lördag 31 oktober 2009

Alla Helgons dag

Det förefaller vara en av de gudstjänster som har flest besökare - år efter år.

Våra präster och kantorer ser till ,att programmet alltid blir väl genomarbetat.

I år hade vi kyrkokören cirka 20 sångare och kantor Matias. En violinist av utomordentlig klass

spelade vandrande genom kyrkan preludiet. Det skapade en vilsam stämning. Kören som ständigt utvecklas är till stor glädje för gudstjänstdeltagarna. Vår engagerade präst Sanna hade planerat gudstjänsten höll predikan som väckte tankar.
Varje år tänder vi ett ljus för varje under kyrkoåret avliden församlingsbo. Under innevarande kyrkoår har 14 medlemmar av församlingen avlidit. Prästen läser upp personerna i den ordning de lämnat jordelivet och ett ljus blir tänt till åminnelse. En landsortförsamling med cirka 800 innevånare känner ju många av de bortgågna. Gudstjänen avslutades med postludium exekverat med violin och kyrkorgel i ett smakfullt arrangemang. Stycket var Amazing Grace som enligt Wikipedia är en av den engelskspråkiga världen mest framförda psalmerna. Text: John Newton 1772. En av de psalmerna som känns i själen. Vi var cirka hundra personer som fick delta i en värdig avslutning på en varm och givande gudstjänst.

fredag 30 oktober 2009

Folksamlaget ger ingen effekt! Impotent?

Folksamlaget har skapat en försäkring för enbart pensionärer. 2009 kom en trevlig broschyr med säljande information. Redan under hösten kommer information,att man tänker på sina pensionärer och deras grupplivförsäkring. Villkoren måste förändras och skälet är, att färre pensionärer vill teckna försäkringen. Har i dag telefonerat i ärendet i avsikt att få fram fakta.

Folksam har en ganska snabb uppkoppling efter var god vänta! En trevlig man svarade på mina frågor. Vi resonerade om vad som kommer att hända om och när PRO:s centrala ledning tagit kontakt och försökt få en rimlig förklaring. Den trevliga mannen talade om att Folksam kontaktat PRO och begärt sammanträffande för att diskutera lämpliga åtgärder flera gånger under åren.

Bakgrunden till kontakterna är ,att färre pensionärer tecknar och sedan många år är det färre
grupplivförsäkringar som säljs via PRO.
Analysen till varför är kanske inte så svår. 20-talister och i någon mån 30-talister försäkrade sig för,att efterlevande inte skulle bli barskrapade på grund av begravningkostnader.
Samhället har ju genom åren utvecklats rent ekonomiskt. De som föddes på 40-talet sitter i dag med ordentlig försäkring,villa och bil och i många fall sommarviste vid havet. De har resurser, att klara av att betala den numera ganska kostsamma begravningsgudstjänsten med efterföljande förtäring.

Nu återstår frågorna till Folksam och PRO-ledningen. Folksam har kanske funderat över en annan lösning. PRO har kanske funderat över effekten ,att avveckla garantiförsäkringen. Personligen upplever jag att pensionärsföreningarna har en ganska omfattande verksamhet under veckoans dagar. Boule,Bridge,Linedance,Bokcirkel, Matlagningskurs,gymnastik, varma badkvällar, och teaterresor och en hel mängd andra aktiviteter förgyller medlemmarnas "fritid".
Vi deltar i många aktiviteter och pensionärsföreningar brukar hålla en månadsträff med antingen underhållning eller undervisning. Populärt med äldreombudsmannen (som oftast är en kvinna) som berättar vad som kan vara bra att känna till.

Men fyrtiotalisterna far på jordenruntkryssningar eller besöker sina vänner över världen eller helt enkelt badar i varmare länder . De har råd till detta genom ,att vårt samhälle har utvecklats
rent fenomenalt under de senaste 10-15 åren. De har säkert gjort sitt val aktivt, att garantipensionen är överflödig. Nu återstår för Folksam och PRO:s styrelse , att stilla vågorna och lösa allt till det bästa. Läser gärna hur man löser knuten i PRO-tidningen, som är mycket läsvärd för alla VETERANER d.v.s även de som läser Veteranen. Det är fantastisk med två tidningar inställda på de äldre och aktiva - läsvärd information och ibland även skvaller.

onsdag 28 oktober 2009

Demokratin måste man värna om.

