söndag 24 februari 2008

Ljuger Du så svartnar tungan:

I vissa fall sätts målen högt. T ex socialdemokraternas utnämningspolitik ansågs vara Pyssliga Perssons egen lekhage. Om Alliansen kom till makten skulle alla betydande statliga tjänster offentligt utlysas och sökande var välkomna med sina CV för ordentlig genomgång.

Så blev nu inte fallet. Men fanan skulle hållas högt - och färgen skulle också hållas.
Som barn ficka man höra att "om man ljuger så svartnar tungan". Jag vet inte hur många gånger man måste ljuga för att få svart tunga. Men det är förmodligen ett stort antal. Annars hade väl såväl borgerliga som socialistiska tungor i riksdagkorridorena varit sotsvarta. Odenbergs utnämning är kanske helt på sin plats. Men metoden är icke rumsren om man skall offentligt annonsera tjänster och arbeta med ett rikt urval av sökande.

Tag bort beslutet och säg att det inte skall gälla i framtiden. Eller framhärda och gör som Ni utlovat inför valet 2006. Men försök inte ljuga eller modellera om sanningen. Jag blev sur på pensionärsrörelsen som försökte tala om att det hade blivit sämre pensioner för oss pensionärer sedan jobbavdraget började fungera. Det var - och är - en undanglidning för att maskera verkligeheten till att gälla för något annat än vad som var fallet. Skattereduktionen för den som har inkomst av tjänst är en alldeles utmärkt metod. Pensionärerna har inte fått sämre skatteavdrag än tidigare - men den arbetande befolkningen har fått skatteavdrag - förmodligen för att få råd med de nya avgifterna.

Enligt min mening skall pensionerna anpassas till de ökade avgifterna som drabbar alla.Avsikten var väl att de nya avgifterna och de ökade a-kasseavgifterna skulle kunna passera när den arbetande befolkningen fick jobbskatteavdrag. Som pensionär anser jag att en justering av pensionen snarast bör genomföras.Alltså kompensera för avgiftshöjningarna. Läste Per Bills inlägg i pensionsfrågan (http://www.unt.se/) i dag söndag.

Och framförallt - tala klarspråk och dribbla inte med orden. Befolkningen kan få höjt blodtryck på grund av för högt skattetryck. För det var väl lägre skattetryck som utlovades - totalt sett! Basuneras ut av en vacker rosafärgad tunga.

lördag 23 februari 2008

Att vara Kyrkoherde - inte enkelt.

I dagens UNT sker en genomgång av händelserna kring Svenska Kyrkan i Söderfors. Ett mynt har ju som vanligt två sidor. Ny kyrkoherde, som vill förändra det hon anser vara fel. Andra sidan det var bättre förr. Nya idéer mot inrotade vanor. Som det heter när man gifter sig. De tu skall bli ett.

I vaktmästarrollen innebar kyrkoherdens förslag att de tu verkligen skulle bli en. Med pappa i kyrkorådet blev det inte lätt att genomföra den förändringen. Arbetslaget hade fungerat bra tilldess nya kyrkoherden kom. Kantorn fick göra som han ville utan inblandning av överheten. Det är inte enkelt att riva institutioner i små samhällen - dels är det dyrt och dels obekvämt. Ett tydligt exempel är hyreshusen i Söderfors, som kunde rivas först efter statliga subventioner.
Jag kan inte ta ställning till vem som har rätt - men i vårt stift har jag sett embryot till liknande problem.

Byn är alltid misstänksam mot nykomlingar - och skall denne ha något att beställa som inkräktar på gammal vana kan det vara problematiskt. Med nya kvastar måste man börja försiktigt på trappan, men ändå kommer man att behöva sopa i hörnen .

Men i kyrkornas fall är ändå uppgiften prioritet ett att fylla kyrkorna med gudstjänstdeltagare.
Eftersom bibeln har omtolkats åtskilliga gånger borde det finnas förståelse för omtolkning av hur gudstjänsten på bästa sätt skall vara utformad för att fylla kyrkan. Den uppgiften hamnar väl i första hand i Kyrkomötet och hos Biskopsmötet. Men jag har funnit att många kyrkoherdar och komministrar har strävan efter att predika för välfyllda kyrkor. Så det är förmodligen de som lägger ribban! En bra administration ger präster tid för huvuduppgiften - att sprida Guds ord.

fredag 22 februari 2008

Intet är som förväntans tider.

