torsdag 28 oktober 2010

Kyrklig tillämpning av kvinnolöner.

En kvinnlig fastighetsingenjör med 12 års tjänst i Kyrkoförvaltningen i Göteborg påpekade för den kristna överheten ,att hon somkvinnlig fastighetsingenjör fick lägre lön än den nyanställde ingenjören. Hon utnyttjade den sekulära rättigheten att anmäla detta för DD.
Följden blev att hon tappade sugen och slutade sin enligt uppgift framgångsrika tjänstgöring.Facket aggerade väl som vanligt?
En ny fastighetsingenjör anställdes som hennes ersättare.(man naturligtvis) Lönen var högre för denne man. Kan man tänka sig att den som för Kyrkoförvaltningen ansvarige person ville visa musklerna - eller var det en bröstning, att kvinnor skall inte lika hög lön som en man? Ett uttryck som min gamle chef hade när något gått snett var "Gud ser honom"
Nu har man stämt Kyrkan på 400.000 + 30.000:- Det blir säkert ett himla liv!

tisdag 26 oktober 2010

´Landstingen behöver lära sig att hantera springare.

Landstingen sparar inte på krutet när det gäller stafettläkare. Det kostar stora summor per år.
Socialstyrelsen skulle kanske administrera tillgången på personal som fyller den uppgiften. Säg att landstinget A alltid får besvär med att fylla vakanser snabbt. Varför då? - är det möjligen så att Landstingsrådet med vårdansvaret vill vara duktig och göra intryck på sina väljare. Budgetresurserna inskränks något som ger för snäv bemanning och lägre vårdkostnader - under förutsättning attman inte behöver anställa en "springare till det tredubbla priset .

Socialstyrelsen kunde kanske ha en jourläkarstab som dels fyllde ut produktiviteten på sjukhus som var i behov hjälp (mot betalning från Landstinget förstås) . Samtidigt skulle Landstingen redovisa sin planering av antalet anställda läkare enligt budget. Har man av något skäl blivit en läkare kort (enligt budgetering) så kan Socialstyrelsen plocka fram en ersättare till fastställd taxa. Den grupp jourläkare som Socialstyrelsen disponerar kan lämpligen fördelas till olika Landsting som skulle må bra av tillfällig förstärkning över en tidsperiod.
Därmed borde den reserv av läkare som ligger i jour för att ingripa flyttas till det sjukhus som är i behov. Springdoktorer utifrån bör i sådana fall inte behöva anlitas. Räknar man ihop kostnaderna för alla springdoktorer som brukas av Landstingen under ett år så går det säkert att räkna hem vad det kostar att ha läkare att sätta in när Landstingen behöver.

Med det draget av "springare" blir man inte Schack i första taget.

måndag 25 oktober 2010

Askan och elden

Beatrice Ask vår justitieminister kanske borde fundera över gällande vapenlagar.
Framförallt vad skall det kosta att vifta med icke registrerade vapen i vårt land.
För min del skulle jag förorda ordentliga straff för människor som hanterar skjutvapen mot allmänheten vare sig det är i Malmö eller i andra tätorter.
Samhället behöver lag och ordning vad gäller vapen. Annars hamnar någon ur askan i elden.
Prestigen innebär kanske mer än att någon blir nerskjuten vad vet jag!
Läser i Moderaternas ideologiska skattkammare - och vad hittar man där.
Just nu skjuter Justitieministern på åtgärderna. Det vore bra om hon hade laddat!!!

lördag 23 oktober 2010

Landstinget har sjuka tankar -ingen grädde på moset..

Antalet sjukvårdsplatser på Ackis minskar under en tid. Matematiken med extra bonus för att klara vårdgarantin förefaller svår att uppnå. Rationalisering av antalet tjänster i vården = minskat antal vårdande personer -kanske administratörer och förmodligen ett nollsummespel i bästa fall. Västeråslagad sjukhusmat är väl smart i Västerås. I Uppsala ville man inte investera i en ny köksavdelning- för dyrt. Nu löser man problemet genom att lägga extrapris de gottgrisar som vill ha dessert. Det är inte grädde på moset precis. Räknar man ihop det goda besluten med de dåliga så går det i bästa fall ihop.
Varför kan man inte se till att de arbetslösa som kommer till vårt land får en enkel imntroduktion till vårt land. Det skulle kunna ske med de mått som USA ägnar sig åt sedan många år. Ett exempel: Weggmann är ett livsmedelsföretag med många butiker i bl.a Pennsylvania. De anställer "retarded" ungdomar som hjälpredor . Jobbet kan bestå i att hålla ordning på grönsaksdiskarna med daglig kundkontakt. De får stöd av övrig personal - glada - ibland en kram o.s.v.. Kunderna ställer upp på samma sätt vänliga och överseende.

