga så försvinner även det till fjärran länder.Att sälja smöret och sedan slarva bor pengarna("tappa") är inte god ekonomi.
Moderaterna bör tänka efter innan vi förlorar voteringen och anseendet i Riksdagen.
PS Känner mig som musen som röt!!!

fredag 4 mars 2011

Kyrktoppen - Redovisning av Gudstjänstdeltagare.

Tävlingsraseriet breder ut sig i vårt land. ,Vem som vet mest,På spåret,Svensktoppen(förr i tiden) Let´s Dance, you just name it.

Tänk om det varje onsdag redovisades hur många själar som deltog i söndagsgudstjänsten.
Varje församling skulle redovisas. T.ex. antal kyrkomedlemmar - jmf. gudstjänstdeltagare.
Gör samma redovisning för samfälligheterna. Då kan man ju anse att 5 personer är ett bra resultat när man har 4.000 församlingsbor!

Men det är klart vi räknar ju in präst,kantor,kyrkvärd i statistiken. Ibland blir vi ännu bättre ,det är när kören medverkar.
Redovisa stiftens resultat.

Varför kom jag att tänka på det här? Jo en församling med 40.ooo SvK medlemmar hade under söndagsgudstjänsten 40 deltagare.

Men tanken att sprida (missionera) budskapet är övergripande.

måndag 28 februari 2011

Så skall det låta!

Politik Jessica Rosencrantz skriver i dag om könskvotering. Hon är betydligt mer rakt på sak än de fega manliga beslutsfattarna- som ibland inte fattar ett spån.
Hennes tes är att hon som kvinna inte vill bli könskvoterad. Ett budskap som partiledningarna borde ta emot med tacksamhet. Inte för att fortsätta med könskvotering utan att se till att bäst lämpade person får ledande uppgifter. Moderaterna har tillsammans med Alliansen ganska väl balanserat vem som sitter på maktpossitionerna. Jessicas synpunkter är sunda och ger utrymme för vissa manliga könskvoterande politiker att följa hennes idé. Förhoppningsvis blir det fler kvinnor i politiken och därmed även på de tunga posterna.
Tänk att vi moderater har kvinnor som ser möjligheten till likabehandling inom politiken. Bra!

tisdag 22 februari 2011

Kvinnor och Män är präster i Svenska Kyrkan.

Vår tideräkning är uppdelad i tiden före Kristus och tiden därefter.
Judiska folket var i fångenskap i Egypten. Under den tiden föddes MOSE - den blivande ledaren som med Guds hjälp förde det judiska folket till anvisad plats för bosättning.
De fem Moseböckerna ger en bra bakgrund vad som hände. Orsaken till att det blev Mose som kom att leda utvandringen var att han skrek så in i vassen. Han hittades i en flätad korg mitt i vassen. En tjänstekvinna fann den lille gossen och enlig uppgift var det en dotter till den egyptiske ledaren som såg till att Moses överlevde.
Redan på den tiden hanterades slavar ganska hårdhänt. De barn som föddes skulle tas av daga för att inte integreras med Egyptiernas "bofasta Egyptier" . Egyptiska SD skulle förmodligen med glädje noterat av de försvann från hemlandet.

Vandringen från Egypten beskrivs målande i 5:e mosebok. Där hittar man en komplett strategi för hur transporten till det nya hemlandet skulle genomföras. Man beskriver de olika judiska folken skulle delas upp stamvis, hur man försåg alla med mat,hur försvaret mot anfall skulle sammansättas o.s.v..

Moses hade under vandringen direktkontakt med Herren - inhämtade information och order för hur uppgiften skulle genomföras. Läs gärna delar av 5:e mosebok.

Men det är den uppblossande kampen om Berget en retreatplats som hitintills varit förbehållen enbart manliga präster det gäller.Kampanjen på Facebook har fått mig att fundera över Svenska Kyrkans dilemma ,att en stor andel av de manliga prästerna tycks anse att kvinnor som
genomför Mässan inte kan anses ha kompetens att få kontakt med vår Herre på samma vis som manliga får. Uppdelningen är smärtsam för dels mobbarna - de som inte vill samarbeta med kvinnor vid Mässan - de mobbas i sin tur av arbetsgivaren KYRKOMÖTET- som i sin tur skriver om bibelns tolkning alltefter hur världen och politikerna följer John.