För några veckor sedan var familjen på sitt första besök i Uppsala Konserthus. En av döttrarnas familjer hade köpt biljetter till Lasse Ericssons one man show. Föreställningen förmedlade tankar från det vanliga sekulära livet. Roligt och med värme. Jag har funderat länge i ärendet - föreställningen sitter kvar i minnet.

Lasse Ericsson får ju betalt för sitt framträdande och alldelses frivilligt betalar vi för hans prestationer. Som kyrkvärd och intresserad i Svenska Kyrkans verksamhet reflekterar jag över framställningskonsten och vad den kan göra för kyrkan. Jag har förvisso betalt avgift för att tillhöra Svenska Kyrkan. Men vem ställer kravet på kyrkans "föreställningar" eller vem skulle lägga 200:- för att delta i gudstjänsten?

Vänd på frågan. Vad skall tillföras för att församlingen fyller kyrkan söndag efter söndag?
Prästerna utför sin uppgift med omsorg och följer noga agendan. Men entusiasmen inför församlingen (5-10 personer) kanske fullt förståeligt svalnar. Predikan är genomarbetad och relaterar till dagens bilbeltexter.

Men är det bra som det är? Ja ibland är det alldeles utmärkt stämning och känsla i kyrkan.
Förklaringen är i allmänhet Advent, Julevangeliet, Påsktiden - alltså något att hänga upp det hela på - vårt behov av traditionen. Ett bombsäkert tema som sitter i vår ryggmärg - det tänder hela församlingen präst, klockare, barnkören, kyrkokören och föräldrar till barnen och far- och morföräldrar. På köpet får man nästan fullt i kyrkorummet.

Nästa fråga: Varför inte förgylla gudstjänsterna med någon gäst som i kristen anda kan skapa lite förväntningar hos den presumtiva församling som redan betalt avgiften - men inte kommer i dagsläget?

torsdag 21 februari 2008

Mästerlig frågestund.

Statsministern fick frågor under 45 minuter i riksdagen i dag. Svaren var vänliga, väl avvägda, inga överbud. Han utstrålade trygghet. I dag blev det något patetiskt över de frågande S Mp V.
Dels samma tema. Ett svar från statsministern följdes av en i stort sett identisk fråga i samma ärende.
Svaret var lika glasklart även denna gång. Leif Padrodsky ställde en fråga som hans två bisittare förväntade att statsministern skulle få besvär med. Ett brett förväntansfullt leende från grupp Padgrodsky stelnade snabbt när svaret kom. Full pott för Reinfeldt!!! Bra!!

onsdag 20 februari 2008

Kyrklig förnöjelse eller förnyelse?

Svenska Kyrkan kan delvis beskrivas som en slumrande oavhängig statlig myndighet med otydlig målsättning.

Analysen visar en organisation som driver informationsverksamhet och förvaltning av äldre fastigheter i våra städer och samhällen. Målsättningen framgår inte klart! Verksamhetens högsta organ Kyrkomötet, sammanträder två gånger per år. Kyrkomötet väljs för fyra år. Valsystemet kostar betydande belopp. Valdeltagandet är begränsat och rör sig i allmänhet mellan 10 - 20% - om man tar i.


Fastighetsförvaltning är viktigt då byggnaderna i allmänhet är från 1100-talet och fram till våra dagar. Huvudsakligen är flertalet kyrkor uppförda mella 1300-talet och 1500-talet värdefulla kulturbyggnadsminnen. Nyttjandegraden varierar från kyrka till kyrka. Kostnaden per gudstjänstdeltagare synes stiga årligen. Metoden att komma tillrätta med denna kostnadsstegring förefaller komma i andra hand.

Hur man kan förändra läget skall jag återkomma till senare. Analysen är bred och behöver mer input.