Den metodenkan man använda här hemma och kanske på så vis få invandrare/nysvenskar
att få en enkel introduktion på arbetsmarknaden. Det måste vara billigare för samhället ,att ge dem möjlighet till vardagskontakt med såväl personal som kunder. Snabbare väg till språket
och känslan av att utför något nyttigt för dem själva. Där kan bidragen läggas på de som får känna på arbetslivet. Minskade bidrag men en bättre ersättning för det jobb de deltar i samtidigt som kunskapen om språk och samhälle blir den naturliga resultatet.

fredag 15 oktober 2010

Sjukhussjukan - en bristsjukdom?

Det förefaller vara en trend i vårdsvängen att minska antalet vårdplatser i våra län.
Det är tvärt emot önskemålet. Kritiken kommer från många håll. Men man berömmer de ansvariga Landstingsråden för att de "effektiviserar" sjukvården. Det förefaller en aning sjukt.
Däremot är vårdcentralerna väl anpassade till befolkningsunderlaget.
För dagen kan man kanske jämföra med den centraliserade verksamheten i Regeringskansliets nu växande administration . Är det möjligt att partiadministrationen är inkorporerad för att bli mer effektivt och kostnadsneutral? Ideologin igen? Läs Verner Helte !

torsdag 14 oktober 2010

Ny information on hemtjänsten i Vantör.

De tycks ha varit så att de två hemtjänstområden som såldes genererade vinst i storlek 2,7 miljoner. Samma år som den avyttrades. De som övertog ruljangsen hade också en vinst av ungefär samma storleksordning. Slutsatsen får väl bli att kommunen Stockholm tappade en intäkt i storlek 2,7 miljoner medan staten i stället fick en inkomst baserad på de nya företaget.
Men de nya har kanske investerat vinsten i nya projekt.

onsdag 13 oktober 2010

Varför går avknoppad hemtjänst bättre?

Läser i dagens SKTF-tidning att Stockholms Stad har avknoppat två hemtjänstenheter.
Vantörs hemtjänst AB fick betala 69.500:- vid driftsövertagande 2008. Beloppet motsvarade inventarierna i lokalerna. Flertalet av de kommunalt anställda följde med till bolaget som dessutom fick ta över cirka 300 "brukare". Företaget gå i dagsläget alldeles utmärk och gör efter två år en vinst på flera miljoner. Det är naturligtvis utmärkt att en företgare får snurr på verksamheten och dessutom vinst.

Stockholms Kommun kan kanske beskriva hur det kan gå till att man säljer företag för 70.000:
och kan konstatera att den gamla personalen som jobbar i det privata lyckas skrapa ihop ett par miljoner som vinst redan efter två års arbete. Det förefaller som den kommunala ledningen totalt har missat det här med arbetsledning och personalvård. Det vore av intresse att se hur kalkylen ser ut. Det kanske rent av lönar sig att sälja ut hela rasket???

söndag 3 oktober 2010

Diskretion hederssak?

I dagens Agenda framträdde den Rådman som valde att frånträda ett mål som gällde tio män som anklagades för att ha utnyttjat en flicka som var 14 år sexuellt.
Beatrice Ask vår justitieminister uttalade sig först på ett vis som angav hennes besvikelse över att domaren valde att hoppa av målet. Så småningom blev linjen mer suddig och man talade om
det är viktigt att skydda människans rätt till sin intergritet.
Beatrice Ask förefaller precis som övriga politiker från M till V att undvika problemet med personer som stör en rättegång och dessutom hotar domare. Men varför duckar man för offentlighetsprincipen enbart när det gäller tokstollar som av det ena eller andra skälet bryter mot samhällets norm? Det kanske skulle vara lämpligt att myndigheten (i detta fall polisen)
ställer frågor till de som uppenbart försöker störa en rättegång . Men det kanske inte får göras
på grund av att det är integritetskränkande? Vi kanske borde utbilda syndarna och "läsa lagen"
för dem?

lördag 2 oktober 2010

Kallsupar från Vattenfall och Staten.

Ett företag kontrollerat av huvudägaren Staten har ansvar för att göra livet enklare för såväl företag som innevånare. För några år sedan skrev jag till Riksdagsman Per Bill (M) varför det norsksvenska påfundet Nordnet eller Nordreg tilläts spela Allan på elmarknaden. Oljebolagen lever av fungerande riggar och det tycks vara fallet med Nordreg också. Prisbörsen är som det förefaller riggat av marknadens storproducenter. Detta förnekade Per Bill.

Det nu aktuella ärendet hänger ihop med det norska Statnet som styrde om sitt system för att gynna Norska marknaden genom att strypa tillförseln till det svenska nätet.
När norrmännen fick betala 1:60 fick svenskarna betala 10:- på sin marknad.

Vinnare i Sverige blev naturligtvis staten (moms på ett högre belopp än vanligtvis).
Man kan fundera om vår Riksdag gör något för att åstadkomma lägre elpris för industri och befolkning? Man talar om marknade som styr - men vem styr marknadsriggarna?
Vattenfall får leka på våran gård utan att Regeringen ingriper.
Senaste tillskottet i " hjälpsamhet " är den nya modellen med fakturabetalning efter 10 dagar, något som man anger att få konsumenten att komma närmare informationen om vad vi konsumerar.

Staten bör vara alla medborgares vän och försöka se till vårt bästa.