onsdag 27 mars 2013

Medlemsmöte med Moderatföreningen.

Vart tar alla vackra flickor vägen - de som för några sedan förgyllde årsmöten.?
Börja om från början börja om på nytt:::::::::::. för att reflektera på de år som flytt känner man en snålare vind
än vi var vana med. Ung Högern hade (i Stockholm) ett möte med cirka 20  aktiva unghögerföreningar i akt och mnening att  göra en styrelse för hela Stockhomsdistriktet. Valberdningens ordförande var maken till nuvarande Kulturminister.  Programansvariga fick ihop en styrelse från norr till söder - själv representerade jag Bromma Östra UH.

Hur ser det ut i dag när partiet har krattat manegen - de förefaller vara ont om intresserade pojkar och flickor. Nu är det farbrödernas tid.  Kort sagt den aktiva delen har blivit mindre och klart mer elitistisk.

Jag var på kurs i GIMO i salig åminnelse. Malla svarade för käket och distrikten över hela landet sände dit inte bara en utan flera. Det var politiskt utbildning och kursledaren från Uppsala var verkligen pedagogisk.

Han frågade gruppen om vi kunde redogöra för vad som behövdes för att föra en politik i hamn.
Vi hade väl inga riktigt bra förslag men vå lärare sade att det är tre utomordentlig väsentliga medel som gör en stark politik.  Han skrev på den grön tavland med krita   Det som behövs är<:>Ett. Pängar  gick vidare med Två: pängar. vi tittade påvarandra så kom opunkt Tre: Pängar.
Nu började det svaja på elevfronten och någon räckte upp handen!!!!(det var femtiootaletr!!)
Men mm m  pengar stavas väl med e????.
Svaret vi fick var Det är klart att det stavas med e - men Ni kommer aldrig att glömma ,att det är pengar som är det absolut viktigaste för att föra en bra politik.