Tvinna tråden feminism/pension

Ring P1 kommer med stort och smått. Gamla idéer blir åter aktuella. Familjen har under många år funderat över feminismen och jämnställdhet mellan könen. Bakgrund: Välutbildad gift kvinna får barn. Ett två tre. Hemma för att bereda barnens väg ut i samhället. Mannen jobbar som lägre tjänsteman, men får under tid bättre och bättre inkomster. Alltså 50/60-talet en låg lön för familjen att leva på. Det går på basis - kvinnan i hemmet - blir finansminister. När yngsta barnet blev 5 år - ut i arbetslivet genom hygglig grannfru som tar hand om femåringen.
Det kallas svart dagmamma - men en ljusnande framtid. Ja så såg det ut i många familjer. Mannen arbetade hemma och finansministern arbetade i hemmet.

Så småningom kommer pensionen. Med nuvarande politik - oavsett färg - så blir pensionsutfallet förfärligt orättvist. Han får mycket och i de flesta fall får hon det sämre.
För många år sedan hade vi en fundering om hur man hittar en rättvis modell och kom fram till detta.

När man gift sig och ingått äktenskap vore det väl bra om samhället gjorde det möjligt att föräldrarna, eller om inga barn finnes, de två gifta delade på den gemensamma pensionspoängen. Det skulle innebära en lika hög pensionspoäng för båda makarna. Om man sedan går skilda vägar, så får man som ensamstående de pensionspoäng som man jobbar ihop till. Skulle man flytta ihop med ny partner och gifta om sig, så började man där man slutat med sin pensionspoäng för att dela pensionspoäng med den nye/nya partnern. Jag tror att jämlikheten mellan könen skulle öka på så sätt.

Tänker man sig i framtiden att parförhållanden som anses stadiga och siktar till livslång samlevnad, så har vi passerat könsvallen vad gäller "äktenskap" obs ej inregistrerat varumärke.
Sedan är det upp till var och en att fatta beslut. Men byt inte i onödan. Det skulle innebära administrativa kostnader för staten. Staten bör överta vigselrätten och kyrkan borde ge detta sin välsignelse.

tisdag 12 februari 2008

Moderat miljöförändring

Det förefaller som naturen fått för sig att fortsätta som vanligt med klimatförändringen. Värmen kommer och går, folks minne är ganska stelfruset. På fyrtiotalet var det våta pjäxor och nageltrång under vintertid. Som barn kommer man enbart ihåg den regnfria varma sommaren.
I nutid så kommer man ihåg säldöden och fågel Fenix miljöpartiet. I nyaste nutid kommer frågan om etanol in i bilden. De fattiga länderna uppmanas sluta äta och i stället framställa etanol till innebilen som anses vara mest miljövänlig. Varför DIESELbilen som drar mindre och spottar ut färre sotpartiklar inte passar in i miljötänkarnas partiplanering förstår jag inte.

Moderater, folkpartister, centerpartister samt kristdemokraterna har för en gångs skull uppträtt lugn och logiskt genom att sitta still i alliansbåten. När det gäller miljöfrågan alltså. De kan nog ro det hela iland om farten inte är högre än att de kan undvika att köra på grund. Vi såg i går att farten var för hög i sjukavdragsfrågan - men så hamnade de i plurret med påföljande pudel.

Så som sagt övergör inte förändringar - men för över bra förändringar så går det bra.

Journalistförbundet missar en nyhet.

Folkbladet i Norrköping har en anställd journalist som sparkats ut från Journalisternas A-kassa.
Widar Andersson som dessutom skriver ledare i bladet har fått skriftligt besked. Eftersom journalistförbundets A-kassa inte gör som journalister, d v s söker sanningen, så är naturligtvis
åtgärden helt felaktig. Det händer ofta även när de sökt sanningen förstår jag. Allt nog . Widar har bytt bostad och en faktura har eventuellt kommit på avvägar. Detta skulle i så fall ha hänt
i November. I December och Januari har avgifterna enlig trovärdig källa inkommit till facket.