Alla länder har sina egna spelregler. Flertalet har ganska likalydande "vad man får och vad man inte får göra" i samhället. För att vårda sin demokratiska kultur måste man göra klart för alla människor som vill uppehålla sig i vårt land vad som gäller.

Det är begripligt, att när vi reser till andra länder får vi i största utsträckning ta seden dit vi kommer.Ofta har vi olika regler när det gäller tillgången på t.ex. skog och mark som en plats att bara vara i. Allemansrätten förekommer ganska sparsamt i vår värld.
I Sverige får man inte aga barn. Bor man i vårt land får man inte utöva monstruösa hedersriter typ hedersmord -(varför kallar man det så?). På arbetsplatser måste man följa företagets regler vad gäller upprtädande och klädsel. Kort sagt en person som kommer till vårt land för ,att arbeta eller helt enkelt måste fly från sitt hemland omfattas av samma regler. Kommunerna borde ha en självklar skyldighet,att redogöra för vad svensk lag innebär. Detta måste de nya innevånarna,gästerna få kännedom om och följa reglerna.

Religionen är varje persons fria val. Dock får man inte hänvisa till sin tro och därigenom bryta mot våra lagar. Kan samhället klart och tydligt informera almänheten om vad som gäller skulle konsekvensen bli samhället ingriper och tillrättaför lagbrytarna.

Frågan om gränser måste tillämpas av våra egna myndigheter - detta görs inte i alla fall.
T.ex. de brandbilar som utsattes för stenkastning - betongklumpar till fara för brandmännens liv. Det är naturligtvis straffbart. Åtgärden att få kameraresurs i brandbilarna uppfattades som integritetskränkande. Vem kränker vem?
Enkla regler,som av alla kan uppfattas som resonabla , är myndigheters uppgift att bevaka
att individerna inte bryter mot. Partierna får inte bli för liberala i synen på hur religioner missbrukas. Har jag skrivit något otillbörligt i denna bloggbit ,så är jag tacksam ,att få höra av Er.

fredag 23 oktober 2009

Kommunförbundet en prisjämförelse.

För några timmar sedan skrev jag om Vårdförbundet och att Kommunförbundet vill säga upp det sista året med dess lönepåslag av 2%. Jag har nog inte helt fel i det resonemanget,
Jag nämnde för min fru, att man kanske skulle titta på löneutvecklingen i Kommunförbundet också. Men TV hann före . En pluspoäng var dock att den kvinnliga chefstjänstemannen fått ett lönepåslag i storleken 86%. Det var mer blygsamt för ordförande som hade svårt att fatta frågan. Nu får väl Alliansen börja fundera på sin strategi. Dra inte ideologiska önskedrömmar för långt. Vi kanske vinner valet , men riskerar att förlora anseendet. Det börjar bli en rad händelser som tyder på för mycket tilltro till maktens berusning.
Exempel ett, Tibbleskolan - såld till för lågt bris. Moderaterna sade att det hade ingen med att göra och stod fast för sin givmilda attityd. (Täbymoderaterna med full koll=majoritet.)Privatisering är helt OK och nyttigt. Men i Uppsala där Vård och bildning förlorat två upphandlingar till privata företag luktar en aning unket. Var man dåliga på att räkna eller ville man,att det skulle privatiseras - för ideologins skull?
Vårdförbundsavtalet,som man vill säga upp sista året av avtalet som skulle ge personalen 2%.. Ideologin igen- jag avser jobbskatteavdraget som säkert ger vårdförbundets medlemmar mer än de två procentiga påslaget.
Snygga till nu inför valet - Men jag är Moderat och menar, att man skall kritiskt granska vår verksamhet.

Vem jagar marodörerna.

De här programmen som bryter sig in över våra skyddande brandväggar m.m. kommer åter i en ny form PRO heter det senaste. Varför gör inte Panda,Norman m.fl en drive och fångar upp den server som skickar ut virus och annat skräp.? De obskyra programmen vill sälja borttagandet av de skit de själv placerat i datorn. Det skulle ge dem kortnummer direkt i handen. Google som är så ledande borde kanske ta ett initiativ och stänga och se till att lagen bestraffar otyget.
PRO är ju en pensionärsorganisation -som just fått veta ,att deras huvudleverantör av pensionärsförsäkringar kommer ,att sänkas i vårt fall från 44.200 till 18.000:-
Men man höjer i stället månadsavgiften till 160:- . Folksam sköter det hela. Talade med en kommunikatör i går hon var trevlig ,påläst och hade humor , men det blir väl inte bättre för det.

