torsdag 30 juli 2009

Mordförsök? Vem släpper ut våldsmän?

Läser om en 48-årig man , som laddade sin pistol med ett skarp skott. Han riktade vapnet mot sin hustru och tryckte av. Men revolvern klickade liksom mannens tankeverksamhet.
Han dömdes till 9 månaders fängelse av tingsrätten i Solna. Domen omfattar även amfetamininnehav.Förra sommaren dömdes denne man till 2 år och 3 månaders fängelse.
Min fråga är om han föregående sommar dömdes till 2år 3 månader hur kunde han vara fri redan denna sommar? Det kanske rent av är så ,att han på grund av köbildning inte kommit "under vård" - nej fängelse tycks inte vara vård. Tänk att svenska domstolar och fängelser är så konstrueerade, att sådant som ovanstående kan inträffa.

tisdag 28 juli 2009

Flator på flaket uppvisar naket

Att vara homosexuell kommer inom några år vara vanligt förekommande.
Vad som förhoppningsvis inte kommer, att vara så vanligt är pridetågen genom storstaden.
Halvnakna män och kvinnor ofta med starkt målade kroppar sitter och hånglar på bilflaken.
Anledningen är ,att den homosexuella läggningen skall uppvisas som en vanlig företeelse.
Utlevelsen förefaller mindre smaklig om man vill uppnå "vanlig Svensson" stil.
Studentfesterna på bilflak är betydligt - nåja i alla fall lugnare på hångelsidan även om en del starka drycker stjälpts alltför snabbt ner i ovana strupar.

Den homosexuella livsstilen är väl inte inställd på hångleri och läderbrallor med penisfodral?
Har vi inte kommit så långt nu, att den homosexuella livsstilen är mera svenssoninspirerad.
Många män i staten är homo och ställer gärna upp och talar offentligtatt livsstilen är fullt i sin ordning. Visst är den det. Men ändå är det inte färdigt med att själva anse det helt normalt. Vore så fallet skulle inga ´halvnakna hångelparade behövas. Titta på förstamajtågen. Visserligen inte så befolkade numera , men de talar för sin idé i alla större svenska städer.
Tror någon det skulle blir längre tåg med halvnakna kommunalare på lastbilsflak?

Det måste komma så långt , att vi inte indelar folket i hetero och homo i tid och otid.
Behandla alla som vanliga människor så behövs inga prideparader i Sverige.
I vissa öststater behövs det och det gäller alla människors värde. Ett folk som förföljer sina medmänniskor för "felaktig" sexuell läggning måste återföras till verkligheten.
Spara på

Miljöförstörande ekologisk odling

Dyrt ,dåligt och miljöförstörande. Det förefaller vara betyget ,som gäller ekologisk mat.
Vi skall vara rädda om vår miljö naturligtvis. Vi skall undvika,att förändra våra överlevnadsutsikter på lång sikt.
Nu börjar man resonera om nyttan av , att odla bl.a. havre utan att använda bekämpningsmedel. Skördarna förefaller i många .kanske i de flesta fall, bli mindre än med användade av bekänmpningsmedel. Siffran 30-40% nämns.
Nu behöver vi forskare ,som kan avgöra hur det ser ut i verkligheten. Men som vanligt blir det väl någon miljöaktivist ,som får uttala sig. Men se för en gångs skull till, att frågan blir ordentligt belyst från alla möjliga och omöjliga håll.

För övrigt anser jag ,att vi skall bevara miljön på ett varsamt sätt - men överdrifter kan lämnas därhän. Tellus kommer säkert att överleva - men kanske en ny manipulerad art kommer , att ta över driften. Undrar hur den arten kommer ,att se ut?

söndag 26 juli 2009

Bosättningar och politik.

USA:s utrikesdepartement har via en talesman förklarat, att Israels bosättningar i östra Jerusalem är kontraproduktiva. President Obama vägrar alltså att låta Israel bygga bort
möjligheten till en delad huvudstad. Den nuvarande högerregeringen kommer,att få problem.
Bushadministrationen hade i denna fråga för stort behov av de judiska väljarna och ingrep inte.