Widar Anderssons bloggande är nära och klarsynt - med humor och glatt humör. Jag hoppas att hans fack reagerar på samma sätt. Det här är väl en nyhet som Aftonbladet mörkar men Expressen slår upp på löpet. Widar Andersson har under åren uttalat sig som riksdagsman och fungerade som Stig Malm gör i fredagsTV-soffan d v s allt är inte rött, utan det kan finnas andra lösningar.

söndag 10 februari 2008

Datakurs för räknenissar ?

En äldre järnvägsstation är målet för morgondagens utflykt. Tåget är inte att tänka på. Lennakatten går enbart sommartid och vissa helgdagar. Nu handlar det i stället om fortsättningskurs för ett gäng i startgroparna. Alltså inte enkelspårigt, utan avsikten är att utveckla insikten i hur viktigt det är med att kunna hantera internet. Vi gillade nybörjarkursen och vår lärare - så nu kommer han igen.

lördag 9 februari 2008

Chefen på Östfora

Östfora är ett behandlingshem för alkoholister och beläget i Uppland. Personalorganisationer och central förvaltning har unde lång tid klagat på den psykiska miljön och har rapporterat sig känna räddsla och obehag. Chefens ledarstil anses av dem vara orsaken. Nu har Chefen sagt upp sig och går till ett projekt som handlar om husdjur. Hon vårdar från och med mars hundhuvudet i den nya miljön. Vem som efterträder henne är ännu ej klart.
P.S Jag undrar om inte det nya jobbet framgår av dagens UNT. http://www.unt.se/

fredag 8 februari 2008

I en gammal dator hittar man ibland

Konsten att föra över gamla data till en ny anläggning ger ibland oväntade fynd.
Någon gång 2005-6 läste jag en mängd beskrivningar av The Big Bang och funderade....

Marknadsföring - ett himmelskt projekt. Initiativet till projektet "Gud ser allt" togs redan i världsalltets begynnelse. Budskapet förmedlades med ett "nyårsfyrverkeri" som benämnes The Big Bang.

När vår planet ansågs redo för mänskligt liv startade den muntliga traditionen. Förutsättningarna spreds snabbt via den växande befolkningen genom muntlig tradition.
En begränsningsregel infördes - projekt Babels Torn - detta innebar att budskapet fick alternativa variationer.

På detta vis utvecklades människans förmåga att tänka fritt och i olika banor.
För 2000 år sedan ansågs tiden mogen att specialisera verksamheten och dela upp den i avdelningar var och en med sin egen inriktning.

Projektet "Gud ser allt" hade genom grundlig marknadsundersökning kommit fram till att varumärket behövde stärkas. Detta skedde genom att sända Guds son till jorden.
Ja så här långt hade jag kommit i funderingarna. Resten är historia. Läs Bibeln.

torsdag 7 februari 2008

Ideologiskt korrekt -politiskt defekt

Alla gånger politiker kommer med en ny idé - så tänker jag på bonden som vande hästen av med att inmundiga sitt hö. Han kunde inte lära den av med att dricka också. Så sedan hade han ingen häst.

Idén att inte förbjuda folk att extraförsäkra sig, men sedan stjäla pengarna genom krumbukter i maximering av sjukkassa och arbetslöshetskassa, "Om de inte får betalt så kommer de snabbare i arbete igen." Regeringen har i detta fall varit tänkare och överlåtit finjobbet åt en folkpartist.
Varför inte effektivisera det hela genom att spärra banktillgodohavanden för de som har över 25.000 på banken så tar det endast några månader att förstöra deras ekonomi.

Jag är fortfarande moderat till skillnad från utredarna som agerar rabiat. Ideologin för hela slanten - varför inte moderera Er en aning. Man kan göra förändringar och tala om varför - och göra det i en takt som påverkar och inte irriterar väljarna. En god sak för alla förändringar med sig. Socialdemokraterna kommer inte att återställa så värst många saker. Men de kommer att moderera något - alltså marknadsanpassa åtgärderna.

Som medborgare kommer jag att ha nytta av marknadsanpassningen. Varför sköter vi inte den uppgiften själva?

onsdag 6 februari 2008

Pensionärens klagan

Som pensionär vill jag veta vad jag skall klaga på! Är det skatterabatten som de som jobbar får. Eller skall jag klaga på att jag själv inte får rabatten? Skall jag gnälla på dålig höjning av pensionen? Skall jag klaga på pensionärsrabatten på SJ eller SAS eller kanske rent av kommunala bussarna.