Vårdförbundet contra Kommunförbundet.

Kommunförbundet säger sig vilja säga upp avtalet med vårdförbundet. Nästa år skulle löneutrymmet enligt avtal vara 2%. Men kommuner och landsting har inte råd och vill därför säga upp avtalet. Strategin är uppenbar: Nu blir det uppenbart varför finansministern triggar ett fjärde jobbskatteavdrag. Piskan och moroten kommer väl till pass. Jobbskatteavdraget ger mer än 2% i lönepåslag. Det är väl inte förvånande, att alla kommuner kallt räknar med detta inför en eventuell uppsägning av avtalet. Strypkoppel på Vårdförbundet och i kopplet håller både Alliansen och de rödgröna!! Men pensionärerna får väl några nya avgiftshöjningar i stället och en avgiftshöjning innebär ju inte,att någon behöver smutsa ner sin ideologiska vilja,att undvika skattehöjning.

onsdag 21 oktober 2009

Kyrkan lär sig av sekulärvärlden.

Skulle det politiska parti jag är medlem i fungera (Moderaterna)på samma sätt som Kyrkomötets läronämnd vore det rätt illa. Man använder sig av principen att sanningssägare kan vara lobbyister också. Resultatet blir med säkerhet att sanningen förkläds med ord som devalverats på sitt innehåll. Många klagar på, att loppet körs under täcket och det sker förmodligen både en och tvåkönat. Loppet är kört och nytolkningen av äktenskapet ett faktum. Kärleken är det enda som är kvar ,att rättfärdiga äktenskapen. Välsignelseakter är inte att tänka på och just nu har man problem med extern lekisverksamhet i form av skräppost sk. mail-bombing. Det är dumt ,att göra sådant de leker så bra på egen hand i Kyrkomötet.
Statsministern har ännu inte lyft frågan om vigselrätten - inte så klokt i valtider som kommer.

Malmöbor yra i mössan

Hörde i dag på P1 ,att parkeringsvakterna - det är väl folk anställda av dels privata bolag och dels av kommunen skall förses med kamera i mössan!. Anledningen är, att de skall kunna hävda sin uppfattning i kniviga parkeringsfall och kanske slippa utsättas för verbala och fysiska otrevligheter. Kan inte Malmö kommun försöka få klarhet i varför detta inte är integritetskränkande? Eller skall vi säga kan inte Malmö Kommun se till att kameror i utryckningsfordon inte klassas som integritetskränkande? Varför är våra myndigheter så eftergivna för vissa handlingar - stenkastning mot brandbilar och vill se till att parkeringsvakterna får metoder att få in parkeringsavgifter från kommuninnevånarna.
Snacka om integritet!!! Gör en deal brandbilar med kamera och mössor med kamera.

tisdag 20 oktober 2009

Varför ligger de "riktiga" partierna så lågt?

Sverigedemokraterna är tydligen ganska skickliga när det gäller,att ta plats i media.
Maud blev en aning skrubbad av den trettioårige Åkesson,som fått uppdraget.att placera SD i Sveriges Riksdag. Kan inte Regeringens partier bemöta och förklara vad de vill med invandringen. Varför har ingen sagt flasklock om inegritetsproblemet med kameror i de brandfordon som i Malmö bombarderas av oliktänkande. Det är tydligen integritetskränkande ,att inte få kasta sten på brandbilar om man bor i Rosengård. En flathet som får vanligt folk att inte bli som folk d.v.s. kan tänka sig,att rösta på ett främlingsfientligt parti. Det är inte Åkessons förtjänst utan Regeringens fel. Kort sagt så är både höger och vänster för klantiga i sin marknadsföring av sig själva och oförmåga att knäcka ordflödet från SD.
P.S Hade Statsminister Reinfeldt hanterat sitt ickemedlemskap i Svenska Kyrkan genom att få Alliansen att rösta för indragande till Staten av vigselträtten hade han gjort Svenska Kyrkan en tjänst. Varför är inte äktenskapsbalkens nya skrivning en uppmaning till Staten,att som Frankrike och Italien se till att vigselbevisen registreras av Staten och ingen annan.
Katolska Kyrkan har den modellen som grund. Svenska Kyrkan är teologiskt grundligt under isen.

måndag 19 oktober 2009

Ideologisk kullerbytta?

