lördag 30 juli 2011

Apoteken - dagen efter-analys-Alliansen

Apoteken förstatligades 1970 . Tidigare var det enskilda apotekare som hanterade den delen av samhällets behov av läkemedel. När Moderaterna och Alliansen kom till makten uppstod ett behov av att fullfölja intentionerna ,att privatisering alltid är att föredra.

Mycket av de förändringar som genomförts har fallit väl ut. Har allt fungerat? Kanske inte riktigt allt. Problemet har varit suget efter att uppfylla partiprogrammen - PRIVATISERA.
Om den meningen tar över som prioritet blir det kanske fel i vissa lägen. Apoteksprivatiseringen
förefaller man ha kunnat avvakta med. Men kanske lockade just denna åtgärd mest på grund av att det var Palmes regering som genomförde förstaligandet?
Troligen kommer den nuvarande pivata marknaden inte att innebära någon väsentlig förbättring för glesbygden men vi gynnas av ett bredare utbud i tätorterna.

De som har regelbunden medicinering av recceptbelagda piller kunde kanske få behoven tillgodosedda av centraldistributörer- högkostnadskontrollen.

Men analysera förändringar utifrån de verkliga orsakerna när man privatiserar. 50% politik och resten paraktik.

lördag 23 juli 2011

Skatteplanering på regeringsnivå.

Jobbskatteavdragen är en i grunden väl tänkt inrättning.
Bakgrunden kan kanske spåras till finansens idé - påpeka för medborgarna att det skall löna sig att arbeta. Nivån efter ¨fjärde jobbskatteavdragets nivå förefaller rimligt. De enda som klagar är fackföreningarna som fruktar risk för sänkta löner.
När man nu avser att införa ett utökat jobbskatteavdrag (nr 5) så skall man kanske räkna på för och nackdelar. De som arbetar välkomnar naturligtvis beslutet. Regeringen tror att fler skall övertygas om att det är värt att ta ett jobb. Lek med tanken att det skulle finnas så många arbetstillfällen som Regeringen tänkt sig - ja då är det en bra affär för bägge parter.

Men om arbetsmarknaden inte expanderar inträffar det, att statskassan dräneras på intäkter.
Däremot får alla inkomstgrupper mer pengar i lönekuverten.
Varför inte försöka begränsa jobbskatteavdragen för de som har högre lön än 50.000:/månad.
Då kanske man har råd att ta bort Värnskatten från kartan- något som man lovat en gång.

Då kan man kanske tycka att de som har en inkomst som i dag beskattas med 5% värnskatt
skulle kunna vara nöjda ändå.

Kom ihåg att Bild regeringen körde med glappande budget i stil med Grekland (visserligen i liten skalla) men man sprängde budgeten.

torsdag 14 juli 2011

Politisk think tank- ömsom full -ibland blank.

Rhodins tänkare sitter lugnt med hakan i sin hand. Politikerna tankar följer strömmen. Oftast är det partiernas kärna som kläcker idéerna som sedan utformas av diverse byråer som får väl betalt för sitt uppdrag.

Mera sällan tänker politiker om nu när det ändå burit till. Ett exempel så gott som något är väl det 5:e jobbskatteavdraget(själv reagerade jag efter trean). Analysen kan inte bli annan än att M uppfattade de fyra första så attraktiva att man gott kunde köra varvet minst en gång ytterligare. Vad kunde man gjort i stället? Kanske renovering av det av Socialdemokrater,Bondeförbundare och numera Alliansen glömda Statens Järnvägars banverk?

Tanken svindlar- hur kan det komma sig att vår nation vanvårdar vår egen järnvägsstruktur?
Det räcker väl med att peka på det i sig privata järnvägarna i alplandet. Alltid i tid-rent och snyggt-högsta kvalitet på lok och vagnar. Där förekommer tydligen snö under vintern - inga olösliga problem. Pengar kan säkert plockas fram av vår regering om den vill. Redovisa hur det skall gå till. Redovisa samtidigt vad för gott det femte jobbskatteavdraget gör - redovisa samtigt följderna av att inte genomföra det.
Det är inte till min egen förnöjelse att konstatera att avdraget inte finner nåd inför ens borgerliga tidningar. Hittar ni ingen annan uppgift för pengarna -så då järnvägars!!

onsdag 6 juli 2011

Biskop med politiska ambitioner.

Biskop Brunne mer politiker än biskop? Hon plumsar på i politiken. Först skällde hen ut 7% av väljarna för att de röstade SD vi Riksdagens högtidliga öppnande. Nu ägnar hon sig åt att Gasa på mellanöstern. Jag ogillar SD i dess nuvarande form. Minnen från andra värdskriget leder ofelbart till detta. Gaza gör mig kluven. Så länge Hamas har kvar Israelehatet och Gazas innevånare tycks omfamna dem så anser jag det svårt att sätta ner foten för Israels intrång på förbjuden mark. Båda parter måste vilja fred annars fortsätter eländet - det moraliska likväl som det materiella.
För övrigt anser jag att de politiska partierna skulle avstå inblandning i Svenska Kyrkans affärer.

måndag 4 juli 2011

Alliansen spårbunden med investeringsbehov.

Alliansen har gått som tåget under flera år. I nuläget har man kommit in på bangården och avvaktar växling till väl underhållna spår - alltså inte nuvarande spår utan de som komma skall.
Rent politiskt måste man kanske ta hänsyn till de missar man gjort till dags datum. Det är inte många - men klart störande för väljarna.

Statsministern hördes i dag planera för en eventuell spåprväxling. Femte jobbskatteavdraget hamnar nog tillfälligtvis i godsfinkan. Frågan gäller voteringsläget i Riksdagen. För att få med
Miljöpartiet och kanske även Socialdemoktraterna på vagnen får manb investera i tillfälligt nytänkande. Själv ansåg jag att de tre första jobbskatteavdragen var jättebra. Det fjärde började kännas enkelspårigt och en gest för ideologins skull. Det femte vinkar stinsen redan för växling till annat spår. Kort sagt femte jobbskatteavdraget blir omrangerat och så talar vi inte mer om det.

Annars fungerar det mesta helt OK. Axén som socialstyrelseintresserad politiker vill inte svar på om han kände till Cristinas invändning. Pojkarna runt Statsministern har svårt att använda klarspråk. Dålig uppvisning av en god politiker som tydligen blivit illa informerad.

Tänk vad det kan kännas enkelt att klaga på något som i grunden är helt rätt.
Det är läge i att investera i sanningen och säga som det är.