Men visst vore det utmärkt initiativ av de partier som tagit initiativ till förändringar att verkligen informera om hur läget är. Räknenissarna borde vara något mer öppna i sin redovisning. Hur prioriterar man - är skattesänkning viktigare än snabbare utbyggd äldrevård? Ja det finns mycket,att informera om. SÅ GÖR DET DÅ!!!!!

Kan vara värt en Mässa

Svensk Kyrkan i Knutby firar varje år en mässa i samband med Fastlagstiden. En mässa kvällstid en vardagkväll kan kanske inte förväntas övervaras av många gudstjänstdeltagare.
Men kyrkan litar till Mattias och hans kyrkokör. Kyrkokören medverkar i gudstjänsten och när postludium avklingat går kör och församling till församlingshemmet. Där vankas maffiga semlor och kaffe. Mycket uppskattat!

Synergieffekt: Församlingen ser i UNT att på Tisdag är det Fettisdagsmässa.
Församlingen reagerar: Jaha kören är med - då kanske man skulle gå. Och det gör den! Påfyllning med 25 personer. Totalt en församling om cirka 50 personer en kväll när kyrkan annars sovit i godan ro. Dessutom har kören övning efter kaffepausen.

Modellen är mycket lyckad - dels för körens vackra sång, dels för församlingens semlor, en högtidlig mässa, den sociala samvaron och vår nya präst . Modellen kan med fördel prövas i våra fyra kyrkor även på söndagar. Målsättning : En kyrka har söndagsgudstjänst med hela uppsättningen en gång i månaden fullt med besökare/deltagare.

Bara den känslan, att kören fyller en bit av kyrkan, kan ge synnergieffekten att de tre övriga församlingarna ser till att underlätta samtransporten för att fira Gudstjänst i just den kyrkan den söndagen. Blir det sedan en god predikan så kommer det att gå åt många koppar kaffe i församlingshemmet - för att inte tala om bullar. Fungerar nästan som "bullkyrkan" - bara det att i vårt fall är den sociala kontakten och en stämningsfull gudstjänst huvudmålet.

tisdag 5 februari 2008

Vad tänker regeringen med ?

Tänk att vi fått extra skatteavdrag på arbetsinkomster. Det är mycket bra. Det skall löna sig att arbeta. Tänk om Du blir arbetslös. Då får Du inte det extra skatteavdraget. Det skall löna sig att arbeta.

Tänk om Du tilläggsförsäkrat Dig. Då får Du inte skatteavdraget och inte heller den försäkring som skulle ge Dig en tilläggsersättning. Att extra skatteavdraget försvinner det kan jag förstå. Men varför försvinner eller, som vi moderater älskar att kalla saker vid dess rätta namn KONFISKERAR regeringen en sådan försäkring? Gäller samma modell för sjukförsäkringen?
Det skulle vara välgörande med en grundlig motivering för åtgärden. Gärna baserad på verkligheten och den psykologiska reaktionen som är att förvänta från de som drabbas.

Min tanke när den nya alliansen segrade var. Jättebra med ny regering. Om man inte "övergör" sina ideologiska mål så kanske vi får behålla regeringsmakten under fler perioder. Nu har man i stället vikt ner sig på vissa punkter och försöker manövrera med "det nya arbetarpartiet" som om de verkligen är socialdemokrater. Dessutom tänker man, förefaller det som om skattesänkningar två gånger till är viktigare för de nya väljargrupper som satsat på alliansen. Det är förmodligen inte helt korrekt - dessa väljare vill åtminstonde ha en känsla av trygghet kvar.

Public - socialdemocrat - service plockade i dag fram exemplet med gynnande av M - ja MacDonald - när det gäller lägre arbetsgivaravgift för företag med mindre än 250? anställda. Men M blev störtförargade - Ja Max-. De har fler än 2000 anställda totalt i alla sina hamburgerier. Mac Donald har franchising och därmed är alla småföretag inom ramen som Alliansen föreslog. Analysera gärna om någon funderat på effekterna av regeringsförslaget Konsekvens - och verklighet. Det är svårt att lugga en kortklippt - men det kanske är värt ett försök. Det kanske inte är allt som är korrekt relaterat i ovanstående - men bilden jag får från TV-RADIO och REGERING är som jag skriver.