Friskolor är bra skolor - för det mesta. Kommunala likaså - för det mesta.
Alliansen hyllar valmöjligheterna och det gör de alldelses rätt i. Men underhand får man höra,att de privata alternativen får subventionering av hyror i vissa fall. Den avsomnade friskolan som gick i konkurs sparade pengar genom att erbjuda sina elever ,sämre utbildning mot att de fick bra vitsord - är det sanning eller skröna? I de här fallen har de fria alternativen i någon mån favoriserats av ideologiska skäl - ideologin vilar ju tungt över det mesta i politiken.
Äldervården får också fler alternativ och i konkurrensen står sig kommunala vården sig slätt när det gäller ,att vinna budgivningen. Vård och bildning har väl en hand med i spelet om vem som får uppdragen. Man kan ställa sig frågan huruvida ideologin har fått övertaget hos kommunens anbudsgivare och att det är därför man "förlorar" - eller skall man kalla det ett win-win system?
De politiker som räknat på anbuden får väl visa färg. Eller är det verksamhetsgrupperna själva som inte lyckats räkna hem uppgiften. Under alla förhållanden innebär det att 90 jobb försvinner i kommunens budget. Arbetstagare som kommer att gå miste om jobbskatteavdraget om de inte får jobb hos de nya entrepenörerna.
Som moderat anser jag ,att det är viktigt att göra det bästa för kommunen och därmed dess innevånare.
Träffade i dag en grupp aktiva pensionärer i SPF. Vi brukar ta del av olika kommunala myndigheters verksamhet. I dag talades det om vårdläget. Gunnel Jägare berättade hur läget var för vårdplatser och hur många som inte blev snabbt placerade på vårdboende och som därmed kostar klöver till Akademiska Sjukhuset. Läget tycks ha förbättrats och tillskottet vårdplatser under snar framtid innebär ,att köerna kortas trots att behovet av platser ökar.
Trygghetsboende där har har ansvariga politiker beslutat,att i framtiden bygga hyreslägenheter
i avsikt att bereda flertalet behövande pensionärer få en hyreslägenhet i stället för att köpa en bostadsrätt i trygghetsboende. Att båda möjligheterna gives är ett bra initiativ tycke jag.

lördag 17 oktober 2009

Bollen är rund

Sirius möter Trollhättan i helgen. Två lag,som kämpar för,att stanna kvar i Superettan.
Det gäller,att satsa om man har något i påsen. Mest pengar brukar i allmänhet vinna.
Köpa spelare är tränarens bästa vän. I dag hoppas jag på tröjlyftaren Johan Pettersson.
gör ett par mål så är spänningen kvar till nästa omgång. Men håll tröjan nere.

fredag 16 oktober 2009

Kyrkans Tidning Dag Tingar med religionen.

Läser som vanligt Kyrkans Tidning. En tidning,som är ganska bra på att ge plats för olika
utgångspunkter för hur läsarna ser på sin kristna tro.
Ledaren i Torsdags har en poäng "Svenska Kyrkan måste välja väg,det är ofrånkomligt.Inget nja är möjligt." På motstående sida klommer en tydlig beskrivning från Karin Johannesson.
"Sju skäl till min reservation i läronämnden" Det framgår av DT:s ledare ,att han är av annan uppfattning men trots det så ger han plats för en välskriven och väl underbyggd reservation till
Läronämnden. Det är inte enkelt att vara neutral - men det kan vara klädsamt.
Karin Johannessons artikel leder till ,att beskriva Kyrkomötets förfall om hennes reservation ej går igenom. Tänk ,att präster,biskopar och politiskt valda ledamöter förmodligen hamnar på samma sida. Lösningen förefaller vara populistisk till 100%.

onsdag 14 oktober 2009

Kyrklig demokrati!

Jag börjar bli en aning nervös vad gäller Svenska Kyrkan. Man talar mer om demokrati än om kristendom. Det kanske är tid för de sekulära partierna, att öppna eget. Kyrkovalet visade väl, att det är något som inte stämmer överens med bibeltolkningar och partibossars sätt att tänka.
En socialdemokratisk POSK(h)are pekar på problemet,att det blir för många präster i Kyrkomötet!!! Det kanske på allvar är läge att införa Folkkyrkan och minska antalet präster till noll - sedan får väl församlingarna rätta sig efter vad partierna anser i religiösa frågor.
Själv får jag väl återgå till den kyrka som fungerade under min konfirmation 1947!!!
Däremot är blandningen av präster ,män och kvinnor en utmärkt ide´.
Den präst som inte klarar av att samarbeta över nattvardsbordet får väl leva med det.
Nästa fas kanske blir den, att Svenska Kyrkan blir helt fri från politisk styrning.
Vad skall man tro på då? Egen bibeltolkning?

tisdag 13 oktober 2009

Svenska Kyrkans personalvård?

