torsdag 31 december 2009

Reinfeldt rider igen.

Nu anser stasministern att tiden är mogen för start av valarbetet. Från att ha varit lyssnande avser han att bli verkställande. Det mesta han genomfört har varit rätt och rimligt. Arbetslinjen är en genomförd idé som inte socialdemokraterna vågar ändra på. Hans första insatser gällde att få en ny regering på plats. Det blev trubbel med liberala förtecken. Stegö levde upp till sin roll som nyliberal.Ett flaggviftande som nyliberal innebar,att hon underlåtit att betala TV-licens. Hon sumpade möjligheten ,att bli regeringsledamot för någon längre tid. Dålig research av Fredrik. Räddningstjänsten gav henne möjlighet att besinna sitt ansvar varför hon numera har en viktig post i vårt samhälle.

Därefter har ju regeringen och ALLIANSEN fixat det mesta på ett utmärkt sätt.

Men den gode lyssnaren Reinfeldt måste ha vaxproppar i öronen. Ta t.ex. genomförandet av FRA-lagen, den rigida tolkningen av Sjukersättningsreformen. Den drabbar hans eget parti genom dålig hantering och framförallt genom de mindre,mäktiga ynglingar och flickor ,som
inte kan stå för vad de säger utan försöker maska sig undan rättfärdig kritik genom att skylla andra för sina tillkortakommanden. Modellen "vad rätt Du tänkt - fast det blev fel" är skadlig för Regeringens/Alliansens trovärdighet. Ingen på den borgerliga sidan kan väl ifrågasätta Regeringens vilja att fatta bra beslut till gagn för alla samhällsmedborgare. Ja möjligtvis pensionärerna, som brottas med ,att få ökade kostnader i form av avgiftshöjningar. Höjningarna är till viss del ett resultat,att köpkraften för de som har arbete blivit högre varför de inte känner av kostnadsökningar som stat och kommun kompenserat genom ,att höja avgifter.

tisdag 29 december 2009

ABC STV om Försäkringskassan

Dagens SVT ABC handlade om en familj där modern var barnledig . Barnet avled i cancer.
Dagen därpå anmälde modern sig till A-kassan. Försäkringskassan ställde sig avvisande till att modern var berättigad till A-kassa. Modern överklagade till Länsrätten , som hävdar att modern har rätt till A-kassa. Försäkringskassan överklagar ånyo. Bilden är som upplagd för att få igång
Oppositionen igen. Frågan kvarstår om Försäkringskassan överklagar för att få anvisning hur lagen skall tolkas eller att någon pigg politiker ser en möjlighet att få igång gnabbet igen?
Har man tagit kontakt med ansvarig minister? Har hon meddelat ,att Försäkringskassan skall överklaga för att få lagen prövad? I så fall har hon säkert sett till, att informera om åtgärden både till den drabbade modern och till Försäkringskassan. Vad kände SVT/ABC till om ärendet?
För egen del ser jag det som hjärtlöst,att beskedet antingen hanterats utan,att informera modern på ett rimligt sätt. Vi var ju ense om det ,att alla knutar skall lösas upp så enkelt som möjligt. Vem sabbar detta?

onsdag 23 december 2009

STÄNGT FÖR REKREATION NÅGRA DAGAR

Nu börjar det raska mot julafton. Dagen ägnas åt snöskottning,fylla på frukt,bröd i affären.
Vi är på landet med ett barnbarn och familjens jycke. UNT har lyckat få omdistributionen av tidningen till landet i avtalad tid. Första prickfria ändringen på 15 år. Tack för hjälpen.
Just nu är våra barns familjer spridda över världen. Äldsta dottern har passat på ,att besöka sin nygifa dotter i South Carolina. Sedan blev det Florida för dem. Dotter tre är i Afrika med sina närmaste ,så när som Mickis Prickis. Hälsar på gossen som pluggar i Kenya. Dotter två med familj kommer vi att hälsa på till nyår. Eventuella läsare av denna blogg önskas en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.

tisdag 22 december 2009

Väckelsemöte för A-kassan

Med varlig hand har regeringen påpekat ,att det är bra för den arbetende befolkningen med medlemskap i A-Kassan. Ersättningarna blir högre och därmed tryggheten. Det är en rättelse ,som kommer lagom för båda parter. Avgifterna kanske sätter sig och viljan ,att medverka till familjens trygghet har ökat. Beviset finner man i statistiken för hur många som återkommit och hur många nya som numera är registrerade i A-Kassan. Smitarna kanske kommer de med ,men visst är det konstigt,att piskan och moroten måste komma till användning för folks bästa.

fredag 18 december 2009

Kristendoms homofobi i Uganda.