Vore det inte lämpligt ,att undvika mobbandet och försöka bläddra vidare i statuterna och se till att alla präster behandlas lika även inför vår skapare? Risken är uppenbar att de fåtaliga gudstjänstdeltagarna blir färre och att en påstötning från högre ort står på tur. Det kanske blir en ny utvandring-eller utköp - det vore väl tråkigt. Kunde Moses föra ut ett helt folk från fångenskapen i Egypten borde väl Biskoparna kunna ta anvisningar från vår Herre.
Vad hade hänt om inte Moses blivit omhändertagen av en kvinna - Herrens vägar är outgrundliga.

Läs gärna http://stnkavtvivel.blogspot.com/2010_02_01_archive.html.

måndag 21 februari 2011

Bill - Ström - ELände - Nordpool

När man införde den EL-ändiga ELBÖRSEN som fungerar via Norge ställde jag frågan till Per Bill om dess för och nackdelar. Det är väl ganska uppenbart,att han talade inte i nattmössan men väl mot bättre vetande. Nu ställer jag frågan igen. Vad gör vår Regering för att balansera oligopolet som driver upp elpriset i Sverige?

Billig el är en förutsättning för samhällets produktion av bl.a. massa för export, mineralutvinning samt tyngre verkstadsproduktion. Förmodligen har de betydande rabatter från de tre ELmusketörena. Men regeringen tycks gilla de goda vinsterna från elbolagen. Först får man en rejäl slant från statliga Vattenfall. Grädde på moset är elskatten och skatt på skatten. Så det förefaller vara klart att mästaren BORG får fylld skattkista.

Hushållen och samhället i övrigt betalar som jag ser det ett onödigt högt elpris. Miljövården skulle må bättre av att en större del av verksamheten kund drivas med miljövänliga metoder.
EL är den metoden som ligger närmast.
NORDPOOL är bäst sa Bill - Det är bättre se nyktert på tillvaron sa Bull.

söndag 20 februari 2011

Snapphanen/dk en bildande blogg.

Historiens vingslag har för det mesta gjort avtryck .Den svenska polotiska historien försöker att glömma bort vad som varit. www.snapphanen.dk/ speglar åren 1938 - 1945 i sin senaste krönika. Smärtsamt att se hur vi lät oss hunsas av Nazisterna i Tysklands dåvarande lednng.
Vem kommer ihåg att en Centerpartist tillika judehatare satte mallen för vad pressen fick skriva om. Han hade gott sällskap av den Samlingsregering som ledde vårt land. Alla partier hade sitt ansvar för de eftergifter som gjordes i Sverige. Efter kriget kliade man varandra på ryggen och menade" detta hade vi inte en aning om". Rejäla fähundar.

fredag 18 februari 2011

Skolans räkneexempel.

Kalle och Konrad har fått uppgiften att plundra äppelträdet. Kalle och Konrad får betalt för varje fylld låda. Kalle fick ihop 15 lådor och Konrad 85 lådor. För varje fylld låda betalade bonden 1:- .
Det innebar att Kalle fick 15:- och Konrad fick 85:-.

Friskolorna har hand om 15% av grundskolebarnens utbildning och kommunerna har 85%.
Kommunerna köper alltså tjänster till 15% av sin uppgift - motsvarar det pris de betalar
15% av kostnaden eller betalar det mer eller mindre. Kvalite´n på friskolorna förutsättes vara likvärdig med kommunernas. Fråga: hur ser kostnadsbilden ut och hur mäter man effektiviteten? Det borde varje kommun undersöka ?

söndag 13 februari 2011

Uppsnappat på nätet- memento för Sverige

I dag har jag som anligt läst www.Snapphanen.se. Denna söndagskrönika handlar om perioden 1939-1943. Man kan fundera över hur våra dåvarande politiker hade mage, att ställa sig vid ringside utan att ta ställning. Men kanske var det det enda möjliga. Men det förefaller ha kostat på samvetet ,att konstatera massakern på 6 miljoner Judar och en miljon "övriga". Det är värt att läsa och sålla sina tankar om vad vad historien säger om oss och vi om historien.

onsdag 2 februari 2011

Kulturminister med vissa brister.