Det förefaller vara en skröna när Dagen anger,att inte en enda av Svenska Kyrkans biskopar deltog i begravningsakten för Biskop Bertil Gärtner. Har ringt Kyrkokanslei för att få svar. Det bollas över till någon som inte är där för tillfället.
Men skulle det vara så som Dagen skriver är det väl på gränsen till tjänstefel, att ingen av de
aktiva biskoparna var närvarande. Är det möjligen så att det är ett gemensamt beslut som signalerats ut från Kyrkokansliet? Ur arbetslivets synpunkt brukar det ofta vara så, att ledningen ser till att sända en representant till en avliden pensionerad chefs begravningsgudstjänst.
Det kallas god ton och oftast ett sätt att tacka för det som varit en gång.
Men biskoparna har väl grävt ner sig i omtolkningen av Bibeln.

Prestigen framför allt

Regeringen som kom till makten efter väl genomfört valarbete har skäl,att fundera över vad de sagt och sedan gjort. Det mesta är väl utfört, men kanske ibland en aning för väl - alltså längre än nödvändigt. När det kommer till FRA-frågan så har de spårat ur. Maktspråket fick sjävtänkande allianspolitiker , att tänka på sig själva - man ville ju inte bli avvikare.
Men prestigen fordrade att Regeringen ställde krav på sina riksdagsledamöter.
Ganska dåligt hanterat. Men som sagt gå tillbaka till vad som sades inför valet 2006 och fundera
över vad ,som kunde gjorts bättre.

måndag 12 oktober 2009

Jönssonligans bibeltolkning?

Läser ett brett utbud av bloggar varje morgon. (Jag har inget jobbskatteavdrag.)

Dag Sandahl är en upplyst,bitsk och retsam bloggare. Jag har tidgare funderat över när revideringen av Bibeln blir verklighet. Av dagens morgonandakt i SR 1 att döma så kanske det förekommer en begränsad upplaga med nyreligiös inriktning.
Komminister Marie Jönsson,Trollhättan läste ur första Mosebok kaptitel 1:27.
Gud skapade människan till sin avbild,till Guds avbild skapade han henne. sen lämnades följande skrivning därhän.Där står det Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem:" Var fruktsamma och föröka er,uppfyll jorden och lägg dem under er."
Jag funderar över hur den Kyrkomötesreviderade tolkningen kommer ,att vara?
Det där med man och kvinna får man väl ta bort och påbjuda en text med insemination .

Kritisk granskning kan kanske ge vid handen ,att det inte var på de viset Komminister Marie
Jönsson tänkte. Men å andra sidan är det väl läge ,att bereda vägen för den nya vigselritualen i Svenska Kyrkan. Sedan vill jag kanske ha en ordentligt utredning i frågan om varför kvinnan inte passar in i Dag Sandahls bibeltolkning i fråga om hur prästerna hanterar nattvarden.
I går hade vi skördemässa och nattvardsgång i vår Kyrka. Kören förstärkt med de unga i Mariakören förgyllde gudstjänsten. Vi får tacka vår komminister Sanna för en högtidlig Gudstjänst med nattvardsgång. Det är bra, att vi som deltar i Mässan klarar av att se varje präst ,man som kvinna som vår kontakt med vår frälsare och Gud.
Men jag gillar Dag Sandahlss blogg. Ni finner den på http://www.ostran.se/

lördag 10 oktober 2009

Demonstration mot FRA

Jag funderar på hur många moderater, som kommer,att uttala sitt missnöje med det sätt som Partiets ledning har hanterat detta. Partipiskan når förmodligen längre än vad medlemmarna anar.
Mina Moderata karameller ,som tänker sig, att bli riksdagskvinna är i alla fall medveten om utmaningen. Bra,att inte byta ståndpunkt. Det har varit för många som steppat och bytt fot.

torsdag 8 oktober 2009

Panda håller stilen.