Israel är en viktig statsbildning i mellanöstern och kommer förhoppningsvis ,att fortsätta,att utvecklas. Men driver man frågan om ,att Jerusalem skall vara huvudstad enbart för Israel, så skapar man stora problem inte minst för sig själva.
http://www.unt.se/ har i sin ledare en ordentlig genomgång av orsak och verkan. UNT är en liberal tidning med balanserad syn på hur en tvåstatslösning skall kunna minska mellanösternpoblematiken. President Obamas ledarskap kan kanske leda fram till det lugn
och den harmoni som behövs för ,att livet skall bli lättare för både Palestina och Israel.
Bush blundade för ,att Israel försökte blockera lösningar, något som Sharon och Olmert utnyttjade.
Kanske kan man ana en lösning till fred mella folken. Israel är en grundbult för det judiska folket och måste så förbli. Fred är det enda som kan se till att så blir fallet.
Obama har kanske inlett en möjlighet till att så blir fallet.
Nu väntar jag bara på att vår Obamaätare inom bloggvärlden skall höja rösten och säga emot.

fredag 24 juli 2009

UD budgetering skorrar falskt

Det är klart ,att man skall försöka hålla budget inom statsförvaltningen.
Men det verkar som om Carl Bildt har för liten omdömesbudget i dagsläget.
Det förefaller korkat att läga ned verksamheten i New York ,i Paris (javisst ja där har det skett förändring- blir kvar?)
Kan inte Carl Bildt redogöra varför det är realistiskt med ,att stänga konsulaten både i LA och i NY?
Kom med en förklaring som inte skorrar falskt - gärna skriftlig.

söndag 19 juli 2009

Kyrkovalet ger väljarkvalet.

Som varande moderat röstar jag sedan urminnes tider på detta parti.
När det gäller årets kyrkoval blir det svårare. En sekulär Statsminister - han i varje fall inte medlem av Svenska Kyrkan uppmanar oss,att rösta på partiets valsesdel. På annat sätt kan jag inte tolka eländet med att Moderaterna nominerar partimedlemmar till Kyrkomötet.

Svenska Kyrkan gör av med en betydande del av sin budget för, att genomföra ett val som mycket väl kunnat genomföras indirekt.Statsministern har uttalat sig för reformer i kyrkans
teologiska/religiösa verksamhet. Vad har han med det att göra?

I årets val ställs jag inför verkligheten ,att medvetet rösta mot moderaterna iKyrkomötesvalet.
Alternativet som förefaller mest realistiskt har en bismak som är svår att svälja.
Frimodig Kyrka som har sin fotboja i form av synen på samarbetet med det andra könet över nattvardsbordet.
Min lösning blir trots allt : Val till samfälligheten och församlingen ,där blir det Moderaternas
valsedel. I Kyrkomötesvalet fullbordar jag min kristliga kompromiss genom att lägga rösten på Frimodog Kyrka.

Jag försöker nämligen skilja på Kyrkan och Staten - vad säger Moderaterna.

fredag 17 juli 2009

Filtofflor eller toffelhjältar?

När Centerpartiets Thorbjörn Fäldin var statsminister hade han möjlighet, att driva frågor med borgerlig profil. I stället drev han närmare socialdemokratin och resultatet blev ödesdigert.

Nu håller Reinfeldt, Lithorin och Borg på med liknande profilering.

Det är förmodligen taktik inför kommande val. Men det är inte så klyftigt, att driva S-politik i alltför hög utsträckning. Släpp försöket ,att valfläska i frågor där den borgerliga regeringen borde visa , att den verkligen är borgerlig. Taktiken haltar är kontraproduktiv och kan skapa

fler fallgropar än plusvärden.Alltså ompröva LAS! Gnäll inte på privatkontrollerade företag med bonusprogram!

"Privatisera" Svenska Kyrkan och lägg er inte i deras trosfrågor och återta äktenskapsregistreringen till den sekulära staten.

Alltså gärna en välsignelseakt - men först ett rejält kvitto på sammanlevnadsavtal signerat av statlig myndighet. Indirekta val till Kyrkomötet och stiften borde Svenska Kyrkan själv kunna besluta om.

Ärkebiskopen mörkar kritik från Anglikanska kyrkan

Ärkebiskopen är ingen mörkerman men mörkar gör han i fallet med skrivelse från två anglikanska biskopar. De påpekar att Borgåöverenskommelsen riskerar,att falla om Svenska Kyrkan slirar i bibeltolkningen. Ett flertal bloggare har yttrat sig i frågan - ärkebiskopen är väl på semester kan tänka - ute i miljön!!

HBT-rörelsen har ju med önskvärd tydlighet visat ,att statens beslut,att införa en ny äktenskapslagstiftning är bra. Men det förefaller inte vara något ,som är viktigare än ,att Svenska Kyrkan ändrar sin bibeltolkning och samtidigt får behålla vigselrätten.