TV-debatt TV1 2008-02-04 .

Samtalet flöt riktigt bra Åke Green - som tog munnen för full i en tidigare predikan - kunde på ett tydligt sätt framföra sina invändningar mot homosexualitet - men inte mot homosexuella människor. Han ansåg dem möjliga att "bota". Pingstkyrkans chef och Åke Green uttryckte sig väl. Men pingstvännerna satte väl i halsen när deras talesman påpekade att den bör finnas plats för homosexuella människor även i Pingstkyrkan.

Gårdfeldt hade hamnat på fel möte. Han tycks inte ha kommit över "oförätten" att få vigseln i Canada klassad som partnerskap. Domprosten lider av att inte strida för något hon tror på. Hon verkade undfallande försiktig. Men jag har hört henne predika och då har hon en helt annan stringens och talar till församlingen med klara goda Guds ord.

Slutsatsen jag kan känna i luften är - en samsyn - de är ense i vissa frågor. Läget ljusnar för en äktenskapslag som hanteras av staten via ett juridiskt kontrakt. Sedan får varje kyrka göra sitt! Välsignelse är ett fundament starkare än uppgiften att få utfärda vigselbevis. Så det är väl enbart att vänta på Statsministerns förslag om statens vilja att hantera vigselrätten från det sekulära politiska Helgeandsholmen.

söndag 3 februari 2008

Från vaggan till graven

I dagens gudstjänst prövade kyrkan nya grepp. Temat var från vaggan till graven.

Vår utmärkta kör deltog och var placerade i kyrkbänkarna. Kyrkoherden aktiverade kyrkvärdar 3 st och kyrkorådets ordförande genom att fördela uppgifter.

Attribut underlättade focus på de olika skeden som behandlades. Dopet med dopklänning och ljus,textläsning.

Äktenskapet med en vacker brudklänning,slöja samt frack. En kåpa arrangerades för konfirmationstiden och Kh läste delar texterna vid konfirmation. Vid livets slut redovisades med text och ljuständning . Avslutning gemensam bön Vår Fader samt välsignelsen.
Det blev en levande gudstjänst, som uppskattades av församling och kör.
Matematik: En kör = 15 pers. Kyrkoherde,kantor,kyrkvärdar denna gång alla tre,samt kyrkovaktmästare = 6 pers. 20 gudstjänsdeltagare Totalt över 40 gudstjänstdeltagare. Kyrkkaffe SPF bjöd in och detta framgick av Samfällighetens annonsering Fredag.
I det hela innebar det en gudstjänst som genom kören förgylldes av vacker och stämningsfull sång , och kören stärker ju oss ickesångare vid psalmsången.
Ett steg i rätt riktning. Det måste hända något extra och det extra kan vara mycket enkelt t.ex. samvaron efter åt med kaffe och kakor. Hoppas på nya innovationer i alla fyra kyrkorna.

fredag 1 februari 2008

Anitra Steen anställer för tjänst i hemmet.

Tänk vad tidningarna skriver om ,att Anitra Steen begärt avdrag för hushållsnära tjänster.
Varför skriver ingen om det , att Anitra Steen uttnyttjar skatteavdrag för hushållsnära tjänster därmed givit någon/några personer jobb!!!! Det ger skatteinkomster från någon som kanske annars jobbat svart.
Åter ett bevis på att jobba skall löna sig och att anställa skall bli lite billigare.
Thomas Östros klagade och sade ,att så här hade sossarna talat om att det skulle bli redan före beslutet.
Ja inte att någon mer skulle få jobb som han fick betala skatt på - men att de rika ,som också betalar skatt
fick upp ögonen för att anställa vitt och brett och inte svart och snett. Nej inte riktigt korrekt ändå. Han ville överhuvudtaget inte att det skulle gå att få vita jobb i rika familjer. Morsning Östros.