Intrånget från främmande skrämselprogram stoppades effektivt av Panda.
Google hade infon vi sökte och Panda svaret. Nu är det lugnt i Kapernaum.

onsdag 7 oktober 2009

Antivirus PRO 2010- bluff som måste strypas

Hur många seriösa bolag tjänar pengar på ,att vi kan blogga riskfritt på internet. Naturligtvis massor. Flertalet gör ett bra jobb. Panda är oss till stor belåtenhet på denna dator.
Men hela branschen m¨ste väl ha intresse av ,att hålla bondfångare utanför.
Antivirus PRO 2010 kan man läsa på Google om. Nu väntar jag enbart på att åtgärder vidtas och att de som startar störande och illasinnade Trojans avlägsnas från scenen.

tisdag 6 oktober 2009

ANTI SPY PROGRAM

Häftig försäljning av något som jag ej behöver.
Varför måste ett program spärra min dator genom ,att påstå vi äe kund hos dem. Har arbetat med det program som vi har sedan flera år och kollat om det finnes löss i karongen.
Det enda de fan har rensats bort. Men de fick inte tag i detta program. Tacksam för ordentlig rensning. När man vill ha kontakt så är alltd e-mailen inte riktig. Det är inte det enda som inte är riktigt. Det hjälper väl inte att klaga hos Google heller?

Vemkontaminerar vår dator.

Har ett fullgott skydd för datorn. ViaPanda så får vi besked hur läget är.
Nu kommer Windows och säger att vår dator är förgiftad. Två oliklydande bsked.
En betalas för att slippa få tubbel. Den andra får tydligen in trubbel men inga pengar från oss.
Hur avgör man vad som är reklam vad som är the real thing?

Lyckad målgörare vilar nästa match.

I Lördags träffades familjen för ,att fira det tredje barnets födelse. Det är några år sedan nu. Hennes familj är just nu mitt i livet. Barnen som är tre är "under" utbildning i livets skola.
En tvilling bor hemma.en studerar i Kenya och den tredje jobbar i San Fransico.
Pappa och mamma i denna familj kommer från vår lilla by varför man träffas just på födelsedagskalas,midsommar,jul m.m.
Den här gången var Ulrika och Johan ,som vanligt på kalaset. Johan är en trevlig kille, som spelar fotboll. Han värvades för några år sedan av Örebro IK eftersom han var målspottare i Sirius. Nu är han tillbaka i Sirius och vi snackade om, att det vore roligt om han kom igång med
målandet igen. I går fick vi svaret- han satte två mål mot Vasalund. Men som tidigare notorisk målgörare borde han kommit ihåg ,att man inte får köra opp matchtröjan över huvudet.
Resultatet blir avstängning i en match. Sedan vill vi se mål igen när han spelar nästa match.
Då klarar Sirius att spela i Superettan även nästa år.

måndag 5 oktober 2009

Skulle inte tagit den där sista!

Alliansen kan aldrig backa enbart gå frammåt. Det förefaller i alla fall vara meningen med det fjärde jobbskatteavdraget. Förutsättningarna är följande. Schlingman & Co har räknat ut att det tre stegen varit till gagn för de som arbetar . Det gynnar partiet! Dessutom har det verkat så att fler har fått ett arbete. Nu förefaller möjligheten till bättre tider ligga en ganska snar framtid.
Kommer det fjärde steget att ha sin verkan på arbetsmarknaden? Får fler anställning före valet - kanske och då är det ett plus. Kommer vissa bolag att permitera beroende av marknadskrafterna. De som drabbas blir av med de tre jobbskatteavdragen och går miste om det fjärde. Är det inspirerande under valåret? Som pensionärer är vi båda medlemmar i två pensionärsföreningar. PRO och SPF. Det som är viktigt är att träffa folk och trivas med olika verksamheter. Själv spelar jag bridge varje torsdag. Dansar linedance varje onsdag. Dessemellan är det under månaden något som kallas Pensionärspolitiskt möte. Pensionärspolitiken består ofta i ,att gruppen möter en anställd i kommun eller landsting som redogör för just hans/hennes uppgifter och vad pensionärerna har att se fram emot. Finner man resurser till allt o.s.v..
De som inbjudits tycker om att få redovisa sina resurser och hur de används. Förslag till förändringar är legio och ibland lyssnar de på våra rapporter om läget på pensionärsfronten.