Religion är en underlig företeelse. Själv tror jag bergfast på en Gud enligt den tolkning som Bibelkommissionen,Svenska Bibelsällskapet och bokförlaget Libris åstadkommit. Den kom i tryck år 1999. Revideringen inför årets Kyrkomöte lämnar jag därhän.

Ugandas homosexuella är en utstött grupp där staten vill ta livet av dem påhejade av den kristna kyrkan, muslimska församlingar och övriga i Uganda förekommande religioner.
Svenska Kyrkan borde kanske tillsammans med övriga kristna kyrkor försöka förena sig om vad som egentligen gäller. En kristen kyrka borde väl ha en gemensam tolkning av bibelordet.
Ugandas regering är naturligtvis fria,att fatta beslut i sitt land om hur olika människogrupper skall hanteras. Men det måste innebära,att de religiösa samfunden - i alla fall de kristna grupperna - kraftigt måste påtala den grymma felaktiga behandlingen av HBT-personer.
Åtgärder ,som bör vidtagas omgående måste komma från FN/UN och kraftigt invända mot Ugandas beslut , att lagföra HBT-personer och utdöma dödsstraff. Ärkebiskopen borde väl tillsammans med övriga Europeiska kristna kyrkor kraftigt protestera mot sina "medbröder"
i Uganda . Nordamerikanska samfund ,som likt flertalet kristna kyrkor i Europa är emot HBT-vigslar ,kommer säkert,att ta avstånd från den sekulära dumheten,att slå ihjäl bögar i Uganda eller i andra länder.
Svenska Kyrkan ,som är så kvicka på ,att gå före i alla lägen kunde väl för en gångs skull gå före i motvinden och se till att Ugandas kristna börjar tillämpa en modernare bibeltolkning än den som tycks vara aktuell där. Tolkningen anno 1999 i Svenska Bibelsällskapets regi bör väl kanske räcka. Den stämmer säkert med övriga europeiska Kristna kyrkors tolkning.
Allt annat är för djävligt.

torsdag 17 december 2009

En ohelig allians i kyrkans hägn.

Så har det hänt, det som man kan anse vara tvärt emot idén ,att skilja stat och kyrka åt.
De två stora partierna S & M samarbetar över kyrktröskeln i Stockholm och Uppsala.
Majoriteten är politisk och de opolitiska listorna dribblas bort. Före valet frågade jag Moderaterna varför de nominerade till Kyrkomötet - svaret var "alla andra partier gör det".
Socialdemokraterna reagerar på samma vis. Dessutom har de den linjen,att ingen partimedlem får delta i ett opolitiskt parti. Skall man vara kyrkopolitiker så skall man vara partitrogen.
Martin Garlöw ,som före valet sade sig vara socialdemokrat ,men representerande POSK , blev i Uppsala flyttad av den nya majoriteten från Kyrkofullmäktiges ordförandepost och erbjöds vice ordf.platsen. Men det var kanske svallvågorna efter debaclet med Stenhagsprästens behandling.
Det förefaller ,som om religionen kommer i andra hand för de politiska partierna. Skall man bli Biskop måste man visa partifärg - och jag har en känsla av ,att Kyrkalliansen fördelar platserna efter partitillhörighet. Men kom ihåg, att Gud ser er!