Välsignelseakter är en ur Svenska Kyrkans synpunkt värdelös metod för,att bekräfta äktenskap som redan registrerats av staten. Politikerna i Kyrkomötet kan avgöra hur de vill ha det i framtiden. Hur är det med statsministerns uppfattning. Skall en från staten avknoppad privat kyrka göra som statsminitern beslutat eller kan de ha sin egen åsikt? Fråga Kyrkomötet.
Själv kommer jag att välja Frimodig Kyrka i Stifts/kyrkomötesvalet. Till samfälligheten väljer jag , att använda mitt partis(moderaterna) valsedel. Jag känner varmt för mina kandidater .

Borgåavtalet kan innebära början av Svenska Kyrkans ensamvandring i den kristna världen.
Frågan om att skilja stat och kyrka håller ju på att hamna i den politiska sfären.
Endast en ny valmetod kan begränsa politisk inblandning i vår kyrka. Indirekta val till kyrkomöte och stift!!

onsdag 15 juli 2009

Finansministern är skattehöjare ?

Tänk Dig ,att höra finansministern plädera för ,att vi har ett miljöansvar.
Några kommer underfund med en en metod att framställa elektrisk energi, som kan användas i den egna stugan. Det enda de behöver är material för att bygga ett vindkraftverk.
Kostnaderna för byggandet ger kostnader för material och mervärdeskatt.
Det kanske tilloch med går så långt,att byggandet får bidrag för sitt vindkraftverk. De´t är ju så utomordentligt nyttigt ,att använda vindkraft.
Men vad fan nu då? Bygger Ni och era kompisar ett vindkraftverk skall ni ta mé f betala elskatt
och förmodligen nätkostnad också till statetn
Skattesänkaralternativet är ett politiskt initiativ av Alliansen. Jobbavdraget ger alla löntagare lägre skatt.Fiskalen Borg anser däremot, att ett eget vindkraftverks leverans av el till de som äger det skall beskattas.
För många år sedan när skatten var som mest smärtsam framkastade jag
tanken, att om någon lyckades framställa drivmedel, som bestod av enbart vatten skulle den dåvarande socialdemokratiske finansministern beskatta det i alla fall. Men nu är det den Moderate finansministern ,som kommer att genomföra det snabbt som vinden.

måndag 13 juli 2009

Vittinge har den "retta leran"

På västkusten står kyrkorna tätt. Orust en tämligen stor ö har ett flertal. På 90-talet hade Myckleby församling en kyrkoherde vid namn Persson. En vänlig och omtänksam man, som verkligen predikade i den gamla stilen. Han predikade den rätta läran utifrån sin ståndpunkt.
Men hans dialekt fick det till att höras som "den retta leran" med något rullande rrrrr.

Jag kom att tänka på honom vid genomläsning av www.unt.se i dag. Där framgår det ,att den rätta leran förekommer väster om Vittinge Kyrka i Uppsala Stift. Men stiftet vill inte göra affärer med det utländska företag som köpt in tegelbruket i Vittinge. Leran utgör grunden för framställning av all slags tegel, något som varit ortens huvudproduktion under många år.
Ortsborna har sin utkomst av denna verksamhet. Stifte har sin utkomst i att predika den rätta läran - något som vi vet kommit att slira på lamellerna under senare tid.

Nu gäller miljöarbetet och kärleken, att vara den viktigaste kyrkliga inriktningen.
Vittinge står och faller med ,att få bruka lertäkterna och Svenska Kyrkan vill väl stå på den bergfasta grunden när det gäller religionen. Kan man tänka sig en kompromiss?

söndag 12 juli 2009

Miljörörelsen måste förklara

En insändare i dagens www.unt.se behandlar människan och miljön. Hans åsikt är, att vår påverkan på den globala uppvärmningen är försumbar. En ärlig miljörrörelse borde väl kunna
undersöka höga berg och djupa dalar i vår planets uppvärmning. Starta inte där förefaller bäst ur miljörörelsens lobbyisters synpunkt utan gå så långt tillbaka som trovärdiga temperaturuppgifter finns tillgängliga.
Eruptioner från vulkaner kan påverka temperaturens växlingar det känner vi till.
Men förklara varför historiskt sett det växlar mella kalla perioder och varmare.

Jag angriper inte tanken ,att vi måste värna om vår miljö om vi önskar överleva som art under lång tid. Tellus överlevnad tror jag inte miljörörelsen kan påverka men kanske förlänga överlevnaden för Homo Sapiens.

fredag 3 juli 2009

Miljonprogrammet och kommunerna.

Miljonprogrammet var ett naturligt och framtidssyftande program med avsikten,att befolkningen skulle ha tillgång till goda bostäder.
Kommunerna var överlyckliga och fick en skjuts genom de nya bostäder,. som de fick tillgång till.

I dagens läge när programmet har tappat sin fina puts och mögelkluster sitter i vartannat
badrum så är tonläget ett helt annat. " Vi har inte råd att renovera ,det har blivit för nedslitet."