För att inte trampa någon på tårna så är det bara att erkänna pensionärernas största verksamhet. Man behöver inte sluta leka med kulorna för Boule är den stora sporten för alla pensionärer. Distriktstävlingar,klubbmästerskap,landsmästerskap just name it.

Men nu börjar en gren som Alliansen försökt sopa under mattan, att påverka valstrategerna.
I början hade dessa enbart tur när pensionärer började marknadsföra påståendet,att pensionärerna betalade högre skatt - än de som hade ett jobb. Vi hade ju samma skattetryck som tidigare. Men i nuläget börjar samarbetet mellan olika pensionärsrörelser ,att dra åt samma håll. Vi tror nämligen ,att staten försöker snuva oss på konfekten. Den sänkta pensionen som kommer 2010 kompenseras av den 100_lapp som utgår som skattesänkning.
Mycket ordentligt talar man om , att de sämst ställda pensionärerna får mer hjälp nu än tidigare. Det innebär en juste insats för de sämst ställda. Men - avgifter som tillkommer och med lätthet kan betalas av de som fått del av jobbskatteavdragen kan inte lika enkelt täckas av de övriga pensionärerna. Vi åker på kostnadsökningar ,som är högre än för andra kategorier och beror till stor del på det faktum att avgifter ,kommunala,statliga och förmodligen landstingsbeslutade blir högre.
Rent taktiskt borde Alliansen se till att lösa pensionärsknuten ganska omgående.
Matematiskt fungerar det på följande vis - tror jag. De Socialdemokrater , som kom över till Alliansen vid förra valet går kanske inte tillbaka till sitt gamla parti. Beredda står SD - inte bra ur vare sig Alliansens eller Socialdemokraternas synvinkel. En liten hint om varför det kan bli så finner man i det nyligen genomförda Kyrkovalet. Frimodig Kyrka , som har en annorlunda syn på hur kvinnoprästfrågan skall lösas fick en markant ökning från 7 till 13 mandat.
Berodde de på deras kvinnoprästsyndrom? Nej snarare på att de håller fanan högt när det gäller
gudstjänster och hur de genomför predikan. Svenska Kyrkan håller på att vingla av vägen och folk har troligen röstat på Frimodig Kyrka för att få en uppryckning i synsättet.Dessutom förefaller de vara religiösa enligt Hasse Alfredssons kyrkvaktmästare.
Nuvarande ledning i Svenska Kyrkan kuckelurar i frågan om vigselrätt,miljöproblematik och synen på kärleken. Den kommer att lyckas med allt vad de företar sig genom sitt grepp om över samtliga sekulära partier och i detta läge jobbar M,C,S,KD,FP och även V i symbiosa förhållande. Makten och härligheten säger sitt.

Det förestående riksdagsvalet 2010 kan möta samma reaktion om pensionärernas valfläsk inte paketeras på ett mer smakligt sätt. Luktar det för bedrövligt få förmodligen SD en alltför stor del av kakan. Se till att Alliansen inte fumlar bort läget. Den har ju lyckats mycket bra med det mesta så det vore olyckligt om valfläsket blir härsket.Skulle nog inte tagit det fjärde steget.

fredag 2 oktober 2009

Kyrkomötet del ett.

Under tiden efter kyrkovalet har det varit intressant att ta del av bloggares och tidningars funderingar och analyser. Man kan ana en viss frustration i några av de politiska partierna.
Problemet gäller ofta ,att partierna säger sig vara helt ointresserade av hur resultatet blivit och säger,att de är de som är kyrkligt aktiva som hanterat det mesta.
Folkpartiet förefaller en aning sura för att FISK ,som tydligen redovisat sin avsikt att rösta på ett vis inte fullt ut åstadkommit det som önskades. Det bevisar ganska mycket. Partierna är sugna på makten i Svenska Kyrkan och de är som sekulära partier beredda att ställa krav de som kandiderar.
Nu skall jag lusläsa första veckans reultat/beslut i Kyrkomötet. Första veckan var föregående och hölls i Uppsala där man fattade beslut om hur motionerna skulle besvaras. Det blir i oktober.
Med tanke på prästers liv och leverne och på den förebild de har borde ju resultatet kunna bli
ganska omvälvande. Ibland tänker jag på de gamla läsarsångerna - löften kunna ej svikas.
Vi får se unde nästa sittning i Kyrkomötet.