Akademiska Sjukhuset saknar sjukdomsinsikt

Barnonkologen står inför organisatoriska förändringar, Det framgår av en insändare i dagens
www.unt.se/insandare. Ett toppstyrt sjukhus går det illa för lyder överskriften. Det förefaller vara okvalificerade administratörer som opererar på egen hand. Risken för en sönderslagen verksam modell för patienternas och de anställdas bästa förefaller uppenbar.
Vi får väl avvakta sjuhusets förklaringar i ärendet. Men i allmänhet gillar de väl inte,att någon har synpunkter ,som ej sammanfaller med ledningens. Att vara patient på vårt Ackis känner jag av erfarenhet stort förtroende för.

onsdag 16 december 2009

Partitillhörighet

Den 6:e AP fonden har fått ett problem på halsen. Ett företag som de understöder och bevakar går utomordentligt dåligt. Dessutom har ägarna trollat bort pengar och nu kan inte AP-fonden vare sig hitta ägarna eller pengarna som saknas. Dessutom har AP-fondens överhuvud Erling Gustafsson som är bosatt i Göteborg en särbo på Lidingö, Åsa Rödén som är VD i företaget. Lennart Jeansson en man med stor erfarenhet i företagsvärlden sitter med i styrelsen tror jag.
Min fråga är , vem har tillsatt den 6-e AP-fondens ledning? Vem kratsar kastanjerna ur elden?

Kanske Fisken sköt sig själv i foten.

Det svajar i Svenska Kyrkan. Kyrkan är oense om hur tron skall tolkas. Ibland blir det ett Herrans liv. Fega präster och modiga präster förekommer. De som vill ha jobbet kvar tyder allt till det bästa. I nuläget gäller det hur bibelorden skall framställas för hur den religiösa delen av ett ingånget äktenskap skall lyda. Man har kommit så långt,att det måste bli olika text för blandäktenskap dvs. mellan man och kvinna. De rena enkönade äktenskapen behandlas olika.
Hade staten varit framsynt så hade äktenskapsregistreringen skett av statlig myndighet och betraktats som ett juridiskt bevis för två personers gemensamma skyldigheter och rättigheter när de ingår äktenskap. Tänk om man hade gått den vägen!
Det inträffade en ordväxling i ämnet mellan två präster efter avslutningen av Kyrkomötet.
Tidningarna pekade ut den ena parten och hävdade ,att han varit plump och sagt fula ord ,som en präst inte borde få yttra vid samtal med kvinnliga präster i alla fall. Ordvalet var ganska illa valt ansåg jag först.
Svaret blev en anmälan till Biskopen - de två kvinnorna som hört hans uttryck hade blivit kränkta (de var i alla fall vad som skrevs) i den mjukare upplagan ansåg de att det varit förvånande över hur han uttryckte sig. Det hela ledde till en anmälan.De har varit ett samtal mellan prästen och Biskopen i ärendet. Tydligen känner sig prästen inte tillräckligt informerad av Biskopen utan mer näpst.
Nåja det förekommer mer ammunition kvar, att antingen ducka för eller svara i raka ordalag.
Den nya källan som beskriver en del av ordvalet förekommer på en hemsida .
www.rfsl.se/halsa/?p=1708


Jag skulle tro att Fiskarna väl känner till ordbruket på den hemsidan nu . Biskopen kan väl jämföra den med prästens språkbruk och kanske rent av bruka den vid nästa samtal med prästen. Det vore fina fisken.

tisdag 15 december 2009

Julvisa från Stillsam

En blogg jag följer sedan lång tid är www.stillsam.blogspot.com. Hans senaste inlägg är en visa väl värd att ta fram under jultidens kalas. Den heter Rörelsevisa och ger alla möjlighet till ,att sjunga!!

måndag 14 december 2009

Läkemedelsmissbruk.

Läkemedelsbolagen har enligt SVD under en längre tid triggat priset på läkemedel.
Det som en månad kan kosta 9:00 enligt anbud. Tricket är,att nästa månad höjer man priset på samma läkemedel till 195:-. Enligt SVD skulle detta innebära att kunderna(de med högkostnadsskydd) fortsätter med samma läkemedel. Bra intäkter för läkemedelsbolaget.
Nästa månad är det tydligen ett annat bolag som lämnar lägsta pris. Reaktionen blir densamma. Priset upp månad två och läkemedelsbolaget ökar sin kostnadstäckning med 100-300%.
Läkemedelsverket som beslutar vad som får beställas av konsumenten har ju möjligheten ,att bevaka ,att det lägsta priset kan erbjudas de som behöver ett läkemedel med samma egenskaper. Det borde väl innebära,att de kan sätta stopp för prisfluktuationerna och kanske för övrig gör det också. SVD har nog inte gjort fullständig research i ärendet. Det förefaller vara läkemedelsbolagen som utövar läkemedelsmissbruk.

söndag 13 december 2009

Storm i ett vattenglas - nja

Skrev för någon timme sedan om rigida bibeltolkningar. Läs gärna .Tänkte se på Foyle´s war men det blev Solstorm i stället. Filmen har just börjat med en död ung kristen. Polis häktar flicka. Ja - sedan är det bara att följa spåret.Är det kanske bara storm i ett vattenglas?