UNT noterar, att kulturministern vill besluta om presstödet till vissa tidnigar som i dag uppfyller
villkoren för att erhålla press-stöd. Antingen skall alla få presstöd som är berättigade eller varför inte ta bort presstödet för alla? Plus och minus får väl undersökas. Ideologiskt grumligt blir det om man stänger av vissa dagstidningar från att erhålla presstöd. Tidningar som inte delar samma uppfattning som gemene man kan man undvika att köpa - men de måste ha samma villkor som övriga. Man kan känna avsky för vissa tidningars uppfattningar - men inte hindra dem att uttrycka sin mening. Det nya presstödsbeslutet som sägs komma inom en snar framtid borde kanske helt enkelt tas bort. Pressen kan anpassa sig till den nya verkligheten. Men man borde i stället skapa ett system för distributionen av alla dagstidningar och det bör betalas av Staten.
Som Moderat har jag ofta hört slogan som"VALFRIHET" - just nu visar kulturministerns förslag på brister som sätter henne i eget klister.

söndag 23 januari 2011

Svenska Kyrkan utan pondus.

Migrationsverket utvisar Kristna flyktingar tillbaka till Irak.
Det visar väl hur begränsat inflytande Svenska Kyrkan har på det sekulära samhället.
Med minskat antal kyrkomedlemmar och förändringar på bibelsynen och det faktum att "kvinnoprästfrågan" inte lösts är väl ett kvitto på detta.

lördag 15 januari 2011

Kontrollsamhället i Moderat regi.

Det handlar om en barnstuga som har fått sitt bidrag till friluftsverksamhet indraget. Åtgärden var korrekt och beloppet 35.000:- per månad. Det förekommer på flera barnstugor att ingen fritidsverksamhet förekommer. Men med 800 barnstugor hinner inte 2 personer med att kontrollera att verksamhet sker. Verksamheten som omfattar Stockholms kommun har väl infört besparingar på kontrollverksamheten. Men det vore väl rimligt att Staden lever upp till kontrollen av denna företeelse. Kanske skulle det leda till mer fritidsverksamhet OCH FLERA JOBBTILLFÄLLEN som kunde gynna de som inte lyckats finna ett vettigt arbete.
Men det kan ju vara så , att medarbetarna som har hand om beslutsfattandet när det gäller sjukkassan som tycks vara många kunde lånas ut till Stockholms Kommun. Kontrollera gärna om det föreligger möjligheter att anställa läkare som kan avgöra frisk eller sjuk.

tisdag 4 januari 2011

Vattenfall statens säkerhetsventil.

Produktion av elektrisk kraft har varit och är en säker grund för vårt lands stora elberoende företag. Regeringarna har genom åren kommit fram till att den kanske kan säljas till dagspris.
Dagspriset tycks baserat på en huldra i Norge som varje morgon söker det högsta priset för KW den dagen.
Vår leverantör Vattenfall konstaterar att två kärnkraftverk inte är i drift just för dagen. Det innebär att dagspriset per KW ökar och ibland dramatiskt. Vattenkraften utnyttjas dessa dagar för att optimera inkomsterna. Regeringen justerar de konkurrensutsatta EL-näten (höjer priset) och sätter högre pris på KW - momsen - alltså en skatt!

Under föregående 4-års period sänktes skatten på arbete- jobbskatteavdraget är en god tanke.
Men man kan bli fundersam över ur man finaniserar den (enbart volym) eller skattehöjningar på andra källor. T.ex el-skatten.
EU gör det naturligtvis omöjligt för oss att sänka el-priset i vårt land utan att låta andra länder få tillgång till vår elproduktion. Dessutom får vi väl inte sänka skatten för att minska samhällets kostnader för uppvärmning och "upplysning" av våra bostäder.

Det kunde annars vara en tanke att minska momsen på el-produktionen. Men vi har väl skrivt fast oss så att detta inte kan åtgärdas. Sedan var det ju der här med att högre el-skatt ger utrymme för andra skattelättnader som kan balansera statistiken så att den visar på sänkt totalskatt. Vattenfall borde sälja alla kraftverk som ej är belägna i Sverige. Resten kan vi behålla och utveckla - det är dumt att sälja ut grunden.