Hur såg kommunernas kalyl ut vid startpunkten. En budget som skulle gälla möjligheter att finansiera banklånen, skötsel och underhåll av yttre och inre miljö. Hyreskostnaden per lägenhet ingick väl i kalkylen. Var sprack det? Lånade man på mijonprogramhusen för , att bygga andra områden? Var hyran för låg i början och höjningarna bortförhandlades väl av Hyresgästföreningen? Alltså modell kissa i byxorna - det värmer för stunden i alla fall.
Under sådana omständigheter där inga krav ställs på hyresgäster och en förväntad kostnadsbild
eskalerade så kanske kommunen underfinansierade miljonprogramsfastigheterna för att bygga nya hockeybanor,idrottshallar och kulturhus. Vem bär ansvaret? Ja samtliga kommunpolitiker, som ej reserverade sig mot underfinansiering och i stället såg fram emot nya fina gemensamma utrymmen, som Folkets Hus, Nytt kommunalhus,Idrottshall m.m.

torsdag 2 juli 2009

Lägg LAS i graven.Obligatorisk A-kassa.

Dagens politiska samtal har handlat om jobbskatter,pensionärerna,A-kassan och LAS.
Hemma hos oss allts¨å.
Vi har kommit fram till följande: Jobbskatteavdraget skall gälla arbetsinkomster upp till 30.000:- per månad. Därefter gäller den vanliga skattesatsen som riksdagen beslutat.
Motivering: Ingen "vanlig" inkomsttagare skulle hoppa av jobbet om han/hon inte fick jobbskatteavdraget för högre inkomster.
Pensionärerna skulle med detta grepp få samma skattesats som löntagare.
A-Kassan borde göras obligatorisk för alla inkomsttagare. Säg 80% av lönebeloppet upp till
ett lönetak av 30.000:- . Den som önskar gardera sig för högre ersättning får gå med i en privat A-kassa med regler som korresponderar med verkligheten. Att ingen kan överutnytja den.
LAS slutligen kan omorganiseras (bortrationaliseras) . Detta skulle ge många företag och många ungdomar en rejäl chans , att utveckla sin kunskap och nedbringa riskerna när man anställer folk.

Utredning hos malmöpolisen blev snuttifierad.

Polismyndigheten i Malmö lägger ned efterforskningen i ärendet med nedsättande uttryck , som förekommit i utbildningsmaterial avsett för blivande poliser. Man har brukat namn i materialet
som Neger Negersson och Oskar Neger. Man kan väl fastställa ,att utredningsgruppen gjort ett jobb, som de kan vara stolta över. Nämligen mörka vem som hittat på namnen.
Det kanske var samma ledning ,som beslutade,att inte ingripa i vårens kalabalik i Malmö.
Förresten har det kanske det goda med sig, att några poliser fått klart för sig , att rensa språket
bättre än de rensar oroligheter i staden Malmö.
Jag vet inte om poliserna själva säger att de jobbar vid snuten men det är väl mindre troligt?

A-kassan contra LAS

Läste morgonens papperstidning( papperstidning har man av gammal vana sedan 40-talet)
Numera är det http://www.unt.se/ . Ledarskribent i dag Karl Rydå avslutar sin artikel,som beskriver tiden mellan depressionens massarbetslöshet till mer normala förhållanden.
Tankesmedjan FORBES hade samlat till debatt om finanskrisen. . Lars Jonung,professor i nationalekonomi beskrev det hela med formuleringen"statsministrar kommer och går,men ekonomernas råd består" . Det hela fick väl sin logiska förklaring när
Andreas Bergh ,Lunds universitet beskrev det" människor vill handla med varandra". Just därför är marknadsekonomin stryktålig och bra på att komma igen. Av samma skäl går "marknadens" reaktioner aldrig helt att förutspå. Just därför bör inte ekonomer vara så tvärsäkra.
Regeringens uppgift blir ,att skapa förutsättningar för att jobben kommer åter.
Poängen Karl Rydå har är viktig. Han menar ,att regeringen borde förändrat arbetsrätten i första hand och inte ( av taktiska skäl?) försämra A-kassan. Alltså förändra LAS och turordningsreglerna så är möjligheterna större för att återhämtningen kommer snabbare.
Men i sin iver att visa sig kapabla att driva frågorna enligt sin ideologiska linje gör man tvärt om.
Ibland blir det för mycket, ibland blir det helt åt skogen, men det mesta blir faktiskt rätt.
Däremot vill jag inte ha en Försvarsarmé bestående av legosoldater. Värnplikten kan vara en god grund för baskunskaper ,som kan komma till nytta vid större katastrofer.