Alliansens chanser ökar NU

EU-ordförande Reinfeldt kommer , att åter bli partiledare. Han är påläst och ganska vaken.
I politiken får man göra fel en gång ,sedan tar det några månader innan den missen försvunnit.
Vi har varit så många ,som påtalat vissa ofullkomligheter enligt( lex Klantskalle) då har säkert även Per Schlingmann vaknat . Hans jobb har varit väl planerat men ofullständigt genomfört.
Då fungerar väljarna på samma vis ,som när de skall köpa bil. Vissa bilmärken har en visset rykte vad gäller kvalitén. På samma sätt skadas goda och väl genomtänkta politiska beslut om det visar sig ,att inte alls var så genomtänkta som Alliansen avsett. Därför blir uppgiften inför valet September 2010, att komma med framåtblickande bra förslag till gagn för samhällsmedborgarna. Men samtidigt, att inte flyga iväg i tankesfären och glömma fotarbetet.
Alltså stå rakryggad inför problem som uppstår och lösa dem snarast. Man kan säga att den riktiga tanken med sjukförsäkringen förfuskades av detaljfel och vissa uppenbara grodor, som ansvarig Minister försökte sopa under mattan. Vi var många som lyfte på mattan !
Efter att ha läst igenom har sju detaljfel rättats till- men kanske återstår några.

lördag 12 december 2009

Sekten är värst

Religionsutövning är en intrikat företeelse. Människor uppfattar mysterium på olika vis.

I ett samhälle kan religionstolkning se helt annorlunda ut än i närmaste by. För det mesta är det en ledningsfråga. Vem är det som sätter kursen? Min egen uppfattning är väl grundad på i första hand söndagsskolan och konfirmationen. Min farmor éller någon av mina fastrar lät mig följa med till söndagsgudstjänsten. Folkskolan var nästgårds till kyrkan. Redan på 40-talet uppfattade jag,att Gud kunde inverka på mitt liv. Han var den som alltid kände till vad vi människor höll på med.
Under åren har många frikyrkorörelser lyckats sälja in "sin" trosuppfattning. Ibland är det stränga tolkningar av vad Gud representerar - han beskrivs som hårdhänt hämnare- om församlingsmedlemmarna inte följer den utvalde överkuckun till punkt och pricka. Vi har sett
det här i vår närhet. Språkbruket kan vara upplysande om vad som försigår. En dag för några år sedan mötte jag två färgade unga flickor på byvägen. Den ena grät och den andra tröstade.
Jag frågade vad som stod på och fick svaret "Dom säger att hennes pappa är ond".De som hon syftade på var 4-5 personer som stod i kluster på skolgården - det var efter skoltid.
Jag fundrade inte så mycket över det.Ppå hemvägen mötte jag flickorna igen glatt samspråkande. Då var ingen ledsen längre. Det var först något senare jag reflekterade över uttrycket "dom säger att hennes pappa är ond" och det var när motsatsen till himmelskt träffade byn med en smäll - dödsfall - pistol ,Expressen, Verldens Gang just name it.
Det är därför jag har besvär med ,att vissa samfund har en rigid trostolkning. Resultatet kan man se inom den kristna världen och den muslimska. Hedersmorden lär inte vara en religiös företeelse, det är snarare ett nedärvt kulturbeteende ,som vissa invandrare tar med sig när de flyttar till ett främmande land.

fredag 11 december 2009

Statens religiösa böjelse

Staten beslutade tillsammans med Svenska Kyrkan, att skilja stat och kyrka åt.
Många synpunkter kom i dagen - nu skulle folkkyrkan kunna klara sig på egen hand.
Det vanliga teologiska ifrågasättandet kunde av staten lämnas därhän. Nu har vi kommit fram till hur det verkligen fungerar. Staten och dess partier nominerar glatt ock villigt politiker till Svenska Kyrkans belutande organ Kyrkomötet. Där sitter makten och härligheten i absolut majoritet. De fristående intressenterna POSK,FISK ,FRIMODIG KYRKA får vackert tacka för vad som beslutas av de politiska partierna. Det senaste exemplet på politiskt samarbete över gränserna kommer från Uppsala. Kyrkorådet i Heliga Trefaldighets församling valde folkpartisten Jan-Erik Wikström till ordförande. UNT skriver, att tidigare i veckan utsågs ett nytt kyrkoråd i Heliga Trefaldighets församling. Det blev ett nederlag för POSK,Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan.Folkpartiet och Centern snodde ett mandat varf vilket hade till följd att POSK tappade sin majoritetsställning. Men det kanske inte spelar så stor roll. Välunderrättade källor (han själv) meddelade före valet att han var socialdemokrat. Tidigare i veckan bildade S & M tillsammans med FISK majoritet i Uppsala Kyrkofullmäktige,medan POSK inte fick vara med.
När tänker den oheliga Alliansen S & M ,att sluta infiltrera Svenska Kyrkan på politisk grund.

Uppsala Musikens Hus går back

Ja det rör sig i staden Uppsala. Finanskommunalrådet meddelar, att på grund av att Socialdemokraterna lagt en felaktig budget så går konserthuset back. Kan han inte påminna sig om striden om konserthusets(Musikens Hus) vara eller icke vara? Det var en strid,som gick genom alla partier. Konserthuset blev ett plusvärde för kulturstaden Uppsala. Hur kan det komma sig,att inte Alliansen redan på ett tidigt stadium ökade på liggande(felaktiga)budget.
Var det kanske för,att i politisk anda kunna påpeka, att motståndarna räknat fel?
Vi var många som påpekade,att Musikens Hus skulle bli avsevärt mer kostsamt under åren, än vad dåvarande kommunledning angav sken av. Men nu ligger det där och som vanligt blir det en finne i nacken få finansen - men det blir mycket kultur på köpet.

torsdag 10 december 2009

Glapp i käften gav fansen chansen

Religionen har många sidor. Dag Sandahl som troligen är en av de mest pålästa inom nuvarande prästerskap har gått på en mina. Hans uppfattning om hur Svenska Kyrkan hanterat äktenskapsfrågan har stört bl.a. den präst som på sin blog signalerar HBT-vänlig blogg.
På grund av hans glappande talorgan fick flickorna med motsatt uppfattning chansen,att sätta dit honom. Allt i en krislig anda enlig den nyskrivna tolkningen av bibelorden.
Båda parter borde hålla sig för goda, att bekriga varandra. Svenska Kyrkan har inte råd med alltför många tveksamheter. Biskop Thidevall har samtalat med komminister Sandahl i frågan.
Alla vet vad Dag sagt och förmodligen känner Biskop Thidevall till varför tjejerna bråkar.
Det brukar ju vara så att Thiden läker alla sår. Kan det inte klaras upp snarast.
Men Gud hör bön från båda sidor. Ärkebiskopen deklarerar kärleksbudskapet och miljöhotet ,allt är frid och fröjd?

onsdag 9 december 2009

Rättning i ledet - sista beskedet?

Sjukersättningsförslaget tredje-fjärde läsningen har kanske kommit på rätt köl. Omtanken om de som absolut inte kan arbeta heltid men väl göra en insats under delar av veckan borde hanterats med omdöme och utvecklats till så nära en fulländad skrivning som möjlig redan innan den hamnade på Riksdagens bord. Efter alla påhopp från vänster och delvis från höger, tror jag att frågan kommer ,att lösas för alla . Naturligtvis kommer fler ämnen upp fram till valet men sjukersättningen kanske mått bra av en koncensuslösning. Så här efteråt kan man fundera hur det hela började. Alla som kan skall arbeta var huvudmålet. Alla skall arbeta heltid var säkert prioriterat. Men kartan visade väl redan från början ,vad man inte kunde genomföra? Sjuka i sista stadiet- skall de med? Långtidssjuka som arbetar deltid 50-75%-skall de med?
Svaret blev ,vi skall underöka det, men först skall de till Arbetsförmedligen på en tremånaders kurs. Vem kläckte den idén. Frågan borde väl gälla hur många som fuskade och var friska nötkärnor. Kort sagt undersökningens mål borde varit målstyrt efter en nyritad karta, där det gällde att pricka in grynnorna. Hade de gjorts så hade man inte matat oppositionen med aptitbitar inför kommande valförberedelser.

tisdag 8 december 2009

Sjukersättning sansade kommentarer

I dagens www.dn.se/opinion finner jag en balanserad beskrivning av sjukersättningsfrågan.
Titeln lyder . MINNS HUR DET VAR. Jag föreslår,att Du läser den med eftertanke.
Läkarnas roll i konsten att skriva ut sjukintyg får sig en törn. Det började redan under slutet av 90-talet och hade full funktion ända till dess nuvarande regering ville reformera arbetsmarknaden. Samhället skulle vara omtänksamma och se till,att alla som inte kunde arbeta fick en bra ersättning. Läkarna skulle vara lyssnande och de lyssnade så väl, att både de som behövde sjukskrivas fick som de ville ,men även de som inte ville jobba kom i åtnjutande av "förmånen" ,att få ligga och dra sig varje dag. Läkarförbundet får alltså ta på sig en stor del av orsaken till problemets uppkomst. Socialdemokraternas regringar missbrukade sjukskrivningar genom ,att låta en stor del av befolkningen bli sjukpensionärer. Något som de i dagens debatt erkänner. Alliansen hamnade i fällan genom ,att klart uttala sin önskan om att alla skall delta i arbetslivet. Det var en bra inställning till verkligheten. Men som vanligt är lagom bäst. Allt går inte att genomföra omedelbart. Men ideologiskt lät det ju så bra,att medarbetarna som lever som lednngen lär gick för långt. De försökte reformera halta,lytta och döende efter samma mall. Att överdriva alla beslut för,att visa sin politiska vilja är inte att rekommendera. Men varje gång faller man i fällan. Nu är vi förhoppningsvis på väg mot ett balanserat genomförande i denna fråga. Bättre sent än aldrig.

måndag 7 december 2009

Alliansen -sjukkassan och ideologi!

Mitt liv som bloggare började september/oktober år 2007.
Jag skrev en drapa om hur Alliansen skulle hantera saker och ting.

" DET VAR SOM KATTEN"
Det mesta som Alliansen gjort,är enligt minmening bra och ibland riktigt bra.
Varför inte tala om,att ibland görs saker som är riktigt dåliga? Det skulle ge möjligheter till en rakare dialog.Statsministern bör gå före och ange tonen.Annars kan det gå åt TIBBLE-förlåt Skogstibble för katten."

Nu noterar jag att Minister Littorin signalerat,att sjukkassan skall klara av utbetalningar utan försening i Januari 2010. Det är ett bra besked. Det gamla svaret var mer ideologiskt följsamt
och kostade förmodligen en aning stolthet, att överge. Men omtanken vinner i längden.

fredag 4 december 2009

Sjukkassan - omtänk är omtanke.

Jag är nöjd med att man snabbade på med omtänket i sjukkassefrågan. Trots att det satt långt inne. Varför?

Sjukkassan ideologiskt problem

Har under några dagar resonerat i frågan Sjukskrivning .
Moderaterna vill väl och har i grunden en human syn på människor. I mantrat " alla skall vara i jobb" kommer invalider och döende i kläm. Orsaken är given. Den ungdomliga regeringen och framförallt deras bisittare håller hårt på mantrat och ideologin. Nu har man sprungit in i väggen
och försöker ända till i dag backa och finta med ,att det är Arbetsförmedlingen som feltolkar de ´glaskara paragraferna. Jag tror, att det om någon stund dyker upp i SR 1 klockan 17.00 där bortförklaringen blir en regelrätt reträtt. Bra - men synd att det skall ta så lång tid.
Men viljan är god, alla skall ha det så bra som möjligt efter en varsam prövning.
Yngre bisittare som har fått stort ansvar ,kommer under nästa mandatperiod,att vara luttrade och mer förståndiga. Framför allt mer ödmjuka. Alliansen vinner valet tror jag.